Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы инвестицияларны хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглаарын коллегаларынга чагаан

Тываның Баштыңы инвестицияларны хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглаарын коллегаларынга чагаан 08.10.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикаже капиталды хаара тударының янзы-бүрү аргаларын дилеп тыварын айыткан. Чүгле күрүне болгаш российжи хуу инвестицияларны эвес, а даштыкыдан база. 
Тыва энергетика дөстеринде элээн кызыгаарлаашкынныг-даа болза, ооң чедингирин ажыглап, инвестициялар хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглап өөренир херек. 
Россия Федерациязының региону Тываже инвестицияларны спорт таварыштыр хаара тудар сорулга-биле Японияже чораанын ол чугаалаан. Моолдар сумо таварыштыр бодунуң чуртунче болгаш чонунче япон бизнесменнерниң кичээнгейин хаара тудуп алган. Амгы үеде Япония Моолдуң экономиказында эң-не билдингир инвесторларның бирээзи апарган.
Ону көргеш, Тывадан салым-чаянныг оолдарны Асaшори Акинориниң школазынче өөредип чорудар бодал төрүттүнген. Бистиң спортчуларывыс чүгле шаңналдыг черни ээлээш эвес, а тиилелгелери-биле профессионал эвес сумода улуг чедиишкиннерлиин дыка хөй кижилер билир. Бистиң мөгелеривистиң чаңгызы-даа профессионал сумога бодунуң күжүн шеневээн.
 «Ам ол арганы бис ажыглаалыңар. Бо чайын Асашори Тывага келгеш, 12 мөге оолдарны шилип алганын билир бис. Бо чылдың төнчүзүнге чедир, оларның ийизин шилип, профессионал сумога хүрежир кылыр белеткеп эгелээр. Инвестицияга онза сонуурганчыг республика кылдыр Тыва бодунуң туружун шын тудары чугула деп база катап сагындырып тур мен. Адыр бүрүзүнүң удуртукчузу ол дээш сагыш аарып турарынга бүзүрээр мен. Удуртукчуларның дээштиг ажылын бадыткаан элээн каш көргүзүглер бар. Кандыг-даа удуртукчунуң чедиишкининиң кол көргүзүү инвестицияларны хаара тудуп билиринде» -деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Возврат к списку