RSS
30.04.2019
Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан
Тываның муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары майның узун дыштаныр хонуктарында ажылдаар. Тываның чону майның 1-ден 6-га база 9-тан 12-ге чедир дыштаныр.
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок
Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде 2019 чылдың апрель 28-тиң хүнү-биле алырга, чаңгыс-даа өрт болбайн турар.
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн
Саргы энцефалиди. Саргыга ызырткан кижилерниң саны эрткен неделяга деңнээрге 60,3 хуу (68 кижи) көвүдээн,
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген
Республиканың үрезин фондузун тургузар көдээ ажыл-агый бүдүрүрүлгезин шилип тывар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга Тываның Баштыңы берген. Тывага үрезин шыгжаар дериг-херексел болгаш технологиялар садып алыр тускай акша-хөреңгини шилип алган ажыл-агыйга бээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Улаштыр номчуур...
30.04.2019
МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы
Май 1-де
10.00 шакта Арат шөлүнге ажылчын мергежилдерниң "Аныяк профессионалдар" делгелгези («Студент Арбат» мастер-класстар, делгелге-ярмаркалар) .
Улаштыр номчуур...
29.04.2019
Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен
Апрель 26-да, Кызылдың транспорт техникумунга эрткен Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң чанында Өөредилге албан черлериниң директорлар чөвүлелиниң хуралында «2019 чылдың 1-ги кварталында назы четпээннер ортузунда корум-чурум үрээшкининге удур профилактика” деп теманы сайгарып чугаалашкан.
Улаштыр номчуур...
29.04.2019
Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май байырлалдарын организастыг эрттирерин хандырар даалганы берген. Ажылчы чон 10 хонук дыштаныр.
Улаштыр номчуур...
29.04.2019
Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар
Апрель 27-ге чедир, Кызылдың төп кудумчуларында Социалистиг күш-ажылдың маадырларының, алдар-аттыг ажылдакчыларның, бүдүрүлгелерниң тергииннериниң, чурттакчылыг черлерниң хүндүлүг хамаатыларының фоточуруктарын аскан.
Улаштыр номчуур...
26.04.2019
Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн
Четвергде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага албан ажылындан келген дораан, республиканың соңгулда системазының 25 чыл болганынга тураскааткан байырлыг хуралга киришкен.
Улаштыр номчуур...
26.04.2019
Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31
Кызылдың президентиниң кадет училищези кадет училищезинче кирер күзелдиг кандидаттарның ада-иезинден (хоойлу езугаар төлээлеринден) документилерни апрель 15-тен май 31-ге чедир хүлээрин, kzpku.mil.ru сайтыда дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
25.04.2019
2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген
Тыва Республиканың Чазааның №398 доктаалы-биле “2018-2022 чылдарда хоорай хүрээлелин хевирлээри” регионнуң күрүне программазын бадылаан.
Улаштыр номчуур...
25.04.2019
Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан
Тыва Республиканың Бойдус яамызының арга-арыг камгалап-хайгаарар килдизиниң начальниги Михаил Середкин, республика яамызы доктаалдың төлевилелин ажылдап кылгаш регион чазаанче киирген деп, TMG-ге дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
24.04.2019
Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр
Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы бир бөрүнү узуткааны дээш дөрт муң рубльди бээрин Контактыда албан езузунуң арынында дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
24.04.2019
Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн
Эрткен неделяда Тывага 2,8 муң литр чажыт арага продукциязын садыг-саарылгадан хавырган. Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң медээзи-биле алырга, чедери берге Тожу кожууннуң оруунга кандыг-даа документилер чокка арага сөөрткен 4 микроавтобусту туткан.
Улаштыр номчуур...
23.04.2019
 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн
Республиканың 26-гы аът чарыжы Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның чоогунга болуп эрткен. Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан 400 ажыг чүрүрүктерни аңаа салган.
Улаштыр номчуур...