Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 16 чер ажылдыглар картошка болгаш ногаа тарыырынга күрүне деткимчезин алырлар

Тывада 16 чер ажылдыглар картошка болгаш ногаа тарыырынга күрүне деткимчезин алырлар 21.04.2023

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы картошка болгаш ногаа бүдүрүлгезин көвүдедирин деткииринче угланган субсидия алыр чагыгларның түңнелдерин үндүрген. Картошка болгаш ногаа бүдүрерин деткээн чаа федералдыг төлевилелдиң боттанылгазында Тыва бо чылын бир дугаар киржип турарын сагындыраал.
Март-апрельде күрүне деткимчезинче документилерни хүлээген, кордакчылардан ниитизи-биле 45 чагыг кирген. Чогуур негелделерге 16 чагыг дүгжүп турар деп, комиссия шиитпирни үндүрген.
Биче болгаш ортумак бүдүрүлгелерден аңгыда, хууда дузалал ажыл-агыйлыг кижилер болгаш боттарын ажыл-биле хандырттынган хамаатылар ол субсидияже кордап киришкенин сагындыраал. Тодаргай бүдүрүлгениң азы дузалал ажыл-агыйлыг кижиниң алыр субсидиязының хемчээли бүдүрер продукциязының хемчээлинден хамааржырын Көдээ ажыл-агый яамызы тайылбырлаан. Күрүне деткимчезин агротехнологтуг ажылдарга, бедик сорттуг ногаа бүдүрүлгезинге, ажык болгаш камгалалдыг хөрзүн довуракка ажылдар чорударынга ажыглаар.
Бо чылын Тывада Кызыл, Бии-Хем, Улуг-Хем, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик база Каа-Хем кожууннардан көдээ ажыл-агыйлыг 12 бүдүрүкчү ажык шөлге картошка база ногаа аймаа тарып, дүжүт ажаарынга субсидияны алыр. Оон аңгыда, Чөөн-Хемчик биле Бай-Тайга кожууннарда боттары дузалал ажыл-агыйлыг дөрт ногаажыга субсидияны бээр. Олар алган акша-хөреңгизин картошка болгаш ногаа бүдүрүлгезинче чарыыр. Субсидия алыкчылары шупту 160 га черге картошка болгаш ногаа аймаан олуртур.
Тываның аргаржыларындан аңгыда, 75 регионнуң ногаажылары 2023 чылда бүдүрүлге чорудуун деткээн программадан күрүне деткимчезин алыр.


Возврат к списку