Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен

Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен 14.02.2019
Каң бүдүрер талазы-биле делегейде улуг компанияларның бирээзи ЕВРАЗ бодунуң иштинде структуразы – «ЕвразХолдинг Финанс» КХН-ниң офизин Тывада ажыткан.
Январь 18-те, компания республиканың найысылалы Кызыл хоорайның үндүрүг учедунда тургустунуп, бо хонуктарда Россияның Пенсия фондузунуң тус чер эргелелинде бүрүткеткен.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «ЕвразХолдингиниң» удуртулгазы-биле чугааны кылган соонда, компания москвачы киир бижидилгезин солаан. 
Чазак Даргазы «ЕвразХолдинг Финанс» регионда элээн улуг үндүрүг төлекчизи болурун демдеглээн. Тываның бюджединче чылда 130 млн-ден эвээш каттышкан төлевирлерни киирер ужурлуг.
Облигацияның российжи рыногунда холдингиниң чээшкин акшаландырыышкынын хаара тудар кылдыр «ЕвразХолдинг Финанс» КХН-ни тургускан. Компания Тывада бүрүткеттинген ЕВРАЗ-тың ийиги структуразы. Ооң мурнунда республикада ЕВРАЗ-ты «Межегей хөмүр» төлээлеп турган. Ол шахтаны туткаш, 2016 чылда кокстуг хөмүрнүң үлетпүр тывыжынче кирген. 
«Межегей хөмүр» компания 2010 чылдан бээр Тывага тургаш, республиканың экономиказынче инвестиция кылдыр 8,7 млрд. ажыг рубльди киирген. Чүгле 2018 чылда 163,3 млн. рубль үндүрүглерни регион бюджединче шилчиткен. «ЕвразХолдинг Финанс» Тываның казназынче ниитизи-биле 300 млн. хире рубльди киирген, азы республиканың бодунуң орулгазының шупту хемчээлиниң 7,5 хуузун.
 «Межегей хөмүр» хөмүр тывыш комплекизи Тываның төп кезээнде Межегей чыдында тургустунганын сагындыраал. Мөөң чыдымның шөлү 48 дөрбелчин километр. ЕВРАЗ компания, российжи рынокта эң херек Ж марканың кокстуг хөмүрү бар, 782,5 млн. тонна хире чыдынныг Улуг-Хемниң хөмүр бассейнинде ийи участокка ажылдаар лизенцияларлыг. Амгы үеде ооң ажылдап турар черинде хөмүрнүң курлавыры 88 млн. тонна.

Возврат к списку