Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 18.01.2019
Январь 21 - 24  
Бойдус материалдарындан кылган чүүлдерниң Шагаага тураскааткан республиканың экологтуг конкурузу – республиканың өөредилге организацияларынга.  
Январь 21 – февраль 10 
13.00-15.00 шакта. – «Шыяан ам, Шаг барды, Шагаа келди!», «Чөөн чүктүң ай санаашкынының 12 дириг амытаннары», «Шагаа келди! Чолукшуулу!», «Чөөн чүктүң ай санаашкыны-биле Чаа чыл», «Аъштыг чемниг тыва өөм», «Шаг чаагай! Шагаа чаагай!», «Буга-шыдыраа – бурунгуларның оюну» – Тыва Республиканың Национал музейинге.
Январь 21 – февраль 1 
Аңгы график-биле – Камбы-Лама эргелелиниң база ада-иелер бүгү өөредилге төлээлериниң киржилгези-биле ниитиниң чуртталга бажыңнарынга, өөредилге черлеринге ужуражылгалар – муниципалдыг ниити өөредилге организациялары, өөредилге черлериниң ниитиниң чуртталга бажыңнарынга. 
Январь 22 - февраль 22 
«Шажынның ыдыктары» делгелге, номчулгалар – Тыва Республиканың Национал музейиниң конферец-залынга. 
 Январь 25 
Амыдыралдың берге байдалында уругларга «Чылыгны сөңнээли» социал акция – Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнге.  
Январь 25 – февраль 5 
Национал идик-хепти массалыг кедеринге «Тываның келир үези мен» республика конкурузу – ТР-ниң профессионал өөредилге организацияларынга. 
Январь 25 – февраль 5 
Профилактика учеттарында өг-бүлелерни, уругларны патронажтаары, рейдилер. 
Январь 25 - февраль 5 
«Тыва хевим - чоргааралым» тыва хептер конкурузу; «Тыва чаңчылчаан культурада өг» чуруктар мөөрейи; «Аъштыг-чемниг өг» тыва чемнер делгелгези; «Дүрген чугаа», «Кожамыктар», «Национал оюннар», «Манчы чиир», «Көшкүн чоннарның ужурларынга тывызыктар», «Йөрээлдер», «Узун тыныш» мөөрейлер; «Арыглаашкын», «Чолукшулга», «Ойтулааш», «Аскак кадай», «Чинчи чажырары» сценажыткан оюннар; «Челер ой» самны массалыг күүседири; «Караты Хаанче аян-чорук», «Аксагалдай кырган база бөрү» театржыткан көргүзүг; Шагаа байырлалынга тураскааткан «Хөглүг өг» байырлал концерти – республиканың өөредилге организацияларынга. 
 Январь 25 - февраль 25
 Номнар делгелгези, «Шагның чаагай эргилдези» викторина – К.И. Чуковский аттыг Тываның республика уруглар библиотеказынга. 
Январь 28 - февраль 6 
Тываның Күрүне архивиниң белеткээни Шагаа байырлалынга тураскааткан виртуалдыг делгелгези – gosarhivrt.ru сайт, социал четкилер. 
Январь 28 
13.00 шакта – Тываның национал оркестриниң артистери база «Тыва» КТРК журналистериниң киржилгези-биле «Кактаныр» езулал – Кызыл кожууннуң Тос-Булакка. Январь 30 
10.00 шакта – «Лидерниң үези» национал оюннар элементилери-биле тренинг – «Республиканың школа-интернады биле Тываның кадет корпузу» ТР КБӨА-га.
 Январь 31 
10.00 шакта – 5 аңгы назы-харлыг оолдар аразынга (2004-2013 чылдарда төрүттүнген) тыва хүрешке республика маргылдаазы – «Херел» спорт залынга. 
Февраль 1 
10.00 шакта – Кызыл хоорай школаларының 5-6 класстың өөреникчилер ортузунга «Өгге йөрээл» шүлүктер мөөрейи – Уругларның өг-бүле номчулга төвүнге.  
10.00 шакта – Буга шыдараага республика маргылдаазы – «Гроссмейстер» шахмат клувунга, Ленин кудумчузу, 5. 
10.00 шакта – 2005-2001 чылда төрүттүнген оолдар аразынга тыва хүрешке командалыг бирги чер дээш «Хана ханага» республика маргылдаазы – «Херел» спорт залынга.
 10.00 шакта – Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан 18 харга чедир элээдилер ортузунга тыва хүрешке республика маргылдаазы – «Херел» спорт залынга. 
14.00 шакта – Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан 1974 чылда төрүттүнген база оон өрү назылыг хоочун мөгелерниң республика маргылдаазы – «Херел» спорт залынга. Февраль 1 - 2 
11.00 шакта – «Шагаа – өгбелерниң өнчүзү» номнар делгелгези – А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага. 13.00 шакта - «Шагааны байырлаарының онзагайы» салгалдар ужуражылгазы - А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага. 
Февраль 1 - 5 
«Өгбелерниң чагыы» акция – республиканың өөредилге организациялары.
 Февраль 1- 10 
9.00 - 18.00 шакта - «Шаг чаагай – Шагаа чаагай» номнар делгелгези – Республиканың тускай библиотеказынга, Кечил-оол кудумчузу, 5. 
Февраль 2 
10.00 шакта – Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан Кызыл, Ак-Довурак хоорайлар база муниципалитеттер командаларының аразынга команда кубогу дээш тыва хүрешке «Хана ханага» республика маргылдаазы – «Херел» спорт залынга. 
12.00 шакта – «Тевек», «Аргамчы октаары» тыва оюннарга спортчу маргылдаалар – «Херел» спорт залдың чанында шөлге.
14.00 шакта – «Баг адар» республика маргылдаазы – «Херел» спорт залдың чанында шөлге.
14.00 шакта – Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары биле Тыва Республиканың Дээди Хуралдың (парламент) чыынды командаларының киржилгези-биле мячилиг хоккей маргылдаазы – «Субедей» УСК спортчу шөлүнге. 
Февраль 3 
10.00 шакта – Шыырак мөгелер ортузунга республика маргылдаазы – «Херел» спорт залынга. 
15.00, 16.00 база 17.00 шактарда - «Дугжууба» езулал - «Цеченлинг», «Даши Панденлинг», «Дамба Брайбулинг», «Ганден Чойпелинг» (Кызыл), «Устуу-хурээ» (Чөөн-Хемчик кожуун), «Дуптен Шедуплинг» (Сүт-Хөл кожуун) хүрээлерге. 
Февраль 4 
17.00 шакта – «Чилиг кагар» езулалдыг «Муңгаш чарылды – чыл бажы келди» концерт – Тыва культура төвүнге. 
22.00 шактан 05.00 шакка чедир – Номналдар – «Енисей» КБ; В.Халилов аттыг Тываның күрүне филормониязынга; И.Ярыгин аттыг СК; «Найысылал» арт-төпке; «Буян-Бадыргы» аалчылар комплекизинге; Тыва культура төвүнге, ТР-ниң шупту хүрээлеринге. 
Февраль 5 
Даң хаяазында - «Саң салыр» езулал – Дөгээ кырынга, Кадарчы тураскаал чанынга, ТР-ниң культура болгаш дыштанылганың национал парыгынга, «Субедей» УСК чанында субурганга. 
12.00-14.30 шакта – «Шагаа – 2019» байырлалынга тураскааткан театржыткан көргүзүг – Арат шөлүнге. 
14.00 шакта – Студентилерниң «Декей-оо» флэш-моб, «Чөөн чүктүң ай санаашкыны-биле Чаа чылды уткууру» медээлиг хуудустарны үлээри – Арат шөлүнге. 
15.00 шакта – Шагаа-2019 – Чаа чылга тураскааткан «Шаг чаагай, Шагаа чаагай!» Курай! Курай! Курай!» байырлал концерти – В. Көк-оол аттыг Национал театрга. 
Февраль 9,10,16,17, 23, 24 
11.00 база 15.00 шактарда – «Содура» моол кинонуң көргүзүү – Тыва культура төвүнге.

Возврат к списку