Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат: Тываның Баштыңы пассажирлер аргыштырылгазының айтырыынга чиге болгаш тодаргай доктааган

Депутат: Тываның Баштыңы пассажирлер аргыштырылгазының айтырыынга чиге болгаш тодаргай доктааган 13.12.2017
 Декабрь 12-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылда республикада ажыл-херектерниң байдалы база иштики политика дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган. Хемчегниң киржикчилери боттарының үзел-бодалдары-биле үлешкен. 
 Алдын-кыс Конгар, Тываның Дээди Хуралының Энергетика, тудуг, транспорт база ЧКА комитединиң даргазы:
 - Тываның Баштыңы пассажирлер аргыштырылгазының айтырыынга чиге болгаш тодаргай доктаады. Маңаа керээ хамаарылгалары-биле таарыштырар механизмнерни киирип, күрүне-хуу эштежилгени ажыглаары чугула. Күрүне деткимчезиниң шугуму-биле ачы-дузаның шынарын экижидерде, пассажирлер аргыштырылгазынга тааржыр элээн ишкир автобустар-биле бичии «Газельдерни» солуур херек. Пассажирлер аргыштырылгазының айтырыы инфраструктура комплекизин хөгжүдерин негеп турар. Ол дээрге бистиң чонувуска эптиг болгаш айыыл чок автобус доктаамнары, вокзалдар четкизи-дир. Ооң-биле чергелештир, автомашинаның техниктиг хандырылгазын чорудар технопарктар айтырыы-дыр. Муниципалитет-биле кады эштежилге харылзаазынга хуу сайгарлыкчылар кедилиг, пассажирлерниң айыыл чок аргыштырылгазын организастаар негелделерге дүүштүр оларның автотранспортун септээр ачы-дузалыг парктарны ажыдар. Айыткалда ол айтырыг демдеглеттинген болганда, аңгы-аңгы тодаргай механизмнерни көрээлиңер. Пассажирлер аргыштырылгазын экижидеринге дузалажыр бис. 
Бир эвес таптыг сайгырып көөр чүве болза, муниципалдыг тургузуглар иштинге база аргыштырылга дыка херек. Муниципалиттер бүрүзүнден санал-оналды алыр боор бис деп бодап тур мен. Кожуун төптери-биле суурларны харылзаштырар, орук кыдыының комплекстиг тудуглары хөгжүүр. Тываның Баштыңының Айыткалында ол пунктуну боттандырар орук картазын ам ажылдап кылыр бис. Ооң чүгле күүселдезин эвес, а дээштиг ажыл-чорудулгазын үе-үе болгаш түңнээр херек. Эки талаже өскерлиишкинер болур деп, бодаар мен.

Возврат к списку