Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада май чарлыктарынче кирбейн барган бюджет ажылдакчыларының шалыңнарын 2018 чылда эде санаар

Тывада май чарлыктарынче кирбейн барган бюджет  ажылдакчыларының шалыңнарын 2018 чылда эде санаар 17.01.2018
 Россия Федерациязының Президентизиниң даалгаларын күүседип, хамаатыларның орулгаларын көвүдедири-биле, Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыктарынга кирбейн барган экономика адырында бюджет ажылдакчыларының (ветеринарлар, чолаачылар, программистер, ЧКА ажылдакчылары болгаш өске-даа) шалың төлевирин 2018 чылдың январь 1-ден индексастаар. 
Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, шалың төлевирин 4 хууга эде санаар. 2018 чылдың республика бюджединде 172,8 млн. рубль түңнүг акшаны аңаа тускайлаан.  
4 хуу индексация Россия Федерациязының Чазааның даалгаларының даңзызында кирбейн турар бюджет ажылдакчыларынга (аштакчылар, ажаакчылар, кудумчу аштакчылары, одакчылар болгаш өске-даа) «ажылдаар назылыг чурттакчы чоннуң амыдыраарының кудуку хемчээлиниң 85 хуузунга күш-ажыл төлевириниң адаккы хемчээлин чедирери» хамааржырын демдеглезе чогуур. Республика бюджединде ол сорулгага 2018 чылда немелде акша-хөреңгини көрген. 
Тыва Республикада шалың төлевирин эде санааны-биле, өртектерниң өскенинден хамаатыларының акша орулгаларын база шыгжамырларын компенсастаар.  
ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы

Возврат к списку