Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен

Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен 30.06.2021

Дүүн, июнь 29-та, кежээки үеде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана – Бажың-Алаак автооруунга транспорт хөлгези аңдарылган, ооң түңнелинде руль артынга чораан назы четпээн оол мөчээн.
Баш буруңгаар медээден алырга, Чадаана хоорайның 13 харлыг чурттакчызы «УАЗ-31512» марканың автомашиназын мунуп чорааш, башкарылгага күш четпейн, машинаны аңдарган. Чолаачы-биле кады машина иштинге 12-14 хар назылыг 6 назы четпээн пассажир чораан.
Орук-транспорт озал-ондааның түңнелинде назы четпээн чолаачы ол-ла черинге чок болган, а пассажирлерни Чөөн-Хемчиктиң кожуунар аразында эмнелгезинге чедирген. Оларга чаңгыс удааның эмчи дузазын көргүскеш, бажыңга эмнедири-биле салып чорудупкан.
«УАЗ-31512» автомашина пассажирлериниң бирээзиниң адазынга хамааржыр дээрзи тодараан, орук-транспорт озал-ондааның үезинде олурган пассажирлерниң дөгерези камгалал баан шарып албаан болганнар.
Озал-ондакка хамаарыштыр баш буруңгааргы хыналданы истелге органнары чорудуп турар.
Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг когараан оолдуң чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен.

– Чөөн-Хемчикке чеди назы четпээн уруг киржилгелиг орук-транспорт озал-ондаа болган-дыр. 2008 чылда төрүттүнген оол руль артынга олурупкаш, машинаның башкарылгазын ууп шыдавайн барган. Бир бичии кижи болуушкун болган черге мөчээн, ийизин эмнелгеде чыттырган, артканнарынга чаңгыс удааның эмчи дузазын көргүскен.
Когараан оолдуң кады төрээннеринге болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалымны илередип, мындыг берге үеде туруштуг болгаш шыдамык болурун күзедим.
Чадаана хоорайже Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң база Өөредилге болгаш эртем яамыларының төлээлеринден тургустунган чазактың ажылчын бөлүү үнүпкен.

Уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарының талазы-биле социал блок ниитизи-биле кошкак ажылдап турар. COVID-19 хамчыы уламчылап турар амгы байдалдарда бүгү талалыг, шыңгыы хайгааралды тудары чугула. Азарганчыг сула салдыныышкын безин аар уржуктарга чедирип болур. Профилактика хемчеглерин күштелдирерин негеп, ада-иелерни уруг-дарыының амы-тынынга база кадыкшылынга харыысалгалыг болурунче, а ол ышкаш кандыг-даа таварылгада назы четпээннерге машина-балгат дүлгүүрүн тудуспазынче кыйгырдым – деп, Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.
Возврат к списку