Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын чарлаан

Тывада суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын чарлаан 26.06.2021

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын эрттирериниң дугайында айтыышкынга ат салган.

Айыыл чок чорук айы июль 1-де ажыттынар. Ол хуусага чедир республиканың тус-черлерниң шупту удуртукчуларынга чурттакчыларның айыыл чок чоруунче болгаш суг-хөөлбектерге озал-ондакты болдурбазынче угланган хемчеглерни организастап чорударын сүмелээн.

Чижек кылдыр алырга, чурттакчы чоннуң суг-хөлдерге калбаа-биле эштир черлерин тодарадыры, санитар-эпидемиологтуг шинчилелдерни чорудары болгаш сугнуң хора чогун хынаары эргежок чугула. Сугга кижилерниң амы-тынын камгалаар дүрүмнерниң хадыжыыышкыннарын илередири база оларны болдурбазы-биле полицияның болгаш камгалакчыларның күжү-биле улус эштир черлерниң эрик кыдыын таңныылдаар.

Улус эштир черлерниң даңзызының дугайында чурттакчы чонну медээлээрин чагырга черлеринге дааскан. Эштиринге көрдүнмээн черлерге хоруп турар демдектерни азар. Элезинниг эриктерниң сугларынга база улус эштир черлерге моторлуг хемелерниң турбазын хайгаараар.

Суг-хөөлбек чоогунда турар уругларның кадыкшыдылга лагерьлерин онза кичээңгейге алыр. Лагерьде дыштанып турар уругларны, ында ажылдап турар кижилерни сугга бодун канчаар алдынарының дүрүмнеринге, сугга дүшкен кижилерни камгалаарының база оларга баштайгы дуза чедирилгезиниң дүрүмнеринге өөредир.

Оон аңгыда, биче хемелер талазы-биле инспекцияларга хеме ээлериниң аразынга тайылбыр, профилактика ажылын күштелдирер сорулганы салган. Чүгле эрткен чылын безин Тывага эжиндириишкинниң үезинде хемелер аңдарылганының түңнелинде чеди кижи амы-тынындан чарылган болуп турар.


Возврат к списку