Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2016 чылда Тываның эрге-чагыргазы эгелеп чоруур 47 араттарны деткиир

 2016 чылда Тываның эрге-чагыргазы эгелеп чоруур 47 араттарны деткиир 02.03.2016
 Эгелеп чоруур араттарны деткииринге 60 млн. ажыг рубль түңнүг федералдыг субсидияны Тыва 2016 чылда алыр. Ооң дугайында айтыышкынга чурттуң чазааның даргазы Дмитрий Медведев март 1-де атты салган. 
 «Эгелеп чоруур арат» программаны боттандырарынга республика боду 10 млн. рубльди кады акшаландырарынга белен. Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының специалистериниң санаашкыны-биле алырга, федералдыг болгаш республикадан субсидия акшазы 47 тараачын-арат ажыл-агыйларны тургузарынга чедер ужурлуг. 
 2012 чылдан бээр, Тывада, аныяк араттарны деткиир программа ажылдап турарын сагындыраал. Бо үениң дургузунда 150 хире өг-бүлелер ол программаның киржикчилери болуп, көдээ ажыл-агый техниказы, уксаалыг мал, кажаа-хораа тудуп алырынга, хөй дизе-ле 1,5 млн. рубль чедир түңнүг грант акшаларын алыр аргалыг болган. 
  Хөй-ниити төлээлери, сайгарлыкчылар, көдээ ажыл-агыйының специалистери кирген республика чазааның чанында тускай комиссия программаның чаа киржикчилерин илередир. Төлевилел түңүнүң 10 хуузундан эвээш эвес бодунуң хөреңгизин, ферманың хөгжүлдезинче киирип шыдаар, шыырак ажыл-агыйларны онза кичээнгейге ап, субсидия тыпсырынга магадылалды бээр. База ол ышкаш тараачын-фермер ажыл-агыйы эрге-байдалче шилчииринге белен, «быжыг бут кырында» хууда дузалал ажыл-агыйлары бирги ээлчегде ап болур.

Возврат к списку