Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Цзыцзинь» корпорацияның удуртулгазы-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы «Цзыцзинь» корпорацияның удуртулгазы-биле ужурашкан 15.11.2023

2014 чылдан бээр Тываның девискээринде полиметалл болбаазырадылгазында ажылдап турар «Цзыцзинь» корпорацияның иштинде «Лунсин» КХН-ниң ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр ийи таланың моон соңгаар кады ажылдажылгазын Владислав Ховалыг баштаан республиканың сайыттар кабинеди ооң удуртулгазы-биле сайгарып чугаалашкан. Россияның Чөөн чүк талазынче, ооң иштинде Кыдатче угландырган даштыкы экономиктиг сорулгазы ийи таланың экономиктиг харылзааларын сайзырадырынга чаа аргаларны тургузуп турары демдеглеттинген.

«Цзыцзинь (Zijin Mining) даг үлетпүр корпорациязы» ААН-ның президентизи Цзоу Лайчан баштаан делегация ажыл-албан аайы-биле Тыва Республикага кээп чораан. «Лунсин» КХН-ниң чиңгине директору Ли Кайвэнь база чугаага киришкен.

Владислав Ховалыг кыдат тала-биле ужуражылга үезинде, бөгүнде «Лунсин» КХН тус чер эрге-чагыргазы-биле регионнуң эрге-аржыынче кичээнгейни угландырган үре-түңнелдиг ажыл-агыйжы харылзааны тудуп турар Тываның кол инвестору дээрзин демдеглээн. Тываның эрге-чагыргазы Кыдат корпорация-биле кады ажылдажылга үезинде алган арга-дуржулгазын чаа инвесторларны республикаже хаара тударынга база инвестиция политиказын хөгжүдеринге ажыглап турарын республиканың Баштыңы демдеглээн.

«Цзыцзинь» корпорацияның төлээлери Тывага даг-тывыш бүдүрүлгезин тударынга улуг акша-хөреңгини ол үеде салганын демдеглээн. Бөгүнде даг-болбаазырадылга компаниязынче 25,5 млрд рубльди инвестициялаан. Бөгүн «Лунсинде» тус черниң сес чүс ажыг чурттакчызы ажылдап турар.

Тыва Республиканың Чазаа биле «Лунсин» КХН-ниң регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киржилгезиниң база удур-дедир харылзаалыг кады ажылдажылгазының дугайында дугуржулга төлевилелин ийи тала сайгарып чугаалашкан.

Корпорацияның ажыл-чорудулгазы регионнуң эрге-аржыынга хора чедирбес база республикага социал деткимчени бээр ужурлуг дээн үзел-бодал-биле кады ажылдажылганы чорудары айыттынган.

Тываның Саң-хөө яамызының дыңнадыы-биле алырга, Кызыл-Таштыгның полиметалл чыдынында ажылдап турар «Лунсин» кыдат компания 2014-2022 чылдарда республика бюджединче 3,6 млрд. рубльди киирген.

«Цзыцзинь (Zijin Mining) даг үлетпүр корпорациязы» ажык-чарлыг акционерлиг ниитилел алдын, чес, цинк, литий база чер иштиниң өске-даа чыдыннарын шинчилеп база болбаазырадып, ол ышкаш инженер-техниктиг болгаш тускай шинчилелдерни чорудуп турар эң улуг транснационал даг үлетпүр корпорациязы болур.

Корпорация КУР-нуң 15 можузунда база 14 даштыкы чурттарда даг тывыш үлетпүр адырында улуг инвестиция төлевилелдерин боттандырып турар.

Корпорация 2022 чылдың түңнелдери-биле Forbs Global 2000-да 325 дугаар черни ээлээн. Ол алдын бүдүрер талазы-биле делегейде билдингир бүдүрүлгелер аразындан 1-ги черде база делегейниң металл тывыш компанияларының аразындан 7-ги черде турар. 2022 чылда корпорация делегейниң 500 улуг компанияларындан 407-ги база Кыдаттың 500 улуг компанияларындан 53-кү черни ээлээн.


Возврат к списку