Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуановтуң хуралында киржип турар 24.05.2019 Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуановтуң хуралында киржип турар

"Делегей кооперациязы болгаш экспорт", "Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү болгаш ажылче хаара тударын деткиири”, “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткиири” деп үш национал төлевилелдер күүселдезиниң айтырыгларын сайгарган хуралда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип турар.

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар 24.05.2019 РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының төлээлери Тыва Республикада харылзааның ачы-дузаларын хандырар дээш аңгы-аңгы шиитпирлерни тыварын планнаан.

Күрүне статистиказының федералдыг албаны Тываның хөгжүлдезиниң дугайында элээн хөй медээлерни чыгган 24.05.2019 Күрүне статистиказының федералдыг албаны Тываның хөгжүлдезиниң дугайында элээн хөй медээлерни чыгган

Россия Чазааның делгециязы-биле республикаже кээринге белеткенип тура, күрүне статистиказының федералдыг албаны Тыва Республика дугайында ховар дээн хөй медээлерни чыып алган.

РФ-тиң Чазак делегацияның ажыл-чорудулгазының түңнелдери саазын кырынга артпас 23.05.2019 РФ-тиң Чазак делегацияның ажыл-чорудулгазының түңнелдери саазын кырынга артпас
Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан Россия Чазааның делегециязының республикага ажыл-албанының түңнелдери саазын кырынга артпас.

Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур 23.05.2019 Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур

Максим Орешкин Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин сайгарган үнүүшкүннүг хуралды удуртуп эрттирген.

Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн 22.05.2019 Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн

Банкылар Тываның биче болгаш ортумак бизнезинге чээли бээриниң арга-хевирин өскерткен тускай программаны ажылдап кылыр ужурлуг.

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан 21.05.2019 РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинниң федералдыг яамылар удуртукчулары-биле кады эрттирген үнүүшкүннүг хуралының өзек айтырыы регионнуң чиг-эт баазазын болбаазырадыры-биле холбаалыг Кызыл – Курагино демир-оруун тудары болган.

Май 20-де Тывада, РФ-тиң эконоктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан чазак делегациязының киржилгези-биле үнүүшкүннүг хурал болуп турар 20.05.2019 Май 20-де Тывада, РФ-тиң эконоктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан чазак делегациязының киржилгези-биле үнүүшкүннүг хурал болуп турар

Федералдыг яамылар болгаш ведомстволарның ажыл-агый программазы элээн каш хемчеглерни хаара туткан, чымыштыг:

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген 20.05.2019 Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин май 18-те Тываның найысылалында чедип келген.

Тывада бичии суур бодунуң гидроэлектростанциязын ажылдадырынга белеткенип турар 17.05.2019 Тывада бичии суур бодунуң гидроэлектростанциязын ажылдадырынга белеткенип турар

Тывада чылыг дүшкени-биле чергелештир, бедик даглыг Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг суурда биче ГЭС тудуу катап эгелээн.

Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында 16.05.2019 Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында

Республиканың социал-экономиктиг планын дүрген ажылдап кылырынга Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызындан делегацияның Тывага келири салдарны чедирер ужурлуг.

Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан 15.05.2019 Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан

Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионда мал ажыл-агыйын хөгжүдериниң база көдээ ажыл-агый продукциязын көвүдедириниң аргаларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада арга-арыг өрттери чок 15.05.2019 Тывада арга-арыг өрттери чок

Регионнуң диспетчер албанының 2019 чылдың май 14-те 18.15 шакта дыңнадыы-биле алырга, Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээрлеринде өөскүп турар өрттер бүрүткеттинмээн.

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр 15.05.2019 “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр

Чаа арат ажыл-агыйларын тургузуп, көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче, чижээ, техника, садыглаар дериг-херексел, автолавка дээн ышкаш шимчеп чоруур садыглар садып алырынга, кооператив кежигүннеринден продукция садып алырынга акша-хөреңгини тускайлаан.

Тываның Баштыңы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.05.2019 Тываның Баштыңы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыдык Бай-Тайганы 13 дугаар чыл дагаан езулалга киришкен. Дагылга соонда Бай-Тайга кожууннуң элээн каш чурттакчылары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн 14.05.2019 Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол техниктиг мергежилдерге эртем-билиглиг кадрлар белеткээрде үзүктел чок өөредилгениң «колледж – вуз» системазын хандырар херек деп санаан.

Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн 14.05.2019 Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн

Республика девискээринде «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилелдиң хемчеглери боттанып эгелээнин Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге дыңнаткан.

Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында 14.05.2019 Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында

Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының, Тываның чумага удур станциязының, Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң эпидемиолог эмчилери база тус чер эрге-чагырга органнарының харыысалгалыг ажылдакчылары кирген команда Өвүр, Мөңгүн-Тайга база Тес-Хем кожууннарның чурттакчы чонунда тайылбыр ажылын чорудуп турар.

Тывада часкы хову ажылдарының дугайында 13.05.2019 Тывада часкы хову ажылдарының дугайында
Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери дараазында организастыг база белеткел ажылдарын чоруткан:

Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген 13.05.2019 Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген

Майның узун дыштаныр хонуктары доозулган. Май 13-те Чазакка эрткен видеоселектор хуралында Май 1 биле 9-туң байырлал хемчеглери организастыг эрттип, хөй чонну – 84700 кижини (бүгү республикада) хаара тутканын дыңнаткан.

Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан 13.05.2019 Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан
2019 чылдың май 1-ден 21-ге чедир Тыва Республиканың девискээринде арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум чоруп турар.

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2019 Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым база республиканың аалчылары! Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.

Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган 08.05.2019 Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган

Май 8-тиң бирги чартыында, Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилекчи шериглерниң тураскаалынга боодал чечектерни салыр езулал болуп эрткен.

Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар 08.05.2019 Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар

Тыва Республиканың Чазаа доктаамал кады ажылдап чоруур эштежилгелери - «Тува 24» телеканал, Информастыг технологиялар төвү, «Тывахарылзааинформ» АН, РЦТО-биле май 9-та Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан чыскаалдың онлайн-дамчыдылгазын чорудар.

Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен 08.05.2019 Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 7-де, Россияның 83 регионунга база 23 даштыкы чурттарга эрткен “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен.

Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр 07.05.2019 Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр

Тыва Республиканың Конституция хүнүнге тураскаадып “Тыва Республикада эрге-хоойлу культуразын бедидериниң дугайында” деп эртем-практиктиг конференция Тываның Чазак бажыңынга болуп эрткен.

Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини 01.05.2019 Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым!

Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан 30.04.2019 Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан

Тываның муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары майның узун дыштаныр хонуктарында ажылдаар. Тываның чону майның 1-ден 6-га база 9-тан 12-ге чедир дыштаныр.

Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок 30.04.2019 Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок

Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде 2019 чылдың апрель 28-тиң хүнү-биле алырга, чаңгыс-даа өрт болбайн турар.

Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн 30.04.2019 Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн

Саргы энцефалиди. Саргыга ызырткан кижилерниң саны эрткен неделяга деңнээрге 60,3 хуу (68 кижи) көвүдээн,

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген 30.04.2019 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген

Республиканың үрезин фондузун тургузар көдээ ажыл-агый бүдүрүрүлгезин шилип тывар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга Тываның Баштыңы берген. Тывага үрезин шыгжаар дериг-херексел болгаш технологиялар садып алыр тускай акша-хөреңгини шилип алган ажыл-агыйга бээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 30.04.2019 МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Май 1-де
10.00 шакта Арат шөлүнге ажылчын мергежилдерниң "Аныяк профессионалдар" делгелгези («Студент Арбат» мастер-класстар, делгелге-ярмаркалар) .

Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен 29.04.2019 Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен

Апрель 26-да, Кызылдың транспорт техникумунга эрткен Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң чанында Өөредилге албан черлериниң директорлар чөвүлелиниң хуралында «2019 чылдың 1-ги кварталында назы четпээннер ортузунда корум-чурум үрээшкининге удур профилактика” деп теманы сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан 29.04.2019 Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май байырлалдарын организастыг эрттирерин хандырар даалганы берген. Ажылчы чон 10 хонук дыштаныр.

Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар 29.04.2019 Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар

Апрель 27-ге чедир, Кызылдың төп кудумчуларында Социалистиг күш-ажылдың маадырларының, алдар-аттыг ажылдакчыларның, бүдүрүлгелерниң тергииннериниң, чурттакчылыг черлерниң хүндүлүг хамаатыларының фоточуруктарын аскан.

Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн 26.04.2019 Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн

Четвергде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага албан ажылындан келген дораан, республиканың соңгулда системазының 25 чыл болганынга тураскааткан байырлыг хуралга киришкен.

Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31 26.04.2019 Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31

Кызылдың президентиниң кадет училищези кадет училищезинче кирер күзелдиг кандидаттарның ада-иезинден (хоойлу езугаар төлээлеринден) документилерни апрель 15-тен май 31-ге чедир хүлээрин, kzpku.mil.ru сайтыда дыңнаткан.

2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген 25.04.2019 2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген

Тыва Республиканың Чазааның №398 доктаалы-биле “2018-2022 чылдарда хоорай хүрээлелин хевирлээри” регионнуң күрүне программазын бадылаан.

Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан 25.04.2019 Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан

Тыва Республиканың Бойдус яамызының арга-арыг камгалап-хайгаарар килдизиниң начальниги Михаил Середкин, республика яамызы доктаалдың төлевилелин ажылдап кылгаш регион чазаанче киирген деп, TMG-ге дыңнаткан.

Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр 24.04.2019 Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр
Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы бир бөрүнү узуткааны дээш дөрт муң рубльди бээрин Контактыда албан езузунуң арынында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн 24.04.2019 Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн

Эрткен неделяда Тывага 2,8 муң литр чажыт арага продукциязын садыг-саарылгадан хавырган. Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң медээзи-биле алырга, чедери берге Тожу кожууннуң оруунга кандыг-даа документилер чокка арага сөөрткен 4 микроавтобусту туткан.

 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн 23.04.2019 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн

Республиканың 26-гы аът чарыжы Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның чоогунга болуп эрткен. Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан 400 ажыг чүрүрүктерни аңаа салган.

Тываның Баштыңы республиканың чурттакчыларынга от-биле оваарымчалыг болурунче кыйгырган 23.04.2019 Тываның Баштыңы республиканың чурттакчыларынга от-биле оваарымчалыг болурунче кыйгырган

Тывада бүрүткеттинген 18 хову өрттериниң 14-үнде кижилер буруулуг. РФ-тиң ОБЯ республикада эргелели регион баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан 23.04.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлдезиниң комплекстиг планының төлевилелин белеткээри адакталганын дамчыткан.

Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан 22.04.2019 Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының база Тыва Республиканың Чазак Аппарадының Аныяктар болгаш КХО херектериниң талазы-биле департаментизи Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээр дээш, конкурсту чарлаан.

Бо чылын Тываның Кадык камгалал яамызы 2500 хире уругну санаторлуг-курорт организацияларынга дыштандырар 20.04.2019 Бо чылын Тываның Кадык камгалал яамызы 2500 хире уругну санаторлуг-курорт организацияларынга дыштандырар

Бо чылдың май 1-ден ноябрь 15-ке чедир, диспансер учедунда хоочураан аарыгларлыг 900 ажыг уругну Хакас Республика биле Красноярск крайның санаторлуг-курорт организацияларынче аъткарар.

Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында 20.04.2019 Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында
2013-2017 чылдарда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа херек кырында, апрель 19-туң байдалы-биле, 50 хуу күүсеттинген.

Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан 19.04.2019 Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан

«Бо чылын тудуг сезону чымыштыг-ла болур боор. “Өөредилге хөгжүлдези” күрүне программазы-биле, чүгле уруглар садарынга безин 800 ажыг олутту тудуп, немей ажыдары көрдүнген.

Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн 19.04.2019 Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн

Мартта тургустунган Тываның Баштыңының чанында Демография политиказының талазы-биле чөвүлелдиң бирги хуралында, регионда демография болгаш миграция байдалының дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан.

Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр 18.04.2019 Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан хемчеглер планы-биле делгелгени кады организастаар дээн саналын моол тала хүлээп алган.

Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар 18.04.2019 Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң Өөредилге яамызының профильдиг кабинеттер чок школаларга физика, химия база биологияның көжүп чоруур лабораторияларын тургузар дугайында саналын деткээн.

Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн 17.04.2019 Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн

Одалга сезону бир ай болгаш доостур-даа болза, Тываның эрге-чагыргазы дараазында компанияга белеткелди эгелээн.

Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 17.04.2019 Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Амгы үеде республиканың чурттакчылыг черлериниң 99,17 хуузу чурагайлыг теледамчыдылганы көрүп турар.

Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан 16.04.2019 Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ийи кол айтырыгже онза кичээнгейни углаарын чер ажылдыгларга айыткан.

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан 16.04.2019 Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан

Бо хүнге чедир шээр малдың 399229 баш чаш төлүн камгалап алган, азы төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан (неделяда – 67 444 баш чаш төл немешкен):

Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган 16.04.2019 Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган

Тывада өрт айыылының үези эгелээнден бээр 3 арга-арыг өрттери болган. Өрт өскээн дораан-на оларны өжүргенин арга-арыг камгалалы дыңнаткан.

Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн 16.04.2019 Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн

Тывада девискээрлерни чаагайжыдып, арыглап аштаар чаңчыл болу берген субботниктер бо удаада суурлар кудумчулары база шөлдер-биле кызыгаарлаттынмас.

Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген 16.04.2019 Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген

2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедириниң комплекстиг хемчеглерин ажылдап кылыр айтырыг - хүннүң чугула айтырыы болуп артпышаан.

"Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр 16.04.2019 "Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр

Россияның премьер-министри Дмитрий Медведевтиң ат салганы “Енисей Сибири” комплекстиг инвестиция төлевилелдериниң (КИТ) үш хире кезии Тываның төлевилелдери болур.

Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан 15.04.2019 Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан
Валентин Ендан агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдези дээш харыылаар. Тываның көдээ ажыл-агый сайыдынга ажылдап чораан, амгы үеде Кызыл кожууннуң удуртукчузу Валентин Ендан республика чазааның даргазының оралакчызынга томуйлаткан.

Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн 15.04.2019 Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн

2020 чылда эртер Бүгү-российжи чон чизезинге Тыва белеткенип эгелээн.

Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында 11.04.2019 Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында

1994 чылдың декабрь 21-де «Өртке удур айыыл чок чорук дугайында» №69-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 25-те № 390 доктаалы-биле

Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан 11.04.2019 Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоннуң калбак байырлалдарының бүдүүзүнде регионнуң террорга удур комиссия хуралын эрттирген.

Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир 10.04.2019 Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир

Демир-орук тудуунуң айтырыы республиканың парламентизинге чугула айтырыг болур болгаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ук төлевилелди боттандырар талазы-биле бүгү-ле күжениишкиннерин деткииринге белен деп, Тываның Дээди Хуралының депутады Виктор Глухов чугаалаан.

Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен 09.04.2019 Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен

Элээн каш стратегтиг транспорт төлевилелдериниң эң колу – Курагино-Кызыл демир-оруун тудар төлевилелди боттандырарының чорудуун чугаалашкан хурал Красноярскиниң демир-оруунуң Абакан регионунда офизинге болуп эрткен.

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк 09.04.2019 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга мал оолдаашкынының кампаниязы кайы хире чоруп турарын илеткээн.

Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 09.04.2019 Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Тывада муң ажыг өг-бүлеге чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже коштунар дериг-херексел садып алырынга дуза херек.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазында» шуулганга киришкен 08.04.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазында» шуулганга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле эрткен «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазы» шуулганга киришкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң чырыдыышкын сайыды-биле республикага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашкан 08.04.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң чырыдыышкын сайыды-биле республикага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда, апрель 4-6 хүннеринде Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле эрткен «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазы» шуулган үезинде, РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Ольга Васильева-биле Тывага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашканын бижээн.

РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр хөделиишкиннерни дүрген ажылдап кылыр даалганы Тываның Баштыңы чазакка берген 05.04.2019 РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр хөделиишкиннерни дүрген ажылдап кылыр даалганы Тываның Баштыңы чазакка берген

Эрткен неделя республиканың чаа сайзыралынче угланган төөгүлүг үе болган.

Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан 05.04.2019 Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан

Красноярскиниң экономиктиг форумунуң бүдүүзүнде, март 28-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң дээди өөредилге черлеринде өөренип турар республиканың студентилери-биле ужурашкан.

Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген 05.04.2019 Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген

Тываның эрге-чагыргазы күрүне албанынга ажылдаар күзелдиг доозукчулар ортузунга конкурсту чылдың-на эрттирип турар.

«БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар 04.04.2019 «БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар

Тываның Чазаа Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, ХКД чурттарында карьер техниказын бүдүрүп турар кара чаңгыс дилер - «БелАЗ» белорусь холдингиниң «Красноярск-БелазСервис» компаниязы-биле кады ажылдажылга дугуржулгазында атты салганнар.

Кызыл - Курагино демир-оруун тудар төлевилел Тываның хөгжүлдезинде чаа үе-чада болур 03.04.2019 Кызыл - Курагино демир-оруун тудар төлевилел Тываның хөгжүлдезинде чаа үе-чада болур

Шолбан Кара-оол "ВКонтакте" социал четкиде бодунуң арынында, Кызыл-Курагино демир-оруун тудар талазы-биле төлевилел Тываның хөгжүлдезинге чаа арынны ажыдарын бижээн.

Красноярскиге Тываның Баштыңы «РИА Новости» информация агентилелинге интервьюну берген 02.04.2019 Красноярскиге Тываның Баштыңы «РИА Новости» информация агентилелинге интервьюну берген

Россияның экономиктиг хөгжүлдезинге улуг үлүгнү киирип болур республика Тываны түреңги регион деп санаары шын эвес, чурттуң өске регионнары-биле деңнээрде эгеги негелделерни деңнештирери чугула деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан 01.04.2019 КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан

КРАСНОЯРСК, март 30, ФедералПресс. Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эрткен.

"Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур 01.04.2019 "Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулган үезинде «Сибирь дугуржулгазы» регоннар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралын даргалап эрттирген.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда Д.Медведевтиң эге сөзү 28.03.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда Д.Медведевтиң эге сөзү

Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев март 27-де Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле хуралды эрттирген.

Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн 28.03.2019 Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн

Март 27-де Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын сайгарган хуралды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төөгүлүг түңнелдерлиг болган деп демдеглеп онзалаан.

«Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан 27.03.2019 «Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) чуртта хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларга хамаарыштыр нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын тургузарын саналдаан.

«Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар 27.03.2019 «Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) регион база биче авиацияны ажыглаар Сибирьниң авиамаршрут четкизин тургузар төлевилелди таныштырар.

Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган 26.03.2019 Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган
Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалын күүседири-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызы документини киирген.

Тывада хөй ажы-төлдүг хамаатыларга ажылчын олуттар тургусканы дээш субсидияларны бээр 26.03.2019 Тывада хөй ажы-төлдүг хамаатыларга ажылчын олуттар тургусканы дээш субсидияларны бээр

Тываның эрге-чагыргазы хөй ажы-төлдүг кижилерге ажылчын олуттарны аңгылаан сайгарлыкчыларга болгаш организацияларга субсидиялары тыпсыр.

Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар 26.03.2019 Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар
Тывада 60 муң ажыг школачыларның 22 муң хирези чайгы лагерьлерге дыштаныр.

Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир 25.03.2019 Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир

Тыва Республика кызыгаар аразының база регионнар аразында туризмни хөгжүдери-биле, 2019 чылдың март 29-31 хүннеринде, Моолдуң Улан-Батор хоорайда «Мишээл Экспоцентр» делегейниң делгелге төвүнге болуп эртер «ITM Mongolia 2019» ХХ делегейниң туризм делгелгезинге ийиги удаа киржир.

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планының талазы-биле хуралдың белеткелинде 22.03.2019 Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планының талазы-биле хуралдың белеткелинде

Бо чоокку үеде РФ-тиң Чазаа Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле аңгы хуралды эрттирер.

Тывада балык курлавырларын тударынга хөй-ниити сайгарылгазы эгелээн 22.03.2019 Тывада балык курлавырларын тударынга хөй-ниити сайгарылгазы эгелээн

2020 чылда Тывада сугнуң биологтуг курлавырларын тудуп болурунуң ниити хемчээлинге сайгарылга эгелээн.

Тываны хөгжүдер айтырыгларлыг хуралды Москвада белеткеп эгелээн 21.03.2019 Тываны хөгжүдер айтырыгларлыг хуралды Москвада белеткеп эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Москвада чеде берген. Сургакчылаашкын үезинде, РФ-тиң чазааның аппарады-биле Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын чугаалажып, ону дараазында хуралдың хүн чурумунче киирерин дугуржур планныг.

Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр 21.03.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр

2016 чылдан Тывада «Поликлиника регистратурадан эгелээр» база «Хумагалыг поликлиника» төлевилелдерни боттандырып эгелээн.

Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген 20.03.2019 Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген

Өөредилге болгаш эртем адырында хайгаарал талазы-биле федералдыг албан, март 15-те, шылгалдалар эрттирер пунктуларга ЧКШ материалдарының бүрүн комплектизин парлааш, «Интернет» четкизи-биле оларны дамчыдарының технологиязын шенеп көрген.

Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн 20.03.2019 Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн

Март 19-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» ЭАН компания бөлүүнде «Сибирьниң МРСК» ЭАН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Павел Акилин-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган.

Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан 19.03.2019 Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан

Тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден национал болгаш хүннүң кедер хепти база эдилелдерни калбаа-биле даарап, кедерин суртаалдаар дээш, Тыва Республиканың Экономика яамызы «Алдын дүк» республика мөөрейин 2019 чылдың март 11-ден сентябрь 30-ге чедир эрттирериниң дүрүмүн ажылдап кылган.

«Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар 19.03.2019 «Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар

Чаа төрүттүнген чаш уругну бирги чылында хоолулуг чем-биле чемгерери эң кол.

Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир 18.03.2019 Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир

Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын организастыг, доктаамал чорудары кем-херек үүлгедииниң хемчээлин кызырарынга улуг рольдуг.

Тываның девискээринде уругларның айыыл чок айын марттың 15-тен чарлаан 18.03.2019 Тываның девискээринде уругларның айыыл чок айын марттың 15-тен чарлаан

Тыва Республиканың Чазаанда Назы четпээннер херектери болгаш оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразының комиссиязының доктаалы-биле, 2019 чылдың март 15-тен апрель 15-ке чедир,

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың судьялар коллегиязының хуралынга киришкен 15.03.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың судьялар коллегиязының хуралынга киришкен

Чазак даргазы бодунуң чугаазында кем-херек үүлгедиишкини-биле демиселде судьдялар ниитилежилгезиниң чугула ажылдарын айыткан.

Тываның орук-транспорт сайыды Улуг-Хемни кежир улуг көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны хынаан 15.03.2019 Тываның орук-транспорт сайыды Улуг-Хемни кежир улуг көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны хынаан

«Восток» КХН тудуг организациязы ажылды айыттынган хуусаазында доозар дээш, дүн-хүн дивейн ажылдап турар.

2019 чылдың часкы база күскү үелеринде Тываның арга-арыгларынга бооп болур өрт айыылының баш бурунгаар медээзин берген 14.03.2019 2019 чылдың часкы база күскү үелеринде Тываның арга-арыгларынга бооп болур өрт айыылының баш бурунгаар медээзин берген

«Март база апрельде бойдуска база арга-арыглыг черлерге бооп болур өрттер дыңнадыында Сибирьниң барык бүгү девискээрлери кирген. Сибирь мониторингизиниң медээзи-биле алырга, Тываның төп болгаш мурнуу кожууннары эң айыылдыг зонада.

Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир 14.03.2019 Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир

Тывада социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организациялар ажыглаар азы үр хуусаада хөлезилээр кылдыр берип болур күрүне өнчүзүнүң даңзызын тургузуп турар.

Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр 13.03.2019 Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр

Тываның Чазаа «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязы-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулга төлевилелин чүүлдүг деп көрген.

Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан 13.03.2019 Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан

Регион чазааның ажылының чаа хевири – төлевилел офизин таарыштырган бирги документини Тывада хүлээп алган.

РФ-тиң Чазааның даргазы Тываның хөгжүлдезиниң талазы-биле хурал эрттирер дээн Шолбан Кара-оолдуң саналын деткээн 13.03.2019 РФ-тиң Чазааның даргазы Тываның хөгжүлдезиниң талазы-биле хурал эрттирер дээн Шолбан Кара-оолдуң саналын деткээн

Россия Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканы хөгжүдер талазы-биле немелде хемчеглерни сайгарган аңгы хуралды ооң удуртулгазы-биле эрттирер дугайында саналын деткээн.

Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр 13.03.2019 Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр

Тывада даргаларның хүн бүрүде ажылын онлайн чурум-биле хынаар кылдыр, оларның ажылдаар черлеринге видеохайгаарал системаларын салыр.

Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан 12.03.2019 Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол албаарадыр бүдүмелдер садарынче элээдилерни хаара тудуп турар таварылгаларны онза хайгааралга алырын демдеглээн.

Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында 12.03.2019 Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында

Тыва Республиканың Баштыңының республика девискээринде чурттакчылыг черлерде хөмүр-даш өртээн чиигедир дээн даалгазын күүседири-биле,

Тывада Алтайның Национал шии театрының артистери аалдап келген 12.03.2019 Тывада Алтайның Национал шии театрының артистери аалдап келген

П. Кучияк аттыг Алтайның Национал шии театры Тываның найысылалында аалдап чедип келген.

2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында 12.03.2019 2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында

Тыва Республиканың Чазааның 2015 чылдың май 8-те, «Тыва Республиканың девискээринде социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга деткимче бээрин организастаар хемчеглер дугайында» № 204-р айтыышкыны езугаар,

Тываның Баштыңы мал ажыл-агыйларын суг-биле хандырар даалганы берген 11.03.2019 Тываның Баштыңы мал ажыл-агыйларын суг-биле хандырар даалганы берген

Хар эвээш база час эрте дүшкени-биле Тываның малчыннары сугга бергежидип болур. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн эрттирген аппарат хуралында, чавызааш черлерде хар эрип каанындан, а хемнер, сугларның доштары ам-даа эривээнинден, малга суг айтырыы бергедеп болурун чугаалаан.

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр 11.03.2019 Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылын күштелдирип, муниципалитеттерниң ажыл-чорудулгазының шынарын бедидер сорулга-биле, республика бюджединден субсидия тыпсырының дүрүмүн бадылаан.

Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн 11.03.2019 Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн

Тываның Чазаа биле Россельхозбанк республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чиигелделиг чээли шугумун кады тургузарын дугурушкан.

Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 10.03.2019 Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

Март 7-де В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү Март 8-ке тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. 

Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар 07.03.2019 Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар

2019 база 2024 чылдарда, Тыва Республиканың девискээринде 17 мунициапалдыг тургузугларның көдээ суурларында болгаш биче хоорайларында ниити өөредилге организацияларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг 100 хире өөредилге төвүн ажыдары планнаттынган.

XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019 (Красноярск) хемчеглеринге "Тува Джаз Бэнд" киржир 07.03.2019 XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019 (Красноярск) хемчеглеринге "Тува Джаз Бэнд" киржир

XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019-туң март 7, 8 база 9 хүннеринде эртер хемчеглеринге киржир дээш, Тыва джаз коллективи Красноярск крайже аъттаныпкан.

Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр 06.03.2019 Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр

Төп шериг округунуң транспорт полугунуң Кызылда авиация эскадрильязы март 1-де ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан 06.03.2019 Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан

Март 5-де, Россия Федерациязының Спорт яамызынга, ведомствонуң удуртукчузу Павел Колобков биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл албан аайы-биле ужурашкан.

Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган 06.03.2019 Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган

Тывада 2018 чылдың январьга деңнээрге, бо чылдың ол үезинде бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкини 20,5 хуу кызырылган.

Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген 05.03.2019 Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четки таварыштыр «БТК групп» АН биле дааранылга фабриказының бир чылдааны-биле байырны чедирген.

Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр 05.03.2019 Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр
Тываның мал ажыл-агыйлары кышты хүр эртип, мал оолдаашкынынче кирген.

2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен 04.03.2019 2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Енисей Сибири Универсиада кылдыр өскен! Россияның булуңнарындан болгаш бүгү делегейден муң-муң киржикчилер биле аалчыларын хүндүлээчел Красноярск сибирьжи чазык-чаагайы болгаш ажык сеткили-биле уткуп алган.

Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа 04.03.2019 Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа

Тывага авиация эскадрильязын тургузар ужурлуг Ан-26 транспорт самоледу-биле Ми-8АМТШ-В «Терминатор» транспорт-дайынчы вертолеттар техниказы Кызылда чедип келген.

Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен 01.03.2019 Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралдың каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери, февраль 26-д,а Тыва Республиканың Баштыңының илеткелинге хамаарыштыр боттарының бодалдарын илередип, айыттынган темаларны депутаттар-биле чугаалашкан.

Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн 01.03.2019 Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралының каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери,

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар 28.02.2019 Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр 27.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр

Президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын Тываның чазак-чагыргазы ажылдап кылып эгелээн. Февраль 26-да, республика чазаа биле Дээди Хурал кады чоннуң шыгжамырынга база экономиктиг политиканы күштелдиреринге немелде хемчеглер дугайында айтырыглар талазы-биле хуралдаан.

Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан 27.02.2019 Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан

Тываның чазак-чагыргазы президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген 26.02.2019 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте аппарат хуралында, Россияның Президентизи Владимир Путинниң февраль 20-де кылган айыткалын күүседир сорулгаларны чугаалаан:

Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир 26.02.2019 Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир
Универсиаданың киржикчилери болгаш көрүкчүлери Тываның хөөмейжилерин дыңнап, тыва аъш-чемни амзап, улусчу ус-шеверлерниң чажыттарынга өөренир аргалыг.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери 25.02.2019 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери

Тыва Республиканың Экономика яамызы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда боттандырганының баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген.

РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан 25.02.2019 РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, президент Владимир Путинниң российжи өг-бүлелерниң чидиг айтырыынче угланган айыткалы амыдыралдың шынарын экижидеринге чаа идиглерни алыр ужурлуг деп, санаан.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле силерге байырым чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн 22.02.2019 Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн

Эрткен чүс чылдың, тодаргайлаарга, 1922 чылда Кызыл армияның болгаш флоттуң хүнү кылдыр ужуун алган байырлал - Ада-чурт камгалакчызының хүнүн бо чылын республикада калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.

Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис 22.02.2019 Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис

Февраль 21-де, бүгү делегейде Төрээн дыл хүнүн демдеглээн хүнде, Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол Тываның Улустуң болгаш республиканың алдар-аттыг чогаалчылары-биле ужуражып, тыва дылдың салым-чолунга хамаарыштыр ажык чугааны чоруткан.

Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен 21.02.2019 Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен

Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Чыышка эрткен езулалынга киришкен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Айыткалда эрге-чагырганың шупту деңнелиниң органнарын кижини, ооң чаагай чоруун, өг-бүлени долгандыр чугула сорулганы күүседиринче угландырганын, бодунуң комментарийинде демдеглээн.

Республика Баштыңы: буддийжи хептерлиг тыва джазчылар Универсиада-2019 дош көргүзүүнге киржир 20.02.2019 Республика Баштыңы: буддийжи хептерлиг тыва джазчылар Универсиада-2019 дош көргүзүүнге киржир

"Тува джаз-бэнд" профессионал джаз оркестри Красноярск хоорайга эртер Универсиадага киржир деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арынында дыңнаткан.

Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары 19.02.2019 Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары

2030 чылга чедир Тыва Республикада туризмни хөгжүдер стратегияга даянгаш, турисчи ажыл-чорудулганы чорудуп, боттандырарда, Тывада туризмни сайзырадыр эрге-хоойлулуг, организастыг, экономиктиг хүрээлелди, байдалдарны тургузарынче угланган.

Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн 19.02.2019 Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика чазаа бо чылын бюджеттер аразының тускай сорулгалыг трансфертерин бээр дугайында дугуржулгалар чарар кампанияны үе-шаанда доосканын, дыңнаткан.

Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан 19.02.2019 Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан

Частың тыныжы билдинип келзе-даа, кыш бодунуң дүжүлгезин бербиксевээн бо үеде, онза кичээнгейлиг болурун Тываның Баштыңы чагаан.

Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан 18.02.2019 Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели Кызыл, Бии-Хем база Каа-Хем кожууннарның школаларында база республиканың шупту уруглар садтарында чеди хонуктуң карантинин саналдаан.

Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн 18.02.2019 Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы алгы-кеш эттээр губернатор төлевилелиниң бирги киржикчилеринге баштайгы хуу мастерскаяны ажыдарынга Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд таварыштыр дузалашкан.

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан 15.02.2019 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер аныяк специалистерни шилиир конкурс чарлаттынган.

Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн 15.02.2019 Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн

Тыва 2018 чылда макроэкономиктиг кол көргүзүглерин экижиткен. ТР-ниң Экономика яамызы республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга түңнел илеткелин берген.

Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен 14.02.2019 Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен

Каң бүдүрер талазы-биле делегейде улуг компанияларның бирээзи ЕВРАЗ бодунуң иштинде структуразы – «ЕвразХолдинг Финанс» КХН-ниң офизин Тывада ажыткан.

Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел 14.02.2019 Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле 2016 чылда боттаныышкынче киирген «Чемгерикчи инек малым» төлевилел - республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн 14.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн

Кочетовтуң чоогунда тывыш ажылдыг бүдүрүлге суурнуң чурттакчыларга 300 тонна одаар хөмүрнү халас дүжүрген.

Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар 13.02.2019 Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар

Россияда тургустунган чурум езугаар, февральдың 1-ден чуртта социал төлевирлерни индексастаар. Тываның Күш-ажыл яамызы инфляция деңнели-биле хереглел өртээниң херек кырында ылгалын көргеш, эде санаашкынны кылырын дыңнаткан.

Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен 13.02.2019 Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен

Ол хуралда часкы чайындыга база үерлээшкинге удур кылып чорудар хемчеглер дугайында чугаалашкан.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан 12.02.2019 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан
Бөгүнде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң шупту киржикчилеринде 62434 баш шээр база 1366 баш улуг бода мал бар.

Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар 12.02.2019 Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар

Тываның Чазаа федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле мурнады боттандырар национал төлевилелдерни 2019 чылда акшаландырар дугайында дугуржулгаларга ат салырын доозуп турар.

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди 12.02.2019 Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Малчын турлагларже оруктар чогумчалыг, малды одарларже үндүрүп турар. Ажыл-агыйларда мал оолдаашкынынга белеткел кидин-түлүк.

Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг 11.02.2019 Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Чөөн-Хемчик кожуунга чедип, элээн каш объектилерге четкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан 07.02.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының күрүне программаларында боттарының чагыгларын камгалап алырын республиканың яамыларынга дааскан.Тыва Республика 16 күрүне программаларын 10 млрд рубль түңүнге, азы эрткен чылга деңнээрге 15 хуу хөйге чагаан.

Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери 06.02.2019 Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери

2019 чылда республиканың киржир 8 национал төлевилелдеринче федералдыг бюджеттен 2 817,02 муң рубль түңнүг акшаны тускайлаан:

Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери 06.02.2019 Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери

Россия Федерациязында 44 күрүне программалары (РФ-тиң Чазааның 2010 чылдың ноябрь 11-де № 1950-р айтыышкынынче киирген өскерилгелери-биле) ажылдап турар, Тыва Республика 2018 чылда ол күрүне программаларының 16-зынга киришкен.

Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан 06.02.2019 Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан

Республиканың аграрлыг школы-интернадының өөреникчилери болгаш башкылары Шагаа байырлалында аалчыларын чолукшуп уткааннар.

Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини 04.02.2019 Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Чөөн чүктүң ай календарын ёзугаар Чаа чылдың – Шагааның байырлалы-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен 02.02.2019 Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен

«Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның VIII съезидинге республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң 2018 чылда ажыл түңнелдерин база көдээ ажыл-агый адырында республика төлевилелдериниң күүселдезин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган 02.02.2019 Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага тудуг материалдарын бүдүрери-биле холбашкан индустрияны тургузар сорулганы салган.

Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар 02.02.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар

Февраль 4-5 хүннеринде Тывага Шагаа байырлалын демдеглеп эрттирер. Эмчи бригадалары Кызыл хоорайның төп шөлүнге эртер Шагаа национал байырлалдың хемчеглери – саң салыр, номчулгалар, массалыг хемчеглер үезинде ажылдаар.

Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган 01.02.2019 Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ниитилелди болгаш кижилерни дүвүредип база өөртүп чоруур айтырыгларлыг хамаатыларны бодунуң хүлээп алыышкынга ай санында хүлээп алыры чаагай чаңчыл апарган.

Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан 31.01.2019 Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан

Россияның регионнарында мина салган дугайында меге дыңнадыглар нептерээн. REGNUM ИА Орел, Смоленск, Иваново, Липецк, Владимир, Краснодар, Ставрополь болгаш өске-даа хоорайларда административтиг, өөредилге, эмнелге албан черлеринде кижилерни айыылдан чайладып үндүргенин дыңнаткан.

Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген 31.01.2019 Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин чөпшээрээр болгаш хайгаараар албанның түңнел коллегия хуралынга 2018 чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир чылда ажылдың кол угланыышкыннарын тодараткан.

Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас 30.01.2019 Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының эпидбайдал талазы-биле мониторинг килдизиниң дыңнатканы-биле, грипптеп аарааш эмчи дузазын алган кижилерни саны 42,4 хуу өскен.

Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер 30.01.2019 Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер

2019 чылдың февраль 5-те, Кызылда Арат шөлүнге, чоннуң Шагаа байырлалының үезинде тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер.

Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан 29.01.2019 Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан

Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының бирги улуг хуралы 2018 чылда ажылдың түңнелдерин үндүреринче база бо чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарже угланган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан 29.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң 8 программазының 7-зинге Тыва киржир. Январь 25-те Москвага, Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле республика баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агыйжы байдалда ужурашкаш, регион чагыгларын камгалап алганының түңнелдерин чугаалашкан.

Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген 29.01.2019 Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген

Республиканың Саң-хөө яамызының коллегия хуралында 2018 чылда саң-хөө органнарының ажыл-чорудулгазын, каттышкан бюджеттиң күүселдезиниң кол көргүзүглерин, келир чылда бюджет болгаш үндүрүг политиказының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган 29.01.2019 Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган

Тываның Күш-ажыл болгаш яамызы база ооң иштинде ведомстволар 2018 чылдың ажылын түңнеп, келир чылда ажыл планнарын коллегия хуралынга көрген.

Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар 28.01.2019 Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар

Тываның мөгези Начын Куулар хостуг хүрешке Иван Ярыгин аттыг ХХХ делегей маргылдаазының Гран-при шаңналы дээш бөлүүнге мөңгүн медальды чаалап алган

Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен 28.01.2019 Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен

Хөй ажы-төлдүг өг-бүле Руслан Довукай биле Чинчи Кечил Тываның Чазаанга болгаш республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел дээш четтиргенин илереткен.

Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан 25.01.2019 Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан

Тывада ыры болгаш самның «Саяннар» ансамбли юбилейинге белеткенип турар. Коллективтиң удуртулгазы болгаш хоочуннары юбилейлиг хемчеглерге кайы хире белеткенип турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга сонуургаткан.

Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген 25.01.2019 Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген

РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин Тываның Бүрен биле Хайыракан суурларда инвалидтер болгаш хоочуннарга бажың-интернаттар – ийи социал объектини «Демография» национал төлевилелче киирерин дилээн чагыгны деткээн.

Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан 25.01.2019 Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның одалга болгаш энергетика яамызының кадрлар белеткээр ажылы эң кошкак чоруп турарын айыткан.

Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан 24.01.2019 Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле ажылдап кылдынган, хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудугну хөгжүдер «орук картазын» Тываның Чазаа бадылаан.

Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр 23.01.2019 Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр

Пенсияже үнер назынны улгаттырза-даа, Тываның эрге-чагыргазы чамдык категорияның чиигелде алыкчыларынга ай санының социал төлевирлерин төлээр деп шиитпирлээн.

Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан 23.01.2019 Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан

Тывада 2030 чылга чедир минералдыг-чиг-эт баазаны шиңгээдип база хөгжүдер концепцияны бадылаан.

Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген 22.01.2019 Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген

Тываның эрге-чагыргазы 2019 чылдан биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге халас чер участоктарын бээр.

Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан 22.01.2019 Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кадык камгалал яамызының 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген болгаш 2019 чылдың сорулгазын салган коллегия хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан 21.01.2019 Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан

Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды база Өвүр кожууннарже чап-чаа УАЗ-фермер автомашиналар үнүпкен.

Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар 21.01.2019 Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар

Январь 18-тиң хүнү-биле алырга, республиканың чылыдылга-энергетика комплекизиниң объектилеринде 22 муң хире тонна хөмүр-даш курлавыры бар.

Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 18.01.2019 Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Январь 21 - 24  
Бойдус материалдарындан кылган чүүлдерниң Шагаага тураскааткан республиканың экологтуг конкурузу – республиканың өөредилге организацияларынга.

Тывада үш томнуг Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузуп турар 18.01.2019 Тывада үш томнуг Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузуп турар

Тыва Республиканың Национал музейинге Урянхай-Тыва энциклопедияның "Сөс даңзызы" номнуң редакция коллегиязының база тургузукчуларының кол штавының «төгерик столу» болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан 17.01.2019 Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан

Тываның чазаа регион бизнезинге онлайн-экспортер бооп ажылдаар арганы тургускан.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр 17.01.2019 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр

Тываның Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Тыва Республиканың девискээринге алгы-кеш эттээр болгаш дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын кылыр биче цехтерни тудар бизнес-төлевилелдерни хүлээп эгелээн.

Тываның Баштыңының саналдааны езугаар, кадык камгалал яамызы спортчуларга эмчи-биологтуг хандырылганы чедирерин хүлээнген 16.01.2019 Тываның Баштыңының саналдааны езугаар, кадык камгалал яамызы спортчуларга эмчи-биологтуг хандырылганы чедирерин хүлээнген

2019 чылда Тываның Кадык камгалал яамызының бүрүн эргелеринде чаа хүлээлге немешкен – республиканың чыынды командаларында спортчуларның кадыкшыл байдалын хайгаараар. Ол хүлээлгени «Хамаатыларның кадыкшылын камгалаарының дугайында» регион хоойлузунда немелде чүүл кылдыр киирген.

Тываның Баштыңы Спорт яамызындан спортчу ажыл-агый удуртулгазының чаа технологияларын чедип алырын кыйгырган 16.01.2019 Тываның Баштыңы Спорт яамызындан спортчу ажыл-агый удуртулгазының чаа технологияларын чедип алырын кыйгырган

Тываның Спорт яамызы эрткен чылды түңнеп, 2019 чылда планын бадылаан хуралды эрттирген.

Tываның Баштыңы Конститусчу судту дүжүрер дугайында хоойлуга атты салган 15.01.2019 Tываның Баштыңы Конститусчу судту дүжүрер дугайында хоойлуга атты салган

Январь 11-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Конститусчу судту дүжүрер дугайында ТР-ниң Дээди Хуралының хүлээп алганы хоойлуга атты салган.

Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн 15.01.2019 Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн

Эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде эрткен 2018 чылдың түңнелдерин үндүрер болгаш 2019 чылдың планнарын ажылдап кылыр кампания Тывада эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол неделяның аппарат хуралында ооң дугайында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы тайга-таскыл черге айыыл чок чоруктуң база алдынарының талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин дааскан 15.01.2019 Тываның Баштыңы тайга-таскыл черге айыыл чок чоруктуң база алдынарының талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте хуралда, тайгада аңчыларны база анаа-ла кижилерни камгалаар операцияларның көвүдээнин айыткан.

Тываның Баштыңы фермер ажыл-агыйлары-биле кады ярмаркаларны эрттирерин чазакка дааскан 14.01.2019 Тываның Баштыңы фермер ажыл-агыйлары-биле кады ярмаркаларны эрттирерин чазакка дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ай санаашкыны-биле Чаа чыл - чоннуң Шагаа байырлалының бүдүүзүнде тус черниң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери-биле элээн каш ярмаркаларны организастап эрттирерин айыткан.

Тываның Баштыңының бирги оралакчыларында Александр Брокерт биле Шолбан Хопуяны томуйлаан 11.01.2019 Тываның Баштыңының бирги оралакчыларында Александр Брокерт биле Шолбан Хопуяны томуйлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, январь 9-та, республика чазааның кежигүннеринге хамааржыр элээн каш кадрлар томуйлаашкыннарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы өрт айыылындан когараан хөй ажы-төлдүг өг-бүлени деткиир болган 10.01.2019 Тываның Баштыңы өрт айыылындан когараан хөй ажы-төлдүг өг-бүлени деткиир болган

2019 чылдың январь 1-де, 2 шак 05 минута турда, Кызыл кожууннуң 8 дугаарлыг өрт кезээнге, Баян-Кол суурда Нурсат Тулуш кудумчунуң, 10 дугаар бажыңының 2-ги квартиразында өрт үнген дугайында дыңнадыг кирген.

Тыва күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырапты сөөлгү орукче үдээн 10.01.2019 Тыва күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырапты сөөлгү орукче үдээн

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырап 2019 чылдың январь 9-та 95 харлыында мөчээн.

Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Күш-ажылдың Маадырын илередир 09.01.2019 Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Күш-ажылдың Маадырын илередир

Тывага 2019 чыл Күш-ажыл кижизиниң чылы демдек-биле эртер. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылдың декабрьда Дээди Хуралга берген Айыткалында чылдың кыйгырыын чарлаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь дыштаныр хонуктарының түңнелдерин үндүрген 09.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь дыштаныр хонуктарының түңнелдерин үндүрген

Бо Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында республикага элээн каш технологтуг үрелиишкиннер демдеглеттинген.

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 2018 чылдың түңнелдери-биле интервьюзу: Чаңгыс чер-чурттугларым-биле улуг ажыл-херектерге төлептиивисти бадыткап, күш-ажылывыс-биле хөйнү чедип алган бис 07.01.2019 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 2018 чылдың түңнелдери-биле интервьюзу: Чаңгыс чер-чурттугларым-биле улуг ажыл-херектерге төлептиивисти бадыткап, күш-ажылывыс-биле хөйнү чедип алган бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылдың түңнелдерин сайгаржып чугаалажыр дээн республика МИЧ-териниң дилээнге харыылаан. Журналистер-биле ужуражылга бо удаада Чазак бажыңынга эвес, а бодунуң ажыл-агыйында турисчи баазаны ажыдып алган Тывада билдингир арат Дарисю Данзуруннуң өөнге эрткен. Аалдың ээзиниң чөпшээрешкени-биле парлалганы ынаар чалавышаан, оларның чаа эгелээшкининге рекламаны кылырын Шолбан Кара-оол шиитпирлээн.

Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2018 Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер чурттугларым! 
Кремльдиң курантыларының шимээн-дааштыг үделгези-биле бүгү чурт чаа 2019 чылче кирериниң хуулгаазын үезинге чедир каш-ла шактар арткан.

Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды-биле ужурашкан 29.12.2018 Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды-биле ужурашкан

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин-биле ужурашкаш, республикага чаа объектилер тудар айтырыгларны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр 29.12.2018 Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президинтизи Владимир Путинниң даргалааны, РФ-те Эки турачының болгаш волонтернуң чылы кылдыр чарлаан 2018 чылдың тңүнелдерин үндүрген база эки турачы шимчээшкинни болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдерин чугаалашкан Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген 29.12.2018 Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген

Келир чылдың эгезинде федералдыг субсидия бээр программа эгелээже, Кызыл-Москва маршруттуг авиабилеттиң өртээ 12 муң рубль деңнелге хевээр артар.

Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур 29.12.2018 Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур
Кызылдың ЧЭТ биле Каа-Хем аразынга чаа чылыг четкизин тудар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Сибирьниң генерация компаниязының» чиңгине директору Степан Солженицын-биле ужурашкан.

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ 29.12.2018 ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Декабрь 29 
«Щелкунчик» деп шии көргүзүглүг «Тоолчургу оранга бал» деп Чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 10.00; 12.30; 14.30; 16.30 шактарда.

Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында 28.12.2018 Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында

Почта харылзаазының салбыры таварыштыр 2019 чылдың январь дээш пенсияны үлээрде, почта салбырының ажылдаарын тургускан график-биле чорудар.

Тываның Саң-хөө яамызы: республиканың бюджет ажылдакчыларының декабрь шалыңын бүрүнү-биле акшаландырган 28.12.2018 Тываның Саң-хөө яамызы: республиканың бюджет ажылдакчыларының декабрь шалыңын бүрүнү-биле акшаландырган

«2018 чылда база планныг 2019-2020 чылдарда республика бюджединиң дугайында» хоойлуже өскерилгелерни киирген база федералдыг бюджеттен немелде саң-хөө дузазын алган соонда, Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы декабрь айның шалың төлевиринче акшаландырыышкынны шилчиткен:

Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир 27.12.2018 Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир

Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эки турачы чорукту болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдеринге тураскааткан Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир.

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектерниң дугайында «2019 чыл — национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп АЙЫТКАЛЫ 27.12.2018 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектерниң дугайында «2019 чыл — национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп АЙЫТКАЛЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, декабрь 24-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектер болгаш иштика политика дугайында «2019 чыл – национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп Айыткалын берген:

Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан 30.11.2018 Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан

Тываның Чазаа биле Россияда аар болгаш тускай техниканың улуг белорус бүдүрүлгелерин төлээлээн компаниялар – БелАЗ биле Гомсельмаш кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салыр.

Тыва: «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир чурумнуң дугайында 29.11.2018 Тыва: «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир чурумнуң дугайында

Тыва Республиканың Чазааның 2016 чылдың март 16-да № 88 доктаалы-биле, «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир дараазында негелделерни тодараткан:

Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге 29.11.2018 Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге

Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы Пенсия фондузунуң Кызылда эргелелиниң төлээлери-биле кады, «Орукчу» КХН, «Кызыл» аэропорту» ФКБ, «Өвүрнүң ОСТЭ» КХН,

Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир 29.11.2018 Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир

Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң, 2018 чылдың декабрь 26-да Күрүнениң Кремль Ордузунга, Россия Федерациязының шупту субъектилеринден 8-тен 13 хар назылыг уругларны чалап, Бүгү-российжи Чаа чыл елказын эрттирер

Шолбан Кара-оол: бөгүн Тыва Республика сибирьжи бизнеске ажык-дузаны калбартыр ужурлуг 29.11.2018 Шолбан Кара-оол: бөгүн Тыва Республика сибирьжи бизнеске ажык-дузаны калбартыр ужурлуг

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулганның оргкомитет хуралынга, РФ-тиң Транспорт яамызынга ажыл-агыйжы эртенги шайга киришкени база ДОСААФ бүгү-российжи хөй-ниити организациязының баштаар черинге ужуражылга дээш, Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының түңнелдери-биле таныштырган.

Тыва таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны уламчылаарынга федералдыг бюджеттен 97 млн. рубльди 2019 чылда алыр 28.11.2018 Тыва таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны уламчылаарынга федералдыг бюджеттен 97 млн. рубльди 2019 чылда алыр

2017 чылда РФ-тиң Президентизиниң саналдааны «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң Тывада күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Шолбан Кара-оол: Артас чедиишкиннерни бодунуң чүткүл-соруу, дери-биле чедип алган 28.11.2018 Шолбан Кара-оол: Артас чедиишкиннерни бодунуң чүткүл-соруу, дери-биле чедип алган

С.Пюрбю аттыг Улусчу Чогаадылга бажыңынга республиканың шылгараңгай спортчу тренерлери, ооң кижизидикчилери, кадет корпустарының, ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары, хүрештиң мөгейикчилери чыглып, Тываның бир ат-алдарлыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадының мөңгүн медалының эдилекчизи Артас Санаа-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан 28.11.2018 Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол телефоннар база смартфоннар оорлаарының багай уржуун өөреникчилерге болгаш студентилерге тайылбырлаарын республиканың өөредилге албан черлериниң директорлары болгаш башкыларынга онааган.

Республика Баштыңы Тываның күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудар төлевилелди ажылдап кылыр даалганы берген 27.11.2018 Республика Баштыңы Тываның күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудар төлевилелди ажылдап кылыр даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага РФ-тиң культура сайыды Владимир Мединский-биле ужурашкаш, республиканың көдээ клубтарын тударынга, эде чаартырынга база капитал септелгезин кылырынга акша-хөреңгини аңгылап бээр магадылалды алган.

Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга республикада инфраструктура төлевилелдериниң хөгжүлдезин чугаалаан 26.11.2018 Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга республикада инфраструктура төлевилелдериниң хөгжүлдезин чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан.

Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан 26.11.2018 Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага сургакчылап чорааш, ону шагда-ла чалаан «Московский комсомолец» солуннуң кол Павел Гусев-биле ужурашкан.

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган 23.11.2018 Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган

Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Эльмар Апаевтиң удуртканы комиссия аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле республикада чуртталга тудуун тудуп турарынга пландан дашкаар хыналданы кылган.

Шолбан Кара-оол: Тыва аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программа талазы-биле эки арга-дуржулганы чыып алган бис 23.11.2018 Шолбан Кара-оол: Тыва аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программа талазы-биле эки арга-дуржулганы чыып алган бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эргижирээн болгаш аварийлиг чуртталга бажыңнарын өскээр көжүрер программадан эки арга-дуржулганы база шиңгээдип алганын демдеглээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Евгений Дитрих-биле чугаалашканының түңнели 23.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Евгений Дитрих-биле чугаалашканының түңнели

Келир чылын тудуу доостур ужурлуг Кызылда коммунал көвүрүг чанында дөрт дилиндектиг автоорукче Россияның Транспорт яамызы 300 млн. рубльди аңгылаар.

Тывага хөй залдыг бирги кинотеатр кинофикация федералдыг программа-биле ажыттынар 22.11.2018 Тывага хөй залдыг бирги кинотеатр кинофикация федералдыг программа-биле ажыттынар

Кинофикация федералдыг программа-биле Тывага хөй залдыг бирги кинотеатрны ажыдар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Россия Федерациязының культура сайыды Владимир Мединский-биле ужуражылгазының үезинде ооң дугайында билдинген.

Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр 22.11.2018 Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр

Тыва Республика российжи армияже келир үениң оолдарын белеткээр база спорттуң тускай шериг хевирлерин хөгжүдер инфраструктуразын тударынга бурунгаар базымны кылырынга белеткенип турар.

Тываның делегациязы «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар 21.11.2018 Тываның делегациязы «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол удуртулгазы-биле республика делегациязы Москва хоорайда эрттип турар «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар.

Москвада сургакчылап турар Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2019-ту белеткеп, эрттирер оргкомитет хуралынга киришкен 21.11.2018 Москвада сургакчылап турар Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2019-ту белеткеп, эрттирер оргкомитет хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада РФ-тиң Чазак даргазының оралакчызы Дмитрий Козактың даргалаашкыны-биле эрткен Красноярскиниң экономиктиг шуулганының оргкомитет хуралынга киришкен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бүн чыл дургузунда сүт бүдүрер өг-бүле фермаларын тургузуп, хөгжүдер 21.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бүн чыл дургузунда сүт бүдүрер өг-бүле фермаларын тургузуп, хөгжүдер
Тывада бүдүн чыл дургузунда чалаң сүт бүдүрүп турар бирги сүт-бараан фермазы тургустунган.

Тываның Баштыңы мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирери-биле кожууннарга штабтарны тургузарын дааскан 20.11.2018 Тываның Баштыңы мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирери-биле кожууннарга штабтарны тургузарын дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, кожууннар чагыргалары ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының ниити удуртулгазы-биле элээн каш организастыг хемчеглерни чорудар ужурлуг деп демдеглээн.

Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар 20.11.2018 Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар

Бөгүнде «Енисейская» куш фабриказы 45 муң төрүүр кушту ажаап-өстүрүп турар.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн 20.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, мал кыштаглаашкыны таарымчалыг эгелээн.

Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан 19.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың чылыг-энергетика төвүнге хоорайның чылыг-хандырылга системазын моон соңгаар хөгжүдер талазы-биле айтырыгларга үнүүшкүннүг хуралды эрттирген.

Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан 19.11.2018 Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан

Тываның эрге-чагыргазы кожазы Хакасия-биле каттыжып алгаш, арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга удур демисежир.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн 16.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар баштыңнарындан база республика чазааның ведомстволарындан чуртталга тудуун киирери-биле холбашкан айтырыгларны дүрген шиитпирлээрин негээн.

Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан 16.11.2018 Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының президентизиниң май чарлыктарынга даянып тургускан, 12 национал төлевилелдерниң паспорттарын ажылдап кылып турар бо үеде, республика чазааның ведомстволар баштыңнарындан элээн чымыштыг ажылдаарын негээн.

Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар 16.11.2018 Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар

2019 чылдың февраль 1-ден нотариустарга шимчевес өнчү-биле дугуржулга кылыр чаа хүлээлгелерни дамчытканын Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (дараазында - эргелел) дыңнаткан.

Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы 16.11.2018 Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары ужуражып, «муниципалдыг шакты» эрттирген. Бо удаада чугаа тус черниң бюджединче боттуң орулгаларын көвүдедип база чон-биле сырый харылзааны тудуп, оларның чагыгларын, негелделерин дыңнап, ону шиитпирлээр дээш, бир дем-биле ажылдаарын чедип алыры болган.

2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер 16.11.2018 2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер

2018 чылда Тывага чоруткан шинчилел-биле, аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның чаа чадазынче 14,8 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг, хөй квартиралыг бажыңнарда 368 бажың кирген.

Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан 15.11.2018 Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» орук эргелели федералдыг казна албанының начальниги Сергей Аникин-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан 15.11.2018 Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан

Россияның Иштики херектер яамызы, Кызылда Ленин кудумчузунда чер участогунга, миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар арганы ол черинге өөренип көөр ажылчын бөлүктү чорудар деп турар.

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган 15.11.2018 Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган

Ноябрь 14-те, Дружба кудумчузунда 26, 28, 30 «а» дугаарлыг чаагайжыды туткан 5 каът 3 бажыңны байырлыг байдалда ажыткан.

Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан 14.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылды долгандыр чер үлелгезинге мораторийни чорударын саналдаан.

Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор 14.11.2018 Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор

Тываның Чазак бажыңынга, республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Санаа Артас-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы чаа техниканың дүлгүүрлерин хүлээткен 13.11.2018 Тываның Баштыңы чаа техниканың дүлгүүрлерин хүлээткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ОБЯ-ның регион эргелелиниң өрт-камгалал кезектеринге чаа тускай техниканы дамчыдар езулалга киришкен.

Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен 13.11.2018 Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен

Тываның эрге-чагыргазы инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны дериир хүлээлгени ажыл берикчилеринге онааган.

Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген 12.11.2018 Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген

Тывага, муниципалдар аразында база регион деңнелинде, РФ-тиң Президентизи В. Путинниң Айыткалын боттандырар база «Чаңгыс демниг Россия» партияның ажылын чаартыр талазы-биле сайгарылганы чоруткан.

Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 12.11.2018 Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Ноябрь 10-да, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген.

Тываның Баштыңы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаар айтырыглар талазы-биле прокуратураның үшкү шуулганынга киришкен 12.11.2018 Тываның Баштыңы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаар айтырыглар талазы-биле прокуратураның үшкү шуулганынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика прокуратуразының чылдың-на эрттирип турары ажык шуулганы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаарының база бир дээштиг хевири апарган дээрзин демдеглээн.

Тываның Баштыңы «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузунга делегей статузун чедип алыр дээш туржуп турар 09.11.2018 Тываның Баштыңы «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузунга делегей статузун чедип алыр дээш туржуп турар

Тывада ийи талазындан кызыгаар пунктулуг «Хандагайты» эрттирилге черинге хөй талалыг эрге-байдалды тыпсып болурун Россияның элээн каш ведомстволары бадыткаан.

Тываның Баштыңы кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел талазы-биле республиканы конференциязын белеткеп турар 08.11.2018 Тываның Баштыңы кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел талазы-биле республиканы конференциязын белеткеп турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол удавас демдеглээр Иштики херектер органының ажылдакчызының хүнү кем-херек үүлгедиишкининиң айтырыгларын сайгарарынга эки чылдагаан деп санаан.

Тывада «Экономика неделязы» чоруп турар 08.11.2018 Тывада «Экономика неделязы» чоруп турар

Азимут аалчылар бажыңының конференц-залынга ноябрь 7-де, 2013 чылдан бээр доктаамал эртип турар, Республиканың инвестиция климадын экижидер талазы-биле чөвүлелдиң чыыжы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылдың чаа тудугларын чылыг четкизинге кожар айтырыгны чугаалашкан 07.11.2018 Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылдың чаа тудугларын чылыг четкизинге кожар айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Сибирьниң генерация компаниязының (СГК) чиңгине директору Михаил Кузнецов Кызыл хоорайның чылыг-хандырылга системазын модернизастаар дугайында үш чыл бурунгаар чарган дугуржулганың күүселдезин сайгарып чугаалашканнар.

Тываның экономиказы 2019 чылда 1,9 хуу өзер 07.11.2018 Тываның экономиказы 2019 чылда 1,9 хуу өзер

Тываның Чазаа 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкынын бадылаан.

Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулалдың киржикчилери Чоннуң чаңгыс демниң хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген 07.11.2018 Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулалдың киржикчилери Чоннуң чаңгыс демниң хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген

Светлана Сыргашева, Сосновка ортумак школазының даштыкы дыл башкызы, «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи:

Тывада пенсия реформазының чаартылгаларын тайылбырлаар тускай комиссияны тургускан 07.11.2018 Тывада пенсия реформазының чаартылгаларын тайылбырлаар тускай комиссияны тургускан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол пенсия дугайында федералдыг хоойлужулгада 2019 чылдың январь 1-де күш кирер өскерилгелерин тайылбырлаар тускай комиссияны республика чазаанда тургускан.

Тывада Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 06.11.2018 Тывада Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Чазааның бажыңынга, Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскаадып, күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен.

РФ-тиң чырыдыышкын сайыды биле Тываның Баштыңы өөредилге инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгны чугаалашкан 03.11.2018 РФ-тиң чырыдыышкын сайыды биле Тываның Баштыңы өөредилге инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгны чугаалашкан

Москвага, Россияның чырыдыышкын сайыды Ольга Васильева биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, республикада өөредилге инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып көрген.

Дмитрий Патрушев регион баштыңы-биле Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган 03.11.2018 Дмитрий Патрушев регион баштыңы-биле Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган

Ноябрь 2-де, Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

Тываның күрүне университединиң Кызылдың педагогика институдунга улустуң чогаалчызы Александр Даржайның адын тывыскан 02.11.2018 Тываның күрүне университединиң Кызылдың педагогика институдунга улустуң чогаалчызы Александр Даржайның адын тывыскан

Ноябрь 1-де, Тывага, Тыва дылдың хүнүн демдеглеп эрттирген. Ол хүн Тываның күрүне университединиң Кызылдың башкы институдунга Тываның улустуң чогаалчызы Александр Даржайның адын тывыскан.

Москвага Тыва дылдың хүнүн демдеглээн 02.11.2018 Москвага Тыва дылдың хүнүн демдеглээн

Тыва дыл хүнүнде, Москвада тыва студентилер ниитилежилгезиниң активчилери диктант бижиир деп шиитпирлээн.

Төрээн тыва дылывысты кадагалап арттырар дээш.... 02.11.2018 Төрээн тыва дылывысты кадагалап арттырар дээш....

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чарлыы-биле доктааттынган Тыва дылдың хүнүн, ноябрь 1-де, республика калбаа-биле демдеглеп эрттирген.

Россияның ОБЯ сайыды айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларга онза кичээнгейи дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен 01.11.2018 Россияның ОБЯ сайыды айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларга онза кичээнгейи дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен

Москвага Россияның онза байдалдар сайыды Евгений Зиничев биле Тываның Баштыңы Главы Тувы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, регионда дүрген дуза кыйгыртыр «112» системаны биле «Айыыл чок хоорай» аппарат-программалыг комплексти сайзырадырының айтырыгларын чугаалашкан.

Тываның 2019 чылда бюджет төлевилелин Дээди Хуралче чоруткан 01.11.2018 Тываның 2019 чылда бюджет төлевилелин Дээди Хуралче чоруткан

Республика Чазаа 2019 чылда база планныг 2020 биле 2021 чылдарда Тываның бюджединиң дугайында хоойлу төлевелин деткип, ТР-ниң Дээди Хуралынче (парламентиже) киирген.

Тываның Баштыңы 2019 чылдың федералдыг бюджедин хевирлээр ажылда республиканың сонуургалын камгалап турар 31.10.2018 Тываның Баштыңы 2019 чылдың федералдыг бюджедин хевирлээр ажылда республиканың сонуургалын камгалап турар

РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязынга 2019 чылда база планныг 2020 биле 2021 чылдарда федералдыг бюджет төлевилелиниң айтырыгларын сайгарган.

Тывада хөй ажы-төл азырап алган өг-бүлеге автомобильди берген 31.10.2018 Тывада хөй ажы-төл азырап алган өг-бүлеге автомобильди берген

Тываның Баштыңы Таңды кожуунга ажыл-агый аайы-биле чорааш, 2017 чылдың сентябрьда хөй ажы-төл азырап алган өг-бүле – Севекпиттер-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы ажыл аайы-биле Москваже ужупкан 30.10.2018 Тываның Баштыңы ажыл аайы-биле Москваже ужупкан

Бөгүн, октябрь 30-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Чазак даргазының оралакчызы Виталия Мутконуң удуртканы Россия Федерациязының регионалдыг хөгжүлде талазы-биле чазак комиссиязының ажылынга киржир.

«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» республика шуулганынга белеткел адакталган 30.10.2018 «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» республика шуулганынга белеткел адакталган

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, 2018 чылдың ноябрь 1-де Улусчу чогаадылга бажыңынга «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп үшкү республика шуулганы болуп эртерин, дыңнаткан.

Тываның Кадык камгалал яамызы уругларның санаторлуг-курорт эмнээшкинин организастаар ажылды уламчылавышаан 30.10.2018 Тываның Кадык камгалал яамызы уругларның санаторлуг-курорт эмнээшкинин организастаар ажылды уламчылавышаан

Тываның Кадык камгалал яамызы чыл эгезинден тура, 2500 уругнуң кадыкшылын быжыктырып, дыштандырган.

Тывада республиканың дүжүт байырлалын демдеглээн 29.10.2018 Тывада республиканың дүжүт байырлалын демдеглээн

Октябрь 27-де, Таңды кожууннуң Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазынга, Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан республиканың дүжүт байырлалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы: Назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур кады ажылды күштелдирер 29.10.2018 Тываның Баштыңы: Назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур кады ажылды күштелдирер

Тываның прокуратуразынга назы четпээннерниң кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур ажылдар талазы-биле ведомстволар аразының хуралы болуп эрткен.

2018 чылдың 9 айында Тываның даштыкы садыг саарылгазы 7 катап өскен 26.10.2018 2018 чылдың 9 айында Тываның даштыкы садыг саарылгазы 7 катап өскен

"Азимут - Эне-Сай" аалчылар бажыңының конференц-залынга эрткен ужуражылга үезинде, Тыва Каайлының 2018 чылдың 9 айында албан-ажылының түңнелдерин база республиканың бизнес-ниитилежилгелери, эрге-чагырганың муниципалдыг органнары-биле кады ажылдаарының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели кызыгаарлар аразының оруун кедизинде тударын чугаалашкан 26.10.2018 «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели кызыгаарлар аразының оруун кедизинде тударын чугаалашкан

Октябрь 23-те, Новосибирск хоорайга хуралдаан «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС), Кыдат Улус республика-биле харылзааларны хөгжүдер холбашкан элээн каш эгелээшкиннерни «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелче киирерин саналдаан.

«Сибирь дугуржулгазы» Кыдатче транспорт коридорун тургузарын саналдаан 25.10.2018 «Сибирь дугуржулгазы» Кыдатче транспорт коридорун тургузарын саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели (МАСС) Тыва таварты, Кыдаттың Урумчиже Красноярскиден кызыгаарлар аразының автомобиль транспортунуң коридорун тудуп, «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун чаагайжыдар айтырыгларны деткээн.

Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн 25.10.2018 Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн

Новосибирскиге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Николай Патрушев биле Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң киришкени каттышкан хуралга олурушкан.

Тываның найысылалының мэри - Карим Сагаан-оол 25.10.2018 Тываның найысылалының мэри - Карим Сагаан-оол

Найысылалдың Төлээлекчилер хуралының ээлчеглиг үшкү сессиязының хүн чурумунуң бирги айтырыы - Кызылдың мэрин томуйлаары болган.

Тыва регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаан 25.10.2018 Тыва регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаан

Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралында, регионнарның кады ажылдажылгазын быжыглаан элээн каш чугула документилерге аттарны салган.

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскааткан хемчеглер планы 24.10.2018 Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскааткан хемчеглер планы
Октябрь 23-31 хүннеринде 

 - Национал культураларның «Найырал» фестивалы.

Тыва чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде каттышкан 24.10.2018 Тыва чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде каттышкан

Октябрь 25-те, четвергде, чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүн эрттирер.

Тывада бүрүткеткен кем-херек үүлгедиишкини кызырылган 23.10.2018 Тывада бүрүткеткен кем-херек үүлгедиишкини кызырылган

Республика Чазааның аппарат хуралында, Тываның девискээринде оперативтиг байдалды сайгарып көрген.

Тываның Баштыңы Москвага ажыл-албанының түңнелдерин парлалга конференциязында таныштырган 23.10.2018 Тываның Баштыңы Москвага ажыл-албанының түңнелдерин парлалга конференциязында таныштырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2019 чылда бюджет акшаландырыышкынын камгалаар дээш чоруткан ажылдарын парлалга конференциязында дыңнаткан.

Тывада 45 муң хире өреге огородту тарып турар 19.10.2018 Тывада 45 муң хире өреге огородту тарып турар

Тывада шупту өрегелерниң 72 хуузу, азы 45 муң хирези огород ажыл-агыйын тудуп турар.

Тывада тараа культуразының үрезин курлавырын тургускан 19.10.2018 Тывада тараа культуразының үрезин курлавырын тургускан

Республика 2019 чылда тарылга кампаниязын чорударынга тараа культуразының 5 муң тонна: 3 муң тонна сула, 1 муң тонна кызыл-тас база 1 муң тонна арбай үрезиннерин курлавырда шыгжаан.

Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген 19.10.2018 Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген

Тываның Чазаанда республиканың наркотиктерге удур комиссиязының ээлчеглиг хуралында, черлик чыдыг чашпан үнген черлерни илередип, ооң үнген черлерин узуткаан ажылдарның түңнелин чугаалажып көрген.

Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 19.10.2018 Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, 2019 чылдың январь 1-ден боктарны болбаазырадыр чаа системаже шилчииринге девискээрниң белениниң, онза хайгааралдыг бойдус девискээрлерин хөгжүдериниң чугула айтырыгларын чугаалашкан ажылчын хуралды эрттирген.

Тывада чурттакчы чонну гриппке удур тарыыры адакталган 18.10.2018 Тывада чурттакчы чонну гриппке удур тарыыры адакталган

Росхереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң неделя санында чоруткан мониторингизинден көөрге, Тываның чурттакчы чонунуң 54,4 хуузу гриппке удур тарылганы алган.

Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн 18.10.2018 Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының, Тарифтер талазы-биле албанның специалистери одалга сезонунуң эгелээни-биле, кожууннарның одаар чүүл складтарының удуртукчуларынга, хуу сайгарлыкчыларга хамаарыштыр хыналда рейдилерни чорудуп эгелээн.

Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар 17.10.2018 Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Президентизи Владимир Путинниң саналы-биле эгелээн «Россияның лидерлери» конкурска идепкейлиг киржирин кыйгырган.

Tываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада сургакчылаашкында 16.10.2018 Tываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада сургакчылаашкында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчылары база регион сайыттары-биле, федералдыг бюджеттен акшаландырыышкын алыр кылдыр санаан республика төлевилелдерин Россия Чазааның яамыларынга камгалаар дээш, Москвада чеде берген.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдун арттырып алырын дугурушкан 16.10.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдун арттырып алырын дугурушкан

Тыва Республикада көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институду бодунуң эрге-байдалын хевээр арттырган.

Тывада акваферма ажылдап эгелээр 15.10.2018 Тывада акваферма ажылдап эгелээр

Акваферма "Далай" көдээ ажыл-агый хереглеглекчилер болбаазырадылгазының кооперативиниң баазазында ажыттынган.

Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар 15.10.2018 Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар
Фонд ажылын көдээ ажыл-агый кооперативтерин болгаш ажыл-агыйның биче хевирлерин деткиир инфраструктураны тургузуп, хөгжүдер талазы-биле организастыг хемчеглерни боттандырарынче угландырар.

«Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген 15.10.2018 «Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген

Чылдың-на октябрь 12-де демдеглээри Кадр ажылдакчызының профессионал байырлалының бүдүүзүнде, Тыва Республика Баштыңының Администрациязының күрүне албаны болгаш кадр курлавырының талазы-биле айтырыглар департаментизи «Тус чер бот-башкарылга органнарының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни эрттирген.

Тывада пиво барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн 12.10.2018 Тывада пиво барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хамаатыларының хомудалдар болгаш саналдарын шын көөр дугайында даалгазын күүседири-биле, Росхереглел хайгааралдың Тывада эргелелиниң территориалдыг килдизи пиво садар барларны пландан дашкаар хынап эгелээн.

Тывада, улуг черден аңгы суурже, Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгни ажыткан 12.10.2018 Тывада, улуг черден аңгы суурже, Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгни ажыткан
Объекти тудуунга аңгы демир-орук бригадазы биле аңгы материал-техниктиг хандырылга бригадазының каттышкан кезектери ажылдаан.

РФ-тиң камгалал сайыды Тываның чонунга, Россияның составынче республиканың киргенинден бээр 74 чыл болганы-биле байыр чедирген 11.10.2018 РФ-тиң камгалал сайыды Тываның чонунга, Россияның составынче республиканың киргенинден бээр 74 чыл болганы-биле байыр чедирген
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгуның «улуг байырын» дамчыткан.

Шолбан Кара-оол ССРЭ биле Россияның совтавынче Тываның эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 74 чыл ою-биле байыр чедирген 11.10.2018 Шолбан Кара-оол ССРЭ биле Россияның совтавынче Тываның эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 74 чыл ою-биле байыр чедирген
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! ССРЭ биле Россияның составынче Тываның эки тура-биле каттыжып кирген хүнү – онза төөгүлүг хүн-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.

Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган 10.10.2018 Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган

Тывада муниципалдар аразында рейстерниң пассажирлер сөөртүлгези ортумаа-биле 65 хуу, азы 9981 кижи болган.

Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар 10.10.2018 Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар

Республика школа-интернадының Тываның кадет корпузунга Тываның Юстиция яамызы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилел чорудуу-биле назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннерин болдурбас сорулгалыг уругларга оюн хевирлиг бирги ужуражылгазын эрттирген.

Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан 10.10.2018 Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның вице-премьерлери-биле Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир регионнуң чагыын камгалап турарының дугайында хуралды эрттирген.

Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр 10.10.2018 Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Энергетика болгаш Саң-хөө яамызынга, разрезтен муниципалдыг складка чедир чурттакчы чонга хөмүр сөөрткениниң чарыгдалын регион бюджединден субсидия кылдыр эгидер аргазын көөрүн дааскан

Президент Владимир Путинниң «Российжи энергетика неделязында» чугаазынга хамаарыштыр Тываның Баштыңының бодалы 09.10.2018 Президент Владимир Путинниң «Российжи энергетика неделязында» чугаазынга хамаарыштыр Тываның Баштыңының бодалы

Россияның президентизи Владимир Путинниң хөмүр-даштың делегей рыногунда Россияның киржилгезин улгаттырар дээни, Тывада хөмүр-даш адырының хөгжүлдезинге чаа идигни бээр ужурлуг.

Tываның Баштыңы мөчээн полицейжиниң өг-бүлези-биле ужуражыр 09.10.2018 Tываның Баштыңы мөчээн полицейжиниң өг-бүлези-биле ужуражыр
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, сургакчылаашкындан чанып келгеш, бодунуң бирги оралакчызы Органа Натсак биле Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазын шүгүмчүлээн.

Тывада дүжүт ажаалдазы доозулган 08.10.2018 Тывада дүжүт ажаалдазы доозулган

Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир, республикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган.

Тываның Баштыңы инвестицияларны хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглаарын коллегаларынга чагаан 08.10.2018 Тываның Баштыңы инвестицияларны хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглаарын коллегаларынга чагаан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикаже капиталды хаара тударының янзы-бүрү аргаларын дилеп тыварын айыткан. Чүгле күрүне болгаш российжи хуу инвестицияларны эвес, а даштыкыдан база.

Тывада күрүне албан хаакчыларының доктааткан ажыл чурумун хынаар 08.10.2018 Тывада күрүне албан хаакчыларының доктааткан ажыл чурумун хынаар
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика яамыларының ажылдакчыларының ажыл регламентизин хынарын дааскан.

Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле республика башкыларынга байыр чедирген 05.10.2018 Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле республика башкыларынга байыр чедирген

Хүндүлүг башкылар, өөредилгениң хоочуннары болгаш башкы ажылынга хамаарылгалыг кижи бүрүзү!

Тывада биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге черни халас бээр 05.10.2018 Тывада биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге черни халас бээр

Регионнуң чазаа 1 муңдан эвээш чурттакчылыг суурларга турумчуур күзелдиг кижи бүрүзүнге халас черни садыглаашкын чокка бээрин тус чер бот-башкарылга органнарынга чөпшээрээн эдилгелерни «Чер дугайында» конституция хоойлузунче киирген.

Тывада хереглекчилер кооперациязының системазын катап тургузар 04.10.2018 Тывада хереглекчилер кооперациязының системазын катап тургузар

Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң Хереглекчилер ниитилелиниң төп эвилели база Тываның хереглекчилер ниитилелдериниң эвилели-биле кады ажылдажылганың үш талалыг керээзин чарарынга белеткенип турар.

Башкы хүнүнге тураскаадып, Тывада «Өөредилге арга-курлавырлары-2018» шуулган эрткен 04.10.2018 Башкы хүнүнге тураскаадып, Тывада «Өөредилге арга-курлавырлары-2018» шуулган эрткен

Шуулганның киржикчилери темалыг секцияларда өөредилге адырында мурнады шиитпирлээр элээн хөй айтырыгларны сайгарып көрген.

Тываның Чазаанга аныяк 12 специалист стажировкалаар 04.10.2018 Тываның Чазаанга аныяк 12 специалист стажировкалаар

Тыва Республика Баштыңының Администрациязы база Тыва Республика Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттер аныяк специалистерни шилиир бо чылдың ийиги конкурузу доозулган.

Тывада мал чеминиң белеткели доозулган 04.10.2018 Тывада мал чеминиң белеткели доозулган

Тыва ниитизи-биле 234280 тонна, азы планныг онаалдадан 4 хуу хөй мал чемин белеткээн. Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, 5,2 муң тонна хөй.

Тываның Баштыңы моол суможулар-биле Токиога чедип, япон сумонуң өзүп орар сылдызы – 19 харлыг тыва оол-биле ужурашкан 03.10.2018 Тываның Баштыңы моол суможулар-биле Токиога чедип, япон сумонуң өзүп орар сылдызы – 19 харлыг тыва оол-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол моол суматори Асошори Акинориниң чалааны-биле Токиога (Япония) четкен. Аңаа Моолдан алдарлыг суможулар киришкен хүндүткелдиң езулалынга киришкен.

Тыва ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурган регионнар рейтингизинде көргүзүүн экижиткен: бо чылдың тос айында 65-ки туруштан 43-те келген 03.10.2018 Тыва ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурган регионнар рейтингизинде көргүзүүн экижиткен: бо чылдың тос айында 65-ки туруштан 43-те келген

«Чаагай чорукче базымнар» төлевилел чорудуунуң арга-хевирлери-биле кожууннар болгаш хоорайларда ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурарын чедип ап турар.

Тывада мал хөөрлериниң ончалалы эгелээн 02.10.2018 Тывада мал хөөрлериниң ончалалы эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседир дээш, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы муниципалиттер девискээрлеринде мал хөөрлериниң байдалын хынап эгелээн.

Тываның Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлели 2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдези 02.10.2018 Тываның Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлели 2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдези

Сентябрь 28-те, Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының удуртукчузу Ондар Чимит-Доржу Байыровичиниң даргалаашкыны-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен.

Тываның девискээринде, октябрьның 1-ден, уругларның айыыл чок чоруунуң айы чарлаттынган 02.10.2018 Тываның девискээринде, октябрьның 1-ден, уругларның айыыл чок чоруунуң айы чарлаттынган

Тыва Республиканың Чазааның чанында назы четпээннер херектери база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле ведомстволар аразында комиссияның доктаалы-биле,

Тывада бүгү-российжи хамааты камгалал белеткелиниң бирги чадазы эгелээн 01.10.2018 Тывада бүгү-российжи хамааты камгалал белеткелиниң бирги чадазы эгелээн

Тыва Республикада Россия Федерациязының субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнары, күүсекчи эрге-чагырга органнары база тус чер бот-башкарылга органнары-биле бүгү-российжи хамааты камгалалдың белеткели эгелээн.

Тывада сес ай дургузунда 32 муң дөрбелчин метр шөлдүг чурттаар оран-саваны ажыглалче киирген 01.10.2018 Тывада сес ай дургузунда 32 муң дөрбелчин метр шөлдүг чурттаар оран-саваны ажыглалче киирген

Республика Чазааның аппарат хуралында, Тываның муниципалдыг тургузугларында чуртталга бажыңнарын тудар талазы-биле көргүзүглер күүселдезин чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чаа депутаттарындан өөреникчилер аргыштырылгазын чогумчударын дилээн 28.09.2018 Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чаа депутаттарындан өөреникчилер аргыштырылгазын чогумчударын дилээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының чаа соңгуткан депутаттарынга чугаалаан:

2017-2018 өөредилге чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Баштыңының стипендияларын тыпсыр конкурсту чарлаан 28.09.2018 2017-2018 өөредилге чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Баштыңының стипендияларын тыпсыр конкурсту чарлаан

2017-2018 өөредилге чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Баштыңының стипендияларын тыпсыр конкурсту чарлаан.

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика төлевилелдерин деткээн 27.09.2018 РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика төлевилелдерин деткээн

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, Тывадан сенатор Людмила Нарусова Россияның энергетика сайыды Александр Новак-биле ужурашкан. Ведомствонуң парлалга төвү сентябрь 25-те олар ужурашканын дыңнаткан.

Эвээш санныг үндезин чоннарның төлээлери – тожу тывалары Тываның Баштыңынга чагааны бижээн 27.09.2018 Эвээш санныг үндезин чоннарның төлээлери – тожу тывалары Тываның Баштыңынга чагааны бижээн

Хүндүлүг Шолбан Валерьевич!  
Силерге, үндезин ивижи чоннуң мурнундан,бистиң амыдыралывысты эки билип, дузалажып турарыңар дээш, Тожу кожуунда «Өдүген» МУБ-туң ивижилери, берген белектериңерге сеткиливистен аажок өөрүп, четтиргенивисти илередип,

Юридиктиг халас дузаның чаңгыс хүнү 27.09.2018 Юридиктиг халас дузаның чаңгыс хүнү

2019 чылдың сентябрь 27-де, эртенгиниң 9:00 шактан 12.00 шакка чедир, Тыва Республикада «Россияның Юристер ассоциациязы» бүгү-российжи хөй-ниити организациязының регион салбыры халас юридиктиг дузаның ниити хүнүн эрттирер.

Тывада «Өг-бүле бүрүзүнге-ле дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң күүселдезиниң ээлчеглиг түңнелин үндүрген 27.09.2018 Тывада «Өг-бүле бүрүзүнге-ле дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң күүселдезиниң ээлчеглиг түңнелин үндүрген

Тываның Өөредилге яамызы Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Өг-бүле бүрүзүнге-ле дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң бо чылда боттаныышкынын таныштырган.

Тываның Баштыңы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр чедирилгезин онза хыналдага алырын негээн 26.09.2018 Тываның Баштыңы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр чедирилгезин онза хыналдага алырын негээн

ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң күүселдезин Тываның Баштыңынга илеткээн.

Сибирьде кадет өөредилгезиниң хөгжүлдезин Тывада сайгарып турар 26.09.2018 Сибирьде кадет өөредилгезиниң хөгжүлдезин Тывада сайгарып турар

Россияның Чырыдыышкын яамызының ниити өөредилге адырында күрүне политиказының департамент начальниги Сергей Пилипенконуң удуртулгазы-биле, Сибирьде кадет тургузуунуң системазын хөгжүдер айтырыгларны сайгарган округ хуралы болуп турар.

Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы таварыштыр эмчиже электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг чорудуп турары-биле Тыва мурнуку черже үнген 26.09.2018 Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы таварыштыр эмчиже электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг чорудуп турары-биле Тыва мурнуку черже үнген

Россияның регионнар аразында күрүне ачы-дуза порталы таварыштыр эмчиниң хүлээп алыышкынынче электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг ажыглаанының рейтингизинде, Тыва Республика бирги одуругну ээлээн.

Сибирьниң өөредилге адырының удуртукчулар бөлүүн Кызылдың аэропортунга уткаан 26.09.2018 Сибирьниң өөредилге адырының удуртукчулар бөлүүн Кызылдың аэропортунга уткаан

Россияның Чырыдыышкын яамызының ниити өөредилге адырында күрүне политиказы департаментиниң начальниги Сергей Пилипенконуң удуртулгазы-биле Сибирьде кадет өөредилге системазын хөгжүдер айтырыгларны сайгарган округ хуралы болуп эртер.

Тывада Сибирь федералдыг округда күрүнениң национал политиказын боттандырар айтырыгларны сайгарган 25.09.2018 Тывада Сибирь федералдыг округда күрүнениң национал политиказын боттандырар айтырыгларны сайгарган

«Сибирь федералдыг округда Россия Федерациязының күрүнениң национал политиказыг боттаныышкыны» «төгерик столду» Тывада эрттирген.

Шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге, Кызылдың мэриязынга ЧЭН база БК-тан штабты тургузарын, Тываның Баштыңы негээн 25.09.2018 Шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге, Кызылдың мэриязынга ЧЭН база БК-тан штабты тургузарын, Тываның Баштыңы негээн

Тываның Чазаа, Кызыл хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарынче чылыг киирер ажылдарны доозарынга, ийи хонукту берген.

Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен 24.09.2018 Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен

Сентябрь 20-22 хүннеринде Тывага, шериг чоруур назылыг оолдарның II шериг-патриотчу следу болуп эрткен.

Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан 24.09.2018 Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа-Хөл суурдан эгелеп, көдээ котельнаяларның кышка белеткелин хынаан.

Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 21.09.2018 Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан

Регионда хөмүр-даш чыдынының улуг болбаазырадыкчызының бирээзи – «Межегейхөмүр» КХН-ниң чаа чиңгине директорун албан езузу-биле Тываның Баштыңынга таныштырган.

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эртер 20.09.2018 «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эртер

2018 чылдың сентябрь төнчүзүнде, Кызылга, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының Чөвүлел хуралы Сибирь федералдыг округтуң субъектилер баштыңнарының киржилгези-биле болуп эртер.

Тываның Баштыңы дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур республика конференциязын эрттирерин саналдаан 20.09.2018 Тываның Баштыңы дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур республика конференциязын эрттирерин саналдаан

Сентябрь 19-та, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, СФО-да Саң-хөө хайгаарал албанының удуртукчузу Андрей Алексеевич Долбня болгаш корум-чурум камгалакчыларының база кожуун чагырга даргаларының киржилгези-биле, дагын катап кем-херек үүлгедир чорукка удур демисежир хемчеглерни сайгарып көрген.

Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан 20.09.2018 Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан
Сентябрь 19-та, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан.

Тывада Улуг-Хемни кежир көвүрүг адааның хос черин эптеп чыыры эгелээн 19.09.2018 Тывада Улуг-Хемни кежир көвүрүг адааның хос черин эптеп чыыры эгелээн

Сентябрь 18-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Улуг-Хемни кежир чаа коммунал көвүрүгнүң хос черин эптеп чыырынга стартты берген.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар 19.09.2018 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар

Тываның 17 кожуунунуң үжү «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң ээлчеглиг чадазының күүселдези дээш онза кичээнгейни негеп турар.

Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан 19.09.2018 Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң административтиг төвү - Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырының ажылын экижидер кылдыр берген даалгазы кайы хире күүсеттингенин хынаан.

Тываның билдингир эртемдени Монгуш Хүргүл-оолович Маңнай-оол чырык өртемчейден чарлып чоруткан 18.09.2018 Тываның билдингир эртемдени Монгуш Хүргүл-оолович Маңнай-оол чырык өртемчейден чарлып чоруткан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Кызыл хоорай мэриязы база Төлээлекчилер хураланың депутаттары,

Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй 18.09.2018 Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй

Республика чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үндүрген. Сентябрь 17-ге чедир, 2,3 муң га тараа шөлдериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган.

Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн 17.09.2018 Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаазылыг эрткен.

Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан 17.09.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан

Понедельникте, аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның база Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче депутаттар соңгулдалары эрткен неделяда эрткенин, ооң түңнелдерин үндүргенин дыңнаткан.

Тывага коллекционерлерниң болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң III делегей фестивалы болуп эрткен 17.09.2018 Тывага коллекционерлерниң болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң III делегей фестивалы болуп эрткен
Сентябрь 14-15 хүннеринде, Тывага, коллекционерлер болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң үшкү делегей фестивалы болуп эрткен.

Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн 14.09.2018 Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн

Бөгүн, сентябрь 14-те, Кызылда одалга сезону эгелээн. Найысылалдың мэриязы чогуур доктаалды хүлээп алган. Бирги ээлчегде социал албан черлерин чылыг хандыралгазынга кожар.

Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйлары бүдүрүкчү малды бөлүктеп тускайлааны дээш субсидияны алыр 14.09.2018 Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйлары бүдүрүкчү малды бөлүктеп тускайлааны дээш субсидияны алыр

Тываның эрге-чагыргазы бүдүрүкчү малды аңгылаан хой болгаш өшкү ажыл-агыйларының чарыгдалдарын регион бюджединден дуглаарын шиитпирлээн.

Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген 13.09.2018 Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген

Тыва Республиканың Чазаа тус чер бот-башкарылга органнарының капитал септелге фондузун тургузар аргалар дугайында хөй квартиралыг бажыңнарда чурттап турар кижилерге дыңнадыр чурумну бадылаан.

Тываның муниципалдыг тургузугларының бирги чартык чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол көргүзүглеринге мониторингини түңнээн 13.09.2018 Тываның муниципалдыг тургузугларының бирги чартык чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол көргүзүглеринге мониторингини түңнээн

2018 чылда Тыва Республиканың Экономика яамызы муниципалдыг районнар болгаш хоорай округтарынга квартал санында рейтингини тургузуп эгелээн.

Тываның культура сайыдының оралакчыларын бадылаан 12.09.2018 Тываның культура сайыдының оралакчыларын бадылаан

Сентябрь 11-де, Тыва Республиканың Чазак хуралынга кадрлар айтырыгларын сайгарып көрген.

Тывада чаартынган Кызыл дептер чырыкче үнген 12.09.2018 Тывада чаартынган Кызыл дептер чырыкче үнген
Экологтар регионнуң Кызыл дептериниң ийиги томунуң чаа үндүрүлгезин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тываның Чазаа 2018 чылдың бирги чартыында каттышкан бюджет күүселдезиниң түңнелдерин сайгарган 12.09.2018 Тываның Чазаа 2018 чылдың бирги чартыында каттышкан бюджет күүселдезиниң түңнелдерин сайгарган

ТР-ниң Саң-хөө яамызы, чыл планының орулгалар кезээ 13 млрд. 485 млн. рубльге, азы 48,4 хуу күүсеттингенин дыңнаткан.

Тываның Чазаа тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музейни тургузар дээн саналды деткээн 11.09.2018 Тываның Чазаа тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музейни тургузар дээн саналды деткээн

Тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музей удавас Тывага ажыттынар.

Тываның Баштыңы мал чеминиң белеткелин шапкынчыдар даалганы салган 11.09.2018 Тываның Баштыңы мал чеминиң белеткелин шапкынчыдар даалганы салган

«Мал чеми белеткээр онаалда амдыызында 72 хуу күүсеттинген. Бии-Хем биле Тере-Хөл кожууннар эң эвээш сиген-ширбиилди белеткеп, соонда артканнар» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Кызылда хоорайның чылыг четкилерин солуур план бүдүн чартык катап ажыр күүсеттинген 11.09.2018 Кызылда хоорайның чылыг четкилерин солуур план бүдүн чартык катап ажыр күүсеттинген

Кызылда Сибирьниң генерация компаниязының энергетиктери хоорайның чылыг четкилерин солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен.

Тывага соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия» тергиидээн 10.09.2018 Тывага соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия» тергиидээн

Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тывага эрткен соңгулдаларның баштайгы түңнелдерин үндүрген.

Тывада пенсия назынында регион чиигелделери хевээр артар 07.09.2018 Тывада пенсия назынында регион чиигелделери хевээр артар

Пенсия хоойлужудулгазында өскерлиишкиннерни чымчадыр дээн президентиниң саналының соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чер дугайында» хоойлуга эдилгелер киирер төлевилелге атты салган.

Тываның Баштыңы: Төрээн черивистиң чечектелиишкини, чоннуң чедимчелиг чуртталгазы дээш демниг ажылдаар 07.09.2018 Тываның Баштыңы: Төрээн черивистиң чечектелиишкини, чоннуң чедимчелиг чуртталгазы дээш демниг ажылдаар

Сентябрь 7-де, С.Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга, Россияның Саң-хөө ажылдакчызының хүнүнге тураскаадып, «Күрүне акша-хөреңгизин башкарар чаа аргалар» деп республика конференциязы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн 06.09.2018 Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн

Сентябрь 4-ке чедир, Тывада «социал» хөмүр алыр ужурлуг 1100 өг-бүлениң чүгле 179-зунда хөмүрнү дүжүрген. База 6 өг-бүле хөмүр орнунда одаар халас ыяшты алган.

Тываның Баштыңы: Спорт – амыдырал-чуртталгада чедиишкинниң үндезини 06.09.2018 Тываның Баштыңы: Спорт – амыдырал-чуртталгада чедиишкинниң үндезини

Сентябрь 5-те, Тыва Республиканың Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурга спортчу хемчег болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады Олег Дудко, Каа-Хем кожуун база сумулар чагыргазының удуртулгазы база бүрен-хемчилер киришкен.

Тываның Чазаанга өөредилге адырында хуу секторну сайзырадыр айтырыгны чугаалашкан 05.09.2018 Тываның Чазаанга өөредилге адырында хуу секторну сайзырадыр айтырыгны чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң киржилгези-биле эрткен аппарат хуралында, ТР-ниң Экономика яамызы ол айтырыгга медээлерни берген.

«Енисей» автооруктуң Тывада 24 километрин чыл төнчүзүнге чедир септээр 04.09.2018 «Енисей» автооруктуң Тывада 24 километрин чыл төнчүзүнге чедир септээр

Орукчулар «Енисей» Р-257 федералдыг авторуктуң Тываның девискээринде 4 участогун септеп турар.

Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы 04.09.2018 Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы

Тываның үш муниципалдыг тургузуунуң девискээринге: Кызыл хоорайга, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунга база Мөңгүн-Тайга кожуунга сентябрь 9-та төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдалар болуп эртер.

Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн 04.09.2018 Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн

Республиканың тараалаң кол чери кылдыр алдаржаан Таңды кожууннуң шөлдеринде «Заря» тыва агрохолдингиниң ажыл-агыйлары бо чылын гектардан-на 20 центнер кызыл-тастың дүжүдүн алыр.

Тывада аграр угланыышкынныг чаа школа-интернатты ажыткан 03.09.2018 Тывада аграр угланыышкынныг чаа школа-интернатты ажыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ийи-Тал суурда чаа школа ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар 03.09.2018 Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар

Бо хүннүң медээзи-биле алырга, республикада 114 032 тонна малы чемин белеткээнин, азы планныг онаалданың 50,4 хуу (эрткен чылдың бо-0ла үезинде 107 хуу турган) күүсеттингенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, понедельникте аппарат хуралында, илеткээн.

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан 31.08.2018 Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан

Тывада база Иркутск облазының Братск хоорайда аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программа күүселдезиниң айтырыгларын чугаалашкан хурал август 30-де, Новосибирск хоорайга, болуп эрткен.

Сергей Меняйло биле Шолбан Кара-оол МАСС ажылының сорулгаларын чугаалашкан 31.08.2018 Сергей Меняйло биле Шолбан Кара-оол МАСС ажылының сорулгаларын чугаалашкан

Сибирь федералдыг округда Россия Федерациязының Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның даргазы, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразында экономиктиг кады ажылдажылга ассоциациязының даргазы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң пенсияда өскерлиишкиннер талазы-биле кыйгырыынга тайылбырны берген 30.08.2018 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң пенсияда өскерлиишкиннер талазы-биле кыйгырыынга тайылбырны берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол пенсия хоойлужудулгазынче киирер өскерилгелер талазы-биле РФ-тиң Президентизиниң кыйгырыын тайылбырлап тура, Владимир Путинниң туружун деткип турарын демдеглээн:

Тываның Баштыңы «Чурттап турар суурум» төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген 29.08.2018 Тываның Баштыңы «Чурттап турар суурум» төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чурттап турар суурум» губернатор төлевилелиниң биче суурларны хөгжүдер талазы-биле инициативаларының конкурс комиссиязының ээлчеглиг ажылынга киришкен.

Тываның Баштыңы мөөгү болгаш кат чыыкчыларының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын айыткан 29.08.2018 Тываның Баштыңы мөөгү болгаш кат чыыкчыларының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын айыткан

Тываның кожуун болгаш суму чагыргалары боттарының девискээрлеринде кат-мөөгү сезонун организастыг эрттирер дээш сагышты салыр ужурлуг.

Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас 29.08.2018 Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия 1» телеканалда «60 минута» чурттуң кол политиктиг ток-шоузунга киришкен.

Тывага Путинниң дыштанган видеозун үндүрген 29.08.2018 Тывага Путинниң дыштанган видеозун үндүрген

Россияның Президентизи Владимир Путин, Сибирь федералдыг округтуң регионнарынга ажыл-албан аайы-биле баар мурнунда, Тыва Республикага каш хонук дыштанган.

Тываның Баштыңы Өөредилге яамызының башкыларга рейтинг тургузарын деткээн 29.08.2018 Тываның Баштыңы Өөредилге яамызының башкыларга рейтинг тургузарын деткээн

Август 28-те, Кызылда С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга, республиканың өөредилге организацияларының удуртукчуларының болгаш башкылар ниитилежилгезиниң август чөвүлел хуралы болуп эрткен.

Тываның орук-транспорт яамызы муниципалдар аразынга халдыр маршруттарга конкурсту чарлаан 28.08.2018 Тываның орук-транспорт яамызы муниципалдар аразынга халдыр маршруттарга конкурсту чарлаан

Тывада кожууннар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чорудар дугайында үр хуусаалыг чөпшээрел алырынга мөөрей эгелээн.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр-дашты» чедирип эгелээн 27.08.2018 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр-дашты» чедирип эгелээн

Бо хонуктарда республиканың кожууннарынче «Социал хөмүр» сөөртүлгези эгелээн. Кызыл кожууннуң Кур-Чер суурда хөй ажы-төлдүг үш өг-бүле 2 тонна ажыг хөмүрнү алганын «Тува 24» телеканал дыңнаткан.

Тываның Баштыңы шахтерларга күрүне шаңналдарын тывыскан 27.08.2018 Тываның Баштыңы шахтерларга күрүне шаңналдарын тывыскан

Кызылга Шахтер хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал эрткен. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөмүр-даш үлетпүрүнүң ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга байырны чедирип, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы: Бурунгаар чүткүлдүг, чуртунга бир-ле чаа чүүлдү кылыр сорулга салып алгаш, мында чыглып келген аныяктарны көөрге, дыңнаарга, эскерерге черле түрлүг-дүр 24.08.2018 Тываның Баштыңы: Бурунгаар чүткүлдүг, чуртунга бир-ле чаа чүүлдү кылыр сорулга салып алгаш, мында чыглып келген аныяктарны көөрге, дыңнаарга, эскерерге черле түрлүг-дүр

Дүүн, август 23-те, «Алдын-Булак» этнокультура төвүнде аныяк лидерлерниң «Тываның командазы-2030» республика шуулганы ажылын эгелээн.

Тываның Баштыңы дээди өөредилге черлериниң база училищелерниң тергиин доозукчулары-биле ужурашкан 24.08.2018 Тываның Баштыңы дээди өөредилге черлериниң база училищелерниң тергиин доозукчулары-биле ужурашкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөредилгезин 2018 чылда тергиин демдектерлиг дооскан аныяк специалистер-биле чаңчылчаан ужуражылгазын эрттирген.

Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен 23.08.2018 Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен

Александр Федосов, Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң хоочуну, кызыгаар албанының подполковниги:

Полицияның майору Дмитрий Рекида: Тывада шупту чүвеге таарзындым 23.08.2018 Полицияның майору Дмитрий Рекида: Тывада шупту чүвеге таарзындым

Дмитрий Рекида, Тыва Республикада ИХЯ-ның эксперт-криминалистика төвүнүң улуг эксперти, полицияның майору:

Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим 23.08.2018 Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим

Константин Банников, Россияның ОБЯ Тывада кол эргелел начальнигиниң оралакчызы, иштики албанның подполковниги:

Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган 22.08.2018 Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган

Тывада «Тыва Авиа» регион авиакомпаниязы чаа үениң Ми-8АМТ вертоледун садып ап, парыгын четчелээн. Лизинг-биле машинаны садып алганын орук-транспорт сайыды Олег Бады дыңнаткан.

Тывада Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде чалыы хамаатыларга паспорттарны тывыскан 22.08.2018 Тывада Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде чалыы хамаатыларга паспорттарны тывыскан

Бөгүн, август 22-де, Тыва Республиканың Чазак бажыңының баарынга, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер байырлыг езулал эрткен.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң үшкү чадазының 105 киржикчилеринге малды дамчыткан 22.08.2018 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң үшкү чадазының 105 киржикчилеринге малды дамчыткан

2016 чылда ооң саналы-биле эгелээн «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел боттанылгазының чамдык түңнелдерин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тыва чер участоктарын өнчүже долдурарын дүрген эгелээр 21.08.2018 Тыва чер участоктарын өнчүже долдурарын дүрген эгелээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ээлчеглиг аппарат хуралында, «Чедингир чер» төлевилел чорудуунуң түңнелдерин болгаш күүселдезин сайгарган.

Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг 21.08.2018 Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг

Эрткен чылдың мартта Тывага, чиик үлетпүрнүң «БТК Групп» российжи улуг холдингизиниң дааранылга цеги ажылын эгелээн. Цехтиң коллективи Россияның Камгалал яамызының тускай хептерин болгаш орун-дөжек херекселдерин даарап турар.

«Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан 21.08.2018 «Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан

Тыва Республиканың «Мои документы» төптерде чедирип турар ачы-дузаларның саны чылдан чылче немежип, кээп турар кижилерниң саны көвүдээн.

Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур 21.08.2018 Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Лунсин» даг-тывыш компаниязының чиңгине директору Оуян Луньао-биле республика девискээринге ийи төлевилелди боттандырарынга хамаарыштыр социал кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилип алыр конкурс чарлаттынган 21.08.2018 Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилип алыр конкурс чарлаттынган

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттирер аныяк специалистерни шилип алыр конкурсту чарлаан.

Тыва «Социал хөмүр» губернатор төлевилелинче бюджет чарыгдалын улгаттырган 20.08.2018 Тыва «Социал хөмүр» губернатор төлевилелинче бюджет чарыгдалын улгаттырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыжын одаар хөмүр садып алырынга дуза хереглеп турар чурттакчы чон бөлүүнде «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң киржикчилер санын көвүдеткен.

Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар 20.08.2018 Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар

«Тыва Республиканың девискээринге «Школаже белеткениринге дузалаш!» деп акцияны эрттирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның июль 31-де №318-р айтыышкынын езугаар,

Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында 20.08.2018 Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында

Республика 43136 га черде сигенни кезип, 39408 га черде мал чемин бөлген. Мал чеминиң ортумак дүжүдү, эрткен чылда ышкаш, гадан 11 центнер.

Тыва ажык-кончаага үндүрүг киирилдезин өстүргени дээш РФ-тиң Чазаандан шаңнал акшаны алган 17.08.2018 Тыва ажык-кончаага үндүрүг киирилдезин өстүргени дээш РФ-тиң Чазаандан шаңнал акшаны алган

РФ-тиң Чазаа организациялар болгаш бүдүрүлгелер ажык-кончаазындан үндүрүглер киирилдезин көвүдеткени дээш, курлавыр фондудан 31,8 млн. рубльди Тывага тускайлаан. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев ооң дугайында доктаалга атты салган.

Тываның Баштыңы совет үеден бо хонуктарга чедир регионну удуртуп чораан даргаларны чаңгыс черге чыгган 17.08.2018 Тываның Баштыңы совет үеден бо хонуктарга чедир регионну удуртуп чораан даргаларны чаңгыс черге чыгган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кол күрүне байырлалы – Республика хүнүнде, совет үеден бо хонуктарга чедир регионну удуртуп чораан даргаларны чыгган.

Тываның улустуң башкызы, билдингир күрүне ажылдакчызы Петр Александрович Морозов мөчээн 17.08.2018 Тываның улустуң башкызы, билдингир күрүне ажылдакчызы Петр Александрович Морозов мөчээн

2018 чылдың август 16-да 68 харлап чорааш, башкы ажылының хоочуну, билдингир күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы, Тыва Республика Ордениниң кавалери Петр Александрович Морозов чырык черден чарлып чоруткан.

Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько ажыл-албан аайы-биле Тываның найысылалында келген 16.08.2018 Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько ажыл-албан аайы-биле Тываның найысылалында келген

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол аалчыны аэропортка уткуп алган. Олар аэродромнуң ужудуп-хондурар дилиндээн база өске-даа объектилерин көрген.

Тываның найысылалында хөй квартиралыг базa бир бажың дужааттынган 16.08.2018 Тываның найысылалында хөй квартиралыг базa бир бажың дужааттынган

Кызылдың чөөн кезээнде Дружба кудумчузунда, хөй квартиралыг 32 «б» дугаарлыг база бир бажыңның дүлгүүрлерин Тыва Республика хүнүнде байырлыг байдалда тывыскан.

Тываның девискээринде чоокку бо ийи чылда боттаныр улуг энерготөлевилелди эгелээринге чедир санныг хонук арткан 16.08.2018 Тываның девискээринде чоокку бо ийи чылда боттаныр улуг энерготөлевилелди эгелээринге чедир санныг хонук арткан

Бо чылдың январьда, Москвага, «Россеть» ЭАН-ның чиңгине директору Павел Ливинский-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, Каа-Хем суурга электрочеткини модернизастаар дугайында дугуржулганы чедип алган.

Чаа үениң езу-чаңчылы: Тывада Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектерни салган 16.08.2018 Чаа үениң езу-чаңчылы: Тывада Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектерни салган

Тыва Республика хүнүнде Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектер салыр езулал ам дөрт дугаар чыл эртип турар.

Тываның Баштыңы республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 16.08.2018 Тываның Баштыңы республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Национал театрынга, Республика хүнүнге тураскааткан байырлалда күрүне шаңналдарын тывыскан.

РФ-тиң Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын боттандырар төлевилелдерни Тывада ажылдап эгелээн 14.08.2018 РФ-тиң Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын боттандырар төлевилелдерни Тывада ажылдап эгелээн

«2024 чылга чедир Россия Федерациязының национал сорулгаларының база стратегтиг айтырыгларының дугайында» Россия Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын күүседир национал программаларга киржири-биле чагыгларны долдурарын республика чазаанга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дааскан.

Тывада студент отрядтарның 176 дайынчызы түр үениң ажылчын олуттарын алган 13.08.2018 Тывада студент отрядтарның 176 дайынчызы түр үениң ажылчын олуттарын алган

Тываның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамы тудуг организациялары база башкарыкчы компаниялар деткиишкини-биле 176 студентилерни бо чайын ажылда хаара туткан.

Күрүнениң культура организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурумну бадылаан 10.08.2018 Күрүнениң культура организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурумну бадылаан

Тыва Республиканың Юстиция яамызының эрге-хоойлу экспертизазынга даянгаш, Тыва Республканың Чазааның доктаалы-биле, Культураның күрүне организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурум дугайында шиитпирни август 7-де, вторникте, хүлээп алган.

Тываның Тожу кожуунда биче буурай үндезин чоннарның делегей хүнүнге тураскаткан хемчеглер эрттип турар 10.08.2018 Тываның Тожу кожуунда биче буурай үндезин чоннарның делегей хүнүнге тураскаткан хемчеглер эрттип турар

Каттышкан нациялар организациязының Чиңгине ассамблеязының шиитпири-биле, чылдың-на август 9-та, Делегейниң үндезин чоннарының бүгү-делегей хүнүн хөй-ниитиниң демдеглеп эрттирери чаңчылчаан.

Тываның Баштыңы республика девискээринге ярмарка ажылын идепкейжидип, ону чер-черлерге калбартырын дааскан 10.08.2018 Тываның Баштыңы республика девискээринге ярмарка ажылын идепкейжидип, ону чер-черлерге калбартырын дааскан

Тываның чурттакчыларының садыг четкилеринде барааннар-биле деңнээрге, хереглекчилерге элээн чиик (15-20 хуу) өртектиг, тус черниң чаа продукциязын көдээ бараан бүдүрүкчүлеринден садып алыр аргалыг ярмаркаларга сонуургалы улгаткан.

Тывада ветеринария албанын эде тургускан 09.08.2018 Тывада ветеринария албанын эде тургускан

Тыва Республиканың Юстиция яамызының эрге-хоойлу экспертизазынга даянган, Тыва Республиканың Чазааның доктаалы-биле, Тыва Республиканың ветеринария күрүнениң бюджет албан черин «Республиканың ветеринария төвү» күрүнениң бюджет албан черинге кадып, ооң салбыры кылдыр эде тургузар шиитпир хүлээп алдынган.

Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглер планы 08.08.2018 Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглер планы

Бүгү республикада национал хептиң неделязы – август 8-тен 15 хүннеринде.

Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген 08.08.2018 Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген

Tываның Чазаа арага продукциязын үүрмектеп садар үеге, байдалга база черлерге кызыгаарлаашкыннарны немээрин саналдаан.

Тываның Баштыңы сиген кезилдезинче шалыпкын кирерин көдээ ишчилерге чагаан 07.08.2018 Тываның Баштыңы сиген кезилдезинче шалыпкын кирерин көдээ ишчилерге чагаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаъстыг хүннер сиген кезеринге шаптыктап турзажок, бар аргаларны ажыглап, сиген шөлдерже үнеринче чаңгыс чер-чурттугларын кыйгырган.

АрМИ-2018 «Шериг авточарыштың» делегей маргылдаазынга Россия тиилээн 07.08.2018 АрМИ-2018 «Шериг авточарыштың» делегей маргылдаазынга Россия тиилээн

Бүгү-делегейниң армейжи оюннары-2018-тиң «Шериг авточарыш» маргылдаазының делегей чадазының байырлыг хаашкыны Кызылга болуп эрткен.

Күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп база хөгжүдээлиңер 07.08.2018 Күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп база хөгжүдээлиңер

Тываның Баштыңының «Эштер офицерлер!» дээн командазы-биле байырлыг ужуражылга Чазак бажыңынга эгелээн.

Шолбан Кара-оолдуң чалалгазы-биле келген сумога алдарлыг мөге Долгорсурэнгийн Дагвадорж тыва өөреникчилерни шилип алыр 06.08.2018 Шолбан Кара-оолдуң чалалгазы-биле келген сумога алдарлыг мөге Долгорсурэнгийн Дагвадорж тыва өөреникчилерни шилип алыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүгү делегейден чөөн чүк спортчу хевирлериниң ат-сураглыг тренерлерин республикаже чалаарын уламчылавышаан.

Кызыл, Ак-Довурак база Шагаан-Арыг хоорайларның чылыг хандырылгазының схемазын эде көөр ажылдар эгелээн 06.08.2018 Кызыл, Ак-Довурак база Шагаан-Арыг хоорайларның чылыг хандырылгазының схемазын эде көөр ажылдар эгелээн

РФ-тиң Чазааның чылыг хандырылгазының системазын хөгжүдер сорулгалыг, 2012 чылдың феварль 22-де № 154 доктаалы-биле бадылааны, чылыг хандырылгазының схемазын ажылдап кылыр база бадылаар чурумга негелделер езугаар,

Россия 2019 чылдың январьдан чурагайлыг дамчыдылгаже шилчиир 03.08.2018 Россия 2019 чылдың январьдан чурагайлыг дамчыдылгаже шилчиир

Өске регионнарда ышкаш, Тывада база, чурттакчы чонга чурагай дамчыдылгазынче шилчиириниң онзагайын тайылбырлаар ажылдар эгелээн.

Тываның Тожу кожуунга биче буурай үндезин чоннарның хүннери эртер 02.08.2018 Тываның Тожу кожуунга биче буурай үндезин чоннарның хүннери эртер

Биче буурай үндезин чоннарның хүнүн байырлаар программада конкурстар, маргылдаалар, «төгерик стол», семинарлар база эмчи шинчилгези кирген.

ЕВРАЗ-тың Тывада шахтерлары боду чоруур крепьти Россияда бир дугаар ажыглалда киирген 02.08.2018 ЕВРАЗ-тың Тывада шахтерлары боду чоруур крепьти Россияда бир дугаар ажыглалда киирген

ЕВРАЗ-тың Тывада «Межегейхөмүр» уургайының хөмүржүлери мобильдиг боду чоруур крепь (чер адааның даг породаларын казар камгалалдыг техника) секциязының комплектизин Россияда бир-ле дугаар ажыглалда киирген.

Тываның Баштыңы Иркутск хоорайда Көрей Республиканың Чиңгине консулу-биле ужурашкан 01.08.2018 Тываның Баштыңы Иркутск хоорайда Көрей Республиканың Чиңгине консулу-биле ужурашкан

Иркутск хоорайда Көрей Республиканың Чиңгине консулу Ом Ки-ён таныжылгалыг албан-чорук кылып Тываның найысылалында келген.

2018 чылдың республиканың хүлээп алыышкын кампаниязында, чурттуң дээди өөредилге черлеринче, Тывадан абитуриентилерниң дужаап киргениниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында медээ 01.08.2018 2018 чылдың республиканың хүлээп алыышкын кампаниязында, чурттуң дээди өөредилге черлеринче, Тывадан абитуриентилерниң дужаап киргениниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында медээ
Тыва Республикадан дашкаар хоорайларда 56 дээди өөредилге черлери (2017 чылда – 43) 731 (2017 чылда – 614) тускай сорулгалыг бюджет олуттарын 2018 чылда аңгылаан.

Асашори Дагвадоржтуң алдарлыг сумо школазынче шилиишкинге киржир күзелдиг оолдарга медээ 01.08.2018 Асашори Дагвадоржтуң алдарлыг сумо школазынче шилиишкинге киржир күзелдиг оолдарга медээ

2018 чылдың август 4-де, "Хүреш" стадионунга, спорттуң национал хевирлеринге Тыва Республиканың фестивалы болуп эртер. 13.00 шакта ону байырлыы-биле ажыдар. Фестивальдың хүндүлүг аалчызы — сумога алдарлыг моол мөге Асасерю Акинори .

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызы биле Росхереглелхайгааралының ТР-де эргелел удуртулгазының мурнунга элээн каш айтырыгларны тургускан 01.08.2018 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызы биле Росхереглелхайгааралының ТР-де эргелел удуртулгазының мурнунга элээн каш айтырыгларны тургускан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сибирь язвазы тывылган Барыын-Хемчик кожуунда байдалга хамаарыштыр эрге-чагырганың шупту деңнели шалыпкын ажылдаарын айтып, албан-дужаал ээлээн кижилерниң мурнунга элээн каш шиитпирлээр айтырыгларны тургускан:

Tываның Баштыңы суггур чаъстар уржуунуң дугайында: агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалында ажылдап өөренири – кол кичээл 31.07.2018 Tываның Баштыңы суггур чаъстар уржуунуң дугайында: агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалында ажылдап өөренири – кол кичээл

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, орук-транспорт комплекс яамызының удуртулгазының мурнунга, айтырыгларны тургускан:

Асaшори Дагвадоржтуң алдарлыг школазынче сумога эң салымныг тыва оолдарны шилиир 31.07.2018 Асaшори Дагвадоржтуң алдарлыг школазынче сумога эң салымныг тыва оолдарны шилиир

Август 4-те, Кызылга, 2001-2006 чылдарда төрүттүнген оолдар ортузунга национал хүрешке делегей фестивалы эгелээр.

Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн 31.07.2018 Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн

Июль 31-ниң хүнүнге чедир Тывада 5400 тонна сигенни кезип белеткээн. Мал чеминиң белеткелинче шупту кожууннар кирген.

зүлдениң чартык чылы. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чаа айтырыглары 31.07.2018 зүлдениң чартык чылы. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чаа айтырыглары

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2018 чылдың бирги чартык чылының түңнелдерин үндүрген. Бирги чартык чылдың түңнелдери-биле республика макроэкономиктиг көргүзүглерниң хөй кезиинде өзүлдениң эки темпизин хевээр арттырган.

Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр 30.07.2018 Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр

Республикада уруглар поликлиникалары биле эмнелге организацияларының поликлиника салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзыраңгайжыдып база быжыглаар ажылдар эгелээр.

«Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ 30.07.2018 «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ

Тываның Баштыңының эгелээни «Чемгерикчи инек малым» төлевилелди 2016 чылдан бээр боттандырып турар.

Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп тургаш, элээн чугула каш айтырыгны чугаалашкан 27.07.2018 Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп тургаш, элээн чугула каш айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хамаатылар хүлээп алыышкынында республиканың элээн каш эң-не чугула айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен 27.07.2018 Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен

Республиканың террорга удур комиссиязының ээлчеглиг хуралынга Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Даваа, ТР-де федералдыг инспектор Ш. Монгуш болгаш республиканың шеригжиткен структураларының удуртукчулары, кожуун чагыргаларының тус черде айыыл чок чорукту хандырар комиссия кежигүннери киришкен.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйын чаартыр болгаш техниктиг хандырылгазын быжыглаар курсту ам-даа уламчылаар 26.07.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйын чаартыр болгаш техниктиг хандырылгазын быжыглаар курсту ам-даа уламчылаар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш чем яамызының удуртулгазы база көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң төлээлери-биле ажылчын хуралды эрттирген. Аңаа көдээ ажыл-агый техниказын чаарттып чоруур араттарны деткиир аргаларны чугаалашкан.

Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар 26.07.2018 Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар

2018-2019 чылдың күскү-кышкы одалга сезонунга белеткел 54 хуу деңнелде. Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы июль 26-да ындыг медээни берген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 25.07.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев база Журналистерниң делегей федерациязының төвүнден төлээ Тимур Шафир-биле ужурашкан. Олар Тыва Республикага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан.

Тываның найысылалында республиканың бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан 25.07.2018 Тываның найысылалында республиканың бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан

Июль 24-те, «Кызыл» аэропорт бажыңының баарынга, Тес-Хем кожуундан «Самолеттар» ансамбль оолдарының, авиабүдүрүлге ажылдакчыларының, хөй-ниити төлээлериниң киржилгези-биле байырлыг хемчег болуп эрткен.

Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан 25.07.2018 Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу Анна Попова-биле Барыын-Хемчик эпидемиологтуг байдал талазы-биле чугааны кылган.

Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн 24.07.2018 Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге экономиктиг болгаш саң-хөө билиин бедидер сорулга-биле, кыштагжыларны деткиир, информастыг тайылбыр ажылын чорудар «Экономиктиг десант» төлевилел республикада ажылдап эгелээн.

Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер 24.07.2018 Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер

«Шериг ралли» - делегейде билдингир «Париж-Дакар» азы «Торгу оруу» ышкаш, солун, хей-аъттыг мөөрейлиг чарыш кылдыр санаттынар.  
 Чарыштың киржикчилери танывазы черге келгеш, даглыг, ховулуг, суглуг, шаптараазыннарлыг черлерге шериг техниканы кайы хире башкарып билиринге бодунуң мергежилдиин бадыткаар.

Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган 24.07.2018 Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган

2018-2019 чылдың кыжын хүр-менди ажарынга, малдың бир баш санынга-ла 4,0 центнерден эвээш эвес, азы 226,1 муң тонна мал чеми херек.

Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында 23.07.2018 Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында

«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдарда чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаар дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2003 чылдың декабрь 30-де «Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр чаңгыс аай күрүне системазының дугайында» № 794 доктаалы езугаар, үргүлчүлелдиг суггур чаъстар-биле холбашкан таарымча чок метеорологтуг болуушкуннар ужунда:

Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген 23.07.2018 Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген

Тываның Барыын-Хемчик кожуунга, 31-34 харлыг, ийи аныяк эр, малчын аалга улуг бода мал аайлап тургаш, сибирь язвазындан аараан чадавас дээн ийи таварылга бүрүткеттинген.

Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер 20.07.2018 Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июль 18-те, төрүттүнген хүнүн таварыштыр, хөй санныг байыр чедириишкиннерин алган.

Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган 19.07.2018 Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа боттанылгазы-биле хөй квартиралыг ийи бажыңны ажыглалче киирген.

Тываның Баштыңы: Муниципалитеттер аразында чижилге – бурунгаар хөгжүүрүнүң барымдаазы 19.07.2018 Тываның Баштыңы: Муниципалитеттер аразында чижилге – бурунгаар хөгжүүрүнүң барымдаазы

 2017 чылдың түңнелдери езугаар Тываның муниципалитеттер аразында ажыл-чорудулганың дээштииниң рейтингизин Кызыл хоорай баштаан.

РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген 18.07.2018 РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген

Бөгүн, июль 18-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 52 харлаан. Шолбан Валерьевичниң төрүттүнген хүнүн таварыштыр РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу байыр чедирген.

Тываның Баштыңы хораннанган кижилерниң кадыының дугайында кадык камгалал сайыдының дыңнадыы-биле танышкан 18.07.2018 Тываның Баштыңы хораннанган кижилерниң кадыының дугайында кадык камгалал сайыдының дыңнадыы-биле танышкан

Средада эртенги шакта, кадык камгалал сайыды Орлан Донгак Кызыл хоорайда «Шаурма» чемненир черге хораннанган республика чурттакчыларының кадыының байдалының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.

Дирижер Алим Шахмаметьев: Тываже чалаар деп бодаваан мен 18.07.2018 Дирижер Алим Шахмаметьев: Тываже чалаар деп бодаваан мен

Дирижер Алим Шахмаметьев - «Үстүү-Хүрээ» фестивальдың хедлайнери. Новосибирск филармониязының камерлиг оркестриниң кол дирижеру болгаш уран чүүл удуртукчузу Алим Шахмаметьев «Үстүү-Хүрээ» фестивалының кол хартаачыларының бирээзи болур.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың сессия хуралында сөстү алган 14.06.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың сессия хуралында сөстү алган

 Июнь 13-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) сески сессиязын хагган хуралда, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чаңчыл езугаар сөстү алган.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туттунган бажыңда чаа квартираларны 30 өг-бүле алган 14.06.2018 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туттунган бажыңда чаа квартираларны 30 өг-бүле алган

 Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда, 117 дугаарлыг бажыңда чаа квартираларның дүлгүүрлерин 30 өг-бүле алган.

14.06.2018 Тываның Баштыңы аныяк малчыннарның ажыл-агыйларынга доктаамал тайылбыр бээрин экономика сайыдынга дааскан

Тываның Чазааның аппарат хуралында «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин чугаалашкан. Амгы үеде 2018 чылдың кыштагжыларында тудуг ажылдары чоруп турар, а 2016 чылдың төлевилел киржикчилери 200 баш хоюн дамчыдарынга белен.

Тыва эң-не турум 15 регион санында 13.06.2018 Тыва эң-не турум 15 регион санында
«Петербургская политика» фондунуң майда чорутканы шинчилел түңнелдери-биле, социал-политиктиг эң-не турум регионнар бөлүүнде Тыва 7-ги черни ээлээн.

Тываның Чазаанга, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын тывыскан 13.06.2018 Тываның Чазаанга, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын тывыскан

Россия хүнүнде 15 кижи күрүне шаңналдарын алган. Шаңнал алганнарның аразында, хар-нызыны, мергежилдери аңгы-аңгы, алды нацияның төлээри бар.

Тываның Баштыңы спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузарынче «Победа» хуу ачы-дуза фондузун хаара туткан 09.06.2018 Тываның Баштыңы спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузарынче «Победа» хуу ачы-дуза фондузун хаара туткан

Тываның чазаа Россияның чыынды командаларында кирип турар спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузар сорулгалыг.

2018 чылда Россия хүнүн демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ 09.06.2018 2018 чылда Россия хүнүн демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер 
 «Россия – мээң бажыңым», «Россияда чурттап турар бис», «Россияның күрүне демдектери» беседалар – Кызыл хоорайның муниципалдыг өөредилге черлеринде школа чанының лагерьлеринге, июнь 6-12 хүннеринде;

Президент-биле дорт дамчыдылгадан Тываның Баштыңы көдээ эмнелгелер айтырыын бодунга демдеглеп алган 08.06.2018 Президент-биле дорт дамчыдылгадан Тываның Баштыңы көдээ эмнелгелер айтырыын бодунга демдеглеп алган

Июнь 7-де, Россияның президентизи Владимир Путин-биле чаңчылчаан дорт харылзаа болуп эрткен. Конференц-харылзаа чуруму-биле эрткен хемчегге Тываның Баштыңы база киришкен.

Республикада часкы тарылга адакталган 08.06.2018 Республикада часкы тарылга адакталган

Бо хүннүң байдалы-биле, республиканың кожууннарында часкы тарылга ажылдары адакталган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: ХКД чурттарының камгалал сайыттары тайбың дугайында 07.06.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: ХКД чурттарының камгалал сайыттары тайбың дугайында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүлээп ап турар таланың удуртукчузу эргелиг болгаш, Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының база Моолдуң камгалал сайыттарының Чөвүлел хуралынга киришкен.

Россияның камгалал сайыды ХКД чурттарының мурнунда ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларны айыткан 07.06.2018 Россияның камгалал сайыды ХКД чурттарының мурнунда ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларны айыткан

ХКД чурттары делегей террорунуң талазындан ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларга таваржып турар. Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралында Россияның камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу ооң дугайында чугаалаан.

Россияның болгаш Моолдуң камгалал сайыттары шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын Кызылга чугаалашкан 07.06.2018 Россияның болгаш Моолдуң камгалал сайыттары шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын Кызылга чугаалашкан

Кызыл хоорайга болуп эрткен ужуражылга үезинде, Россияның камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу биле Моолдуң камгалал сайыды Нямаагийн Энхболд шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан.

Тывада ХКД-ниң шериг ведомство баштыңнарының Чөвүлел хуралы болуп турар 06.06.2018 Тывада ХКД-ниң шериг ведомство баштыңнарының Чөвүлел хуралы болуп турар

Бөгүн, Тываның найысылалында, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң даргалаашкыны-биле, Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының камгалал сайыттарының чөвүлел хуралы эгелээн.

ХКД киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттары Кызылда Тиилелге шөлүнде Мемориал комплекске боодал чечектерни салган 06.06.2018 ХКД киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттары Кызылда Тиилелге шөлүнде Мемориал комплекске боодал чечектерни салган

Кызылда саммитте келген Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттары бөгүн хурал эгелээр мурнунда, Тиилелге шөлүнде Мемориалдыг комплекске боодал чечектерни салган.

Кызыл Армияның 100 чылынга турааскаткан делгелгеде Сергей Шойгунуң чогаадыкчы ажылдарын Тываның чурттакчылары болгаш аалчылары бир дугаарында көргеннер 06.06.2018 Кызыл Армияның 100 чылынга турааскаткан делгелгеде Сергей Шойгунуң чогаадыкчы ажылдарын Тываның чурттакчылары болгаш аалчылары бир дугаарында көргеннер

Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының камгалал сайыттарының саммиди таварыштыр, Тываның Национал музейи база РФ-тиң Камгалал яамызының культура департаментизи «Армейжи культура хүннери» төлевилел чорудуу-биле, Кызыл Армияның 100 чылынга тураскааткан делгелгени белеткээн.

Тываның Баштыңы ПКУ-же оолдар шилилдезин организастаар айтырыгны бодунуң оралакчыларының бирээзинге быжыглаар даалганы өөредилге сайыдынга берген 06.06.2018 Тываның Баштыңы ПКУ-же оолдар шилилдезин организастаар айтырыгны бодунуң оралакчыларының бирээзинге быжыглаар даалганы өөредилге сайыдынга берген

Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер оолдарның документилерин хүлээп эгелээн. Бо чылын чүгле 62 олутту (5-ки классче – 40 оолдарга, 8-ки классче – 22 кыстарга) берген. А дужаап кириксеп уруглар саны оон 10 катап хөй.

Тывада муниципалдар аразында пассажирлер аргыжылгазының шугумунда чаа автобустарны салган 05.06.2018 Тывада муниципалдар аразында пассажирлер аргыжылгазының шугумунда чаа автобустарны салган
Тываның Чазаа регионда пассажирлер аргыжылгазын чурумчудар дээш хемчеглерни ап турарын база катап бадыткаан.

Тываның Баштыңы найысылалда автомобиль шимчээшкинин чурумчударын негээн 05.06.2018 Тываның Баштыңы найысылалда автомобиль шимчээшкинин чурумчударын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республиканың найысылалы Кызылда, автомобиль шимчээшкинин чурумчударын негээн.

Тывада «Шериг ралли» бүгү-армейжи конкурс эртип турар 05.06.2018 Тывада «Шериг ралли» бүгү-армейжи конкурс эртип турар

Улуг-хүнде, Тываның найысылалы Кызылга, бүгү-российжи "Шериг ралли - 2018" конкурс эгелээн. Маргылдаа эртер 140 ажыг километр орукту республикада кылган деп, Төп шериг округунуң парлалга албаны дыңнаткан.

«Тыва Республикада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгараалы чок арткан уругларны чурттаар чер-биле хандырар» айтырыг талазы-биле медээ 05.06.2018 «Тыва Республикада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгараалы чок арткан уругларны чурттаар чер-биле хандырар» айтырыг талазы-биле медээ

Тыва Республиканың күрүнениң социал политиказының чугула угланыышкынынга өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның (дараазында - өскүс уруглар) чурттаар черге эргезин камгалаары болур.

2018 чылда Тывада регионнуң ие капиталынга 11 млн. ажыг рубльди тускайлаан 04.06.2018 2018 чылда Тывада регионнуң ие капиталынга 11 млн. ажыг рубльди тускайлаан

2018 чылда программа боттанылгазынга 11250,0 муң рубль акша көрдүнген. 5 ай дургузунда 68 билдириишкин кирген, ооң 63-үн төлээринге – ниитизи-биле 3050,0 муң рубльди үндүрген.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттанылгазының дугайында 04.06.2018 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттанылгазының дугайында

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылда, ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентиге) айыткалында, хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүлелерге «Чемгерикчи инек малым» деп социал төлевилелди эгелээрин саналдаан.

Тывадан уруглар Красноярск крайда «Тесь» санаторийниң «чайгы» бирги бөлүүнче аъттаныпкан 04.06.2018 Тывадан уруглар Красноярск крайда «Тесь» санаторийниң «чайгы» бирги бөлүүнче аъттаныпкан

Сибирьниң эки дээн санаторлуг-курорт организацияларының бирээзинге дыштаныр дээш уруглар аъттаныпкан.

"Азия төвүнүң уруглары": Тываның чогаадыкчы болгаш салым-чаяанныг уругларынга шөлчүгеш 01.06.2018 "Азия төвүнүң уруглары": Тываның чогаадыкчы болгаш салым-чаяанныг уругларынга шөлчүгеш

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол школачы Ерлан Ооржакка «Изиг чүрек» хөрек демдээн тывыскан. «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалында байырлыг езулалды эрттирген.

Тываның эрге-чагыргазының уруглар кадыкшылын хайгараар ажылының дугайында 01.06.2018 Тываның эрге-чагыргазының уруглар кадыкшылын хайгараар ажылының дугайында

Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүнде уругларның кадыкшылын деткиир ажылга анализти кылган. Амыдыралдың берге байдалында - өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, азырандыда барган дээш, өске-даа чаштарже онза кичээнгейни углаан.

2018 чылда Тывада «Социал картофель» губернатор төлевилелинге хөй ажы-төлдүг 2 муң ажыг өг-бүле киржир 01.06.2018 2018 чылда Тывада «Социал картофель» губернатор төлевилелинге хөй ажы-төлдүг 2 муң ажыг өг-бүле киржир

«2017-2020 чылдарда өг-бүле болгаш уругларга социал камгалал» күрүне программазы-биле, 2018 чылда республика бюджединден төлевилелди боттандырар дээш, тус черниң көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринден картофель болгаш ногаа үрезиннерин садып алырынга миллион рубльди тускайлаан.

Тываның эрге-чагыргазы ажы-төлдүг малчын өг-бүлелерни деткип турар 01.06.2018 Тываның эрге-чагыргазы ажы-төлдүг малчын өг-бүлелерни деткип турар

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери кылдыр 2018 чылда 105 өг-бүлени чон чыыштарынга шилээн, олар тараачын (арат) ажыл-агыйларының баштыңнары кылдыр бүрүткелди эртип турар.

Россияның Саң-хөө яамызы орулгалар өзүлдезин көвүдеткен мурнакчыларның санында Тываны демдеглээн 01.06.2018 Россияның Саң-хөө яамызы орулгалар өзүлдезин көвүдеткен мурнакчыларның санында Тываны демдеглээн

 Тыва бодунуң орулгаларын көвүдеткеш, Россияның Саң-хөө яамызының рейтингизинде 8-ки черни ээлээн.

Тываның Баштыңы чазак кежигүннеринге: бистиң уругларывыстың дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алырынга боттарыңар сонуургалдыг болур ужурлуг силер 31.05.2018 Тываның Баштыңы чазак кежигүннеринге: бистиң уругларывыстың дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алырынга боттарыңар сонуургалдыг болур ужурлуг силер

Май 30-де, Тываның Баштыңы республика чазааның кежигүннери-биле ажылчын хуралынче, профессионал өөредилге черлериниң удуртукчуларын база чалаан.

Тывада өскүс уругларга бажың үлээр комиссия составынче кижиниң (уругнуң) эргелерин камгалаар талазы-биле бүрүн эргелиг төлээни киирген 31.05.2018 Тывада өскүс уругларга бажың үлээр комиссия составынче кижиниң (уругнуң) эргелерин камгалаар талазы-биле бүрүн эргелиг төлээни киирген

Тыва Республикада кижиниң (уругнуң) эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээ Ольга Россова Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилелдиң өскүс уругларга бажың үлээр комиссиязының составында кирген.

Тывада «Энергострой» компания аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле 4 бажың тудуун доозуп турар 31.05.2018 Тывада «Энергострой» компания аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле 4 бажың тудуун доозуп турар

 Кызыл хоорайның чөөн микрорайонунда хөй каът бажыңнарны аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле тудуп турар.

Тывага арага аймаа садарынга чөпшээрел алыры нарыыдаар 31.05.2018 Тывага арага аймаа садарынга чөпшээрел алыры нарыыдаар
Республиканың Чазаа спирт садыгжылары өзек капиталын эвээш дизе үш катап көвүдедирин хүлээндирген хоойлу төлевилелин Дээди Хуралче киирген.

Июнь 1 - Тывага юридиктиг халас дуза чедирер хүн 30.05.2018 Июнь 1 - Тывага юридиктиг халас дуза чедирер хүн

Уруглар камгалалының хүнүнде Тываның болчукчулар палатазы база Республиканың юстиция яамызы юридиктиг халас дуза чедирер хүннү эрттирер.

Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн Тывага демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ 30.05.2018 Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн Тывага демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ

Июнь 1  
Уруглар камгалалының хүнүнде «Уругларга музей» деп 1-ден 11 класс өөреникчилеринге 50 хуу чиигелделиг акция — Тываның Национал музейинге, 11.00 - 18.00 шактарда;

Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээн 30.05.2018 Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээн

2018 чылда Тываның хамааты байдал актыларының бижидилгезиниң шупту ачы-дузаларын күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр ап эгелээн.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы 2018 чылда чайгы кадыкшылга дыштанылгазының дугайында 30.05.2018 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы 2018 чылда чайгы кадыкшылга дыштанылгазының дугайында

2018 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле алырга, республикада өөреникчилерниң саны – 64632 кижи (2017 чылда - 62098), ооң иштинде 7-15 харлыг 58431 (64632 кижиниң 90,41 хуузу, 2017 чылда - 52477) уругну дыштандырар.

Тывада «Шериг ралли» конкурстуң киржикчилери чедип келген 30.05.2018 Тывада «Шериг ралли» конкурстуң киржикчилери чедип келген

 Июнь 3-тен 9 хүннеринде республика девискээринге эртер «Шериг ралли» бүгү-российжи конкурстуң бүгү-армейжи чадазынга белеткел Тывада доозулган.

Сайгарлыкчы чорук неделязында Тываның кожууннарынга тускай угланыышкынныг 70 ажыг хемчег эрткен 30.05.2018 Сайгарлыкчы чорук неделязында Тываның кожууннарынга тускай угланыышкынныг 70 ажыг хемчег эрткен

Тус чер бот-башкарылга органнары 26 консультациялар болгаш семинарларны организастаан. Муниципалдыг 10 тургузуг 309 киржикчини хаара туткан ярмаркаларны эрттирип, 1,7 млн. рубль түңнүг продукцияны садып-саарган.

Тываның Баштыңы РФ-тиң кызыгаар камгалаар албанның 100 чылы-биле байырны чедирип, шаңналдарны тывыскан 29.05.2018 Тываның Баштыңы РФ-тиң кызыгаар камгалаар албанның 100 чылы-биле байырны чедирип, шаңналдарны тывыскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының кызыгаар камгалаар албанының 100 чылдааны-биле байырны чедирип, шаңналдарны тывыскан.

«Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни түңнээн 29.05.2018 «Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни түңнээн

Тыва Республика Баштыңының Администрациязының күрүне албаны болгаш кадрлар курлавырының талазы-биле департаментизи профессионал мергежилдиң «Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни үш дугаар эрттирген.

Тыва 2 чыл дургузунда инвестклимат байдалының национал рейтингизинде 35 чадага көдүрүлген 29.05.2018 Тыва 2 чыл дургузунда инвестклимат байдалының национал рейтингизинде 35 чадага көдүрүлген

РФ-тиң 85 субъектилериниң аразынга Тыва инвестиция климадының байдалының национал рейтингизинде 45-ки черни ээлээн.

«Тыва Экспо-2018. Час» регионнар аразының делгелге-ярмаркада бараан саарылгазының ниити түңү 23,5 млн. рубль болган 28.05.2018 «Тыва Экспо-2018. Час» регионнар аразының делгелге-ярмаркада бараан саарылгазының ниити түңү 23,5 млн. рубль болган

Тыва Республиканың Экономика яамызы ындыг медээни берген.15 дугуржулга чардынган. Үш хүн дургузунда 8 муң хире кызылчылар болгаш найысылалдың аалчылары делгелгени көрген.

Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери: ийи тала турисчи агымны ийи катап көвүдедир 28.05.2018 Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери: ийи тала турисчи агымны ийи катап көвүдедир

Чурттар аразының «төгерик столунуң» темазы - кызыгаар туризмин сайзырадып, айыыл чок чорукту хандырары болган. Тыва Республиканың найысылалы — Кызыл хоорайга Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде ук хемчег эрткен.

Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен 28.05.2018 Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен

Тыва Республикада Моолдуң Увс аймааның хүннеринде конференцияны эрттирген.

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген 26.05.2018 Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннериниң албан езузу-биле ажыдыышкыны "Тыва Экспо-2018. Час" девискээрлер аразының 19-ку делгелге-ярмарка-биле эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде 26.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде

Тываның найысылалында Моолдуң Увс аймааның хүннери эгелээн. Майның 25-те, хүннүң бирги чартыында, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан ужурашкан.

"Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан 25.05.2018 "Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан

"Енисей Сибири" төлевилелинге стартты берген соонда, регионнар аразында ажыл-агыйжы бирги аян-чорукту Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина баштаан делегация кылган.

"Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан 25.05.2018 "Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан

 Кызылда хөй квартиралыг алды бажыңны өскээр көжүрүлге программазы-биле бо чоокку айларда дужаар. Ол хире санныг бажыңнар шуут белен.

Тыва даштыкы экономиктиг кады ажылдажылга делгемнерин калбарткан 24.05.2018 Тыва даштыкы экономиктиг кады ажылдажылга делгемнерин калбарткан

 2017 чылда Тываның чурттар аразында экономиктиг харылзаалар географиязы ийи катап улгаткан.

Тываның эрге-чагыргазы тус черниң авиашугумнар пассажирлеринге шупту чиигелделерни 2018 чылда арттырган 24.05.2018 Тываның эрге-чагыргазы тус черниң авиашугумнар пассажирлеринге шупту чиигелделерни 2018 чылда арттырган

 2018 чылда республиканың эрге-чагыргазы Тываның иштинге авиашугумнарга пассажирлер аргыштырылгазынга субсидияны ооң мурнунда турган ол-ла хемчээлге бээр. Тываның Баштыңы ТР-ниң Чазааның авиамаршруттар даңзызын болгаш чиигелделиг тарифтер хемчээлин тодарткан доктаалга атты салган.

Тывага эртер Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде тулган мөге дээш тыва хүреш маргылдаазын интернет ажыглакчылары дорт дамчыдылга-биле көрүп болур 24.05.2018 Тывага эртер Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде тулган мөге дээш тыва хүреш маргылдаазын интернет ажыглакчылары дорт дамчыдылга-биле көрүп болур

 Тыва Моолдуң Убсанур аймаандан делегацияны хүлээп алырга белеткенип турар. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору дээрги Д. Батсайханның аразында дугуржулга езугаар, майның 25-26 хүнеринде Кызылга, Россия Федерациязында Тыва Республикага Увс аймактың хүннери болуп эртер.

Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган 24.05.2018 Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган

 Бо чайын Тываның студент отрядтары улуг объектилер тудуу дээш, ажыл-агыйның элээн каш адырларынга хары угда ажылдаарлар.

Тывага "Наадым-2018" малчыннар байырлалы июльдуң 14 база 15 хүннеринде болуп эртер 23.05.2018 Тывага "Наадым-2018" малчыннар байырлалы июльдуң 14 база 15 хүннеринде болуп эртер

Тыва Республиканың чоннуң байырлалы – Наадым-2018 июльдуң 14-15 хүннеринде болуп эртер.

Тываның Чазаанга «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин сайгарып чугаалашкан 23.05.2018 Тываның Чазаанга «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин сайгарып чугаалашкан

2016 чылда «Аныяк өг-бүлге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге дамчыткан 21 муң баш малдың баш саны 42175 чедир өзүп көвүдээн. Өзүлде - 101 хуу. Тыва Республиканың Баштыңының Дээди Хуралга Айыткалында салдынган кол сорулганы аныяк өг-бүлелер күүсеткен деп, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар 23.05.2018 Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар

 2018 чылда Тыва Республиканың девискээринге 198 лагерьни ажыдып, ынаар ниитизи-биле 19130 уругну хаара тудар.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк 23.05.2018 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк

 Бо айның төнчүзүнде Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 30 квартиралыг ийи бажыңны дужаар. Тудуг биле чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы ооң дугайында дыңнаткан.

Тывада часкы хову ажылдарын эгелээринге белен 22.05.2018 Тывада часкы хову ажылдарын эгелээринге белен

Республикада агаар-бойдустуң байдалы-биле часкы тарылга колдуунда майның 25-тен эгелээр.

Тыва Республикага Моолдуң Убсанур аймааның хүннерин эрттирериниң ПРОГРАММАЗЫ 22.05.2018 Тыва Республикага Моолдуң Убсанур аймааның хүннерин эрттирериниң ПРОГРАММАЗЫ

Майның 25-те (пятницада) 
 «Тыва Экспо-2018. Час» деп регионнар аразының 19-ку ярмарка-делгелгезинде «Увс аймакка кылган» деп делгелгениң ажыдыышкыны – Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 12.00 шакта;

Тываның Баштыңы Улан-Баторга чораанының дугайында: кызыгаар регионнарны хөгжүдер дизе, кызыгаар кады ажылдажылгазынга хосталганы бээр 21.05.2018 Тываның Баштыңы Улан-Баторга чораанының дугайында: кызыгаар регионнарны хөгжүдер дизе, кызыгаар кады ажылдажылгазынга хосталганы бээр

 Тыва Республиканың делегациязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген.

Тываның Баштыңы: Сергей Шойгунуң кылган бүгү-ле ажылы бедик шынарлыг 21.05.2018 Тываның Баштыңы: Сергей Шойгунуң кылган бүгү-ле ажылы бедик шынарлыг

Россия Федерациязының камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу майның 21-де төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар. Ооң адынга дыка хөй байыр чедириишкиннери келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база байырын чедирген.

Тывада өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айын чарлаан 18.05.2018 Тывада өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айын чарлаан

2018 чылдың май 15-тен июнь 15-ке чедир республика девискээринде өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыыр талазы-биле шалыпчы айны чарлаан.

Шолбан Кара-оол: Тыва биле Енисей Сибириниң инфраструктура төлевилелдери – Азия күрүнелериниң аразында кады ажылдажылганы калбартыр бааза 17.05.2018 Шолбан Кара-оол: Тыва биле Енисей Сибириниң инфраструктура төлевилелдери – Азия күрүнелериниң аразында кады ажылдажылганы калбартыр бааза

Республика Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол баштаан Тываның делегациязы Моолга ажыл-албанын май 16-да дооскан.

Тывада ажык-кончаага үндүрүгден орулга 1,7 катап көвүдээн 17.05.2018 Тывада ажык-кончаага үндүрүгден орулга 1,7 катап көвүдээн

 Тываның Чазаа 2017 чылда республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында хоойлу төлевилелин Дээди Хуралга бадыладыр дээш киирген.

Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязында ажык консультацияларны бээр 16.05.2018 Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязында ажык консультацияларны бээр

 Тыва Республиканың Экономика яамызы Сайгарлыкчы чорук неделязы таварыштыр, 2018 чылдың май 25-тен 27-ке чедир, контроль-хыналда органнары, сайгарлыкчы чоруктуң инфраструктура организациялары:

Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд: «Тыва – тоол-дур» 16.05.2018 Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд: «Тыва – тоол-дур»

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртканы Тываның делегациязы, майның 15-те, Моолдуң Чазааның удуртукчулары-биле ажыл-агыйжы ужуражылгаларны эрттирген.

Ийи-Тал суурда аграрлыг чаа школаның интернадынга өөренип чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажы-төлүнден хүлээп эгелээн 16.05.2018 Ийи-Тал суурда аграрлыг чаа школаның интернадынга өөренип чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажы-төлүнден хүлээп эгелээн

 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседири-биле, Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда республиканың чаа аграрлыг школа-интернадынга 2018 чылдың сентябрь 1-лен эгелеп өөренип база чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринден хүлээп эгелээн.

Тывадан албан езузунуң делегациязы Моолдуң Бойдус яамызы биле Энергетика яамызынга ужуражылгаларны эрттирген 15.05.2018 Тывадан албан езузунуң делегациязы Моолдуң Бойдус яамызы биле Энергетика яамызынга ужуражылгаларны эрттирген

Тыва биле Моол туризм биле энергетиканы сайзырадыр аргаларны өөренип көрүп турар.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы малчыннар уругларын тургусканы дээш хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр 15.05.2018 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы малчыннар уругларын тургусканы дээш хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр

Тыва Республиканың Чазааның 2017 чылдың апрель 7-де «Тыва Республиканың муниципалдыг ниити билиг организацияларының интернаттарында чурттап турар малчыннар уругларын тургускан чарыгдалдарының чартыын эгидери-биле

Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын: Тываның Баштыңы биле Моолдуң Президентизи Улан-Баторга ужурашкан 15.05.2018 Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын: Тываның Баштыңы биле Моолдуң Президентизи Улан-Баторга ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын сургакчылаашкыны-биле Моолдуң найысылалы Улан-Батор хоорайда чоруп турар.  
Майның 14-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Президентизи Халтмагийн Баттулга Күрүне ордузунга ужурашкан.

Тывада аварийлиг байдалда азы улуг септелге негеттинип турар муниципалдыг культура албан черлериниң саны 2017 чылда кызырылган 15.05.2018 Тывада аварийлиг байдалда азы улуг септелге негеттинип турар муниципалдыг культура албан черлериниң саны 2017 чылда кызырылган

Россия Федерациязының 1996 чылдың июль 3-те № 1063-р айтыышкынында тургускан норматив езугаар, республиканың муниципалдыг тургузуглары клуб албан черлери-биле 100 хуу хандырттынган.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолдуң найысылалында чеде берген 14.05.2018 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолдуң найысылалында чеде берген

 Майның 13-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Улан-Батор хоорайга чеде бээрге, Моолда Россия Федерациязының Онза болгаш Бүрүн эргелиг элчини Искандер Кубарович Азизов уткуп алган.

Тывада чаа школа-интернатты ажыдарынга белен 14.05.2018 Тывада чаа школа-интернатты ажыдарынга белен

 Тываның Улуг-Хем кожуунунуң Ийи-Тал суурда 2017 чылда тудуп эгелээн чаа школа ээлерин – башкыларын болгаш өөреникчилерни хүлээп алырынга бүрүнү-биле белен.

Тываның Баштыңы: «Республиканың уран чүүл школазы – чогаадылганың болгаш чедиишкинниң девискээри» 11.05.2018 Тываның Баштыңы: «Республиканың уран чүүл школазы – чогаадылганың болгаш чедиишкинниң девискээри»

Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школазы май 11-де 40 харлаанын байырлаан.

Тывада сүткүр альпин өшкүлерни өстүрүп эгелээн 11.05.2018 Тывада сүткүр альпин өшкүлерни өстүрүп эгелээн

 Даглыг Мөңгүн-Тайга кожууннуң малчыннары 2017 чылда Алтайдан Тывага эккелгени уксаалыг альпин өшкүлериниң баштайгы төлдерин алганнар. Мал оолдаашкынының үезинде оларның бажы үш катап өзүп, 16 тургаш, ам 53 баш апарган.

Тывада ажыл чоруктуң ниити деңнели чыл дургузунда 34 хуу кызырылган 11.05.2018 Тывада ажыл чоруктуң ниити деңнели чыл дургузунда 34 хуу кызырылган

2018 чылдың бирги кварталының төнчүзүнде, Тывада ажыл чок кижилерниң саны 8,2 муң кижиге кызырлып, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 34 хуу эвээжээн.

Тывада хуу чуртталга тудуу шапкынчаан 11.05.2018 Тывада хуу чуртталга тудуу шапкынчаан

 Тывада 2018 чылдың эгезинден тура, 15,2 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн тудуп, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 42 хуу хөйнү киирген. Ооң 94,6 хуузу хуу чуртталга тудуунга хамааржыр.

Тываның Баштыңы: мөгелер чараш адаан-мөөрейлиг хүрешти көргүзүп, арыг тиилелгелерни чедип алыңар 10.05.2018 Тываның Баштыңы: мөгелер чараш адаан-мөөрейлиг хүрешти көргүзүп, арыг тиилелгелерни чедип алыңар

Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгеге алдар болдуруп тыва хүреш маргылдаазын эрттирери чаңчыл апарган. Бо удаада республиканың шыырак дээн мөгелери Улуг Тиилелгениң 73 чылынга тураскааткан хүрешке боттарының күжүн шенеп, аарыкчыларын мөгүдеткен.

Тываның Баштыңы дайын хоочуннары болгаш күш-ажылчы фронтунуң киржикчилери-биле ужурашкан 10.05.2018 Тываның Баштыңы дайын хоочуннары болгаш күш-ажылчы фронтунуң киржикчилери-биле ужурашкан

Кызылда дайынның хоочуннары биле күш-ажылчы фронтунуң киржикчилеринге байырлалдың дүштеки шайлаашкынын Тиилелге хүнүнде эрттирери чаңчыл болу берген.

Тываның Баштыңы: майның 9-зу ышкаш күчүлүг өске болуушкун төөгүвүсте чок 09.05.2018 Тываның Баштыңы: майның 9-зу ышкаш күчүлүг өске болуушкун төөгүвүсте чок

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тиилелге хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген.

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 08.05.2018 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Ада-чурттуң Улуг дайынының болгаш тылдың хүндүлүг хоочуннары! 
 Эргим сибирьжилер!

1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 73 чылын Тыва Республикага байырлаар кол хемчеглер планы 08.05.2018 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 73 чылын Тыва Республикага байырлаар кол хемчеглер планы

Май 8-те 
Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнде Сактыышкын мемориалынга «сактыышкынның» хүндүлүг таңныылы база боодал чечектерни салыры – Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнге, 11.00 шакта;

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президентизиниң инагурациязында: Владимир Путин чүгле Россияны эвес, а делегей чурумун өскерткен 08.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президентизиниң инагурациязында: Владимир Путин чүгле Россияны эвес, а делегей чурумун өскерткен

 Россияның Президентизи албан-дужаалче Владимир Путинниң киргениниң байырлыг езулалы Улуг Кремль ордузунга болуп эрткен. Ооң дугайында Кремль сайтызы дыңнаткан.

Тываның Баштыңы Тиилелге чыскаалының кол белеткелиниң дугайында: мында келген кижилер чуртувус дээш чоргааландывыс 08.05.2018 Тываның Баштыңы Тиилелге чыскаалының кол белеткелиниң дугайында: мында келген кижилер чуртувус дээш чоргааландывыс

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайга сургакчылап чорааш, улуг-хүнде Кызыл шөлге, Тиилелге чыскаалының чиңгине белеткелин көрген.

Тывага Тиилелге хүнүнде шериг техника чыскаалы бир дугаар киржир 08.05.2018 Тывага Тиилелге хүнүнде шериг техника чыскаалы бир дугаар киржир

Тус черниң чурттакчылары боду чоруур "Нона-СВК" артиллерийжи машиналарны, "Тигр" марканың куяк автомобильдерин база БТР-80-ниң баазазында харылзааның чаа дериг-херекселдерин көөрлер.

Тываның Баштыңы Президент Владимир Путинниң эрге-чагыргаже киргениниң езулалында 08.05.2018 Тываның Баштыңы Президент Владимир Путинниң эрге-чагыргаже киргениниң езулалында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 7-де, Москвага, Россияның Президентизи Владимир Путинниң инагурация езулалынга киришкен. Москваныы-биле ол 12 шакта эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 06.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чуртугларым!  
Май 6-да бистиң республиканың Үндезин хоойлузу – Конституция хүнүн 17 дугаар чыл демдеглеп эрттирип турар бис.

«Кызыл хоорайда капитал тудуг объектилерин чылыг хандырылгазының системазынга алызында кожарының зоназы» картаны таныштырган 04.05.2018 «Кызыл хоорайда капитал тудуг объектилерин чылыг хандырылгазының системазынга алызында кожарының зоназы» картаны таныштырган

Тыва Республиканың Чазааның 2017 чылдың июнь 21-де «Тыва Республикада чижилгени хөгжүдер стандартты киирер дугайында»

Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантылар конкурузунче чагыгларны 2018 чылдың май 15-ке чедир хүлээп алыр 04.05.2018 Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантылар конкурузунче чагыгларны 2018 чылдың май 15-ке чедир хүлээп алыр

Тыва Республиканың Культура яамызы чогаадыкчы төлевилелдерни боттандырар дээш, культура болгаш уран чүүл адырында Тыва Республиканың Баштыңы - Чазааның даргазының грантызын алыр кижилер болгаш юридиктиг черлерниң чагыгларынга конкурс шилилдезин дараазында угланыышкыннарга чорудуп эгелээн:

Тываның Баштыңы хөмүр-даш уургайынга мөчээн дагжының дугайында дыңнаткан 04.05.2018 Тываның Баштыңы хөмүр-даш уургайынга мөчээн дагжының дугайында дыңнаткан

Тываның хөмүр-даш уургайынга мөчээн дагжы рекордту чедип алган өрүмнекчилер бригадазын удуртуп турган деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Facebook-та бодунуң арынында бижээн.

Тываның Баштыңы Кремльдиң губернаторлар рейтингизинде эки демдекти алган 03.05.2018 Тываның Баштыңы Кремльдиң губернаторлар рейтингизинде эки демдекти алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол политиктиг туружу-биле российжи эксперттерниң эки деп демдээн алган, Сибирь федералдыг округда беш губернаторнуң санында .

1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 73 чылынга тураскааткан кол хемчеглер планы 03.05.2018 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 73 чылынга тураскааткан кол хемчеглер планы

Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнде тураскаалга «сактыышкынның» хүндүлүг таңныылы база боодал чечектерни салыры - Тиилелге шөлүнге, майның 8-те 11.00 шакта;
 

Тываның Баштыңы Кемеровода Сибирь федералдыг округтуң губернаторлар чөвүлелиниң хуралында киржип турар 03.05.2018 Тываның Баштыңы Кемеровода Сибирь федералдыг округтуң губернаторлар чөвүлелиниң хуралында киржип турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кемерово хоорайда, Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң удуртканы Сибирь федералдыг округтуң губернатор чөвүлелиниң хуралында киржип турар.

Тываның найысылалынга мергежилиниң тергииннернин шаңнаан 03.05.2018 Тываның найысылалынга мергежилиниң тергииннернин шаңнаан

 Май 1-де, найысылалдың кол шөлүнге «Мергежилиниң тергиини» профессионал мергежилдиң республика маргылдаазынга тиилээннерни шаңнаарының езулалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем кожуунга чорааннар 03.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем кожуунга чорааннар

 «Күш-ажылдың хүнүнде чаңгыс чер-чурттугларымның хавырыкталы берген холдарын тудар аас-кежиктиг болдум. Шагаан-Арыгга четкеш, хоочуннар, бөдүүн кижилер-биле ужуражып, аныяктар сесерлииниң база хоорайывыстың чаагайжыдылга планын бадылап, төрээн черимге ам-на ыяшты олурттум» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Тываның Баштыңының Майның 1-биле байыр чедириишкини 01.05.2018 Тываның Баштыңының Майның 1-биле байыр чедириишкини
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!  

Частың болгаш Күш-ажылдың хүнү-биле сеткилим ханызындан байыр чедирдим!

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның 1-ге тураскааткан кол хемчеглер планы 28.04.2018 Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның 1-ге тураскааткан кол хемчеглер планы

I. Организастыг хемчеглер 
 1. Май 1-де 75, 80, 85, 90, 95 харлаан юбилейин демдеглеп турар узун назылыгларга байыр чедирери – ХБАБ-ка май 1-де.

Тываның Баштыңы май байырлалының бүдүүзүнде күш-ажылдың кижилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 27.04.2018 Тываның Баштыңы май байырлалының бүдүүзүнде күш-ажылдың кижилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Апрельдиң 27-де, Частың болгаш Күш-ажыл байырлалының бүдүүзүнде, күш-ажылчы чедиишкиннери-биле шылгараан республиканың мурнакчыларын шаңнап-мактаар езузал болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол террорга удур комиссия биле оперативтиг штабтың каттышкан хуралын эрттирген 27.04.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол террорга удур комиссия биле оперативтиг штабтың каттышкан хуралын эрттирген

Майның дыштаныр хонуктарында айыыл чок чоруктуң хайгаарал ажылын күштелдирип, кезээде белен байдалдың хемчеглерин сайгарып чугаалажыр дээш, республика чазаанда террорга удур комиссия биле оперативтиг штаб хуралдаан.

Тываның Баштыңы Соңгу Кавказче албан сургакчылаашкынынче полицияның каттышкан отрядын үдешкен 27.04.2018 Тываның Баштыңы Соңгу Кавказче албан сургакчылаашкынынче полицияның каттышкан отрядын үдешкен

 Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының каттышкан отряды, Cоңгу Кавказтың девискээринде конститусчу чурумну тударынга дайынчы албан хүлээлгезин алды ай дургузунда күүседир дээш, Чечен Республикаже аъттаныпкан.

Кызыл—Курагино оруунуң тудуу чүге херегил 26.04.2018 Кызыл—Курагино оруунуң тудуу чүге херегил

 Россияның Чазаа Элегес–Кызыл–Курагино демир-орук тудуунга керээлиг дугуржулганы чарар дугайында айтыышкынны бадылаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң автооруктар хайгаараар регионнар аразында эргелелдиң начальниги Федор Семенков-биле ужурашкан 25.04.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң автооруктар хайгаараар регионнар аразында эргелелдиң начальниги Федор Семенков-биле ужурашкан
Чугааның кол утказы – ылаңгыя пассажирлер аргажылгазында контроль-хайгаарал ажыл-чорудулгазын шыңгыырадырының айтырыы болган.

Алтай Республикаже автоорукту угландырар дугайында айтырыгны Тываның Чазаанда сайгарып турар 25.04.2018 Алтай Республикаже автоорукту угландырар дугайында айтырыгны Тываның Чазаанда сайгарып турар

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Кызылдың чаартынган аэропортунда чырык медээзиниң дериг-херекселин эптээр, Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдарының дугайында, база Тывадан Алтай Республикаже автомобиль оруун шөйер төлевилелди орук эксперттериниң шинчилээн болгаш анализтээн түңнелдерин илеткээн.

Тываның Баштыңы найысылалга автовокзал тудар саналдыг сайгарлыкчы-биле ужурашкаш, даалгаларны берген 24.04.2018 Тываның Баштыңы найысылалга автовокзал тудар саналдыг сайгарлыкчы-биле ужурашкаш, даалгаларны берген

Сайгарлыкчы Роман Добровольский, эрткен дыштаныр хүнде, Тываның Баштыңы Тувы Шолбан Кара-оолдуң хүлээп алыышкынынга кирген. Кызыл хоорайга автовокзалдың чаа оран-савазын тударын ол саналдаан.

Тываның Баштыңы муниципалдыг тургузугларны сезоннуг ажылдарже угландырган 24.04.2018 Тываның Баштыңы муниципалдыг тургузугларны сезоннуг ажылдарже угландырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы тарылга кампаниязының айтырыгларындан аңгыда, муниципалдыг шупту тургузугларның идепкейлиг ажылдаар ужурлуг сезоннуг ажылдарын айыткан.

Тываның Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг суурга биче ГЭС-ти тудар 24.04.2018 Тываның Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг суурга биче ГЭС-ти тудар

Тус чер инициативаларын шилиир конкурс комиссиязы биче суурлары деткээн «Мээң чурттап турар суурум» мурнады боттандырар төлевилел чорудуу-биле хуралдаан.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйынга 2018 чылдың тарылга ажылдарын үе шаанда эгелээрин сагындырган 24.04.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйынга 2018 чылдың тарылга ажылдарын үе шаанда эгелээрин сагындырган

Понедельникте чазактың аппарат хуралында, республика баштыңы Шолбан Кара-оол кожуун чагыргаларының баштыңнары-биле тарылга сезонунга көдээ ажыл-агый яамызының белениниң айтырыын видеохарылзаага чугаалашкан.

Тываның Баштыңы арга-арыг өрттери-биле демиселде профилактика ажылдары болгаш белеткелди бирги ээлчегде салырын негээн 24.04.2018 Тываның Баштыңы арга-арыг өрттери-биле демиселде профилактика ажылдары болгаш белеткелди бирги ээлчегде салырын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары болгаш оралакчыларындан өрттүң айыыл чоруунуң талазы-биле бирге ээлчегде чорудар хемчеглерни хандырын негээн.

Тус чер бот-башкарылга хүнүнде Тываның муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң съездизи болуп эрткен 24.04.2018 Тус чер бот-башкарылга хүнүнде Тываның муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң съездизи болуп эрткен

 Апрельдиң 21-де, Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга, «Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассоциацияның съезидизи болуп эрткен.

Тываның Баштыңы 2017 чылда чазактың ажыл-чорудулгазының түңнелдерин ТР-ниң Дээди Хуралынга илеткээн 23.04.2018 Тываның Баштыңы 2017 чылда чазактың ажыл-чорудулгазының түңнелдерин ТР-ниң Дээди Хуралынга илеткээн

Чазактың 2017 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң дугайында отчетту Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга берген. Парламентиниң апрель 19-та ээлчеглиг VIII cессиязының үезинде отчетту кылган.

Тываның Дээди Хуралының депутады Аяна Монгуш: Тываның Баштыңы республиканың туружун суларатпас 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Аяна Монгуш: Тываның Баштыңы республиканың туружун суларатпас

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген.

Депутат Лидия Волошина Тыва Чазактың отчедунуң дугайында: бистиң республикавысты озалааш черде турар деп бодаар 20.04.2018 Депутат Лидия Волошина Тыва Чазактың отчедунуң дугайында: бистиң республикавысты озалааш черде турар деп бодаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган.

Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев: көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев: көдээниң айтырыы мени хөлзедип тур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган. Депутаттар регион баштыңының илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткен.

Тываның Дээди Хуралының депутады Солангы Тамчай: Тываның Чазааның отчедунда кошкак болгаш күштүг талаларны айытканынга таарзындым 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Солангы Тамчай: Тываның Чазааның отчедунда кошкак болгаш күштүг талаларны айытканынга таарзындым

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген.

Депутат Виталий Бартына-Сады 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы дыка хөй айтырыгларны тура-соруктуг шиитпирлээн 20.04.2018 Депутат Виталий Бартына-Сады 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы дыка хөй айтырыгларны тура-соруктуг шиитпирлээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган.

Тываның Дээди Хуралының депутады Василий Оюн 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: сорулгаларын күүсеткен 20.04.2018 Тываның Дээди Хуралының депутады Василий Оюн 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: сорулгаларын күүсеткен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудалгазының дугайында отчетту берген.

Тывада беш сылдыстыг бирги аалчылар бажыңы бүрүткеттинген 19.04.2018 Тывада беш сылдыстыг бирги аалчылар бажыңы бүрүткеттинген

 «AZIMUT Отель Кызыл» аалчылар бажыңынга эң бедик класстың категориязын тывыскан.

Тываның Баштыңы: Чазак Отчеду – удуртулганың шынарынга боттуг сайгарылга кылыр арга 19.04.2018 Тываның Баштыңы: Чазак Отчеду – удуртулганың шынарынга боттуг сайгарылга кылыр арга

 Тываның Баштыңы чазактың ажыл-чорудулгазының чыл отчедун Дээди Хуралга илеткээр.

Тываның Баштыңы шефке алганы школа-интернатта оолдары-биле күш-дамыр белеткелин уламчылавышаан 19.04.2018 Тываның Баштыңы шефке алганы школа-интернатта оолдары-биле күш-дамыр белеткелин уламчылавышаан

2018 чылдың апрельде Москва хоорайга, Бүгү-Россияның кадет корпустарының ХV чыыжында, чурттуң кадет корпустарының аразынга «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадындан» 14 оол эң бедик көргүзүглерни чедип алгаш, тиилекчи болганннар.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыдының чаа оралакчыларын чаартыкчы ажылдарже кыйгырган 19.04.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыдының чаа оралакчыларын чаартыкчы ажылдарже кыйгырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бо понедельникте, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга чедип, коллектив база көдээ ажыл-агый КУБ-тарының удуртукчулары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы терапия корпузунда тудуг ажылдарын шапкынчыдарын негээн 18.04.2018 Тываның Баштыңы терапия корпузунда тудуг ажылдарын шапкынчыдарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол терапия корпузунуң тудуг шөлүнге үнүүшкүннүг хуралды эрттирген. Объектиде ажылдарны тудуг организациязының удуртулгазы, тудуг болгаш кадык камгалал сайыттары-биле кады сайгарып чугаалашканнар.

Апрель 25-те Тываның Албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузу «Ажык эжиктер хүнүн» эрттирер 18.04.2018 Апрель 25-те Тываның Албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузу «Ажык эжиктер хүнүн» эрттирер

Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузу апрельдиң 25-те, 9.00 шактан 17.00 шакка чедир, республиканың чурттакчы чонунга медээлер дыңнадырының деңнелин база камгалаттырган кижилерниң албан медицина камгаладылгазының айтырыгларының талазы-биле эрге-хоойлу билиглерин бедидер сорулгалыг «Ажык эжиктер хүнүн» эрттирер.

Тывада оолдар этиленгликоль-биле хораннанганы тодараан 18.04.2018 Тывада оолдар этиленгликоль-биле хораннанганы тодараан

Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суурда элээдилерниң хораннанган чүүлүн тодараткан экспертиза, этиленгликоль болганын түңнээн.

Тываның Баштыңы хораннанган оолдарга чогуур эмчи дузазын көргүзерин дааскан. ОБ чылдагааннарының дугайында баштайгы медээ. 18.04.2018 Тываның Баштыңы хораннанган оолдарга чогуур эмчи дузазын көргүзерин дааскан. ОБ чылдагааннарының дугайында баштайгы медээ.

«Торгалыг суурда хораннанган оолдарның кадыкшыл байдалы чүгээртээн деп, дыңнадып тур мен, чаңгыс чер-чурттуглар. Үш оол токсикология салбырында, ийи оол республиканың уруглар эмнелгезинде чыдар. Оожургап, анаа олурбас ужурлуг бис.

Тываның Баштыңы айыыл чок чоруктуң шупту дүрүмнерин хандырарын аът чарыжының организаторларындан негээн 17.04.2018 Тываның Баштыңы айыыл чок чоруктуң шупту дүрүмнерин хандырарын аът чарыжының организаторларындан негээн

 Апрельдиң 20-де, Тываның Чөөн-Хемчик кожуунга республиканың аът чарыжы чаңчыл езугаар болуп эртер.

Тываның Баштыңы КЭФ-2018-те: «Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – кайы-даа талазы-биле онзагай 17.04.2018 Тываның Баштыңы КЭФ-2018-те: «Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – кайы-даа талазы-биле онзагай

 "Енисейниң Сибири" төлевилел-биле кады ажылдаарын үш регион дугурушкан. Красноярск крайның губернаторунуң хүлээлгезин күүседип турар Александр Усс, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Хакасияның Баштыңы Виктор Зимин дугуржулгага атты салганнар.

Тыва Кышкы универсиада-2019-туң от эстафетазының белеткелинге киржир 17.04.2018 Тыва Кышкы универсиада-2019-туң от эстафетазының белеткелинге киржир

Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Красноярск-2019 дирекциязы» автономнуг коммерциялыг эвес организацияның удуртукчузу Максим Уразов база Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол олар кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.

Тываның Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан 16.04.2018 Тываның Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, соцчеткилерде онлайн-чурум-биле дамчыткан хуралда, Хакасия база и Красноярск крайның төлээлериниң киржилгези-биле үш талалыг ажылчын бөлүктүң ажылдаары «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан.

Тыва совет үениң кобальт артынчыларын болбаазырадырынга идегеп турар 16.04.2018 Тыва совет үениң кобальт артынчыларын болбаазырадырынга идегеп турар

 Тываның Хову-Аксы суурунда хоозураан кобальт комбинадының, амгы үениң үлетпүрүнге перспективтиг чиг-эт болур, хоралыг болгаш аар металлдарның муң-муң тонна артынчыларын болбаазырадырынга инвесторлар тыптып кээринге регион улуг идегелдиг.

Тываның Баштыңы: Азия чурттарынче ужудуушкунда Кызылдың аэропорту белдир апаар 16.04.2018 Тываның Баштыңы: Азия чурттарынче ужудуушкунда Кызылдың аэропорту белдир апаар

 Кызылдың аэропорту Азия чурттарынче чүък сөөртүлгезиниң белдири апаар чадавас. Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде (КЭФ) Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТАСС-ка ооң дугайында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы Кызылда көвүрүгнү чаартыр ажылдар 2019 чылда доостурун дыңнаткан 16.04.2018 Тываның Баштыңы Кызылда көвүрүгнү чаартыр ажылдар 2019 чылда доостурун дыңнаткан

 Төлевилелдиң ниити инвестиция хемчээли 1,26 млрд рубль хире. Тываның найысылалы Кызылда коммуналдыг чаңгыс көвүрүгнүң эде тудуушкун ажылдары 2019 чылда доостур.

Тыва биле Алтайның оруктарын каттыштырары - чаа рыноктарже дорт орукту Сибирьниң бизнезинге ажыдар 16.04.2018 Тыва биле Алтайның оруктарын каттыштырары - чаа рыноктарже дорт орукту Сибирьниң бизнезинге ажыдар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ак-Довурак – Абаза оруун септээринге сонуургалдыын чугаалаан. Ооң бодалы-биле алырга, ол регионга Новосибирск-биле дорт аргыжар арганы бээр.

Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018-те Тываның эвээш чурттакчылыг болгаш ыраккы суурларын соталыг харылзаа-биле хандырар база ХВОШ тудар талазы-биле инвестиция төлевилелдерин чугаалашкан 13.04.2018 Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018-те Тываның эвээш чурттакчылыг болгаш ыраккы суурларын соталыг харылзаа-биле хандырар база ХВОШ тудар талазы-биле инвестиция төлевилелдерин чугаалашкан

 Бөгүн Красноярскиниң экономиктиг форумунуң ийиги ажыл хүнү эгелээн. Тыва Республиканың чугаалажыышкын өрээлинде ажыл-агыйжы ужуражылгалар эртип, аңгы-аңгы инвестиция төлевилелдериниң сайгырылгазы уламчылап турар.

XV Красноярскиниң экономиктиг форуму ажылын эгелээн 13.04.2018 XV Красноярскиниң экономиктиг форуму ажылын эгелээн
«Салгал 2030» аныяктар шөлчүгежинден Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018 бодунуң ажылын эгелээн.

Тываның Баштыңы – бистиң регионнарның хөгжүлдезиниң шимчедикчи күжү «Енисейниң Сибири» төлевилел апаар 13.04.2018 Тываның Баштыңы – бистиң регионнарның хөгжүлдезиниң шимчедикчи күжү «Енисейниң Сибири» төлевилел апаар

(Регионнуң удуртукчузу Красноярскиниң экономиктиг форумунуң аргаларының дугайында) 
Апрель 12-де XV Красноярскиниң экономиктиг форуму ажылын эгелээн.

Тываның Өөредилге яамызы профессионал башкылал мергежилиниң конкурс түңнелдерин үндүрген 12.04.2018 Тываның Өөредилге яамызы профессионал башкылал мергежилиниң конкурс түңнелдерин үндүрген

В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филормониязынга профессионал башкылал мергежилиниң мөөрейинге тиилекчилерни шаңнап-мактаан байырлыг хемчег болуп эрткен.

«Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге белеткеп турар 11.04.2018 «Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге белеткеп турар

«Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң дээштииниң кол көргүзүү ийи көргүзүгге чедиишкинден хамааржыр:

Тываның эмчи колледжизиниң доозукчулары Сибирьниң медицина талазы-биле дээди өөредилге черлеринге өөредилгезин уламчылап болур 11.04.2018 Тываның эмчи колледжизиниң доозукчулары Сибирьниң медицина талазы-биле дээди өөредилге черлеринге өөредилгезин уламчылап болур

 Республиканың эмчи колледжизи Красноярскиниң күрүнениң медицина университеди, Сибирьниң күрүнениң медицина университеди база Алтайның күрүнениң медицина университеди-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулгаларны чарган.

Тываның Баштыңы Каа-Хем суурда чылдың-на сугга алзыр девискээрлерге хамаарыштыр шиитпирни бир ай иштинде алырын Кызыл кожуун чагыргазынга берген 11.04.2018 Тываның Баштыңы Каа-Хем суурда чылдың-на сугга алзыр девискээрлерге хамаарыштыр шиитпирни бир ай иштинде алырын Кызыл кожуун чагыргазынга берген

Вторникте, муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция чурумунга эрткен республика чазааның хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Каа-Хем суурда чылдың-на сугга алзыр девискээрлерге хамаарыштыр тодаргай хемчеглерни бир ай дургузунда алырын Кызыл кожуун чагыргазының даргазы Валентин Енданга дааскан.

Өөредилге яамызы 2018 чылда тулган башкыларга Тываның Баштыңының премиязын тыпсырынга конкурс шилилгези эгелээнин чарлаан 09.04.2018 Өөредилге яамызы 2018 чылда тулган башкыларга Тываның Баштыңының премиязын тыпсырынга конкурс шилилгези эгелээнин чарлаан

Тыва Республиканың Чазааның 2006 чылдың май 18-те «Тыва Республиканың Баштыңы - Чазааның Даргазының өөредилге адырында премияларын болгаш грантыларын тыпсырының дугайында» №642 доктаалынга даянгаш

Тываның Баштыңы Күрүне Думазының дыңнаашкыннарында регионнарга «модельдиг бюджет» аргазын өскертирин саналдаан 09.04.2018 Тываның Баштыңы Күрүне Думазының дыңнаашкыннарында регионнарга «модельдиг бюджет» аргазын өскертирин саналдаан

 Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күрүне Думазының даргазының бирги оралакчылары база бюджеттер аразында хамаарылгалар айтырыгларының талазы-биле үш талалыг комиссияның бир даргазы Александр Жуков-биле ужурашкан.

Ат-алдарлыг ус-шевер даш чонукчузу, Тыва АССР-ниң алдарлыг чурукчузу Сергей Кочаа чуртталгадан чарлып чоруткан 06.04.2018 Ат-алдарлыг ус-шевер даш чонукчузу, Тыва АССР-ниң алдарлыг чурукчузу Сергей Кочаа чуртталгадан чарлып чоруткан

 «Ат-алдарлыг даш-чонукчузу, Бай-Тайгадан билдингир чурукчу болгаш дарган, талантылыг болгаш кайгамчык башкы, өглерниң бурунгу уран чүүлүнүң кадагалакчызы, хөй-ниитичи, бистиң төрээн республикавыстың төлептиг оглу Сергей Хомушкуевич Кочааның дүүн дүне, 66 харлыында, чүрээ турупкан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: шынчы чижилгелиг өзүлде дээш ажылдап турарларга деткимчени ам-даа уламчылаар бис 06.04.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: шынчы чижилгелиг өзүлде дээш ажылдап турарларга деткимчени ам-даа уламчылаар бис

Апрель 5-де, Улуг Кремль Ордузунга, Россияның Президентизи Владимир Путин чуртта чижилгени хөгжүдерин деткиир талазы-биле РФ-тиң субъектилериниң ажыл-чорудулгазында мурнады боттандырар угланыышкыннар айтырыын чугаалашкан Күрүне чөвүлелиниң хуралын эрттирген.

Тываның Баштыңы муниципалдыг эрге-чагыргаларга сезоннуг ажылдарның уг-шиин берген 05.04.2018 Тываның Баштыңы муниципалдыг эрге-чагыргаларга сезоннуг ажылдарның уг-шиин берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол среда эртенинде бодунуң блогунга, муниципалдыг эрге-чагыргага сезоннуг ажылдар-биле холбашкан кол даалгалар даңзызын парлаан:

Тыва Кино фондузундан кинозалдар чаартынга күрүне деткимчезин алган 05.04.2018 Тыва Кино фондузундан кинозалдар чаартынга күрүне деткимчезин алган

 Барыын-Хемчик биле Чөөн-Хемчик кожууннарда - Кызыл-Мажалык, Ак-Довурак база Чадаананың чурттакчылары чыл төнчүзүнде амгы үениң дериг-херексели-биле 2d и 3d хевирге киноларны көрүп эгелээр.

Каа-Хемде Республиканың эки турачы штавы сугга алыскан черлерде когараан чонга дузазын көргүзүп турар 05.04.2018 Каа-Хемде Республиканың эки турачы штавы сугга алыскан черлерде когараан чонга дузазын көргүзүп турар

 Каа-Хем суурда Республиканың эки турачылар штавы бодунуң ажылын уламчылавышаан. Дүүн хүннүң 18 шакка чедир, 50 кижи штабта дежурныйлап турар специалистерден дуза дилеп келген.

Тывада өрт айыылының сезонунга белеткел эгелээн 04.04.2018 Тывада өрт айыылының сезонунга белеткел эгелээн
Тывага бооп болур арга-арыг өрттерин өжүреринче 500 ажыг кижини хаара тудар.

Тываның Каа-Хем суурда, сугга алыскан черлерде кижилерге, дуза көргүзер болгаш тайылбыр бээр республиканың эки турачылар штавын ажыткан 04.04.2018 Тываның Каа-Хем суурда, сугга алыскан черлерде кижилерге, дуза көргүзер болгаш тайылбыр бээр республиканың эки турачылар штавын ажыткан

Тывада, Каа-Хем суурда сугга алыскан черлерде кижилерге дуза көргүзер болгаш тайылбыр бээр, республиканың эки турачылар штавы бодунуң ажылын эгелээн.

Тывада часкы үер: амгы байдалы, чорудуп турар хемчеглер 04.04.2018 Тывада часкы үер: амгы байдалы, чорудуп турар хемчеглер

 2018 чылдың март 21-26-да республика девискээринге хүндүс агаарның температуразы +10,+15° чедир хенертен чылаан. Марттың сөөлгү он хонуу база--ла чылыг хүннерлиг болган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожуунда сугга алыскан девискээрлерде аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының талазы-биле дарый күүседир даалгалар даңзызын бадылаан 03.04.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожуунда сугга алыскан девискээрлерде аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының талазы-биле дарый күүседир даалгалар даңзызын бадылаан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чазактың албан дужаалдыг кижилеринге Кызыл кожуунда аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының талазы-биле дарый күүседир даалгаларны берген:

Тывада тарылга үезин тодараткан 03.04.2018 Тывада тарылга үезин тодараткан

30,8 муң гектар шөлге часкы тарылга ажылдарын чорудар. Ооң 6,2 муңунга тараа культураларын, 21,4 муң гектарынга мал чиир тараа үрезинин чажар.

Тываның Баштыңы Крсноярскиниң экономиктиг шуулганының бүдүүзүнде: регионнар аразында түңнел чок чижилгени «Енисей Сибири» төлевилел чайладыр» 03.04.2018 Тываның Баштыңы Крсноярскиниң экономиктиг шуулганының бүдүүзүнде: регионнар аразында түңнел чок чижилгени «Енисей Сибири» төлевилел чайладыр»

 Красноярск край, Тыва база Хакасияның тургузуп турары «Енисей Сибири» экономиктиг макрорегионнуң кол төлевилелдериниң бирээзи Кызыл-Курагино демир-оруунуң тудуу болур деп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Тыва хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптүң ажылын эң бедик деңнелде организастаан РФ-тиң регионнарының санында 03.04.2018 Тыва хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптүң ажылын эң бедик деңнелде организастаан РФ-тиң регионнарының санында

 Экономиктиг хөгжүлде яамызы 2017 чылдың 4 кварталында күрүне ачы-дузаларын көргүзер хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптер четкизин тургузуп, ону хөгжүткен регионнарның рейтингизин белеткээн.

Тываның муниципалитеттеринде бюджет адырының ажылдакчылары июнь 1-ге чедир «Мир» карталарын алыр 02.04.2018 Тываның муниципалитеттеринде бюджет адырының ажылдакчылары июнь 1-ге чедир «Мир» карталарын алыр

Россияның банкызының Сибирьде кол эргелелиниң Тыва Республикада салбыры - Национал банкының төлээлериниң киржилгези-биле Тываның Чазааның хуралынга ындыг шиитпирни хүлээп алган.

Волонтерларның дузазын ажыглаар 02.04.2018 Волонтерларның дузазын ажыглаар

 Республиканың төп болгаш мурнуу кожууннарынга хар бо чылын хөй дүшкенин сагындыраал. Ынчангаш Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы үеде эрээн хардан суг үери болу бээрин баш удур сагындырып, чер-черлерге белеткел ажылдарын күштелдирип, онза байдалды болдурбас база чайладыр оперативтиг штабтарны тургузар дугайында айтыышкынны берип, чогуур доктаалга атты салган турган.

ТР-ниң Баштыңының Администрациязынга база ТР-ниң Чазак Аппарадынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсче документилерни хүлээп эгелээн 30.03.2018 ТР-ниң Баштыңының Администрациязынга база ТР-ниң Чазак Аппарадынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсче документилерни хүлээп эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга база Тыва Республиканың Чазак Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер аныяк специалистерни шилиир конкурска киржири-биле документилерни хүлээп эгелээн.

Март 29-та 18.00 шактыы-биле Тывада эрээн сугларда алыскан 60 бажың арткан 30.03.2018 Март 29-та 18.00 шактыы-биле Тывада эрээн сугларда алыскан 60 бажың арткан

ОБЯ-ның кол эргелелиниң парлалга албанының дыңнадыы-биле алырга, март 29-та 18.00 шакта, Тывада Высокая, Современник, 2-ги Целинная, Фестивальная, Холмистая, Аржаан, Горнорудная, Кедровая, Интернациональная, Аныяк, Лазурная, Алдан-Маадыр, 2-ги Буренская база Сергей Лазо кудумчуларында

Тываның Чонну ажылга хаара тудар төптери амгы үениң «Катарсис» программа комплекизинче шилчээн 30.03.2018 Тываның Чонну ажылга хаара тудар төптери амгы үениң «Катарсис» программа комплекизинче шилчээн

Тываның чонну ажылга хаара тудар төптери «Катарсис» программа комплекизиниң амгы 8-ки хевиринче 2018 чылда шилчээн.

Тывада садыг төптеринде база хөй улус чыглыр объектилерде хыналдалар эгелээн 30.03.2018 Тывада садыг төптеринде база хөй улус чыглыр объектилерде хыналдалар эгелээн

Онза байдалда яамызының Тыва Республикада кол эргелели биле Кызылдың прокуратура ажылдакчыларының бирги хынаан объектизи – найысылалдың төвүнде "Алма" садыг төвү болган.

Тывада 2000-2002 чылдарда төрүттүнген оолдар, уруглар аразынга хол бөмбүүнге бирги чер дээш маргылдаа чазактың деткимчези-биле эртип турар 30.03.2018 Тывада 2000-2002 чылдарда төрүттүнген оолдар, уруглар аразынга хол бөмбүүнге бирги чер дээш маргылдаа чазактың деткимчези-биле эртип турар
2018 чылдың март 26-дан 30 хүннеринде Кызылда «Херел» спорт залы биле СК им. И.Ярыгин аттыг спортчу комплексте республиканың бирги чери дээш хол бөмбүүнүң маргылдаазы эртип турар.

Тываның эрге-чагыргазы бюджет чарыгдалдарын эде үлээш, немелде федералдыг акшаландырыышкын киирилдезин хандырган 29.03.2018 Тываның эрге-чагыргазы бюджет чарыгдалдарын эде үлээш, немелде федералдыг акшаландырыышкын киирилдезин хандырган

 2018 чылдың бюджединче Тываның Чазааның киирген эдилгелерин Дээди Хурал бадылаан.

Кызыл кожуун: оперативтиг медээ 29.03.2018 Кызыл кожуун: оперативтиг медээ

 88 бажыңны, оларның 58-зи бүрүнү-биле, а 30-ин кезек-чамдыызын суг алган. Аныяк (30 см-ге), Интернациональная, Кедровая база Аржаан кудумчуларда сугнуң деңнели баткан. Сугга алыскан черлерде бажыңнарда чеже кижи чурттап турганын тодарадып турар.

Тываның аңныыр ажыл-агый чөвүлели куштар база хүрең адыглар аңнаар хуусааны доктааткан 29.03.2018 Тываның аңныыр ажыл-агый чөвүлели куштар база хүрең адыглар аңнаар хуусааны доктааткан

 Тываның Аңныыр ажыл-агый чөвүлелиниң хуралынга куштарны болгаш хүрең адыгны чазын аңнаар үезин эгелээр дугайында айтырыгны чугаалашкан.

«2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирген 28.03.2018 «2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирген

 Тываның Чазаа «2018-2022 чылдарда амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээри» Тыва Республиканың күрүне программазынче өскерилгелерни киирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның төлевилелин ажылдап кылган.

Красноярск край, Хакасия база Тываның экономиктиг хөгжүлде сайыттары Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2018-ке белеткелди чугаалашкан 28.03.2018 Красноярск край, Хакасия база Тываның экономиктиг хөгжүлде сайыттары Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2018-ке белеткелди чугаалашкан

 Федерацияның үш субъектизиниң экономиктиг хөгжүлде талазы-биле регион яамыларының удуртукчулары Красноярскиниң экономиктиг шуулганында "Енисей Сибири" макрорегион төлевилелин таныштырарын сайгарып чугаалашкан. 

Республиканың чурттакчылары «Кемерово, Тыва сээң-биле кады» деп кажыыдал акциязынга киришкен 28.03.2018 Республиканың чурттакчылары «Кемерово, Тыва сээң-биле кады» деп кажыыдал акциязынга киришкен

Коргунчуг өрт айыылынга чоок кижилерин, ажы-төлүн чидирген кижилерни деткиир дээш республиканың чону хөй-ниити эгелээшкини-биле эрттирген «Кемерово, Тыва сээң-биле кады» деп кажыыдалдың акциязынга чыглып келген.

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң санын көвүдедир 27.03.2018 Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң санын көвүдедир

 Тывада уругларга стационарлыг лагерьлер саны көвүдээр. Эрткен чылга деңнээрге, бо чайын республикага 198 чайгы кадыкшылга легерьлери ажылдаар, азы 5 лагерь хөй. Немелде баазаларны ажытканы, сезонда немей 3 муң хире уругну дыштандырар арганы бээр.

Тывада часкы мал оолдаашкының үезинде хой малдың баш санын чартык саяга көвүдедир сорулганы салган 27.03.2018 Тывада часкы мал оолдаашкының үезинде хой малдың баш санын чартык саяга көвүдедир сорулганы салган

 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыныны февральда-ла эгелээн. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң баштайгы түңнелдерин илеткээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчы чонунуң өмүнээзинден Кемеровода айыыл-халап-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен 26.03.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчы чонунуң өмүнээзинден Кемеровода айыыл-халап-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен

 Кемеровонуң төвүнде «Зимняя вишня» садыг-хөглээшкин комплекизинге улуг-хүннүң ийиги чартыында улуг өрт өөскүп үнген.

 «Социал картофель» адрестиг төлевилелди 2018 чылда база уламчылаар 23.03.2018 «Социал картофель» адрестиг төлевилелди 2018 чылда база уламчылаар

Республика бюджединде ол сорулгага бо чылын 1 млн. 100 муң рубль көрдүнген, төлевилелге эвээш орулгалыг 2587 өг-бүле киржир.

Тываның Баштыңы часкы үениң бооп болур онза байдалдарын болдурбас база ооң-биле демисежир сорулганы салган 23.03.2018 Тываның Баштыңы часкы үениң бооп болур онза байдалдарын болдурбас база ооң-биле демисежир сорулганы салган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, синоптиктерниң республикада агаар хенертен чылып, 15 градус чедер дээнин, база катап сагындырган.

Тываның Баштыңы кол яамыларның удуртукчу составын аныяктар-биле быжыглаан 23.03.2018 Тываның Баштыңы кол яамыларның удуртукчу составын аныяктар-биле быжыглаан

 Тываның Чазаа орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызынга чаа томуйлаашкыннарны бадылаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чогуур доктаалга атты бо неделяда салган.

Тываның Баштыңы ТР-ниң Культура яамызынга башкарыкчы артистерниң халас гастрольдарын республикага организастаарын дааскан 23.03.2018 Тываның Баштыңы ТР-ниң Культура яамызынга башкарыкчы артистерниң халас гастрольдарын республикага организастаарын дааскан

 Тываның Чазаа күрүне чагыы-биле 32 млн. ажыг рубльди республиканың чурттакчыларынга билдингир артистерниң болгаш чогаадыкчы коллективтерниң 2018 чылда концерт программаларынче шилчидер.

Чоннуң бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын тодаргай ажыл-херектер-биле быжыглаарын Тываның Баштыңы биле депутаттар дугурушкан 22.03.2018 Чоннуң бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын тодаргай ажыл-херектер-биле быжыглаарын Тываның Баштыңы биле депутаттар дугурушкан

 «Президент соңгулдаларында чоннуң көргүскен бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын хевээр арттырып, ону тодаргай ажыл-херектер-биле көвүдедип, республиканың чедиишкинин ажыл-агыйжы хүннерде бүгү аргалар-биле ажыглаар херек.

Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кордакчыларның шилилгези эгелээн 22.03.2018 Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кордакчыларның шилилгези эгелээн

Tыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын, РТ-ниң Чазааның 2017 чылдың декабрь 4-те №560-р айтыышкынын күүседири-биле, республиканың школаларында 2018 чылда Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кордакчыларны шилип эгелээн.

Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында 21.03.2018 Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында

 Республика 3 болгаш оон ажы-төлдүг ада-иелерниң саны-биле Россия Федерациязының субъектилериниң аразында мурнуку черде, ынчангаш апрельдиң ийиги он хонуунда Күш-ажыл аямызы ажыл чок хамаатылар аразындан хөй ажы-төлдүг ада-иелерни база инвалид уруглар азырап олурар ада-иелерни ажылга хаара туткан өнчүнүң шупту хевирлеринде ажыл берикчилеринден бизнес планнарның конкурстуг шилилдезин эрттирерин планнаан.

Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн 21.03.2018 Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн

 Тываның Баштыңы президент соңгулдаларының түңнелдериниң дугайында чугаалап тура, күрүне биле чоннуң сонуургалдары каттыжа бээри ховар таварылга деп демдеглээн.

Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан 21.03.2018 Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның түңнелдерин бадылаан. Бадылаан кижилерниң ниити санындан хууларга онааштыр көргүзүглер түңнелдерин үндұргени ол.

Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан 21.03.2018 Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан

 2018 чылдың апрель 12-де Красноярскиниң экономиктиг шуулганында «Енисей Сибири» төлевилелди таныштырар.

Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн 20.03.2018 Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн

Марттың 18-те, РФ-тиң Президент соңгулдаларының хүнүнде, республиканың он муниципалитединиң чурттакчылары хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдар талазы-биле бадылаашкынга киришкен.

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн 20.03.2018 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн

 2018 чылда Тывада тарылга шөлдериниң хемчээли 8,5 хуу улгадыр. Эрткен чылга деңнээрге тараа шөлдерин үш катап улгаттырар.

Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар 20.03.2018 Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар
"Росчетки" ПАН-ның директорлар чөвүлели Тыва Республиканың Каа-Хем хоорай хевирлиг суурунда электри четкилерин тудуп база чаартыр талазы-биле инвестиция төлевилелин бадылаанын кампания дыңнаткан.

Тывада Владимир Путинни деткээн көргүзүг Сибирьде эң-не эки 19.03.2018 Тывада Владимир Путинни деткээн көргүзүг Сибирьде эң-не эки

РФ-тиң Президент соңгулдаларында Сибирь федералдыг округтуң регионнар аразынга Тыва эң-не бедик идепкейин көргүскен. Тывада Владимир Путинни эң-не хөй соңгукчу бадылап, Сибирьде мурнуку черже үнген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президент соңгулдаларында чаңгыс чер-чурттугларының эң-не демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен 19.03.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президент соңгулдаларында чаңгыс чер-чурттугларының эң-не демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен

Тываның чонунуң хамааты быжыг туружунга база чаңгыс демниинге кажан-даа бүзүрээр мен. Президент соңгулдаларының түңнелди ону бадыткады.

Владимир Путин дээш Тываның соңгукчулары 91,98 хуу бадылаан 19.03.2018 Владимир Путин дээш Тываның соңгукчулары 91,98 хуу бадылаан

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның баштайгы түңнелдерин дыңнаткан.

Март 18-те Кызылга «Крым чазы» деп митинг-концерт болуп эрткен 19.03.2018 Март 18-те Кызылга «Крым чазы» деп митинг-концерт болуп эрткен

 Кызыл хоорайның Арат шөлүнге Крымның Россия-биле каттышканының дөрт чыл оюнга тураскаадып эрттирген митинг концертке 2500 кижи чыылган. Дыка хөй кижилер өг-бүлелери база ажы-төл-биле байырлалды сонуургаан.

Тываның Баштыңы өгбелер ханы хүндүткелде деп демдеглээн 16.03.2018 Тываның Баштыңы өгбелер ханы хүндүткелде деп демдеглээн
Тываның Баштыңы «Эки турачы мөңгүн назын» деп волонтерлар клувунуң хоочуннары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылда чаа объектилерге чылыгны кожарын хандырар деп дугурушкан 16.03.2018 Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылда чаа объектилерге чылыгны кожарын хандырар деп дугурушкан

Тыва Республиканың Чазаа биле Сибирьниң генерация компаниязының аразында күштүг бооп турар дугуржулгалар Кызылдың чылыг-биле хандырылгазының системазы он чыл бурунгаар турум болурунуң курлавырын тургускан.

Тываның хөй-ниитичилерин президент грантыларынга чагыглар белеткээриниң нарын чүүлдеринге өөреткен 16.03.2018 Тываның хөй-ниитичилерин президент грантыларынга чагыглар белеткээриниң нарын чүүлдеринге өөреткен

«Волонтерлар шимчээшкининде кижилер халас ажылдап-даа турар болза, ооң хөгжүлдезинге дөмей-ле акша херек – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылында Тывага волонтерлар шуулганы эрттер 16.03.2018 Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылында Тывага волонтерлар шуулганы эрттер

 Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылының адаа-биле тыва волонтерлар шуулганы Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эртер.

2030 чылга чедир Тываның стратегтиг хөгжүлде төлевилели Хамааты бот-идепкей чөвүлелиниң экспертизазын эрткен 16.03.2018 2030 чылга чедир Тываның стратегтиг хөгжүлде төлевилели Хамааты бот-идепкей чөвүлелиниң экспертизазын эрткен

 Тываның Баштыңының чанында Хамааты бот-идепкей чөвүлели республика чазааның таныштырганы 2030 чылга чедир Тываның стратегтиг хөгжүлде төлевилелин деткээн.

Тываның Баштыңы биле «Енисей» ФКА-ның начальниги Кызылдан Хандагайтыга чедир орукту федералдыг стандартка дүүштүр кылыр ажылдарны дугурушкан 15.03.2018 Тываның Баштыңы биле «Енисей» ФКА-ның начальниги Кызылдан Хандагайтыга чедир орукту федералдыг стандартка дүүштүр кылыр ажылдарны дугурушкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» ФКА-ның начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан.

«Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…» деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен 15.03.2018 «Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…» деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен

 А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизинге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу, республиканың хоочуннары, эртемденнер, чогаалчылар, төөгүчүлер, студентилер, школачыларның киржилгези-биле «Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…» деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол - «Рейтер» делегей агентилелиниң фотоочерк маадыры 15.03.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол - «Рейтер» делегей агентилелиниң фотоочерк маадыры

 Россияда ам болур президент соңгулдаларында ол азы өске кандидат дээш бадылаар кижилерни көргүзери-биле «Рейтер» агентилел соңгулда мурнунуң фотоочеригин парлаан.

«Россети» 500 кВ күчүлүг Саян-Шушенская ГЭС–Тыва–Моол–Кыдат ЭДШ-ти тудар планныг 14.03.2018 «Россети» 500 кВ күчүлүг Саян-Шушенская ГЭС–Тыва–Моол–Кыдат ЭДШ-ти тудар планныг

 «Өзүлдениң локомотивтери» улуг төлевилел чорудуу-биле Иркутскиге эрткен үлетпүр шуулганы Сибирь федералдыг округтуң территорияларының үлетпүр болгаш инновация курлавырының кедилиг төлевилелдерин таныштырган шөл болган.

Республика блогерлериниң баштайгы ужуражылгазы: #ПродвигайТуву 14.03.2018 Республика блогерлериниң баштайгы ужуражылгазы: #ПродвигайТуву

 Кызылга тыва блогерлерниң баштайгы ужаражылгазы болуп эрткен. Март эгезинде чыглыр дугайында медээ четки делгеминге көстүп келген. Аныяктар социал четкилерде идепкейжи-даа болза, боттарын блогерлер деп санавас бол, организаторларның манааваны хөй кижи Национал театрның фойезинге чыглып келген.

Тываның Баштыңы соңгулда хүнүнүң бүдүүзү неделяда кол айтырыг – хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырары деп айыткан 13.03.2018 Тываның Баштыңы соңгулда хүнүнүң бүдүүзү неделяда кол айтырыг – хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырары деп айыткан

Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының бүдүүзү неделяда регионнуң амыдырал-хандырылгазын харыылап турар Тываның шупту структуралары болгаш бүдүрүлгелери шыңгыы чурум-биле ажылдаар.

РФ-тиң Президент соңгулдаларында «угаанныг хааржактарны» ажыглаар 13.03.2018 РФ-тиң Президент соңгулдаларында «угаанныг хааржактарны» ажыглаар

Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларынга үннер санаар техниктиг дериг-херексел – соңгулда бюллетенин аайлаар комплекстерни ажыглаар.

Тываның Баштыңы Росгвардияның регионда килдизиниң удуртулгазы-биле соңгулдаларга белеткелди чугаалашкан 13.03.2018 Тываның Баштыңы Росгвардияның регионда килдизиниң удуртулгазы-биле соңгулдаларга белеткелди чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Росгвардияның Тыва Республикада килдизиниң начальниги, полицияның полковниги Сергей Затолочный база ооң оралакчызы, штаб начальниги, полковник Сергей Долженко олар ужурашкаш, 2018 чылдың март 18-те эртер соңгулдаларга белеткел дугайында чугаалашкан.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Барыын-Хемчик кожуун биле Ак-Довурак хоорайга четкен 13.03.2018 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Барыын-Хемчик кожуун биле Ак-Довурак хоорайга четкен

 Тывада база бир эштир бассейнни ажыткан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хүннерде Барыын-Хемчик кожуунга чорааш, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң байырлыг ажыдыыышкынга киришкен.

Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 12.03.2018 Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

 Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Март сеске тураскааткан байырлыг хурал Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен. Аңаа күш-ажылдың хоочуннары, хөй-ниити болгаш күрүне ажылдакчылары, кожууннардан херээженнер шимчээшкининиң идепкейлиг киржикчилери чаладып киришкен.

Сергей Меняйлонуң Херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини 08.03.2018 Сергей Меняйлонуң Херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини

Эргим херээженнер! Делегейниң херээженнер хүнү-биле сеткилимниң ханызындан чедирген байырым хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңының Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини 08.03.2018 Тываның Баштыңының Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини

Эргим херээжен чон! 
Делегейниң херээженнер хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкиннерин хүлээп ап көрүңер.

Тываның Баштыңы президент айыткалын күүседирде республиканың бирги ээлчеглиг айтырыгларын тодараткан 07.03.2018 Тываның Баштыңы президент айыткалын күүседирде республиканың бирги ээлчеглиг айтырыгларын тодараткан

РФ-тиң Президентизиниң Федералдыг Хуралга айыткалында сорулгалар-биле холбаштыр Тываның Чазаа бодунуң планынга өскерилгелерни киирер.

Сергей Белоусов, орукчу: федералдыг деңнелде деткиишкин-биле Тываның Баштыңын СДРА чөвүлелиниң даргазынга соңгаан деп бодаар мен 06.03.2018 Сергей Белоусов, орукчу: федералдыг деңнелде деткиишкин-биле Тываның Баштыңын СДРА чөвүлелиниң даргазынга соңгаан деп бодаар мен

 Марттың 2-де Сибирь регионнарының губернаторлары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының Чөвүлел даргазынга соңгаан. Тываның хөй-ниити төлээлери ол болуушкунга хамаарыштыр бодалын илереткен.

Хөй-ниитилел: Тываның Баштыңы элээн каш чылдарда бүгү Сибирьге солун төлевилелдерни идип үндүрген 06.03.2018 Хөй-ниитилел: Тываның Баштыңы элээн каш чылдарда бүгү Сибирьге солун төлевилелдерни идип үндүрген

Марттың 2-де Сибирь регионнарының губернаторлары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының Чөвүлел даргазынга соңгаан. Тываның хөй-ниити төлээлери ол болуушкунга хамаарыштыр бодалын илереткен.

Суд приставтарының ажылының чедиишкини – чон-биле ажылда 06.03.2018 Суд приставтарының ажылының чедиишкини – чон-биле ажылда

Суд приставтары федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң 2017 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин үндүрген коллегия хурал бөгүн эрткен.

Сибирьниң губернаторлары регионнар аразының «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның Чөвүлел даргазынга Тываның Баштыңын соңгаан 05.03.2018 Сибирьниң губернаторлары регионнар аразының «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның Чөвүлел даргазынга Тываның Баштыңын соңгаан

 Регионнар аразының “Сибирь дугуржулгазы” каттыжыышкынның кежигүннери – Сибирь губернаторларының бадылаашкыны-биле ассоциацияның чөвүлел даргазынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду соңгаан.

Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнү - Марттың 8-зин байырлаар кол хемчеглерниң планы 05.03.2018 Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнү - Марттың 8-зин байырлаар кол хемчеглерниң планы

Марттың 6-7-де 
Ортумак тускай өөредилге черлериниң болгаш ТКУ-нуң студентилерниң киржилгези-биле байырлал концерти, бичии классчылар ортузунга «Бичии даңгына» чарашпайларның хоорай мөөрейи - «Найысылал» арт-төпке.  
«Аваларывыска» байырлал концерти, уран чогаадылга делгелгези – Орус культура төвүнге.

Тывада кожууннарның суг үеринге база өрт айыылынга удур беленин хынаан 02.03.2018 Тывада кожууннарның суг үеринге база өрт айыылынга удур беленин хынаан

 Тываның Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының, Кадык камгалал яамызының база Ростеххайгааралдың Хакас база Тыва Республикалар болгаш Кемерово область талазы-биле эргелелиниң специалистеринден тургустунган ажылчын бөлүк бо чылын бооп болгу дег онза байдалдарны, суг үерин база өрт айыылын чайладып база чок кылырынга Улуг-Хем биле Чөөн-Хемчик кожууннарның кайы хире беленин хынаан.

Тываның найысылалында уруглар поликлиникаларының расписаниези өскерилген 02.03.2018 Тываның найысылалында уруглар поликлиникаларының расписаниези өскерилген

 Кызылдың уруглар поликлиникаларының хүн чуруму марттың бирден өскерилген. Педиатр эмчи дузазын понедельниктен пятница хүннеринде эртенгиниң сес шактан кежээниң сес шакка чедир ап болур.

Тываның Баштыңы Владимир Путинниң Айыткалының дугайында: Россияның Президентизиниң айыткалында шериг талазы-биле кезек бүгү делегейни аймаарадыпкан 02.03.2018 Тываның Баштыңы Владимир Путинниң Айыткалының дугайында: Россияның Президентизиниң айыткалында шериг талазы-биле кезек бүгү делегейни аймаарадыпкан

Президентиниң Айыткалында Россияны болгаш бүгү делегейни кайгаткан чүүл – ракеталарның үзүк-соксаал чок болгаш кайнаар-даа ужуп чоруй барып болурун хандырар эң күчүлүг, бичии хемчээлдиг ядерлиг шимчедикчини чогаадып кылып, дайынчы ракетага тургускан дугайында Путиннуң дыңнадыы.

"Аныяк өг-бүлеге кыштаг" губернатор төлевилели чаа үе-чадаже кирген 02.03.2018 "Аныяк өг-бүлеге кыштаг" губернатор төлевилели чаа үе-чадаже кирген

 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелинге 2018 чыл онзагай. Ийи чыл бурунгаар 200 баш алган бирги киржикчилер ам малчыннаар деп шиитпирлээн аныяк өг-бүлелерге 200 баш хойну дамчыдарлар.

Тываның Баштыңы Күрүне Думазының удуртулгазы-биле бюджет айтырыын чугаалашкан 02.03.2018 Тываның Баштыңы Күрүне Думазының удуртулгазы-биле бюджет айтырыын чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде федералдыг удуртукчулар-биле ужуражып, республика бюджединге хамаарышкан база күрүне программаларынга киржири-биле холбашкан айтырыгларны чугаалашкан.

Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел уруглар лагерьлериниң 2018 чылда реестрин бадылаан 01.03.2018 Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел уруглар лагерьлериниң 2018 чылда реестрин бадылаан

 Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң дужаалы-биле, 2018 чылда уруглар лагерьлерниң реестрин база амыдыралдың берге байдалында уругларның кадыкшылга кампаниязының хемчеглерин акшаландырарынче 30155 муң рубль хемчээлдиг республика бюджединден субсидияны үлээриниң планын бадылаан.

Тываның Кадык камгалал яамызы уруглар участоктарының ажылының көргүзүүн үндүрген 01.03.2018 Тываның Кадык камгалал яамызы уруглар участоктарының ажылының көргүзүүн үндүрген

 Тываның Кадык камгалал яамызынга Педиатрлар ниитилелиниң хуралы болуп эрткен. Эрткен чылдың түңнелдери-биле шылгараан уруглар участоктарының эмчилерин база эмчи сестраларын аңаа демдеглеп, шаңнаан.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада 28.02.2018 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Москвада чеде берген.

РФ-тиң Президент соңгулдаларында Тывадан 5,5 муң соңгукчу хуусаадан эрте бадылап болур 27.02.2018 РФ-тиң Президент соңгулдаларында Тывадан 5,5 муң соңгукчу хуусаадан эрте бадылап болур

РФ-тиң Президент соңгулдаларының хуусаадан эрте бадылаашкыны Тываның Соңгулда комиссиязының сүмелээни-биле, Сүт-Хөл, Тожу база Чаа-Хөл кожууннарда ыраккы болгаш чедери берге черлерге эгелээр.

Тываның Баштыңы зооветеринарлыг норма езугаар малды хуусаазында оолдадырын Көдээ ажыл-агый яамызындан негээн 27.02.2018 Тываның Баштыңы зооветеринарлыг норма езугаар малды хуусаазында оолдадырын Көдээ ажыл-агый яамызындан негээн

Понедельникте, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Хөй-ниити палатазының кежигүнү, Мөңгүн-Тайга кожуунда «Мөген-Бүрен» КУБ-туң директору Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржак-биле ужурашкан.

Тывага «Шериг авточарыш» болуп эртер 27.02.2018 Тывага «Шериг авточарыш» болуп эртер

 Бо чай Тывага изиг болуру чугаажок. Улустар аразының шериг оюннары-2018-тиң элээн каш хемчеглерин база «Шериг авточарыш» бүгү-армейжи маргылдааларның шилилде чадазын эрттирер чер кылдыр бистиң регионну шилип алган.

Тываның Баштыңы кобальт бүдүрүлгезиниң артынчыларын чок кылыр айтырыгны шиитпирлээринге Красноярскиден специалистерни хаара тудар 27.02.2018 Тываның Баштыңы кобальт бүдүрүлгезиниң артынчыларын чок кылыр айтырыгны шиитпирлээринге Красноярскиден специалистерни хаара тудар

Айыылдыг артынчылар-биле ажылдаар чөпшээрелдиг Сибирьде каш санныг бүдүрүлгелерниң бирээзи - Красноярскдан «Квант» компания эрги «Тывакобальт» комбинадының артынчыларын ажыглаарының база чок кылырының аргазын көөр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Квант» КХН-ниң удуртукчузу Сергей Бехтев-биле ол дугайын дугуржуп чугаалашкан.

Тываның уруглар поликлиникалары «Хумагалыг поликлиника» төлевилелге киржир 27.02.2018 Тываның уруглар поликлиникалары «Хумагалыг поликлиника» төлевилелге киржир

 Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы кожууннарның эмнелге албан черлериниң, ылаңгыя уруглар поликлиникаларының ортузунга «Хумагалыг поликлиника» төлевилелди бо чылын база уламчылаарын шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы: регионнуң күш-ажыл рыногу чурттакчы чон дээш ажылдаар 26.02.2018 Тываның Баштыңы: регионнуң күш-ажыл рыногу чурттакчы чон дээш ажылдаар
Тываның Чазаанга ажыл чоктарның санын кызырып, чурттакчы чоннуң боттуг орулгаларын көвүдедир айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы: Ада-чурттуң камгалакчызы дээрге-ле чүгле боо-чепсектиг кижи эвес. Эр кижи бүрүзүнүң хүлээлгези – боттарының төрел болгаш чоок кижилеринге чөленгииш болуру 23.02.2018 Тываның Баштыңы: Ада-чурттуң камгалакчызы дээрге-ле чүгле боо-чепсектиг кижи эвес. Эр кижи бүрүзүнүң хүлээлгези – боттарының төрел болгаш чоок кижилеринге чөленгииш болуру

Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини: 
Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! Чепсектиг күштерниң хоочуннары болгаш шериг албанныглар!

Тываның бодунуң орулгаларында улуг компанияларның үлүү 9 хуу четкен 22.02.2018 Тываның бодунуң орулгаларында улуг компанияларның үлүү 9 хуу четкен

Тывада ажылдап турар улуг инвестиция компанияларының сөөлгү үш чылда республика бюджединче киирилделери 1,8 катап өскен. 2014 чылда регионнуң казназынче 314,1 млн. рубль төлевирлерни киирген болза, 2017 чылда ол түң 549,1 млн. рубль болган.

Тываның Күш-ажыл яамызы чоннуң күш-ажылчы хамаарылгаларын ажык болдуруп, орулгаларын көвүдедир ажылды уламчылавышаан 22.02.2018 Тываның Күш-ажыл яамызы чоннуң күш-ажылчы хамаарылгаларын ажык болдуруп, орулгаларын көвүдедир ажылды уламчылавышаан

2017 чылда Тывада 5 муң ажыг кижиниң күш-ажылчы хамаарылгаларын чажыт байдалдан үндүрген. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының амгы үеде ол угланыышкындаа ажылды уламчылап турар.

Март 1-де Росреестрниң Тыва Республикада эргелели Тайылбыр бээр чаңгыс аай хүннү эрттирер 21.02.2018 Март 1-де Росреестрниң Тыва Республикада эргелели Тайылбыр бээр чаңгыс аай хүннү эрттирер

Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (Эргелел) Күрүне регистрациязы, кадастр болгаш картографияның федералдыг албаны – Росреестрниң тургустунганындан бээр 10 чылынга, Россия Федерациязында шимчевес өнчүге база ооң-биле кылыгларга эргелерге күрүне регистрациязының системазын үндезилээнден бээр 20 чылынга тураскаадып, марттың 1-де тайылбырлар бээр чаңгыс аай хүннү эрттирер.

Тывада ажыл чок хамаатыларның саны кызырылган 20.02.2018 Тывада ажыл чок хамаатыларның саны кызырылган

Чонну ажылга хаара тудар албанның органынче ажыл берикчизиниң организацияны дүжүрүп турары-биле, штат кызырылганда ажылдан хосталыр ажылдакчыларның дугайында берген албан медээзинге даянгаш, Россия Федерациязының субъектилер аайы-биле күш-ажыл рыногунда неделя санының монторингизин Россияның Күш-ажыл яамызы кылып турар.

Чылыг хандырылгазының шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде СГК-ниң энергетиктери кызылчыларның айтырыгларынга харыылаар 20.02.2018 Чылыг хандырылгазының шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде СГК-ниң энергетиктери кызылчыларның айтырыгларынга харыылаар
Сибирьниң генерация компаниязы боттарының киржилгези-биле февраль 27-де шупту хоорайларга «Хыналданың чаңгыс аай хүнүн» эрттирер.

Күрүне ачы-дузаларын көргүзеринге Тыва беш мурнакчының санынче кирген 20.02.2018 Күрүне ачы-дузаларын көргүзеринге Тыва беш мурнакчының санынче кирген

«Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузалар алырда электроннуг хевирни ажыглаан хамаатыларның үлүү» көргүзүг талазы-биле Росстаттың шинчилелиниң түңнелдерин албан езузу-биле парлаан. Ооң түңнели-биле Тыва Республика шыырак дээн беш регионнуң санынче кирген.

РФ-тиң камгалал сайыдының сургакчылаашкынының түңнели-биле Тываның Баштыңы республика чазаанга сорулганы салган 20.02.2018 РФ-тиң камгалал сайыдының сургакчылаашкынының түңнели-биле Тываның Баштыңы республика чазаанга сорулганы салган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында Шагаа биле Масленица байырлалдары эки эрткен, а ооң онза ужур-уткалыы эң кол болганын демдеглээн.

«Натура Сиберика» компания Тыва дугайында номну Алла Пугачеваның допчу-намдарының авторунга чагаан 20.02.2018 «Натура Сиберика» компания Тыва дугайында номну Алла Пугачеваның допчу-намдарының авторунга чагаан

«Натура Сиберика» компанияның ээзи Андрей Трубников Тыва дугайында номну бижииринче билдингир россижи журналистер Алексей Беляков биле Максим Мармурну хаара туткан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан. Журналистер бижиир номунга материалдар чыыры-биле Тывада келгеш, бир дугаарында чазак даргазы-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Россияның камгалал сайыдының ажыл-албанының дугайында: Сергей Кужугетович Шойгунуң бистиң республикавыска келгени — биче төрээн чуртунга улуг хүндүткел 19.02.2018 Тываның Баштыңы Россияның камгалал сайыдының ажыл-албанының дугайында: Сергей Кужугетович Шойгунуң бистиң республикавыска келгени — биче төрээн чуртунга улуг хүндүткел

 Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу Кызылга февраль 16-да келгеш, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган.

Тываның Баштыңы: чонуңарның бүзүрелин шынзытканыңар эр-хей-дир 16.02.2018 Тываның Баштыңы: чонуңарның бүзүрелин шынзытканыңар эр-хей-дир

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери Айдаш, Аржаана Хорлууларның кайы хире кыштап турарын сонуургап, Кызыл кожууннуң Эйлиг-Хемниң Кызыл-Чыраа деп черде оларның кыштаанга четкен.

Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуннарынга база мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 15.02.2018 Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуннарынга база мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Февраль 14-те Тываның Чазааның бажыңынга Шагаа байырлалы таварыштыр күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен. Республика Баштыңы чыылганнарга чугаалаан:

Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки 14.02.2018 Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки

Бо чылын Тывада шээр малдың массалыг оолдаашкыны март-апрель айларда эгелээр.

Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы 14.02.2018 Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы

Февраль 14  
– Кызылдың оң талакы дачалар ниитилелиниң чурттакчыларынга национал оюннар, концерт программазы – Вавилин ээтпээнге 12.00 шакта.

Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган 14.02.2018 Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган

Кызыл хоорайның аэропортунуң эде чаарткан ужудуп-хондурар шөлү бирги агаар суднозун хүлээп алган. «Нордстар» авиакомпанияның Красноярск-Кызыл маршрутта рейзиниң "ATR 42" самоледу шөлге хонупкан.

Тываның Баштыңы: төөгүлүг хүнде өөрүшкүңерни үлежип тур мен 13.02.2018 Тываның Баштыңы: төөгүлүг хүнде өөрүшкүңерни үлежип тур мен

 Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чаа Культура бажыңын ажыдар онзагай болуушкун болган. Федералдыг төлевилелге республика Чазааның идепкейлиг киржип, ажылдаан түңнелинде, суурда 80 олуттуг чаа культура одаа ажыттынган.

Тываның Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чораан 13.02.2018 Тываның Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чораан

 Кызыл кожуунга Тываның Баштыңының ажыл-агыйжы сургакчылаашкыны ведомстволар аразының эр башкыларының республика шуулганындан эгелээн.

Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган 13.02.2018 Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган

 Чоннуң Шагаа биле Масленица байырлалдарын белеткеп эрттирер план-биле алгаш көөрге, бо неделя дыка чымыштыг.

Тываның Баштыңы республиканың келир үези кады ажылдажылгада 12.02.2018 Тываның Баштыңы республиканың келир үези кады ажылдажылгада

 Тывада муниципалдыг тургузуглар чөвүлели тус черниң төлээлекчилер депутаттарының бирги съездизин чыгган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол съездиниң ажылынга киришкеш, Тываның ниити стратегтиг хөгжүлдезинге дүүштүр тус чер бот-башкарылга органнарының ажылын эде тургузары чугула базым болурун айыткан.

Тываның Баштыңы эртемденнерге күрүне шаңналдарын тывыскан 09.02.2018 Тываның Баштыңы эртемденнерге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга Российжи эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол профессионал байырлалы-биле эртемденнерге байырны чедирип, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы: бичии суурларывыстың келир үези силерниң холуңарда 09.02.2018 Тываның Баштыңы: бичии суурларывыстың келир үези силерниң холуңарда

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның эртем хүнүнде Тываның күрүне университединиң студентилери-биле ужурашкан.

Торгу оруунуң тыва адыры 08.02.2018 Торгу оруунуң тыва адыры

Шолбан Кара-оол, Тыва Республиканың Баштыңы: 
 - Красноярск край, Хакасия база Тыва – бо үш кол регионга даянгаш, Енисейниң экономиктиг зоназын тургузар дугайында идеяны бөгүнде элээн сайгарып турар. Кызыл – Курагино демир-оруунуң тудуу ол инициативаның үндезининде.

Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан 08.02.2018 Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан

 Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белектиң удуртулгазы-биле яамының делегациязы февраль 5-те Бурятияга чораан.

Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан 07.02.2018 Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы сүткүр малдың продуктулуг чоруун көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге документилерни хүлээп эгелээнин чарлаан.

Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн 07.02.2018 Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн

Республика Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Шолбан Хопуя Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелден чурттаар чер бээрин негээн улуг өскүстерниң забастовказынга хамаарыштыр «МК в Тыве» редакцияга тайылбырны берген.

Тываның эмчилери МФЦ-ге келген кижилерге консультацияларны бээр 07.02.2018 Тываның эмчилери МФЦ-ге келген кижилерге консультацияларны бээр

 Тываның хөй ажыл-чорудалгалыг төвүнге күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр хүлээп алыышкынга бижидер дээш келген кижилерге эмчилер халдавырлыг аарыглар профилактиказы болгаш амыдыралдың кадык овур-хевириниң, донор ханын дужаарының, ыжык аарыгларының дугайында арга-сүмелерни бээр.

Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен 06.02.2018 Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен

 Кызыл хоорайның хөй-ниити транспортунуң парыгында ишкир, чаа "ПАЗ" маркалыг 20 автобус немешкен. Эрткен чылдың төнчүзүнде Тываның Чазаа лизинг чээлизи-биле машина садып алырынга баштайгы дадывыр кылдыр 4 млн. рубльди тускайлап берген.

2017 чылда Тываның чурттакчы чонунуң чайгаар өзүлдези 4228 кижи болган 06.02.2018 2017 чылда Тываның чурттакчы чонунуң чайгаар өзүлдези 4228 кижи болган

 2017 чылда ХБАБ эргелелиниң органнары төрүттүнген дугайында 7041 база чок болган дугайында 2813 бижикти бүрүткээн.

Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга бажың тудуу биле үлелгезинге хөй-ниити контролюн тургускан 05.02.2018 Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга бажың тудуу биле үлелгезинге хөй-ниити контролюн тургускан

 Февраль 1-де, республиканың тудуг болгаш ЧКА сайыды Евгений Овсянников база Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилелдиң директору Саида Сенгии өскүс уруглар-биле ужурашкан.

Тывада 11 класстың 290 доозукчузу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын шенеп дужааган 05.02.2018 Тывада 11 класстың 290 доозукчузу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын шенеп дужааган

 Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем кожууннар база Ак-Довурак хоорайдан 11 класстың доозукчулары федералдыг шылгалдаларның шенелдезинге киришкен.

Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар 02.02.2018 Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар

 Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы ооң дугайында дыңнаткан. Республиканың 4 улуг котельнаязында (Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы, Чаа-Хөл) база Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнде ажыл доктааткан чурум езугаар чоруп турар.

Тывада «Өг-бүлеге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилели эки күүсеттинип турар 02.02.2018 Тывада «Өг-бүлеге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилели эки күүсеттинип турар

 Губернатор төлевилели 2014 чылда эгелээнин сагындыраал. 4 чыл дургузунда 2203 кижини дээди өөредилге черлеринче дужаадып киирери планнаттынган, херек кырында 2226 кижи кирген.

Тывада мал бажын көвүдедир талазы-биле көргүзүг эки деңнелде хевээр 02.02.2018 Тывада мал бажын көвүдедир талазы-биле көргүзүг эки деңнелде хевээр

 Тываның агроүлетпүр комплекизиниң специалистери 2017 чылдың түңнелдерин үндүрген. Февраль эгезинде эртер республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының коллегия хуралында ындыг отчетту бээр.

Тываның Өөредилге яамызы «Артек» уруглар төвүнүң ийиги сменазынче чоруур школачылар делегациязын чыып эгелээн 01.02.2018 Тываның Өөредилге яамызы «Артек» уруглар төвүнүң ийиги сменазынче чоруур школачылар делегациязын чыып эгелээн

 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы 2018 чылдың февраль 18-19-тан марттың 10-11-ге чедир «Артек» бүгү-делегейниң уруглар төвүнүң «Сөстүң экологиязы» II сменазынга киржир өөреникчилер делегециязын чыып турар.

Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел: Тывада губернатор төлевилелдерин боттандырганындан эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң саны эвээжээн 01.02.2018 Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел: Тывада губернатор төлевилелдерин боттандырганындан эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң саны эвээжээн

 2017 чылда Тывада шупту 95165 өг-бүлениң 51441-и социал ачы-дузаларны алган. Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел чылды түңнээн хуралында ындыг сан-чурагайларны дыңнаткан.

2018 чылда бирги уруг төрүттүнгенде ай санының төлевирин алырын база ие капиталының чаа аргаларын ажыглаарын "Тува 24" телеканалдың студиязынга чугаалашкан 31.01.2018 2018 чылда бирги уруг төрүттүнгенде ай санының төлевирин алырын база ие капиталының чаа аргаларын ажыглаарын "Тува 24" телеканалдың студиязынга чугаалашкан

Президент Владимир Путин өг-бүлелерни деткиир болгаш чаш төл төрүттүнеринде идиг бээр хемчеглерни айыткан. Бирги чаш төрүттүнгенде ай санының төлевиринге ол хамааржыр.

Тывада "Социал хөмүр" губернатор төлевилел уламчылап, оон-даа хөй киржикчилерни хаара туткан 31.01.2018 Тывада "Социал хөмүр" губернатор төлевилел уламчылап, оон-даа хөй киржикчилерни хаара туткан

2016 чылда эгелээн губернатор төлевилели 1420 өг-бүлеге социал деткимчени көргүзүп, халас хөмүрнү дүжүрген. Эрткен чылын 3479 уруг бар 718 өг-бүле социал хөмүрнү алган.

Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак ээлчеглиг ажыл-албаны-биле Тывада келген 30.01.2018 Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак ээлчеглиг ажыл-албаны-биле Тывада келген

 Вторникте, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тывада ажылының аайы-биле келген Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак-биле ужурашкан.

«Гран при Иван Ярыгин» делегей маргылдаазының хүндүлүг аалчылары Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол биле Моолдуң алдар аттыг сумо мөгези Д.Дагвадорж болган 30.01.2018 «Гран при Иван Ярыгин» делегей маргылдаазының хүндүлүг аалчылары Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол биле Моолдуң алдар аттыг сумо мөгези Д.Дагвадорж болган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хостуг хүрешке «Гран при Иван Ярыгин» делегей маргылдаазында киржип турар Россияның чыынды составында тыва спортчуларны деткип четкен.

Тыва-биле Красноярск крайның аразында культура адырында кады ажылдажылганы шапкынчыларын Шолбан Кара-оол биле Александр Усс дугурушкан 30.01.2018 Тыва-биле Красноярск крайның аразында культура адырында кады ажылдажылганы шапкынчыларын Шолбан Кара-оол биле Александр Усс дугурушкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярск крайга чорааш, хостуг хүрешке «Гран при Иван Ярыгин» делегей чергелиг маргылдааны көрүп, крайның губернаторунуң хүлээлгезин күүседип турар Александр Усс-биле Сибирь федералдыг университетке, культура болгаш уран чүүлдүң объектилерге чорааннар.

Тываның найысылалынга «Арыг соңгулдалар дээш» деп конференция эрткен 30.01.2018 Тываның найысылалынга «Арыг соңгулдалар дээш» деп конференция эрткен

 Тываның күрүне университединге регионнуң Хөй-ниити палатазының төлээлериниң, күрүне университединиң юридиктиг факультединиң студентилериниң, республиканың юридиктиг ниитилежилгелер төлээлериниң киржилгези-биле «Арыг соңгулдалар дээш» хайгааакчылар корпузунуң федералдыг төлевилелинге стартты берген «Арыг соңгулдалар дээш» конференция болуп эрткен.

2017 чылда республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзеринге 15,6 млн. рубльди тускайлаан 30.01.2018 2017 чылда республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзеринге 15,6 млн. рубльди тускайлаан

 Республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзер социал төлевилелдерни боттандырарынга 15,6 млн. ажыг рубльди тускайлаан.

Красноярскиниң чурттакчызы кырган-ачазының дайындан эккелгени өг-бүлениң хоочун эдин Тываның Баштыңынга дамчыткан 30.01.2018 Красноярскиниң чурттакчызы кырган-ачазының дайындан эккелгени өг-бүлениң хоочун эдин Тываның Баштыңынга дамчыткан

Красноярск крайның губернаторунуң оралакчызының оралакчызы Александр Походин Тывага тускай белекти сөңнээн. Ол фронтучу кырган-ачазы Александр Григорьевич Чирковтуң өг-бүлезиниң эрги эдилелдериниң аразындан хүлерден шуткуп куткан буддийжи бурганны тып алгаш, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга дамчыткан.

Тываның Күш-ажыл яамызы: шалың төлевири өзүлделиг 29.01.2018 Тываның Күш-ажыл яамызы: шалың төлевири өзүлделиг

 Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал байдалының деңнелин бадыткаан күш-ажыл төлевириниң хемчээлинге мониторингини кылган.

Тываның Өөредилге яамызында Өөредилге, лизенция болгаш күрүне аккредитациязы адырда контроль болгаш хайгаарал эргелелин тургускан 29.01.2018 Тываның Өөредилге яамызында Өөредилге, лизенция болгаш күрүне аккредитациязы адырда контроль болгаш хайгаарал эргелелин тургускан

Тыва Республиканың Баштыңының 2017 чылдың декабрь 7-де «Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының структуразын бадылаар дугайында» № 236 Чарлыы езугаар,

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа бүдүүзүнде СФУ-нуң Шериг-инженер институдунуң курсантылары чаңгыс чер-чурттуглары-биле ужурашкан 29.01.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа бүдүүзүнде СФУ-нуң Шериг-инженер институдунуң курсантылары чаңгыс чер-чурттуглары-биле ужурашкан

Тывадан Красноярск хоорайда Сибирь федералдыг университеттиң Шериг-инженер институдунда өөренип турар курсантылар-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа байырлалының мурнуу чарыында ужуражып, оларның кандыг өөренип, чурттап турары-биле танышкан.

2018 чылда Тывага федералдыг субсидияларның хемчээли эрткен чылга деңнээрге 586 млн. рубль хөй 26.01.2018 2018 чылда Тывага федералдыг субсидияларның хемчээли эрткен чылга деңнээрге 586 млн. рубль хөй

 Эрткен чылга деңнээрге, Тыва 2018 чылда 26 хуу хөй федералдыг дузаны алыр. Ооң ниити түңү 2,255 млрд. ажыг рубль.

Тываның Баштыңы дун уруг төрүттүнгенде төлевирни үе шаанда долдурарын социал албан черлеринден негээн 26.01.2018 Тываның Баштыңы дун уруг төрүттүнгенде төлевирни үе шаанда долдурарын социал албан черлеринден негээн

 РФ-тиң Президентизиниң чарлыы езугаар, 2018 чылдың январь 1-ден төрүттүнген бирги чаштарга ай санының төлевир акшазынче хамаатылардан билдириишкиннерни үе шаанда алырынга шупту негелделерни хандырарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал албан черлеринге сүмелээн.

2017 чылда Тываның арга-арыын катап тургузар планны 1420 гектар улугга кылган 26.01.2018 2017 чылда Тываның арга-арыын катап тургузар планны 1420 гектар улугга кылган

 Тываның күрүнениң арга-арыг комитеди 2017 чылда 6064 гектар шөлде арга-арыгны катап тургускан. Ооң 5600 газынга чайгаар өзүп-үнер ажылдарны чоруткан. Арга-арыг өрттеринден когараан база кезип каапкан ыяштарлыг 464 гектар черге ыяштар өзүмнерин олурткан.

Tываның хамааты камгалал база онза байдалдар албанының 2018 чылда ажылында туристерниң айыыл чок чоруун хандырары кол черни ээлээр 25.01.2018 Tываның хамааты камгалал база онза байдалдар албанының 2018 чылда ажылында туристерниң айыыл чок чоруун хандырары кол черни ээлээр

Тываның Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының коллегия хуралында, эрткен чылдың түңнелдерин база 2018 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарны чугаалашкан.

Сөөлгү чылдарның статистиктиг көргүзүглери-биле алырга, Тывада чаш уругларның өлүп-хораар чоруу эвээжээн 25.01.2018 Сөөлгү чылдарның статистиктиг көргүзүглери-биле алырга, Тывада чаш уругларның өлүп-хораар чоруу эвээжээн

 «Тывада сөөлгү он чылда чаш уругларның өлүп-хораар чоруу ийи катап эвээжээн. 2007 чылда 118 чашты чидирген болзувусса, 2017 чылда – 62. 1958 чылдан бээр эң-не куду көргүзүг – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак хуралында ол айтырыгны чугаалашканының түңнелдерин бижидип алыкчыларынга дыңнаткан.

Tываның Баштыңы ИХЯ коллегиязының калбак хуралынга киришкен 24.01.2018 Tываның Баштыңы ИХЯ коллегиязының калбак хуралынга киришкен

 Январьның 23-те, Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының коллегиязының калбак хуралынга 2017 чылда ажылдың түңнелдерин үндүрген. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралдың ажылынга киришкен.

Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга биче суурларны болгаш ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдерни шынарлыг кылдыр ажылдап кылырын айыткан 23.01.2018 Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга биче суурларны болгаш ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдерни шынарлыг кылдыр ажылдап кылырын айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчылары-биле хуралдааш, чылдың эң кол – биче суурларны база ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдери ам-даа чедир кылырын айыткан.

Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан 23.01.2018 Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак кежигеннери база муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары-биле понедельникте эрттирген аппарат хуралында Росияның школаларында онза болуушкуннарже кичээнгейни углаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-биле кады шиитпирлээр айтырыгларны демнежирин иштики херектер сайыды Александр Щурга сүмелээн 23.01.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-биле кады шиитпирлээр айтырыгларны демнежирин иштики херектер сайыды Александр Щурга сүмелээн

 Понедельникте аппарат хуралында, Тывада чаа томуйлаткан иштики херектер сайыды Александр Щурнуң киржилгези-биле республика девискээринде криминогенниг байдалды чугаалашкан. Чаа сайыт амгы бо хүннерде байдалды илеткеп, чоокку үеде Тываның барыын кожууннарынче үнер деп турарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы агаарның температуразын болгаш кичээлдерден хостаанының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадып турарын негээн 23.01.2018 Тываның Баштыңы агаарның температуразын болгаш кичээлдерден хостаанының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадып турарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, кожуун чагыргалары-биле видеоконференция харылзалыг эрттирген аппарат хуралында, агаарның температуразының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадырын негээн.

Тываның Баштыңы барыын Моолдуң губернаторлары-биле кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин шимчедирин чугаалашкан 22.01.2018 Тываның Баштыңы барыын Моолдуң губернаторлары-биле кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин шимчедирин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва-биле кызыгаарлашкак Увс аймактың губернатору Д. Батсайхан баштаан моол делегацияны хүлээп алган.

22.01.2018 Тывада Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы Эки-турачы болгаш волонтержу чылынче эстафетазын дамчыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяктарның бот-идепкейиниң эң көскү түңнелдерин «Спортчу элита» байырлыг кежээ ышкаш чылдың-на эрттирерин саналдаан.