Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы РФ субъектилериниң дээди албан-дужаалын ээлээн кижилерниң семинар-хуралында киржип турар 26.06.2019 Тываның Баштыңы РФ субъектилериниң дээди албан-дужаалын ээлээн кижилерниң семинар-хуралында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң субъектилериниң дээди албан-дужаалдыг кижилеринге “Автооруктарның национал четкизин хөгжүдери база айыыл чок орук шимчээшкинин организастаарының дугайында” деп темалыг РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң семинар хуралында киржип турар.

”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны 25.06.2019 ”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны

”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелин күүседири-биле, республиканың көдээ черлерин хөгжүдеринче угланган чоннуң эң эки эгелээшкиннери дээш бичии суурлар аразынга конкурсту 2018 чылда чарлаан турган.

Тываның малчыннары малын кыргып турар    24.06.2019 Тываның малчыннары малын кыргып турар

Тываның мал ажыл-агыйлары ам ийиги неделяда кыргылдазын уламчылап турар.

ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн 21.06.2019 ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн

Республикада ийи муң ажыг доозукчулар ЕГЭ шылгалдаларын бо чылын дужааган.

Тываның Баштыңы: Президентивистиң “дорт шугумнары” - амыдыралдың кайы-даа адырында ажыл-чорудулганы хандыр көөрүнге көскү көргүзүг 21.06.2019 Тываның Баштыңы: Президентивистиң “дорт шугумнары” - амыдыралдың кайы-даа адырында ажыл-чорудулганы хандыр көөрүнге көскү көргүзүг

Июнь 20-де Россияның Президентизи-биле эрткен дорт шугумга хамаарыштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын илереткен:

Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды-биле ужурашкан 20.06.2019 Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин «Экология» национал төлевилелде республиканың киржилгезиниң дугайында айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Россияның Президентизи дорт эфир үезинде чоннуң айтырыгларынга харыылаар 20.06.2019 Россияның Президентизи дорт эфир үезинде чоннуң айтырыгларынга харыылаар

2019 чылдың июнь 20-де, Москваныы-биле 12.00 шакта, «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир» телеканалдарның, «Маяк», «Вести FM» база «Радио России» радиостанцияларның дорт эфиринге «Владимир Путин-биле дорт шугум» деп чылдың эртип турар тускай программа болуп эртер.

Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер 19.06.2019 Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер

2019 чылдың июнь 19 база 20 хүннеринде Тыва Республиканың ниити өөредилге организацияларында 9 класстарның доозукчуларынга байырлыг чыскаалды база 11 (12) класстарга доозукчунуң кежээлерин организастыг эрттирери-биле

Тываның Баштыңы Москвада РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралында киржип турар 18.06.2019 Тываның Баштыңы Москвада РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада ажыл-албан аайы-биле сургакчылап турар.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен 18.06.2019 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң ээлчеглиг чаа чадазы эгелээн. Чон чыыжынга ажыл чок чаңгыс чер-чурттугларындан шилип алганы 103 өг-бүле ооң кежигүннери болган.

Тывада тарылга кампаниязы доозулган 17.06.2019 Тывада тарылга кампаниязы доозулган
Июнь 15-де Тываның шупту кожууннары тараа база мал культураларының тарылгазын дооскан.

Тываның кожууннарында өзүлдениң точкаларын стратегтиг сессияларда тодарадыр 17.06.2019 Тываның кожууннарында өзүлдениң точкаларын стратегтиг сессияларда тодарадыр

Бо чылын Тываның Чазааның кожууннарга эртер отчет кампаниязын стратегтиг сессия хевирлиг чорудар.

Тывада 215 кижи профильдиг математика ЕГЭ-зин дужааган 17.06.2019 Тывада 215 кижи профильдиг математика ЕГЭ-зин дужааган

Тываның школаларында күрүне шылгалдаларының кол үе-чадазы доозулган.

Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел  Тывада эгелээн 14.06.2019 Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн

Тываның Чазаа Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанынга тураскааткан хемчеглер белеткээр оргкомитеттиң ажылчын бөлүктер составын бадылаан.

Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.06.2019 Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Черби суурда Орус музей ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг  чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган 13.06.2019 Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган

Россия Федерациязының Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де “2024 чылга чедир Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыгларының дугайында” № 204 чарлыы-биле бадылааны

Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер 13.06.2019 Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер

Тываның Чазаа чыл дургузунда кылган ажылын чурттакчы чонга илеткээр арга-хевирден ойталаан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң орнунга, кожууннар активи-биле стратегтиг сеесияларны - регион трендизи таварыштыр муниципалеттерниң хөгжүлде көргүзүглерин хевирлээр аргаларны сайгарып чугаалажырын саналдаан.

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2019 Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
 Бүгү чурттуң кол күрүне байырлалы – Россияның хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен 11.06.2019 Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Московский комсомолец» солунга аалдап четкен.

2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг 11.06.2019 2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның Чазаа бо чылын Моол-биле кызыгаар зоназынче кирериниң чуруму чымчаарынга идегеп турар.