RSS
23.08.2018
Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен
Александр Федосов, Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң хоочуну, кызыгаар албанының подполковниги:
Улаштыр номчуур...
23.08.2018
Полицияның майору Дмитрий Рекида: Тывада шупту чүвеге таарзындым
Дмитрий Рекида, Тыва Республикада ИХЯ-ның эксперт-криминалистика төвүнүң улуг эксперти, полицияның майору:
Улаштыр номчуур...
23.08.2018
Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим
Константин Банников, Россияның ОБЯ Тывада кол эргелел начальнигиниң оралакчызы, иштики албанның подполковниги:
Улаштыр номчуур...
22.08.2018
Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган
Тывада «Тыва Авиа» регион авиакомпаниязы чаа үениң Ми-8АМТ вертоледун садып ап, парыгын четчелээн. Лизинг-биле машинаны садып алганын орук-транспорт сайыды Олег Бады дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
22.08.2018
Тывада Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде чалыы хамаатыларга паспорттарны тывыскан
Бөгүн, август 22-де, Тыва Республиканың Чазак бажыңының баарынга, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер байырлыг езулал эрткен.
Улаштыр номчуур...
22.08.2018
Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң үшкү чадазының 105 киржикчилеринге малды дамчыткан
2016 чылда ооң саналы-биле эгелээн «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел боттанылгазының чамдык түңнелдерин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.
Улаштыр номчуур...
21.08.2018
Тыва чер участоктарын өнчүже долдурарын дүрген эгелээр
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ээлчеглиг аппарат хуралында, «Чедингир чер» төлевилел чорудуунуң түңнелдерин болгаш күүселдезин сайгарган.
Улаштыр номчуур...
21.08.2018
Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг
Эрткен чылдың мартта Тывага, чиик үлетпүрнүң «БТК Групп» российжи улуг холдингизиниң дааранылга цеги ажылын эгелээн. Цехтиң коллективи Россияның Камгалал яамызының тускай хептерин болгаш орун-дөжек херекселдерин даарап турар.
Улаштыр номчуур...
21.08.2018
«Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан
Тыва Республиканың «Мои документы» төптерде чедирип турар ачы-дузаларның саны чылдан чылче немежип, кээп турар кижилерниң саны көвүдээн.
Улаштыр номчуур...
21.08.2018
Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Лунсин» даг-тывыш компаниязының чиңгине директору Оуян Луньао-биле республика девискээринге ийи төлевилелди боттандырарынга хамаарыштыр социал кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.
Улаштыр номчуур...
21.08.2018
Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилип алыр конкурс чарлаттынган
Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттирер аныяк специалистерни шилип алыр конкурсту чарлаан.
Улаштыр номчуур...
20.08.2018
Тыва «Социал хөмүр» губернатор төлевилелинче бюджет чарыгдалын улгаттырган
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыжын одаар хөмүр садып алырынга дуза хереглеп турар чурттакчы чон бөлүүнде «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң киржикчилер санын көвүдеткен.
Улаштыр номчуур...
20.08.2018
Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар
«Тыва Республиканың девискээринге «Школаже белеткениринге дузалаш!» деп акцияны эрттирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның июль 31-де №318-р айтыышкынын езугаар,
Улаштыр номчуур...
20.08.2018
Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында
Республика 43136 га черде сигенни кезип, 39408 га черде мал чемин бөлген. Мал чеминиң ортумак дүжүдү, эрткен чылда ышкаш, гадан 11 центнер.
Улаштыр номчуур...
17.08.2018
Тыва ажык-кончаага үндүрүг киирилдезин өстүргени дээш РФ-тиң Чазаандан шаңнал акшаны алган
РФ-тиң Чазаа организациялар болгаш бүдүрүлгелер ажык-кончаазындан үндүрүглер киирилдезин көвүдеткени дээш, курлавыр фондудан 31,8 млн. рубльди Тывага тускайлаан. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев ооң дугайында доктаалга атты салган.
Улаштыр номчуур...