RSS
09.12.2022
Тываның Баштыңы Донбасска сургакчылап чорааш, ТШО киржип турар чаңгыс чер-чурттугларынга ужурашкан

Эрткен неделяда Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Луганск биле Донецк Улус Республикаларга чедип, РФ-тиң чаа регионнарының удуртукчулары-биле чугааны чорудуп, бистиң республикадан оолдарның албан шериг кезектерин быжыглаан девискээрлерге четкен. 

Улаштыр номчуур...
08.12.2022
Тываның Чазаа сооктар үезинде школаларның ажылын эде таарыштырар хемчеглерни ап турар

Ноябрь төнчүзүнде Тываны шыва алган дыңзыг сооктар бо неделяда чавырлып, ооң мурнундаазынга бодаарга, декабрь “чылыг” болуру чадапчок. ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардиковага өөредилге, дүрген хөделир албаннар, Кызыл мэриязы база массалыг информация чепсектериниң төлээлери киришкен пландан дашкаар хурал үезинде, Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлелге мониторинг төвүнүң директору Анатолий Ляпин ону дыңнаткан. 

Улаштыр номчуур...
08.12.2022
Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилери болур шериг албанныгларның ажы-төлүнге деткимчени көргүзер

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле тускай шериг операциязының киржикчилериниң өг-бүлелеринге элээн каш угланыышкыннарга дузаламчыны организастаан.

Улаштыр номчуур...
08.12.2022
2022 чылда Тываның араттары садып-саарылганың “чаагай пятницаларын” ажыглап эгелээн

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери садып алыкчылар-биле дорт харылзааның чаа шөлүн ажыглап эгелээн: Россияның регионнарында “Россельхозбанк” АН-ның организастааны “Чаагай пятница” төлевилел-биле неделя санында боттарының продукциязын садып турар.

Улаштыр номчуур...
08.12.2022
Тывада ипотека чээлизинге субсидия алыр “кызыл дипломнуг” аныяк специалистерниң даңзызын көвүдеткен

Тывада “кызыл дипломнуг” аныяк специалистерге күрүне деткимчезиниң программазынче аграрлыг, культура болгаш уран чүүл дээди өөредилге черлериниң доозукчуларын, аныяк эртемденнерни даңзыже немей киирген. 

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тыва бо чылын «Экология» национал төлевилел-биле 24 санныг тускай техниканы алыр
«Экология» национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” федералдыг төлевилел күүселдези-биле "BELARUS МУЛ-82.2" маркалыг үш универсал арга-арыг машиназы келген.
Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тывада дош кежиглерни ажыткан

Республиканың кожууннарында үш дош кежигниң ийизин - Каа-Хемде «Бельбей» база Улуг-Хемде «Эйлиг-Хем» кежиглерни декабрь 6-да ажыткан.

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Араттар көдээ туризм адырында ачы-дуза чедирер эргени алган

РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы көдээ черлерде туризмниң сайзыралынче чогуур негелдерни доктааткан. РФ-тиң Юстиция яамызы ол доктаалды бүрүткээш, Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызының сайтызында салган. 

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тываның национал диаспоралар төлээлери Донбасстың чурттакчыларынга белектерни чедирер

Донецк база Луганск улус республикаларның, Запорожье база Херсон областарның чуртакчыларынга гуманитарлыг дуза көргүскен “Чоннар чылдар өттүр кады” деп федералдыг төлевилелде Тыва киржип, республиканың националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Владимир Хабаров баштаан регионнуң национал чоннарын төлээлээн Тыва Республикадан делегация ында чеде берген.

Улаштыр номчуур...
07.12.2022
Тывада бажыңнар капитал септелгезинге үстүкү өртекти өстүрген

ТР-ниң Тудуг яамызының белеткээни хөй аалдыг бажыңнарның ниити өнчүзүнүң капитал септелге ажылдарынга база ачы-дузаларга үстүкү өртекти өстүрер дугайында доктаалының төлевилелин Тываның Чазаа деткээн. 

Улаштыр номчуур...
06.12.2022
Тыва Российжи ном эвилелинден Өөрүп четтириишкин бижиин алган

Россия Федерациязының субъектилер аразынга чарлаттынган “Эң номчуттунар регион” деп бүгү-российжи мөөрейге Тыва Республика киришкеш, Өөрүп четтиришкин бижиинге төлептиг болганын ТР-ниң Культура яамызы дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...
06.12.2022
Россияның Маадыры Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны Арыг-Үзүү школазында ажыткан

Эрткен дыштаныр хүннерде, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү школазында ниити өөредилге школазы 75 чылдаан юбилейин демдеглеп эрттирген. Байырлал үезинде школаның доозукчузу, Россия Федерациязының Маадыры, улуг сержант Мерген Донгакка алдар болдурган самбыраны ажыткан.

Улаштыр номчуур...
06.12.2022
Тыва биле ДУР кады ажылдажылганың аргаларын чугаалажып көрген

Бо хонуктарда ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Донецк Улус Республикада чоруп турар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тывадан шериг албанныглар болгаш Донбасста коллегаларынга дузалажыр дээш аъттаныпкан тыва эмчилер-биле ужуражыр.

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тывада ТШО киржикчилери болур чаңгыс чер-чурттугларынга Чаа чылдың белектерин белеткеп эгелээн

Шериг албанныгларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер республиканың каттышкан штавы тускай шериг хөделиишкиннериниң киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге Чаа чылдың белээн чыггаш, чорудар талазы-биле белеткел ажылдарын эгелээн. 

Улаштыр номчуур...
05.12.2022
Тываның автооруктарында чылыгар черлерни ажылдаткан

Тыва Республиканың автомобиль оруктарының эргелели регион болгаш муниципалдар аразында оруктарда чылыгар черлер кылыр дөрт вахта турлаан ажытканын дыңнаткан.

Улаштыр номчуур...