Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин боттандырар сорулга-биле

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин боттандырар сорулга-биле 13.08.2013

Кызылдың чөөн талазында, «Пригородный» микрорайоннуң Паротурбинная кудумчузу, бажың 17-де, «Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин боттандырар сорулга-биле Паротурбинная кудумчузунда хоорай чагырга чериниң күжү-биле волейбол биле баскетбол шөлдерин септээш, турниктер болгаш өске спортчу дериг-херексел дерээн шөлчүгештерни база бичии уруглар ойнаар шөлчүгештерни тургузуп, ажы-төлге байырлалды кылган.

Уругларның спортчу болгаш чаштар ойнаар шөлчүгештерниң байырлыг ажыдыышкынынга ол чоок-кавының девискээриниң уруглары чыглып келген. Оларга Кызылдың мэриязы танцы-самныг, ыр-шоорлуг концерт программазын бараалгаткан. Байырлыг ажыдыышкын соонда чаш ажы-төл шупту чаа ойнаар шөлче тарай берген. А элээди оолдар, уруглар болгаш улуг улус аразында волейбол биле баскетбол маргылдаазын эрттирген. База ол ышкаш турниктерге болгаш брусьяларга «Street Workout» маргылдаага күжүн шенешкен.

Хоорай хуралының депутады Людмила Тас-оолдуң санап турары-биле алырга, кадык амыдыралды чорударын ажы-төлге кара чажындан тура-ла  өөредири чугула. Бажыңнар чанында спорт – ол эң-не таарымчалыг арга. «Чурттап турар чериниң аайы-биле эң-не бөдүүн спортчу дериг-херексел безин чүгле хууда күш-культура белеткелинге эвес, а бажыңнар чанының аразында эп-найыралчы харылзааны, кожа-хелбээ демни күштелдирер аргалыг. Ол аныяк салгалды багай салдарлардан  чардыктырып,  боттарының  хостуг үезин  чөптүг ажыглап билирин база массалыг спортче хандыкшылдыг болурунче идиг берип турар. Бо бажыңнар чанында спортчу командалардан тергиин чемпионнар үнер» — деп, Людмила Тас-оол чугаалаан.

«Пригородный» микрорайонга ам-даа чеди спортчу комплексти тургузар болгаш ында бар шөлчүгештерни септеп-селиир планныг. Дериг-херекселдер тургузары Колхозная кудумчузу, бажың 4 а, 10-да болгаш Энергетиктер кудумчузунга база беш комплекс турар. Бо хемчеглерже 868 муң рубль үндүрген.

Валерия Конгар.


Возврат к списку