RSS
12.01.2022
Школачыларның бүгү-российжи олимпиадазының регион чадазы Тывада эгелээн
Январьның 11-ден февраль 25-ке чедир олимпиаданың регион чадазы болуп эртер. Аңаа муниципалдыг деңнелде эң хөй сан алган база эрткен чылын регионга тиилээн база шаңналдыг черлер ээлээн 1887 школачы киржир.
Улаштыр номчуур...
12.01.2022
Айдыс Сат Тываның экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды албан-дужаалды күүседип эгелээн
Ооң мурнунда Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы база экономика сайыды албан-дужаалдарны хары угда күүседип турган Айдыс Сат ам Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызын удуртуп эгелээн. 
Улаштыр номчуур...
11.01.2022
Тываның Каа-Хем кожууннуң Саргал деп черде калчаа аарыындан карантинни киирген
Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуштуң бижиин үндезинге алгаш, дириг амытаннарже база кижилерже калчаа аарыының тараарын болдурбазы-биле кызыгаарлаан хемчеглерни киирген.
Улаштыр номчуур...
11.01.2022
Чыл эгезинден Тывага 17 өрт болган, 1 кижи кемдээн
Декабрь 31-ден январь 9-ка чедир, өртчүлер республикага 17 өрттү өжүрген, оттан 73 харлыг улгады берген херээжен кижини камгалаан. Өрттерниң хөй кезии - 12-зи Кызыл хоорайга болган.
Улаштыр номчуур...
11.01.2022
Тываның көдээ ажыл-агыйының хоочуннары республиканың агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезинче арга-сүмелерин каткан
Владислав Ховалыг хоочуннарны төрээн чериниң агроүлетпүрүн хөгжүдер кылдыр боттарының арга-сүмезин берип, дуржулгазын солчурунче чалаан. Ажык чугаага республиканың билдингир колхоз, совхозтарын база ук яамыны удуртуп чораан даргалар база амгы үеде ажылдап чоруур көдээ ишчилер киришкен.
Улаштыр номчуур...
10.01.2022
Тывада  Covid-19-тан коллективтиг иммунитет 78 хуу четкен
Тыва Республикада Covid-19 чаа коронавирус халдавырындан коллективтиг иммунитет 80 хуу четкен, ындыг болзажок эрткен неделяның түңнелинден алгаш көөрге, тарыдып турар хамаатыларның саны эвээжээн.
Улаштыр номчуур...
10.01.2022
2022 чылдың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээр
Тывада ортумак ниити өөредилгениң өөредилге программалары-биле чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээп алыр.
Улаштыр номчуур...
10.01.2022
Тыва Республиканың Баштыңының администрациязы - Чазак даргазының аппарадының чаа удуртукчузун томуйлаан
Тываның көскү күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы Юрий Ананьин ол албан-дужаалда томуйлаткан.
Улаштыр номчуур...
10.01.2022
В. Ховалыг: Чүгле боттарывыс, бодувус күжүвүс, бодувус демивис-биле боданып, хөделип, шиитпирлээр
Чаа чылдың узун дыштаныр хонуктарында төрээн чуртунда чанып келген чаңгыс чер-чурттуглары-биле Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг январь 6-да чазак бажыңынга ужуражып, ажык чугааны кылган турган. Ону социал четкилрге дыңнаткан соонда, республика баштыңының социал четкилерде арыннарынче ындыг хевирлиг харылзааны база катап чорударынга дилеглер кирген.
Улаштыр номчуур...
30.12.2021
Тыва суурда 400 хире оолдар чаа спорт залга белеткенип эгелээр
Тес-Хем кожуунуң Самагалтай суурга «Эзирлерниң уязы» регион төлевилели-биле чаа спорт залды декабрь 29-та ажыткан. Суурнуң 1 дугаар школазында туткан чаа спорт объектизинге 400 хире оолдар барып белеткенир. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг спорт залдың ажыдыышкынынга киришкен. 
Улаштыр номчуур...
30.12.2021
Тывада 1000 гектар суггат системазын катап тургускан
Тываның Каа-Хем, Бии-Хем база Таңды кожууннарда суггат системазын катап чаартыр ажылдар доозулган. Ниитизи-биле 1000 гектар суггат системазын катап ажылдадыр. 
Улаштыр номчуур...
29.12.2021
«ЛАДЬЯ. Кышкы тоол-2021» бүгү-российжи ярмаркага тыва шеверлер бир дугаар киришкен
Россияның улусчу уран ус-тывыштың «ЛАДЬЯ. Кышкы тоол-2021» бүгү-российжи делгелге-ярмарказынга Тывадан сайгарлыкчылар болгаш бодун ажыл-биле хандыртынган хамаатылар бир дугаар киришкеш, «Регион экспозициязының тулган шимелдези» номинацияга диплом-биле шаңнаткан. 
Улаштыр номчуур...
29.12.2021
Россельхозбанк биле Тыва Республика кады ажылдаар дугуржулганы чарган
Россияның көдээ ажыл-агый банкызының баштаар чериниң даргазы Борис Листов биле Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның даргазы Владислав Ховалыг кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар. 2013-2020 чылдарда күштүг турган дугуржулганы бо документ солаан.
Улаштыр номчуур...
29.12.2021
Тываның шылгараңгай ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга күрүне шаңналдарын тывыскан. Эртип турар чылда чедип алган үре-түңнелдер, бөгүн шаңналдар алган специалистерниң, сайгарлыкчыларның, көдээ ишчилерниң, социал адыр ажылдакчыларының ачызында чедип алдынган.
Улаштыр номчуур...
28.12.2021
Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир демнежип ажылдаар
Регион болгаш тус чер эрге-чагыргазы Тываның хоорай, суурларынга Рождество болгаш Чаа чыл дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир дежурныйлаар.
Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг шак ындыг айтыышкынны берген.
Улаштыр номчуур...