Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада 45 муң хире өреге огородту тарып турар 19.10.2018 Тывада 45 муң хире өреге огородту тарып турар

Тывада шупту өрегелерниң 72 хуузу, азы 45 муң хирези огород ажыл-агыйын тудуп турар.

Тывада тараа культуразының үрезин курлавырын тургускан 19.10.2018 Тывада тараа культуразының үрезин курлавырын тургускан

Республика 2019 чылда тарылга кампаниязын чорударынга тараа культуразының 5 муң тонна: 3 муң тонна сула, 1 муң тонна кызыл-тас база 1 муң тонна арбай үрезиннерин курлавырда шыгжаан.

Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген 19.10.2018 Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген

Тываның Чазаанда республиканың наркотиктерге удур комиссиязының ээлчеглиг хуралында, черлик чыдыг чашпан үнген черлерни илередип, ооң үнген черлерин узуткаан ажылдарның түңнелин чугаалажып көрген.

Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 19.10.2018 Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, 2019 чылдың январь 1-ден боктарны болбаазырадыр чаа системаже шилчииринге девискээрниң белениниң, онза хайгааралдыг бойдус девискээрлерин хөгжүдериниң чугула айтырыгларын чугаалашкан ажылчын хуралды эрттирген.

Тывада чурттакчы чонну гриппке удур тарыыры адакталган 18.10.2018 Тывада чурттакчы чонну гриппке удур тарыыры адакталган

Росхереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң неделя санында чоруткан мониторингизинден көөрге, Тываның чурттакчы чонунуң 54,4 хуузу гриппке удур тарылганы алган.

Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн 18.10.2018 Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының, Тарифтер талазы-биле албанның специалистери одалга сезонунуң эгелээни-биле, кожууннарның одаар чүүл складтарының удуртукчуларынга, хуу сайгарлыкчыларга хамаарыштыр хыналда рейдилерни чорудуп эгелээн.

Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар 17.10.2018 Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Президентизи Владимир Путинниң саналы-биле эгелээн «Россияның лидерлери» конкурска идепкейлиг киржирин кыйгырган.

Tываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада сургакчылаашкында 16.10.2018 Tываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада сургакчылаашкында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчылары база регион сайыттары-биле, федералдыг бюджеттен акшаландырыышкын алыр кылдыр санаан республика төлевилелдерин Россия Чазааның яамыларынга камгалаар дээш, Москвада чеде берген.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдун арттырып алырын дугурушкан 16.10.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдун арттырып алырын дугурушкан

Тыва Республикада көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институду бодунуң эрге-байдалын хевээр арттырган.

Тывада акваферма ажылдап эгелээр 15.10.2018 Тывада акваферма ажылдап эгелээр

Акваферма "Далай" көдээ ажыл-агый хереглеглекчилер болбаазырадылгазының кооперативиниң баазазында ажыттынган.

Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар 15.10.2018 Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар
Фонд ажылын көдээ ажыл-агый кооперативтерин болгаш ажыл-агыйның биче хевирлерин деткиир инфраструктураны тургузуп, хөгжүдер талазы-биле организастыг хемчеглерни боттандырарынче угландырар.

«Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген 15.10.2018 «Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген

Чылдың-на октябрь 12-де демдеглээри Кадр ажылдакчызының профессионал байырлалының бүдүүзүнде, Тыва Республика Баштыңының Администрациязының күрүне албаны болгаш кадр курлавырының талазы-биле айтырыглар департаментизи «Тус чер бот-башкарылга органнарының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни эрттирген.

Тывада пиво  барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн 12.10.2018 Тывада пиво барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хамаатыларының хомудалдар болгаш саналдарын шын көөр дугайында даалгазын күүседири-биле, Росхереглел хайгааралдың Тывада эргелелиниң территориалдыг килдизи пиво садар барларны пландан дашкаар хынап эгелээн.

Тывада, улуг черден аңгы суурже, Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгни ажыткан 12.10.2018 Тывада, улуг черден аңгы суурже, Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгни ажыткан
Объекти тудуунга аңгы демир-орук бригадазы биле аңгы материал-техниктиг хандырылга бригадазының каттышкан кезектери ажылдаан.

РФ-тиң камгалал сайыды Тываның чонунга, Россияның составынче республиканың киргенинден бээр 74 чыл болганы-биле байыр чедирген 11.10.2018 РФ-тиң камгалал сайыды Тываның чонунга, Россияның составынче республиканың киргенинден бээр 74 чыл болганы-биле байыр чедирген
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгуның «улуг байырын» дамчыткан.

Шолбан Кара-оол ССРЭ биле Россияның совтавынче Тываның эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 74 чыл ою-биле байыр чедирген 11.10.2018 Шолбан Кара-оол ССРЭ биле Россияның совтавынче Тываның эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 74 чыл ою-биле байыр чедирген
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! ССРЭ биле Россияның составынче Тываның эки тура-биле каттыжып кирген хүнү – онза төөгүлүг хүн-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.

Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган 10.10.2018 Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган

Тывада муниципалдар аразында рейстерниң пассажирлер сөөртүлгези ортумаа-биле 65 хуу, азы 9981 кижи болган.

Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар 10.10.2018 Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар

Республика школа-интернадының Тываның кадет корпузунга Тываның Юстиция яамызы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилел чорудуу-биле назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннерин болдурбас сорулгалыг уругларга оюн хевирлиг бирги ужуражылгазын эрттирген.

Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан 10.10.2018 Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның вице-премьерлери-биле Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир регионнуң чагыын камгалап турарының дугайында хуралды эрттирген.

Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр 10.10.2018 Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Энергетика болгаш Саң-хөө яамызынга, разрезтен муниципалдыг складка чедир чурттакчы чонга хөмүр сөөрткениниң чарыгдалын регион бюджединден субсидия кылдыр эгидер аргазын көөрүн дааскан