RSS
27.11.2023
Тывада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглардан 20 кижи чаа бажыңнарынче көжүп кирер

Тываның Өөредилге яамызы өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 20 хамаатыга чурттаар оран-саваның дүлгүүрлерин тывыскан

Улаштыр номчуур...
24.11.2023
Тываның 44 чурттакчылыг сууру соңгу чүк хандырылгалыг девискээрлер даңзызынче кирген

Кол транспорт оруктарындан ырак болгаш чедери берге болганындан амыдыралга чугула херек барааннар-биле хандырарынга онза чурум херек аңгы чурттакчылыг черлерлиг Россияның 21 регионунуң санынче Тыва база кирген.

Улаштыр номчуур...
24.11.2023
Тывада Херээженнер сонуургалдарының национал стратегиязын боттандырарының планы бадылаттынган

Тываның Чазаа херээженнер сонуургалының национал стратегиязын боттандырарының бирги чадазының ажылдар планын тургускан. Россияның Чазаа ийи аңгы үе-чадага – 2023 база 2026 чылдарда болгаш 2027 – 2030 чылдарда санаан Стратегияны 2022 чылдың төнчүзүнде хүлээп алганын сагындыраал.

Улаштыр номчуур...
24.11.2023
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москва хоорайда спорт болгаш өөредилгениң «Самбо-70» төвүнге чораан

Дүүн Тываның Баштыңы Владимир Ховалыг база Москва хоорайда Тываның бүрүн эргелиг төлээзи Чечен Чоксум спорт болгаш өөредилгениң делегейде ады-сураа алгаан «Самбо-70» төвүнге чорааннар.

Улаштыр номчуур...
24.11.2023
Владислав Ховалыг: чонувустуң амыдыралынга чугула рольду улуг болгаш найыралдыг өг-бүлелер кезээде ойнап чораан

Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Улаштыр номчуур...
24.11.2023
Тывада инвестиция төлевилели-биле «Кызылская» подстанцияның күчүзүн 44 хуу улгаттырар

«Росчетки» инвестпрограмма боттандырылгазы-биле «Кызылская» подстанцияда 220 кВ-тыг чаа автотрансформаторну ажылдаткан.

 
Улаштыр номчуур...
23.11.2023
«Россия» делгелге шуулган үезинде Тываның инвестиция күчүзүн таныштырып көргүскен

ВДНХ-да делегей чергелиг «Россия» делгелгениң шөлүнге, ноябрь 21-де Тыва Республика хүнүнүң ажыдыышкынында, республиканы боду тускай төөгүлүг, культуралыг, бойдус болгаш экономиктиг күчү-шыдалдыг, онзагай географтыг туруштуг Россия Федерациязының бир региону кылдыр таныштырып көргүскен.

Улаштыр номчуур...
23.11.2023
Тываның болгаш Камгалал яамызының чогаадыкчы коллективтери чаңгыс сценага оюн-көргүзүүн бараалгаткан

Дүүн, Москва хоорайда Российжи Армияның Төп академиктиг театрының төөгүлүг сценазынга, Тыва Республиканың культура болгаш уран чүүлүнүң мастерлери база Россияның Камгалал яамызының чогаадыкчы коллективтери каттышкан оюн көргүзүү-биле көрүкчүлерни өөртүп, магадынчыг кежээни хайырлаан.

Улаштыр номчуур...
23.11.2023
Владислав Ховалыг  Беларусь Республика-биле  бурунгаар кады ажылдажылга дугайында чугаалаан

Тыва биле Беларусьтуң аразында амгы дугуржулга ажыл-чорудулгазының ажылчын бөлүүнүң хуралы дүүн Москвага болуп эрткенин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг  дыңнаткан. 

Улаштыр номчуур...
23.11.2023
Тываның культура болгаш уран чүүл мастерлериниң концерттери  «Россия» делгелгениң көрүкчүлерин сонуургаткан

«Россия» делгелге-шуулганның шөлүнге эрткен Тыва Республиканың хүнүнде, республиканың  чогаадыкчы коллективтери ВДНХ-ның кол кудумчу сценазынга “Енисейниң ужуун алган чери” деп база регионнуң экспозициязын делгээн “Көшкүн чоннуң делегейи” деп 75-ки павильонга концерттерни көргүскен. 

Улаштыр номчуур...
23.11.2023
Тывадан аныяктар «Россия» делгелгениң шөлүнге кудазын ойнаан

Ноябрьның 21-де, Москвада на ВДНХ-да эртип турар «Россия» делгелге үезинде Тыва Республиканың Хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде,   Начын Кунзен-оол биле Белекмаа Ондар тыва езу-чаңчылдарны сагып, өг-бүле тудар куда доюн дүжүргеннер. 

Улаштыр номчуур...
22.11.2023
Улуг назылыг кижилерни хаара тырттар төптер

Идепкейжи узун назын байдалдарын тургузары – Социал фондунуң мурнады боттандырар ажылы. 

Улаштыр номчуур...
22.11.2023
Чыл төнчүзүнге чедир Тываның шупту школаларынга Уруглар инициативаларының төптери ажыттынар

Эрткен неделяда республиканың элээн каш школаларында кичээлден дашкаар болгаш немелде өөредилге хемчеглери эрттиреринге тускай дерип, шимээн өрээлдерни уругларның хөй-ниити каттыжыышкыннарының активчилеринге база дагдыныкчыларынга ажыткан. 

Улаштыр номчуур...
22.11.2023
Тыва – дириг ужур-чаңчылдарның чурту: «Россия» шуулган делгелгеде республика хүнү

Ноябрьның 21-де, Москвада «Россия»  улуг делгелге-шуулганының үезинде Тыва Республиканың хүнүн байырлыы-биле ажыдып, регионнуң стендизин таныштырган.

Улаштыр номчуур...
22.11.2023
Тыва Республиканың Баштыңының Кубогу дээш мини-футболга 10 команда кордап киржир

Ноябрьның 22-25 хүннеринде «Субедей» спорт комплекизинге, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Кубогу дээш мини-футболга регионнар аразында ийиги турнир болуп эртер.

Улаштыр номчуур...