RSS
07.12.2022
Тыва бо чылын «Экология» национал төлевилел-биле 24 санныг тускай техниканы алыр
«Экология» национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” федералдыг төлевилел күүселдези-биле "BELARUS МУЛ-82.2" маркалыг үш универсал арга-арыг машиназы келген.
Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тывада дош кежиглерни ажыткан

Республиканың кожууннарында үш дош кежигниң ийизин - Каа-Хемде «Бельбей» база Улуг-Хемде «Эйлиг-Хем» кежиглерни декабрь 6-да ажыткан.

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Араттар көдээ туризм адырында ачы-дуза чедирер эргени алган

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы көдээ черлерде туризмниң сайзыралынче чогуур негелдерни доктааткан. РФ-тиң Юстиция яамызы ол доктаалды бүрүткээш, Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының сайтызында салган. 

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тываның национал диаспоралар төлээлери Донбасстың чурттакчыларынга белектерни чедирер

Донецк база Луганск улус республикаларның, Запорожье база Херсон областарның чуртакчыларынга гуманитарлыг дуза көргүскен “Чоннар чылдар өттүр кады” деп федералдыг төлевилелде Тыва киржип, республиканың националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Владимир Хабаров баштаан регионнуң национал чоннарын төлээлээн Тыва Республикадан делегация ында чеде берген.

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тывада бажыңнар капитал септелгезинге үстүкү өртекти өстүрген

ТР-ниң Тудуг яамызының белеткээни хөй аалдыг бажыңнарның ниити өнчүзүнүң капитал септелге ажылдарынга база ачы-дузаларга үстүкү өртекти өстүрер дугайында доктаалының төлевилелин Тываның Чазаа деткээн. 

Улаштыр номчуур...
06.12.2022
Тыва Российжи ном эвилелинден Өөрүп четтириишкин бижиин алган

Россия Федерациязының субъектилер аразынга чарлаттынган “Эң номчуттунар регион” деп бүгү-российжи мөөрейге Тыва Республика киришкеш, Өөрүп четтиришкин бижиинге төлептиг болганын ТР-ниң Культура яамызы дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
06.12.2022
Россияның Маадыры Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны Арыг-Үзүү школазында ажыткан

Эрткен дыштаныр хүннерде, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү школазында ниити өөредилге школазы 75 чылдаан юбилейин демдеглеп эрттирген. Байырлал үезинде школаның доозукчузу, Россия Федерациязының Маадыры, улуг сержант Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны ажыткан.

Улаштыр номчуур...
06.12.2022
Тыва биле ДУР кады ажылдажылганың аргаларын чугаалажып көрген

Бо хонуктарда ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Донецк Улус Республикада чоруп турар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тывадан шериг албанныглар болгаш Донбасста коллегаларынга дузалажыр дээш аъттаныпкан тыва эмчилер-биле ужуражыр.

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тывада ТШО киржикчилери болур чаңгыс чер-чурттугларынга Чаа чылдың белектерин белеткеп эгелээн

Шериг албанныгларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер республиканың каттышкан штавы тускай шериг хөделиишкиннериниң киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге Чаа чылдың белээн чыггаш, чорудар талазы-биле белеткел ажылдарын эгелээн. 

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тываның автооруктарында чылыгар черлерни ажылдаткан

Тыва Республиканың автомобиль оруктарының эргелели регион болгаш муниципалдар аразында оруктарда чылыгар черлер кылыр дөрт вахта турлаан ажытканын дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
«Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада Хөй-ниити хүлээп алыышкыны декаданы ажыткан

Декабрь 1-де, «Чаңгыс демниг Россия» партияның үндезилеттинген хүнүнде, ооң Хөй-ниити хүлээп алыр чери чон хүлээр декаданы эгелээн. Партияның регион политчөвүлелиниң секретары Владислав Ховалыг айтырыгларлыг болгаш санал-оналдарлыг хамаатыларны бирги хүнүнде хүлээп алган. 

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
2022 чылда национал төлевилелдер күүселдези-биле Тывада 30 км автооруктарны септеп чаарткан
2022 чылда «Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле Тывада 30,296 км оруктарны септээнин ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызы дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тываның Тожу кожуунда чаа генераторларны ажылдаткан

Республика Баштыңының даалгазы-биле саткан 500 кВт күчүлүг чаа дизельдиг генераторлар Тывага чедип кээри билек, Тожу кожуунче ол-ла дораан чоруткан. Генераторларны тургузуп, белеткээри-биле бүгү күштү ынаар октаан.

Улаштыр номчуур...
03.12.2022
Тыва Республиканың автооруктарында чылныр черлерни ажылдаткан

Тыва Республиканың автомобиль оруктарының эргелели регион болгаш муниципалдар аразында оруктарда чылыгар черлер кылыр дөрт вахта турлаан ажытканын дыңнаткан. Агаарның сооп келгени-биле, “Урал” улуг машианаларда көжүп чоруур чылыгар пунктуларны база автокыштагларда чылыг өрээлдерни тускайлаан.

Улаштыр номчуур...
03.12.2022
Тываның чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга таарымчалыг болзун дээш Дөгээ дааның баарын чаагайжыткан

Тыва Республиканың найысылалының чараш черлериниң бирээзи - Дөгээ дааның чоок-кавын чаагайжыдар шупту ажылдар доозулган. Кызылдың эң бедик чери республиканың аалчыларын бодунче чыыра тырттып турар.

Улаштыр номчуур...