Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 12.11.2018
Ноябрь 10-да, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген. Байыр чедириишкининде мынча деп демдеглээн: 
 «Хүндүлүг иштики херектер органнарының ажылдакчылары болгаш хоочуннары! Профессионал байырлалыңар-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен. Чедери берге черлери хөй, онзагай бистиң республикавыска хөй-ниити чурумун тудары, ындыг-ла амыр эвес ажыл дээрзин, дыка эки билир мен. Кем-херек үүлгедиишкининиң, ооң иштинде аар херектерниң, санын эвээжедиринге элээн чедиишкиннерлиг болуп, ажыл-ижиңер чогунгур чоруп турар. Ол силерниң бедик профессионал чорууңарның, полицейжи кижи бүрүзүнүң ак сеткилдиг ажылының, республиканың корум-чурум камгалаар системазы харыысалгалыг ажылдап турарының бадыткалы-дыр. Ол деңнелди ам-даа чаа, элээн бедиктерже көдүрериңерге бүзүрээр мен. Мергежилиңерге шынчы чорууңар болгаш ак сеткилдиг албан-хүлээлгеңер дээш, шуптуңарга четтирдим! Силерге болгаш чоок кижилериңерге чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш чаагай чорукту күзедим!»  
Тываның Баштыңы Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан өске-даа байырлыг хемчеглерге киришкен.  
Чижээ, Тываның иштики херектер яамызын удуртуп чораан удуртукчуларның хөрек чуруунуң галарея ажыдыышкынынга база күрүне болгаш ведомство шаңналдарын тывыскан байырлыг хуралга киришкен. 
Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнүнде дараазында ажылдакчыларга бедик шаңналдарны байырлыг байдалда тывыскан.  
Тыва Республиканың иштики херектер сайыды, полицияның генерал-майору, 21 чыл ажыл стажтыг Щур Александр Александровичини «Российжи полицияның 300 чылы» Россияның ИХЯ медалы-биле шаңнаан. 
Тыва Республикада ИХЯ-ның хоочуну, халажылгада милицияның подполковниги, «Милицияның тергиини» хөрек демдээниң эдилекчизи, 22 чыл ажыл стажтыг, Прудников Николай Сергеевичиге; Тыва Республикада ИХЯ-ның хоочуну, халажылгада милицияның майору, «Сыныш чок албаны дээш» медальдың » II, III чергелериниң эдилекчизи, 20 чыл стажтыг Ховалыг Константин Базыр-ооловичиге Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин чарлаан.  
Тыва Республикада ИХЯ-ның күрүне камгалалынга хамааржыр кижилерниң айыыл чок чорун камгалаар оперативтиг-истелге кезээниң начальниги, полицияның подполковниги, Россияның ИХЯ-зының Хүндүлел бижииниң база ведомство медальдарының эдилекчизи Данзын Алик Маадыр-ооловичиге;  
Россияның ИХЯ-зының муниципалдар аразында «Кызылский» килдизиниң кеземче истелгезиниң килдис начальниги, полицияның майору, Россияның ИХЯ-зының Хүндүлел бижииниң база ведомство шаңналдарының эдилекчизи Куулар Артур Орлановичиге; 
ТР-ниң ИХЯ-зының кеземче истелгезиниң эргелелдериниң эт-хөреңги кем-херектери-биле демисежир килдистиң начальниги, полицияның подполковиги, ведомство шаңналдарының эдилекчизи Ондар Алдын-Херел Эзир-ооловичиге; 
Россияның ИХЯ-зының Кызыл хоорайда эргелелиниң полицияның патруль-пост албанының аңгы ротазының командир оралакчызы, полицияның капитаны, ведомство шаңналдарының эдилекчизи Чанзан Азият Кан-ооловичиге Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин тывыскан.

Возврат к списку