RSS
29.09.2021
Тываның Бойдус яамызы адыглардан оваарнырын сагындырып тур
Эрткен неделяда Тере-Хөл кожууннуң малчын аал чанынга адыг чоокшулап, кижилерже база мал-маганче халдап болурунуң айыылын тургускан дугайында дыңнадыг республиканың бойдус болгаш экология яамызынга келген. Черлик амытанны тайгаже ай дээри-биле, аңныыр инспектору биле бөрү аглакчызы ол черже үнүпкен.
Улаштыр номчуур...
29.09.2021
Тывада «Россия – эң чараш чурт» фотоделгелге ажылдап турар
Республика найысылалының Улуг-Хем эриинде, “Азия төвү” архитектурлуг комплексте, “Россия – эң чараш чурт” деп фотоделгелге эрткен дыштаныр хүннерде ажылын эгелээн.
Улаштыр номчуур...
28.09.2021
Владислав Ховалыг Тываның Баштыңы албан-дужаалынче кирген
Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эрткен. Ук езулал В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга санитар-эпидемиологтуг бүгү-ле негелделерни сагып эрткен.
Улаштыр номчуур...
28.09.2021
Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы: Тываның СЭХТП (ИПСЭР) программазының чугула угланыышкынынга туризм хамааржыр
Республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм яамызы Тываның муниципалдыг тургузугларының ортузунга турисчи эки орукту тургузар дээн мөөрейниң түңнелин Кызылда Туризм бажыңынга үндүрген.

Улаштыр номчуур...
28.09.2021
Тывага 1,7 миллиард рубль акшаны республикага школалар тудуунче бээр
Россияның регионнарынга чаа школалар тудар талазы-биле төлевилелдер шилиириниң ийиги чадазы доозулган. Федералдыг төп 74 ажыг млрд рубльди төлевилел боттанылгазынче дээш девискээрлерге хуваар.
Улаштыр номчуур...
28.09.2021
Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эртер
Бөгүн 15.00 шакта, В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Владислав Товарищтайович Ховалыгның албан-дужаалынче кирериниң байырлыг езулалы болуп эртер.
Улаштыр номчуур...
28.09.2021
Кызыл хоорайның 15 дугаар уруглар садының логопед башкызы Светлана Петрова «Россияның чылдың кижизидикчизи-2021» мөөрейниң бүгү-российжи чадазынга Тываны төлээлээр
Бо чылдың март айда Кызылга эрткен, уруглар садтарының башкылар база кижизидикчилер аразынга мергежилдиң тергиинин шилээн 32-ги мөөрейге, найысылалдың 15 дугаар уруглар садының логопеди Светлана Владимировна Петрова тиилээн. 
Улаштыр номчуур...
25.09.2021
Тывада Наадымның чемпионнары – 51 малчынга база көдээ бүдүрүкчүлерге шаңналдарны тывыскан

Кызыл хоорайга мурнакчы малчыннарны шаңнап-мактаар Наадым байырлалы болуп эрткен.

Улаштыр номчуур...
23.09.2021
 «Мээң бизнезим» төп Тываның 500 ажыг сагынгыр-тывынгыр кижилеринге дузалаан

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгарлыкчы санал-оналды деткиири» национал төлевилел-биле ажылдап турар «Мээң бизнезим» төп таварыштыр, Тываның сайгарлыкчылары каттышкан күрүне ачы-дузаларын ап турар.

Улаштыр номчуур...
23.09.2021
Тывада хуусаа четпээнде үндүрүглер төлээриниң “Бодуңдан эгеле” деп акция эгелээн
2021 чылдың декабрь 1-ге чедир чурттакчы чон эт-хөреңги дээш үндүрүглерин төлээри албан. 
Улаштыр номчуур...
23.09.2021
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: белеткээн мал чеминиң чүгле хемчээли эвес, а шынары база чугула херек
«Тувинская» күрүнениң агрохимиктиг албан станциязы (Агрохималбан) кезип белеткээн мал чеминиң шынарын хынап эгелээн. Республиканың Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем база Улуг-Хем кожууннарда 42 черде белеткээн сигенниң хевирлерин хынаары-биле алган.
Улаштыр номчуур...
22.09.2021
Тывада чырык  болгаш чылыг энергиязы дээш хереглекчилерниң өрези бир миллиард рубль ашкан
Чуртталга-хандырылга объектилериниң техниктиг байдалы, оларны үезинде септээри болгаш улаштыр ажыглаары ук адырның саң-хөө экономиктиг байдалындан хамааржыр.
Улаштыр номчуур...
21.09.2021
Тываның Соңгулда комиссиязы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң төнчү түңнелдерин сентябрь 27-де үндүрер
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баштайгы түңнелдерин дыңнаткан бөгүнгү брифингиде, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна ону дыңнаткан.
Улаштыр номчуур...
21.09.2021
Өөредилге болгаш эртем яамызы: республиканың школачылар база студентилер өөредилгезинде инновациялар дугайында
Кызылга ам база бир «Кванториум» уругларның технопарыгы ажыттынар: 21 млн рубль өртектиг амгы үениң өөредилге төвүн найысылалдың 5 дугаар гимназиязынга дериир.
Улаштыр номчуур...
21.09.2021
Тывада 12 уруглар сады база 31 школа бот-аңгылаашкында
Уруглар садтарының 16 чаштары, 100 школачы база ортумак тускай өөредилге черлериниң 3 сургуулу коронавирус халдарывындан аарып турар.
Улаштыр номчуур...