Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн 14.02.2019
Кочетовтуң чоогунда тывыш ажылдыг бүдүрүлге суурнуң чурттакчыларга 300 тонна одаар хөмүрнү халас дүжүрген. 
Суму чагыргазының шиитпири-биле хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерге хөмүрнү үлээн. Күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг өг-бүлелер ийи, а артканнары бир-бир тонна хөмүрнү алган. Кочетов суурда 189 өрегени халас хөмүр-биле ынчаар хандырган. 
«Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле Тываның чурттакчы чонунуң эң-не деткимче хереглеп турар кезээ – төпчүткен одалгада коштунмаан, печка одаар бажыңнарлыг, 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дузаны көргүзер. 2016 чылдан бээр республика бюджеди-биле саткан одаар чүүлдү одалга сезону эгелээр мурнунда 2 тонналап үлеп турар.
 Төлевилелди эгелеп турда 700 өг-бүлени төлевилелче хаара туткан болза, 2018 чылда 1 муң хире өг-бүле дузаламчыны алган. Чылдан чылче адрестиг дуза алыкчыларның саны көвүдеп турарындан, эрге-чагырганың ачы-буян акциязынга хөмүр компаниязы киришкеш, чаңгыс суурга-даа болза дузазын көргүскени, республика чазаанга улуг деткимче.
«Бизнезин шуудадып, акша ажылдап ап турар чериниң чурттакчыларынга дузалажыры албан деп санаар мен. Боттарывыс талазындан ындыг бизнести чүгле аас-биле эвес, а элээн улуг чиигелделер-биле деткиир бис» - деп, Шолбан Кара-оол инвесторлар-биле ужуражып тура, бодунуң ындыг туружун чаңгыс эвес удаа илереткен. 
Хөмүржүлер мынчага дээр социал дузаның ийи-чаңгыс акциязы-биле кызыгаарлаттынган турган. Компания уруглар бажыңнарын деткип, муниципалитеттиң хереглелинге автотранспорту үндүрүп, кывар-чаар чүүлдү тускайлап, малчыннарга кудуктарны үндүр казышкан. Кочетов суурда уруглар ойнаар шөлдү 400 муң рубльга тудуп кылган. «Межегей хөмүр» республика Чазааның дилээ-биле, «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» делегейниң аныяктар шуулганы, «Азия төвүнде доштан тоол» фестиваль дээн ышкаш, өске-даа культурлыг хемчеглерге спонсор дузазын көргүскен. 
Регионнуң инвестиция төлевилелдеринге чазак-биле кады ажылдаар болза, регионнуң чазаа бизнеске үндүрүг чиигелделерин бээринге белен дээрзин дыңнаткан соонда, компания социал угланыышкынныг төлевилелдерде идепкейлиг киржип эгелээн. Тываның Баштыңының саналдааны-биле, «Межегей хөмүр» чер адааның байлаан ажыглаар негелделер дугайында дугуржулгазында регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киржир кезээн база эде көрген.  
Бүдүрүлге дагжы мергежилдерге республиканың 10 чурттакчызын бодунуң акша-хөреңгизи-биле өөредирин хүлээнген. Оон аңгыда, регион чазааның, компанияда ажылчыннарның 60-дан эвээш эвес хуузу тус черниң чурттакчылары болур ужурлуг дээн негелдезин «Межегей хөмүрнүң» удуртулгазы хүлээп алган. База ол ышкаш, республика найысылалында буддийжи хүрээ тудуунга киржир дугайында Тываның Чазааның саналынга компания чөпшээрешкен.

Возврат к списку