Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хову-Аксының бажыңнарында чылыгны түр када өжүргеш, ам катап бээр

Хову-Аксының бажыңнарында чылыгны  түр када өжүргеш, ам катап бээр 22.10.2021 Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда септелге ажылдары чоруп турары-биле, четвергде, октябрь 21-де чылыгны түр када өжүрген. Пятницада, октябрь 22-де, бажыңнар катап чылып эгелээр.

Дүүн Хову-Аксы суурда хөй аалдыг бажыңнар база элээн каш социал объектилер чылыг чок арткан. Ийи хире неделя иштинде чоруп турар септелге ажылдары-биле ол холбаалыг. Ол үе иштинде республиканың коммунал албаннары бо чылдың октябрь 7-де болган аварияның уржуктарын чайладып, сандан үнген хоорзаларны солуп, эргижирээн участоктарны септеп турар. Октябрьның 22-де бажыңнарже база өске-даа объектилерже чылыгны кожар.

Агаар-бойдус амдыызында таарымчалыг турда, коммунал албанының ажылчыннары септелгени доозар дээш шалыпкын ажылдап турар. Удавас ийи экскаватор кээрге, ажылдар шапкынчый бээр.

Чылыгны түр када соксадыптарга, хөй аалдыг бажыңнар сооп келгенин чурттакчылар чугаалаан. Тус черниң эмнелгезинге чыткан аарыг кижилерни септелге үезинде бажыңнарынче чандырган, а чогуур эмчи ажаалдазы херек кижилерни Кызылче санавиация-биле аъткарган.


Возврат к списку