RSS
10.08.2022
Тывага база Моолга «Шериг ралли» делегей оюннары эртер
Август 13-тен 19-ка чедир Россия биле Моол – хары угда ийи күрүнениң девискээринге Армейжи делегей оюннарының (Арми-2022) “Шериг ралли” делегей чергелиг маргылдаазы болуп эртер.
Улаштыр номчуур...
10.08.2022
«Новости муниципалитетов Тувы» телеграм-каналга бижидип алыңар
«Новости муниципалитетов Тувы» деп аттыг чаа телеграм-каналда республиканың кожууннарында болуп турар эң чугула, солун болгаш шынныг медээлерни парлаар.
Улаштыр номчуур...
09.08.2022
Ковидтен аараан улустуң саны өзүп эгелээн
Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң болгаш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының август 8-тен 9-че берген медээзи-биле алырга,
25 кижиниң кадыының байдалы экижээн, лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелинде, COVID 19-тан аараан 42 кижини тодараткан. Оларның аразында 11 бичии уруг аарааны илереттинген:
Улаштыр номчуур...
09.08.2022
Тываның чурттакчылары тускай шериг операциязын деткээн митингиже үнген
Бөгүн Кызыл хоорайның национал парыгынга, ДУР болгаш ЛУР-нуң чурттакчыларын камгалаан тускай шериг операциязында киржип турар Россияның Чепсектиг күштерин деткээн митинг болуп эрткен.

Улаштыр номчуур...
08.08.2022
Тывага маска чурумун сагыыр
Тывага масканы кедери амдыызында албан эвес бол,  эрткен хүнде Тывада   COVID-19-тан 43 кижи аарааны бадыткаттынган. 
Улаштыр номчуур...
08.08.2022
Тывада күрүнениң хөмүр шыгжаар черлерин ажылдадыр

Бо чылын республиканың чурттакчылары күрүнениң хөмүр шыгжаар черлеринден хөмүрнү садып алырлар. Чеди кожуун төптеринде хөмүр шыгжаар черлерни эде чаартып, септеп, амгы үениң деңзилерин салып, видеохайгаарал системазын кожар. А Кызыл хоорайга чаа складты тудар.

Улаштыр номчуур...
05.08.2022
Тываның Баштыңының хөй-ниити хүлээп алыышкыны
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг “Чаңгыс демниг Россия” партияның Тывада регион салбырынга хамаатыларны хүлээп алган. Республиканың чурттакчыларындан аңгы-аңгы темаларга айтырыглар хүн бүрүде кээп турар. Оларның чамдыызын регион баштыңы боду дыңнап, шиитпирлерни үндүрген.
Улаштыр номчуур...
05.08.2022
Тыва сентябрь 3-те “Тиилелгениң диктантызы” бүгү-российжи төөгү акциязынга киржир
“Чаңгыс демниг Россия” партияның деткимчези-биле, сентябрь 3-те “Тиилелгениң диктантызы” бүгү-делегейниң патриотчу акциязы болуп эртер. Тыва төөгү диктантызын бижидери-биле 190 ажыг тускай шөлчүгешти ажыдар. 
Улаштыр номчуур...
05.08.2022
“Азияның уруглары” делегейниң спортчу оюннарынга Тывадан аныяк мөгелер ээлчеглиг медальдарын чаалап алган
Бо хонуктарда якуттарның хапсагай хүрежинге салыглар доозулган. Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Кызыл кожууннарның база Кызыл хоорайның спорт школаларының сургуулдары алды аңгы бөлүкке хүрешкеш, Россияның чыынджы командазынга 5 медальды чалап эккелген - 1 алдын, 2 мөңгүн база 2 хүлер.
Улаштыр номчуур...
04.08.2022
Таныштырылгалыг видеороликтер федералдыг конкурузунга регионнуң төлевилел офизи тиилээн

«Национал төлевилелдер – дээштиг, дүрген, үре-түңнелдиг» деп бүгү-российжи конференция үезинде эң эки таныштырылга-видеоролик дээш регионнарның төлевилел офистериниң аразынга конкурс болуп эрткен.
Видеороликтер конкурузунуң түңнелинде, Тыва Республиканың Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелели эң-не тергииннерниң санынче кирип, бирги черни төлептии-биле чаалап алган.
Улаштыр номчуур...
04.08.2022
«Кыштаг» губернатор төлевилелиниң күүселдези адакталган
Республикада көдээ чоннуң түреңги чоруун чавырылдырып, чонну ажылга хаара тудуп, арат ажыл-агыйларны тургузар сорулгалыг эгелээн “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилели 2016 чылда бодунуң ужуун алган. Ол үеден бо хүнге чедир, 6 чыл иштинде, 627 тараачын-арат ажыл-агыйлар хевирлеттинип тургустунган.
Улаштыр номчуур...
03.08.2022
Бо чылын Тывага болган арга өрттериниң чамдыызы чаңныктан өөскээн
Регионнуң диспетчер албанының дыңнатканы болза, август 3-те Тываның арга-арыг фондузунуң черлеринде 75,9 га ниити шөлдүг дөрт өрт бүрүткеттинген. 7,5 га черде өрт өжүрттүнген болза, артканнары ам-даа хыппышаан.
Улаштыр номчуур...
03.08.2022
2027 чылга чедир Тывага 200 ажыг километр оруктарны тудуп-септээри планнаттынган

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол республиканың орук-транспорт комплекизин хөгжүдериниң беш чыл планын ажылдап кылгаш, ында кандыг хемчеглер киргенин республика баштыңынга илеткээн.

Улаштыр номчуур...
03.08.2022
Эртине биле Булат “Азияның уруглары” делегей оюннарынга мөңгүн медальдарны чаалап алганнар

“Азияның уруглары” делегейниң спортчу оюннары дөрт чылда бир катап эрттип турар. Ону Саха (Якут) республиканың бирги президентизи Михаил Николаевтиң саналдааны езугаар, 1996 чылда Олимпийжи шимчээшкинниң 100 чылдаанынга тураскаадып бир-ле дугаар эрттирген.
Улаштыр номчуур...
02.08.2022
Малчыннарның Наадым хүнүнде «Ак Чем - 2022» сүт байырлалы болуп эртер
2022 чылдың август 14-те, “Азия төвү” скульптура төвүнүң девискээринге, “Ак чем-2022” республиканың аъш-чем мөөрейи болуп эртер.
«Наадым - 2022» малчыннар байырлалында эртер мөөрей чалаң сүттен тыва аъш-чем бүдүрер сайгарлыкчы чорукту нептередирин деткиир.




Улаштыр номчуур...