Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы хөй-ниитичилер болгаш хоочуннар-биле Ангара бульварында чаа оруктуң шынарын хынаан

Тываның Баштыңы хөй-ниитичилер болгаш хоочуннар-биле Ангара бульварында чаа оруктуң шынарын хынаан 30.11.2017
 Тываның Баштыңының чанында Хамааты эгелээшкиннер чөвүлелиниң активчилери оруктар төлевилелиниң күүселдезинде техниктиг байдалды хынап көргеннер.
  Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол оруктар тудуунга болгаш хоорайның иштики инфраструктуразының өске-даа объектилеринге хөй-ниитиниң контролю албан турар ужурлуг деп чугаалаан.
«Ылаңгыя орук тудуу – аар өртектиг ажыл, ынчангаш республиканың чурттакчылары төлевилелдерниң эгезинден төнчүзүнге чедир контролерлар, эксперттер кылдыр киржип, ажыглап турары оруктары кандыг болур ужурлуун специалистерге айтып бээр ужурлуг» - деп, ол демдеглээн.  
Республика найысылалы Кызылдың эң-не хайымныг кудумчуларының бирээзи – Ангара бульварында орук шывыын септээниниң шынарын хынап чорааш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ынча деп чугаалаан. Чоннуң бадылаашкынының түңнели-биле хоорайның орук четкизинде ол эң-не багай оруктарның бирээзи кылдыр санаткан болгаш, 2017 чылда регионнуң Орук фондузунуң акшаландырыышкыны-биле баштай кылыр объект санынче кирген. 
Оруктуң 780 метр шывыын септеп-селииринге 40 млн. рубль чарыгдаттынган, ооң 39 млн.-и – фондунуң акша-хөреңгизи, а артканы – хоорай бюджединии деп, ТР-ниң Орук-транспорт яамызы дыңнаткан. Оруктуң шынарынга хыналданы республика Баштыңы чааскаан эвес, а Хамааты эгелээшкиннер чөвүлелиниң кежигүннери-биле кылган. Орукчуларның ажылының шынарынга кол үнелекчилер олар болган.  
«Бөгүнгү Ангара бульвары ооң мурнунда турганындан, «хүндүс биле дүн» ышкаш ылгалдыг. Хоорай иштиниң, найысылалдың оруктарынга хамаарыштыр шупту негелделерге ол кудумчу ам-на дүгжүр апарган. Кижи кылаштаар оруктар, ийи таладан чырык, светофорлар, орук шимчээшкининде долгандырыгны кылган. Ындыг болзажок, улусчу контролерлар ам-даа кылыр четпестерни илереткен. Чижээнге, асфальт шывыының дески эвезин, автобус дээн ышкаш узун машиналарга шаптараазынны тургузар долганыр оруктуң кызаазын айыткан» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Тудуг сезонунуң төнгени-биле орук чаартылгазында четпестер барын тудугжулар тайылбырлаан. Орукчулар чылып кээрге, чазын септелгени уламчылаар: асфальтының эң кырыкы шывыын шып, дески эвес черлерни эдер. База ол ышкаш, республика баштыңының, хоочуннарның болгаш хөй-ниитичилерниң бөгүн берген сагындырыгларын чайладырын аазаан. Оон аңгыда тудугжулар Кызылдың мэриязы-биле орукка үш чылдың магадылалын берген керээзи езугаар орукка хамааржыр үрелиишкиннерни ол үе дургузунда септеп кылырлар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол орук ажылдарының шынарын хынаарынга киришкени дээш шуптузунга четтиргенин илерткеш, объектини албан езу-биле хүлээп алырынга база киржирин сагындырган.

Возврат к списку