RSS
17.05.2024
Кызылдың кыдыында чаа чуртталга микрорайону туттунуп эгелээн

Кызыл хоорайның чоогунда республиканың Кызыл кожуунунуң Каа-Хем суурда «Преображенский» депаттыг чаа чуртталга микрорайонунда тудуг ажылдары кидин түлүк. 

Улаштыр номчуур...
16.05.2024
Тываның банк ачы-дуза рыногунга Газпромбанкының сервизи немежир

Тыва Республиканың сайыттар кабинединиң кежүгүннери «Газпромбанк» АН-ның төлээлери ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттиргеш, удур-дедир харылзаалыг кады ажылдажылганың кедизин сайгарып көрген.

Улаштыр номчуур...
16.05.2024
Тывада биче судноларга аай-дедир эжиндириишкин сезону ажыттынган

Майның 15-тен эгелеп Улуг-Хемнеп база ооң адырларынга биче хемчээлдиг суднолар-биле эжиндирерин чөпшээрээн. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг ооң дугайында айтыышкынга атты салган. 

Улаштыр номчуур...
15.05.2024
“Чылдың өг-бүлези” регионалдыг мөөрейниң тиилекчилери илереттинген

Бөгүн, бүгү-делегейниң Өг-бүле хүнүнде, Кызылга “Чылдың өг-бүлези” бүгү-российжи мөөрейниң регионалдыг чадазының тиилекчилерин шаңнап-мактаан

.
Улаштыр номчуур...
14.05.2024
Республикада Сайгарлыкчы чорук неделязынга тураскааткан хемчеглер эгелээн

Бөгүн, май 14-те, Тыва Республиканың Экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр яамызының, ТР-де Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң удуртулгазы-биле, республикада Сайгарлыкчы чорук неделязынга тураскааткан хемчеглер эгелээн.

Улаштыр номчуур...
14.05.2024
Республикада 2023-2024 чылдың одалга сезону доозулган

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң социал четкизи таварыштыр, республиканың одалга-энергетика комплекизиниң объектилеринде 2023-2024 чылдарның одалга сезону доозулганының дугайында дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
14.05.2024
Тываның чер ажыл-агыйлары часкы хову ажылдарынче кирген

Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы бо чылын тарылга шөлүнүң хемчээли 50,3 муң гектар дээрзин дыңнаткан. Бо чылын мал чиир культуралар үрезинин ниити шөлдүң 77 хуузунга чажып, тарыыр. 

Улаштыр номчуур...
13.05.2024
Тыва тележурналистиканың хоочуну Наталья Ивановна Принцева мөчээн

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база республиканың Чазаа республикада билдингир тележурналист, "Тыва" КТРК-ның хоочуну Наталья Ивановна Принцеваның мөчээни-биле төрээн болгаш чоок улузунга ханы кажыыдалын илередип тур.

Улаштыр номчуур...
13.05.2024
Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке озал-ондакка когараан аарыг кижилерниң Красноярскыда эмнээшкини май төнчүзүнде доостур

Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке озал-ондак үезинде когараан кижи Красноярск крайның клиниктиг эмнелгезиниң реанимацияга ийи ай чытканының соонда, регионалдыг өртең төвүнүң реаниамация салбырындан өртең хирургиязының салбырынче шилчээн.

Улаштыр номчуур...
13.05.2024
Бүгү-российжи Куда-дой фестивалында Тывадан аныяктар салым-чолун доңнаштырган
Дүүн, майның 12-е, ВДНХ-да “Россия” делегей чергелиг делгелге шөлүнге тыва аныяктар Денис Сотпа биле Олча Ооржак шайлалгазын ойнааннар. Ол хүн, бүгү чурттан куда доюн эрттирер дээн 150 эжеш ынакшааннарның аразындан Денис биле Олча Москага эрткен бүгү-российжи бирги шайлалга фестивалын ажытканнар.
Улаштыр номчуур...
13.05.2024
Тываның көскү күрүне ажылдакчызы Иван Максимович Сувандии чок болган

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери күрүне ажылдакчызы, республикага каайлы албанын тургузушкан ооң хоочуну Иван Максимович Сувандииниң мөчээни-биле чоок кижилеринге болгаш төрээннеринге ханы кажыыдалын илередип тур.

Улаштыр номчуур...
12.05.2024
Тываның Баштыңы Белгородче атканының соонда, когараан улустуң төрээн болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен
Майның 12-де, кежээ Украинаның чепсектиг күштери Белгородче кара өжегерээн агаардан халдап, аткан. Чуртталга бажыңынче снаряд-биле дорт атканындан, ол буступ дүшкен. 
Улаштыр номчуур...
10.05.2024
Россияның Маадыры Чалым Чулдум-оол чаңгыс чер чурттугларынга Улуг Тиилелгениң байырын чедирген

1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынынга тиилээниниң 79 чылын демдеглээн байырлал хүнүнде, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы – Москва хоорайда Тываның бүрүн эргелиг төлээзи Чечен Чоксум, Россияның Маадыры Чалым Чулдум-оол чурттуң найысылалында студент чаңгыс чер чурттугларывыс-биле Мөгейиг даанда Ада-чурттуң улуг дайынында мөчээннерниң тураскаалынга чечектерни салып, сактыышкынның мөгейиин кылган.

Улаштыр номчуур...
09.05.2024
РФ-тиң  Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи А. Серышевтиң Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Ада-чурттуң Улуг дайынының эргим хоочуннары, тылдың ишчилери! Хүндүлүг сибирьжилер!

Улаштыр номчуур...
09.05.2024
Россия Федерациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга Тиилелге хүнү-биле байырын чедирген

Россияның Айыыл чок чорук чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Дмитрий Медведевтиң Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның адынче чоруткан байыр чедириишкининде мынча деп бижээн:

Улаштыр номчуур...