Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда чаа тарыдылга пунктузунга экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур тарыдып алган

Кызылда чаа тарыдылга пунктузунга экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур тарыдып алган 23.06.2021

Кызылда “Мээң бизнезим» төвүнде (Арбат шөлү, Чоннуң банкызының оран-савазы) чаа тарылга чорудар пунктуну ажыткан. Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – республиканың экономика сайыды Айдыс Сат тарылга чорудар чаа пунктуга коронавирус хамчыынга удур “Гам-Ковид-Вак” (Спутник V) вакцинаның бирги кезээн салдыртып алган.

Ук төпте ажыткан тарылга чорудар пункту, бир эвес вакцина бар болза, понедельниктен пятницага чедир, 13.00 шактан 14.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, эртенгиниң 9.00 шактан 18.00 шакка чедир чонну тарыдып турар.


“Мээң бизнезим» төвүнге биче болгаш ортумак хууда бүдүрүлгелерниң ажылдакчыларын, улуг ээлчег тургуспазы-биле, график езугаар хүлээп турар.
Тарылга чорудар пунктуже келирде, паспортун, СНИЛС-ин, ОМС полизин ап алыры албан.
Тарылга Covid-19 деп халдавырлыг аарыгдан камгаланырының эң-не үре-түңнелдиг аргазы болур. Вакцинаны сыкырткан соонда камнаныры чугула, чүге дизе иммунитет баштайгы сыкыртылганың соонда 42 хонуктуң дургузунда хевирлеттинер. Вакцинаны салган соонда камгалал масказын кедерин уламчылаары чугула.

Кызылда "5 сылдыс" садыг төвүнде, «Сбербанк России» ААН-ниң Кочетов, 43-те салбырында, “Восток» микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң баазазында, "Курай-Курай" садыг бажыңында, Чонну ажылга хаара тудар төпте, Кечил-оол кудумчузу, 7Б адресте Хөй ачы-дуза чедирер хүлээлгелиг төпте чаа коронавирус халдавырынга удур тарылга пунктулары ажылдап турар.


Возврат к списку