Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чыл байырлалдарында республиканың амыдырал-хандырылга объектилери шыңгыыраткан чурум-биле ажылдаар

Чаа чыл байырлалдарында республиканың амыдырал-хандырылга объектилери шыңгыыраткан чурум-биле  ажылдаар 28.12.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, чазак даргазының оралакчызы Олег Лукинниң удуртканы республикада одалга үезиниң эртип турарының талазы-биле оперативтиг штаб Чаа чыл болгаш Рождество байырлалдарында күштелдирген чурум-биле ажылдаар.

Одалга болгаш энергетика яамызының специалистери харыылап турары объектилеринче: Ак-Довурак биле Шагаан-Арыг хоорайларда, Хов-Аксы биле Чаа-Хөл суурдарда ккотельнаяларның ажылын хандырып турар “ЧЭК 4” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгеже, дизельдиг электростанциялар ажыглалының талазы-биле «Дизель» кызыгаарлаттынган ниитилелче үнүүшкүннерни чорудар. Аварийлиг байдалдар тургустуна берзе, ону үезинде чайладырынга дериг-херекселдерниң техниктиг байдалын, одаар чүүлдүң кайы хире барын, ажылчыннар-биле четчелеттингенин хынаар. Кызылдың чылыг-энергетика төвүнүң база Тывэнерго объектилериниң ажылының дугайында медээлерни доктаамал чыыр.

Республика девискээринде 13 дизельдиг электростанцияларда 45 санныг дизель-генераторлар ажылдап турар. Курлавырда 12 дизель-генераторлар бар. 13 дизельдиг электростанцияларда одар чүүлдүң курлавыры четчир. Республиканың шупту 18 чылыг-хандырылга организацияларында чырык хандырылгазының курлавыр дөстери бар деп, Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.

Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы Кызыл, Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Туран хоорайларда база Сарыг-Сеп, Чаа-Хөл, Бай-Хаак, Хову-Аксы, Кызыл-Мажалык суурларда алды суг каналдарының база сес котельнаяларның ажылын хыналдада алган.

Республика Баштыңының даалгазы-биле регионалдыг Чуртталга-коммунал ажыл-агыйында амыдырал-хандырылга база чуртталга-коммунал ажыл-агый объектилеринге озал-ондактар чайладырынга херек дериг-херекселдер-биле четчелеттинген аварийлиг-септелге албанын тургускаш, ажылдаткан. Чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының бүдүрүлгелеринге база социал адырның албан черлеринге херек апарып болур материалдарның база дериг-херекселдерниң аварийлиг курлавырын белеткээн.


Возврат к списку