Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Тастыг чыдынын шиңгээдир инвесторну чыл төнчүзүнге чедир тодарадыр

Тывада Тастыг чыдынын шиңгээдир инвесторну чыл төнчүзүнге чедир тодарадыр 25.08.2023

Эрзин кожуунда ол чер чүгле Россияда эвес, а делегейде литий чыдыны-биле эң байлак. Тастыгда чартык миллион тонна хире стратегтиг металл курлавыры барын эксперттер санаан. Ында ак-коргулчун, тантал база ниобий элбек.
«Россияның Чазаа Тывада Тастыгның полиметалл чыдынын шиңгээдип болбаазырадыр инвесторну тодарадыр аукционну чарлаар айтыышкынны үндүрген» - деп, республиканың экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат дыңнаткан.
Технологтуг хамаарышпас чорукту хандырып, ховар металлдар импортун солуур сорулга-биле, шиитпир хүлээп алдынган. Литийни радиоэлектроникада, ядерлиг энергетикада, медицинада калбаа-биле ажыглап турар. Аккумулятор батареялары, дамчыдар удазыннар бүдүреринге ол ажыглалдыг. 2035 чылга чедир Сибирьни хөгжүдүп сайзырадырының стратегиязында чыдынны ажылдадыры кирген.
Чаа инвестор республикага бир муң хире ажылчын олуттарны ажыдарын Тываның экономиктиг сайзырал яамызы дыңнаткан. Төлевилелдиң айытканы-биле, Тастыг чыдынында литий казып тывар бүдүрүлге регионнуң улуг үндүрүг төлекчилериниң бирээзи апаар. Бүдүрүлге 30 хире чыл ажылдаар. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, компания ол үе дургузунда аңгы-аңгы деңнелдиң бюджеттеринче үш чүс миллиард ажыг үндүрүглерин киирер. Ооң 160 хирези – Тывага.
«Бүдүрүлге 2026 чылда ажылдай бээринге идегеп турар бис. Чурттуң мурнунда айтырыгларга көөрде, хуусаа көңгүс анаа бооп турар» - деп, Айдыс Сат тайылбырлаан.
Рудадан металлдар ылгаарының амгы технологияларында магнит болгаш аартадыптар аргалары бар. Бүдүрүлгелерде бүдүрүлге чорудуунга экологтуг чүъктү эвээжедир арганы ажыглаар.


Возврат к списку