Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шыңгыы белеткел —эки түңнел

Шыңгыы белеткел —эки түңнел 21.02.2015

Шагаа бүдүүзүнде Бүгү-россия олимпиада­зының регионалдыг чадазының тиилекчилерин байырлыг байдалга шаңнаан. ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды К.А.Бичелдей 29 тиилекчилерге база 99 тус-тус шаңналдар алган өөреникчилерге дипломнарны тывыскан.

Эң-не хөй шаңналдыг черлерже Тыва Республи­каның лицей-интернадының, №15 лицейниң, №5 гимназиязының, күрүне лицейиниң база аграр лицейниң өөреникчилери тергиидеп үнген. Тере-Хөл, Тожу база Мөңгүн-Тайга кожууннардан чаңгыс-даа өөреникчи шаңнал албаан. Бай-Тайга, Каа-Хем база Эрзин кожууннардан бир-бир өөреникчилер шаңналдыг черлерже кирген.

Бо чылгы олимпиа­дага хөй кезиинде ан­гли дылга (27 кижи), тыва дылга (20 кижи), төрээн чогаалга (19 кижи), технологияга (17 кижи), ОБЖ (10 кижи), күш-культурага (9 кижи), орус дылга (9 кижи), экологияга (5 кижи), ниити билигге (5 кижи) өөреникчиниң баллдары хөй болган.

Тываның күрүне филармониязының залынга уругларны шаңнап-мактап турда, оларның ада-иелери боодал чечектер тыпсып, чурукка тырттырып ап турдулар. Кызылдың уран чүүл колледжизиниң сургуулдарының үрер хөгжүм оркестри база самнакчылары байырлалды каастаан.

Шаңнал алган уругларның өөрүшкүзүн үлежип ба­йыр чедиргеш, чамдыызындан олимпиадага канчаар белеткенип база киржип турганын сонуургап айтырдым.

Саян Саая, Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык ортумак школазының он бир классчызы: «Бичии класстарга-ла олимпиадаларга үргүлчү киржип турган мен. Бо чылын кожуунга үшкү черни чаалап алгаш, оон республика олимпиадазынга киришкеш, шаңнал алганым бо. Бо чылгы олимпиада база берге эрти, киржикчилери хөй болду. Эрткен чылды бо­даарга, бо чылын оолдар хөй киржип турарын эскердим. Школа дооскаш, иштики херектер адырынга өөренир күзелдиг мен».

Ай-Херел ОоржакӨвүр кожууннуң Солчур ортумак школазының тоску классчызы: «Шаңнал алыр дээш Өвүрден бөгүн чедип келдим. Технология эртеминге дужаап турдум, берге чорду. Школа дооскаш, кым болурумну ам-даа боданып турар мен».

Дензен-маа Серен, ТР-ниң күрүне лицейиниң тоску классчызы:«Олимпиадага киржирде эки белеткелден хамааржыр. Мен эки белеткенип алган болгаш улуг дыка бергедеведим. Математикага өөредилгем эки, ынчангаш эрткен чылын Бүгү-россия олимпиадазынга база киришкен мен. Математикадан аңгыда англи дылга база шаңналдыг черже кирдим. Лицейде математика башкызы Ирина Александровна Михайлина, англи дыл башкызы Лариса Георгиевна Сат. Оларның меңээ эки берген билии дээш четтиргеним илередип тур мен».

Алдынай Соян.


Возврат к списку