Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кадык камгалал яамызының удуртулгазы Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге четкен

Тываның Кадык камгалал яамызының удуртулгазы Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге четкен 15.11.2017
 Республиканың кадык камгалал сайыды Орлан Донгак биле оралакчызы Дмитрий Карымов Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге чедип, төптүң чаа удуртулгазынга боттуг дузаны катканнар.
 Эмнелге коллективи сайыт-биле нарын айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Сайыт төптүң кышка белеткелин сонуургаан. Аарыгларга удур профилактиктиг ажылдарны чорудуп, эмнелге ажылдакчыларының шалың төлевирин арттырар дээш чарыгдалдарын таарыштырар ажылды кылырын дааскан.  
 Сайыт-биле ужуражылга үезинде, саң-хөө чарыгдалын болгаш кадрлар курлавырын таарыштыр тургузар дээш Улуг-Хемниң кожууннар аразының медицина төвүн улгаттырап турар деп чугаа үнген. Бо чайын-на «Тываның келир үези: чаартылгаларның стратегиязы» шуулган үезинде, чогуур дериг-херекселдиг болгаш кадр составтыг бичежек медицина төптерин тургузарын сайыт илеткелинде айытканын сагындыраал. Ведомствонуң удуртукчузу ол айтырыгның дөзү ырак-даа болза, шак ындыг төптерниң ажыл-чорудулгазы республиканың тускайжыттынган албан черлеринден дудавас ужурлуг деп чугаалаан. Ажылды сайзыраңгайжыдар айтырыг бо хүнде чидии-биле тургустунган: кожуун эмнелгелеринде тускай эртемниг специалистер хүнде каш аарыг кижи хүлээп каап олурар болза, чамдык черлерде кижилер эмчилээр дээш Кызыл кирип, узун оочурларны манавышаан. Бичежек медицина төптери республиканың албан черлериниң ажылын чиигедип, хүлээп алыышкында оочурларны кызырып, кижилерге шынарлыг эмчи дузазын чедирер ужурлуг.  
 Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде сайыт кожуун чагыргазының даргазы Рустам Чудаан-оол-биле ужуражып, хоорайның эштир бассейнинге чедип, амыдыралдың кадык овур-хевиринче чонну хаара тутканының чедиишкиннерин сонуургап, хуу айтырыглыг чонну хүлээп алган. Сайыттың хүлээп алыышкынынга дөрт кижи келген, олар КМТ-ниң тускай эртемниг эмчилер-биле хандырылгазын сонуургаан.

Возврат к списку