Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле Тываның найысылалында хөй квартиралыг чаа бажыңнарны тудары уламчылавышаан

Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле Тываның найысылалында хөй квартиралыг чаа бажыңнарны тудары уламчылавышаан 04.07.2017
 Кызылдың Восток микрорайонунда «Первомайская» доктаам чоогунга турган ийи каът ыяш бажыңнарның орнунда хөй квартиралыг дөрт чаа бажың туруптар. Ол чаа бажыңнарның адрестери - Дружба кудумчузу, 26, 28, 30 биле 32 дугаарлыг. 
 Ынаар 140 хире өг-бүле көжүп кирер. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның киржикчилери ол бажыңнарда 90 квартираның ээлери болурун, ТР-ниң Тудуг болгаш ЧКА яамызы дыңнаткан. Чуртталга бажыңының тудуунче 135 млн. рубль кирген: ооң 10 ажыг млн. рубли республика бюджединден, а 124 млн. хире рубли федералдыг акша-хөреңгиден. Николай Крапивинниң удуртканы "Энергострой" компания тудуг ажылдарын чорудуп турар.  
 Амгы үеде иштики ханаларын эптеп турар. Ийи бажыңның тудуу үшкү каъдында келген. Кол тудуг ажылдары доостурга, иштики ажылдар эгелээр.
  «Июль төнчүзүнге чедир 30 биле 32 дугаарлыг бажыңнарның ханаларын доозуптар бис, а 40 квартиралыг бажыңны оон соонда эгелээр. Улаштыр иштики ажылдарже кирер. Ам подвалдар биле кыдыкы каъттарны малгаштап тур бис. 30 дугаар бажыңче чырык удазынын шөйүп эгеледивис» - деп, «Энергострой» КХН-ниң кол инженери Сергей Крапивин чугаалаан.  
 26 биле 28 дугаар бажыңнарның девискээринде бедик вольтулуг чырык шугумун өскээр көжүрери саадааны-биле, ол ийи объектиде тудуг ажылдары орайтаан. Өске ийи бажың ышкаш, план езугаар ол бажыңнарның тудуу база ол хире деңнелде апаар турган.  
 «Чырык дөзүн өскээр көжүрүп турганы-биле, бичии-ле саадай бердивис. Өске бажыңнар база 30 биле 32 дугаар бажыңнар хире туттуна берген турар турду. Инженерлиг ажылдар үезинде деңнежи бээр боор. Кызыл шугумда бажыңнарны сентябрь 1-ге чедир доозар» - деп, ТР-ниң «Күртудуг чагыы» ККА-ның кол инженери Владимир Илкин тайылбырлаан.
 Объектилерде чылыг энергиязы, канализация болгаш суг хандырылгазының талазы-биле айтырыглар чогун чагыкчы болур «Күртудуг чагыы» ККА дыңнаткан. Ам инженер четкилерин шөеринге садыглаашкын түңнелдерин чарлаарын манап турар. 
 "Спутник" микрорайонунда туттунуп турар хөй квартиралыг үш бажыңны бо чайын дужаарын сагындыраал. Ында 102 квартира бар. Ангарский бульвар биле Дружба кудумчузунда 3 чаа бажыңны сентябрь эгезинде дужаары планнаттынган.

Возврат к списку