Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар

Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар 20.11.2018
Бөгүнде «Енисейская» куш фабриказы 45 муң төрүүр кушту ажаап-өстүрүп турар. Ооң 7 муңун аныяк дагааларның кол санынче каткан. Ам хүнде-ле ортумаа-биле 28 муң санныг чуурганы ап турар, чуурга бээри 62 хуу. 
Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының медээзи-биле алырга, 2017 чылдың декабрьдан бээр, 7196,8 муң санныг чуурганы бүдүрген. Ооң 7117,9 муңун садып-саарган. Бюджет организацияларынче 254,6 муң чуурганы, Моолче 234,0 муң чуурганы (чүгле 6 партия) үндүр саткан. 140,5 тонна куш эъдин саткан, ооң 19,7 тонназын бюджет организацияларынга саарган.  
Ол шупту куштарны чемгереринге хүнде 7,5 тонна чем херек. Куштуң быжыг чемин тургузары-биле, 15 тонна кызыл-тасты, 3 тонна сыскынды чөвүк болур мал чемин, 100 кил үстү, 1,5 тонна чугайны, 1 тонна дусту, 3,5 тонна сөөк далганын, 1 тонна премиксти, 300 кил монокальций фосфатты, 70 кил соданы курлавырлаан.

Возврат к списку