Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 8 эвээш өөреникчилиг школаларга ажык спортчу шөлдерни тудуп турар

Тывада «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 8 эвээш өөреникчилиг школаларга ажык спортчу шөлдерни тудуп турар 25.06.2021

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Эрзин кожууннуң 250 ажыг чурттакчылыг Качык бичежек суурнуң школазынга «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму езугаар ажык спортчу шөлдү эптеп-тургускан. 

Качык суурнун эвээш өөреникчилиг школада 30 школачы өөренип турар.  Шак ынчалдыр, «Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызы-биле ырак-узак кызыгаар чоогу суурнуң ажы-төлү спорт-биле холбажыр арга-шинектиг апарган, а өөредилге албан чери бо чылгы өөредилге чылын чаа спортчу шөлдүг уткуур. 

Сууржуларга спортчу шөлдүң ажыдыышкыны амырап-хөглээриниң чылдагааны болган. Качыктың чурттакчызы, Тываның тудуг техникумунуң ийиги курсчузу Ай-Херел Намгай өскерлиишкиннерни мынчаар үнелээн: «Мээң төрээн суурумда уруглар чыглып, спорт-биле холбажыр черниң көстүп келгенинге өөрүүр-дүр мен. Спорт дээрге кадыкшыл-ла болгай. Бистиң суурнуң уруглары болгаш аныяктары национал төлевилелдиң дузазы-биле туттунган чаа спорт шөлүн ажыктыг ажыглаарынга бүзүрээр мен». 

 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының сан-медээзи-биле алырга, 2021 чылда шак мындыг спортчу объектилерни Ийме, Элдиг-Хем, Үжеп-Аксы, Мөген-Бүрен, Ак-Чыраа, Шивилиг, Ий, Хам-Сыра суурларның, а ол ышкаш Каа-Хем суурнуң база Шагаан-Арыг хоорайның 2 дугаар школаларынга тургузар.


Возврат к списку