Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы “Сөөлгү коңга” байырлалы-биле ТывКУ-нуң доозукчуларынга байыр чедирген

Тываның Баштыңы “Сөөлгү коңга” байырлалы-биле ТывКУ-нуң доозукчуларынга байыр чедирген 22.05.2023

Бо чылын бо дээди өөредилге чериниң 1080 доозукчузунга сөөлгү коңга эткен. Тываның күрүне университединиң кол корпузунуң спортчу шөлүнге доозукчуларның чыскаалы-биле байырлал программазы эгелээн. Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг база ТывКУ-нуң ректору, профессор, философия эртемнериниң доктору Ольга Хомушку доозукчуларга байырны чедирип, чылыг-чымчак чагыг сөстерни чагаан.
“Сөөлгү коңга” байырлалында аңгы-аңгы номинацияларга “Университеттиң арыны” конкурстуң түңнелдери-биле тиилекчи болган студентилерниң аттарын адаары чаагай чаңчыл апарган. Бо удаада база чараш езулалды эрттирген. Владислав Ховалыг биле Ольга Хомушку өөредилгеге шылгараан доозукчуларга “Тергиин өөредилгези дээш” деп хөрек демдектерин тывыскан.
Шылгараңгай студентилерниң бирээзи, төөгү факультединиң доозукчузу Милена Ким университеттиң башкыларынга, ажылдакчыларынга өөрүп четтиргенин илереткен: «Бөгүн амыдырал чуртталганың улуг эгининде турар бис. ТывКУ беш чыл дургузунда дыка хөй чедиишкиннерни болгаш уттундурбас сактыышкыннарны арттырган. Тываның күрүне университединге өөренгеним ачызында, ам-даа улаштыр хөгжүп сайзыраар сорулганы мурнумда салдым».
Дээди өөредилге чериниң шылгараңгай доозукчулары боттарының эртем, чогаадыкчы төлевилелдерин губернатор-биле ужуражылга үезинде таныштырган.
Бойдус-география факультединиң доозукчузу Чаян Ондар тыва өгнү белеткеп кылыр технологияны кадагалап база сайзырадыр айтырыгны шиитпирлээринче угланган хемчеглерни организастап эрттирер ужурлуг деп санап турары «Эр кижиниң ус ажылының этномастерскаязы» деп бодунуң төлевилелин сонуургаткан. Төлевилел боттандырылгазы-биле өг кылыр ус ажылдың теоретиктиг кичээлдерин болгаш практиктиг мастер-класстарын эрттирер. «Өг кылырының чуруктарлыг тайылбырын республикада бир дугаар парлап үндүрер» - деп, Чаян чугаалаан.
Инженер-техниктиг факультеттиң доозукчузу Диана Дурнева «Хөмүр тывыжының артынчыларындан тудуг материалдарын кылыры» төлевилелди таныштырган. «Бо идеяны боттандырары - тудуг организацияларының материалдарга болгаш кылыгларга хереглелдерин хандырарынга үлетпүр артынчызындан улуг минералдыг чиг эт баазазын тудуп, бажыңнар болгаш тудуглар тудуп үндүреринге мурнакчы технологияларны кииргенинден, капитал тудугнуң деңнели бедиир» - деп, Диана тайылбырлаан.
Владислав Ховалыг Тывада социал инфраструктура тудуунуң болгаш чаартылгазының улуг программазы ажылдап турарын доозукчуларга дыңнаткан. Чаа туттунуп турар 11 школаларга база культура, спорт, кадык камгалал объектилеринге ажылдаар кадрлар составын бо чоокку ийи чылда хевирлээрин чугаалаан. Аңгы-аңгы адырлар аайы-биле чаа дериг-херекселдер-биле ажылдаар, чаа технологияларны ажыглалче киирер специалистер республикага чугула херек.
Регионнуң удуртукчузу төрээн республиказының болгаш чуртунуң чаагай чоруу дээш ажылдап, төлевилелдерин амыдыралга боттандырарын доозукчуларга күзээн.
Губернатор доозукчуларның амыдыралында чугула болуушкунга сактыышкын кылдыр ийи томнуг «Урянхай-тыва энциклопедия» деп номнарны белекке берген.


Возврат к списку