Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар 17.10.2019 Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар
"Яндекс.Учебник" сервис-биле кады ажылдаарын өөреткен Тывада семинарга 583 эге класс башкылары киришкен. Ону республиканың 17 кожуунунга (муниципалдыг районнарга) база үш хоорай округтарынга (Ак-Довурак, Чадаана база Кызылга) эрттирген.

Республикада күскү дүжүт ажаалдазы доозулган 17.10.2019 Республикада күскү дүжүт ажаалдазы доозулган

Республиканың хову-шөлдеринде күскү ажаалда доозулган. Эрткен чылга деңнээрге, 104,4 хуу хөй черден, азы 44 523,6 га шөлден ниити дүжүттү алган.

Тываның Баштыңы хосталгада үнүп келген, хөй ажы-төлдүг кижилерни эдип-чазаары-биле черни аңгылааш, хойларны үзүп бээрин саналдаан 16.10.2019 Тываның Баштыңы хосталгада үнүп келген, хөй ажы-төлдүг кижилерни эдип-чазаары-биле черни аңгылааш, хойларны үзүп бээрин саналдаан
Кызыл. Октябрь 15. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол вторникте эрткен хуралда, хоругдалдан хосталып келген хөй ажы-төлдүг кижилерни “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” регион төлевилелинге киириштирерин саналдаан.

Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен 15.10.2019 Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң чаа социал объектилер киирилдезин сайгарган видеоселектор хуралынга киришпээни дээш, буруузун илереткен.

Тываның Баштыңы республиканы дүрген хөгжүдер программа талазы-биле ажылдарны тодаргай чугаалаан 14.10.2019 Тываның Баштыңы республиканы дүрген хөгжүдер программа талазы-биле ажылдарны тодаргай чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң МИЧ төлээлеринге Москвага сургакчылаашкынын база Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке республиканы дүрген хөгжүдер программаның төлевилелин сайгарган хуралга киришкенин сонуургаткан.

Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң түңнелдери 14.10.2019 Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң түңнелдери

2019 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Чазааның хуралынга “2019 чылдың бирги чартыында Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң дугайында” айтырыгны база 2019 чылдың 9 айларында Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдерин чугаалажып көрген.

Тываның Баштыңы, октябрь 11-де, республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 14.10.2019 Тываның Баштыңы, октябрь 11-де, республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

Октябрь 11-де, Тыва Арат Республиканың Совет Эвилелинге каттышканындан бээр 75 чыл оюн бүгү республикага калбаа-биле демдеглээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның составынга Тываның каттыжып киргениниң 75 чылынга тураскааткан байырлыг хуралда 12.10.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның составынга Тываның каттыжып киргениниң 75 чылынга тураскааткан байырлыг хуралда
Тываның Национал театрынга байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, байырлыг сөстү алган.

РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген 11.10.2019 РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген

Тывада бир дөрбелчин метр чуртталга шөлүнүң өртээ 2019 чылдың IV кварталындан 58 муң рубль болур.

Моол биле Тываның аразынга авиарейстер организастаарынга кызыгаарда агаар оруктарын ажыдар арганы Росавиацияга чугаалажып көрген 10.10.2019 Моол биле Тываның аразынга авиарейстер организастаарынга кызыгаарда агаар оруктарын ажыдар арганы Росавиацияга чугаалажып көрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Москвага чорааш, Росавиацияның удуртулгазы-биле ужуражып, Кызыл аэропорту таварыштыр чурттар аразының авиарейстерин организастаар айтырыгны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы октябрь 10-да РФ-тиң Чазак даргазының удуртканы хуралга киришкен 10.10.2019 Тываның Баштыңы октябрь 10-да РФ-тиң Чазак даргазының удуртканы хуралга киришкен

РФ-тиң Чазак Даргазы Дмитрий Медведев четвергде, Россия Федерациязының чамдык субъектилериниң социал-экономиктиг хөгжүлде программаларының белеткелин сайгарган хуралды эртирген. Сайыттар кабинединиң парлалга-албаны ооң дугайында дыңнаткан. 

Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан 09.10.2019 Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан

Экономикада чажыт ажылдаар чорукту кызырар ажылдар Тывада уламчылавышаан. Республиканың Күш-ажыл яамызының медээзи-биле алырга, күш-ажыл керээзи чок, “билдинмес” шалың ап турган 3755 кижини октябрь эгезинге чедир тодараткан.

Тывада арга-арыг өрттериниң саны 2019 чылда кызырылган 09.10.2019 Тывада арга-арыг өрттериниң саны 2019 чылда кызырылган

Тывада эрткен чылга деңнээрге, 2019 чылда арга-арыг өрттери 65 санга кызырылган.

РФ-тиң Чазаа Тывада уруглар садының тудуун доозарынга 100,8 млн рубльди тускайлаан 08.10.2019 РФ-тиң Чазаа Тывада уруглар садының тудуун доозарынга 100,8 млн рубльди тускайлаан
РФ-тиң Чазаа Чырыдыышкын яамызынга Тыва Республиканың Кызылда уруглар садының тудуун 2019 чылда доозар кылдыр 100,8 миллион рубльди аңгылаан.

Тывада иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттанып эгелээн 08.10.2019 Тывада иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттанып эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы иви ажыл-агыйын катап тургузарынче угланган төлевилелди эгелээн. Соңгу чүк ивилерин өстүрүп-көвүдедир ажыл-иштиг өг-бүлелерниң иви ажыл-агыйларын тургузары – ооң сорулгазы.

Путинниң дыштанып турар чери Тыва дээрзин регионнуң Баштыңы бадыткаан 08.10.2019 Путинниң дыштанып турар чери Тыва дээрзин регионнуң Баштыңы бадыткаан

Facebook социал четкиде салган видеода президент Владимир Путинниң дыштанып турары Сибирь тайгазы Тыва дээрзин, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң арынында бадыткаан.

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан 08.10.2019 Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан

Бо чылын үнүш-дүжүт ниитизи-биле эки болган. Ындыг болзажок Улуг-Хем кожуунга агаар-бойдус арай чүдерээн.

Тывага молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдарын көөр 07.10.2019 Тывага молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдарын көөр

Тываның Кадык камгалал яамызы “Ыжык аарыглары-биле демисел” төлевилел чорудуу-биле 2020-2021 чылдарда республиканың эмнелге организацияларынга молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдар аргаларны өөренип көөр.

Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган 07.10.2019 Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган

Республика девискээринде уруглар болгаш элээдилерни өөредилгеже хаара тудуп, ниити билиг чедип алырынга өөреникчилерниң эргелерин камгалаар сорулга-биле 2019 чылдың август 5-тен 30 сентябрь 30-ге чедир «Бүгү-ниити өөредилге-2019» хемчегни чоруткан.

Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан 04.10.2019 Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан

Бо чаа өөредилге чылында Кызылдың Президентиниң кадет училищези чырыткылыг байырлалды демдеглээннер. Дүүн Тываның национал хөгжүм-шии театрынга Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң тургустунганындан бээр беш чыл болганынга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен.