Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле апрель 2-де эпидемиологтуг байдал 02.04.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле апрель 2-де эпидемиологтуг байдал

2020 чылдың апрель 2-де 12.00 шакта Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамыларының берген медээзи:

Тываның чурттакчыларынга бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжарын хораан 02.04.2020 Тываның чурттакчыларынга бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжарын хораан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаа коронавирус халдавырын киирерин база нептереп тараарын болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» чарлыкка атты салган.

Регион Баштыңының биче болгаш ортумак бизнести деткиир дугайында дарый даалгазын Тываның Экономика яамызы күүседип эгелээн 02.04.2020 Регион Баштыңының биче болгаш ортумак бизнести деткиир дугайында дарый даалгазын Тываның Экономика яамызы күүседип эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаа коронавирус халдавырын киирерин база нептереп тараарын болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» чарлыкка атты салган.

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу чаа коронавирус халдавырынга удур хемчеглер дугайында 02.04.2020 Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу чаа коронавирус халдавырынга удур хемчеглер дугайында

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Кимовна Салчак, апрель 1-де эрткен парлалга конференциязында, Тывага чаа коронавирус халдавырын киирип, таратпас дээш чорудуп турар хемчеглерниң дугайында чугаалаан:

«Тыва Республиканың девискээринге хамаатыларның бүрүнү-биле аңгылаттынып тускайланыр чурумун киирериниң дугайында» Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы 01.04.2020 «Тыва Республиканың девискээринге хамаатыларның бүрүнү-биле аңгылаттынып тускайланыр чурумун киирериниң дугайында» Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы

«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдардан чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаарының дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФЗ федералдыг хоойлу езугаар, Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус халдавырын тарадып база нептеретпезин кичээндирер дээш немелде хемчеглерни хүлээп алыры-биле, доктаадырым болза:

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыг 31.03.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыг

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамыларының 2020 чылдың март 30-ниң 21.00 шакта берген медээзи.

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген 31.03.2020 Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа коронавирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан:

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 30.03.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

2020 чылдың март 29-туң 21.00 шакка чедир Тыва Республикада эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыг. Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели база ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, Тыва Республиканың девискээринде халдавырлыг аарыг бүрүткеттинмээн.

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чаңгыс чер-чурттугларынга кыйгырыы 28.03.2020 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чаңгыс чер-чурттугларынга кыйгырыы

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Силерниң кижи бүрүзүн хөлзеткен бир айтырыг-биле кыйгырыгны кылып тур мен. Бөгүнде коронавирус халдавырының чаа хевири бүгү делегейде нарын байдалды болдурган.

Тываның Баштыңы республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп,  коронавирус аарыглыг кижи келген таварылгада чаа терапия корпузун калбартырын негээн 25.03.2020 Тываның Баштыңы республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, коронавирус аарыглыг кижи келген таварылгада чаа терапия корпузун калбартырын негээн

Коронавирус халдавырлыг кижилерни илередир дээш, Кызылдың аэропортунда база Тываже кирер оруктарда санитар-карантин постуларын ажылдаткан.

Александр Брокерт: Тываның Баштыңы-биле кады кыска хуусаада төнчү үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринде ажылдап турар бис 25.03.2020 Александр Брокерт: Тываның Баштыңы-биле кады кыска хуусаада төнчү үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринде ажылдап турар бис

Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызынга 2024 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының төнчү дугуржулгазы чедип алдынган.

Тываның Баштыңы социал айтырыглар талазы-биле оралакчызынга Саида Сенгиини томуйлаан 25.03.2020 Тываның Баштыңы социал айтырыглар талазы-биле оралакчызынга Саида Сенгиини томуйлаан

Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Саида Сенгии республика баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызында томуйлаткан.

Республика девискээринде мал оолдаашкыны 24.03.2020 Республика девискээринде мал оолдаашкыны

Республикада 3134 кышкы турлаглар (2018 чылда - 3019) бар, ооң санында:

1 дугаар республика эмнелгезиниң бедик технологиялар төвүнде 100 орунну немей салып эгелээн 24.03.2020 1 дугаар республика эмнелгезиниң бедик технологиялар төвүнде 100 орунну немей салып эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, бо чоокку үеде ажыдар 1 дугаар республика эмнелгезиниң бедик технологиялар төвүнде немелде 100 орунну COVID-19 аарыынга удур дээш салып эгелээн.

Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болур деп айыткан 23.03.2020 Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болур деп айыткан

Тываның Тожу кожуунун 2023 чылга чедир чырык-биле бүрүн хандырар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Интергео» компанияның директорлар чөвүлелиниң даргазы Александр Хлопонинге

Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызынга спорт комплекизиниң тудуун акшаландырарын чугаалашкан 20.03.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызынга спорт комплекизиниң тудуун акшаландырарын чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага, РФ-тиң спорт яамызының удуртулгазы-биле ужурашкаш, Каа-Хем суурда спортчу-культура комплекизин акшаландырар айтырыгны чугаалашкан.

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн 20.03.2020 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн

Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының берген медээзи-биле алырга, март 19-ка чедир 60,6 муң баш малдың чаш төлүн алган.

Тываның Баштыңы чаа коронавирус халдавырының тараарын болдурбас талазы-биле штабтың ажылын дыңнаткан 20.03.2020 Тываның Баштыңы чаа коронавирус халдавырының тараарын болдурбас талазы-биле штабтың ажылын дыңнаткан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: 
- Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар, Тывага чаа коронавирус халдавырының тарап нептерээрин болдурбас талазы-биле республиканың оперативтиг штавы бодунуң ажылын уламчылап турар.

Тываның Баштыңы РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды-биле ужурашкан 19.03.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды-биле ужурашкан

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды-биле ажылчын байдалда ужурашкаш, республика хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының айтырыгларын сайгарып көрген.

Коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын эккеп, нептерээрин болдурбазынче угландырган немелде хемчеглер 19.03.2020 Коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын эккеп, нептерээрин болдурбазынче угландырган немелде хемчеглер

Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус инфекциязын киирип база ону болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында 
Тыва Республика Баштыңының Чарлыы