Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ ажыл-агыйының хоочуну Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржакка «Тыва чоннуң чоргааралы» күрүне шаңналын тывыскан

Тываның көдээ ажыл-агыйының хоочуну Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржакка «Тыва чоннуң чоргааралы» күрүне шаңналын тывыскан 26.02.2024

Тыва Республика ордениниң кавалери, Тыва Республиканың Күш-ажылының Маадыры, Россия Федерациязының көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчы Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржактың 80 харлаан юбилейинге тураскаадып В. Көк-оол аттыг Национал театрга эрткен «Хоочунга мөгейиг» деп байырлыг кежээде «Тыва чоннуң чоргааралы» деп күрүне шаңналын аңаа тывыскан. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг күрүне шаңналының лауреадынга байырын чедирген. 

«Өшкү-Саар Аракчааевнаның ачы-хавыяазы канчаар-даа аажок улуг. Ол Тыва чоннуң чоргааралы деп атка езулуг төлептиг. Ынчангаш «Тыва чоннуң чоргааралы» күрүне шаңналын бөгүн аңаа тывыскан бис» - деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда дыңнаткан.

Өшкү-Саар Аракчааевна – Россияның составынче Тываның кирген чылы-биле үе-черге. 1944 чылдың февраль 27-де Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен суурга төрүттүнген. Омскиниң ветеринарлыг институдун дооскаш, төрээн суурунга участок мал эмчизи кылдыр күш-ажылчы оруун эгелээн. Бирги категорияның мал эмчизи.

Өшкү-Саар Аракчааевна республиканың болгаш төрээн Мөңгүн-Тайгазының көдээ ажыл-агыйының сайзырал хөгжүлдезинге бежен ажыг чылдарда үлүүн киирип, амдыгаа дээр ажылдап чоруур.

«Мөген-Бүрен» совхозту, шак-ла ындыг аттыг унитарлыг бүдүрүлгени чартык чүс чыл удуртуп башкарган. Эде тургузуушкуннуң база хостуг рынокче шилчилгениң чылдарын буураашкын чок эрткен. Өшкү-Саар Аракчааевнаның бедик мергежили, тура-соруу, байлак арга-дуржулгазының ачызында ол чедип алдынган.

Бөгүн «Мөген-Бүрен» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези – чүгле бистиң республикада эвес, оон-даа дашкаар ады алгаан Мөңгүн-Тайга кожууннуң кол мал ажыл-агыйы болур.

Бодунга-даа, ажылдакчыларынга-даа негелделиг салым-чаяанныг удуртукчу чаңгыс эвес салгалдың аныяк специалистерин өөредип, кижизиткен. Ол - шыңгыы болгаш шынчы дагдыныкчы.

Өшкү-Саар Аракчааевна амыдыралчы болгаш профессионал арга-дуржулгазы четчир-даа болза, уксаажыдылга херээнде база көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинде чаартылгаларны кичээнгейлиг өөренип, чаа чүүлдерни ажылында ажыглап чоруур.

«Мөген-Бүрен» КУБ - хой, өшкү, сарлык дээш, өске-даа мал-маганны өстүрүп көвүдедир, сүт продукциязын, эъттен кылыгларны, дүткен янзы-бүрү эдилелдерни кылып бүдүрер дээн ышкаш ажылдарны чорудуп турары-биле алдаржаан. Бүдүрүлгениң эъттен продукциязы "Россияның 100 эң эки барааннары" бүгү-российжи мөөрейлерге чаңгыс эвес катап тиилээш, чурттуң эң-не эки барааннарының санынче кирген.


Возврат к списку