Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини 04.02.2019
Эргим чаңгыс чер-чурттуглар!  
Чөөн чүктүң ай календарын ёзугаар Чаа чылдың – Шагааның байырлалы-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Бистиң хөй националдыг болгаш хөй шажын-чүдүлгелиг республикавыста ол байырлал шагда-ла интернационалчы, Тываның язы-бүрү чоннарын болгаш культураларын эвилелдеп турар байырлал апарган. Тыва чоннуң чүс-чүс чылдарның ёзу-чаңчылдары мөөңнелип салдынган ук байырлал кижи бүрүзүнге билдингир. Олар кижиниң кезээ-мөңгеде чаартынып турар бойдустуң күштери-биле чаңгыс эвин болгаш хөөннежилгезин, чырык эгелерниң тиилелгезин болгаш өөрүшкүзүн символчудуп, улугларны, төрел харылзааларны хүндүлээр, күш-ажылга ынак болурун кижизидер дээн чижектиг кижи амытанның ниити үнелелдерин суртаалдап чоруур.  
Шагааның байырлаашкыны-биле холбашкан ужурларны болгаш ёзу-чаңчылдарны катап диргизип тура, бис үндезин-таваанда – төрээн черинге ынакшыл, өг-бүле одаанга ыдыкшыл, амыдыралдың кадык овур-хевири, кижи амытанның бөдүүн болгаш мөңге өөрүшкүзүн үнелеп билиишкиннери сиңген чонувустуң амыдыралының сагыш-сеткил үндезин-дөстеринче эглип кээп турар бис. Улус-чон кезээ шагда Шагаа-биле бодунуң идегелдерин холбаар. 
Үнүп олурар Хаван чылы – чөөн чүк календарының 12 чыл эргилдезиниң сөөлгү он ийиги чылының демдээ. Чиңгине чүдүлгези буддизм болуп турар чурттарда Хаван демдээниң хүлээп көрүүшкүнү европейжи чурттардан көскүзү-биле ылгалдыг, мурнуу-чөөн чүкте Хаванны угаан, шынчы болгаш идегелдиг чорук-биле, күш-ажылчы болгаш шыдамык чорук дээн чижектиг шынарлар-биле бирги ээлчегде шаңнап турар. 
Чаа чыл Тываның өг-бүле бүрүзүнге ынакшылды болгаш эптежилгени, аас-кежикти болгаш чаагай чорукту эккээр болзун! Орууңар ак, күзелдериңер - күштүг, соругдааныңар - арыг, ажыл-херээңер – чаагай-ла болзунам! Шагаа-биле! 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку