Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Дээди Хуралының депутады Аяна Монгуш: Тываның Баштыңы республиканың туружун суларатпас 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Аяна Монгуш: Тываның Баштыңы республиканың туружун суларатпас

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген.

Депутат Лидия Волошина Тыва Чазактың отчедунуң дугайында: бистиң республикавысты озалааш черде турар деп бодаар 20.04.2018 Депутат Лидия Волошина Тыва Чазактың отчедунуң дугайында: бистиң республикавысты озалааш черде турар деп бодаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган.

Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев: көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев: көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган. Депутаттар регион баштыңының илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткен.

Тываның Дээди Хуралының депутады Солангы Тамчай: Тываның Чазааның отчедунда кошкак болгаш күштүг талаларны айытканынга таарзындым 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Солангы Тамчай: Тываның Чазааның отчедунда кошкак болгаш күштүг талаларны айытканынга таарзындым

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген.

Депутат Виталий Бартына-Сады 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы дыка хөй айтырыгларны тура-соруктуг шиитпирлээн 20.04.2018 Депутат Виталий Бартына-Сады 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы дыка хөй айтырыгларны тура-соруктуг шиитпирлээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган.

Тываның Дээди Хуралының депутады Василий Оюн 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: сорулгаларын күүсеткен 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Василий Оюн 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: сорулгаларын күүсеткен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудалгазының дугайында отчетту берген.

Тывада беш сылдыстыг бирги аалчылар бажыңы бүрүткеттинген 19.04.2018 Тывада беш сылдыстыг бирги аалчылар бажыңы бүрүткеттинген

 «AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңынга эң бедик класстың категориязын тывыскан.

Тываның Баштыңы: Чазак Отчеду – удуртулганың шынарынга боттуг сайгарылга кылыр арга 19.04.2018 Тываның Баштыңы: Чазак Отчеду – удуртулганың шынарынга боттуг сайгарылга кылыр арга

 Тываның Баштыңы чазактың ажыл-чорудулгазының чыл отчедун Дээди Хуралга илеткээр.

Тываның Баштыңы шефке алганы школа-интернатта оолдары-биле күш-дамыр белеткелин уламчылавышаан 19.04.2018 Тываның Баштыңы шефке алганы школа-интернатта оолдары-биле күш-дамыр белеткелин уламчылавышаан

2018 чылдың апрельде Москва хоорайга, Бүгү-Россияның кадет корпустарының ХV чыыжында, чурттуң кадет корпустарының аразынга «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадындан» 14 оол эң бедик көргүзүглерни чедип алгаш, тиилекчи болганннар.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыдының чаа оралакчыларын чаартыкчы ажылдарже кыйгырган 19.04.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыдының чаа оралакчыларын чаартыкчы ажылдарже кыйгырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бо понедельникте, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга чедип, коллектив база көдээ ажыл-агый КУБ-тарының удуртукчулары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы терапия корпузунда тудуг ажылдарын шапкынчыдарын негээн 18.04.2018 Тываның Баштыңы терапия корпузунда тудуг ажылдарын шапкынчыдарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол терапия корпузунуң тудуг шөлүнге үнүүшкүннүг хуралды эрттирген. Объектиде ажылдарны тудуг организациязының удуртулгазы, тудуг болгаш кадык камгалал сайыттары-биле кады сайгарып чугаалашканнар.

Апрель 25-те Тываның Албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузу «Ажык эжиктер хүнүн» эрттирер 18.04.2018 Апрель 25-те Тываның Албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузу «Ажык эжиктер хүнүн» эрттирер

Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузу апрельдиң 25-те, 9.00 шактан 17.00 шакка чедир, республиканың чурттакчы чонунга медээлер дыңнадырының деңнелин база камгалаттырган кижилерниң албан медицина камгаладылгазының айтырыгларының талазы-биле эрге-хоойлу билиглерин бедидер сорулгалыг «Ажык эжиктер хүнүн» эрттирер.

Тывада оолдар этиленгликоль-биле хораннанганы тодараан 18.04.2018 Тывада оолдар этиленгликоль-биле хораннанганы тодараан

Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суурда элээдилерниң хораннанган чүүлүн тодараткан экспертиза, этиленгликоль болганын түңнээн.

Тываның Баштыңы хораннанган оолдарга чогуур эмчи дузазын  көргүзерин дааскан. ОБ чылдагааннарының дугайында баштайгы медээ. 18.04.2018 Тываның Баштыңы хораннанган оолдарга чогуур эмчи дузазын көргүзерин дааскан. ОБ чылдагааннарының дугайында баштайгы медээ.

«Торгалыг суурда хораннанган оолдарның кадыкшыл байдалы чүгээртээн деп, дыңнадып тур мен, чаңгыс чер-чурттуглар. Үш оол токсикология салбырында, ийи оол республиканың уруглар эмнелгезинде чыдар. Оожургап, анаа олурбас ужурлуг бис.

Тываның Баштыңы айыыл чок чоруктуң шупту дүрүмнерин хандырарын аът чарыжының организаторларындан негээн 17.04.2018 Тываның Баштыңы айыыл чок чоруктуң шупту дүрүмнерин хандырарын аът чарыжының организаторларындан негээн

 Апрельдиң 20-де, Тываның Чөөн-Хемчик кожуунга республиканың аът чарыжы чаңчыл езугаар болуп эртер.

Тываның Баштыңы КЭФ-2018-те: «Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – кайы-даа талазы-биле онзагай 17.04.2018 Тываның Баштыңы КЭФ-2018-те: «Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – кайы-даа талазы-биле онзагай

 "Енисейниң Сибири" төлевилел-биле кады ажылдаарын үш регион дугурушкан. Красноярск крайның губернаторунуң хүлээлгезин күүседип турар Александр Усс, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Хакасияның Баштыңы Виктор Зимин дугуржулгага атты салганнар.

Тыва Кышкы универсиада-2019-туң от эстафетазының белеткелинге киржир 17.04.2018 Тыва Кышкы универсиада-2019-туң от эстафетазының белеткелинге киржир

Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Красноярск-2019 дирекциязы» автономнуг коммерциялыг эвес организацияның удуртукчузу Максим Уразов база Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол олар кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.

Тываның Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан 16.04.2018 Тываның Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, соцчеткилерде онлайн-чурум-биле дамчыткан хуралда, Хакасия база и Красноярск крайның төлээлериниң киржилгези-биле үш талалыг ажылчын бөлүктүң ажылдаары «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан.

Тыва совет үениң кобальт артынчыларын болбаазырадырынга идегеп турар 16.04.2018 Тыва совет үениң кобальт артынчыларын болбаазырадырынга идегеп турар

 Тываның Хову-Аксы суурунда хоозураан кобальт комбинадының, амгы үениң үлетпүрүнге перспективтиг чиг-эт болур, хоралыг болгаш аар металлдарның муң-муң тонна артынчыларын болбаазырадырынга инвесторлар тыптып кээринге регион улуг идегелдиг.

Тываның Баштыңы: Азия чурттарынче ужудуушкунда Кызылдың аэропорту белдир апаар 16.04.2018 Тываның Баштыңы: Азия чурттарынче ужудуушкунда Кызылдың аэропорту белдир апаар

 Кызылдың аэропорту Азия чурттарынче чүък сөөртүлгезиниң белдири апаар чадавас. Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде (КЭФ) Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТАСС-ка ооң дугайында дыңнаткан.