Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чурту: «Россия» шуулган делгелгеде республика хүнү

Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чурту: «Россия» шуулган делгелгеде республика хүнү 22.11.2023

Ноябрьның 21-де, Москвада «Россия»  улуг делгелге-шуулганының үезинде Тыва Республиканың хүнүн байырлыы-биле ажыдып, регионнуң стендизин таныштырган.

Хакасияның Баштыңы Валентин Коновалов, Федерация Чөвүлелиниң сенаторлары Дина Оюн база Людмила Нарусова, Тываның Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа болгаш өске-даа хүндүлүг аалчыларны хемчег чыгган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чыылганнарга байыр чедирбишаан, сөөлгү алды чылда республиканың, ылаңгыя кадык камгалал, социал база транспорт инфраструктуразында, национал төлевилелдер боттандырылгазында чедиишкиннерже онза кичээнгейни углаан.

«Тыва бөгүн бурунгаар көрүп, келир үеже угланган төлевилелдер болгаш инициативалар боттандырылгазынга ажык. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, регион 2030 чылга чедир 250 млрд рубльдиң инвестицияларын хаара тудуп, 10 муң ажыг ажылчын туруштарны тургузар. Үлетпүр бүдүрүлгези 73 млрд рубльге өзер, а республика бюджединче 36,5 млрд рубль немей кирер» - деп,  регионнуң удуртукчузу демдеглээн.

Тываның Баштыңы республиканың стендизин  «Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чурту» деп анаа эвес адаанын чугаалаан.

«Республиканың чурттакчылары хөй-хөй чүс чылдар өттүр өгбелерден дамчып келген өнчү салгалын кадагалап шыдаан. Тыва Республика дээрге, Россияны хөй-хөй чоннарның төөгүзүн каттыштырып турар хөй нациялыг улуг делегей дээрзин көргүзүп турарынга тодаргай чижек болуп, чон бүрүзү бодунуң сайзыралын алыр аргалыын бадыткаан. Бис улуг российжи өг-бүледе бис, чаңгыс демивис дээш, чоргаарланып чоруур бис» - деп, Владислав Ховалыг бодунуң чугаазында демдеглээн.

Хемчегниң байырлыг кезээниң соонда, аалчыларга тыва экспозицияны таныштырып, экскурсияны кылган. Республиканың стендизин хамның дүңгүрлээшкини ажыткан. Ооң соонда, скиф «хаан» биле «кадын» шупту көрүкчүлерни уткуп, тыва өг-бүлениң амыдыралын көргүскен тускай өгже чалаан.

ВДНХ-да делгеттинген чурттуң кол чедиишкиннериниң улуг экспозициязын 2024 чылдың апрельге чедир көрүп болурун сагындыраал. Ында чурттуң шупту 89 региону боттарының хөгжүлде төлевилелдерин база культурлуг онзагайын көргүскен стендилерни делгээн.  


Возврат к списку