Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел талазы-биле республиканы конференциязын белеткеп турар

Тываның Баштыңы кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел талазы-биле республиканы конференциязын белеткеп турар 08.11.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол удавас демдеглээр Иштики херектер органының ажылдакчызының хүнү кем-херек үүлгедиишкининиң айтырыгларын сайгарарынга эки чылдагаан деп санаан. Ооң дугайында аппарат хуралында чугаалаан: 
- Чоокта чаа, Новосибирскиге, РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Иванович Меняйло биле Россияның Айыыл чок чөвүлелиниң секретары Николай Платонович Патрушевтиң киришкени улуг хуралда, кем-херектер санын кызырар дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн. Ол талазы-биле республика Сибирьде бирги черде болганы эки медээ болган. 
Өске талазында, 2016-2017 чылдарда кем-херек үүлгедиишкиннери өскен. Полицейжилер кем-херек үүлгедиишкини-биле чогуур деңнелде ажылдап эгелезин дээш, Тыва Республиканың ИХЯ сайыды Александр Александрович Щурнуң хөйнү кылган ажылынга четтирдим. Ол үелерде маршруттуг таксилерге соталыг телефоннар оорлап турган карман оорлары 43 хуу көвүдээнинден, кем-херек үүлгедиишкиннериниң санын көвүдеткен. Өөреникчилер-биле чугааны кылып, садыг-саарылга черлеринге оперативтиг ажылдарны чорутканы, эки түңнелдерни берген.  
Бо эртен полицейжилер Хакас Республикадан эккел чыткан, 710 литр марка чок арага продукциязын доктааткан. Тываның иштики херектер сайыдының кожавыс Хакасияда бодунуң коллегазы сайыт Александр Колбасовка, бистиң республикаже чажыт арага киир сөөртүрүнге моондак тургузар полицейжи пунктуларны организастаар дээн саналын бүрүнү-биле деткиир мен. Полицейжилерни деткиири чугула дээн саналды Хакасияның удуртукчузунга база киирер. 
Ол талазы-биле ажыл бисте чоруп турары эки. Аңаа ара турбайн, ам-даа бурунгаарлаар херек.  
Кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел – ханы уткалыг тема. Кем-херек үүлгедиишкининге база криминалга удур хөй-ниити туржуп эгелээр кылдыр, ол айтырыгны ниитилел, хамааты институт, чаңгыс чер-чурттуглар-биле кады сайгарарынга белеткенип турар бис. Өске кижиниң девискээрин база ооң өнчү сонуургалдарын хүндүлээри «мода» апаарын чедип алыр бис. Ынчангаш ноябрь 24-те кем-херек үүлгедиишкининге удур демисел талазы-биле республика конференциязын эрттирип, ынаар дээди класстың эксперттерин база специалистерин чаладывыс. Республикада социал хамчыкты узуткаары-биле боттарывыс түңнелдерни үндүреривис эң чугула.

Возврат к списку