Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада чаа коронавирус халдавырының талазы-биле ниити байдал

Республикада чаа коронавирус халдавырының талазы-биле ниити байдал 17.05.2021
Тываның Чазааның ээлчеглиг аппарат хуралының бирги айтырыы – республикада оперативтиг байдалдар кандыгыл деп сайгарылгадан эгелээн. 
Роспотребнадзорнуң Тывада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак эрткен неделяда чаа корона вирус хадавырынга удур элээн каш мониторингини кылган. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге, аарыг 13,5 хуу кызырылган, аарыырының өзүлдези 0,02 хууга дең (Россияда 0,17 хуу). Кызыл хоорайда – 21, Каа-Хемде – 6, Мөңгүн-Тайгада - 2, Таңды, Чеди-Хөл, Бай-Тайга кожууннарда – 1-1 аарыг демдеглеттинген. 18 харга чедир сес кижи аараан. Аарып турарларның хөй кезии 30-40 хар назылыг аныяк кижилер. Сөөлгү дөрт неделяда республикада аарыыр чорук немежип эгелээн. Республика чаа коронавирус халдавырындан аарыыры-биле чуртта сезен бешки черде тургаш, бөгүнде үжен алдыгы черде келген.
Аарыгның кол өөскээн бир чери Мөңгүн-Тайга кожуунда коронавирус аарыынга удур кызыгаарлаттынган хемчегге олурган 327 школачы өөренип база 2 башкы ажылдап эгелээн. Эрткен неделяда республиканың өөредилге черлеринге хыналдалар чаа коронавирус аарыынга удур бөдүүн дүрүмнер сагыттынмайн турарын илереткен. 
Аарыгның чаа көдүрлүүшкүнүн болдурбас дээш, хөй кижилер чыылган хемчеглерни, ооң иштинде доозукчулар кежээлерин эрттирбес деп шиитпир хүлээп алдынганын дыңнаткан. Сөөлгү коңга хүннеринде санитар-эпидемиологтуг бүгү-ле хемчеглерни сагыыр. Кол негелделер өскерилге чок артканын сагындырган. 
Чурттакчы чоннуң санынга онааштыр коронавируска удур чонну массалыы-биле тарыырының талазы-биле мурнуку одуруругда-даа болза, тарыышкынның ийигизин тарыдар талазы-биле “аскап” турарын республиканың кол санитар эмчизи дыңнаткан. Ынчангаш тарылганың бирги кезээн алган кижилерни ийи дугаарын тарыдарынче суртаалдаары – чугула ажыл. Ылаңгыя 60 хардан өрү назылыг кижилерни, кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилерни шуптузун тарыышкынче хаара тудар.

Возврат к списку