Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан бажыңнарны хөмүр-биле хандырарын дааскан 27.01.2020 Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан бажыңнарны хөмүр-биле хандырарын дааскан

Тываның Чөөн-Хемчик кожуунунуң төвү Чадаана хоорайда 170 кижи чурттап турар 15 бажың чайынды суунда алыскан.

Тываның Баштыңы “Чаа сорук” төлевилелдиң утказын олуруп чорааннарга тайылбырлаан 24.01.2020 Тываның Баштыңы “Чаа сорук” төлевилелдиң утказын олуруп чорааннарга тайылбырлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда Дээди Хуралга Айыткалында санаалдааны “Чаа сорук” төлевилелдиң сайгарылгазынга киришкен.

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен 24.01.2020 2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестицияларның хемчээли эрткен чылга бодаарга 13 хуу өзүп, 12,4 ажыг млрд. рубль болган.

Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр 23.01.2020 Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр

Тываның Тудуг яамызы 2020 чылдан эгелеп тудуг тударының хоойлужудулгазын сагып турарынга муниципалиттерни калбаа-биле хынап эгелээр.

REGNUM ИА: Тываның Баштыңы Россияның чаа Чазааның айтырыгларын чугаалаан 23.01.2020 REGNUM ИА: Тываның Баштыңы Россияның чаа Чазааның айтырыгларын чугаалаан

Чазактың чаа составын эң кыска хуусаада хевирлеп, эң-не шыырак команданы тургускан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында «Вконтакте» соцчеткиде бодунуң арынында бижээн.

Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар 23.01.2020 Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар

Студент отрядтарны деткиир болгаш хөгжүдеринче угланган чарыгдалдарны Тываның бюджединде 2020 чылдан эгелеп тускайлаан.

Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган 22.01.2020 Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарының шупту удуртукчу эрге-дужаалдарының 23 хуузунда 35 хар чедир назылыг аныяктар ажылдап турар. Яамылар болгаш ведомстволар удуртур 71 эрге-дужаалдың 17-зин аныяктарга хүлээткен.

Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн 21.01.2020 Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн

Тываның чурттакчылары мобильдиг хүлээп алыышкын таварыштыр республика баштыңынга дорт айтырыгны салып болур аргалыг апарган.

Тываның Баштыңы Евгений Ромазановтуң чок болганы-биле кажыыдалын илереткен 21.01.2020 Тываның Баштыңы Евгений Ромазановтуң чок болганы-биле кажыыдалын илереткен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Евгений Ромазановтуң озал-ондакка чок болганы-биле ооң чоок болгаш төрээн кижилеринге, Тываның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга, Кызыл хоорай мэриязынга ханы кажыыдалын илереткен.

Кызыл хоорайның кудумчуларында 12 участокта кижилер эртер черлер чоогун чаартыр 21.01.2020 Кызыл хоорайның кудумчуларында 12 участокта кижилер эртер черлер чоогун чаартыр

“2013-2020 чылдарда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун экижидери” федералдыг тускай сорулгалыг программаның хемчеглеринге Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы кады акшаландырыышкынынче федералдыг бюджеттиң акша-хөреңгизин алыры-биле чылдың-на киржип турар.

Тываның Баштыңы федералдыг ведомстволар-биле сырый ажылдаарын айыткан 20.01.2020 Тываның Баштыңы федералдыг ведомстволар-биле сырый ажылдаарын айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионну дүрген хөгжүдер тускай планны федералдыг яамылар болгаш ведомстволар деңнелинге ажылдап кылып турда хүлээп алган шупту документилер пакедин белеткээрин дааскан.

Тывада “Көдээ школага – башкы” төлевилелдиң конкурс ажылын эгелээн 17.01.2020 Тывада “Көдээ школага – башкы” төлевилелдиң конкурс ажылын эгелээн

Көдээ суурларже база бичии хоорайларже башкы кадрларны эвилелдээр сорулгалыг “Көдээ школага – башкы” федералдыг төлевилелге киржири-биле башкылардан билдириишкиннерни Тывада январь 10-дан хүлээп эгелээн.

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы: 16.01.2020 Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы:

Конга Андрей Адыгжыевич, Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы 2020 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннар дугайында:

Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек 16.01.2020 Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек

"Айыткалда айыткан инициативалар дээш бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинге четтирдивис - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның моон соңгааргы хөгжүлдезинге улуг ужур-уткалыг хемчегге киришкенин тайылбырлаан.

Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр 16.01.2020 Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр

Тываның Чазаа 2020-2022 чылдарда хөй квартиралыг бажыңнарга капиталдыг септелге чорударының кыска хуусаалыг планын бадылаан.

Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн 15.01.2020 Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн

2020 чылдың январьдан эгелеп Тыва Республиканың Баштыңының Көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан 15.01.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дун Айдын Чечен-оолович 2020 чылда Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының кол угланыышкыннарының дугайында чугаалаан:

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар 15.01.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар

Россия Федерациязының Президентизиниң РФ-тиң Федералдыг Чыыжынга чылдың Айыткалын бээр ёзулалда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база чалаткан.

Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан 15.01.2020 Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседир дээш, ТР-ниң Чазаа даг-болбаазырадылга комбинадын туткаш, чес рудазын казып тывар деп турар Голевтиң даг-руда компаниязы-биле Тожу кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киржир дугайында дугуржулганы белеткеп турар.

Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди 14.01.2020 Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Республика девискээринде көдээ ажыл-агыйларының база хууда дузалал ажыл-агыйларының 3134 санныг кышкы турлаглары бар.

Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2020 Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

Россияның парлалга хүнү – профессионал байырлалы-биле журналистерге, полиграфистерге болгаш үндүрүкчүлерге, база ол ышкаш парлалганың хоочуннарынга байырымны чедирип тур мен.

Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен 13.01.2020 Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен
Советтер болгаш күрүнениң көскү ажылдакчызы, Кызыл хоорайның хүндүлүг чурттакчызы Дандар-оол Көк-Хунаевич Ооржак:

Тываның Баштыңының 2020 чылда Айыткалында Өвүр кожуунга дорт хамааржыр айтырыглар хөй 13.01.2020 Тываның Баштыңының 2020 чылда Айыткалында Өвүр кожуунга дорт хамааржыр айтырыглар хөй

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрьда, Тыва Республиканың Дээди Хуралынга Айыткалын берген. Республиканың чурттакчылары ол программа документизинге хамаарыштыр бодалдарын илереткен:

Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы 10.01.2020 Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы

Муниципалдыг тургузуглар-биле селекторлуг аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол адыр аайының угланыышкыннары-биле ажыл-агыйжы эки үре-түңнелдерлиг чыл болур ужурлуг деп, айыткан.

Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар 09.01.2020 Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Кызылдың епархиязының түр башкарыкчызы Көрей архиепископ Феофан январь 7-де, Христостуң төрүттүнген хүнү болур чырыткылыг байырлалда, элээн каш хемчеглерге киришкеннер.

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 31.12.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Кызылда Күш-ажылдың кижизиниң чылын түңнеп, Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан 30.12.2019 Кызылда Күш-ажылдың кижизиниң чылын түңнеп, Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылдың декабрьда Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) Айыткалын берип тура, 2019 чылды “Күш-ажылдың кижизиниң чылы” кылдыр чарлаан.

КОЛ СОРУЛГА — БУРУНГААР БАЗЫМНАР 27.12.2019 КОЛ СОРУЛГА — БУРУНГААР БАЗЫМНАР

Төнүп турар 2019 чылдың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа чылдың бүдүүзүнде чугаалап берген.

Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында 24.12.2019 Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үезиниң дугайында бодунуң бодалын илереткен.

Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны 23.12.2019 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аңгы-аңгы айтырыгларлыг, санал-оналдыг чонну бодунуң хүлээп алыышкынынче чалап, чугааны кылыры чаңчыл болу берген.

Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан 20.12.2019 Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан

Декабрь 19-та Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тыва Республиканың VIII Камбы-Ламазын дүжүлгеге саададып олуртурунуң езулалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган 18.12.2019 Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган
Тываның Чазаанда ийи чаа вице-премьерлерни томуйлаан.

Аныяк активчилер Тываның Баштыңының айыткалында боттарынга ажыктыг дыка хөй арга-хевирлерни тыпкан 18.12.2019 Аныяк активчилер Тываның Баштыңының айыткалында боттарынга ажыктыг дыка хөй арга-хевирлерни тыпкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары республика Баштыңының айыткалынга хамаарыштыр 17.12.2019 Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары республика Баштыңының айыткалынга хамаарыштыр
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку Тываның Баштыңының айыткалының дугайында – аныяктарга дорт кыйгырыгны онзазындым 17.12.2019 Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку Тываның Баштыңының айыткалының дугайында – аныяктарга дорт кыйгырыгны онзазындым
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тываның Баштыңының айыткалының дугайында Айдын Дун – аарышкылыг айтырыглар хажыызынга артпаан 17.12.2019 Тываның Баштыңының айыткалының дугайында Айдын Дун – аарышкылыг айтырыглар хажыызынга артпаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Ирина Бадыргы Тываның Баштыңының Айыткалының дугайында: социал инициативалар шугумунда чаа чүүлдер немешкен 17.12.2019 Ирина Бадыргы Тываның Баштыңының Айыткалының дугайында: социал инициативалар шугумунда чаа чүүлдер немешкен
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи 17.12.2019 Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Республика баштыңының айыткалында өзек айтыышкынны Тываның Саң-хөө яамызы бодунда демдеглеп алган 17.12.2019 Республика баштыңының айыткалында өзек айтыышкынны Тываның Саң-хөө яамызы бодунда демдеглеп алган
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Александр Донгак: Тываның Чазааның ажылында кол чүък көдээ суурларның талазынче угланган 17.12.2019 Александр Донгак: Тываның Чазааның ажылында кол чүък көдээ суурларның талазынче угланган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тыва Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалы болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп АЙЫТКАЛЫ 16.12.2019 Тыва Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалы болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп АЙЫТКАЛЫ

Хүндүлүг Кан-оол Тимурович! 
Хүндүлүг депутаттар! 
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
Бөгүн шупту российжилерге кончуг чугула хүн, күрүнениң улуг байырлалы – Россияның Конституциязының хүнү! Бистиң чуртувустуң Үндезин хоойлузунуң 26 чылы-биле силерниң шуптуңарга бүгү сагыш-сеткилимден байыр чедирип тур мен!

Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва чоннуң күш-ажылчы маадырлыг чоруунга тураскаадып “Кызыл коъш” тураскаалды Кызылда ажыткан 13.12.2019 Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва чоннуң күш-ажылчы маадырлыг чоруунга тураскаадып “Кызыл коъш” тураскаалды Кызылда ажыткан

Улусчу чогаадылга бажыңы биле Тываның хан кудар станцияның аразында чаагайжыттынган улуг эвес шөлде «Кызыл коъш» тураскаалдың байырлыг ажыдыышкыны Кызыл хоорайга болуп эрткен.

Тываның Баштыңы 2020 чылда Айыткалын парламентиге болгаш республикага таныштырган 13.12.2019 Тываның Баштыңы 2020 чылда Айыткалын парламентиге болгаш республикага таныштырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Дээди Хуралының депутаттарынга база хөй-ниитизинге 2020 чылда Айыткалын таныштырган.

Тываның Саң-хөө яамызы бюджет ажылдакчыларының шалың төлевириниң дугайында 12.12.2019 Тываның Саң-хөө яамызы бюджет ажылдакчыларының шалың төлевириниң дугайында

2019 чылда бюджет адырының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң чарыгдалдар түңү 15887 млн. рубль, азы 2018 чылга деңнээрге 1737 млн. рубль хөй.

Декабрь 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалын бээр 12.12.2019 Декабрь 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалын бээр

Тываның Баштыңы Россияның Конституция хүнү - декабрь 12-де тыва парламентарийлерге чылдың бээр айыткалын таныштырар.

Тыва кадык камгалалында бирги звенону чаартырынга белеткенип эгелээн 14.11.2019 Тыва кадык камгалалында бирги звенону чаартырынга белеткенип эгелээн

РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң сорулгаларын күүседири-биле, кадык камгалал шугумунуң бирги звенозун чаартырынга Тыва идепкейлиг белеткенип турар.

Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас 14.11.2019 Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас
2019 чылдың ноябрь 13-те ындыг медээни берген.

Валентин Ёндан Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту суурларын эргээн 13.11.2019 Валентин Ёндан Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту суурларын эргээн

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы – Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сайыды Валентин Ёндан ажыл-агый аайы-биле республикада эң шириин агаар-бойдустуг черлериниң бирээзи деп санадыр ыраккы Монгун-Тайга кожуунга чораан.

Тываның Кадык камгалал яамызынга кадрларның соңгаар чоруп турарын база ону болдурбас аргаларны чугаалашкан 13.11.2019 Тываның Кадык камгалал яамызынга кадрларның соңгаар чоруп турарын база ону болдурбас аргаларны чугаалашкан

Тываның Кадык камгалал яамызынга региондан дашкаар эмчилерниң чоруп турары-биле холбашкан кадр айтырыын сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар сорулганы чаа яамының мурнунга тургускан 12.11.2019 Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар сорулганы чаа яамының мурнунга тургускан

Тываның ИХЯ-зының кеземче херээ истээр эргелелдиң начальниги турган, полицияның полковниги , 51 харлыг Леонид Дыртык-Караевич Тамчай чаа тургустунган Тыва Республиканың Айыыл чок чорук яамызын удуртуп эгелээн.

Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин коллегаларынга сагындырган 12.11.2019 Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин коллегаларынга сагындырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, ТР-ниң Чазак кежигүннеринге база муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга федералдыг национал төлевилелдер күүселдезинге идепкейлиг киржирин сагындырган.

Шойгунуң Тывага ажыл-албаны: шериг хоорайжыгажын, аът болгаш спорт комплекстерин тутканын хынаан 08.11.2019 Шойгунуң Тывага ажыл-албаны: шериг хоорайжыгажын, аът болгаш спорт комплекстерин тутканын хынаан

Россияның камгалал ведомствозунуң удуртукчузу Урал бертинде чүгле чаңгыс санныг дагжы каттыжыышкын - 55-ки мото-адыгжы бригадага четкен.

Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар 07.11.2019 Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар

Тыва Республиканың Чазааның 2018-2022 чылдарда биче суурларны хөгжүдер комплекстиг программазын амыдыралга боттандырары-биле, республиканың кожуун, суурларында биче бүдүрүлгелерни ажыдар төлевилелдер боттанып турар.

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан 07.11.2019 Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан

Кызыл. Ноябрь 6. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканы дүрген хөгжүдер социал-экономиктиг план Тывага эң чугула документ болуп турар деп тайылбырлаан.

Республика Баштыңы Тываның күрүне университединиң эртемденнери-биле ужурашкан 06.11.2019 Республика Баштыңы Тываның күрүне университединиң эртемденнери-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылгага факультеттер деканнары, А.А.Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң база Кызылдың педагогика колледжизиниң директорлары киришкен.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар планын чедир кылыр 06.11.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар планын чедир кылыр

Тываның Чазаа чоокку үш чылда ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедирин көрген республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар чаа планын бадылаан.

Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер 05.11.2019 Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер

Тываның Чазаа республиканың казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевириниң ставказын өстүрер дугайында доктаалды хүлээп алган.

Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген 04.11.2019 Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Россия – өндүр улуг төөгүлүг, делегейниң өске омак чоннарының кайызында-даа чок онзагай шынар-бүдүштүг кайгамчык чурт.

Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир 01.11.2019 Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир

Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер талазы-биле ажылдар 2018 чылдан бээр калбарган. Росчеткиниң Сибирьде компаниязы Тывада чурагайлыг тудуг-монтаж төлевилелин чорудуп турары ол.

Тываның эмнелгелеринде чаа эмчи дериг-херекселдерин салган 31.10.2019 Тываның эмнелгелеринде чаа эмчи дериг-херекселдерин салган

Бирги эмчи-санитарлыг дуза көргүзер уруглар поликлиникаларын база эмчи организацияларының уруглар поликлиника салбырларын хөгжүдер программа-биле Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төптеринде база ММЦ Бии-Хемниң төп кожуун эмнелгезинде Көреяга бүдүрген Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics узи аппараттарын салган.

Кызылда Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгде чаартылга ажылдары кидин-түлүк 31.10.2019 Кызылда Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгде чаартылга ажылдары кидин-түлүк

Специалистер ажылдың кайы хире чоруп турарын чугаалаан.

Моолдуң кичээнгейинде – Тыва 30.10.2019 Моолдуң кичээнгейинде – Тыва

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолга үре-түңнелдиг ажылдаан.

Россия-Моол кызыгаарында «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн. ажыг рубль инвестицияны салыр 29.10.2019 Россия-Моол кызыгаарында «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн. ажыг рубль инвестицияны салыр

Тывада «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 ажыг млн рубльди тускайлаан.

Тываның Баштыңы моол Шамбалага биле чаа цемент заводунга чораан 27.10.2019 Тываның Баштыңы моол Шамбалага биле чаа цемент заводунга чораан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Моолга чорааш, моол Шамбала деп адаар “Хамарын хийд”хүрээге четкен.

Тывада чаңныктан бажыңы өрттенген өг-бүлеге дузалажыр 26.10.2019 Тывада чаңныктан бажыңы өрттенген өг-бүлеге дузалажыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал суурда хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге бажың тудуп бээр акша-хөреңгини тускайлаан.

Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан 25.10.2019 Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан

Медицина эртемнериниң кандидады Евгений Сорокинниң удуртканы, Россияның Кадык камгалал яамызының “Чүрек аарыгларының национал эмчи шинчилел төвү” федералдыг күрүне бюджет албан черинден эксперттер чүрек-дамыр аарыгларындан дуза көргүзүп турар Тываның эмнелге албан черлеринге комплекстиг хыналда кылып, республикага үш хонук ажылдаан.

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан 25.10.2019 Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы биле Кызыл-Хая суурларында чырык хандырылгазының чаңгыс аай системазынче кирбээн электри энергиязының чаа дөзү – каттышкан энергодериглерни ажылдадып эгелээн.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолда чоруп турар 24.10.2019 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолда чоруп турар
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октябрьның 23-тен 26-га чедир ажыл-албанының аайы-биле Моолга турар.

Германияның чиңгине консулу Тываның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелин онзазынган 23.10.2019 Германияның чиңгине консулу Тываның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелин онзазынган

Новосибирскиде Германияның чиңгине консулу Петер Бломайер Тыва-биле таныжып кээп чораан.

Тыва дыл – чоннуң өнчүзү 22.10.2019 Тыва дыл – чоннуң өнчүзү

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 2016 чылдың январь 18-те ат салганы 11 дугаар Чарлыы-биле, ноябрь 1-ни - Тыва дылдың хүнү кылдыр доктааткан соонда, республика ону чылдың-на калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.

Тываның Баштыңы Моолче сургакчылаашкынының сорулгазын чугаалаан 22.10.2019 Тываның Баштыңы Моолче сургакчылаашкынының сорулгазын чугаалаан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң президентизи Халтмаагийн Баттулгадан Улан-Баторга ужуражыр чалалганы алган.

Кызылга Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскаалды тудар 21.10.2019 Кызылга Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскаалды тудар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва чоннуң манчы-кыдаттың дарлалындан хамаарышпас чоруу дээш демиселде кол болуушкуннарның бирээзи – Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскааткан аллеяны чаагайжыдарының эге хемчээнге киришкен.

Республикада үндүрүглер чыырының шалыпчы айы чарлаттынган 21.10.2019 Республикада үндүрүглер чыырының шалыпчы айы чарлаттынган

Тыва Республиканың Чазааның 2019 чылдың октябрь 15-те №438-р айтыышкыны-биле, бо чылдың октябрь 15-тен ноябрь 15-ке чедир кижилерден эт-хөреңги үндүрүүн чыырының шалыпчы айын республикада чарлаан.

Тыва чурттар аразының бирги рейизин хүлээп алырынга белеткенип турар 18.10.2019 Тыва чурттар аразының бирги рейизин хүлээп алырынга белеткенип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттар аразының бирги авиарейизин белеткээр айтырыглар талазы-биле хыналда хуралды эрттирген.

«Тус чер бот-башкарылга органының тулган кадр ажылдакчызы» мөөрейниң түңнелдериниң дугайында 18.10.2019 «Тус чер бот-башкарылга органының тулган кадр ажылдакчызы» мөөрейниң түңнелдериниң дугайында

Тыва Республиканың Баштыңының 2017 чылдың апрель 10-да “Тус чер бот-башкарылга органының тергиин кадр ажылдакчызы” мөөрейиниң дугайында” № 129-РГ айтыышкыны езугаар, Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарады “Тус чер бот-башкарылга органының тергиин кадр ажылдакчызы” мөөрейни бо удаада база эрттирген.

Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар 17.10.2019 Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар
"Яндекс.Учебник" сервис-биле кады ажылдаарын өөреткен Тывада семинарга 583 эге класс башкылары киришкен. Ону республиканың 17 кожуунунга (муниципалдыг районнарга) база үш хоорай округтарынга (Ак-Довурак, Чадаана база Кызылга) эрттирген.

Республикада күскү дүжүт ажаалдазы доозулган 17.10.2019 Республикада күскү дүжүт ажаалдазы доозулган

Республиканың хову-шөлдеринде күскү ажаалда доозулган. Эрткен чылга деңнээрге, 104,4 хуу хөй черден, азы 44 523,6 га шөлден ниити дүжүттү алган.

Тываның Баштыңы хосталгада үнүп келген, хөй ажы-төлдүг кижилерни эдип-чазаары-биле черни аңгылааш, хойларны үзүп бээрин саналдаан 16.10.2019 Тываның Баштыңы хосталгада үнүп келген, хөй ажы-төлдүг кижилерни эдип-чазаары-биле черни аңгылааш, хойларны үзүп бээрин саналдаан
Кызыл. Октябрь 15. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол вторникте эрткен хуралда, хоругдалдан хосталып келген хөй ажы-төлдүг кижилерни “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” регион төлевилелинге киириштирерин саналдаан.

Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен 15.10.2019 Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң чаа социал объектилер киирилдезин сайгарган видеоселектор хуралынга киришпээни дээш, буруузун илереткен.

Тываның Баштыңы республиканы дүрген хөгжүдер программа талазы-биле ажылдарны тодаргай чугаалаан 14.10.2019 Тываның Баштыңы республиканы дүрген хөгжүдер программа талазы-биле ажылдарны тодаргай чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң МИЧ төлээлеринге Москвага сургакчылаашкынын база Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке республиканы дүрген хөгжүдер программаның төлевилелин сайгарган хуралга киришкенин сонуургаткан.

Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң түңнелдери 14.10.2019 Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң түңнелдери

2019 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Чазааның хуралынга “2019 чылдың бирги чартыында Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң дугайында” айтырыгны база 2019 чылдың 9 айларында Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдерин чугаалажып көрген.

Тываның Баштыңы, октябрь 11-де, республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 14.10.2019 Тываның Баштыңы, октябрь 11-де, республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

Октябрь 11-де, Тыва Арат Республиканың Совет Эвилелинге каттышканындан бээр 75 чыл оюн бүгү республикага калбаа-биле демдеглээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның составынга Тываның каттыжып киргениниң 75 чылынга тураскааткан байырлыг хуралда 12.10.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның составынга Тываның каттыжып киргениниң 75 чылынга тураскааткан байырлыг хуралда
Тываның Национал театрынга байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, байырлыг сөстү алган.

РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген 11.10.2019 РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген

Тывада бир дөрбелчин метр чуртталга шөлүнүң өртээ 2019 чылдың IV кварталындан 58 муң рубль болур.

Моол биле Тываның аразынга авиарейстер организастаарынга кызыгаарда агаар оруктарын ажыдар арганы Росавиацияга чугаалажып көрген 10.10.2019 Моол биле Тываның аразынга авиарейстер организастаарынга кызыгаарда агаар оруктарын ажыдар арганы Росавиацияга чугаалажып көрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Москвага чорааш, Росавиацияның удуртулгазы-биле ужуражып, Кызыл аэропорту таварыштыр чурттар аразының авиарейстерин организастаар айтырыгны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы октябрь 10-да РФ-тиң Чазак даргазының удуртканы хуралга киришкен 10.10.2019 Тываның Баштыңы октябрь 10-да РФ-тиң Чазак даргазының удуртканы хуралга киришкен

РФ-тиң Чазак Даргазы Дмитрий Медведев четвергде, Россия Федерациязының чамдык субъектилериниң социал-экономиктиг хөгжүлде программаларының белеткелин сайгарган хуралды эртирген. Сайыттар кабинединиң парлалга-албаны ооң дугайында дыңнаткан. 

Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан 09.10.2019 Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан

Экономикада чажыт ажылдаар чорукту кызырар ажылдар Тывада уламчылавышаан. Республиканың Күш-ажыл яамызының медээзи-биле алырга, күш-ажыл керээзи чок, “билдинмес” шалың ап турган 3755 кижини октябрь эгезинге чедир тодараткан.

Тывада арга-арыг өрттериниң саны 2019 чылда кызырылган 09.10.2019 Тывада арга-арыг өрттериниң саны 2019 чылда кызырылган

Тывада эрткен чылга деңнээрге, 2019 чылда арга-арыг өрттери 65 санга кызырылган.

РФ-тиң Чазаа Тывада уруглар садының тудуун доозарынга 100,8 млн рубльди тускайлаан 08.10.2019 РФ-тиң Чазаа Тывада уруглар садының тудуун доозарынга 100,8 млн рубльди тускайлаан
РФ-тиң Чазаа Чырыдыышкын яамызынга Тыва Республиканың Кызылда уруглар садының тудуун 2019 чылда доозар кылдыр 100,8 миллион рубльди аңгылаан.

Тывада иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттанып эгелээн 08.10.2019 Тывада иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттанып эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы иви ажыл-агыйын катап тургузарынче угланган төлевилелди эгелээн. Соңгу чүк ивилерин өстүрүп-көвүдедир ажыл-иштиг өг-бүлелерниң иви ажыл-агыйларын тургузары – ооң сорулгазы.

Путинниң дыштанып турар чери Тыва дээрзин регионнуң Баштыңы бадыткаан 08.10.2019 Путинниң дыштанып турар чери Тыва дээрзин регионнуң Баштыңы бадыткаан

Facebook социал четкиде салган видеода президент Владимир Путинниң дыштанып турары Сибирь тайгазы Тыва дээрзин, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң арынында бадыткаан.

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан 08.10.2019 Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан

Бо чылын үнүш-дүжүт ниитизи-биле эки болган. Ындыг болзажок Улуг-Хем кожуунга агаар-бойдус арай чүдерээн.

Тывага молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдарын көөр 07.10.2019 Тывага молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдарын көөр

Тываның Кадык камгалал яамызы “Ыжык аарыглары-биле демисел” төлевилел чорудуу-биле 2020-2021 чылдарда республиканың эмнелге организацияларынга молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдар аргаларны өөренип көөр.

Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган 07.10.2019 Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган

Республика девискээринде уруглар болгаш элээдилерни өөредилгеже хаара тудуп, ниити билиг чедип алырынга өөреникчилерниң эргелерин камгалаар сорулга-биле 2019 чылдың август 5-тен 30 сентябрь 30-ге чедир «Бүгү-ниити өөредилге-2019» хемчегни чоруткан.

Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан 04.10.2019 Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан

Бо чаа өөредилге чылында Кызылдың Президентиниң кадет училищези чырыткылыг байырлалды демдеглээннер. Дүүн Тываның национал хөгжүм-шии театрынга Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң тургустунганындан бээр беш чыл болганынга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен.

Тыва - «Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар» төлевилелдиң тускай сорулгалыг көргүзүглерин күүседир талазы-биле Россияның мурнуку он регионунуң санында 04.10.2019 Тыва - «Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар» төлевилелдиң тускай сорулгалыг көргүзүглерин күүседир талазы-биле Россияның мурнуку он регионунуң санында

«Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар» төлевилел чорудуу-биле чылдың планын күүседиринге чедир Тыва 4 км хире асфальт-бетон шывыын салыры арткан.

Тыва биле Томск облазының аразынга культура харылзаалары быжыгар 03.10.2019 Тыва биле Томск облазының аразынга культура харылзаалары быжыгар

Регион Чазактары садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал-культурлуг болгаш өске-даа адырларга кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада атты салган.

Культура болгаш уран чүүл адырында башкыларга байыр чедирген байырлал Тывага бир дугаар эртер 03.10.2019 Культура болгаш уран чүүл адырында башкыларга байыр чедирген байырлал Тывага бир дугаар эртер

Октябрь 3-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Башкылар хүнү – профессионал байырлал таварыштыр Тываның культура болгаш уран чүүл адырында өөредилге черлери – Кызылдың уран чүүл колледжизи биле Уругларның уран чүүл школазының башкыларынга ведомство шаңналдарын байырлыг байдалга тыпсыр.

Тывада «Башкымга мөгейиг» акция чоруп турар 03.10.2019 Тывада «Башкымга мөгейиг» акция чоруп турар

Башкылар хүнүнге тураскаадып, республикада сентябрь 26-дан октябрь 11-ге чедир «Башкымга мөгейиг» акция эртип турар.

Тывада гриппке удур 140 муң ажыг кижини тараан 02.10.2019 Тывада гриппке удур 140 муң ажыг кижини тараан

Октябрь эгезинге чедир, Тывада бюджет акша-хөреңгизи-биле гриппке удур тарылгаларны 80,4 хуу чоруткан. Ажыл берикчилериниң хөреңгизи-биле 1200 кижи тарыткан.

Кызыл хоорайда 2019 чылда септээр ужурлуг объектилерде ажылдар доозулган 02.10.2019 Кызыл хоорайда 2019 чылда септээр ужурлуг объектилерде ажылдар доозулган

“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилелдиң бир чугула кезээ - регионнуң орук четкизин эде чаартып септеп-селиири болур.

Тывада мал чемин белеткээринге шылгарааннарга акша шаңналдарын болгаш белектерни тыпсыр 01.10.2019 Тывада мал чемин белеткээринге шылгарааннарга акша шаңналдарын болгаш белектерни тыпсыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2019 чылда мал чемин белеткелинге шылгарааннарны шаңнаарын саналдаан.

Тываның биче сууру – Иймеге биче фермаларны ажылдадыр 01.10.2019 Тываның биче сууру – Иймеге биче фермаларны ажылдадыр

Тываның Чазааның ажыл-чорудулгазының бир чугула кезээнге - республиканың чурттакчы чонунуң түреңги чоруун чавырылдырары хамааржыр. Аңаа даянгаш регионнуң тускай программаларын ажылдап, губернатор төлевилелдерин боттандырып, чонга боттуг дузаны көргүзүп турар.

Тывада тудугларның хемчээли 1,5 катап улгаткан 30.09.2019 Тывада тудугларның хемчээли 1,5 катап улгаткан

2019 чылдың 8 айларында Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Тываның Баштыңы моол авиакомпанияның удуртулгазы-биле Кызыл биле Улан-Батор аразынга агаар аргыштырылгазын организастаар арганы чугаалашкан 28.09.2019 Тываның Баштыңы моол авиакомпанияның удуртулгазы-биле Кызыл биле Улан-Батор аразынга агаар аргыштырылгазын организастаар арганы чугаалашкан

Тыва биле Моолдуң хоорайлар аразынга авиарейстер организастаарының айтырыгларын сайгарар дээш Кызылда келген Моолдуң «Хунну Эйр» авиакомпанияның чиңгине директору Пурэвжал Мунхжаргал-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжынга чаңгыс команда болуп ажылдаарын күзээн 27.09.2019 Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжынга чаңгыс команда болуп ажылдаарын күзээн

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжының бирги хуралынга киришкен. Чазак даргазы депутаттарның ажыл-чорудулгазының эгелээни-биле байырны чедиргеш, парламентиниң амгы составы көскү болгаш билдингир кижилерден тургустунганын демдеглээн.

Кызылдың аэропорту 20 млн. рубльге аэродром техниказын садып алган 26.09.2019 Кызылдың аэропорту 20 млн. рубльге аэродром техниказын садып алган

Тываның кол аэропортунуң тускай машиналар парыгы чаа аэродром техниказы-биле четчелеттинген.

Россияның шериг-төөгү ниитители дайын чылдарында Совет эвилелинге Тываның дузалашканын көргүскен тураскаалды тударынга дузаны көргүзер 25.09.2019 Россияның шериг-төөгү ниитители дайын чылдарында Совет эвилелинге Тываның дузалашканын көргүскен тураскаалды тударынга дузаны көргүзер

Гитлержи фашизм-биле демиселде акы-дуңмалышкы Совет Эвилелинге Тыва Арат Республиканың дузалажып турганын көргүскен “Кызыл коъш” деп тураскаалды Тывага тудар.

Республиканың автомобиль оруктарын экижидер дээш 25.09.2019 Республиканың автомобиль оруктарын экижидер дээш

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оруктар дээрге, экономиктиг хөгжүлдениң үндезини деп айыткан. Ынчангаш республиканың оруктарын "Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар" национал төлевилелиниң чорудуу-биле чогуур байдалга турарын чедип алыр дээш, орук-септелге ажылдарын шынарлыг чорударын орукчулардан негээнин сагындыраал.

«Россияның болуушкуннары» турисчи төлевилелдер мөөрейиниң түңнел кезээнче «Тыва хойнуң эъди» фестиваль кирген 24.09.2019 «Россияның болуушкуннары» турисчи төлевилелдер мөөрейиниң түңнел кезээнче «Тыва хойнуң эъди» фестиваль кирген

Тываның турисчи төлевилелдери «Россияның болуушкуннары» бүгү-российжи профессионал премияның регионнар аразының чадазынга тиилээн.

Тывада «Кадыкшыл оруу» төлевилел уламчылавышаан 24.09.2019 Тывада «Кадыкшыл оруу» төлевилел уламчылавышаан

Чугула херек медицина дериг-херекселдери-биле чүметтинген комплекcтиг тускай транспорттуг эмчилерниң көжүп чоруур бригадазы «Кадыкшыл оруу» губернатор төлевилели езугаар республиканың кожууннарын эргип турар.

Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар программа күүселдезинде Туран хоорай шылгараан 24.09.2019 Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар программа күүселдезинде Туран хоорай шылгараан
Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар регионнуң күрүне программазында бо чылда көрдүнген 102,34 млн рубль-биле ээлчеглиг ажылдарны ноябрь 30-ге чедир кылып доозарын планнаан.

Тываның Баштыңы Кореяның фондузу-биле чугаалажыышкыннарга киришкен 23.09.2019 Тываның Баштыңы Кореяның фондузу-биле чугаалажыышкыннарга киришкен
Көреяның Фондузу-биле чугаалажыышкыннарга Россияны төлээлеп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база кирген.

Тывада инвалидтерге чаа бажың-интернатты тудуп турар 23.09.2019 Тывада инвалидтерге чаа бажың-интернатты тудуп турар

«Демография» национал төлевилелдиң “Улуг назын” программазының Тывада бирги киржикчилери Бүренниң психоневрологтуг бажың-интернады болган.

“Өг-бүле бүрүзүнге бир дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилели 23.09.2019 “Өг-бүле бүрүзүнге бир дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилели

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал угланыышкынныг “Өг-бүлеге бир дээди эртемниг уруг” төлевилелди боттандырып эгелээрин саналдап тура, бирги ээлчегде хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерже кол кичээнгейни углаан.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге халас хөмүр дүжүрүлгезин эгелээн 20.09.2019 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге халас хөмүр дүжүрүлгезин эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Күш-ажыл яамызы база кожуун чагырга даргалары хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге “социал” хөмүр дүжүрүлгезин онза хыналдага алыр кылдыр дааскан. 

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң боттаныышкыны 20.09.2019 “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң боттаныышкыны

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң саналы-биле эгелээн «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилели республика чонунуң үнелелин алган чончу шимчээшкин апарган. Төлевилелди 2016 чылдан боттандырып эгелээнден бээр чаа 416 арат ажыл-агыйлар тургустунуп, дыка хөй аныяктар ажыл-биле хандыртынган.

Тываның Чеди-Хөл кожуунунга одалга сезонун эгелээри 19.09.2019 Тываның Чеди-Хөл кожуунунга одалга сезонун эгелээри

Сентябрьның 19-ка чедир 3 котелду одаарынга белен. Эртенгиниң 9 шактан инженер четкилеринде суг базыышкынын хынап эгелээн, кежээге чедир суг-биле долдуртунар. А сентябрьның 20-де 3 котелду одааш, Хову-Аксы суурнуң социал объектилеринче база чуртталга бажыңнарынче төпчүткен чылыг хандырылгазын бээр.

Тывада социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларны ажылга хаара тудар квота санын көвүдедир 19.09.2019 Тывада социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларны ажылга хаара тудар квота санын көвүдедир

Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларны ажылга тургузар ужурлуг ажыл берикчилеринге квота санын көвүдедир деп турар. Республиканың Чазаа “Социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларга ажылчын олуттарны квоталаарының дугайында” регион хоойлузунче чогуур эдилгени киирерин саналдаан.

Тывада көдээ ажыл-агый кооперативтерин грантылар-биле деткиир 19.09.2019 Тывада көдээ ажыл-агый кооперативтерин грантылар-биле деткиир

Тывада сентябрь 16-дан көдээ ажыл-агый хереглекчилер кооперативтеринге грант тыпсырының конкурузу эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң дугайында чарлаан.

2020 чылда Тывада филармонияның чаа оран-савазын тудуп эгелээр 18.09.2019 2020 чылда Тывада филармонияның чаа оран-савазын тудуп эгелээр

Кызыл хоорайга Валерий Халилов аттыг күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудуп эгелээрин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

«Туваавиа» компания 2019 чылда орулгазын 2,5 катап улгаттырган 18.09.2019 «Туваавиа» компания 2019 чылда орулгазын 2,5 катап улгаттырган
Регионда чүгле чаңгыс авиасөөртүкчү - «Туваавиа» республиканың казна бүдүрүлгезиниң саң-хөө ажыл-агый ажыл-чорудулгазының түңнелдерин Тываның Чазаанга сайгарган.

Тыва дүжүт ажаалдазын октябрь 15-те доозар 17.09.2019 Тыва дүжүт ажаалдазын октябрь 15-те доозар

Тываның ажыл-агыйлары дүжүт ажаалдазынче сентябрь 7-де киргенин Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Республиканың баш бурунгаар социал-экономиктиг хөгжүлде планы-биле көөрге, республиканың көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлери 12,5 муң тонна тараа, 31,4 муң тонна картофель база 3,3 муң тонна ногаа дүжүдүн алыр деп сорулга салдынган.

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы республикада одалга сезонун эгелээриниң дугайында 17.09.2019 Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы республикада одалга сезонун эгелээриниң дугайында

Тываның одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оолдуң дыңнадыы-биле алырга, Кызыл хоорайда бюджет адырының 101 объектилерин база 412 бажыңнарның 23-зин чылыг хандырылгазында кошкан.

Тываның найысылалында Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнүң чаа талазында тудуг ажылдары доозулган 17.09.2019 Тываның найысылалында Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнүң чаа талазында тудуг ажылдары доозулган

Тывада республиканың кол көвүрүүнүң чаа талазында шимчээшкинни ажыткан. Ону тудар ажылдар 2017 чылда эгелээн турган. Эрги көвүрүг-биле чергелештир калбаа 4,5 метр, 408 метр узун чаа көвүрүгнү тудуп доосканы ол.

Тываның Баштыңы Шолбан КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдени күштелдирер арга-хевирлерни бир дугаарында бистиинге шенеп эгелээр» 16.09.2019 Тываның Баштыңы Шолбан КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдени күштелдирер арга-хевирлерни бир дугаарында бистиинге шенеп эгелээр»

РФ-тиң бирги вице-премьери – РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуанов-биле эрткен хуралда Тываның Чазааның 2025 чылга чедир республиканың шапкын хөгжүлдезиниң талазы-биле бөлүк саналдарын калбаа-биле бир дугаар сайгарып чугаалашкан.

Дээди Хуралдың депутаттарынче соңгулдаларны эрткен деп санаан 13.09.2019 Дээди Хуралдың депутаттарынче соңгулдаларны эрткен деп санаан

Бөгүн, сентябрь 13-те, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы 2019 чылдың сентябрь 8-те – Тыва Республиканың девискээринге чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде эрткен соңгулдаларның түңнелдерин үндүрген протоколду шынзыдып, бадылаан.

Ш. Кара-оол: Тывавыстың сайзыралы тус чер чагыргаларының ажылындан дыка хамааржыр 13.09.2019 Ш. Кара-оол: Тывавыстың сайзыралы тус чер чагыргаларының ажылындан дыка хамааржыр

Бөгүн С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга “Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели” ассоциацияның баштаар чериниң улуг хуралы болуп эрткен.

Организацияларының ажык-кончаазынга үндүттен орулга кезээн Тыва үш катап көвүдеткен 12.09.2019 Организацияларының ажык-кончаазынга үндүттен орулга кезээн Тыва үш катап көвүдеткен

Тываның Чазаанга бирги чартык чылда регион бюджединче киирилделерниң түңнелдерин үндүрген. Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң медээзи-биле алырга, эрткен чылга деңнээрге 22,9 хуу хөй, азы 3 млрд. 719,7 млн. рубльди каттышкан бюджетче киирген.

Тываның Баштыңы чаа чыыштың депутаттарынга соңгукчуларның чагыг-сүмелерин күүседир дээш ажылдаарын чагаан 11.09.2019 Тываның Баштыңы чаа чыыштың депутаттарынга соңгукчуларның чагыг-сүмелерин күүседир дээш ажылдаарын чагаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың чаа чыыжында «Чаңгыс демниг России» партиядан депутаттар-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы соңгулдаларда чаңгыс чер-чурттугларының мерген көрүжү болгаш демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен 10.09.2019 Тываның Баштыңы соңгулдаларда чаңгыс чер-чурттугларының мерген көрүжү болгаш демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга сентябрь 9-та телекыйгырыгны кылган.

«Чаңгыс демниг Россия» Тываның Дээди Хуралынче соңгулдаларга бүзүрелдии-биле тиилээн 09.09.2019 «Чаңгыс демниг Россия» Тываның Дээди Хуралынче соңгулдаларга бүзүрелдии-биле тиилээн

Тывада, Дээди Хуралче соңгулдаларда бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдери билдинген.

Школа – амгы үениң төлептиг кижизин кижизидип өстүрер чер болур 06.09.2019 Школа – амгы үениң төлептиг кижизин кижизидип өстүрер чер болур

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда чаа школаның тудуу чазык-чагырганың кичээнгейинде социал объект кылдыр санаттынар.

06.09.2019 Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлыкче улуг ужур-дузалыг орукту байырлыы-биле ажыткан

Сентябрь 5-те Барыын-Хемчик кожууннуң ыраккы Эрги-Барлык суурнуң чурттакчыларынга езулуг байырымныг хүн болган

Тываның Баштыңы: чурттар аразының ужудуушкунунга «Кызыл» аэропорту ажык 02.09.2019 Тываның Баштыңы: чурттар аразының ужудуушкунунга «Кызыл» аэропорту ажык

Россияның Чазааның баштыңы Дмитрий Медведев «Кызыл» чурттар аразының аэропортун ажыдар дугайында айтыышкынга атты август 28-те салган.

Тываның Баштыңы ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган өөреникчилерлиг башкылар-биле ужурашкан 30.08.2019 Тываның Баштыңы ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган өөреникчилерлиг башкылар-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол башкыларның август чөвүлел хуралы бооп турар хүнде, бо чылдың ЕГЭ-зинде эки түңнелдер көргүскен доозукчуларлыг башкылар-биле ужурашкан.

Тывада мал чеминиң белеткели уламчылавышаан 29.08.2019 Тывада мал чеминиң белеткели уламчылавышаан

Республика 92360 га черден (2018 чылдан 17 хуу хөй) мал чеминиң белеткелин чорудуп, 86343 га черде сиген-ширбиилди бөлген.

Тываның онкология эмнелгезинде херелдер-биле эмнээр дериг-херекселди эккелген 29.08.2019 Тываның онкология эмнелгезинде херелдер-биле эмнээр дериг-херекселди эккелген

“Кадык камгалалы” национал төлевилел күүселдези-биле республиканың ыжыктар эмнээр эмнелгезинде, 60 млн рубль өртектиг, “Рокус АМ” херелдер-биле эмнээр дериг-херекселди эккелген.

Чедиишкинниг бурунгаарлаашкын дээш күштерни мөөңнеп, команда-биле ажылдаар 29.08.2019 Чедиишкинниг бурунгаарлаашкын дээш күштерни мөөңнеп, команда-биле ажылдаар

Август 28-те Алдын-Булак этнокультурлуг төпке “Тываның командазы-2030” аныяктарның үшкү шуулганының байырлыг хаашкыны болуп эрткен.

Тываның Баштыңы: республиканың хөгжүлдезин чедип ап, чоннуң амыдырал-байдалын экижидер 28.08.2019 Тываның Баштыңы: республиканың хөгжүлдезин чедип ап, чоннуң амыдырал-байдалын экижидер

Август 27-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа-Хөл кожуунга чедип, социал албан черлериниң кышка белеткелин хынаан.

Антон Силуанов Тываның тудуг объектилериниң дөзевилел-смета документилеринге субсидияны бээрин саналдаан 28.08.2019 Антон Силуанов Тываның тудуг объектилериниң дөзевилел-смета документилеринге субсидияны бээрин саналдаан

Россияның Чазааның даргазының бирги оралакчызы – саң-хөө сайыды Антон Силуанов Тывага тудар болгаш эде чаартыр объектилерниң дөзевилел-смета документилерин белеткээр чарыгдалдарга субсидияны бээрин федералдыг яамыларга саналдаан.

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлге ажыдарын көөр 28.08.2019 Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлге ажыдарын көөр

Россияның Чазааның даргазының бирги оралакчызы – саң-хөө сайыды Антон Силуанов Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлгени ажыдар айтырыгны өөренип көөрүн көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан.

Тываның найысылалы - Кызылдың аэропортунга делегей сектору ажыттынар 27.08.2019 Тываның найысылалы - Кызылдың аэропортунга делегей сектору ажыттынар

Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсыр дугайында доктаалдың төлевилелин Россия Федерациязының Чазаа белеткээн.

Тываның чурттакчылары үшкү чажы төрүттүнген дээш субсидияны алыр 27.08.2019 Тываның чурттакчылары үшкү чажы төрүттүнген дээш субсидияны алыр

Үшкү база дараазында чаш төл төрүттүнгени дээш өг-бүлеге субсидия бээр төлевилелди боттандырар регионнар санынче Тыва база кирген. Төлевилелде өскерилгени немеп, 12 муң рубль түңнүг пособие алыр регионнар санынче республиканы база кииргенин Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

РФ-тиң Чазааның даргазынга Тываның хөгжүлдезин дүргедедир тускай программаны киирер 26.08.2019 РФ-тиң Чазааның даргазынга Тываның хөгжүлдезин дүргедедир тускай программаны киирер

РФ-тиң Чазааның даргазының бирги оралакчызы – саң-хөө сайыды Антон Силуанов август 23-те Тываның найысылалынга хурал эрттирип тура, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедир хемчеглерни сайгарып көөрү-биле Россияның Чазаандан улуг делегация келгенин чугаалаан.

Тываның Баштыңы эмчилер-биле ужуражылгада республиканың уруглар эмнелгези туттунарын чугаалаан 21.08.2019 Тываның Баштыңы эмчилер-биле ужуражылгада республиканың уруглар эмнелгези туттунарын чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң эң улуг болгаш кол эмнээшкин албан чери - республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң коллективи-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Узбекистанның чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга дугайында чугаалашкан 20.08.2019 Тываның Баштыңы Узбекистанның чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга дугайында чугаалашкан

Новосибирскиде Узбекистан Республиканың Чиңгине консул чериниң делегациязы август 19-та Тывада чедип келген.

Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга даалгаларны берген 16.08.2019 Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга даалгаларны берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчыларын чыып, дүрген күүседир айтырыгларны тодараткан.

Тываның Баштыңы арга-арыг ажыл-агыйларынга өртке удур тускай техниканың дүлгүүрлерин тывыскан 16.08.2019 Тываның Баштыңы арга-арыг ажыл-агыйларынга өртке удур тускай техниканың дүлгүүрлерин тывыскан

Август 15-те Республика хүнүнде, ТР-ниң Чазак бажыңының баарында Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың туктарын байырлыы-биле көдүрген.

Шолбан Кара-оол: Тываның амгы төөгүзүнде балалбас истерни арттырган чаңгыс чер-чурттугларывыска 15.08.2019 Шолбан Кара-оол: Тываның амгы төөгүзүнде балалбас истерни арттырган чаңгыс чер-чурттугларывыска

Тыва Республика хүнүн доктаадып тургускандан бээр 20 чылынга, Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылы кылдыр чарлаанынга тураскааткан байырлыг хуралда республиканың улус ажыл-агый адырында көскү чедиишкиннерни көргүскен мурнакчылар, идепкейжи аныяктар база күш-ажылдың хоочуннары, күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчылары, билдингир политиктер чыылган.

Национал сорулгаларны чедип алыр дээш 14.08.2019 Национал сорулгаларны чедип алыр дээш

Август 14-те, С.Пюрбю аттыг улусчу чогаадылга бажыңынга, хөй-ниити организацияларының киржилгези-биле “2019 чыл – национал сорулгаларны чедип алырының оруунда” деп деп шуулган болуп эрткен.

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы 13.08.2019 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы

2019 чылдың сентябрь 8-те – чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тыва Республикада 61 төлээлекчи органче соңгулдалар болуп эртер:

Тываның Баштыңы чоокку ажыл хонуктарының кол айтырыгларын айыткан 12.08.2019 Тываның Баштыңы чоокку ажыл хонуктарының кол айтырыгларын айыткан

Август 12-де Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, чоокку ийи неделяның кол айтырыгларынче кичээнгейни углаан.

Август 23-25 хүннеринде Кызылга, «Тыва Экспо – 2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкын болуп эртер 12.08.2019 Август 23-25 хүннеринде Кызылга, «Тыва Экспо – 2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкын болуп эртер

2019 чылдың август 23-25 хүннеринде, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге «Тыва Экспо-2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкынны эрттирер.

Тывага эрткен «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген 11.08.2019 Тывага эрткен «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген

«АрМИ-2019» делегейниң армейжи оюннарының Тывага эрткен “Шериг ралли” делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген.

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чону-биле 09.08.2019 Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чону-биле

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Улуг-Хем кожууннуң Чодураа, Торгалыг, Арыг-Бажы, Арыг-Үзүү суурларның чурттакчы чону-биле Чааты сумузунда ужурашкан.

Террорга удур комиссия болгаш оперативтиг штабтың хуралында Тывага эртер соңгулдалар үезинде айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларны сайгарган 09.08.2019 Террорга удур комиссия болгаш оперативтиг штабтың хуралында Тывага эртер соңгулдалар үезинде айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларны сайгарган

Соңгулдалар белеткелиниң база чорудуунуң үезинде хөй-ниитиниң корум-чурумун тудуп, кижилерниң айыыл чок чоруун эрге-чагырга хандырар.

Тываның Баштыңы «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи-биле ужурашкан 08.08.2019 Тываның Баштыңы «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи-биле ужурашкан

«Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи боттарының ажыл планын база чаа төлевилелдерин таныштары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

 Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң планы 08.08.2019 Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң планы

Культура-массалыг хемчеглер 
Август 14 – Улусчу чогаадылга бажыңынга 11.00 шакта “Национал төлевилелдер – кижи бүрүзүнге” республиканың хөй-ниити албан черлериниң шуулганы

Кышка белеткел – хүннүң чугула айтырыы 07.08.2019 Кышка белеткел – хүннүң чугула айтырыы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың стратегтиг чугула бүдүрүлгези – “Тываэнерго” акционерлиг ниитилелдиң ажылдакчылары-биле ужурашкан.

Тыва Республиканың девискээринге эртер соңгулдаларга 6 партия киржир 06.08.2019 Тыва Республиканың девискээринге эртер соңгулдаларга 6 партия киржир

2019 чылдың сентябрь 9-та Россияга аңгы-аңгы деңнелдиң соңгулдалары болуп эртер. 17 российжи регионнарның хоойлужудулга органнарынче депутаттар соңгулдалары база болур. Ооң аразында Тыва Республиканың Дээди Хуралынче (парламентизинче) депутаттарны сентябрь 8-те чоннуң шилилгези-биле бадылаар.

Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа талазы-биле хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен 02.08.2019 Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа талазы-биле хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен

Август 1-де Кызылга, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директору Константин Цицин база күрүне корпорациязының хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашинның киржилгези-биле, эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан өскээр көжүрүлде программазының күүселдезинге хамаарыштыр хурал болуп эрткен.

Тыва Иркутск облазындан уругларны уткуп алган 01.08.2019 Тыва Иркутск облазындан уругларны уткуп алган

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Светлана Ощепкова баштаан “Юность” уруглар лагериниң кижизидикчилери, аныяк армейжилер, Кижизидилге, корум-чурум профилактиказының төвүнден команда Иркутскдан ужуп келген оолдар, уругларны «Иркутск, Тыва сээң-биле!» чылыг сөстер-биле уткуп алган.

Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң чидиг айтырыгларын бөлүктээн 31.07.2019 Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң чидиг айтырыгларын бөлүктээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың элээн каш суурларын эргээн соонда, тус черлерниң чонун дүвүреткен элээн каш чидиг айтырыгларны бөлүктээн.

Тывага эртер «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының киржикчилерин уткаан 31.07.2019 Тывага эртер «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының киржикчилерин уткаан

Июльдуң 30-де «Шериг ралли-2019» маргылдааның делегей чадазының киржикчилерин “Азия төвү” тураскаалдың чанынга байырлап уткаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннарын эргип турар 30.07.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннарын эргип турар

Эрткен дыштаныр хонуктарда Бай-Тайга кожуунга чорааш, июль 12-де орук-озал ондаанга бичии уругларын болгаш улуг кижилерин чидирген кижилерниң төрелдеринге ужуражыры-биле Шуй суурга кирген.

Республиканың хемнер-сугларының улгатканы-биле Тываның девискээринде оруктарның база көвүрүглерниң байдалы 29.07.2019 Республиканың хемнер-сугларының улгатканы-биле Тываның девискээринде оруктарның база көвүрүглерниң байдалы

Июльдуң 13-тен 6 кожуун девискээрлеринде: Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Өвүр база Улуг-Хемде онза байдал чуруму күштүг.

Август 4-тен 10-га чедир Кызылга «Шериг ралли» мөөрейниң делегей чадазы болуп эртер 29.07.2019 Август 4-тен 10-га чедир Кызылга «Шериг ралли» мөөрейниң делегей чадазы болуп эртер

Август 4-тен 10-га чедир Кызыл хоорайга эртер «Шериг ралли» армейжи делегей оюннары–2019 мөөрейниң делегей чадазынга республиканың өөредилге организацияларының аныяк армейжилери база киржир.

Тываның Баштыңы РФ субъектилериниң дээди албан-дужаалын ээлээн кижилерниң семинар-хуралында киржип турар 26.06.2019 Тываның Баштыңы РФ субъектилериниң дээди албан-дужаалын ээлээн кижилерниң семинар-хуралында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң субъектилериниң дээди албан-дужаалдыг кижилеринге “Автооруктарның национал четкизин хөгжүдери база айыыл чок орук шимчээшкинин организастаарының дугайында” деп темалыг РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң семинар хуралында киржип турар.

”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны 25.06.2019 ”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны

”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелин күүседири-биле, республиканың көдээ черлерин хөгжүдеринче угланган чоннуң эң эки эгелээшкиннери дээш бичии суурлар аразынга конкурсту 2018 чылда чарлаан турган.

Тываның малчыннары малын кыргып турар  24.06.2019 Тываның малчыннары малын кыргып турар

Тываның мал ажыл-агыйлары ам ийиги неделяда кыргылдазын уламчылап турар.

ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн 21.06.2019 ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн

Республикада ийи муң ажыг доозукчулар ЕГЭ шылгалдаларын бо чылын дужааган.

Тываның Баштыңы: Президентивистиң “дорт шугумнары” - амыдыралдың кайы-даа адырында ажыл-чорудулганы хандыр көөрүнге көскү көргүзүг 21.06.2019 Тываның Баштыңы: Президентивистиң “дорт шугумнары” - амыдыралдың кайы-даа адырында ажыл-чорудулганы хандыр көөрүнге көскү көргүзүг

Июнь 20-де Россияның Президентизи-биле эрткен дорт шугумга хамаарыштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын илереткен:

Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды-биле ужурашкан 20.06.2019 Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин «Экология» национал төлевилелде республиканың киржилгезиниң дугайында айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Россияның Президентизи дорт эфир үезинде чоннуң айтырыгларынга харыылаар 20.06.2019 Россияның Президентизи дорт эфир үезинде чоннуң айтырыгларынга харыылаар

2019 чылдың июнь 20-де, Москваныы-биле 12.00 шакта, «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир» телеканалдарның, «Маяк», «Вести FM» база «Радио России» радиостанцияларның дорт эфиринге «Владимир Путин-биле дорт шугум» деп чылдың эртип турар тускай программа болуп эртер.

Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер 19.06.2019 Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер

2019 чылдың июнь 19 база 20 хүннеринде Тыва Республиканың ниити өөредилге организацияларында 9 класстарның доозукчуларынга байырлыг чыскаалды база 11 (12) класстарга доозукчунуң кежээлерин организастыг эрттирери-биле

Тываның Баштыңы Москвада РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралында киржип турар 18.06.2019 Тываның Баштыңы Москвада РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада ажыл-албан аайы-биле сургакчылап турар.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен 18.06.2019 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң ээлчеглиг чаа чадазы эгелээн. Чон чыыжынга ажыл чок чаңгыс чер-чурттугларындан шилип алганы 103 өг-бүле ооң кежигүннери болган.

Тывада тарылга кампаниязы доозулган 17.06.2019 Тывада тарылга кампаниязы доозулган
Июнь 15-де Тываның шупту кожууннары тараа база мал культураларының тарылгазын дооскан.

Тываның кожууннарында өзүлдениң точкаларын стратегтиг сессияларда тодарадыр 17.06.2019 Тываның кожууннарында өзүлдениң точкаларын стратегтиг сессияларда тодарадыр

Бо чылын Тываның Чазааның кожууннарга эртер отчет кампаниязын стратегтиг сессия хевирлиг чорудар.

Тывада 215 кижи профильдиг математика ЕГЭ-зин дужааган 17.06.2019 Тывада 215 кижи профильдиг математика ЕГЭ-зин дужааган

Тываның школаларында күрүне шылгалдаларының кол үе-чадазы доозулган.

Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн 14.06.2019 Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн

Тываның Чазаа Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанынга тураскааткан хемчеглер белеткээр оргкомитеттиң ажылчын бөлүктер составын бадылаан.

Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.06.2019 Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Черби суурда Орус музей ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган 13.06.2019 Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган

Россия Федерациязының Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де “2024 чылга чедир Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыгларының дугайында” № 204 чарлыы-биле бадылааны

Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер 13.06.2019 Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер

Тываның Чазаа чыл дургузунда кылган ажылын чурттакчы чонга илеткээр арга-хевирден ойталаан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң орнунга, кожууннар активи-биле стратегтиг сеесияларны - регион трендизи таварыштыр муниципалеттерниң хөгжүлде көргүзүглерин хевирлээр аргаларны сайгарып чугаалажырын саналдаан.

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2019 Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
 Бүгү чурттуң кол күрүне байырлалы – Россияның хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен 11.06.2019 Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Московский комсомолец» солунга аалдап четкен.

2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг 11.06.2019 2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның Чазаа бо чылын Моол-биле кызыгаар зоназынче кирериниң чуруму чымчаарынга идегеп турар.

Кызылдың аэропорту 2019 чылда делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас 10.06.2019 Кызылдың аэропорту 2019 чылда делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның кол агаар эжии - Кызылдың аэропорту бо чылын делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол, субботада Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунга (ПМЭФ) киржип тура, ооң дугайында дыңнаткан.

Тывада часкы хову ажылдары 10.06.2019 Тывада часкы хову ажылдары

Республикада 14437 га шөлде азы планның 98 хуузу хире черде тараа культураларын: кызыл-тасты – 11288 га, арбайны – 1393 га, суланы – 1623 га, чиңге-тарааны – 133 гада тараан.

Шолбан Кара-оол Шериг-медицина академиязында эмнедип чыдар оолга ужурашкан 10.06.2019 Шолбан Кара-оол Шериг-медицина академиязында эмнедип чыдар оолга ужурашкан

Хирургия, офтальмология база отоларингологияның шериг клиниказының начальнигиниң бодунуң хайгааралы-биле аарыг кижиге нарын кезиишкинни кылган.

Тывада 2019 чылдың январь-апрельде кем-херек үүлгедиишкини 19,6 хуу кызырылган 10.06.2019 Тывада 2019 чылдың январь-апрельде кем-херек үүлгедиишкини 19,6 хуу кызырылган

Республиканың иштики херектер органнары-биле улусчу дружиналарның кады чоруткан хемчеглериниң ачызында, хөй-ниити черлеринде оперативтиг байдал экижип,

Мал көвүдедип өстүрер төптүң тускай эртемниглери ажыл-агый аайы-биле Тывада келген 06.06.2019 Мал көвүдедип өстүрер төптүң тускай эртемниглери ажыл-агый аайы-биле Тывада келген

“Мал-маган көвүдедип-өстүрер кол төп” АН-ның чиңгине директору Шеметюк Сергей Александрович, директорнуң уксаажыдылга ажылының талазы-биле оралакчызы Турбина Ирина Сергеевна 2019-2023 чылдарда республикага мал ажылының уксаажыдылга баазазын тургузарынга дуза кадар дээш Тывага кээп чораан.

Тываның Кадык камгалал яамызының кичээнгейинде - «Кадыкшыл маршруду” губернатор төлевилели 06.06.2019 Тываның Кадык камгалал яамызының кичээнгейинде - «Кадыкшыл маршруду” губернатор төлевилели

Эрткен чылын көдээ суурларны хөгжүдер программа күүселдезинче “Кадыкшыл маршруду” төлевилелди угландырган.

Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар 05.06.2019 Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгалыкчы инициативаны деткиири” национал төлевилел-биле республика найысылалында

Тываның Баштыңы 2018 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээн 05.06.2019 Тываның Баштыңы 2018 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээн

Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг депутаттар! 
«Тыва Республиканың Баштыңы – Тыва Республиканың Чазааның Даргазының статузунуң дугайында»

Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен 04.06.2019 Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым 04.06.2019 Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан 04.06.2019 Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан 03.06.2019 Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Чазааның отчедунуң дугайында: республика хөгжүлдезиниң айтырыгларын кады ажылдап кылган бис 03.06.2019 Дээди Хуралдың даргазы Тываның Чазааның отчедунуң дугайында: республика хөгжүлдезиниң айтырыгларын кады ажылдап кылган бис

Май 31-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Росавиация субсидия бээр даңзыже Кызыл-Москва-Кызыл рейсти киирген 03.06.2019 Росавиация субсидия бээр даңзыже Кызыл-Москва-Кызыл рейсти киирген

2019 чылдың июнь 6-дан эгелеп Кызыл - Москва аразынга дорт авиарейс ажыттынар. Чиигелделиг улуска билет өртээ 6100 рубль.

«Чаңгыс демниг Россия» баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген 31.05.2019 «Чаңгыс демниг Россия» баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген

«Чаңгыс демниг Россия» партия Тыва Республиканың Дээди Хуралынче база муниципалдыг тургузугларның Төлээлекчилер хуралдарынче кандидаттарны шилээн баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген.

Тываның Баштыңы РФ-тиң агаар-космиктиг күштериниң кол командалыкчызының оралакчызы-биле регион авиациязын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 30.05.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң агаар-космиктиг күштериниң кол командалыкчызының оралакчызы-биле регион авиациязын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Россияның агаар-космиктиг күштериниң кол командылакчызының оралакчызы, генерал-майор Забит Хеирбеков ажыл албан аайы-биле Тывада келген.

Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүннерин тодараткан 30.05.2019 Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүннерин тодараткан

Тываның турисчи кол болуушкуннарының бирээзи – малчыннарның Наадым байырлалы бо чылдың июль 13-14 хүннеринде болуп эртер.

Тываның Баштыңы Кызыл кожуунга «муниципалдыг шакты» эрттирген 29.05.2019 Тываның Баштыңы Кызыл кожуунга «муниципалдыг шакты» эрттирген

Май 27-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң активи-биле ужуражып, муниципалдыг шакты эрттиргеш, кожуун хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарган.

Шолбан Кара-оол Тывага РФ-тиң Чазак делегацияның ажылының түңнелдерин «Интерфакска» интервьюзунда чугаалаан 29.05.2019 Шолбан Кара-оол Тывага РФ-тиң Чазак делегацияның ажылының түңнелдерин «Интерфакска» интервьюзунда чугаалаан

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан РФ-тиң Чазак делегациязы май айда Тывага кээп чораан. Даргалар регионда экономиктиг байдалды хандыр өөренип, республиканы хөгжүдеринге боттарының арга-сүмелерин берип, ол ажылдың үре-түңнелдери “саазын кырынга” артпазын аазаан.

Тываның Баштыңы часкы хову ажылдарын дүргедедирин чер ажыл-агыйларындан негээн 28.05.2019 Тываның Баштыңы часкы хову ажылдарын дүргедедирин чер ажыл-агыйларындан негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы хову ажылдарын узатпас кылдыр көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлерин кыйгырган.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң комплекстиг планының ажылчын хевиринде 169 инвестиция төлевилелдери кирген 28.05.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң комплекстиг планының ажылчын хевиринде 169 инвестиция төлевилелдери кирген

Эрткен неделяда, Россия Чазааның даргазының бирги оралакчызы Антон Силуановтуң деңнелинге болган хуралда, 2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг дүрген хөгжүлде планының төлевилелин сайгарып көрген.

Тывада хой ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрген 28.05.2019 Тывада хой ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрген
Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйларында мартта эгелээн мал оолдаашкыны доозулган.

Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң хайгаарал чөвүлелиниң хуралын эрттирген 27.05.2019 Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң хайгаарал чөвүлелиниң хуралын эрттирген

Бирги өөредилге ротазының 41 кадеттери - Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң бирги доозукчулары болур. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртканы КПКУ-нуң хайгаарал чөвүлелиниң ээлчеглиг хуралында оолдарның чедиишкиннерин, ЕГЭ-ге белеткелди, дужаап кирер дээди өөредилге черлерин шилээниниң дугайында чугаалаашкан.

Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуановтуң хуралында киржип турар 24.05.2019 Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуановтуң хуралында киржип турар

"Делегей кооперациязы болгаш экспорт", "Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү болгаш ажылче хаара тударын деткиири”, “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткиири” деп үш национал төлевилелдер күүселдезиниң айтырыгларын сайгарган хуралда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип турар.

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар 24.05.2019 РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының төлээлери Тыва Республикада харылзааның ачы-дузаларын хандырар дээш аңгы-аңгы шиитпирлерни тыварын планнаан.

Күрүне статистиказының федералдыг албаны Тываның хөгжүлдезиниң дугайында элээн хөй медээлерни чыгган 24.05.2019 Күрүне статистиказының федералдыг албаны Тываның хөгжүлдезиниң дугайында элээн хөй медээлерни чыгган

Россия Чазааның делгециязы-биле республикаже кээринге белеткенип тура, күрүне статистиказының федералдыг албаны Тыва Республика дугайында ховар дээн хөй медээлерни чыып алган.

РФ-тиң Чазак делегацияның ажыл-чорудулгазының түңнелдери саазын кырынга артпас 23.05.2019 РФ-тиң Чазак делегацияның ажыл-чорудулгазының түңнелдери саазын кырынга артпас
Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан Россия Чазааның делегециязының республикага ажыл-албанының түңнелдери саазын кырынга артпас.

Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур 23.05.2019 Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур

Максим Орешкин Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин сайгарган үнүүшкүннүг хуралды удуртуп эрттирген.

Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн 22.05.2019 Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн

Банкылар Тываның биче болгаш ортумак бизнезинге чээли бээриниң арга-хевирин өскерткен тускай программаны ажылдап кылыр ужурлуг.

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан 21.05.2019 РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинниң федералдыг яамылар удуртукчулары-биле кады эрттирген үнүүшкүннүг хуралының өзек айтырыы регионнуң чиг-эт баазазын болбаазырадыры-биле холбаалыг Кызыл – Курагино демир-оруун тудары болган.

Май 20-де Тывада, РФ-тиң эконоктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан чазак делегациязының киржилгези-биле үнүүшкүннүг хурал болуп турар 20.05.2019 Май 20-де Тывада, РФ-тиң эконоктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан чазак делегациязының киржилгези-биле үнүүшкүннүг хурал болуп турар

Федералдыг яамылар болгаш ведомстволарның ажыл-агый программазы элээн каш хемчеглерни хаара туткан, чымыштыг:

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген 20.05.2019 Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин май 18-те Тываның найысылалында чедип келген.

Тывада бичии суур бодунуң гидроэлектростанциязын ажылдадырынга белеткенип турар 17.05.2019 Тывада бичии суур бодунуң гидроэлектростанциязын ажылдадырынга белеткенип турар

Тывада чылыг дүшкени-биле чергелештир, бедик даглыг Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг суурда биче ГЭС тудуу катап эгелээн.

Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында 16.05.2019 Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында

Республиканың социал-экономиктиг планын дүрген ажылдап кылырынга Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызындан делегацияның Тывага келири салдарны чедирер ужурлуг.

Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан 15.05.2019 Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан

Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионда мал ажыл-агыйын хөгжүдериниң база көдээ ажыл-агый продукциязын көвүдедириниң аргаларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада арга-арыг өрттери чок 15.05.2019 Тывада арга-арыг өрттери чок

Регионнуң диспетчер албанының 2019 чылдың май 14-те 18.15 шакта дыңнадыы-биле алырга, Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээрлеринде өөскүп турар өрттер бүрүткеттинмээн.

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр 15.05.2019 “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр

Чаа арат ажыл-агыйларын тургузуп, көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче, чижээ, техника, садыглаар дериг-херексел, автолавка дээн ышкаш шимчеп чоруур садыглар садып алырынга, кооператив кежигүннеринден продукция садып алырынга акша-хөреңгини тускайлаан.

Тываның Баштыңы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.05.2019 Тываның Баштыңы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыдык Бай-Тайганы 13 дугаар чыл дагаан езулалга киришкен. Дагылга соонда Бай-Тайга кожууннуң элээн каш чурттакчылары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн 14.05.2019 Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол техниктиг мергежилдерге эртем-билиглиг кадрлар белеткээрде үзүктел чок өөредилгениң «колледж – вуз» системазын хандырар херек деп санаан.

Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн 14.05.2019 Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн

Республика девискээринде «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилелдиң хемчеглери боттанып эгелээнин Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге дыңнаткан.

Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында 14.05.2019 Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында

Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының, Тываның чумага удур станциязының, Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң эпидемиолог эмчилери база тус чер эрге-чагырга органнарының харыысалгалыг ажылдакчылары кирген команда Өвүр, Мөңгүн-Тайга база Тес-Хем кожууннарның чурттакчы чонунда тайылбыр ажылын чорудуп турар.

Тывада часкы хову ажылдарының дугайында 13.05.2019 Тывада часкы хову ажылдарының дугайында
Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери дараазында организастыг база белеткел ажылдарын чоруткан:

Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген 13.05.2019 Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген

Майның узун дыштаныр хонуктары доозулган. Май 13-те Чазакка эрткен видеоселектор хуралында Май 1 биле 9-туң байырлал хемчеглери организастыг эрттип, хөй чонну – 84700 кижини (бүгү республикада) хаара тутканын дыңнаткан.

Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан 13.05.2019 Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан
2019 чылдың май 1-ден 21-ге чедир Тыва Республиканың девискээринде арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум чоруп турар.

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2019 Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым база республиканың аалчылары! Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.

Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган 08.05.2019 Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган

Май 8-тиң бирги чартыында, Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилекчи шериглерниң тураскаалынга боодал чечектерни салыр езулал болуп эрткен.

Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар 08.05.2019 Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар

Тыва Республиканың Чазаа доктаамал кады ажылдап чоруур эштежилгелери - «Тува 24» телеканал, Информастыг технологиялар төвү, «Тывахарылзааинформ» АН, РЦТО-биле май 9-та Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан чыскаалдың онлайн-дамчыдылгазын чорудар.

Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен 08.05.2019 Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 7-де, Россияның 83 регионунга база 23 даштыкы чурттарга эрткен “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен.

Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр 07.05.2019 Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр

Тыва Республиканың Конституция хүнүнге тураскаадып “Тыва Республикада эрге-хоойлу культуразын бедидериниң дугайында” деп эртем-практиктиг конференция Тываның Чазак бажыңынга болуп эрткен.

Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини 01.05.2019 Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым!

Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан 30.04.2019 Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан

Тываның муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары майның узун дыштаныр хонуктарында ажылдаар. Тываның чону майның 1-ден 6-га база 9-тан 12-ге чедир дыштаныр.

Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок 30.04.2019 Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок

Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде 2019 чылдың апрель 28-тиң хүнү-биле алырга, чаңгыс-даа өрт болбайн турар.

Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн 30.04.2019 Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн

Саргы энцефалиди. Саргыга ызырткан кижилерниң саны эрткен неделяга деңнээрге 60,3 хуу (68 кижи) көвүдээн,

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген 30.04.2019 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген

Республиканың үрезин фондузун тургузар көдээ ажыл-агый бүдүрүрүлгезин шилип тывар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга Тываның Баштыңы берген. Тывага үрезин шыгжаар дериг-херексел болгаш технологиялар садып алыр тускай акша-хөреңгини шилип алган ажыл-агыйга бээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 30.04.2019 МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Май 1-де
10.00 шакта Арат шөлүнге ажылчын мергежилдерниң "Аныяк профессионалдар" делгелгези («Студент Арбат» мастер-класстар, делгелге-ярмаркалар) .

Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен 29.04.2019 Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен

Апрель 26-да, Кызылдың транспорт техникумунга эрткен Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң чанында Өөредилге албан черлериниң директорлар чөвүлелиниң хуралында «2019 чылдың 1-ги кварталында назы четпээннер ортузунда корум-чурум үрээшкининге удур профилактика” деп теманы сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан 29.04.2019 Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май байырлалдарын организастыг эрттирерин хандырар даалганы берген. Ажылчы чон 10 хонук дыштаныр.

Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар 29.04.2019 Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар

Апрель 27-ге чедир, Кызылдың төп кудумчуларында Социалистиг күш-ажылдың маадырларының, алдар-аттыг ажылдакчыларның, бүдүрүлгелерниң тергииннериниң, чурттакчылыг черлерниң хүндүлүг хамаатыларының фоточуруктарын аскан.

Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн 26.04.2019 Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн

Четвергде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага албан ажылындан келген дораан, республиканың соңгулда системазының 25 чыл болганынга тураскааткан байырлыг хуралга киришкен.

Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31 26.04.2019 Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31

Кызылдың президентиниң кадет училищези кадет училищезинче кирер күзелдиг кандидаттарның ада-иезинден (хоойлу езугаар төлээлеринден) документилерни апрель 15-тен май 31-ге чедир хүлээрин, kzpku.mil.ru сайтыда дыңнаткан.

2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген 25.04.2019 2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген

Тыва Республиканың Чазааның №398 доктаалы-биле “2018-2022 чылдарда хоорай хүрээлелин хевирлээри” регионнуң күрүне программазын бадылаан.

Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан 25.04.2019 Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан

Тыва Республиканың Бойдус яамызының арга-арыг камгалап-хайгаарар килдизиниң начальниги Михаил Середкин, республика яамызы доктаалдың төлевилелин ажылдап кылгаш регион чазаанче киирген деп, TMG-ге дыңнаткан.

Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр 24.04.2019 Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр
Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы бир бөрүнү узуткааны дээш дөрт муң рубльди бээрин Контактыда албан езузунуң арынында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн 24.04.2019 Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн

Эрткен неделяда Тывага 2,8 муң литр чажыт арага продукциязын садыг-саарылгадан хавырган. Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң медээзи-биле алырга, чедери берге Тожу кожууннуң оруунга кандыг-даа документилер чокка арага сөөрткен 4 микроавтобусту туткан.

 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн 23.04.2019 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн

Республиканың 26-гы аът чарыжы Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның чоогунга болуп эрткен. Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан 400 ажыг чүрүрүктерни аңаа салган.

Тываның Баштыңы республиканың чурттакчыларынга от-биле оваарымчалыг болурунче кыйгырган 23.04.2019 Тываның Баштыңы республиканың чурттакчыларынга от-биле оваарымчалыг болурунче кыйгырган

Тывада бүрүткеттинген 18 хову өрттериниң 14-үнде кижилер буруулуг. РФ-тиң ОБЯ республикада эргелели регион баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан 23.04.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлдезиниң комплекстиг планының төлевилелин белеткээри адакталганын дамчыткан.

Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан 22.04.2019 Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының база Тыва Республиканың Чазак Аппарадының Аныяктар болгаш КХО херектериниң талазы-биле департаментизи Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээр дээш, конкурсту чарлаан.

Бо чылын Тываның Кадык камгалал яамызы 2500 хире уругну санаторлуг-курорт организацияларынга дыштандырар 20.04.2019 Бо чылын Тываның Кадык камгалал яамызы 2500 хире уругну санаторлуг-курорт организацияларынга дыштандырар

Бо чылдың май 1-ден ноябрь 15-ке чедир, диспансер учедунда хоочураан аарыгларлыг 900 ажыг уругну Хакас Республика биле Красноярск крайның санаторлуг-курорт организацияларынче аъткарар.

Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында 20.04.2019 Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында
2013-2017 чылдарда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа херек кырында, апрель 19-туң байдалы-биле, 50 хуу күүсеттинген.

Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан 19.04.2019 Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан

«Бо чылын тудуг сезону чымыштыг-ла болур боор. “Өөредилге хөгжүлдези” күрүне программазы-биле, чүгле уруглар садарынга безин 800 ажыг олутту тудуп, немей ажыдары көрдүнген.

Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн 19.04.2019 Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн

Мартта тургустунган Тываның Баштыңының чанында Демография политиказының талазы-биле чөвүлелдиң бирги хуралында, регионда демография болгаш миграция байдалының дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан.

Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр 18.04.2019 Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан хемчеглер планы-биле делгелгени кады организастаар дээн саналын моол тала хүлээп алган.

Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар 18.04.2019 Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң Өөредилге яамызының профильдиг кабинеттер чок школаларга физика, химия база биологияның көжүп чоруур лабораторияларын тургузар дугайында саналын деткээн.

Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн 17.04.2019 Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн

Одалга сезону бир ай болгаш доостур-даа болза, Тываның эрге-чагыргазы дараазында компанияга белеткелди эгелээн.

Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 17.04.2019 Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Амгы үеде республиканың чурттакчылыг черлериниң 99,17 хуузу чурагайлыг теледамчыдылганы көрүп турар.

Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан 16.04.2019 Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ийи кол айтырыгже онза кичээнгейни углаарын чер ажылдыгларга айыткан.

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан 16.04.2019 Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан

Бо хүнге чедир шээр малдың 399229 баш чаш төлүн камгалап алган, азы төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан (неделяда – 67 444 баш чаш төл немешкен):

Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган 16.04.2019 Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган

Тывада өрт айыылының үези эгелээнден бээр 3 арга-арыг өрттери болган. Өрт өскээн дораан-на оларны өжүргенин арга-арыг камгалалы дыңнаткан.

Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн 16.04.2019 Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн

Тывада девискээрлерни чаагайжыдып, арыглап аштаар чаңчыл болу берген субботниктер бо удаада суурлар кудумчулары база шөлдер-биле кызыгаарлаттынмас.

Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген 16.04.2019 Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген

2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедириниң комплекстиг хемчеглерин ажылдап кылыр айтырыг - хүннүң чугула айтырыы болуп артпышаан.

"Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр 16.04.2019 "Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр

Россияның премьер-министри Дмитрий Медведевтиң ат салганы “Енисей Сибири” комплекстиг инвестиция төлевилелдериниң (КИТ) үш хире кезии Тываның төлевилелдери болур.

Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан 15.04.2019 Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан
Валентин Ендан агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдези дээш харыылаар. Тываның көдээ ажыл-агый сайыдынга ажылдап чораан, амгы үеде Кызыл кожууннуң удуртукчузу Валентин Ендан республика чазааның даргазының оралакчызынга томуйлаткан.

Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн 15.04.2019 Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн

2020 чылда эртер Бүгү-российжи чон чизезинге Тыва белеткенип эгелээн.

Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында 11.04.2019 Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында

1994 чылдың декабрь 21-де «Өртке удур айыыл чок чорук дугайында» №69-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 25-те № 390 доктаалы-биле

Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан 11.04.2019 Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоннуң калбак байырлалдарының бүдүүзүнде регионнуң террорга удур комиссия хуралын эрттирген.

Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир 10.04.2019 Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир

Демир-орук тудуунуң айтырыы республиканың парламентизинге чугула айтырыг болур болгаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ук төлевилелди боттандырар талазы-биле бүгү-ле күжениишкиннерин деткииринге белен деп, Тываның Дээди Хуралының депутады Виктор Глухов чугаалаан.

Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен 09.04.2019 Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен

Элээн каш стратегтиг транспорт төлевилелдериниң эң колу – Курагино-Кызыл демир-оруун тудар төлевилелди боттандырарының чорудуун чугаалашкан хурал Красноярскиниң демир-оруунуң Абакан регионунда офизинге болуп эрткен.

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк 09.04.2019 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга мал оолдаашкынының кампаниязы кайы хире чоруп турарын илеткээн.

Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 09.04.2019 Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Тывада муң ажыг өг-бүлеге чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже коштунар дериг-херексел садып алырынга дуза херек.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазында» шуулганга киришкен 08.04.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазында» шуулганга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле эрткен «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазы» шуулганга киришкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң чырыдыышкын сайыды-биле республикага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашкан 08.04.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң чырыдыышкын сайыды-биле республикага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда, апрель 4-6 хүннеринде Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле эрткен «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазы» шуулган үезинде, РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Ольга Васильева-биле Тывага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашканын бижээн.

РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр хөделиишкиннерни дүрген ажылдап кылыр даалганы Тываның Баштыңы чазакка берген 05.04.2019 РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр хөделиишкиннерни дүрген ажылдап кылыр даалганы Тываның Баштыңы чазакка берген

Эрткен неделя республиканың чаа сайзыралынче угланган төөгүлүг үе болган.

Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан 05.04.2019 Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан

Красноярскиниң экономиктиг форумунуң бүдүүзүнде, март 28-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң дээди өөредилге черлеринде өөренип турар республиканың студентилери-биле ужурашкан.

Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген 05.04.2019 Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген

Тываның эрге-чагыргазы күрүне албанынга ажылдаар күзелдиг доозукчулар ортузунга конкурсту чылдың-на эрттирип турар.

«БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар 04.04.2019 «БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар

Тываның Чазаа Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, ХКД чурттарында карьер техниказын бүдүрүп турар кара чаңгыс дилер - «БелАЗ» белорусь холдингиниң «Красноярск-БелазСервис» компаниязы-биле кады ажылдажылга дугуржулгазында атты салганнар.

Кызыл - Курагино демир-оруун тудар төлевилел Тываның хөгжүлдезинде чаа үе-чада болур 03.04.2019 Кызыл - Курагино демир-оруун тудар төлевилел Тываның хөгжүлдезинде чаа үе-чада болур

Шолбан Кара-оол "ВКонтакте" социал четкиде бодунуң арынында, Кызыл-Курагино демир-оруун тудар талазы-биле төлевилел Тываның хөгжүлдезинге чаа арынны ажыдарын бижээн.

Красноярскиге Тываның Баштыңы «РИА Новости» информация агентилелинге интервьюну берген 02.04.2019 Красноярскиге Тываның Баштыңы «РИА Новости» информация агентилелинге интервьюну берген

Россияның экономиктиг хөгжүлдезинге улуг үлүгнү киирип болур республика Тываны түреңги регион деп санаары шын эвес, чурттуң өске регионнары-биле деңнээрде эгеги негелделерни деңнештирери чугула деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан 01.04.2019 КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан

КРАСНОЯРСК, март 30, ФедералПресс. Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эрткен.

"Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур 01.04.2019 "Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулган үезинде «Сибирь дугуржулгазы» регоннар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралын даргалап эрттирген.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда Д.Медведевтиң эге сөзү 28.03.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда Д.Медведевтиң эге сөзү

Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев март 27-де Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле хуралды эрттирген.

Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн 28.03.2019 Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн

Март 27-де Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын сайгарган хуралды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төөгүлүг түңнелдерлиг болган деп демдеглеп онзалаан.

«Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан 27.03.2019 «Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) чуртта хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларга хамаарыштыр нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын тургузарын саналдаан.

«Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар 27.03.2019 «Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) регион база биче авиацияны ажыглаар Сибирьниң авиамаршрут четкизин тургузар төлевилелди таныштырар.

Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган 26.03.2019 Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган
Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалын күүседири-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызы документини киирген.

Тывада хөй ажы-төлдүг хамаатыларга ажылчын олуттар тургусканы дээш субсидияларны бээр 26.03.2019 Тывада хөй ажы-төлдүг хамаатыларга ажылчын олуттар тургусканы дээш субсидияларны бээр

Тываның эрге-чагыргазы хөй ажы-төлдүг кижилерге ажылчын олуттарны аңгылаан сайгарлыкчыларга болгаш организацияларга субсидиялары тыпсыр.

Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар 26.03.2019 Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар
Тывада 60 муң ажыг школачыларның 22 муң хирези чайгы лагерьлерге дыштаныр.

Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир 25.03.2019 Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир

Тыва Республика кызыгаар аразының база регионнар аразында туризмни хөгжүдери-биле, 2019 чылдың март 29-31 хүннеринде, Моолдуң Улан-Батор хоорайда «Мишээл Экспоцентр» делегейниң делгелге төвүнге болуп эртер «ITM Mongolia 2019» ХХ делегейниң туризм делгелгезинге ийиги удаа киржир.

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планының талазы-биле хуралдың белеткелинде 22.03.2019 Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планының талазы-биле хуралдың белеткелинде

Бо чоокку үеде РФ-тиң Чазаа Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле аңгы хуралды эрттирер.

Тывада балык курлавырларын тударынга хөй-ниити сайгарылгазы эгелээн 22.03.2019 Тывада балык курлавырларын тударынга хөй-ниити сайгарылгазы эгелээн

2020 чылда Тывада сугнуң биологтуг курлавырларын тудуп болурунуң ниити хемчээлинге сайгарылга эгелээн.

Тываны хөгжүдер айтырыгларлыг хуралды Москвада белеткеп эгелээн 21.03.2019 Тываны хөгжүдер айтырыгларлыг хуралды Москвада белеткеп эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Москвада чеде берген. Сургакчылаашкын үезинде, РФ-тиң чазааның аппарады-биле Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын чугаалажып, ону дараазында хуралдың хүн чурумунче киирерин дугуржур планныг.

Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр 21.03.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр

2016 чылдан Тывада «Поликлиника регистратурадан эгелээр» база «Хумагалыг поликлиника» төлевилелдерни боттандырып эгелээн.

Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген 20.03.2019 Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген

Өөредилге болгаш эртем адырында хайгаарал талазы-биле федералдыг албан, март 15-те, шылгалдалар эрттирер пунктуларга ЧКШ материалдарының бүрүн комплектизин парлааш, «Интернет» четкизи-биле оларны дамчыдарының технологиязын шенеп көрген.

Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн 20.03.2019 Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн

Март 19-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» ЭАН компания бөлүүнде «Сибирьниң МРСК» ЭАН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Павел Акилин-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган.

Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан 19.03.2019 Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан

Тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден национал болгаш хүннүң кедер хепти база эдилелдерни калбаа-биле даарап, кедерин суртаалдаар дээш, Тыва Республиканың Экономика яамызы «Алдын дүк» республика мөөрейин 2019 чылдың март 11-ден сентябрь 30-ге чедир эрттирериниң дүрүмүн ажылдап кылган.

«Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар 19.03.2019 «Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар

Чаа төрүттүнген чаш уругну бирги чылында хоолулуг чем-биле чемгерери эң кол.

Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир 18.03.2019 Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир

Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын организастыг, доктаамал чорудары кем-херек үүлгедииниң хемчээлин кызырарынга улуг рольдуг.

Тываның девискээринде уругларның айыыл чок айын марттың 15-тен чарлаан 18.03.2019 Тываның девискээринде уругларның айыыл чок айын марттың 15-тен чарлаан

Тыва Республиканың Чазаанда Назы четпээннер херектери болгаш оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразының комиссиязының доктаалы-биле, 2019 чылдың март 15-тен апрель 15-ке чедир,

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың судьялар коллегиязының хуралынга киришкен 15.03.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың судьялар коллегиязының хуралынга киришкен

Чазак даргазы бодунуң чугаазында кем-херек үүлгедиишкини-биле демиселде судьдялар ниитилежилгезиниң чугула ажылдарын айыткан.

Тываның орук-транспорт сайыды Улуг-Хемни кежир улуг көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны хынаан 15.03.2019 Тываның орук-транспорт сайыды Улуг-Хемни кежир улуг көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны хынаан

«Восток» КХН тудуг организациязы ажылды айыттынган хуусаазында доозар дээш, дүн-хүн дивейн ажылдап турар.

2019 чылдың часкы база күскү үелеринде Тываның арга-арыгларынга бооп болур өрт айыылының баш бурунгаар медээзин берген 14.03.2019 2019 чылдың часкы база күскү үелеринде Тываның арга-арыгларынга бооп болур өрт айыылының баш бурунгаар медээзин берген

«Март база апрельде бойдуска база арга-арыглыг черлерге бооп болур өрттер дыңнадыында Сибирьниң барык бүгү девискээрлери кирген. Сибирь мониторингизиниң медээзи-биле алырга, Тываның төп болгаш мурнуу кожууннары эң айыылдыг зонада.

Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир 14.03.2019 Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир

Тывада социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организациялар ажыглаар азы үр хуусаада хөлезилээр кылдыр берип болур күрүне өнчүзүнүң даңзызын тургузуп турар.

Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр 13.03.2019 Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр

Тываның Чазаа «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязы-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулга төлевилелин чүүлдүг деп көрген.

Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан 13.03.2019 Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан

Регион чазааның ажылының чаа хевири – төлевилел офизин таарыштырган бирги документини Тывада хүлээп алган.

РФ-тиң Чазааның даргазы Тываның хөгжүлдезиниң талазы-биле хурал эрттирер дээн Шолбан Кара-оолдуң саналын деткээн 13.03.2019 РФ-тиң Чазааның даргазы Тываның хөгжүлдезиниң талазы-биле хурал эрттирер дээн Шолбан Кара-оолдуң саналын деткээн

Россия Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканы хөгжүдер талазы-биле немелде хемчеглерни сайгарган аңгы хуралды ооң удуртулгазы-биле эрттирер дугайында саналын деткээн.

Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр 13.03.2019 Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр

Тывада даргаларның хүн бүрүде ажылын онлайн чурум-биле хынаар кылдыр, оларның ажылдаар черлеринге видеохайгаарал системаларын салыр.

Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан 12.03.2019 Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол албаарадыр бүдүмелдер садарынче элээдилерни хаара тудуп турар таварылгаларны онза хайгааралга алырын демдеглээн.

Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында 12.03.2019 Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында

Тыва Республиканың Баштыңының республика девискээринде чурттакчылыг черлерде хөмүр-даш өртээн чиигедир дээн даалгазын күүседири-биле,

Тывада Алтайның Национал шии театрының артистери аалдап келген 12.03.2019 Тывада Алтайның Национал шии театрының артистери аалдап келген

П. Кучияк аттыг Алтайның Национал шии театры Тываның найысылалында аалдап чедип келген.

2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында 12.03.2019 2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында

Тыва Республиканың Чазааның 2015 чылдың май 8-те, «Тыва Республиканың девискээринде социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга деткимче бээрин организастаар хемчеглер дугайында» № 204-р айтыышкыны езугаар,

Тываның Баштыңы мал ажыл-агыйларын суг-биле хандырар даалганы берген 11.03.2019 Тываның Баштыңы мал ажыл-агыйларын суг-биле хандырар даалганы берген

Хар эвээш база час эрте дүшкени-биле Тываның малчыннары сугга бергежидип болур. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн эрттирген аппарат хуралында, чавызааш черлерде хар эрип каанындан, а хемнер, сугларның доштары ам-даа эривээнинден, малга суг айтырыы бергедеп болурун чугаалаан.

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр 11.03.2019 Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылын күштелдирип, муниципалитеттерниң ажыл-чорудулгазының шынарын бедидер сорулга-биле, республика бюджединден субсидия тыпсырының дүрүмүн бадылаан.

Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн 11.03.2019 Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн

Тываның Чазаа биле Россельхозбанк республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чиигелделиг чээли шугумун кады тургузарын дугурушкан.

Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 10.03.2019 Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

Март 7-де В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү Март 8-ке тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. 

Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар 07.03.2019 Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар

2019 база 2024 чылдарда, Тыва Республиканың девискээринде 17 мунициапалдыг тургузугларның көдээ суурларында болгаш биче хоорайларында ниити өөредилге организацияларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг 100 хире өөредилге төвүн ажыдары планнаттынган.

XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019 (Красноярск) хемчеглеринге "Тува Джаз Бэнд" киржир 07.03.2019 XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019 (Красноярск) хемчеглеринге "Тува Джаз Бэнд" киржир

XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019-туң март 7, 8 база 9 хүннеринде эртер хемчеглеринге киржир дээш, Тыва джаз коллективи Красноярск крайже аъттаныпкан.

Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр 06.03.2019 Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр

Төп шериг округунуң транспорт полугунуң Кызылда авиация эскадрильязы март 1-де ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан 06.03.2019 Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан

Март 5-де, Россия Федерациязының Спорт яамызынга, ведомствонуң удуртукчузу Павел Колобков биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл албан аайы-биле ужурашкан.

Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган 06.03.2019 Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган

Тывада 2018 чылдың январьга деңнээрге, бо чылдың ол үезинде бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкини 20,5 хуу кызырылган.

Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген 05.03.2019 Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четки таварыштыр «БТК групп» АН биле дааранылга фабриказының бир чылдааны-биле байырны чедирген.

Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр 05.03.2019 Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр
Тываның мал ажыл-агыйлары кышты хүр эртип, мал оолдаашкынынче кирген.

2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен 04.03.2019 2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Енисей Сибири Универсиада кылдыр өскен! Россияның булуңнарындан болгаш бүгү делегейден муң-муң киржикчилер биле аалчыларын хүндүлээчел Красноярск сибирьжи чазык-чаагайы болгаш ажык сеткили-биле уткуп алган.

Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа 04.03.2019 Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа

Тывага авиация эскадрильязын тургузар ужурлуг Ан-26 транспорт самоледу-биле Ми-8АМТШ-В «Терминатор» транспорт-дайынчы вертолеттар техниказы Кызылда чедип келген.

Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен 01.03.2019 Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралдың каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери, февраль 26-д,а Тыва Республиканың Баштыңының илеткелинге хамаарыштыр боттарының бодалдарын илередип, айыттынган темаларны депутаттар-биле чугаалашкан.

Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн 01.03.2019 Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралының каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери,

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар 28.02.2019 Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр 27.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр

Президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын Тываның чазак-чагыргазы ажылдап кылып эгелээн. Февраль 26-да, республика чазаа биле Дээди Хурал кады чоннуң шыгжамырынга база экономиктиг политиканы күштелдиреринге немелде хемчеглер дугайында айтырыглар талазы-биле хуралдаан.

Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан 27.02.2019 Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан

Тываның чазак-чагыргазы президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген 26.02.2019 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте аппарат хуралында, Россияның Президентизи Владимир Путинниң февраль 20-де кылган айыткалын күүседир сорулгаларны чугаалаан:

Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир 26.02.2019 Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир
Универсиаданың киржикчилери болгаш көрүкчүлери Тываның хөөмейжилерин дыңнап, тыва аъш-чемни амзап, улусчу ус-шеверлерниң чажыттарынга өөренир аргалыг.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери 25.02.2019 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери

Тыва Республиканың Экономика яамызы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда боттандырганының баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген.

РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан 25.02.2019 РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, президент Владимир Путинниң российжи өг-бүлелерниң чидиг айтырыынче угланган айыткалы амыдыралдың шынарын экижидеринге чаа идиглерни алыр ужурлуг деп, санаан.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле силерге байырым чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн 22.02.2019 Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн

Эрткен чүс чылдың, тодаргайлаарга, 1922 чылда Кызыл армияның болгаш флоттуң хүнү кылдыр ужуун алган байырлал - Ада-чурт камгалакчызының хүнүн бо чылын республикада калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.

Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис 22.02.2019 Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис

Февраль 21-де, бүгү делегейде Төрээн дыл хүнүн демдеглээн хүнде, Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол Тываның Улустуң болгаш республиканың алдар-аттыг чогаалчылары-биле ужуражып, тыва дылдың салым-чолунга хамаарыштыр ажык чугааны чоруткан.

Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен 21.02.2019 Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен

Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Чыышка эрткен езулалынга киришкен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Айыткалда эрге-чагырганың шупту деңнелиниң органнарын кижини, ооң чаагай чоруун, өг-бүлени долгандыр чугула сорулганы күүседиринче угландырганын, бодунуң комментарийинде демдеглээн.

Республика Баштыңы: буддийжи хептерлиг тыва джазчылар Универсиада-2019 дош көргүзүүнге киржир 20.02.2019 Республика Баштыңы: буддийжи хептерлиг тыва джазчылар Универсиада-2019 дош көргүзүүнге киржир

"Тува джаз-бэнд" профессионал джаз оркестри Красноярск хоорайга эртер Универсиадага киржир деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арынында дыңнаткан.

Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары 19.02.2019 Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары

2030 чылга чедир Тыва Республикада туризмни хөгжүдер стратегияга даянгаш, турисчи ажыл-чорудулганы чорудуп, боттандырарда, Тывада туризмни сайзырадыр эрге-хоойлулуг, организастыг, экономиктиг хүрээлелди, байдалдарны тургузарынче угланган.

Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн 19.02.2019 Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика чазаа бо чылын бюджеттер аразының тускай сорулгалыг трансфертерин бээр дугайында дугуржулгалар чарар кампанияны үе-шаанда доосканын, дыңнаткан.

Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан 19.02.2019 Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан

Частың тыныжы билдинип келзе-даа, кыш бодунуң дүжүлгезин бербиксевээн бо үеде, онза кичээнгейлиг болурун Тываның Баштыңы чагаан.

Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан 18.02.2019 Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели Кызыл, Бии-Хем база Каа-Хем кожууннарның школаларында база республиканың шупту уруглар садтарында чеди хонуктуң карантинин саналдаан.

Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн 18.02.2019 Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы алгы-кеш эттээр губернатор төлевилелиниң бирги киржикчилеринге баштайгы хуу мастерскаяны ажыдарынга Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд таварыштыр дузалашкан.

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан 15.02.2019 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер аныяк специалистерни шилиир конкурс чарлаттынган.

Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн 15.02.2019 Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн

Тыва 2018 чылда макроэкономиктиг кол көргүзүглерин экижиткен. ТР-ниң Экономика яамызы республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга түңнел илеткелин берген.

Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен 14.02.2019 Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен

Каң бүдүрер талазы-биле делегейде улуг компанияларның бирээзи ЕВРАЗ бодунуң иштинде структуразы – «ЕвразХолдинг Финанс» КХН-ниң офизин Тывада ажыткан.

Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел 14.02.2019 Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле 2016 чылда боттаныышкынче киирген «Чемгерикчи инек малым» төлевилел - республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн 14.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн

Кочетовтуң чоогунда тывыш ажылдыг бүдүрүлге суурнуң чурттакчыларга 300 тонна одаар хөмүрнү халас дүжүрген.

Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар 13.02.2019 Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар

Россияда тургустунган чурум езугаар, февральдың 1-ден чуртта социал төлевирлерни индексастаар. Тываның Күш-ажыл яамызы инфляция деңнели-биле хереглел өртээниң херек кырында ылгалын көргеш, эде санаашкынны кылырын дыңнаткан.

Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен 13.02.2019 Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен

Ол хуралда часкы чайындыга база үерлээшкинге удур кылып чорудар хемчеглер дугайында чугаалашкан.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан 12.02.2019 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан
Бөгүнде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң шупту киржикчилеринде 62434 баш шээр база 1366 баш улуг бода мал бар.

Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар 12.02.2019 Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар

Тываның Чазаа федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле мурнады боттандырар национал төлевилелдерни 2019 чылда акшаландырар дугайында дугуржулгаларга ат салырын доозуп турар.

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди 12.02.2019 Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Малчын турлагларже оруктар чогумчалыг, малды одарларже үндүрүп турар. Ажыл-агыйларда мал оолдаашкынынга белеткел кидин-түлүк.

Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг 11.02.2019 Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Чөөн-Хемчик кожуунга чедип, элээн каш объектилерге четкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан 07.02.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының күрүне программаларында боттарының чагыгларын камгалап алырын республиканың яамыларынга дааскан.Тыва Республика 16 күрүне программаларын 10 млрд рубль түңүнге, азы эрткен чылга деңнээрге 15 хуу хөйге чагаан.

Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери 06.02.2019 Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери

2019 чылда республиканың киржир 8 национал төлевилелдеринче федералдыг бюджеттен 2 817,02 муң рубль түңнүг акшаны тускайлаан:

Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери 06.02.2019 Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери

Россия Федерациязында 44 күрүне программалары (РФ-тиң Чазааның 2010 чылдың ноябрь 11-де № 1950-р айтыышкынынче киирген өскерилгелери-биле) ажылдап турар, Тыва Республика 2018 чылда ол күрүне программаларының 16-зынга киришкен.

Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан 06.02.2019 Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан

Республиканың аграрлыг школы-интернадының өөреникчилери болгаш башкылары Шагаа байырлалында аалчыларын чолукшуп уткааннар.

Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини 04.02.2019 Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Чөөн чүктүң ай календарын ёзугаар Чаа чылдың – Шагааның байырлалы-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен 02.02.2019 Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен

«Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның VIII съезидинге республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң 2018 чылда ажыл түңнелдерин база көдээ ажыл-агый адырында республика төлевилелдериниң күүселдезин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган 02.02.2019 Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага тудуг материалдарын бүдүрери-биле холбашкан индустрияны тургузар сорулганы салган.

Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар 02.02.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар

Февраль 4-5 хүннеринде Тывага Шагаа байырлалын демдеглеп эрттирер. Эмчи бригадалары Кызыл хоорайның төп шөлүнге эртер Шагаа национал байырлалдың хемчеглери – саң салыр, номчулгалар, массалыг хемчеглер үезинде ажылдаар.

Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган 01.02.2019 Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ниитилелди болгаш кижилерни дүвүредип база өөртүп чоруур айтырыгларлыг хамаатыларны бодунуң хүлээп алыышкынга ай санында хүлээп алыры чаагай чаңчыл апарган.

Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан 31.01.2019 Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан

Россияның регионнарында мина салган дугайында меге дыңнадыглар нептерээн. REGNUM ИА Орел, Смоленск, Иваново, Липецк, Владимир, Краснодар, Ставрополь болгаш өске-даа хоорайларда административтиг, өөредилге, эмнелге албан черлеринде кижилерни айыылдан чайладып үндүргенин дыңнаткан.

Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген 31.01.2019 Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин чөпшээрээр болгаш хайгаараар албанның түңнел коллегия хуралынга 2018 чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир чылда ажылдың кол угланыышкыннарын тодараткан.

Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас 30.01.2019 Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының эпидбайдал талазы-биле мониторинг килдизиниң дыңнатканы-биле, грипптеп аарааш эмчи дузазын алган кижилерни саны 42,4 хуу өскен.

Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер 30.01.2019 Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер

2019 чылдың февраль 5-те, Кызылда Арат шөлүнге, чоннуң Шагаа байырлалының үезинде тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер.

Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан 29.01.2019 Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан

Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының бирги улуг хуралы 2018 чылда ажылдың түңнелдерин үндүреринче база бо чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарже угланган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан 29.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң 8 программазының 7-зинге Тыва киржир. Январь 25-те Москвага, Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле республика баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агыйжы байдалда ужурашкаш, регион чагыгларын камгалап алганының түңнелдерин чугаалашкан.

Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген 29.01.2019 Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген

Республиканың Саң-хөө яамызының коллегия хуралында 2018 чылда саң-хөө органнарының ажыл-чорудулгазын, каттышкан бюджеттиң күүселдезиниң кол көргүзүглерин, келир чылда бюджет болгаш үндүрүг политиказының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган 29.01.2019 Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган

Тываның Күш-ажыл болгаш яамызы база ооң иштинде ведомстволар 2018 чылдың ажылын түңнеп, келир чылда ажыл планнарын коллегия хуралынга көрген.

Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар 28.01.2019 Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар

Тываның мөгези Начын Куулар хостуг хүрешке Иван Ярыгин аттыг ХХХ делегей маргылдаазының Гран-при шаңналы дээш бөлүүнге мөңгүн медальды чаалап алган

Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен 28.01.2019 Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен

Хөй ажы-төлдүг өг-бүле Руслан Довукай биле Чинчи Кечил Тываның Чазаанга болгаш республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел дээш четтиргенин илереткен.

Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан 25.01.2019 Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан

Тывада ыры болгаш самның «Саяннар» ансамбли юбилейинге белеткенип турар. Коллективтиң удуртулгазы болгаш хоочуннары юбилейлиг хемчеглерге кайы хире белеткенип турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга сонуургаткан.

Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген 25.01.2019 Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген

РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин Тываның Бүрен биле Хайыракан суурларда инвалидтер болгаш хоочуннарга бажың-интернаттар – ийи социал объектини «Демография» национал төлевилелче киирерин дилээн чагыгны деткээн.

Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан 25.01.2019 Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның одалга болгаш энергетика яамызының кадрлар белеткээр ажылы эң кошкак чоруп турарын айыткан.

Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан 24.01.2019 Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле ажылдап кылдынган, хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудугну хөгжүдер «орук картазын» Тываның Чазаа бадылаан.

Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр 23.01.2019 Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр

Пенсияже үнер назынны улгаттырза-даа, Тываның эрге-чагыргазы чамдык категорияның чиигелде алыкчыларынга ай санының социал төлевирлерин төлээр деп шиитпирлээн.

Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан 23.01.2019 Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан

Тывада 2030 чылга чедир минералдыг-чиг-эт баазаны шиңгээдип база хөгжүдер концепцияны бадылаан.

Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген 22.01.2019 Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген

Тываның эрге-чагыргазы 2019 чылдан биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге халас чер участоктарын бээр.

Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан 22.01.2019 Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кадык камгалал яамызының 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген болгаш 2019 чылдың сорулгазын салган коллегия хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан 21.01.2019 Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан

Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды база Өвүр кожууннарже чап-чаа УАЗ-фермер автомашиналар үнүпкен.

Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар 21.01.2019 Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар

Январь 18-тиң хүнү-биле алырга, республиканың чылыдылга-энергетика комплекизиниң объектилеринде 22 муң хире тонна хөмүр-даш курлавыры бар.

Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 18.01.2019 Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Январь 21 - 24  
Бойдус материалдарындан кылган чүүлдерниң Шагаага тураскааткан республиканың экологтуг конкурузу – республиканың өөредилге организацияларынга.

Тывада үш томнуг Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузуп турар 18.01.2019 Тывада үш томнуг Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузуп турар

Тыва Республиканың Национал музейинге Урянхай-Тыва энциклопедияның "Сөс даңзызы" номнуң редакция коллегиязының база тургузукчуларының кол штавының «төгерик столу» болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан 17.01.2019 Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан

Тываның чазаа регион бизнезинге онлайн-экспортер бооп ажылдаар арганы тургускан.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр 17.01.2019 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр

Тываның Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Тыва Республиканың девискээринге алгы-кеш эттээр болгаш дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын кылыр биче цехтерни тудар бизнес-төлевилелдерни хүлээп эгелээн.

Тываның Баштыңының саналдааны езугаар, кадык камгалал яамызы спортчуларга эмчи-биологтуг хандырылганы чедирерин хүлээнген 16.01.2019 Тываның Баштыңының саналдааны езугаар, кадык камгалал яамызы спортчуларга эмчи-биологтуг хандырылганы чедирерин хүлээнген

2019 чылда Тываның Кадык камгалал яамызының бүрүн эргелеринде чаа хүлээлге немешкен – республиканың чыынды командаларында спортчуларның кадыкшыл байдалын хайгаараар. Ол хүлээлгени «Хамаатыларның кадыкшылын камгалаарының дугайында» регион хоойлузунда немелде чүүл кылдыр киирген.

Тываның Баштыңы Спорт яамызындан спортчу ажыл-агый удуртулгазының чаа технологияларын чедип алырын кыйгырган 16.01.2019 Тываның Баштыңы Спорт яамызындан спортчу ажыл-агый удуртулгазының чаа технологияларын чедип алырын кыйгырган

Тываның Спорт яамызы эрткен чылды түңнеп, 2019 чылда планын бадылаан хуралды эрттирген.

Tываның Баштыңы Конститусчу судту дүжүрер дугайында хоойлуга атты салган 15.01.2019 Tываның Баштыңы Конститусчу судту дүжүрер дугайында хоойлуга атты салган

Январь 11-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Конститусчу судту дүжүрер дугайында ТР-ниң Дээди Хуралының хүлээп алганы хоойлуга атты салган.

Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн 15.01.2019 Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн

Эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде эрткен 2018 чылдың түңнелдерин үндүрер болгаш 2019 чылдың планнарын ажылдап кылыр кампания Тывада эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол неделяның аппарат хуралында ооң дугайында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы тайга-таскыл черге айыыл чок чоруктуң база алдынарының талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин дааскан 15.01.2019 Тываның Баштыңы тайга-таскыл черге айыыл чок чоруктуң база алдынарының талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте хуралда, тайгада аңчыларны база анаа-ла кижилерни камгалаар операцияларның көвүдээнин айыткан.

Тываның Баштыңы фермер ажыл-агыйлары-биле кады ярмаркаларны эрттирерин чазакка дааскан 14.01.2019 Тываның Баштыңы фермер ажыл-агыйлары-биле кады ярмаркаларны эрттирерин чазакка дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ай санаашкыны-биле Чаа чыл - чоннуң Шагаа байырлалының бүдүүзүнде тус черниң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери-биле элээн каш ярмаркаларны организастап эрттирерин айыткан.

Тываның Баштыңының бирги оралакчыларында Александр Брокерт биле Шолбан Хопуяны томуйлаан 11.01.2019 Тываның Баштыңының бирги оралакчыларында Александр Брокерт биле Шолбан Хопуяны томуйлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, январь 9-та, республика чазааның кежигүннеринге хамааржыр элээн каш кадрлар томуйлаашкыннарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы өрт айыылындан когараан хөй ажы-төлдүг өг-бүлени деткиир болган 10.01.2019 Тываның Баштыңы өрт айыылындан когараан хөй ажы-төлдүг өг-бүлени деткиир болган

2019 чылдың январь 1-де, 2 шак 05 минута турда, Кызыл кожууннуң 8 дугаарлыг өрт кезээнге, Баян-Кол суурда Нурсат Тулуш кудумчунуң, 10 дугаар бажыңының 2-ги квартиразында өрт үнген дугайында дыңнадыг кирген.

Тыва күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырапты сөөлгү орукче үдээн 10.01.2019 Тыва күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырапты сөөлгү орукче үдээн

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырап 2019 чылдың январь 9-та 95 харлыында мөчээн.

Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Күш-ажылдың Маадырын илередир 09.01.2019 Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Күш-ажылдың Маадырын илередир

Тывага 2019 чыл Күш-ажыл кижизиниң чылы демдек-биле эртер. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылдың декабрьда Дээди Хуралга берген Айыткалында чылдың кыйгырыын чарлаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь дыштаныр хонуктарының түңнелдерин үндүрген 09.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь дыштаныр хонуктарының түңнелдерин үндүрген

Бо Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында республикага элээн каш технологтуг үрелиишкиннер демдеглеттинген.

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 2018 чылдың түңнелдери-биле интервьюзу: Чаңгыс чер-чурттугларым-биле улуг ажыл-херектерге төлептиивисти бадыткап, күш-ажылывыс-биле хөйнү чедип алган бис 07.01.2019 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 2018 чылдың түңнелдери-биле интервьюзу: Чаңгыс чер-чурттугларым-биле улуг ажыл-херектерге төлептиивисти бадыткап, күш-ажылывыс-биле хөйнү чедип алган бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылдың түңнелдерин сайгаржып чугаалажыр дээн республика МИЧ-териниң дилээнге харыылаан. Журналистер-биле ужуражылга бо удаада Чазак бажыңынга эвес, а бодунуң ажыл-агыйында турисчи баазаны ажыдып алган Тывада билдингир арат Дарисю Данзуруннуң өөнге эрткен. Аалдың ээзиниң чөпшээрешкени-биле парлалганы ынаар чалавышаан, оларның чаа эгелээшкининге рекламаны кылырын Шолбан Кара-оол шиитпирлээн.

Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2018 Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер чурттугларым! 
Кремльдиң курантыларының шимээн-дааштыг үделгези-биле бүгү чурт чаа 2019 чылче кирериниң хуулгаазын үезинге чедир каш-ла шактар арткан.

Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды-биле ужурашкан 29.12.2018 Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды-биле ужурашкан

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин-биле ужурашкаш, республикага чаа объектилер тудар айтырыгларны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр 29.12.2018 Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президинтизи Владимир Путинниң даргалааны, РФ-те Эки турачының болгаш волонтернуң чылы кылдыр чарлаан 2018 чылдың тңүнелдерин үндүрген база эки турачы шимчээшкинни болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдерин чугаалашкан Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген 29.12.2018 Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген

Келир чылдың эгезинде федералдыг субсидия бээр программа эгелээже, Кызыл-Москва маршруттуг авиабилеттиң өртээ 12 муң рубль деңнелге хевээр артар.

Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур 29.12.2018 Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур
Кызылдың ЧЭТ биле Каа-Хем аразынга чаа чылыг четкизин тудар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Сибирьниң генерация компаниязының» чиңгине директору Степан Солженицын-биле ужурашкан.

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ 29.12.2018 ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Декабрь 29 
«Щелкунчик» деп шии көргүзүглүг «Тоолчургу оранга бал» деп Чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 10.00; 12.30; 14.30; 16.30 шактарда.

Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында 28.12.2018 Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында

Почта харылзаазының салбыры таварыштыр 2019 чылдың январь дээш пенсияны үлээрде, почта салбырының ажылдаарын тургускан график-биле чорудар.

Тываның Саң-хөө яамызы: республиканың бюджет ажылдакчыларының декабрь шалыңын бүрүнү-биле акшаландырган 28.12.2018 Тываның Саң-хөө яамызы: республиканың бюджет ажылдакчыларының декабрь шалыңын бүрүнү-биле акшаландырган

«2018 чылда база планныг 2019-2020 чылдарда республика бюджединиң дугайында» хоойлуже өскерилгелерни киирген база федералдыг бюджеттен немелде саң-хөө дузазын алган соонда, Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы декабрь айның шалың төлевиринче акшаландырыышкынны шилчиткен:

Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир 27.12.2018 Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир

Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эки турачы чорукту болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдеринге тураскааткан Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир.

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектерниң дугайында «2019 чыл — национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп АЙЫТКАЛЫ 27.12.2018 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектерниң дугайында «2019 чыл — национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп АЙЫТКАЛЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, декабрь 24-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектер болгаш иштика политика дугайында «2019 чыл – национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп Айыткалын берген:

Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан 30.11.2018 Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан

Тываның Чазаа биле Россияда аар болгаш тускай техниканың улуг белорус бүдүрүлгелерин төлээлээн компаниялар – БелАЗ биле Гомсельмаш кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салыр.

Тыва: «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир чурумнуң дугайында 29.11.2018 Тыва: «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир чурумнуң дугайында

Тыва Республиканың Чазааның 2016 чылдың март 16-да № 88 доктаалы-биле, «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир дараазында негелделерни тодараткан:

Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге 29.11.2018 Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге

Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы Пенсия фондузунуң Кызылда эргелелиниң төлээлери-биле кады, «Орукчу» КХН, «Кызыл» аэропорту» ФКБ, «Өвүрнүң ОСТЭ» КХН,

Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир 29.11.2018 Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир

Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң, 2018 чылдың декабрь 26-да Күрүнениң Кремль Ордузунга, Россия Федерациязының шупту субъектилеринден 8-тен 13 хар назылыг уругларны чалап, Бүгү-российжи Чаа чыл елказын эрттирер

Шолбан Кара-оол: бөгүн Тыва Республика сибирьжи бизнеске ажык-дузаны калбартыр ужурлуг 29.11.2018 Шолбан Кара-оол: бөгүн Тыва Республика сибирьжи бизнеске ажык-дузаны калбартыр ужурлуг

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулганның оргкомитет хуралынга, РФ-тиң Транспорт яамызынга ажыл-агыйжы эртенги шайга киришкени база ДОСААФ бүгү-российжи хөй-ниити организациязының баштаар черинге ужуражылга дээш, Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының түңнелдери-биле таныштырган.

Тыва таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны уламчылаарынга федералдыг бюджеттен 97 млн. рубльди 2019 чылда алыр 28.11.2018 Тыва таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны уламчылаарынга федералдыг бюджеттен 97 млн. рубльди 2019 чылда алыр

2017 чылда РФ-тиң Президентизиниң саналдааны «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң Тывада күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Шолбан Кара-оол: Артас чедиишкиннерни бодунуң чүткүл-соруу, дери-биле чедип алган 28.11.2018 Шолбан Кара-оол: Артас чедиишкиннерни бодунуң чүткүл-соруу, дери-биле чедип алган

С.Пюрбю аттыг Улусчу Чогаадылга бажыңынга республиканың шылгараңгай спортчу тренерлери, ооң кижизидикчилери, кадет корпустарының, ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары, хүрештиң мөгейикчилери чыглып, Тываның бир ат-алдарлыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадының мөңгүн медалының эдилекчизи Артас Санаа-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан 28.11.2018 Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол телефоннар база смартфоннар оорлаарының багай уржуун өөреникчилерге болгаш студентилерге тайылбырлаарын республиканың өөредилге албан черлериниң директорлары болгаш башкыларынга онааган.

Республика Баштыңы Тываның күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудар төлевилелди ажылдап кылыр даалганы берген 27.11.2018 Республика Баштыңы Тываның күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудар төлевилелди ажылдап кылыр даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага РФ-тиң культура сайыды Владимир Мединский-биле ужурашкаш, республиканың көдээ клубтарын тударынга, эде чаартырынга база капитал септелгезин кылырынга акша-хөреңгини аңгылап бээр магадылалды алган.

Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга республикада инфраструктура төлевилелдериниң хөгжүлдезин чугаалаан 26.11.2018 Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга республикада инфраструктура төлевилелдериниң хөгжүлдезин чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан.

Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан 26.11.2018 Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага сургакчылап чорааш, ону шагда-ла чалаан «Московский комсомолец» солуннуң кол Павел Гусев-биле ужурашкан.

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган 23.11.2018 Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган

Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Эльмар Апаевтиң удуртканы комиссия аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле республикада чуртталга тудуун тудуп турарынга пландан дашкаар хыналданы кылган.

Шолбан Кара-оол: Тыва аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программа талазы-биле эки арга-дуржулганы чыып алган бис 23.11.2018 Шолбан Кара-оол: Тыва аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программа талазы-биле эки арга-дуржулганы чыып алган бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эргижирээн болгаш аварийлиг чуртталга бажыңнарын өскээр көжүрер программадан эки арга-дуржулганы база шиңгээдип алганын демдеглээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Евгений Дитрих-биле чугаалашканының түңнели 23.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Евгений Дитрих-биле чугаалашканының түңнели

Келир чылын тудуу доостур ужурлуг Кызылда коммунал көвүрүг чанында дөрт дилиндектиг автоорукче Россияның Транспорт яамызы 300 млн. рубльди аңгылаар.

Тывага хөй залдыг бирги кинотеатр кинофикация федералдыг программа-биле ажыттынар 22.11.2018 Тывага хөй залдыг бирги кинотеатр кинофикация федералдыг программа-биле ажыттынар

Кинофикация федералдыг программа-биле Тывага хөй залдыг бирги кинотеатрны ажыдар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Россия Федерациязының культура сайыды Владимир Мединский-биле ужуражылгазының үезинде ооң дугайында билдинген.

Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр 22.11.2018 Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр

Тыва Республика российжи армияже келир үениң оолдарын белеткээр база спорттуң тускай шериг хевирлерин хөгжүдер инфраструктуразын тударынга бурунгаар базымны кылырынга белеткенип турар.

Тываның делегациязы «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар 21.11.2018 Тываның делегациязы «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол удуртулгазы-биле республика делегациязы Москва хоорайда эрттип турар «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар.

Москвада сургакчылап турар Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2019-ту белеткеп, эрттирер оргкомитет хуралынга киришкен 21.11.2018 Москвада сургакчылап турар Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2019-ту белеткеп, эрттирер оргкомитет хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада РФ-тиң Чазак даргазының оралакчызы Дмитрий Козактың даргалаашкыны-биле эрткен Красноярскиниң экономиктиг шуулганының оргкомитет хуралынга киришкен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бүн чыл дургузунда сүт бүдүрер өг-бүле фермаларын тургузуп, хөгжүдер 21.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бүн чыл дургузунда сүт бүдүрер өг-бүле фермаларын тургузуп, хөгжүдер
Тывада бүдүн чыл дургузунда чалаң сүт бүдүрүп турар бирги сүт-бараан фермазы тургустунган.

Тываның Баштыңы мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирери-биле кожууннарга штабтарны тургузарын дааскан 20.11.2018 Тываның Баштыңы мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирери-биле кожууннарга штабтарны тургузарын дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, кожууннар чагыргалары ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының ниити удуртулгазы-биле элээн каш организастыг хемчеглерни чорудар ужурлуг деп демдеглээн.

Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар 20.11.2018 Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар

Бөгүнде «Енисейская» куш фабриказы 45 муң төрүүр кушту ажаап-өстүрүп турар.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн 20.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, мал кыштаглаашкыны таарымчалыг эгелээн.

Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан 19.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың чылыг-энергетика төвүнге хоорайның чылыг-хандырылга системазын моон соңгаар хөгжүдер талазы-биле айтырыгларга үнүүшкүннүг хуралды эрттирген.

Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан 19.11.2018 Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан

Тываның эрге-чагыргазы кожазы Хакасия-биле каттыжып алгаш, арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга удур демисежир.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн 16.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар баштыңнарындан база республика чазааның ведомстволарындан чуртталга тудуун киирери-биле холбашкан айтырыгларны дүрген шиитпирлээрин негээн.

Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан 16.11.2018 Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының президентизиниң май чарлыктарынга даянып тургускан, 12 национал төлевилелдерниң паспорттарын ажылдап кылып турар бо үеде, республика чазааның ведомстволар баштыңнарындан элээн чымыштыг ажылдаарын негээн.

Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар 16.11.2018 Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар

2019 чылдың февраль 1-ден нотариустарга шимчевес өнчү-биле дугуржулга кылыр чаа хүлээлгелерни дамчытканын Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (дараазында - эргелел) дыңнаткан.

Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы 16.11.2018 Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары ужуражып, «муниципалдыг шакты» эрттирген. Бо удаада чугаа тус черниң бюджединче боттуң орулгаларын көвүдедип база чон-биле сырый харылзааны тудуп, оларның чагыгларын, негелделерин дыңнап, ону шиитпирлээр дээш, бир дем-биле ажылдаарын чедип алыры болган.

2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер 16.11.2018 2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер

2018 чылда Тывага чоруткан шинчилел-биле, аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның чаа чадазынче 14,8 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг, хөй квартиралыг бажыңнарда 368 бажың кирген.

Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан 15.11.2018 Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» орук эргелели федералдыг казна албанының начальниги Сергей Аникин-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан 15.11.2018 Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан

Россияның Иштики херектер яамызы, Кызылда Ленин кудумчузунда чер участогунга, миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар арганы ол черинге өөренип көөр ажылчын бөлүктү чорудар деп турар.

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган 15.11.2018 Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган

Ноябрь 14-те, Дружба кудумчузунда 26, 28, 30 «а» дугаарлыг чаагайжыды туткан 5 каът 3 бажыңны байырлыг байдалда ажыткан.

Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан 14.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылды долгандыр чер үлелгезинге мораторийни чорударын саналдаан.

Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор 14.11.2018 Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор

Тываның Чазак бажыңынга, республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Санаа Артас-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы чаа техниканың дүлгүүрлерин хүлээткен 13.11.2018 Тываның Баштыңы чаа техниканың дүлгүүрлерин хүлээткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ОБЯ-ның регион эргелелиниң өрт-камгалал кезектеринге чаа тускай техниканы дамчыдар езулалга киришкен.

Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен 13.11.2018 Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен

Тываның эрге-чагыргазы инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны дериир хүлээлгени ажыл берикчилеринге онааган.

Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген 12.11.2018 Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген

Тывага, муниципалдар аразында база регион деңнелинде, РФ-тиң Президентизи В. Путинниң Айыткалын боттандырар база «Чаңгыс демниг Россия» партияның ажылын чаартыр талазы-биле сайгарылганы чоруткан.

Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 12.11.2018 Тываның Баштыңы иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Ноябрь 10-да, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Иштики херектер органнарының ажылдакчызының хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген.

Тываның Баштыңы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаар айтырыглар талазы-биле прокуратураның үшкү шуулганынга киришкен 12.11.2018 Тываның Баштыңы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаар айтырыглар талазы-биле прокуратураның үшкү шуулганынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика прокуратуразының чылдың-на эрттирип турары ажык шуулганы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин камгалаарының база бир дээштиг хевири апарган дээрзин демдеглээн.

Тываның Баштыңы «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузунга делегей статузун чедип алыр дээш туржуп турар 09.11.2018 Тываның Баштыңы «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузунга делегей статузун чедип алыр дээш туржуп турар

Тывада ийи талазындан кызыгаар пунктулуг «Хандагайты» эрттирилге черинге хөй талалыг эрге-байдалды тыпсып болурун Россияның элээн каш ведомстволары бадыткаан.

Тываның Баштыңы кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел талазы-биле республиканы конференциязын белеткеп турар 08.11.2018 Тываның Баштыңы кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел талазы-биле республиканы конференциязын белеткеп турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол удавас демдеглээр Иштики херектер органының ажылдакчызының хүнү кем-херек үүлгедиишкининиң айтырыгларын сайгарарынга эки чылдагаан деп санаан.

Тывада «Экономика неделязы» чоруп турар 08.11.2018 Тывада «Экономика неделязы» чоруп турар

Азимут аалчылар бажыңының конференц-залынга ноябрь 7-де, 2013 чылдан бээр доктаамал эртип турар, Республиканың инвестиция климадын экижидер талазы-биле чөвүлелдиң чыыжы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылдың чаа тудугларын чылыг четкизинге кожар айтырыгны чугаалашкан 07.11.2018 Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылдың чаа тудугларын чылыг четкизинге кожар айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Сибирьниң генерация компаниязының (СГК) чиңгине директору Михаил Кузнецов Кызыл хоорайның чылыг-хандырылга системазын модернизастаар дугайында үш чыл бурунгаар чарган дугуржулганың күүселдезин сайгарып чугаалашканнар.

Тываның экономиказы 2019 чылда 1,9 хуу өзер 07.11.2018 Тываның экономиказы 2019 чылда 1,9 хуу өзер

Тываның Чазаа 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкынын бадылаан.

Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулалдың киржикчилери Чоннуң чаңгыс демниң хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген 07.11.2018 Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулалдың киржикчилери Чоннуң чаңгыс демниң хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген

Светлана Сыргашева, Сосновка ортумак школазының даштыкы дыл башкызы, «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи:

Тывада пенсия реформазының чаартылгаларын тайылбырлаар тускай комиссияны тургускан 07.11.2018 Тывада пенсия реформазының чаартылгаларын тайылбырлаар тускай комиссияны тургускан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол пенсия дугайында федералдыг хоойлужулгада 2019 чылдың январь 1-де күш кирер өскерилгелерин тайылбырлаар тускай комиссияны республика чазаанда тургускан.

Тывада Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 06.11.2018 Тывада Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Чазааның бажыңынга, Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскаадып, күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен.

РФ-тиң чырыдыышкын сайыды биле Тываның Баштыңы өөредилге инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгны чугаалашкан 03.11.2018 РФ-тиң чырыдыышкын сайыды биле Тываның Баштыңы өөредилге инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгны чугаалашкан

Москвага, Россияның чырыдыышкын сайыды Ольга Васильева биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, республикада өөредилге инфраструктуразын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып көрген.

Дмитрий Патрушев регион баштыңы-биле Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган 03.11.2018 Дмитрий Патрушев регион баштыңы-биле Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезин сайгарган

Ноябрь 2-де, Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

Тываның күрүне университединиң Кызылдың педагогика институдунга улустуң чогаалчызы Александр Даржайның адын тывыскан 02.11.2018 Тываның күрүне университединиң Кызылдың педагогика институдунга улустуң чогаалчызы Александр Даржайның адын тывыскан

Ноябрь 1-де, Тывага, Тыва дылдың хүнүн демдеглеп эрттирген. Ол хүн Тываның күрүне университединиң Кызылдың башкы институдунга Тываның улустуң чогаалчызы Александр Даржайның адын тывыскан.

Москвага Тыва дылдың хүнүн демдеглээн 02.11.2018 Москвага Тыва дылдың хүнүн демдеглээн

Тыва дыл хүнүнде, Москвада тыва студентилер ниитилежилгезиниң активчилери диктант бижиир деп шиитпирлээн.

Төрээн тыва дылывысты кадагалап арттырар дээш.... 02.11.2018 Төрээн тыва дылывысты кадагалап арттырар дээш....

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чарлыы-биле доктааттынган Тыва дылдың хүнүн, ноябрь 1-де, республика калбаа-биле демдеглеп эрттирген.

Россияның ОБЯ сайыды айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларга онза кичээнгейи дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен 01.11.2018 Россияның ОБЯ сайыды айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларга онза кичээнгейи дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен

Москвага Россияның онза байдалдар сайыды Евгений Зиничев биле Тываның Баштыңы Главы Тувы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, регионда дүрген дуза кыйгыртыр «112» системаны биле «Айыыл чок хоорай» аппарат-программалыг комплексти сайзырадырының айтырыгларын чугаалашкан.

Тываның 2019 чылда бюджет төлевилелин Дээди Хуралче чоруткан 01.11.2018 Тываның 2019 чылда бюджет төлевилелин Дээди Хуралче чоруткан

Республика Чазаа 2019 чылда база планныг 2020 биле 2021 чылдарда Тываның бюджединиң дугайында хоойлу төлевелин деткип, ТР-ниң Дээди Хуралынче (парламентиже) киирген.

Тываның Баштыңы 2019 чылдың федералдыг бюджедин хевирлээр ажылда республиканың сонуургалын камгалап турар 31.10.2018 Тываның Баштыңы 2019 чылдың федералдыг бюджедин хевирлээр ажылда республиканың сонуургалын камгалап турар

РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязынга 2019 чылда база планныг 2020 биле 2021 чылдарда федералдыг бюджет төлевилелиниң айтырыгларын сайгарган.

Тывада хөй ажы-төл азырап алган өг-бүлеге автомобильди берген 31.10.2018 Тывада хөй ажы-төл азырап алган өг-бүлеге автомобильди берген

Тываның Баштыңы Таңды кожуунга ажыл-агый аайы-биле чорааш, 2017 чылдың сентябрьда хөй ажы-төл азырап алган өг-бүле – Севекпиттер-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы ажыл аайы-биле Москваже ужупкан 30.10.2018 Тываның Баштыңы ажыл аайы-биле Москваже ужупкан

Бөгүн, октябрь 30-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Чазак даргазының оралакчызы Виталия Мутконуң удуртканы Россия Федерациязының регионалдыг хөгжүлде талазы-биле чазак комиссиязының ажылынга киржир.

«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» республика шуулганынга белеткел адакталган 30.10.2018 «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» республика шуулганынга белеткел адакталган

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, 2018 чылдың ноябрь 1-де Улусчу чогаадылга бажыңынга «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп үшкү республика шуулганы болуп эртерин, дыңнаткан.

Тываның Кадык камгалал яамызы уругларның санаторлуг-курорт эмнээшкинин организастаар ажылды уламчылавышаан 30.10.2018 Тываның Кадык камгалал яамызы уругларның санаторлуг-курорт эмнээшкинин организастаар ажылды уламчылавышаан

Тываның Кадык камгалал яамызы чыл эгезинден тура, 2500 уругнуң кадыкшылын быжыктырып, дыштандырган.

Тывада республиканың дүжүт байырлалын демдеглээн 29.10.2018 Тывада республиканың дүжүт байырлалын демдеглээн

Октябрь 27-де, Таңды кожууннуң Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазынга, Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан республиканың дүжүт байырлалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы: Назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур кады ажылды күштелдирер 29.10.2018 Тываның Баштыңы: Назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур кады ажылды күштелдирер

Тываның прокуратуразынга назы четпээннерниң кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур ажылдар талазы-биле ведомстволар аразының хуралы болуп эрткен.

2018 чылдың 9 айында Тываның даштыкы садыг саарылгазы 7 катап өскен 26.10.2018 2018 чылдың 9 айында Тываның даштыкы садыг саарылгазы 7 катап өскен

"Азимут - Эне-Сай" аалчылар бажыңының конференц-залынга эрткен ужуражылга үезинде, Тыва Каайлының 2018 чылдың 9 айында албан-ажылының түңнелдерин база республиканың бизнес-ниитилежилгелери, эрге-чагырганың муниципалдыг органнары-биле кады ажылдаарының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели кызыгаарлар аразының оруун кедизинде тударын чугаалашкан 26.10.2018 «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели кызыгаарлар аразының оруун кедизинде тударын чугаалашкан

Октябрь 23-те, Новосибирск хоорайга хуралдаан «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС), Кыдат Улус республика-биле харылзааларны хөгжүдер холбашкан элээн каш эгелээшкиннерни «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелче киирерин саналдаан.

«Сибирь дугуржулгазы» Кыдатче транспорт коридорун тургузарын саналдаан 25.10.2018 «Сибирь дугуржулгазы» Кыдатче транспорт коридорун тургузарын саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели (МАСС) Тыва таварты, Кыдаттың Урумчиже Красноярскиден кызыгаарлар аразының автомобиль транспортунуң коридорун тудуп, «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун чаагайжыдар айтырыгларны деткээн.

Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн 25.10.2018 Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн

Новосибирскиге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Николай Патрушев биле Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң киришкени каттышкан хуралга олурушкан.

Тываның найысылалының мэри - Карим Сагаан-оол 25.10.2018 Тываның найысылалының мэри - Карим Сагаан-оол

Найысылалдың Төлээлекчилер хуралының ээлчеглиг үшкү сессиязының хүн чурумунуң бирги айтырыы - Кызылдың мэрин томуйлаары болган.

Тыва регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаан 25.10.2018 Тыва регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаан

Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралында, регионнарның кады ажылдажылгазын быжыглаан элээн каш чугула документилерге аттарны салган.

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскааткан хемчеглер планы 24.10.2018 Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнге тураскааткан хемчеглер планы
Октябрь 23-31 хүннеринде 

 - Национал культураларның «Найырал» фестивалы.

Тыва чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде каттышкан 24.10.2018 Тыва чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде каттышкан

Октябрь 25-те, четвергде, чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүн эрттирер.

Тывада бүрүткеткен кем-херек үүлгедиишкини кызырылган 23.10.2018 Тывада бүрүткеткен кем-херек үүлгедиишкини кызырылган

Республика Чазааның аппарат хуралында, Тываның девискээринде оперативтиг байдалды сайгарып көрген.

Тываның Баштыңы Москвага ажыл-албанының түңнелдерин парлалга конференциязында таныштырган 23.10.2018 Тываның Баштыңы Москвага ажыл-албанының түңнелдерин парлалга конференциязында таныштырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2019 чылда бюджет акшаландырыышкынын камгалаар дээш чоруткан ажылдарын парлалга конференциязында дыңнаткан.

Тывада 45 муң хире өреге огородту тарып турар 19.10.2018 Тывада 45 муң хире өреге огородту тарып турар

Тывада шупту өрегелерниң 72 хуузу, азы 45 муң хирези огород ажыл-агыйын тудуп турар.

Тывада тараа культуразының үрезин курлавырын тургускан 19.10.2018 Тывада тараа культуразының үрезин курлавырын тургускан

Республика 2019 чылда тарылга кампаниязын чорударынга тараа культуразының 5 муң тонна: 3 муң тонна сула, 1 муң тонна кызыл-тас база 1 муң тонна арбай үрезиннерин курлавырда шыгжаан.

Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген 19.10.2018 Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген

Тываның Чазаанда республиканың наркотиктерге удур комиссиязының ээлчеглиг хуралында, черлик чыдыг чашпан үнген черлерни илередип, ооң үнген черлерин узуткаан ажылдарның түңнелин чугаалажып көрген.

Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 19.10.2018 Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, 2019 чылдың январь 1-ден боктарны болбаазырадыр чаа системаже шилчииринге девискээрниң белениниң, онза хайгааралдыг бойдус девискээрлерин хөгжүдериниң чугула айтырыгларын чугаалашкан ажылчын хуралды эрттирген.

Тывада чурттакчы чонну гриппке удур тарыыры адакталган 18.10.2018 Тывада чурттакчы чонну гриппке удур тарыыры адакталган

Росхереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң неделя санында чоруткан мониторингизинден көөрге, Тываның чурттакчы чонунуң 54,4 хуузу гриппке удур тарылганы алган.

Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн 18.10.2018 Тывада ведомстволар аразының комиссиязы хөмүр складтарын хынап эгелээн

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының, Тарифтер талазы-биле албанның специалистери одалга сезонунуң эгелээни-биле, кожууннарның одаар чүүл складтарының удуртукчуларынга, хуу сайгарлыкчыларга хамаарыштыр хыналда рейдилерни чорудуп эгелээн.

Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар 17.10.2018 Шолбан Кара-оол: «Россияның лидерлеринче» Тыва он-он кордакчыны идип шыдаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Президентизи Владимир Путинниң саналы-биле эгелээн «Россияның лидерлери» конкурска идепкейлиг киржирин кыйгырган.

Tываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада сургакчылаашкында 16.10.2018 Tываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москвада сургакчылаашкында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчылары база регион сайыттары-биле, федералдыг бюджеттен акшаландырыышкын алыр кылдыр санаан республика төлевилелдерин Россия Чазааның яамыларынга камгалаар дээш, Москвада чеде берген.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдун арттырып алырын дугурушкан 16.10.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдун арттырып алырын дугурушкан

Тыва Республикада көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институду бодунуң эрге-байдалын хевээр арттырган.

Тывада акваферма ажылдап эгелээр 15.10.2018 Тывада акваферма ажылдап эгелээр

Акваферма "Далай" көдээ ажыл-агый хереглеглекчилер болбаазырадылгазының кооперативиниң баазазында ажыттынган.

Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар 15.10.2018 Тывада араттарның бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд тургустунар
Фонд ажылын көдээ ажыл-агый кооперативтерин болгаш ажыл-агыйның биче хевирлерин деткиир инфраструктураны тургузуп, хөгжүдер талазы-биле организастыг хемчеглерни боттандырарынче угландырар.

«Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген 15.10.2018 «Тус чер бот-башкарылга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрей түңнелдерин үндүрген

Чылдың-на октябрь 12-де демдеглээри Кадр ажылдакчызының профессионал байырлалының бүдүүзүнде, Тыва Республика Баштыңының Администрациязының күрүне албаны болгаш кадр курлавырының талазы-биле айтырыглар департаментизи «Тус чер бот-башкарылга органнарының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни эрттирген.

Тывада пиво барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн 12.10.2018 Тывада пиво барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хамаатыларының хомудалдар болгаш саналдарын шын көөр дугайында даалгазын күүседири-биле, Росхереглел хайгааралдың Тывада эргелелиниң территориалдыг килдизи пиво садар барларны пландан дашкаар хынап эгелээн.

Тывада, улуг черден аңгы суурже, Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгни ажыткан 12.10.2018 Тывада, улуг черден аңгы суурже, Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгни ажыткан
Объекти тудуунга аңгы демир-орук бригадазы биле аңгы материал-техниктиг хандырылга бригадазының каттышкан кезектери ажылдаан.

РФ-тиң камгалал сайыды Тываның чонунга, Россияның составынче республиканың киргенинден бээр 74 чыл болганы-биле байыр чедирген 11.10.2018 РФ-тиң камгалал сайыды Тываның чонунга, Россияның составынче республиканың киргенинден бээр 74 чыл болганы-биле байыр чедирген
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгуның «улуг байырын» дамчыткан.

Шолбан Кара-оол ССРЭ биле Россияның совтавынче Тываның эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 74 чыл ою-биле байыр чедирген 11.10.2018 Шолбан Кара-оол ССРЭ биле Россияның совтавынче Тываның эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 74 чыл ою-биле байыр чедирген
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! ССРЭ биле Россияның составынче Тываның эки тура-биле каттыжып кирген хүнү – онза төөгүлүг хүн-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.

Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган 10.10.2018 Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган

Тывада муниципалдар аразында рейстерниң пассажирлер сөөртүлгези ортумаа-биле 65 хуу, азы 9981 кижи болган.

Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар 10.10.2018 Тываның Юстиция херектериниң талазы-биле яамы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилелди боттандырып турар

Республика школа-интернадының Тываның кадет корпузунга Тываның Юстиция яамызы «Хоойлуну сагыыр салгал» төлевилел чорудуу-биле назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннерин болдурбас сорулгалыг уругларга оюн хевирлиг бирги ужуражылгазын эрттирген.

Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан 10.10.2018 Тываның Баштыңы регионнуң Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир чагыглары кайы хире камгалаттынып турарын чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның вице-премьерлери-биле Россия Президентизиниң национал төлевилелдеринге киржир регионнуң чагыын камгалап турарының дугайында хуралды эрттирген.

Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр 10.10.2018 Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Энергетика болгаш Саң-хөө яамызынга, разрезтен муниципалдыг складка чедир чурттакчы чонга хөмүр сөөрткениниң чарыгдалын регион бюджединден субсидия кылдыр эгидер аргазын көөрүн дааскан

Президент Владимир Путинниң «Российжи энергетика неделязында» чугаазынга хамаарыштыр Тываның Баштыңының бодалы 09.10.2018 Президент Владимир Путинниң «Российжи энергетика неделязында» чугаазынга хамаарыштыр Тываның Баштыңының бодалы

Россияның президентизи Владимир Путинниң хөмүр-даштың делегей рыногунда Россияның киржилгезин улгаттырар дээни, Тывада хөмүр-даш адырының хөгжүлдезинге чаа идигни бээр ужурлуг.

Tываның Баштыңы мөчээн полицейжиниң өг-бүлези-биле ужуражыр 09.10.2018 Tываның Баштыңы мөчээн полицейжиниң өг-бүлези-биле ужуражыр
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, сургакчылаашкындан чанып келгеш, бодунуң бирги оралакчызы Органа Натсак биле Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазын шүгүмчүлээн.

Тывада дүжүт ажаалдазы доозулган 08.10.2018 Тывада дүжүт ажаалдазы доозулган

Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир, республикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган.

Тываның Баштыңы инвестицияларны хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглаарын коллегаларынга чагаан 08.10.2018 Тываның Баштыңы инвестицияларны хаара тударынга кайыын-даа, кандыг-даа арга-хевирлерни ажыглаарын коллегаларынга чагаан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикаже капиталды хаара тударының янзы-бүрү аргаларын дилеп тыварын айыткан. Чүгле күрүне болгаш российжи хуу инвестицияларны эвес, а даштыкыдан база.

Тывада күрүне албан хаакчыларының доктааткан ажыл чурумун хынаар 08.10.2018 Тывада күрүне албан хаакчыларының доктааткан ажыл чурумун хынаар
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика яамыларының ажылдакчыларының ажыл регламентизин хынарын дааскан.

Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле республика башкыларынга байыр чедирген 05.10.2018 Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле республика башкыларынга байыр чедирген

Хүндүлүг башкылар, өөредилгениң хоочуннары болгаш башкы ажылынга хамаарылгалыг кижи бүрүзү!

Тывада биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге черни халас бээр 05.10.2018 Тывада биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге черни халас бээр

Регионнуң чазаа 1 муңдан эвээш чурттакчылыг суурларга турумчуур күзелдиг кижи бүрүзүнге халас черни садыглаашкын чокка бээрин тус чер бот-башкарылга органнарынга чөпшээрээн эдилгелерни «Чер дугайында» конституция хоойлузунче киирген.

Тывада хереглекчилер кооперациязының системазын катап тургузар 04.10.2018 Тывада хереглекчилер кооперациязының системазын катап тургузар

Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң Хереглекчилер ниитилелиниң төп эвилели база Тываның хереглекчилер ниитилелдериниң эвилели-биле кады ажылдажылганың үш талалыг керээзин чарарынга белеткенип турар.

Башкы хүнүнге тураскаадып, Тывада «Өөредилге арга-курлавырлары-2018» шуулган эрткен 04.10.2018 Башкы хүнүнге тураскаадып, Тывада «Өөредилге арга-курлавырлары-2018» шуулган эрткен

Шуулганның киржикчилери темалыг секцияларда өөредилге адырында мурнады шиитпирлээр элээн хөй айтырыгларны сайгарып көрген.

Тываның Чазаанга аныяк 12 специалист стажировкалаар 04.10.2018 Тываның Чазаанга аныяк 12 специалист стажировкалаар

Тыва Республика Баштыңының Администрациязы база Тыва Республика Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттер аныяк специалистерни шилиир бо чылдың ийиги конкурузу доозулган.

Тывада мал чеминиң белеткели доозулган 04.10.2018 Тывада мал чеминиң белеткели доозулган

Тыва ниитизи-биле 234280 тонна, азы планныг онаалдадан 4 хуу хөй мал чемин белеткээн. Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, 5,2 муң тонна хөй.

Тываның Баштыңы моол суможулар-биле Токиога чедип, япон сумонуң өзүп орар сылдызы – 19 харлыг тыва оол-биле ужурашкан 03.10.2018 Тываның Баштыңы моол суможулар-биле Токиога чедип, япон сумонуң өзүп орар сылдызы – 19 харлыг тыва оол-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол моол суматори Асошори Акинориниң чалааны-биле Токиога (Япония) четкен. Аңаа Моолдан алдарлыг суможулар киришкен хүндүткелдиң езулалынга киришкен.

Тыва ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурган регионнар рейтингизинде көргүзүүн экижиткен: бо чылдың тос айында 65-ки туруштан 43-те келген 03.10.2018 Тыва ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурган регионнар рейтингизинде көргүзүүн экижиткен: бо чылдың тос айында 65-ки туруштан 43-те келген

«Чаагай чорукче базымнар» төлевилел чорудуунуң арга-хевирлери-биле кожууннар болгаш хоорайларда ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурарын чедип ап турар.

Тывада мал хөөрлериниң ончалалы эгелээн 02.10.2018 Тывада мал хөөрлериниң ончалалы эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседир дээш, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы муниципалиттер девискээрлеринде мал хөөрлериниң байдалын хынап эгелээн.

Тываның Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлели 2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдези 02.10.2018 Тываның Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлели 2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдези

Сентябрь 28-те, Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының удуртукчузу Ондар Чимит-Доржу Байыровичиниң даргалаашкыны-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен.

Тываның девискээринде, октябрьның 1-ден, уругларның айыыл чок чоруунуң айы чарлаттынган 02.10.2018 Тываның девискээринде, октябрьның 1-ден, уругларның айыыл чок чоруунуң айы чарлаттынган

Тыва Республиканың Чазааның чанында назы четпээннер херектери база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле ведомстволар аразында комиссияның доктаалы-биле,

Тывада бүгү-российжи хамааты камгалал белеткелиниң бирги чадазы эгелээн 01.10.2018 Тывада бүгү-российжи хамааты камгалал белеткелиниң бирги чадазы эгелээн

Тыва Республикада Россия Федерациязының субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнары, күүсекчи эрге-чагырга органнары база тус чер бот-башкарылга органнары-биле бүгү-российжи хамааты камгалалдың белеткели эгелээн.

Тывада сес ай дургузунда 32 муң дөрбелчин метр шөлдүг чурттаар оран-саваны ажыглалче киирген 01.10.2018 Тывада сес ай дургузунда 32 муң дөрбелчин метр шөлдүг чурттаар оран-саваны ажыглалче киирген

Республика Чазааның аппарат хуралында, Тываның муниципалдыг тургузугларында чуртталга бажыңнарын тудар талазы-биле көргүзүглер күүселдезин чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чаа депутаттарындан өөреникчилер аргыштырылгазын чогумчударын дилээн 28.09.2018 Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чаа депутаттарындан өөреникчилер аргыштырылгазын чогумчударын дилээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының чаа соңгуткан депутаттарынга чугаалаан:

2017-2018 өөредилге чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Баштыңының стипендияларын тыпсыр конкурсту чарлаан 28.09.2018 2017-2018 өөредилге чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Баштыңының стипендияларын тыпсыр конкурсту чарлаан

2017-2018 өөредилге чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Баштыңының стипендияларын тыпсыр конкурсту чарлаан.

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика төлевилелдерин деткээн 27.09.2018 РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика төлевилелдерин деткээн

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, Тывадан сенатор Людмила Нарусова Россияның энергетика сайыды Александр Новак-биле ужурашкан. Ведомствонуң парлалга төвү сентябрь 25-те олар ужурашканын дыңнаткан.

Эвээш санныг үндезин чоннарның төлээлери – тожу тывалары Тываның Баштыңынга чагааны бижээн 27.09.2018 Эвээш санныг үндезин чоннарның төлээлери – тожу тывалары Тываның Баштыңынга чагааны бижээн

Хүндүлүг Шолбан Валерьевич!  
Силерге, үндезин ивижи чоннуң мурнундан,бистиң амыдыралывысты эки билип, дузалажып турарыңар дээш, Тожу кожуунда «Өдүген» МУБ-туң ивижилери, берген белектериңерге сеткиливистен аажок өөрүп, четтиргенивисти илередип,

Юридиктиг халас дузаның чаңгыс хүнү 27.09.2018 Юридиктиг халас дузаның чаңгыс хүнү

2019 чылдың сентябрь 27-де, эртенгиниң 9:00 шактан 12.00 шакка чедир, Тыва Республикада «Россияның Юристер ассоциациязы» бүгү-российжи хөй-ниити организациязының регион салбыры халас юридиктиг дузаның ниити хүнүн эрттирер.

Тывада «Өг-бүле бүрүзүнге-ле дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң күүселдезиниң ээлчеглиг түңнелин үндүрген 27.09.2018 Тывада «Өг-бүле бүрүзүнге-ле дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң күүселдезиниң ээлчеглиг түңнелин үндүрген

Тываның Өөредилге яамызы Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Өг-бүле бүрүзүнге-ле дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң бо чылда боттаныышкынын таныштырган.

Тываның Баштыңы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр чедирилгезин онза хыналдага алырын негээн 26.09.2018 Тываның Баштыңы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр чедирилгезин онза хыналдага алырын негээн

ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң күүселдезин Тываның Баштыңынга илеткээн.

Сибирьде кадет өөредилгезиниң хөгжүлдезин Тывада сайгарып турар 26.09.2018 Сибирьде кадет өөредилгезиниң хөгжүлдезин Тывада сайгарып турар

Россияның Чырыдыышкын яамызының ниити өөредилге адырында күрүне политиказының департамент начальниги Сергей Пилипенконуң удуртулгазы-биле, Сибирьде кадет тургузуунуң системазын хөгжүдер айтырыгларны сайгарган округ хуралы болуп турар.

Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы таварыштыр эмчиже электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг чорудуп турары-биле Тыва мурнуку черже үнген 26.09.2018 Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы таварыштыр эмчиже электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг чорудуп турары-биле Тыва мурнуку черже үнген

Россияның регионнар аразында күрүне ачы-дуза порталы таварыштыр эмчиниң хүлээп алыышкынынче электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг ажыглаанының рейтингизинде, Тыва Республика бирги одуругну ээлээн.

Сибирьниң өөредилге адырының удуртукчулар бөлүүн Кызылдың аэропортунга уткаан 26.09.2018 Сибирьниң өөредилге адырының удуртукчулар бөлүүн Кызылдың аэропортунга уткаан

Россияның Чырыдыышкын яамызының ниити өөредилге адырында күрүне политиказы департаментиниң начальниги Сергей Пилипенконуң удуртулгазы-биле Сибирьде кадет өөредилге системазын хөгжүдер айтырыгларны сайгарган округ хуралы болуп эртер.

Тывада Сибирь федералдыг округда күрүнениң национал политиказын боттандырар айтырыгларны сайгарган 25.09.2018 Тывада Сибирь федералдыг округда күрүнениң национал политиказын боттандырар айтырыгларны сайгарган

«Сибирь федералдыг округда Россия Федерациязының күрүнениң национал политиказыг боттаныышкыны» «төгерик столду» Тывада эрттирген.

Шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге, Кызылдың мэриязынга ЧЭН база БК-тан штабты тургузарын, Тываның Баштыңы негээн 25.09.2018 Шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге, Кызылдың мэриязынга ЧЭН база БК-тан штабты тургузарын, Тываның Баштыңы негээн

Тываның Чазаа, Кызыл хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарынче чылыг киирер ажылдарны доозарынга, ийи хонукту берген.

Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен 24.09.2018 Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен

Сентябрь 20-22 хүннеринде Тывага, шериг чоруур назылыг оолдарның II шериг-патриотчу следу болуп эрткен.

Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан 24.09.2018 Тываның Баштыңы көдээ котельнаяларның одалга сезонунга беленин хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа-Хөл суурдан эгелеп, көдээ котельнаяларның кышка белеткелин хынаан.

Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 21.09.2018 Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан

Регионда хөмүр-даш чыдынының улуг болбаазырадыкчызының бирээзи – «Межегейхөмүр» КХН-ниң чаа чиңгине директорун албан езузу-биле Тываның Баштыңынга таныштырган.

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эртер 20.09.2018 «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эртер

2018 чылдың сентябрь төнчүзүнде, Кызылга, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының Чөвүлел хуралы Сибирь федералдыг округтуң субъектилер баштыңнарының киржилгези-биле болуп эртер.

Тываның Баштыңы дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур республика конференциязын эрттирерин саналдаан 20.09.2018 Тываның Баштыңы дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур республика конференциязын эрттирерин саналдаан

Сентябрь 19-та, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, СФО-да Саң-хөө хайгаарал албанының удуртукчузу Андрей Алексеевич Долбня болгаш корум-чурум камгалакчыларының база кожуун чагырга даргаларының киржилгези-биле, дагын катап кем-херек үүлгедир чорукка удур демисежир хемчеглерни сайгарып көрген.

Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан 20.09.2018 Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан
Сентябрь 19-та, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Мөңгүн-Тайга кожууннуң чаа соңгуткан депутаттары-биле ужурашкан.

Тывада Улуг-Хемни кежир көвүрүг адааның хос черин эптеп чыыры эгелээн 19.09.2018 Тывада Улуг-Хемни кежир көвүрүг адааның хос черин эптеп чыыры эгелээн

Сентябрь 18-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Улуг-Хемни кежир чаа коммунал көвүрүгнүң хос черин эптеп чыырынга стартты берген.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар 19.09.2018 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2018 чылда боттанылгазының шынары дээш, кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар

Тываның 17 кожуунунуң үжү «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң ээлчеглиг чадазының күүселдези дээш онза кичээнгейни негеп турар.

Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан 19.09.2018 Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң административтиг төвү - Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырының ажылын экижидер кылдыр берген даалгазы кайы хире күүсеттингенин хынаан.

Тываның билдингир эртемдени Монгуш Хүргүл-оолович Маңнай-оол чырык өртемчейден чарлып чоруткан 18.09.2018 Тываның билдингир эртемдени Монгуш Хүргүл-оолович Маңнай-оол чырык өртемчейден чарлып чоруткан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Кызыл хоорай мэриязы база Төлээлекчилер хураланың депутаттары,

Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй 18.09.2018 Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй

Республика чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үндүрген. Сентябрь 17-ге чедир, 2,3 муң га тараа шөлдериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган.

Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн 17.09.2018 Тываның Баштыңы муниципалитеттер удуртукчуларынга ажыл хүнүн чылыг төптеринден эгелээрин сүмелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаазылыг эрткен.

Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан 17.09.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан

Понедельникте, аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның база Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче депутаттар соңгулдалары эрткен неделяда эрткенин, ооң түңнелдерин үндүргенин дыңнаткан.

Тывага коллекционерлерниң болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң III делегей фестивалы болуп эрткен 17.09.2018 Тывага коллекционерлерниң болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң III делегей фестивалы болуп эрткен
Сентябрь 14-15 хүннеринде, Тывага, коллекционерлер болгаш хол-биле кылган ажылдар мастерлериниң үшкү делегей фестивалы болуп эрткен.

Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн 14.09.2018 Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн

Бөгүн, сентябрь 14-те, Кызылда одалга сезону эгелээн. Найысылалдың мэриязы чогуур доктаалды хүлээп алган. Бирги ээлчегде социал албан черлерин чылыг хандыралгазынга кожар.

Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйлары бүдүрүкчү малды бөлүктеп тускайлааны дээш субсидияны алыр 14.09.2018 Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйлары бүдүрүкчү малды бөлүктеп тускайлааны дээш субсидияны алыр

Тываның эрге-чагыргазы бүдүрүкчү малды аңгылаан хой болгаш өшкү ажыл-агыйларының чарыгдалдарын регион бюджединден дуглаарын шиитпирлээн.

Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген 13.09.2018 Тус чер бот-башкарылга органнары бажыңнар ээлеринге капитал септелге дугайында тодаргай тайылбырны бээрин хүлээндирген

Тыва Республиканың Чазаа тус чер бот-башкарылга органнарының капитал септелге фондузун тургузар аргалар дугайында хөй квартиралыг бажыңнарда чурттап турар кижилерге дыңнадыр чурумну бадылаан.

Тываның муниципалдыг тургузугларының бирги чартык чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол көргүзүглеринге мониторингини түңнээн 13.09.2018 Тываның муниципалдыг тургузугларының бирги чартык чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол көргүзүглеринге мониторингини түңнээн

2018 чылда Тыва Республиканың Экономика яамызы муниципалдыг районнар болгаш хоорай округтарынга квартал санында рейтингини тургузуп эгелээн.

Тываның культура сайыдының оралакчыларын бадылаан 12.09.2018 Тываның культура сайыдының оралакчыларын бадылаан

Сентябрь 11-де, Тыва Республиканың Чазак хуралынга кадрлар айтырыгларын сайгарып көрген.

Тывада чаартынган Кызыл дептер чырыкче үнген 12.09.2018 Тывада чаартынган Кызыл дептер чырыкче үнген
Экологтар регионнуң Кызыл дептериниң ийиги томунуң чаа үндүрүлгезин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тываның Чазаа 2018 чылдың бирги чартыында каттышкан бюджет күүселдезиниң түңнелдерин сайгарган 12.09.2018 Тываның Чазаа 2018 чылдың бирги чартыында каттышкан бюджет күүселдезиниң түңнелдерин сайгарган

ТР-ниң Саң-хөө яамызы, чыл планының орулгалар кезээ 13 млрд. 485 млн. рубльге, азы 48,4 хуу күүсеттингенин дыңнаткан.

Тываның Чазаа тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музейни тургузар дээн саналды деткээн 11.09.2018 Тываның Чазаа тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музейни тургузар дээн саналды деткээн

Тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музей удавас Тывага ажыттынар.

Тываның Баштыңы мал чеминиң белеткелин шапкынчыдар даалганы салган 11.09.2018 Тываның Баштыңы мал чеминиң белеткелин шапкынчыдар даалганы салган

«Мал чеми белеткээр онаалда амдыызында 72 хуу күүсеттинген. Бии-Хем биле Тере-Хөл кожууннар эң эвээш сиген-ширбиилди белеткеп, соонда артканнар» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Кызылда хоорайның чылыг четкилерин солуур план бүдүн чартык катап ажыр күүсеттинген 11.09.2018 Кызылда хоорайның чылыг четкилерин солуур план бүдүн чартык катап ажыр күүсеттинген

Кызылда Сибирьниң генерация компаниязының энергетиктери хоорайның чылыг четкилерин солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен.

Тывага соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия» тергиидээн 10.09.2018 Тывага соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия» тергиидээн

Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тывага эрткен соңгулдаларның баштайгы түңнелдерин үндүрген.

Тывада пенсия назынында регион чиигелделери хевээр артар 07.09.2018 Тывада пенсия назынында регион чиигелделери хевээр артар

Пенсия хоойлужудулгазында өскерлиишкиннерни чымчадыр дээн президентиниң саналының соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чер дугайында» хоойлуга эдилгелер киирер төлевилелге атты салган.

Тываның Баштыңы: Төрээн черивистиң чечектелиишкини, чоннуң чедимчелиг чуртталгазы дээш демниг ажылдаар 07.09.2018 Тываның Баштыңы: Төрээн черивистиң чечектелиишкини, чоннуң чедимчелиг чуртталгазы дээш демниг ажылдаар

Сентябрь 7-де, С.Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга, Россияның Саң-хөө ажылдакчызының хүнүнге тураскаадып, «Күрүне акша-хөреңгизин башкарар чаа аргалар» деп республика конференциязы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн 06.09.2018 Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн

Сентябрь 4-ке чедир, Тывада «социал» хөмүр алыр ужурлуг 1100 өг-бүлениң чүгле 179-зунда хөмүрнү дүжүрген. База 6 өг-бүле хөмүр орнунда одаар халас ыяшты алган.

Тываның Баштыңы: Спорт – амыдырал-чуртталгада чедиишкинниң үндезини 06.09.2018 Тываның Баштыңы: Спорт – амыдырал-чуртталгада чедиишкинниң үндезини

Сентябрь 5-те, Тыва Республиканың Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурга спортчу хемчег болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады Олег Дудко, Каа-Хем кожуун база сумулар чагыргазының удуртулгазы база бүрен-хемчилер киришкен.

Тываның Чазаанга өөредилге адырында хуу секторну сайзырадыр айтырыгны чугаалашкан 05.09.2018 Тываның Чазаанга өөредилге адырында хуу секторну сайзырадыр айтырыгны чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң киржилгези-биле эрткен аппарат хуралында, ТР-ниң Экономика яамызы ол айтырыгга медээлерни берген.

«Енисей» автооруктуң Тывада 24 километрин чыл төнчүзүнге чедир септээр 04.09.2018 «Енисей» автооруктуң Тывада 24 километрин чыл төнчүзүнге чедир септээр

Орукчулар «Енисей» Р-257 федералдыг авторуктуң Тываның девискээринде 4 участогун септеп турар.

Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы 04.09.2018 Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы

Тываның үш муниципалдыг тургузуунуң девискээринге: Кызыл хоорайга, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунга база Мөңгүн-Тайга кожуунга сентябрь 9-та төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдалар болуп эртер.

Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн 04.09.2018 Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн

Республиканың тараалаң кол чери кылдыр алдаржаан Таңды кожууннуң шөлдеринде «Заря» тыва агрохолдингиниң ажыл-агыйлары бо чылын гектардан-на 20 центнер кызыл-тастың дүжүдүн алыр.

Тывада аграр угланыышкынныг чаа школа-интернатты ажыткан 03.09.2018 Тывада аграр угланыышкынныг чаа школа-интернатты ажыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ийи-Тал суурда чаа школа ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар 03.09.2018 Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар

Бо хүннүң медээзи-биле алырга, республикада 114 032 тонна малы чемин белеткээнин, азы планныг онаалданың 50,4 хуу (эрткен чылдың бо-0ла үезинде 107 хуу турган) күүсеттингенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, понедельникте аппарат хуралында, илеткээн.

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан 31.08.2018 Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан

Тывада база Иркутск облазының Братск хоорайда аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программа күүселдезиниң айтырыгларын чугаалашкан хурал август 30-де, Новосибирск хоорайга, болуп эрткен.

Сергей Меняйло биле Шолбан Кара-оол МАСС ажылының сорулгаларын чугаалашкан 31.08.2018 Сергей Меняйло биле Шолбан Кара-оол МАСС ажылының сорулгаларын чугаалашкан

Сибирь федералдыг округда Россия Федерациязының Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның даргазы, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразында экономиктиг кады ажылдажылга ассоциациязының даргазы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң пенсияда өскерлиишкиннер талазы-биле кыйгырыынга тайылбырны берген 30.08.2018 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң пенсияда өскерлиишкиннер талазы-биле кыйгырыынга тайылбырны берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол пенсия хоойлужудулгазынче киирер өскерилгелер талазы-биле РФ-тиң Президентизиниң кыйгырыын тайылбырлап тура, Владимир Путинниң туружун деткип турарын демдеглээн:

Тываның Баштыңы «Чурттап турар суурум» төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген 29.08.2018 Тываның Баштыңы «Чурттап турар суурум» төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чурттап турар суурум» губернатор төлевилелиниң биче суурларны хөгжүдер талазы-биле инициативаларының конкурс комиссиязының ээлчеглиг ажылынга киришкен.

Тываның Баштыңы мөөгү болгаш кат чыыкчыларының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын айыткан 29.08.2018 Тываның Баштыңы мөөгү болгаш кат чыыкчыларының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын айыткан

Тываның кожуун болгаш суму чагыргалары боттарының девискээрлеринде кат-мөөгү сезонун организастыг эрттирер дээш сагышты салыр ужурлуг.

Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас 29.08.2018 Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия 1» телеканалда «60 минута» чурттуң кол политиктиг ток-шоузунга киришкен.

Тывага Путинниң дыштанган видеозун үндүрген 29.08.2018 Тывага Путинниң дыштанган видеозун үндүрген

Россияның Президентизи Владимир Путин, Сибирь федералдыг округтуң регионнарынга ажыл-албан аайы-биле баар мурнунда, Тыва Республикага каш хонук дыштанган.

Тываның Баштыңы Өөредилге яамызының башкыларга рейтинг тургузарын деткээн 29.08.2018 Тываның Баштыңы Өөредилге яамызының башкыларга рейтинг тургузарын деткээн

Август 28-те, Кызылда С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга, республиканың өөредилге организацияларының удуртукчуларының болгаш башкылар ниитилежилгезиниң август чөвүлел хуралы болуп эрткен.

Тываның орук-транспорт яамызы муниципалдар аразынга халдыр маршруттарга конкурсту чарлаан 28.08.2018 Тываның орук-транспорт яамызы муниципалдар аразынга халдыр маршруттарга конкурсту чарлаан

Тывада кожууннар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чорудар дугайында үр хуусаалыг чөпшээрел алырынга мөөрей эгелээн.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр-дашты» чедирип эгелээн 27.08.2018 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр-дашты» чедирип эгелээн

Бо хонуктарда республиканың кожууннарынче «Социал хөмүр» сөөртүлгези эгелээн. Кызыл кожууннуң Кур-Чер суурда хөй ажы-төлдүг үш өг-бүле 2 тонна ажыг хөмүрнү алганын «Тува 24» телеканал дыңнаткан.

Тываның Баштыңы шахтерларга күрүне шаңналдарын тывыскан 27.08.2018 Тываның Баштыңы шахтерларга күрүне шаңналдарын тывыскан

Кызылга Шахтер хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал эрткен. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөмүр-даш үлетпүрүнүң ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга байырны чедирип, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы: Бурунгаар чүткүлдүг, чуртунга бир-ле чаа чүүлдү кылыр сорулга салып алгаш, мында чыглып келген аныяктарны көөрге, дыңнаарга, эскерерге черле түрлүг-дүр 24.08.2018 Тываның Баштыңы: Бурунгаар чүткүлдүг, чуртунга бир-ле чаа чүүлдү кылыр сорулга салып алгаш, мында чыглып келген аныяктарны көөрге, дыңнаарга, эскерерге черле түрлүг-дүр

Дүүн, август 23-те, «Алдын-Булак» этнокультура төвүнде аныяк лидерлерниң «Тываның командазы-2030» республика шуулганы ажылын эгелээн.

Тываның Баштыңы дээди өөредилге черлериниң база училищелерниң тергиин доозукчулары-биле ужурашкан 24.08.2018 Тываның Баштыңы дээди өөредилге черлериниң база училищелерниң тергиин доозукчулары-биле ужурашкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөредилгезин 2018 чылда тергиин демдектерлиг дооскан аныяк специалистер-биле чаңчылчаан ужуражылгазын эрттирген.

Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен 23.08.2018 Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен

Александр Федосов, Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң хоочуну, кызыгаар албанының подполковниги:

Полицияның майору Дмитрий Рекида: Тывада шупту чүвеге таарзындым 23.08.2018 Полицияның майору Дмитрий Рекида: Тывада шупту чүвеге таарзындым

Дмитрий Рекида, Тыва Республикада ИХЯ-ның эксперт-криминалистика төвүнүң улуг эксперти, полицияның майору:

Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим 23.08.2018 Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим

Константин Банников, Россияның ОБЯ Тывада кол эргелел начальнигиниң оралакчызы, иштики албанның подполковниги:

Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган 22.08.2018 Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган

Тывада «Тыва Авиа» регион авиакомпаниязы чаа үениң Ми-8АМТ вертоледун садып ап, парыгын четчелээн. Лизинг-биле машинаны садып алганын орук-транспорт сайыды Олег Бады дыңнаткан.

Тывада Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде чалыы хамаатыларга паспорттарны тывыскан 22.08.2018 Тывада Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде чалыы хамаатыларга паспорттарны тывыскан

Бөгүн, август 22-де, Тыва Республиканың Чазак бажыңының баарынга, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер байырлыг езулал эрткен.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң үшкү чадазының 105 киржикчилеринге малды дамчыткан 22.08.2018 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң үшкү чадазының 105 киржикчилеринге малды дамчыткан

2016 чылда ооң саналы-биле эгелээн «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел боттанылгазының чамдык түңнелдерин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тыва чер участоктарын өнчүже долдурарын дүрген эгелээр 21.08.2018 Тыва чер участоктарын өнчүже долдурарын дүрген эгелээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ээлчеглиг аппарат хуралында, «Чедингир чер» төлевилел чорудуунуң түңнелдерин болгаш күүселдезин сайгарган.

Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг 21.08.2018 Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг

Эрткен чылдың мартта Тывага, чиик үлетпүрнүң «БТК Групп» российжи улуг холдингизиниң дааранылга цеги ажылын эгелээн. Цехтиң коллективи Россияның Камгалал яамызының тускай хептерин болгаш орун-дөжек херекселдерин даарап турар.

«Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан 21.08.2018 «Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан

Тыва Республиканың «Мои документы» төптерде чедирип турар ачы-дузаларның саны чылдан чылче немежип, кээп турар кижилерниң саны көвүдээн.

Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур 21.08.2018 Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Лунсин» даг-тывыш компаниязының чиңгине директору Оуян Луньао-биле республика девискээринге ийи төлевилелди боттандырарынга хамаарыштыр социал кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилип алыр конкурс чарлаттынган 21.08.2018 Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилип алыр конкурс чарлаттынган

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттирер аныяк специалистерни шилип алыр конкурсту чарлаан.

Тыва «Социал хөмүр» губернатор төлевилелинче бюджет чарыгдалын улгаттырган 20.08.2018 Тыва «Социал хөмүр» губернатор төлевилелинче бюджет чарыгдалын улгаттырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыжын одаар хөмүр садып алырынга дуза хереглеп турар чурттакчы чон бөлүүнде «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң киржикчилер санын көвүдеткен.

Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар 20.08.2018 Тываның Чазаа «Школаже белеткениринге дузалаш» акцияда идепкейлиг киржип турар

«Тыва Республиканың девискээринге «Школаже белеткениринге дузалаш!» деп акцияны эрттирер дугайында» Тыва Республиканың Чазааның июль 31-де №318-р айтыышкынын езугаар,

Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында 20.08.2018 Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында

Республика 43136 га черде сигенни кезип, 39408 га черде мал чемин бөлген. Мал чеминиң ортумак дүжүдү, эрткен чылда ышкаш, гадан 11 центнер.

Тыва ажык-кончаага үндүрүг киирилдезин өстүргени дээш РФ-тиң Чазаандан шаңнал акшаны алган 17.08.2018 Тыва ажык-кончаага үндүрүг киирилдезин өстүргени дээш РФ-тиң Чазаандан шаңнал акшаны алган

РФ-тиң Чазаа организациялар болгаш бүдүрүлгелер ажык-кончаазындан үндүрүглер киирилдезин көвүдеткени дээш, курлавыр фондудан 31,8 млн. рубльди Тывага тускайлаан. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев ооң дугайында доктаалга атты салган.

Тываның Баштыңы совет үеден бо хонуктарга чедир регионну удуртуп чораан даргаларны чаңгыс черге чыгган 17.08.2018 Тываның Баштыңы совет үеден бо хонуктарга чедир регионну удуртуп чораан даргаларны чаңгыс черге чыгган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кол күрүне байырлалы – Республика хүнүнде, совет үеден бо хонуктарга чедир регионну удуртуп чораан даргаларны чыгган.

Тываның улустуң башкызы, билдингир күрүне ажылдакчызы Петр Александрович Морозов мөчээн 17.08.2018 Тываның улустуң башкызы, билдингир күрүне ажылдакчызы Петр Александрович Морозов мөчээн

2018 чылдың август 16-да 68 харлап чорааш, башкы ажылының хоочуну, билдингир күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы, Тыва Республика Ордениниң кавалери Петр Александрович Морозов чырык черден чарлып чоруткан.

Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько ажыл-албан аайы-биле Тываның найысылалында келген 16.08.2018 Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько ажыл-албан аайы-биле Тываның найысылалында келген

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол аалчыны аэропортка уткуп алган. Олар аэродромнуң ужудуп-хондурар дилиндээн база өске-даа объектилерин көрген.

Тываның найысылалында хөй квартиралыг базa бир бажың дужааттынган 16.08.2018 Тываның найысылалында хөй квартиралыг базa бир бажың дужааттынган

Кызылдың чөөн кезээнде Дружба кудумчузунда, хөй квартиралыг 32 «б» дугаарлыг база бир бажыңның дүлгүүрлерин Тыва Республика хүнүнде байырлыг байдалда тывыскан.

Тываның девискээринде чоокку бо ийи чылда боттаныр улуг энерготөлевилелди эгелээринге чедир санныг хонук арткан 16.08.2018 Тываның девискээринде чоокку бо ийи чылда боттаныр улуг энерготөлевилелди эгелээринге чедир санныг хонук арткан

Бо чылдың январьда, Москвага, «Россеть» ЭАН-ның чиңгине директору Павел Ливинский-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, Каа-Хем суурга электрочеткини модернизастаар дугайында дугуржулганы чедип алган.

Чаа үениң езу-чаңчылы: Тывада Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектерни салган 16.08.2018 Чаа үениң езу-чаңчылы: Тывада Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектерни салган

Тыва Республика хүнүнде Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектер салыр езулал ам дөрт дугаар чыл эртип турар.

Тываның Баштыңы республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 16.08.2018 Тываның Баштыңы республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Национал театрынга, Республика хүнүнге тураскааткан байырлалда күрүне шаңналдарын тывыскан.

РФ-тиң Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын боттандырар төлевилелдерни Тывада ажылдап эгелээн 14.08.2018 РФ-тиң Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын боттандырар төлевилелдерни Тывада ажылдап эгелээн

«2024 чылга чедир Россия Федерациязының национал сорулгаларының база стратегтиг айтырыгларының дугайында» Россия Президентизиниң «чаа» май чарлыктарын күүседир национал программаларга киржири-биле чагыгларны долдурарын республика чазаанга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дааскан.

Тывада студент отрядтарның 176 дайынчызы түр үениң ажылчын олуттарын алган 13.08.2018 Тывада студент отрядтарның 176 дайынчызы түр үениң ажылчын олуттарын алган

Тываның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамы тудуг организациялары база башкарыкчы компаниялар деткиишкини-биле 176 студентилерни бо чайын ажылда хаара туткан.

Күрүнениң культура организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурумну бадылаан 10.08.2018 Күрүнениң культура организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурумну бадылаан

Тыва Республиканың Юстиция яамызының эрге-хоойлу экспертизазынга даянгаш, Тыва Республканың Чазааның доктаалы-биле, Культураның күрүне организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурум дугайында шиитпирни август 7-де, вторникте, хүлээп алган.

Тываның Тожу кожуунда биче буурай үндезин чоннарның делегей хүнүнге тураскаткан хемчеглер эрттип турар 10.08.2018 Тываның Тожу кожуунда биче буурай үндезин чоннарның делегей хүнүнге тураскаткан хемчеглер эрттип турар

Каттышкан нациялар организациязының Чиңгине ассамблеязының шиитпири-биле, чылдың-на август 9-та, Делегейниң үндезин чоннарының бүгү-делегей хүнүн хөй-ниитиниң демдеглеп эрттирери чаңчылчаан.

Тываның Баштыңы республика девискээринге ярмарка ажылын идепкейжидип, ону чер-черлерге калбартырын дааскан 10.08.2018 Тываның Баштыңы республика девискээринге ярмарка ажылын идепкейжидип, ону чер-черлерге калбартырын дааскан

Тываның чурттакчыларының садыг четкилеринде барааннар-биле деңнээрге, хереглекчилерге элээн чиик (15-20 хуу) өртектиг, тус черниң чаа продукциязын көдээ бараан бүдүрүкчүлеринден садып алыр аргалыг ярмаркаларга сонуургалы улгаткан.

Тывада ветеринария албанын эде тургускан 09.08.2018 Тывада ветеринария албанын эде тургускан

Тыва Республиканың Юстиция яамызының эрге-хоойлу экспертизазынга даянган, Тыва Республиканың Чазааның доктаалы-биле, Тыва Республиканың ветеринария күрүнениң бюджет албан черин «Республиканың ветеринария төвү» күрүнениң бюджет албан черинге кадып, ооң салбыры кылдыр эде тургузар шиитпир хүлээп алдынган.

Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглер планы 08.08.2018 Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглер планы

Бүгү республикада национал хептиң неделязы – август 8-тен 15 хүннеринде.

Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген 08.08.2018 Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген

Tываның Чазаа арага продукциязын үүрмектеп садар үеге, байдалга база черлерге кызыгаарлаашкыннарны немээрин саналдаан.

Тываның Баштыңы сиген кезилдезинче шалыпкын кирерин көдээ ишчилерге чагаан 07.08.2018 Тываның Баштыңы сиген кезилдезинче шалыпкын кирерин көдээ ишчилерге чагаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаъстыг хүннер сиген кезеринге шаптыктап турзажок, бар аргаларны ажыглап, сиген шөлдерже үнеринче чаңгыс чер-чурттугларын кыйгырган.

АрМИ-2018 «Шериг авточарыштың» делегей маргылдаазынга Россия тиилээн 07.08.2018 АрМИ-2018 «Шериг авточарыштың» делегей маргылдаазынга Россия тиилээн

Бүгү-делегейниң армейжи оюннары-2018-тиң «Шериг авточарыш» маргылдаазының делегей чадазының байырлыг хаашкыны Кызылга болуп эрткен.

Күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп база хөгжүдээлиңер 07.08.2018 Күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп база хөгжүдээлиңер

Тываның Баштыңының «Эштер офицерлер!» дээн командазы-биле байырлыг ужуражылга Чазак бажыңынга эгелээн.

Шолбан Кара-оолдуң чалалгазы-биле келген сумога алдарлыг мөге Долгорсурэнгийн Дагвадорж тыва өөреникчилерни шилип алыр 06.08.2018 Шолбан Кара-оолдуң чалалгазы-биле келген сумога алдарлыг мөге Долгорсурэнгийн Дагвадорж тыва өөреникчилерни шилип алыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүгү делегейден чөөн чүк спортчу хевирлериниң ат-сураглыг тренерлерин республикаже чалаарын уламчылавышаан.

Кызыл, Ак-Довурак база Шагаан-Арыг хоорайларның чылыг хандырылгазының схемазын эде көөр ажылдар эгелээн 06.08.2018 Кызыл, Ак-Довурак база Шагаан-Арыг хоорайларның чылыг хандырылгазының схемазын эде көөр ажылдар эгелээн

РФ-тиң Чазааның чылыг хандырылгазының системазын хөгжүдер сорулгалыг, 2012 чылдың феварль 22-де № 154 доктаалы-биле бадылааны, чылыг хандырылгазының схемазын ажылдап кылыр база бадылаар чурумга негелделер езугаар,

Россия 2019 чылдың январьдан чурагайлыг дамчыдылгаже шилчиир 03.08.2018 Россия 2019 чылдың январьдан чурагайлыг дамчыдылгаже шилчиир

Өске регионнарда ышкаш, Тывада база, чурттакчы чонга чурагай дамчыдылгазынче шилчиириниң онзагайын тайылбырлаар ажылдар эгелээн.

Тываның Тожу кожуунга биче буурай үндезин чоннарның хүннери эртер 02.08.2018 Тываның Тожу кожуунга биче буурай үндезин чоннарның хүннери эртер

Биче буурай үндезин чоннарның хүнүн байырлаар программада конкурстар, маргылдаалар, «төгерик стол», семинарлар база эмчи шинчилгези кирген.

ЕВРАЗ-тың Тывада шахтерлары боду чоруур крепьти Россияда бир дугаар ажыглалда киирген 02.08.2018 ЕВРАЗ-тың Тывада шахтерлары боду чоруур крепьти Россияда бир дугаар ажыглалда киирген

ЕВРАЗ-тың Тывада «Межегейхөмүр» уургайының хөмүржүлери мобильдиг боду чоруур крепь (чер адааның даг породаларын казар камгалалдыг техника) секциязының комплектизин Россияда бир-ле дугаар ажыглалда киирген.

Тываның Баштыңы Иркутск хоорайда Көрей Республиканың Чиңгине консулу-биле ужурашкан 01.08.2018 Тываның Баштыңы Иркутск хоорайда Көрей Республиканың Чиңгине консулу-биле ужурашкан

Иркутск хоорайда Көрей Республиканың Чиңгине консулу Ом Ки-ён таныжылгалыг албан-чорук кылып Тываның найысылалында келген.

2018 чылдың республиканың хүлээп алыышкын кампаниязында, чурттуң дээди өөредилге черлеринче, Тывадан абитуриентилерниң дужаап киргениниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында медээ 01.08.2018 2018 чылдың республиканың хүлээп алыышкын кампаниязында, чурттуң дээди өөредилге черлеринче, Тывадан абитуриентилерниң дужаап киргениниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында медээ
Тыва Республикадан дашкаар хоорайларда 56 дээди өөредилге черлери (2017 чылда – 43) 731 (2017 чылда – 614) тускай сорулгалыг бюджет олуттарын 2018 чылда аңгылаан.

Асашори Дагвадоржтуң алдарлыг сумо школазынче шилиишкинге киржир күзелдиг оолдарга медээ 01.08.2018 Асашори Дагвадоржтуң алдарлыг сумо школазынче шилиишкинге киржир күзелдиг оолдарга медээ

2018 чылдың август 4-де, "Хүреш" стадионунга, спорттуң национал хевирлеринге Тыва Республиканың фестивалы болуп эртер. 13.00 шакта ону байырлыы-биле ажыдар. Фестивальдың хүндүлүг аалчызы — сумога алдарлыг моол мөге Асасерю Акинори .

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызы биле Росхереглелхайгааралының ТР-де эргелел удуртулгазының мурнунга элээн каш айтырыгларны тургускан 01.08.2018 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызы биле Росхереглелхайгааралының ТР-де эргелел удуртулгазының мурнунга элээн каш айтырыгларны тургускан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сибирь язвазы тывылган Барыын-Хемчик кожуунда байдалга хамаарыштыр эрге-чагырганың шупту деңнели шалыпкын ажылдаарын айтып, албан-дужаал ээлээн кижилерниң мурнунга элээн каш шиитпирлээр айтырыгларны тургускан:

Tываның Баштыңы суггур чаъстар уржуунуң дугайында: агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалында ажылдап өөренири – кол кичээл 31.07.2018 Tываның Баштыңы суггур чаъстар уржуунуң дугайында: агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалында ажылдап өөренири – кол кичээл

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, орук-транспорт комплекс яамызының удуртулгазының мурнунга, айтырыгларны тургускан:

Асaшори Дагвадоржтуң алдарлыг школазынче сумога эң салымныг тыва оолдарны шилиир 31.07.2018 Асaшори Дагвадоржтуң алдарлыг школазынче сумога эң салымныг тыва оолдарны шилиир

Август 4-те, Кызылга, 2001-2006 чылдарда төрүттүнген оолдар ортузунга национал хүрешке делегей фестивалы эгелээр.

Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн 31.07.2018 Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн

Июль 31-ниң хүнүнге чедир Тывада 5400 тонна сигенни кезип белеткээн. Мал чеминиң белеткелинче шупту кожууннар кирген.

зүлдениң чартык чылы. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чаа айтырыглары 31.07.2018 зүлдениң чартык чылы. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чаа айтырыглары

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2018 чылдың бирги чартык чылының түңнелдерин үндүрген. Бирги чартык чылдың түңнелдери-биле республика макроэкономиктиг көргүзүглерниң хөй кезиинде өзүлдениң эки темпизин хевээр арттырган.

Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр 30.07.2018 Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр

Республикада уруглар поликлиникалары биле эмнелге организацияларының поликлиника салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзыраңгайжыдып база быжыглаар ажылдар эгелээр.

«Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ 30.07.2018 «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ

Тываның Баштыңының эгелээни «Чемгерикчи инек малым» төлевилелди 2016 чылдан бээр боттандырып турар.

Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп тургаш, элээн чугула каш айтырыгны чугаалашкан 27.07.2018 Тываның Баштыңы хамаатылар хүлээп тургаш, элээн чугула каш айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хамаатылар хүлээп алыышкынында республиканың элээн каш эң-не чугула айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен 27.07.2018 Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен

Республиканың террорга удур комиссиязының ээлчеглиг хуралынга Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Даваа, ТР-де федералдыг инспектор Ш. Монгуш болгаш республиканың шеригжиткен структураларының удуртукчулары, кожуун чагыргаларының тус черде айыыл чок чорукту хандырар комиссия кежигүннери киришкен.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйын чаартыр болгаш техниктиг хандырылгазын быжыглаар курсту ам-даа уламчылаар 26.07.2018 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйын чаартыр болгаш техниктиг хандырылгазын быжыглаар курсту ам-даа уламчылаар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш чем яамызының удуртулгазы база көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң төлээлери-биле ажылчын хуралды эрттирген. Аңаа көдээ ажыл-агый техниказын чаарттып чоруур араттарны деткиир аргаларны чугаалашкан.

Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар 26.07.2018 Тывада күскү-кышкы одалга үезинге белеткел чоруп турар

2018-2019 чылдың күскү-кышкы одалга сезонунга белеткел 54 хуу деңнелде. Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы июль 26-да ындыг медээни берген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 25.07.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев база Журналистерниң делегей федерациязының төвүнден төлээ Тимур Шафир-биле ужурашкан. Олар Тыва Республикага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан.

Тываның найысылалында республиканың бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан 25.07.2018 Тываның найысылалында республиканың бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан

Июль 24-те, «Кызыл» аэропорт бажыңының баарынга, Тес-Хем кожуундан «Самолеттар» ансамбль оолдарының, авиабүдүрүлге ажылдакчыларының, хөй-ниити төлээлериниң киржилгези-биле байырлыг хемчег болуп эрткен.

Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан 25.07.2018 Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу Анна Попова-биле Барыын-Хемчик эпидемиологтуг байдал талазы-биле чугааны кылган.

Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн 24.07.2018 Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге экономиктиг болгаш саң-хөө билиин бедидер сорулга-биле, кыштагжыларны деткиир, информастыг тайылбыр ажылын чорудар «Экономиктиг десант» төлевилел республикада ажылдап эгелээн.

Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер 24.07.2018 Тываның делгемнеринге «Шериг ралли» чарыжы болуп эртер

«Шериг ралли» - делегейде билдингир «Париж-Дакар» азы «Торгу оруу» ышкаш, солун, хей-аъттыг мөөрейлиг чарыш кылдыр санаттынар.  
 Чарыштың киржикчилери танывазы черге келгеш, даглыг, ховулуг, суглуг, шаптараазыннарлыг черлерге шериг техниканы кайы хире башкарып билиринге бодунуң мергежилдиин бадыткаар.

Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган 24.07.2018 Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган

2018-2019 чылдың кыжын хүр-менди ажарынга, малдың бир баш санынга-ла 4,0 центнерден эвээш эвес, азы 226,1 муң тонна мал чеми херек.

Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында 23.07.2018 Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр девискээр системаның иштинде күштерге база эргелеп-башкарылга органнарынга «Кезээде белен» чурумга ажылдаарын Тыва Республиканың девискээринге киирер дугайында

«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдарда чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаар дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2003 чылдың декабрь 30-де «Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр чаңгыс аай күрүне системазының дугайында» № 794 доктаалы езугаар, үргүлчүлелдиг суггур чаъстар-биле холбашкан таарымча чок метеорологтуг болуушкуннар ужунда:

Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген 23.07.2018 Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген

Тываның Барыын-Хемчик кожуунга, 31-34 харлыг, ийи аныяк эр, малчын аалга улуг бода мал аайлап тургаш, сибирь язвазындан аараан чадавас дээн ийи таварылга бүрүткеттинген.

Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер 20.07.2018 Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июль 18-те, төрүттүнген хүнүн таварыштыр, хөй санныг байыр чедириишкиннерин алган.

Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган 19.07.2018 Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа боттанылгазы-биле хөй квартиралыг ийи бажыңны ажыглалче киирген.

Тываның Баштыңы: Муниципалитеттер аразында чижилге – бурунгаар хөгжүүрүнүң барымдаазы 19.07.2018 Тываның Баштыңы: Муниципалитеттер аразында чижилге – бурунгаар хөгжүүрүнүң барымдаазы

 2017 чылдың түңнелдери езугаар Тываның муниципалитеттер аразында ажыл-чорудулганың дээштииниң рейтингизин Кызыл хоорай баштаан.

РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген 18.07.2018 РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген

Бөгүн, июль 18-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 52 харлаан. Шолбан Валерьевичниң төрүттүнген хүнүн таварыштыр РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу байыр чедирген.

Тываның Баштыңы хораннанган кижилерниң кадыының дугайында кадык камгалал сайыдының дыңнадыы-биле танышкан 18.07.2018 Тываның Баштыңы хораннанган кижилерниң кадыының дугайында кадык камгалал сайыдының дыңнадыы-биле танышкан

Средада эртенги шакта, кадык камгалал сайыды Орлан Донгак Кызыл хоорайда «Шаурма» чемненир черге хораннанган республика чурттакчыларының кадыының байдалының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.

Дирижер Алим Шахмаметьев: Тываже чалаар деп бодаваан мен 18.07.2018 Дирижер Алим Шахмаметьев: Тываже чалаар деп бодаваан мен

Дирижер Алим Шахмаметьев - «Үстүү-Хүрээ» фестивальдың хедлайнери. Новосибирск филармониязының камерлиг оркестриниң кол дирижеру болгаш уран чүүл удуртукчузу Алим Шахмаметьев «Үстүү-Хүрээ» фестивалының кол хартаачыларының бирээзи болур.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың сессия хуралында сөстү алган 14.06.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың сессия хуралында сөстү алган

 Июнь 13-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) сески сессиязын хагган хуралда, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чаңчыл езугаар сөстү алган.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туттунган бажыңда чаа квартираларны 30 өг-бүле алган 14.06.2018 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле туттунган бажыңда чаа квартираларны 30 өг-бүле алган

 Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда, 117 дугаарлыг бажыңда чаа квартираларның дүлгүүрлерин 30 өг-бүле алган.

14.06.2018 Тываның Баштыңы аныяк малчыннарның ажыл-агыйларынга доктаамал тайылбыр бээрин экономика сайыдынга дааскан

Тываның Чазааның аппарат хуралында «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин чугаалашкан. Амгы үеде 2018 чылдың кыштагжыларында тудуг ажылдары чоруп турар, а 2016 чылдың төлевилел киржикчилери 200 баш хоюн дамчыдарынга белен.

Тыва эң-не турум 15 регион санында 13.06.2018 Тыва эң-не турум 15 регион санында
«Петербургская политика» фондунуң майда чорутканы шинчилел түңнелдери-биле, социал-политиктиг эң-не турум регионнар бөлүүнде Тыва 7-ги черни ээлээн.

Тываның Чазаанга, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын тывыскан 13.06.2018 Тываның Чазаанга, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын тывыскан

Россия хүнүнде 15 кижи күрүне шаңналдарын алган. Шаңнал алганнарның аразында, хар-нызыны, мергежилдери аңгы-аңгы, алды нацияның төлээри бар.

Тываның Баштыңы спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузарынче «Победа» хуу ачы-дуза фондузун хаара туткан 09.06.2018 Тываның Баштыңы спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузарынче «Победа» хуу ачы-дуза фондузун хаара туткан

Тываның чазаа Россияның чыынды командаларында кирип турар спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузар сорулгалыг.

2018 чылда Россия хүнүн демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ 09.06.2018 2018 чылда Россия хүнүн демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер 
 «Россия – мээң бажыңым», «Россияда чурттап турар бис», «Россияның күрүне демдектери» беседалар – Кызыл хоорайның муниципалдыг өөредилге черлеринде школа чанының лагерьлеринге, июнь 6-12 хүннеринде;

Президент-биле дорт дамчыдылгадан Тываның Баштыңы көдээ эмнелгелер айтырыын бодунга демдеглеп алган 08.06.2018 Президент-биле дорт дамчыдылгадан Тываның Баштыңы көдээ эмнелгелер айтырыын бодунга демдеглеп алган

Июнь 7-де, Россияның президентизи Владимир Путин-биле чаңчылчаан дорт харылзаа болуп эрткен. Конференц-харылзаа чуруму-биле эрткен хемчегге Тываның Баштыңы база киришкен.

Республикада часкы тарылга адакталган 08.06.2018 Республикада часкы тарылга адакталган

Бо хүннүң байдалы-биле, республиканың кожууннарында часкы тарылга ажылдары адакталган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: ХКД чурттарының камгалал сайыттары тайбың дугайында 07.06.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: ХКД чурттарының камгалал сайыттары тайбың дугайында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүлээп ап турар таланың удуртукчузу эргелиг болгаш, Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының база Моолдуң камгалал сайыттарының Чөвүлел хуралынга киришкен.

Россияның камгалал сайыды ХКД чурттарының мурнунда ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларны айыткан 07.06.2018 Россияның камгалал сайыды ХКД чурттарының мурнунда ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларны айыткан

ХКД чурттары делегей террорунуң талазындан ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларга таваржып турар. Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралында Россияның камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу ооң дугайында чугаалаан.

Россияның болгаш Моолдуң камгалал сайыттары шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын Кызылга чугаалашкан 07.06.2018 Россияның болгаш Моолдуң камгалал сайыттары шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын Кызылга чугаалашкан

Кызыл хоорайга болуп эрткен ужуражылга үезинде, Россияның камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу биле Моолдуң камгалал сайыды Нямаагийн Энхболд шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан.

Тывада ХКД-ниң шериг ведомство баштыңнарының Чөвүлел хуралы болуп турар 06.06.2018 Тывада ХКД-ниң шериг ведомство баштыңнарының Чөвүлел хуралы болуп турар

Бөгүн, Тываның найысылалында, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң даргалаашкыны-биле, Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының камгалал сайыттарының чөвүлел хуралы эгелээн.

ХКД киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттары Кызылда Тиилелге шөлүнде Мемориал комплекске боодал чечектерни салган 06.06.2018 ХКД киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттары Кызылда Тиилелге шөлүнде Мемориал комплекске боодал чечектерни салган

Кызылда саммитте келген Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттары бөгүн хурал эгелээр мурнунда, Тиилелге шөлүнде Мемориалдыг комплекске боодал чечектерни салган.

Кызыл Армияның 100 чылынга турааскаткан делгелгеде Сергей Шойгунуң чогаадыкчы ажылдарын Тываның чурттакчылары болгаш аалчылары бир дугаарында көргеннер 06.06.2018 Кызыл Армияның 100 чылынга турааскаткан делгелгеде Сергей Шойгунуң чогаадыкчы ажылдарын Тываның чурттакчылары болгаш аалчылары бир дугаарында көргеннер

Хамаарышпас күрүнелер демнежилге чурттарының камгалал сайыттарының саммиди таварыштыр, Тываның Национал музейи база РФ-тиң Камгалал яамызының культура департаментизи «Армейжи культура хүннери» төлевилел чорудуу-биле, Кызыл Армияның 100 чылынга тураскааткан делгелгени белеткээн.

Тываның Баштыңы ПКУ-же оолдар шилилдезин организастаар айтырыгны бодунуң оралакчыларының бирээзинге быжыглаар даалганы өөредилге сайыдынга берген 06.06.2018 Тываның Баштыңы ПКУ-же оолдар шилилдезин организастаар айтырыгны бодунуң оралакчыларының бирээзинге быжыглаар даалганы өөредилге сайыдынга берген

Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер оолдарның документилерин хүлээп эгелээн. Бо чылын чүгле 62 олутту (5-ки классче – 40 оолдарга, 8-ки классче – 22 кыстарга) берген. А дужаап кириксеп уруглар саны оон 10 катап хөй.

Тывада муниципалдар аразында пассажирлер аргыжылгазының шугумунда чаа автобустарны салган 05.06.2018 Тывада муниципалдар аразында пассажирлер аргыжылгазының шугумунда чаа автобустарны салган
Тываның Чазаа регионда пассажирлер аргыжылгазын чурумчудар дээш хемчеглерни ап турарын база катап бадыткаан.

Тываның Баштыңы найысылалда автомобиль шимчээшкинин чурумчударын негээн 05.06.2018 Тываның Баштыңы найысылалда автомобиль шимчээшкинин чурумчударын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республиканың найысылалы Кызылда, автомобиль шимчээшкинин чурумчударын негээн.

Тывада «Шериг ралли» бүгү-армейжи конкурс эртип турар 05.06.2018 Тывада «Шериг ралли» бүгү-армейжи конкурс эртип турар

Улуг-хүнде, Тываның найысылалы Кызылга, бүгү-российжи "Шериг ралли - 2018" конкурс эгелээн. Маргылдаа эртер 140 ажыг километр орукту республикада кылган деп, Төп шериг округунуң парлалга албаны дыңнаткан.

«Тыва Республикада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгараалы чок арткан уругларны чурттаар чер-биле хандырар» айтырыг талазы-биле медээ 05.06.2018 «Тыва Республикада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгараалы чок арткан уругларны чурттаар чер-биле хандырар» айтырыг талазы-биле медээ

Тыва Республиканың күрүнениң социал политиказының чугула угланыышкынынга өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның (дараазында - өскүс уруглар) чурттаар черге эргезин камгалаары болур.

2018 чылда Тывада регионнуң ие капиталынга 11 млн. ажыг рубльди тускайлаан 04.06.2018 2018 чылда Тывада регионнуң ие капиталынга 11 млн. ажыг рубльди тускайлаан

2018 чылда программа боттанылгазынга 11250,0 муң рубль акша көрдүнген. 5 ай дургузунда 68 билдириишкин кирген, ооң 63-үн төлээринге – ниитизи-биле 3050,0 муң рубльди үндүрген.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттанылгазының дугайында 04.06.2018 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттанылгазының дугайында

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылда, ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентиге) айыткалында, хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүлелерге «Чемгерикчи инек малым» деп социал төлевилелди эгелээрин саналдаан.

Тывадан уруглар Красноярск крайда «Тесь» санаторийниң «чайгы» бирги бөлүүнче аъттаныпкан 04.06.2018 Тывадан уруглар Красноярск крайда «Тесь» санаторийниң «чайгы» бирги бөлүүнче аъттаныпкан

Сибирьниң эки дээн санаторлуг-курорт организацияларының бирээзинге дыштаныр дээш уруглар аъттаныпкан.

"Азия төвүнүң уруглары": Тываның чогаадыкчы болгаш салым-чаяанныг уругларынга шөлчүгеш 01.06.2018 "Азия төвүнүң уруглары": Тываның чогаадыкчы болгаш салым-чаяанныг уругларынга шөлчүгеш

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол школачы Ерлан Ооржакка «Изиг чүрек» хөрек демдээн тывыскан. «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалында байырлыг езулалды эрттирген.

Тываның эрге-чагыргазының уруглар кадыкшылын хайгараар ажылының дугайында 01.06.2018 Тываның эрге-чагыргазының уруглар кадыкшылын хайгараар ажылының дугайында

Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүнде уругларның кадыкшылын деткиир ажылга анализти кылган. Амыдыралдың берге байдалында - өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, азырандыда барган дээш, өске-даа чаштарже онза кичээнгейни углаан.

2018 чылда Тывада «Социал картофель» губернатор төлевилелинге хөй ажы-төлдүг 2 муң ажыг өг-бүле киржир 01.06.2018 2018 чылда Тывада «Социал картофель» губернатор төлевилелинге хөй ажы-төлдүг 2 муң ажыг өг-бүле киржир

«2017-2020 чылдарда өг-бүле болгаш уругларга социал камгалал» күрүне программазы-биле, 2018 чылда республика бюджединден төлевилелди боттандырар дээш, тус черниң көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринден картофель болгаш ногаа үрезиннерин садып алырынга миллион рубльди тускайлаан.

Тываның эрге-чагыргазы ажы-төлдүг малчын өг-бүлелерни деткип турар 01.06.2018 Тываның эрге-чагыргазы ажы-төлдүг малчын өг-бүлелерни деткип турар

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери кылдыр 2018 чылда 105 өг-бүлени чон чыыштарынга шилээн, олар тараачын (арат) ажыл-агыйларының баштыңнары кылдыр бүрүткелди эртип турар.

Россияның Саң-хөө яамызы орулгалар өзүлдезин көвүдеткен мурнакчыларның санында Тываны демдеглээн 01.06.2018 Россияның Саң-хөө яамызы орулгалар өзүлдезин көвүдеткен мурнакчыларның санында Тываны демдеглээн

 Тыва бодунуң орулгаларын көвүдеткеш, Россияның Саң-хөө яамызының рейтингизинде 8-ки черни ээлээн.

Тываның Баштыңы чазак кежигүннеринге: бистиң уругларывыстың дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алырынга боттарыңар сонуургалдыг болур ужурлуг силер 31.05.2018 Тываның Баштыңы чазак кежигүннеринге: бистиң уругларывыстың дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алырынга боттарыңар сонуургалдыг болур ужурлуг силер

Май 30-де, Тываның Баштыңы республика чазааның кежигүннери-биле ажылчын хуралынче, профессионал өөредилге черлериниң удуртукчуларын база чалаан.

Тывада өскүс уругларга бажың үлээр комиссия составынче кижиниң (уругнуң) эргелерин камгалаар талазы-биле бүрүн эргелиг төлээни киирген 31.05.2018 Тывада өскүс уругларга бажың үлээр комиссия составынче кижиниң (уругнуң) эргелерин камгалаар талазы-биле бүрүн эргелиг төлээни киирген

Тыва Республикада кижиниң (уругнуң) эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээ Ольга Россова Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилелдиң өскүс уругларга бажың үлээр комиссиязының составында кирген.

Тывада «Энергострой» компания аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле 4 бажың тудуун доозуп турар 31.05.2018 Тывада «Энергострой» компания аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле 4 бажың тудуун доозуп турар

 Кызыл хоорайның чөөн микрорайонунда хөй каът бажыңнарны аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле тудуп турар.

Тывага арага аймаа садарынга чөпшээрел алыры нарыыдаар 31.05.2018 Тывага арага аймаа садарынга чөпшээрел алыры нарыыдаар
Республиканың Чазаа спирт садыгжылары өзек капиталын эвээш дизе үш катап көвүдедирин хүлээндирген хоойлу төлевилелин Дээди Хуралче киирген.

Июнь 1 - Тывага юридиктиг халас дуза чедирер хүн 30.05.2018 Июнь 1 - Тывага юридиктиг халас дуза чедирер хүн

Уруглар камгалалының хүнүнде Тываның болчукчулар палатазы база Республиканың юстиция яамызы юридиктиг халас дуза чедирер хүннү эрттирер.

Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн Тывага демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ 30.05.2018 Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн Тывага демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ

Июнь 1  
Уруглар камгалалының хүнүнде «Уругларга музей» деп 1-ден 11 класс өөреникчилеринге 50 хуу чиигелделиг акция — Тываның Национал музейинге, 11.00 - 18.00 шактарда;

Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээн 30.05.2018 Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээн

2018 чылда Тываның хамааты байдал актыларының бижидилгезиниң шупту ачы-дузаларын күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр ап эгелээн.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы 2018 чылда чайгы кадыкшылга дыштанылгазының дугайында 30.05.2018 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы 2018 чылда чайгы кадыкшылга дыштанылгазының дугайында

2018 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле алырга, республикада өөреникчилерниң саны – 64632 кижи (2017 чылда - 62098), ооң иштинде 7-15 харлыг 58431 (64632 кижиниң 90,41 хуузу, 2017 чылда - 52477) уругну дыштандырар.

Тывада «Шериг ралли» конкурстуң киржикчилери чедип келген 30.05.2018 Тывада «Шериг ралли» конкурстуң киржикчилери чедип келген

 Июнь 3-тен 9 хүннеринде республика девискээринге эртер «Шериг ралли» бүгү-российжи конкурстуң бүгү-армейжи чадазынга белеткел Тывада доозулган.

Сайгарлыкчы чорук неделязында Тываның кожууннарынга тускай угланыышкынныг 70 ажыг хемчег эрткен 30.05.2018 Сайгарлыкчы чорук неделязында Тываның кожууннарынга тускай угланыышкынныг 70 ажыг хемчег эрткен

Тус чер бот-башкарылга органнары 26 консультациялар болгаш семинарларны организастаан. Муниципалдыг 10 тургузуг 309 киржикчини хаара туткан ярмаркаларны эрттирип, 1,7 млн. рубль түңнүг продукцияны садып-саарган.

Тываның Баштыңы РФ-тиң кызыгаар камгалаар албанның 100 чылы-биле байырны чедирип, шаңналдарны тывыскан 29.05.2018 Тываның Баштыңы РФ-тиң кызыгаар камгалаар албанның 100 чылы-биле байырны чедирип, шаңналдарны тывыскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының кызыгаар камгалаар албанының 100 чылдааны-биле байырны чедирип, шаңналдарны тывыскан.

«Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни түңнээн 29.05.2018 «Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни түңнээн

Тыва Республика Баштыңының Администрациязының күрүне албаны болгаш кадрлар курлавырының талазы-биле департаментизи профессионал мергежилдиң «Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының шылгараңгай кадр ажылдакчызы» мөөрейни үш дугаар эрттирген.

Тыва 2 чыл дургузунда инвестклимат байдалының национал рейтингизинде 35 чадага көдүрүлген 29.05.2018 Тыва 2 чыл дургузунда инвестклимат байдалының национал рейтингизинде 35 чадага көдүрүлген

РФ-тиң 85 субъектилериниң аразынга Тыва инвестиция климадының байдалының национал рейтингизинде 45-ки черни ээлээн.

«Тыва Экспо-2018. Час» регионнар аразының делгелге-ярмаркада бараан саарылгазының ниити түңү 23,5 млн. рубль болган 28.05.2018 «Тыва Экспо-2018. Час» регионнар аразының делгелге-ярмаркада бараан саарылгазының ниити түңү 23,5 млн. рубль болган

Тыва Республиканың Экономика яамызы ындыг медээни берген.15 дугуржулга чардынган. Үш хүн дургузунда 8 муң хире кызылчылар болгаш найысылалдың аалчылары делгелгени көрген.

Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери: ийи тала турисчи агымны ийи катап көвүдедир 28.05.2018 Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери: ийи тала турисчи агымны ийи катап көвүдедир

Чурттар аразының «төгерик столунуң» темазы - кызыгаар туризмин сайзырадып, айыыл чок чорукту хандырары болган. Тыва Республиканың найысылалы — Кызыл хоорайга Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде ук хемчег эрткен.

Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен 28.05.2018 Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен

Тыва Республикада Моолдуң Увс аймааның хүннеринде конференцияны эрттирген.

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген 26.05.2018 Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннериниң албан езузу-биле ажыдыышкыны "Тыва Экспо-2018. Час" девискээрлер аразының 19-ку делгелге-ярмарка-биле эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде 26.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде

Тываның найысылалында Моолдуң Увс аймааның хүннери эгелээн. Майның 25-те, хүннүң бирги чартыында, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан ужурашкан.

"Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан 25.05.2018 "Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан

"Енисей Сибири" төлевилелинге стартты берген соонда, регионнар аразында ажыл-агыйжы бирги аян-чорукту Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина баштаан делегация кылган.

"Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан 25.05.2018 "Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан

 Кызылда хөй квартиралыг алды бажыңны өскээр көжүрүлге программазы-биле бо чоокку айларда дужаар. Ол хире санныг бажыңнар шуут белен.

Тыва даштыкы экономиктиг кады ажылдажылга делгемнерин калбарткан 24.05.2018 Тыва даштыкы экономиктиг кады ажылдажылга делгемнерин калбарткан

 2017 чылда Тываның чурттар аразында экономиктиг харылзаалар географиязы ийи катап улгаткан.

Тываның эрге-чагыргазы тус черниң авиашугумнар пассажирлеринге шупту чиигелделерни 2018 чылда арттырган 24.05.2018 Тываның эрге-чагыргазы тус черниң авиашугумнар пассажирлеринге шупту чиигелделерни 2018 чылда арттырган

 2018 чылда республиканың эрге-чагыргазы Тываның иштинге авиашугумнарга пассажирлер аргыштырылгазынга субсидияны ооң мурнунда турган ол-ла хемчээлге бээр. Тываның Баштыңы ТР-ниң Чазааның авиамаршруттар даңзызын болгаш чиигелделиг тарифтер хемчээлин тодарткан доктаалга атты салган.

Тывага эртер Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде тулган мөге дээш тыва хүреш маргылдаазын интернет ажыглакчылары дорт дамчыдылга-биле көрүп болур 24.05.2018 Тывага эртер Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде тулган мөге дээш тыва хүреш маргылдаазын интернет ажыглакчылары дорт дамчыдылга-биле көрүп болур

 Тыва Моолдуң Убсанур аймаандан делегацияны хүлээп алырга белеткенип турар. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору дээрги Д. Батсайханның аразында дугуржулга езугаар, майның 25-26 хүнеринде Кызылга, Россия Федерациязында Тыва Республикага Увс аймактың хүннери болуп эртер.

Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган 24.05.2018 Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган

 Бо чайын Тываның студент отрядтары улуг объектилер тудуу дээш, ажыл-агыйның элээн каш адырларынга хары угда ажылдаарлар.

Тывага "Наадым-2018" малчыннар байырлалы июльдуң 14 база 15 хүннеринде болуп эртер 23.05.2018 Тывага "Наадым-2018" малчыннар байырлалы июльдуң 14 база 15 хүннеринде болуп эртер

Тыва Республиканың чоннуң байырлалы – Наадым-2018 июльдуң 14-15 хүннеринде болуп эртер.

Тываның Чазаанга «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин сайгарып чугаалашкан 23.05.2018 Тываның Чазаанга «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин сайгарып чугаалашкан

2016 чылда «Аныяк өг-бүлге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге дамчыткан 21 муң баш малдың баш саны 42175 чедир өзүп көвүдээн. Өзүлде - 101 хуу. Тыва Республиканың Баштыңының Дээди Хуралга Айыткалында салдынган кол сорулганы аныяк өг-бүлелер күүсеткен деп, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар 23.05.2018 Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар

 2018 чылда Тыва Республиканың девискээринге 198 лагерьни ажыдып, ынаар ниитизи-биле 19130 уругну хаара тудар.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк 23.05.2018 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк

 Бо айның төнчүзүнде Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 30 квартиралыг ийи бажыңны дужаар. Тудуг биле чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы ооң дугайында дыңнаткан.

Тывада часкы хову ажылдарын эгелээринге белен 22.05.2018 Тывада часкы хову ажылдарын эгелээринге белен

Республикада агаар-бойдустуң байдалы-биле часкы тарылга колдуунда майның 25-тен эгелээр.

Тыва Республикага Моолдуң Убсанур аймааның хүннерин эрттирериниң ПРОГРАММАЗЫ 22.05.2018 Тыва Республикага Моолдуң Убсанур аймааның хүннерин эрттирериниң ПРОГРАММАЗЫ

Майның 25-те (пятницада) 
 «Тыва Экспо-2018. Час» деп регионнар аразының 19-ку ярмарка-делгелгезинде «Увс аймакка кылган» деп делгелгениң ажыдыышкыны – Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 12.00 шакта;

Тываның Баштыңы Улан-Баторга чораанының дугайында: кызыгаар регионнарны хөгжүдер дизе, кызыгаар кады ажылдажылгазынга хосталганы бээр 21.05.2018 Тываның Баштыңы Улан-Баторга чораанының дугайында: кызыгаар регионнарны хөгжүдер дизе, кызыгаар кады ажылдажылгазынга хосталганы бээр

 Тыва Республиканың делегациязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген.

Тываның Баштыңы: Сергей Шойгунуң кылган бүгү-ле ажылы бедик шынарлыг 21.05.2018 Тываның Баштыңы: Сергей Шойгунуң кылган бүгү-ле ажылы бедик шынарлыг

Россия Федерациязының камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу майның 21-де төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар. Ооң адынга дыка хөй байыр чедириишкиннери келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база байырын чедирген.

Тывада өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айын чарлаан 18.05.2018 Тывада өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айын чарлаан

2018 чылдың май 15-тен июнь 15-ке чедир республика девискээринде өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыыр талазы-биле шалыпчы айны чарлаан.

Шолбан Кара-оол: Тыва биле Енисей Сибириниң инфраструктура төлевилелдери – Азия күрүнелериниң аразында кады ажылдажылганы калбартыр бааза 17.05.2018 Шолбан Кара-оол: Тыва биле Енисей Сибириниң инфраструктура төлевилелдери – Азия күрүнелериниң аразында кады ажылдажылганы калбартыр бааза

Республика Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол баштаан Тываның делегациязы Моолга ажыл-албанын май 16-да дооскан.

Тывада ажык-кончаага үндүрүгден орулга 1,7 катап көвүдээн 17.05.2018 Тывада ажык-кончаага үндүрүгден орулга 1,7 катап көвүдээн

 Тываның Чазаа 2017 чылда республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында хоойлу төлевилелин Дээди Хуралга бадыладыр дээш киирген.

Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязында ажык консультацияларны бээр 16.05.2018 Тывага Сайгарлыкчы чорук неделязында ажык консультацияларны бээр

 Тыва Республиканың Экономика яамызы Сайгарлыкчы чорук неделязы таварыштыр, 2018 чылдың май 25-тен 27-ке чедир, контроль-хыналда органнары, сайгарлыкчы чоруктуң инфраструктура организациялары:

Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд: «Тыва – тоол-дур» 16.05.2018 Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд: «Тыва – тоол-дур»

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртканы Тываның делегациязы, майның 15-те, Моолдуң Чазааның удуртукчулары-биле ажыл-агыйжы ужуражылгаларны эрттирген.

Ийи-Тал суурда аграрлыг чаа школаның интернадынга өөренип чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажы-төлүнден хүлээп эгелээн 16.05.2018 Ийи-Тал суурда аграрлыг чаа школаның интернадынга өөренип чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажы-төлүнден хүлээп эгелээн

 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседири-биле, Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда республиканың чаа аграрлыг школа-интернадынга 2018 чылдың сентябрь 1-лен эгелеп өөренип база чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринден хүлээп эгелээн.

Тывадан албан езузунуң делегациязы Моолдуң Бойдус яамызы биле Энергетика яамызынга ужуражылгаларны эрттирген 15.05.2018 Тывадан албан езузунуң делегациязы Моолдуң Бойдус яамызы биле Энергетика яамызынга ужуражылгаларны эрттирген

Тыва биле Моол туризм биле энергетиканы сайзырадыр аргаларны өөренип көрүп турар.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы малчыннар уругларын тургусканы дээш хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр 15.05.2018 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы малчыннар уругларын тургусканы дээш хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр

Тыва Республиканың Чазааның 2017 чылдың апрель 7-де «Тыва Республиканың муниципалдыг ниити билиг организацияларының интернаттарында чурттап турар малчыннар уругларын тургускан чарыгдалдарының чартыын эгидери-биле

Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын: Тываның Баштыңы биле Моолдуң Президентизи Улан-Баторга ужурашкан 15.05.2018 Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын: Тываның Баштыңы биле Моолдуң Президентизи Улан-Баторга ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын сургакчылаашкыны-биле Моолдуң найысылалы Улан-Батор хоорайда чоруп турар.  
Майның 14-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Президентизи Халтмагийн Баттулга Күрүне ордузунга ужурашкан.

Тывада аварийлиг байдалда азы улуг септелге негеттинип турар муниципалдыг культура албан черлериниң саны 2017 чылда кызырылган 15.05.2018 Тывада аварийлиг байдалда азы улуг септелге негеттинип турар муниципалдыг культура албан черлериниң саны 2017 чылда кызырылган

Россия Федерациязының 1996 чылдың июль 3-те № 1063-р айтыышкынында тургускан норматив езугаар, республиканың муниципалдыг тургузуглары клуб албан черлери-биле 100 хуу хандырттынган.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолдуң найысылалында чеде берген 14.05.2018 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолдуң найысылалында чеде берген

 Майның 13-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Улан-Батор хоорайга чеде бээрге, Моолда Россия Федерациязының Онза болгаш Бүрүн эргелиг элчини Искандер Кубарович Азизов уткуп алган.

Тывада чаа школа-интернатты ажыдарынга белен 14.05.2018 Тывада чаа школа-интернатты ажыдарынга белен

 Тываның Улуг-Хем кожуунунуң Ийи-Тал суурда 2017 чылда тудуп эгелээн чаа школа ээлерин – башкыларын болгаш өөреникчилерни хүлээп алырынга бүрүнү-биле белен.

Тываның Баштыңы: «Республиканың уран чүүл школазы – чогаадылганың болгаш чедиишкинниң девискээри» 11.05.2018 Тываның Баштыңы: «Республиканың уран чүүл школазы – чогаадылганың болгаш чедиишкинниң девискээри»

Ростислав Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школазы май 11-де 40 харлаанын байырлаан.

Тывада сүткүр альпин өшкүлерни өстүрүп эгелээн 11.05.2018 Тывада сүткүр альпин өшкүлерни өстүрүп эгелээн

 Даглыг Мөңгүн-Тайга кожууннуң малчыннары 2017 чылда Алтайдан Тывага эккелгени уксаалыг альпин өшкүлериниң баштайгы төлдерин алганнар. Мал оолдаашкынының үезинде оларның бажы үш катап өзүп, 16 тургаш, ам 53 баш апарган.

Тывада ажыл чоруктуң ниити деңнели чыл дургузунда 34 хуу кызырылган 11.05.2018 Тывада ажыл чоруктуң ниити деңнели чыл дургузунда 34 хуу кызырылган

2018 чылдың бирги кварталының төнчүзүнде, Тывада ажыл чок кижилерниң саны 8,2 муң кижиге кызырлып, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 34 хуу эвээжээн.

Тывада хуу чуртталга тудуу шапкынчаан 11.05.2018 Тывада хуу чуртталга тудуу шапкынчаан

 Тывада 2018 чылдың эгезинден тура, 15,2 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн тудуп, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 42 хуу хөйнү киирген. Ооң 94,6 хуузу хуу чуртталга тудуунга хамааржыр.

Тываның Баштыңы: мөгелер чараш адаан-мөөрейлиг хүрешти көргүзүп, арыг тиилелгелерни чедип алыңар 10.05.2018 Тываның Баштыңы: мөгелер чараш адаан-мөөрейлиг хүрешти көргүзүп, арыг тиилелгелерни чедип алыңар

Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгеге алдар болдуруп тыва хүреш маргылдаазын эрттирери чаңчыл апарган. Бо удаада республиканың шыырак дээн мөгелери Улуг Тиилелгениң 73 чылынга тураскааткан хүрешке боттарының күжүн шенеп, аарыкчыларын мөгүдеткен.

Тываның Баштыңы дайын хоочуннары болгаш күш-ажылчы фронтунуң киржикчилери-биле ужурашкан 10.05.2018 Тываның Баштыңы дайын хоочуннары болгаш күш-ажылчы фронтунуң киржикчилери-биле ужурашкан

Кызылда дайынның хоочуннары биле күш-ажылчы фронтунуң киржикчилеринге байырлалдың дүштеки шайлаашкынын Тиилелге хүнүнде эрттирери чаңчыл болу берген.

Тываның Баштыңы: майның 9-зу ышкаш күчүлүг өске болуушкун төөгүвүсте чок 09.05.2018 Тываның Баштыңы: майның 9-зу ышкаш күчүлүг өске болуушкун төөгүвүсте чок

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тиилелге хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген.

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 08.05.2018 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Ада-чурттуң Улуг дайынының болгаш тылдың хүндүлүг хоочуннары! 
 Эргим сибирьжилер!

1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 73 чылын Тыва Республикага байырлаар кол хемчеглер планы 08.05.2018 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 73 чылын Тыва Республикага байырлаар кол хемчеглер планы

Май 8-те 
Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнде Сактыышкын мемориалынга «сактыышкынның» хүндүлүг таңныылы база боодал чечектерни салыры – Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнге, 11.00 шакта;

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президентизиниң инагурациязында: Владимир Путин чүгле Россияны эвес, а делегей чурумун өскерткен 08.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президентизиниң инагурациязында: Владимир Путин чүгле Россияны эвес, а делегей чурумун өскерткен

 Россияның Президентизи албан-дужаалче Владимир Путинниң киргениниң байырлыг езулалы Улуг Кремль ордузунга болуп эрткен. Ооң дугайында Кремль сайтызы дыңнаткан.

Тываның Баштыңы Тиилелге чыскаалының кол белеткелиниң дугайында: мында келген кижилер чуртувус дээш чоргааландывыс 08.05.2018 Тываның Баштыңы Тиилелге чыскаалының кол белеткелиниң дугайында: мында келген кижилер чуртувус дээш чоргааландывыс

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайга сургакчылап чорааш, улуг-хүнде Кызыл шөлге, Тиилелге чыскаалының чиңгине белеткелин көрген.

Тывага Тиилелге хүнүнде шериг техника чыскаалы бир дугаар киржир 08.05.2018 Тывага Тиилелге хүнүнде шериг техника чыскаалы бир дугаар киржир

Тус черниң чурттакчылары боду чоруур "Нона-СВК" артиллерийжи машиналарны, "Тигр" марканың куяк автомобильдерин база БТР-80-ниң баазазында харылзааның чаа дериг-херекселдерин көөрлер.

Тываның Баштыңы Президент Владимир Путинниң эрге-чагыргаже киргениниң езулалында 08.05.2018 Тываның Баштыңы Президент Владимир Путинниң эрге-чагыргаже киргениниң езулалында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 7-де, Москвага, Россияның Президентизи Владимир Путинниң инагурация езулалынга киришкен. Москваныы-биле ол 12 шакта эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 06.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

 Эрги