Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Красноярск биле Тываның чаарттынган аэропорттары – «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези

Шолбан Кара-оол: Красноярск биле Тываның чаарттынган аэропорттары – «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези 27.12.2017
2019 чылдың кышкы универсиадазынга уткуштур Красноярскиде чаа терминалдың байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы киришкен. 
Шолбан Кара-оол онзагай болуушкун-биле краснояржыларга болгаш шупту сибирьжилерге байырны чедирбишаан, чаа терминалдың тудуу –Красноярск край, Тыва база Хакасияны чаңгыс транспорт зоназынче каттыштырар ужурлуг «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези-дир деп демдеглээн. Оон аңгыда, элээн каш катап улгаттырган эрттирилге черлерлиг амгы үениң авиабелдири Россияның президентизиниң чарлааны Чөөн чүкче чуртту угландырарының бир базымы болур.  
Ол үш регионнуң быжыг харылзааларын хөгжүдеринге Тыва бодунуң үлүүн кииргенин Шолбан Кара-оол демдеглээн. Красноярскиниң чаа аэропортунга пассажирлер агымын киириштирер бодунуң «Кызыл» аэропортунда эде тудуушкун ажылдарын республика доозар четкен.  
«Бис – Енисейниң төлдери бис, ынчангаш хөгжүлдениң чаа деңнелинче угланыышкынны шупту тудуп турар бис. Бис экономиктиг амыдыралдың төвү, социал хөгжүлдениң төвү болур ужурлуг бис! Бо чоокку үеде «Енисейжи Сибирь инвестиция төлевилелдериниң биржазы» деп аттыг чаа ниити төлевилеливисти таныштырар бис» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. 
58 муң дөрбелчин метр шөлдүг, «Емельяново» чаа пассажир терминалын бүдүн чартык чыл дургузунда туткан. Төлевилелдиң ниити үнези 5,9 млрд рубль болган. Чаа аэровокзал чылда 5 млн хире кижини эрттирер. Ынчангаш Красноярскиниң аэропорту ам Уралдан бээр эң-не улуг кылдыр санаттынар.
Декабрьның 27-ден эгелеп чаа терминалче иштики рейстерни шуптузун шилчидер, чартык чыл эрткенде, кызыгаар хыналда пунктузун киирген соонда, чурттар аразының рейстерин хандырып эгелээр. 
2016 чылда Кызылдың аэропортунда чаартылга ажылдары эгелээн. 2016-2017 чылдарда авиабелдирниң ужудуп-хондурар шөлүнче 1,05 млрд рубль хемчээлдиг инвестицияны киириштирген. «Россияның транспорт системазын хөгжүдери» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле «Аэропорт комплекизин чаарттыры (Кызыл хоорай)» инвестиция төлевилелин боттандырып турар.  
Кызылдың аэропортун 1946 чылда ажыглалга киирген. Ужудуп-хондурар шөлге чаарттылга ажылдары доостурга, ол кандыг-даа хевирниң агаар судноларын хүлээп ап шыдаар болгаш делегей чергелиг деп эрге-байдалды алырынче кордап болур. Аэропорт амгы үеде чүгле III база IV класстың самолеттарын (Ту-154, Як-42) хүлээп ап шыдаар. Мурнуу-Чөөн Азия чурттарынче ужуп турар транзит судноларны Кызылга долдур куттунуп алырын база планнап турар.

Возврат к списку