Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн

Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн 18.10.2018
Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының, Тарифтер талазы-биле албанның специалистери одалга сезонунуң эгелээни-биле, кожууннарның одаар чүүл складтарының удуртукчуларынга, хуу сайгарлыкчыларга хамаарыштыр хыналда рейдилерни чорудуп эгелээн. Хөмүрнү чөпшээрел чок садып, ооң өртээн өстүрбес сорулга-биле хынап турар. 
Октябрь 11-де, Өвүр биле Чөөн-Хемчик кожууннарның девискээринде үүрмектеп садып турар өртектерни хынаан. Хандагайты суурда хөмүр үүрмектеп садар өртектен 423 рубль, а Чадаана хоорайда - 46 рубль аар болганы билдинген. Хөмүр садып турар хуу сайгарлыкчыларга хоойлужудулга хажыдыышкынын дөрт хонук дургузунда чайладыр дугайында айтыышкыннарны берген.
"Хыналдалыг үнүүшкүн графигин Тарифтер албаны-биле кады тургузуп алган бис. Складтарда хөмүрнүң курлавырын, деңзилээр дериг-херексели барын, ооң ажылдап турарын хынаан. Өртектерни таарыштырары - эң кол сорулгавыс ол» - деп, ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Бады-Сагаан дыңнаткан.  
Рейдилерде муниципалитеттер төлээлери, Россияның ИХЯ кожууннар аразының килдизиниң ажылдакчылары, үндүрүг албанының инспекторлары база киржип турар. Одалга болгаш энертика яамызы Кызылда, Чадаанада, Сарыг-Септе, Хандагайтыда, Суг-Аксында, Бай-Хаакта, Самагалтайда, Шагаан-Арыгда, Чаа-Хөлде, Эрзинде хөмүр складтары ажылдап турарын дыңнаткан. Тээлиде, Мугур-Аксында база Туранда складтар ажыл-агыйжы айтырыглар ужун ажылдавайн турар. Ол айтырыг республикада одаар чүүл складтарын төпчүдүп башкарганы-биле шиитпирлеттинер.  
"Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы езугаар, муниципалдыг тургузугларда одаар чүүл складтарын республика өнчүзүнче дамчыдып эгелээн. Амгы үеде 10 складты дамчыткан, а үжүнде чөпшээрежилге ажылдары чоруп турар. Ол ажыл доосту бээрге, хөмүр садып-саарылгазын төпчүдүп, одаар чүүлдүң берип турар янзызынга көскү схеманы хандырар. Хомуданчыг чүве, чамдык хуу кижилер Каа-Хем хөмүрү дээш, өске марканың болгаш шынарның одаар чүүлүн садып турар " – деп, Эдуард Бады-Сагаан демдеглээн. 
"Тываның даг-руда компаниязы" КХН республиканың хереглекчилерин хөмүр-даш-биле хандырып турар кол бүдүрүлге ол дээрзин сагындырааал. Хереглекчилерниң 90 хире хуузу ол хөмүрнү ажыглап турар. Чаңгыс тоннада ооң өртээ - 2596 рублей. Каа-Хем болгаш Чадаана участоктарында хөмүр уургайларындан ону чүдүрүп турар.

Возврат к списку