Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан 16.11.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының президентизиниң май чарлыктарынга даянып тургускан, 12 национал төлевилелдерниң паспорттарын ажылдап кылып турар бо үеде, республика чазааның ведомстволар баштыңнарындан элээн чымыштыг ажылдаарын негээн. 
Федералдыг 67 программаларны боттандырар регионнар бөлүүн шилип турар үеде, Тываның Чазааның яамылары боттарының чагыгларын шалыпкын киирер херек деп, республика удуртукчузу чугаалаан. 
«Бистиң көдээ ажыл-агый сайыдывыс делегей кооперациязы болгаш экспорт-биле холбаалыг национал төлевилелдерге киржирин чедип алыр дээш, тура тутчур херек. А социал политика сайыдының ажыл-чорудулгазының шөлү - күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн сайзырадыр болгаш ажылга хаара тударын деткиир талазы-биле программага республиканың киржилгезин чедип алырында» – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.  
Тыва социал адырга хамааржыр национал төлевилелдерге киришкеш, 1 млрд 300 млн рубль түңнүг акшаже кордап болур, а федералдыг национал төлевилелдерге киржилге республиканың боттуң орулгазын каш катап көвүдер аргалыг деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
«Культура шугумунда федералдыг инвестиция акшазы-биле аныяктар ордузун тудар дээн планывыс база бир миллиард хире рубльди хаара тудар аргалыг – деп, Тываның Баштыңы айыткан. – Филормонияның чаа тудуун тудар төлевилел талазы-биле инвестиция кылдыр чүс-чүс миллион рубльди немей ап болур».  
Республика удуртукчузу РФ-тиң президентизиниң май чарлыктарын ам-даа хандыр сайгарарынче республика чазааның шупту сайыттарын кыйгырган. 
«Ажылды доктаамал чорудар. Шупту сайыттар ол программаларның критерийлерин чүгле эки билир эвес, а ону бистиң Тывага ажыглаан турарын чедип алыр мен» – деп, Шолбан Кара-оол айыткан.

Возврат к списку