Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Хайыракан суурунда назылап-кыраан болгаш шимчеп албас хамаатыларга ийиги чаа бажың-интернатты тудар

Тываның Хайыракан суурунда назылап-кыраан болгаш шимчеп албас хамаатыларга ийиги чаа бажың-интернатты тудар 25.02.2022 Тываның Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан суурда ниитизи-биле 80 оруннуг ийи чуртталга корпузунуң тудуу уламчылавышаан. Корпустарны Хайыраканның бажың-интернадынга немей тудуп, калбартыр. Объектилерни «Демография» национал төлевилелдиң «Улуг салгал» төлевилелиниң федералдыг бюджеттен кады акшаландырыышкыны-биле тудуп турар. Февральдың эгезинде, корпустарның техниктиг белени 63 хуу четкен. Бажың-интернаттарда хамаатыларның чурттаар байдалын экижидип, амыдыралының шынарын бедидеринче угланган тудуг ажылдарынче 200 млн рубльди инвестиция төлевилелинде көрген. Тудугнуң чагыкчызы – Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, чаа оран-сава амгы үениң санитарлыг болгаш өртке удур бүгү негелделеринге дүгжүп турарын чугаалаан. Оон аңгыда кадыкшылы кызыгаарлыг хамаатыларның аай-дедир шимчээринге шаптараазын чок хүрээлелди тургузар. Ведомство неделя санында тудугнуң чорудуун хынап турар. Хайыраканның бажың-интернадының директору Андрей Суванның чугаазы-биле алырга, объектиниң кырын дуглап, даштыкы ханаларын чылыглаары доозулган. Оон аңгыда, соңгаларын, одалга системазын, вентиляциязын, иштики четкилерин болгаш канализациязын, суг болгаш чылыг хандырар хоорзаларны эптеп кылган. Ам девискээрден тудуг богун аштап, чер ажылдарын чорудар. Бо хонуктарда корпустарның иштики ажылдары кидин-түлүк чоруп турар. Бүренниң психоневрологтуг бажың-интенады - «Демография» национал төлевилелдиң «Улуг салгал» программазының Тывада бирги киржикчилери болур. 2021 чылда ниитизи-биле 4000 дөрбелчин метр шөлдүг беш чаа корпусту бажың-интернаттың ажыглалынче киирген.

Возврат к списку