Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Байлак» лагеринге дыштанып турган уругларның чамдыызын “Буян-Бадыргы” аалчылар бажыңында чыттырган

«Байлак» лагеринге дыштанып турган уругларның чамдыызын “Буян-Бадыргы” аалчылар бажыңында чыттырган 29.06.2021

 “Байлак” лагеринге аарыг кижилер-биле холбаа тудуп турган уругларны «Буян-Бадыргы» аалчылар өргээзинче көжүрериниң дугайында даалганы Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг берген. Мооң мурнунда уругларны Тыванын тудуг техникумунуң ниити чуртталга бажыңынга чурттадып турган. Ынчалза-даа ол черниң байдалы бичии уругларга үр үеде чурттап болур хире таарымча чок болган. Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан келген дораан тургустунуп келген нарын байдалды дургени-биле хуралга сайгарып корген.

-       - Тудуг техникумунуң ниити чуртталга оран-савазында таарымчалыг байдал чок болганы-биле уругларны “Буян-Бадыргы” аттыг аалчылар бажыңынче көжурер-дир деп шиитпирледим. Ында өрээл бүрүзү аңгы арыгланыр черлиг, айыыл чок электри четкилери, шай хайындырып ап болур хөнектиг, удуп-чыдарда эптиг орун-дөжек-биле дериттинген. Шак ындыг байдалга уругларның сагыш-сеткилинге-даа чиик болур болгай. – деп Владислав Ховалыг бодунуң социал четкилерде арынынга бижээн.

Бо Бо хүнде “Буян-Бадыргы” аттыг аалчылар өргээзинде обсерваторну ажыткан болгаш ында аараан улустар-биле харылзаа тудуп турган 89 уругну чыттырган.

КоКоронавирустан аараан 42 уругну Республиканың уругар эмнелгезинде эмнеп турар, оларның байдалын эмчилер “ортумак берге” деп көрүп турар.

Сукпакта Тываның Агролицейинде изолятор организастаан, ында бо хүнде 36 уруг бар.    


Возврат к списку