Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы: Кижизидикчи башкы – чаш кижиниң амыдыралында эң-не онзагай черде 30.09.2020 Тываның Баштыңы: Кижизидикчи башкы – чаш кижиниң амыдыралында эң-не онзагай черде

2004 чылдан бээр кижизидикчи башкының база школа назыны четпээн өөредилге албан чериниң шупту ажылдакчыларының хүнүн сентябрь 27-де демдеглеп эрттирери чаңчыл апарган.

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан 29.09.2020 Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан

7 кожуунда: Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Чаа-Хөл база Улуг-Хемде көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери тараа культураларын ажаарын ам-даа уламчылавышаан.

Тываның Баштыңы удуртукчуларның кичээнгейин бюджет чорудуунче угландырган 29.09.2020 Тываның Баштыңы удуртукчуларның кичээнгейин бюджет чорудуунче угландырган
«Ам 2021 чылдың бюджедин хевирлээрининиң үези чоруп турар. Кижилерниң амыдыралчы чугула херек шупту айтырыгларын көрүп, чаңгыс чер-чурттугларывыска эң ажыктыг объектилер база хемчеглер дээш акша-хөреңгини салып алыр ужурлуг бис

Тываның Баштыңы коронавируска удур тайылбыр ажылын күштелдирерин негээн 29.09.2020 Тываның Баштыңы коронавируска удур тайылбыр ажылын күштелдирерин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүнде коронавирус бүгү Сибирьде өрү көдүрлүп эгелээнин демдеглээн. Ооң иштинде Тывада база.

Тывада национал төлевилелдер күүселдезин штабтың ээлчеглиг хуралында көрген 28.09.2020 Тывада национал төлевилелдер күүселдезин штабтың ээлчеглиг хуралында көрген

Тываның Чазаанга национал төлевилелдер талазы-биле ведомстволар аразының штавының ээлчеглиг хуралы болуп эрткен.

Ыдык Бай-Тайганың бажында улуг Овааны катап тургускан 28.09.2020 Ыдык Бай-Тайганың бажында улуг Овааны катап тургускан

Тываның ыдыктыг черлериниң бирээзи Бай-Тайганың шыпшыында Овааны катап тургузуп, ону дагаан езулалды бо дыштаныр хүнде эрттирген.

Ш. Кара-оол: Күскү дүжүт – орулга ажылдап алыр арга 25.09.2020 Ш. Кара-оол: Күскү дүжүт – орулга ажылдап алыр арга

Бо чыл республиканың чер ажылдыгларынга таарымчалыг чыл болган. Чаъстап чайлаанындан, сиген, ногаа, тараа культураларының дүжүдү чаагай үнген.

Тываның Баштыңы экономика яамызынга мурнады боттандырар сорулгаларны айыткан 25.09.2020 Тываның Баштыңы экономика яамызынга мурнады боттандырар сорулгаларны айыткан

Республиканың социал-экономиктиг ажылынга адыр бүрүзүнүң сайыттарының туруштуг ажылындан улуг дыка хамаарылгалыг болурун аппарат хуралында Тываның Баштыңы демдеглээн.

Тываның Чазааның даргазының кандидатуразын Дээди Хуралга бадылаар 24.09.2020 Тываның Чазааның даргазының кандидатуразын Дээди Хуралга бадылаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагыргада – регион Баштыңы биле чазак Даргазы дээди албан-дужаалдарны аңгылаар талазы-биле айтырыгны хөй-ниитиниң киржилгези-биле дыңнаашкынны эрттирерин республика парламентизинге саналдаан.

Covid-19: Тываның Баштыңы школаларда уругларның айыыл чок чорук хандырылгазын күштелдирерин негээн 23.09.2020 Covid-19: Тываның Баштыңы школаларда уругларның айыыл чок чорук хандырылгазын күштелдирерин негээн

Чонувустуң, бир дугаарында уругларның кадыын камгалап, кадагалаар ужурлуг бис.

Тываның Баштыңы республика найысылалында чаа эмнелге төвүнүң тудуун бедии-биле үнелээн 23.09.2020 Тываның Баштыңы республика найысылалында чаа эмнелге төвүнүң тудуун бедии-биле үнелээн

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылалда эң чугула бир объект – коронавирус-биле демисежир чаа медицина төвүнде тудуг ажылдары кайы хире чоруп турарын дүүн хынап четкен.

Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган 22.09.2020 Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралын бөгүн боду башкарып эрттирген.

Тываның чеди өөредилге чери “Өөредилге” национал төлевилел-биле федералдыг грантыларны ойнап алган 21.09.2020 Тываның чеди өөредилге чери “Өөредилге” национал төлевилел-биле федералдыг грантыларны ойнап алган

«Өөредилге» национал төлевилелдиң “Ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиири” федералдыг төлевилелдиң “Ажы-төлдүг хамаатыларга психолог-педагогиктиг, методиктиг болгаш консультативтиг дузаны көргүзер сорулга-биле коммерцияга хамаарышпас организацияларга күрүне деткимчези” деп хемчеглер планының боттаныышкыны-биле Тыва Республиканың чеди өөредилге черлери шыңгыы конкурс шилилдезин эрткеш, федералдыг грантыны ойнап алганнар.

Тыва Республикада сентябрь 20-де короновирус талазы-биле эпидбайдал 20.09.2020 Тыва Республикада сентябрь 20-де короновирус талазы-биле эпидбайдал

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың сентябрь 20-де республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдалга дыңнадыы.

Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган 18.09.2020 Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган

Тывада шээр мал тургузу азыраар баштайгы үш ферма ажылын эгелээн. Мал ажыл-агыйлыг кооперативтерниң баазазынга ниитизи-биле 3,5 муң шээр малды өстүр азыраар.

Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң организастыг тургузуун эде чаартыр 17.09.2020 Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң организастыг тургузуун эде чаартыр

Россияның федералдыг үндүрүг албанының удуртукчузунуң оралакчызы Андрей Бударин-биле Чазак даргазының бирги оралакчызы Алекандр Брокерттиң ужуражылгазында ооң дугайында чугаа болган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдаларның түңнелдери 17.09.2020 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдаларның түңнелдери

2020 чылдың сентябрь 16-да, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунче депутаттың немелде соңгулдаларын түңнээн.

Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның айтыырында - ажыл чок чорук 16.09.2020 Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның айтыырында - ажыл чок чорук

Россия Федерациязының Президентизи В. Путин 2024 чылга чедир чурттуң национал сорулгазы биле стратегтиг кол айтырыгларының бирээзинге - ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедири деп айыткан.

Владимир Путин Тываның Баштыңынга чаагай күзээшкиннерни дамчыткан 16.09.2020 Владимир Путин Тываның Баштыңынга чаагай күзээшкиннерни дамчыткан

НОВО-ОГАРЕВО, Сентябрь 15. /ТАСС/. Россияның Президентизи Владимир Путин амгы үеде эмнелгеде чыдар Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолга эки сегиирин күзээн.

Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери 15.09.2020 Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна 2020 чылдың сентябрь 13-те Тыва Республиканың девискээринге 80 төлээлекчи органнарже соңгулдалар болуп эрткенин дыңнаткан.

Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн 14.09.2020 Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн

Тываның чер ажылдыглары тараа болгаш ногаа культураларының дүжүт ажаалдазынче кирген. Каа-Хем биле Таңды кожууннар ажылын мурнап эгелээн.

Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган 14.09.2020 Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган

Тываның 17 кожуунунуң 13-жү мал чеминиң белеткелин сентябрь 14-ке чедир дооскан.

Сентябрь 11-де Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары эртенгиниң 8 шактан ажылын эгелээн 11.09.2020 Сентябрь 11-де Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары эртенгиниң 8 шактан ажылын эгелээн

2020 чылдың сентябрь 11-ниң хүнү - Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) үшкү чыыжының Правобережный № 1 чаңгыс мандаттыг соңгулда округундан депутаттарны немей соңгууру болгаш муниципалдыг тургузугларның Төлээлекчилер хуралының депутаттарын бадылаары эгелээн.

Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызында инфекционист эмчи Марианна Кууларны томуйлаан 11.09.2020 Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызында инфекционист эмчи Марианна Кууларны томуйлаан

Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт регионнуң Кадык камгалал яамызының аппарат хуралында киришкеш, кадык камгалал сайыдының чаа бирги оралакчызы Марианна Девин-ооловна Кууларны таныштырган.

Чедери берге көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчи ажылдакчыларын чаңгыс удаа бээр төлевир акша-биле деткиир 10.09.2020 Чедери берге көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчи ажылдакчыларын чаңгыс удаа бээр төлевир акша-биле деткиир

2020 чылдың сентябрь 8-те, Тываның Чазаа көдээ чурттакчылыг черлерге, азы хоорай хевирлиг суурларга, азы 50 муң четпес чурттакчылыг хоорайга ажылдап (көжүп) чедип келген эмчи ажылдакчыларынга чаңгыс катап хары угда төлээр компенсацияны бээриниң дугайында чазак доктаалынга өскерилгени киирген.

Тываның Баштыңы коронавирус халдавырын “чиик” көрбезин чаңгыс чер-чурттугларындан дилээн 09.09.2020 Тываның Баштыңы коронавирус халдавырын “чиик” көрбезин чаңгыс чер-чурттугларындан дилээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның эмнелгезинде эмнедип чыда, республиканың чонунга эпидемиологтуг үеде чурумну сагыырын дилээн. Ооң дугайында соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

Тыва чылгы ажыл-агыйының талазы-биле Россияда мурнунда 5 регионнуң санынче кирген 09.09.2020 Тыва чылгы ажыл-агыйының талазы-биле Россияда мурнунда 5 регионнуң санынче кирген

Сөөлгү 20 чылда Тывада чылгы малдың баш саны 3,3 катап көвүдээн. Наадым хүннеринде мал ажыл-агый хөгжүлдезиниң талазы-биле конференцияда, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ук адырның амгы болгаш келир үезиниң дугайында ынчаар илеткээн.

Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда 09.09.2020 Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда

Россияның көдээ ажыл-агыйын хайгаараар албан чериниң регионда салбырының чер болгаш тарааның шынарын болгаш айыыл чок чоруун контрольдаар эргелели республика девискээринде көдээ ажыл-агый ажыглалдыг шөлдерниң хөрзүннүг черин камгалап, ону ажыглалдан шуут үне бербезин болдурбас, харын-даа ооң шынарын экижидеринче угланган хайгаарал ажылын чорудуп турар.

Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы 08.09.2020 Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы

Республиканың 173 школаларының 164-үнде эге өөредилге класстары барын сагындыраал. 

Республикага туризм адырын хөгжүдер дээш 08.09.2020 Республикага туризм адырын хөгжүдер дээш

Тыва Республикага туризмни хөгжүдер талазы-биле хемчегниң боттаныышкынынга сайгарылганы чазак хуралынга кылган.

Республика тараа культураларын ажаарынче кирген 08.09.2020 Республика тараа культураларын ажаарынче кирген

Мал чемин белеткээр план колдуу күүсеттинген. 2020 чылдың сентябрь 7-ниң хүнүнге чедир, 173 460 гадан сигенни кескеш, 150 323 газын (кескен сигенниң 87 %) бөлген. 203 272 тонна (планның 81,1 %) мал чемин белеткээн, ооң 201 711 тонназы сиген (планның 81,7 %) деп, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Республикага одалга сезону сентябрь 15-те эгелээр 07.09.2020 Республикага одалга сезону сентябрь 15-те эгелээр

Күс бодунуң эргезинче кирип, эртен, кежээ сооп келген. Ынчангаш социал объектилерже болгаш чуртталга бажыңнарынче чылыгны үе шаанда киирерин чедип алыр дээш, эрге-чагырга ону контрольда тудуп турарын аппарат хуралында дыңнаткан.

Наадым-2020 байырлынга тураскааткан аът чарыжы 05.09.2020 Наадым-2020 байырлынга тураскааткан аът чарыжы

Сентябрь 4-те, Эрзин кожууннуң Божалыг деп черге, республиканың малчыннарының “Наадым-2020” байырлалынга тураскаадып, аът чарыжынга Тыва Республиканың чемпионады болуп эрткен.

Тываның мал ажыл-агыйы эртем ажылдарында 05.09.2020 Тываның мал ажыл-агыйы эртем ажылдарында

2020 чылдың сентябрь 3-те, республика малчыннарының кол байырлалы – Наадымның бир дугаар хүнүнде, “Тыва Республиканың мал ажыл-агыйы: төөгүзү, амгы байдалы база келир үеде сайзыралы” деп эртем-практиктиг конференция болуп эрткен.

Мурнакчы малчыннарга көдээ ажыл-агый техникаларын тывыскан 04.09.2020 Мурнакчы малчыннарга көдээ ажыл-агый техникаларын тывыскан

Чылдың түңнелдери-биле мал ажылын хөгжүдеринге бедик көргүзүглерни чедип алган мурнакчыларны Наадым республика байырлалында шаңнап-мактаары чаагай чаңчыл апарган.

Наадым байырлалында республиканың шалып-ишчи малчыннарын демдеглээн 04.09.2020 Наадым байырлалында республиканың шалып-ишчи малчыннарын демдеглээн

Республиканың мурнакчы малчыннары, муңчу малчыннар, кожууннар чагыргаларының удуртукчулары, көдээ ажыл-агый специалистери болгаш адырның хоочуннарының киржилгези-биле Наадым-2020-ниң байырлыг кезээ болуп эрткен.

18 харга чедир аныяк мөгелер аразынга Наадым-2020 тыва хүрежи 03.09.2020 18 харга чедир аныяк мөгелер аразынга Наадым-2020 тыва хүрежи

 Наадым байырлалының спортчу хемчеглериниң эң-не көрүштүг кезээ - тыва хүреш маргылдаазы кезээде хайымныг эртер. Бо удаада, сентябрь 3-түң хүнүнде 18 харга элээди оолдар аразынга 2020 чылдың Наадым чемпионун илередир хүреш “Субедей” спортчу өргээге болуп эрткен.

Сүттен ак чемниң дээжизин делгээн “Ак чем” мөөрей-фестиваль 03.09.2020 Сүттен ак чемниң дээжизин делгээн “Ак чем” мөөрей-фестиваль

Малчыннарның Наадым байрылылының мөөрейлиг бир кезээ - сүттен ак чемниң дээжизин кылырынга тураскааткан "Ак чем" аъш-чем фестивалы болган.

Тывада школалар болгаш уруглар садтарын тудуп турарының дугайында 02.09.2020 Тывада школалар болгаш уруглар садтарын тудуп турарының дугайында

”Өөредилге” национал төлевилел күүселдези-биле 2020 чылда республикада ийи школа туттунуп турар.

Ат-алдарлыг спортчулар тыва хүрешти хөгжүдер дээш Тываның эрге-чагыргазының кылып турар күжениишкиннерин үнелээн 02.09.2020 Ат-алдарлыг спортчулар тыва хүрешти хөгжүдер дээш Тываның эрге-чагыргазының кылып турар күжениишкиннерин үнелээн

Республиканың Спорт яамызының чоокта чаа эртиргени конференциязында тыва хүрешти хөгжүдүп сайзырадыр дээш хүлээп алган шиитпирлерин Тываның спортчу хөй-ниитизи үнелээн.

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда малга кышкы чем белеткели 01.09.2020 Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда малга кышкы чем белеткели

Тываның чедери берге эң ыраккы кожууну – Мөңгүн-Тайгада мал чеминиң белеткели кайы хире чоруп турарынга хамаарыштыр кожуун чагырга даргазының көдээ ажыл-агый болгаш экология талазы-биле оралакчызы – көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртукчузу Чойган Демир-оолович Иргиттиң дыңнадыы:

Сайгарылгада “Чемгерикчи инек малым” төлевилел 01.09.2020 Сайгарылгада “Чемгерикчи инек малым” төлевилел

2020 чылдың август 31-те, чазактың аппарат хуралында, социал угланыышкынныг “Чемгерикчи инек малым” губернатор төлевилелиниң күүселдезинге сайгарылганы кылган.

Тывага Билиглер хүнү эки эрткен 01.09.2020 Тывага Билиглер хүнү эки эрткен

Тыва Республика Билиглер хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглерни санитар-эпидемиологтуг чурумну болгаш социал дистанцияны сагып эрттирген.

Сентябрь 1 – Тывада эки-турачыларга Сактыышкынның хүнү 01.09.2020 Сентябрь 1 – Тывада эки-турачыларга Сактыышкынның хүнү

Тываның Баштыңы Шолбана Кара-оол 2015 чылда сентябрь 1-ни – Тыва Арат Республикадан фронтуже аъттанган тыва эки турачыларга сактыышкынның хүнү кылдыр чарлыы-биле доктааткан.

Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды чаа өөредилге чылының республикага эгелээриниң дугайында 31.08.2020 Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды чаа өөредилге чылының республикага эгелээриниң дугайында

Татьяна Санчаа, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды: 
- Сентябрь 1-де шупту өөреникчилер, студентилер өөренип эгелээр. Бирги классчыларга болгаш өөренип турар шупту кижилерге байырлал хүнү.

Тываның Спорт яамызы чоннуң бурунгу оюннарының бирээзи – тыва хүрешти сайзырадырының талазы-биле конференцияны эрттирген 31.08.2020 Тываның Спорт яамызы чоннуң бурунгу оюннарының бирээзи – тыва хүрешти сайзырадырының талазы-биле конференцияны эрттирген

Аңаа мөгелерге аттарны тыпсырының, аныяк мөгелерге рейтинг маргылдааларын эрттирер графикти тургузарының, төнчү салыгларда хүрежир чамдык аргаларны киирериниң дугайында дээш, өске-даа айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдал 31.08.2020 Республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдал

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың август 31-де бергени Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыы.

2020 чылда «Демография» национал төлевилел күүселдези-биле Тывага 3 уруглар садын тудар 28.08.2020 2020 чылда «Демография» национал төлевилел күүселдези-биле Тывага 3 уруглар садын тудар

Бо чылдың төнчүзүнге чедир, Тывага ниитизи-биле 1970 олуттуг 3 чаа уруглар сады ажыглалга кирер. Оларның ийизи - Кызыл хоорайда.

Тываның Культура яамызы «Культура» национал төлевилел күүселдезиниң чамдык түңнелдерин үндүрген 28.08.2020 Тываның Культура яамызы «Культура» национал төлевилел күүселдезиниң чамдык түңнелдерин үндүрген

Федералдыг болгаш республика бюджеттеринден 50 млн рубльди бо хүнге чедир Тыва «Культура» национал төлевилел чорудуу-биле шиңгээткен. Ол акша-хөреңги-биле Шекпээр, Мөрен, Кочетов, Солчур, Кундустуг база Суш суурларда алды көдээ Культура одагларынга капитал септелгени кылган.

Тывада 125 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн чыл төнчүзүнге чедир дужаар 28.08.2020 Тывада 125 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн чыл төнчүзүнге чедир дужаар

Эрткен чылга деңнээрге, бо 2020 чылдың төнчүзүнге чедир 12 муң хөйге, азы 125 дөрбелчин метр чуртталга шөлүн дужаар.

Тывада мал чеминиң белеткели 27.08.2020 Тывада мал чеминиң белеткели
Тывада чаъстыг хүннер турзажок, мал чеминге белеткел калбаа-биле чоруп турар.

Тываның Баштыңы COVID-19-биле удур демиселге улуг ажылды кылган 27.08.2020 Тываның Баштыңы COVID-19-биле удур демиселге улуг ажылды кылган

Тыва Республика Сибирь регионунда ковид-19 аарыы-биле эки турушкан үш регионнуң санынче кирген. Хөй-ниитичилер республикада чаа коронавирус халдавырын чайладырынга үш барымдааны айыткан.

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгезин шапкынчыдар 26.08.2020 Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгезин шапкынчыдар

Республиканың чедери берге ыраккы кожууннарында социал объектилерни болгаш чурттакчы чонну кадыг одаар чүүл-биле хандырарын чедип алыр дээш күштерни мөөңнээрин чазак даргазы сагындырган турган.

Тываның кызыгаар кожууннарында бес чумазынга удур хемчеглерни чоруткан 26.08.2020 Тываның кызыгаар кожууннарында бес чумазынга удур хемчеглерни чоруткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бес чумазы катап тывылган кожа-хелбээ Моол-биле кызыгаар черлерде Өвүр биле Мөңгүн-Тайга кожууннарда чурттакчы чонну база мал-маганны ук аарыгга удур тарыыр даалганы берген турган.

“Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелин күүседир дээш 25.08.2020 “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелин күүседир дээш

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол 2020 чылда республикага кылыр ажыл-чорудулгаларга хамаарыштыр “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп айыткалын таныштырып тура, аныяк-өскенни төрээн чериниң төлептиг төлдери кылдыр кижизидеринче кичээнгейни углаан турган. Ооң бир угланыышкынынга - спорт-биле харылзаа, кадык-чаагай амыдыралды сагыыры хамааржырын ол айыткан.

Тыва Хөгжүлдениң тускай программазы-биле келген бирги акшаландырыышкынны бүдүрүлге болгаш социал инфраструктура объектилерин тударынче үндүрер 24.08.2020 Тыва Хөгжүлдениң тускай программазы-биле келген бирги акшаландырыышкынны бүдүрүлге болгаш социал инфраструктура объектилерин тударынче үндүрер

Тывада хөгжүлдениң тускай программа күүселдези-биле демир-бетон кылыглар бүдүрер заводту, «Чедер» санаторий-курорт комплекизин база хөй каът бажыңнар тудуушкунунуң инженер четкилерин тудар.

Тыва чаа өөредилге чылын чогумчалыг эгелээр хемчеглерни ап турар 24.08.2020 Тыва чаа өөредилге чылын чогумчалыг эгелээр хемчеглерни ап турар

Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар талазы-биле федералдыг албанның, РФ-тиң күрүнениң кол санитар эмчизи Анна Попованың 2020 чылдың май 8-те негелделерин база Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың апрель 6-да Чарлыын удуртулга болдургаш,

Ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткээн немелде төлевирлер бүрүнү-биле төлеттинер 24.08.2020 Ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткээн немелде төлевирлер бүрүнү-биле төлеттинер

Россияның Президентизи В. Путин чаа коронавирус халдавыры нептерээн экономиктиг берге үелерде ажы-төлдүг өг-бүлелерни күрүнениң талазындан камгалап, оларны деткиири бирги чергениң айтырыы кылдыр айыткан.

Тывада аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезиниң дугайында 22.08.2020 Тывада аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезиниң дугайында

Бо хүннүң байдалы-биле алырга, программа 63,4 % күүсеттинген. 52,96 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг оран-савадан 4 199 кижини (1 421 өг-бүлени) көжүрген.

Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели уламчылап турар 22.08.2020 Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели уламчылап турар

Тываның Баштыңының саналы-биле 2016 чылдан эгелеп, республикада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир сорулгалыг “Социал хөмүр” губератор төлевилели ажылдап турар.

Тожу: озалааш черге хоорук чурттаарының үези төнген 21.08.2020 Тожу: озалааш черге хоорук чурттаарының үези төнген

Тожуларның амыдырал-чуртталгазының чаа үе-чадазын херечилээн Бии-Хемни кежир көвүрүг тудуу бо чылдың март 21-де эгелээн.

Тыва: губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң 83,4% дээди эртемни чедип алыр сорулгалыг 21.08.2020 Тыва: губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң 83,4% дээди эртемни чедип алыр сорулгалыг

Өг-бүлениң үш салгалында дээди эртемниг кижи чок өг-бүлелерден школа доозукчуларын өөредип белеткээринге башкылал болгаш социал үделгениң күрүне деткимчезин чорутканы бодунуң үре-түңнелдерин көргүскен.

Тывада «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге инектерни дамчыдып, малынга камгалалды кылдырткан 21.08.2020 Тывада «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге инектерни дамчыдып, малынга камгалалды кылдырткан

Бо чылын төлевилел 500 киржикчини хаара туткан. Программа киржикчилериниң хөй кезии 2018 чылдың киржикчилеринден хунажыннарны алыр болза, артканнарынга бызааларлыг инектерни дамчыдар.

Тывада одалга сезонунга белеткел күштелген 20.08.2020 Тывада одалга сезонунга белеткел күштелген

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол республиканың бүгү-ле адырының ажыл-агыйларынга кышка белеткел ажылдарын шапкынчыдып, шыңгыы белеткелди чорударын аппарат хуралында негээн турган.

Тывада “Көдээ суурнуң башкызы” программаның киржикчилери илереттинген 20.08.2020 Тывада “Көдээ суурнуң башкызы” программаның киржикчилери илереттинген

Россияның Президентизи В.В. Путинниң Айыткалын күүседип, көдээ черлерде школаларны кадрлар-биле хандырып, башкылаашкынның шынарын бедидер сорулга-биле, Тыва Республикада 2020 чылдың январь 10-дан “Көдээ суурнуң башкызы” программа ажылын эгелээн.

2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн Тыва Республикага эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган 20.08.2020 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн Тыва Республикага эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнатканы-биле алырга, 2020 чылдың сентябрь 13-те 80 төлээлекчи органнарже соңгулдалар болуп эртер.

2020 чылда 3,5 муң өг-бүле губернаторнуң «Социал картофель» социал төлевилелиниң деткимчезин алган 20.08.2020 2020 чылда 3,5 муң өг-бүле губернаторнуң «Социал картофель» социал төлевилелиниң деткимчезин алган

Бо чылын Тывадан хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг 3442 өг-бүле «Социал картофель» губернатор төлевилелинге киржип, удавас күскү дүжүдүн ажаарлар.

Тывада мал чеминиң белеткели – көдээ ишчилерге харыысалгалыг үе 19.08.2020 Тывада мал чеминиң белеткели – көдээ ишчилерге харыысалгалыг үе

Дошкун агаар-бойдустуг Тываның малчыннарга эң-не нарын шылгалда – малды кыш ажырары чеже база кандыг мал чеми-биле курлавырланып алганындан кончуг хамааржыр.

Тываның Баштыңы Өөредилге яамызындан сентябрь 1-ниң чыскаалын канчаар эрттирерин тодарадырын негээн 19.08.2020 Тываның Баштыңы Өөредилге яамызындан сентябрь 1-ниң чыскаалын канчаар эрттирерин тодарадырын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, школачыларның сентябрь 1-де чыскаалы кандыг хевирлиг эртерин тодарадырын негээн. Өөреникчилерге болгаш ада-иелерге ооң дугайында үе-шаанда дыңнадыры эң чугула деп ол санаан.

Тываның Баштыңы ыраккы суурларда туттунуп турар чаа объектилерни хынаан 18.08.2020 Тываның Баштыңы ыраккы суурларда туттунуп турар чаа объектилерни хынаан

Тываның Баштыңы Тес-Хем кожууннуң эң ыраккы чурттакчы суурларынга чедип, федералдыг болгаш республика бюджеттериниң акша-хөреңгизи-биле тудуп турар чаа объектилерни хынаан.

Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскаалды Кызыл хоорайда ажыткан 18.08.2020 Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскаалды Кызыл хоорайда ажыткан

Кызыл хоорайга, Республика хүнүнде, Тыва Арат Республиканың 99 чылдаанынга тураскааткан онзагай болуушкун болуп эрткен.

«Интергео» компанияның удуртукчузу Лев Кузнецов Республика Хүнү-биле Тываның Баштыңынга байырны чедирген 18.08.2020 «Интергео» компанияның удуртукчузу Лев Кузнецов Республика Хүнү-биле Тываның Баштыңынга байырны чедирген

«Интергео» БК” КХН компанияның чиңгине директору Лев Кузнецов кол национал байырлал – Республика Хүнү-биле Шолбан Кара-оолга болгаш Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген.

Тываның Баштыңы Республика хүнүнде ажыл-ишчилерге күрүне шаңналдарын тывыскан 17.08.2020 Тываның Баштыңы Республика хүнүнде ажыл-ишчилерге күрүне шаңналдарын тывыскан

Август 15-те, Кызылда тыва күрүнениң үндезилекчизи Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалының чанынга, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 99 чыл болганының байырлыг хемчээнге республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал болуп эрткен.

Республика хүнүнде – чаа автомашиналар 15.08.2020 Республика хүнүнде – чаа автомашиналар

Тыва Республиканың эң кол байлак өнчүзүн арга-арыглар тургузуп турар.

Тываның Баштыңы коронавирус-биле демиселге шылгараан республиканың эмчи ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 14.08.2020 Тываның Баштыңы коронавирус-биле демиселге шылгараан республиканың эмчи ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирустуң чаа халдавыры-биле демиселге боттарын көргүзүп шылгараан эмчи ажылдакчыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулалга август 11-де киришкен:

Тыва Республика хүнү-биле кол хемчеглерниң планы 14.08.2020 Тыва Республика хүнү-биле кол хемчеглерниң планы

Август 14 
12.00 — Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга база “Азия төвү” культурлуг комплекске экскурсия. «Төрээн чериң билир сен бе» деп видео–программа;

Республиканың Баштыңы – Тывага Наадым национал байырлалды пандемия үезинде бир тускай эрттирер 14.08.2020 Республиканың Баштыңы – Тывага Наадым национал байырлалды пандемия үезинде бир тускай эрттирер

Август 13. Interfax-Russia.ru – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чурттакчыларының ортузунга эрттирген айтырыг-харыының түңнелин көргеш, ооң мурнунда чылдарда август 15-те Республика хүнү-биле чергелештир эрттип турган Наадым байырлалын сентябрьда байырлаар деп шиитпирлээн.

Тываның малчыннарының байырлалын сентябрь 3-4-те эрттирер 14.08.2020 Тываның малчыннарының байырлалын сентябрь 3-4-те эрттирер

Малчыннарның чончу байырлалы – Наадым сентябрьның 3-4-те эрттери билдинген.

Национал инвестиция рейтингизинде Тыва туружун хевээр арттырган 13.08.2020 Национал инвестиция рейтингизинде Тыва туружун хевээр арттырган

Стратегтиг инициативалар агентилелиниң Хайгаарал чөвүлелиниң хуралында Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция климадының байдалының Национал рейтингизин түңнеп үндүрген, Тыва Республика ийи дугаар чыл ында 53-кү черни ээлеп турар.

Тываның Баштыңы Россияның тускай дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчылчаан ужуражылганы эрттирген 30.07.2020 Тываның Баштыңы Россияның тускай дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчылчаан ужуражылганы эрттирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның чепсектиг күштериниң дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчыл болу берген ужуражылгазын эрттирген.

Россияның Чазаа арга-арыг өрттерин болдурбас база оларны өжүрер ажылдарже Тывага 88,7 млн. рубльди тускайлаан 29.07.2020 Россияның Чазаа арга-арыг өрттерин болдурбас база оларны өжүрер ажылдарже Тывага 88,7 млн. рубльди тускайлаан

Россияның Чазааның 2020 чылдың июль 18-те айтыышкыны езугаар, РФ-тиң курлавыр фондузундан арга-арыг өрттери-биле демисежир ээлчеглиг саң-хөө дузазын Тыва Республикага үндүрген.

«Чаа Сорук» губернатор төлевилелиниң күүселдези 28.07.2020 «Чаа Сорук» губернатор төлевилелиниң күүселдези
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы «Чаа сорук» программа шалыпкын чоруп турарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы Москвада республиканың бүрүн эргелиг төлээ черинге эмнедип барган инвалид уругларның ада-иелеринге дузалажырын даандырган 27.07.2020 Тываның Баштыңы Москвада республиканың бүрүн эргелиг төлээ черинге эмнедип барган инвалид уругларның ада-иелеринге дузалажырын даандырган

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хууда хүлээп алыышкынынга инвалид уруг азырап олурар, Кызыл хоорайның чурттакчызы Ульяна Кошкелиговна Кара-Сал келген.

2020 чылдың июль 27-де Тыва Республикада коронавирус-биле эпидемиологтуг байдал 27.07.2020 2020 чылдың июль 27-де Тыва Республикада коронавирус-биле эпидемиологтуг байдал

Эрткен хонукта 79 кижини үндүр бижээн, оларның 25-инде халдавыр бары лабораторлуг шинчилелдерден тодараттынган.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын боттандырары чугула чадада келген 24.07.2020 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын боттандырары чугула чадада келген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дыңнатканы-биле алырга, республиканың Чазаа Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы-биле дугуржулганы август 1-ге чедир чарарынга белен, ооң соонда ону боттандырар федералдыг акшалар республикаже кээр ужурлуг.

РФ-тиң Камгалал яамызы Тывага чаа эмнелге төвүнден аңгыда поликлиниканы база тудар 24.07.2020 РФ-тиң Камгалал яамызы Тывага чаа эмнелге төвүнден аңгыда поликлиниканы база тудар

Россияның Камгалал яамызы РФ-тиң Президентизиниң 2020 чылдың июль 6-да берген даалгазын күүседир дээш, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы-биле эмчи-техниктиг негелде дугуржулгазы езугаар Кызыл хоорайга хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг эмнелге төвүн тудуп эгелээн.

Тываның Баштыңы найысылалче кирер орукка тургузар скульптураларның дөзевилелдерин сонуургап көрген 23.07.2020 Тываның Баштыңы найысылалче кирер орукка тургузар скульптураларның дөзевилелдерин сонуургап көрген

Республиканың билдингир профессионал скульпторлары Тываның ниити овур-хевирин көргүскен скульптураларның тергиин дээн дөзевилел төлевилелдерин илередир мөөрейге боттарының чогаадыкчы ажылдарын киирген.

Тываның Баштыңы коронавирус-биле байдал экижээн-даа болза, серемчилелдиг болурунче чурттакчыларны кыйгырган 22.07.2020 Тываның Баштыңы коронавирус-биле байдал экижээн-даа болза, серемчилелдиг болурунче чурттакчыларны кыйгырган

Кызыл. Июль 22. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус халдавырының бирги агымы эртсе-даа, серемчилелди кошпатпазын регионнуң чурттакчыларындан дилээн.

РФ-тиң күрүнениң национал политиказының стратегиязын Тывага боттандырар талазы-биле эң эки муниципалдыг программага конкурс чарлаттынган 22.07.2020 РФ-тиң күрүнениң национал политиказының стратегиязын Тывага боттандырар талазы-биле эң эки муниципалдыг программага конкурс чарлаттынган

Тыва Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилел Россия Федерациязының күрүнениң национал политиказының стратегиязын Тыва Республикада боттандырып турарынга эң эки муниципалдыг программа дээш конкурсту чарлаан.

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинде AIRO мобилдиг томограф ажылдап эгелээн 21.07.2020 Республиканың 1 дугаар эмнелгезинде AIRO мобилдиг томограф ажылдап эгелээн

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинде Mobius Imaging (АКШ) бүдүргени аарыг кижилерде COVID-19 халдавыр барын шинчиир, ол ышкаш нейрохирургтуг база берттинген кемдээшкиннер кезеринге ажыглаар AIRO мобилдиг компьютерлиг томографты эптеп тургускан.

 РФ-тиң Чазааның курлавыр фондузундан Тыва коронавирус-биле демисежиринге 160 млн. рубльди немей алыр 17.07.2020 РФ-тиң Чазааның курлавыр фондузундан Тыва коронавирус-биле демисежиринге 160 млн. рубльди немей алыр

ТАСС, июль 17. Тыва РФ-тиң Чазааның курлавыр фондузундан коронавирус инфекциязы-биле демисежиринге 160,5 млн рубльди алыр.

Тываның Баштыңы муниципалдыг чергелиг суг үери болган ыраккы Бай-Тайга кожуунче үнүпкен 17.07.2020 Тываның Баштыңы муниципалдыг чергелиг суг үери болган ыраккы Бай-Тайга кожуунче үнүпкен

Июль 17-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күштүг чаъс чагганындан Барлык хемниң суу көдүрлүп, Шуй-Аксы суурнуң бажыңнары сугга алыскан Бай-Тайга кожуунче үнүпкен.

Тывада кызыл дипломнуг дооскан аныяктарны ипотекага компенсация-биле деткип турар 16.07.2020 Тывада кызыл дипломнуг дооскан аныяктарны ипотекага компенсация-биле деткип турар

Тыва Республиканың Чазааның 2013 чылдың июль 29-та доктаалы езугаар, дээди өөредилгениң күрүне өөредилге организацияларын тергиин дооскан кижилерге Тыва Республикага бажың садып (тудуп) алырынга ипотека чээлизиниң кезек чамдыызынга компенсация кылдыр субсидия алырынга документилер хүлээп алыышкынын август 1-ден сентябрь 15-ке чедир чорудар.

Тываның Баштыңы сугга алзып болур хире черлерде малчын коданнарны хайгааралга алырын дааскан 15.07.2020 Тываның Баштыңы сугга алзып болур хире черлерде малчын коданнарны хайгааралга алырын дааскан

Тывага үргүлчүлелдиг чаъстар чагган соонда, 5 кожуунда - Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Бай-Тайга, Чаа-Хөл база Улуг-Хемде – хемнерниң суу улгадып, оруктар участоктарын суг үрей шаап, ыяш көвүрүглер сугга алзып, чиик автотранспорт-биле аргыжылга бергедээн.

Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурда ийи уруглар садтарын туткан 13.07.2020 Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурда ийи уруглар садтарын туткан
Тываның Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурунда ийи уруглар садында ийи тудугну немей туткан.

Тыва Москвадан гуманитарлыг бирги дузаны алган 10.07.2020 Тыва Москвадан гуманитарлыг бирги дузаны алган
Коронавирус халдавырындан аараан кижилерни эмнээринге ажыглаар дериг-херекселдерлиг гуманитарлыг дуза Москвадан бо хонуктарда Тывада чедип келген.

Тывада кышка белеткел чурум езугаар чоруп турар 08.07.2020 Тывада кышка белеткел чурум езугаар чоруп турар

Энергетика база чуртталга-коммунал ажыл-агыйының объектилери келир одалга сезонунга белеткенип эглеээнин республика чазаа дыңнаткан.

Тываның Өөредилге яамызы – орус дылга ЕГЭ чогуур чурумга эрткен 08.07.2020 Тываның Өөредилге яамызы – орус дылга ЕГЭ чогуур чурумга эрткен

Июль 6-да эрткен орус дыл шылгалдазын регионда 1051 кижи бижээн. 

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы Моолда бубон чумазының өөскээни-биле профилактиктиг хемчеглерни сагыырын республиканың чурттакчыларынга сагындырган 08.07.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы Моолда бубон чумазының өөскээни-биле профилактиктиг хемчеглерни сагыырын республиканың чурттакчыларынга сагындырган

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Моолдуң девискээринде бубон чумазы тывылганы-биле республиканың, ылаңгыя кызыгаар чоогу кожууннарның чурттакчылары кичээнгейлиг болурун кыйгырган.  

Тываның Баштыңы Конституцияже эдилгелер талазы-биле бадылаашкынның түңнелдериниң дугайында - «Шупту чаңгыс кижи дег болган бис!» 07.07.2020 Тываның Баштыңы Конституцияже эдилгелер талазы-биле бадылаашкынның түңнелдериниң дугайында - «Шупту чаңгыс кижи дег болган бис!»

Тываның Баштыңы, "Чаңгыс демниг Россия" партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол РФ-тиң Конституциязынче эдилгелер киирер талазы-биле бадылаашкынның түңнелдеринге хамаарыштыр бодалын илереткен.

Тывада «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң бирги чадазынга ооң мурнунда шииттирип чораан 69 кижи киржир 07.07.2020 Тывада «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң бирги чадазынга ооң мурнунда шииттирип чораан 69 кижи киржир
Төлевилелдиң башкарыкчызы болур ТР-ниң Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң яамызы киржир күзелдиг кижилер саны оон үш катап хөй болганын дыңнаткан.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг - 2020» төлевилелиниң 107 киржикчизинге малчын турлагларны тудары адакталган 07.07.2020 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг - 2020» төлевилелиниң 107 киржикчизинге малчын турлагларны тудары адакталган

2020 чылда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелге ооң мурнундаазындан 2 өг-бүле хөй киржир. Төлевилелге ыраккы Тожу кожууннуң киржилгези-биле ол сан көвүдээн.

Тываның Экономики яамызы “Кеш” губернатор төлевилелин 2019 чылда чедиишкинниг боттандырган киржикчилерни онзалап демдеглээн. 22.06.2020 Тываның Экономики яамызы “Кеш” губернатор төлевилелин 2019 чылда чедиишкинниг боттандырган киржикчилерни онзалап демдеглээн.

Тываның Экономики яамызы “Кеш” губернатор төлевилелин 2019 чылда чедиишкинниг боттандырган киржикчилерни онзалап демдеглээн. 

Call-төптерни чедир дериир талазы-биле оперативтиг хемчеглер 19.06.2020 Call-төптерни чедир дериир талазы-биле оперативтиг хемчеглер

Республиканың Кадык камгалал яамызы Тываның Баштыңының даалгазы езугаар, Дүрген дуза чедирер болгаш айыыл-халаптар медициназының төвүнүң call-төвүн болгаш поликлиникаларны чогуур дериг-херекселдер болгаш билиг-мергежилдиг кадрлар-биле четчелээр талазы-биле оперативтиг хемчеглерни чорудуп эгелээн.

Тываның Баштыңы COVID-19 талазы-биле нарын байдалды болдурбас дээш демиселди чарлаан 19.06.2020 Тываның Баштыңы COVID-19 талазы-биле нарын байдалды болдурбас дээш демиселди чарлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус халдавырын илередип, аарыг кижилерни эмнеп турар албаннарның база эмнелгелерниң ажылын экижидерин негээн комплекстиг хемчеглерни саналдаан.

Тыва Республикада 2020 чылдың июнь 18-тиң хүнү-биле коронавируска эпидемиологтуг байдал 19.06.2020 Тыва Республикада 2020 чылдың июнь 18-тиң хүнү-биле коронавируска эпидемиологтуг байдал

Эрткен хонукта 70 кижи, ооң 10-у бичии уруглар сегип экирген. Ниитизи-биле 1326 (43,6%) аарыг кижини сегээн соонда, үндүр бижээн.

Тываның Баштыңы марттың 27-ден бээр COVID-19 айтырыгларының талазы-биле ажылдап турар call-төпте немелде күштү быжыглаарын онааган 18.06.2020 Тываның Баштыңы марттың 27-ден бээр COVID-19 айтырыгларының талазы-биле ажылдап турар call-төпте немелде күштү быжыглаарын онааган

Тываның Чазаа чуртакчы чон-биле ажылдаар кылдыр марттың 27-де тургускан коронавирус-биле байдалга мониторинг чорудар информация төвүнүң “изиг шугумун” хандырар структураның күчү-күжүн быжыглаарын дааскан.

Тываның Баштыңы: Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан байырлал биле чыскаалдың республикага эрттирер хевирин өскерткен 17.06.2020 Тываның Баштыңы: Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан байырлал биле чыскаалдың республикага эрттирер хевирин өскерткен

Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июнь 24-те Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан байырлал биле чыскаалды республиканың чурттакчы чонунуң кадыынга айыыл чок аргалар-биле эрттирерин дыңнаткан.

Тываның Баштыңы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын боттандырар айтырыгларны сайгарып көрген 17.06.2020 Тываның Баштыңы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын боттандырар айтырыгларны сайгарып көрген

Июльда федералдыг бюджеттен акшаландырып эгелээр 2020-2024 чылдарда республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының киржикчилерин тодарадыр белеткел Тываның Чазаанда эгелээн.

Тываның сугларынче рейдилер үезинде чурум үрекчилерин илереткен 16.06.2020 Тываның сугларынче рейдилер үезинде чурум үрекчилерин илереткен

Россияның ОБЯ Тыва Республикада КЭ КБСИ төвүнүң инспекторлары муниципалдыг тургузугларның административтиг комиссиялары-биле кады Тываның суг объектилеринче баарын хораан чурумну үреп турарларны илередир сорулгалыг рейдилерни чоруткан.

Тываның арга-арыг ажыл-агый албан черлери өрт-биле демисежир чаа автомобильдерни алган 16.06.2020 Тываның арга-арыг ажыл-агый албан черлери өрт-биле демисежир чаа автомобильдерни алган

Республиканың эң үнелиг чемгерикчизи – тайгавыстың камгалакчыларынга ол техниканы дамчыткан.

Тыва Республикада 2020 чылдың июнь 15-те коронавирус талазы-биле эпидбайдал 16.06.2020 Тыва Республикада 2020 чылдың июнь 15-те коронавирус талазы-биле эпидбайдал
Эрткен хүнде 79 кижи сегээн. Ниитизи-биле 1045 (40,7%) кижини сегээн соонда үндүр бижээн, оларның 181 – бичии уруглар.

Тываның Баштыңы РФ-тиң Кадык камгалал яамызындан специалистер бөлүүнүң удуртукчулары-биле ужурашкан 11.06.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Кадык камгалал яамызындан специалистер бөлүүнүң удуртукчулары-биле ужурашкан
РФ-тиң Кадык камгалал яамызының даалгазы-биле Москвадан Тывада келген инфексионист эмчилер-биле республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

Россияның Кадык камгалал яамызының инфекционистери коронавирус пандемиязының үезинде Тываның эрге-чагыргазының ажылын эки деп үнелээн 11.06.2020 Россияның Кадык камгалал яамызының инфекционистери коронавирус пандемиязының үезинде Тываның эрге-чагыргазының ажылын эки деп үнелээн

Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының фтизиопульмонология болгаш халдавырлыг аарыглар шинчилээр национал медицина төвүнүң бөлүк эмчилери Тывада чедип келген.

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле 2020 чылдың июнь 10-да эпидемиологтуг байдал 10.06.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле 2020 чылдың июнь 10-да эпидемиологтуг байдал

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели база ТР-ниң Кадык камгалал яамызы чаа халдавырдан эрткен хонукта 113 кижи аараанын дыңнаткан.

Елена Каратаева: кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контроль күштелир 10.06.2020 Елена Каратаева: кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контроль күштелир

Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева пандемия үезинде регионда чарлаттынган кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контроль шыңгыраарын дыңнаткан.

2020 чылдың июнь 9-та Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдал 09.06.2020 2020 чылдың июнь 9-та Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдал

Сегээн 61 кижини эрткен хүнде үндүр бижээн. Аарыгдан сегээн кижилерниң ниити саны 678 (35,4%) четкен. Халдавырдан аараан 79 таварылганы эрткен хүнде илереткен.

Тываның Баштыңы Социал ажылдакчының хүнү-биле байырны чедирген 09.06.2020 Тываның Баштыңы Социал ажылдакчының хүнү-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралын эрттирип тура, республиканың социал угланыышкынныг албан черлеринде ажылдап чоруур хөй санныг ажылдакчыларның хүн бүрүде буянныг күш-ажылы дээш четтиргенин илередип, профессионал байырлалы-биле байырны чедирген.

Тываның Баштыңы дүрген эмчи дуза болгаш медицица катастрофа төвүнүң ажыл-агыйжы байдалын экижидерин айыткан 08.06.2020 Тываның Баштыңы дүрген эмчи дуза болгаш медицица катастрофа төвүнүң ажыл-агыйжы байдалын экижидерин айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың дүрген эмчи дузазының база медицина катастрофазының төвүнге чораан.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дамчыдар малдарны шилип дооскан 08.06.2020 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дамчыдар малдарны шилип дооскан

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге дамчыдар улуг бода болгаш шээр малдың шилилдези бо хүннерде доозулган.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: кыска хуусаа иштинде тараа культураларын тарып дооскан 08.06.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: кыска хуусаа иштинде тараа культураларын тарып дооскан

Республиканың ажыл-агыйлары тараа культураларын кыска хуусаада тараан. Ниитизи-биле 10778 га шөлде тараа үрезинин чашкан. Кызыл-тас, ак-тараа, суланы апрель 20-ден чаштырып эгелээн турган.

РИА Новости: Тыва өскелерде чок төлевилелди эгелээн 08.06.2020 РИА Новости: Тыва өскелерде чок төлевилелди эгелээн

МОСКВА, июнь 5 — РИА Новости. Тыва дагын катап кем-херек үүлгедир чорук-биле бир тускай демисежир дээш, боттарының адын эгидип, сайгарлыкчылаар деп ыяк бодап алган шииттирип чораан кижилерге “Чаа сорук” деп төлевилелди эгелээн.

Тываның Чазаанга уругларның чайгы дыштанылгазын чугаалашкан 08.06.2020 Тываның Чазаанга уругларның чайгы дыштанылгазын чугаалашкан

2020 чылдың кадыкшылга кампаниязында уруглар дыштанылгазының албан черлерин белеткээниниң, ол ышкаш уругларның айыыл чок чоруун хандырган хемчеглер дугайында республиканың Баштыңының оралакчызы Олег Бадының удуртулгазы-биле видео-конференц-харылзаага чугаалажып көрген.

Тываның Баштыңы: эмчилеривис халдавыр-биле демисежир арга-дуржулганы шиңгээткен 05.06.2020 Тываның Баштыңы: эмчилеривис халдавыр-биле демисежир арга-дуржулганы шиңгээткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирустап аарааш, чеди хонук эмнелгеге чыткан соонда, июнь 4-те ажылынче үнүп келген. СOVID-19-ка дужааган ийи анализи эки болган.

Тывада 2020 чылда 1200 өг-бүле үш хар чедир назылыг үшкү база дараазында уругларынга төлевирлерни алыр 05.06.2020 Тывада 2020 чылда 1200 өг-бүле үш хар чедир назылыг үшкү база дараазында уругларынга төлевирлерни алыр

Тываның Күш-ажыл яамызы чурттакчы чонну болгаш ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир хемчеглер дыңнадыын массалыг информация чепсектеринге берген.

Тыва Республикада чаа коронавирус халдавырының талазы-биле 2020 чылдың июнь 4-те байдал 04.06.2020 Тыва Республикада чаа коронавирус халдавырының талазы-биле 2020 чылдың июнь 4-те байдал
Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, аарыг нептереп тараан үеден бээр 54558 лабораторлуг хыналданы кылган, ооң иштинде сөөлгү хонуктарда 2087-ни.

ОБЯ суг үеринден серемчилелди кошкатпазын дыңнадып тур 04.06.2020 ОБЯ суг үеринден серемчилелди кошкатпазын дыңнадып тур

Сөөлгү хүннерде чер-черлерде чаъстар чаап турары-биле республиканың улуг-биче хемнериниң суу улгадып эгелээнин ОБЯ-ның ТР-де кол эргелели дыңнаткан.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң бешки ээлчээниң киржикчилеринге малды дамчыдар кылдыр белеткээн 03.06.2020 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң бешки ээлчээниң киржикчилеринге малды дамчыдар кылдыр белеткээн

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының чанында комиссия “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелдиң дараазында 105 киржикчизинге дамчыдар бода болгаш шээр малды шилиирин дооскан.

Тываның 1-ги вице-премьери Александр Брокерт – коронавирус халдавырының байдалы контрольда 02.06.2020 Тываның 1-ги вице-премьери Александр Брокерт – коронавирус халдавырының байдалы контрольда

Республика Баштыңының бирги оралакчызы Александр Брокерт Сибирь федералдыг округтуң өске регионнарынга деңнээрге, бөгүнде Тывада COVID-19-ка тестини 3, 5 катап хөй кылып турарын айыткан.

Тываның Чазаанга республикада коронавирус халдавырының тарап нептерээниниң амгы үеде байдалын сайгарган 02.06.2020 Тываның Чазаанга республикада коронавирус халдавырының тарап нептерээниниң амгы үеде байдалын сайгарган

Тывада шупту аараан кижилерниң 59,9 % хуузу херээжен чон. 16,2 хуузу азы 181-и бичии кижилер.

РФ-тиң Президентизиниң уругларга төлевирлер талазы-биле чарлыы Тывада күүсеттинип эгелээн 01.06.2020 РФ-тиң Президентизиниң уругларга төлевирлер талазы-биле чарлыы Тывада күүсеттинип эгелээн

Россия Федерациязының Президентизиниң 2020 чылдың апрель 7-де «Ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал деткимчениң немелде хемчеглериниң дугайында» № 249 Чарлыының Россия Федерациязының Президентизиниң 2020 чылдың май 11-де редакциязы езугаар, Россияның Пенсия фондузунуң территориалдыг органнары ажы-төлдүг өг-бүлелерге дараазында төлевирлерни берип эгелээн:

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң лабораториязы COVID-19-ка ПЦР-диагностика аргазы-биле тестилерни кылып эгелеп 01.06.2020 Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң лабораториязы COVID-19-ка ПЦР-диагностика аргазы-биле тестилерни кылып эгелеп

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң лабораториязы ПЦР-диагностика-биле чаа коронавирусту тодарадырынга тестилерни дүүнден эгелеп кылып эгелээн.

Тывада бот-хоргадал чурумун июнь 30-ге чедир узаткан 29.05.2020 Тывада бот-хоргадал чурумун июнь 30-ге чедир узаткан

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Александр Брокерт республиканың чаа коронавирус халдавыры-биле демиселдиң оперативтиг штавының бөгүнгү хуралында, республикада бот-хоргадал чурумун июнь 30-ге чедир узаткан деп дыңнаткан.

2020 чылда Тывада 139 өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырар 29.05.2020 2020 чылда Тывада 139 өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырар

2020 чылда Тывада өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырар программа боттаныышкыны-биле объектилерге керээлерни чарып эгелээн.

Тываның Чазаа биче болгаш ортумак бизнести деткиир 28.05.2020 Тываның Чазаа биче болгаш ортумак бизнести деткиир

Республиканың эрге-чагыргазы биче болгаш ортумак бизнеске майдан эгалеп дузалажып эгелээн деп, ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан.

Тывада эпидбайдал эгелээнден COVID-19-ка 42009 лабораторлуг хыналданы кылган 28.05.2020 Тывада эпидбайдал эгелээнден COVID-19-ка 42009 лабораторлуг хыналданы кылган

Тыва Республикада эпидемиологтуг сезон эгелээнден COVID-19-туг 942 таварылганы илереткен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган 28.05.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган.

Тывада «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелдиң күүселдези 28.05.2020 Тывада «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелдиң күүселдези

Тыва Республиканың Бойдус яамызы арга-арыглар камгалаар төлевилелди амыдыралга боттандырар ажылдарны бөгүнде кылып турар.

Тывада чылдылга-энергетика комплекстериниң объектилерин келир кышка белеткеп эгелээн 28.05.2020 Тывада чылдылга-энергетика комплекстериниң объектилерин келир кышка белеткеп эгелээн

Тываның Чазаа чаа одалга сезонунга чылыдылга-энергетика комплекизин белеткээр планны бадылаан.

«Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң Кызыл хоорайда күүсеттинип турарын хынаан 27.05.2020 «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң Кызыл хоорайда күүсеттинип турарын хынаан

Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы Шораан Чыргал-оол Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң ажыл-чорудалгазының талазы-биле Хөй-ниити чөвүлелиниң даргазы Сергей Белоусов-биле кады «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң күүсеттинип турарын хынаан.

Тывада социал ужур-дузалыг объектилерни база хөй кижилер чыглыр черлерни дезинфекциялап турар 27.05.2020 Тывада социал ужур-дузалыг объектилерни база хөй кижилер чыглыр черлерни дезинфекциялап турар

Россияның ОБЯ Тыва Республикада Кол эргелелиниң ажылдакчылары чаа коронавирус инфекциязын (COVID – 2019) Тыва Республиканың девискээринге тарап нептерээрин болдурбас дээш, социал ужур-дузалыг объектилерниң даштын база хөй кижилер чыглыр черлер

Тываның суг объектилеринче баарын хораан 27.05.2020 Тываның суг объектилеринче баарын хораан

Республика девискээринге чаа коронавирус инфекциязының тарап нептерээрин болдурбазы-биле, республиканың бүгү девискээринде суг объектилеринче баарын хораан.

Тывада Сайгарлыкчылар неделязы онлайн-чурумга эртер 26.05.2020 Тывада Сайгарлыкчылар неделязы онлайн-чурумга эртер

COVID-19 нептерээни-биле холбаштыр карантин уламчылап турар болгаш, Тывага сайгарлыкчылар неделязын онлайн-чурумга эрттирер деп шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар 26.05.2020 Тываның Баштыңы чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдан covid-19 халдавырны илереткени-биле ону эмнелгеде чыттырган дугайында медээден майның сөөлгү ажылчын неделязы Тываның Чазаанга эгелээн.

Тываның Баштыңының даалгазы езугаар социал адыр харыылап турар ооң оралакчызы эмчилерге май төлевирлерин контрольда алган 26.05.2020 Тываның Баштыңының даалгазы езугаар социал адыр харыылап турар ооң оралакчызы эмчилерге май төлевирлерин контрольда алган

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Саида Сенгии: - Республика Баштыңы эмчилерге майның төлевирлерин онза хыналдага алыр даалганы бөгүн менде берди.

2020 чылдың май 25-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 25.05.2020 2020 чылдың май 25-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал
Эпидемиологтуг үе иштинде 37265 лабораторлуг шинчилелдерни кылган. Тыва Республикада эпидемиологтуг байдал эгелээнден COVID-19-тан аараан 760 таварылганы илереткен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» конкурстуң грант акшалары кылдыр субсидия тыпсыр түңнелдерин чарлаан 25.05.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» конкурстуң грант акшалары кылдыр субсидия тыпсыр түңнелдерин чарлаан

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнатканы болза, «Фермерлерни деткиир системаны тургузуп база көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел-биле Агростартап грантыже кордакчыларны шилиир конкурс комиссиязының 2020 чылдың апрель 25-те үндүрген түңнелдери-биле дараазында киржикчилер субсидия алыр конкурс шилилдезин эрткен:

Тываның Баштыңы: бергелерни ажып эрте бээр бис 25.05.2020 Тываның Баштыңы: бергелерни ажып эрте бээр бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде  3 бадыткаттынган чаа коронавирус халдавыры-биле чыдар. 

Тыва 2013-2018 чылдарда чедир аварийлиг деп санаттынган чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаны бо чылын доозар 22.05.2020 Тыва 2013-2018 чылдарда чедир аварийлиг деп санаттынган чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаны бо чылын доозар
Ук программа бөгүнде 62,6 хуу күүсеттингенин сагындыраал. Аварийлиг 52,22 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг чуртталга бажыңнарын бузуп, 1399 өг-бүлени, азы 4115 кижини өскээр көжүрген.

Тываның сайгарлыкчыларынга дузаның хемчээли чартык миллиард ажа берген 22.05.2020 Тываның сайгарлыкчыларынга дузаның хемчээли чартык миллиард ажа берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Алдын-Херел Кара-Сал-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионнуң сайгарлыкчылар каттыжылгазын деткиир талазы-биле чугааны чоруткан.

Тываның Кадык камгалал яамызы апрель ай дээш эмчилерге деткимче төлевирлерни бүрүнү-биле төлээн 22.05.2020 Тываның Кадык камгалал яамызы апрель ай дээш эмчилерге деткимче төлевирлерни бүрүнү-биле төлээн

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы эмчи ажылдакчыларынга апрель айның деткимче төлевирлерин долузу-биле шилчиткен.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң түңнелдерин үндүрген 21.05.2020 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел бодунуң соруун ам-даа уламчылаарын чугаалаан.

Тыва Республикада 2020 чылдың май 20-де коронавирус хамчыының талазы-биле эпидемиологтуг байдал 20.05.2020 Тыва Республикада 2020 чылдың май 20-де коронавирус хамчыының талазы-биле эпидемиологтуг байдал

Лабораторияга 29342 шинчилелди эпидемиологтуг байдал эгелээнден бээр кылган.

Тываның Баштыңы Таңды кожуунда часкы хову ажылдарын хынаан 20.05.2020 Тываның Баштыңы Таңды кожуунда часкы хову ажылдарын хынаан

Таңды кожуун Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйның дузазы-биле “тараалаң Таңды” деп адын катап эгидип эгелээн.

Тываның Баштыңы: профессионал өөредилге чорудуун өскертирин үе негеп келген 19.05.2020 Тываның Баштыңы: профессионал өөредилге чорудуун өскертирин үе негеп келген

2019 чылдың январьдан боттандырып эгелээн “Өөредилге” национал төлевилелдиң “Аныяк профессоналдар” федералдыг программаның чорудуу-биле бүгү чурттуң субъектилеринде ортумак профессионал өөредилгениң эде чаартылгазы чоруп турар.

Тываның Баштыңы эмчилерге чаа тускай машиналарны дамчыткан 18.05.2020 Тываның Баштыңы эмчилерге чаа тускай машиналарны дамчыткан

РФ-тиң Чазааның № 1066 айтыышкыны езугаар дүрген дуза чедирилгезиниң он чаа автомобильдери Тывада келген.

Тыва Республикада 2020 чылдың май 18-те коронавирус талазы-биле эпидбайдал 18.05.2020 Тыва Республикада 2020 чылдың май 18-те коронавирус талазы-биле эпидбайдал

Эпидемиологтуг байдал эгелээнден бээр лабораторияга 27943 шинчилелди кылган.

Кундустугнуң клуб тудуунда ажылдар кидин-түлүк 18.05.2020 Кундустугнуң клуб тудуунда ажылдар кидин-түлүк

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда республикага кылып чорудар ажыл-херектерниң дугайында айыткалын Дээди Хуралга таныштырып тура, чурттуң президентизиниң күрүне политиказынга даянган национал төлевилелдерни база күрүне программаларын боттандырары күүсекчи эрге-чагырга органнарының бирги ээлчегде кол ажылдары ол деп чугаалаан.

Тываның Саң-хөө яамызы коронавирус-биле дорт демиселде эмчи ажылдакчыларынга тургускан деткимчени төлээриниң чурумун тайылбырлаан 17.05.2020 Тываның Саң-хөө яамызы коронавирус-биле дорт демиселде эмчи ажылдакчыларынга тургускан деткимчени төлээриниң чурумун тайылбырлаан

Бадыткаттынган COVID-19 диагностуг кижилерге дуза чедирип турар эмчи болгаш өске ажылдакчыларга деткимче төлевирлери дээш акша-хөреңгини федералдыг бюджеттен регионнарга тускайлаан.

Тывада 21 муң ажыг өг-бүле уругларынга немелде төлевирлерни алыр 15.05.2020 Тывада 21 муң ажыг өг-бүле уругларынга немелде төлевирлерни алыр

РФ-тиң Президентизиниң коронавирус эпидемиязының үезинде өг-бүлелерни деткиир хемчеглер дугайында чарлыы езугаар, 3 харга чедир уругларга 5 муң рубль хемчээлдиг ай санының немелде пособиелерин Тывада төлеп эгелээн.

2020 чылдың май 15-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 15.05.2020 2020 чылдың май 15-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал
Эпидемиологтуг байдал эгелээнден бээр, 19 531 лабораторлуг шинчилгени кылган.

Тываның арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан, ындыг болзажок өртке удур онза чурум хевээр арткан 15.05.2020 Тываның арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан, ындыг болзажок өртке удур онза чурум хевээр арткан

Тываның арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан, ындыг болзажок өртке удур онза чурум хевээр арткан болгаш, арга-арыг кирери хоруглуг.

14.05.2020 Кызыл хоорайның чөөн микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң тудуу адакталган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның Восток микрорайонунда элээн каш чылдар бурунгаар автобустар доктаар турган шөлчүгеште туттунган чаа көдээ ажыл-агый рыногун көрүн четкен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 14.05.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы федералдыг орук агентилелиниң «Енисей» федералдыг автомобиль орук эргелелиниң начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Андрей Андреев-биле ниити ажыглал автомобиль оруктарын ажаап база эде тударынга херек оперативтиг кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалажып көрген.

Тываның ажыл-биле бот-хандырттынган 329 хамаатызынга 2019 чылда төлээн үндүрүүн эгидип бээр 14.05.2020 Тываның ажыл-биле бот-хандырттынган 329 хамаатызынга 2019 чылда төлээн үндүрүүн эгидип бээр

Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт ооң дугайында Тыва Республиканың Баштыңының аппарат хуралында дыңнаткан.

Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. Экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген 13.05.2020 Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. Экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген

Тыва Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, марттың төнчүзүнден регионда чоруп турар бот-хоргадал чурумунга хамаарыштыр шиитпирин чарлаан.

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни алыр 13.05.2020 Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни алыр

Тыва Республиканың Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир дугайында чаа-ла медеглээни социал хемчеглерни күүседип эгелээринге беленин илеткээн.

Тыва республикаже халдавырның киирерин болдурбас дээш чоруткан комплекстиг хемчеглер 13.05.2020 Тыва республикаже халдавырның киирерин болдурбас дээш чоруткан комплекстиг хемчеглер
Республикада коронавирус-биле демиселди бо чылдың январь төнчүзүнден эгелээн.

2020 чылдың май 12-де Тыва Республикада эпидбайдал 12.05.2020 2020 чылдың май 12-де Тыва Республикада эпидбайдал

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш Кадык камгалал яамызының сан-медээзи-биле алырга, Тыва Республикада COVID-19-тан аараан 156 таварылга илереттинген.

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2020 Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!

Сергей Шойгунуң белекке чоруткан камгалал херекселдерин Тываның эмнелге албан черлеринге үлээн 08.05.2020 Сергей Шойгунуң белекке чоруткан камгалал херекселдерин Тываның эмнелге албан черлеринге үлээн

Россияның Маадыры Сергей Шойгу эштери-биле кады төрээн Тывазынче 825 улуг саазын хаптарда хууда камгалал херекселдерин саткаш, ачы-дуза кылдыр белекке чоруткан.

Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада мал оолдаашкыны чедиишкинниг болган деп санаан 07.05.2020 Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада мал оолдаашкыны чедиишкинниг болган деп санаан

Республиканың бүгү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны доозулган. Ам малчыннар чазаг-чайлагларынче көжүп эгелээн.

Тыва чоннуң ынак хүрежин көргүзүп, хей-аъдын көдүрер 06.05.2020 Тыва чоннуң ынак хүрежин көргүзүп, хей-аъдын көдүрер

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың шыырак мөгелери-биле ужурашкаш, Ада-чурттуң ийиги дайынында улуг Тиилелгеге тураскааткан чаңчылчаан тыва хүреш маргылдаазын бо удаада албан эрттирип, хүрештиң аарыкчыларын өөртүр деп дугурушканын сагындыраал.

Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш 06.05.2020 Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды М. Топилин-биле 2019 чылда Москвага ужурашкаш, республика девискээринде социал объектилерни чаартып, чаа тудугларны тудар дугуржулганы чедип алганын сагындыраал.

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттуглары-биле харылзашкан 02.05.2020 Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттуглары-биле харылзашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол онлайн харылзаазы-биле чаңгыс чер-чурттугларын хүлээп, оларның сагыш-сеткилин үлешкен.

Апрель30-де коронавирус талазы-биле Тывада байдал 29.04.2020 Апрель30-де коронавирус талазы-биле Тывада байдал

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш Кадык камгалал яамызының сан-медээзи-биле алырга,

Апрельдиң 28-те Тывада үш арга-арыг өрттери бүрүткеттинген 28.04.2020 Апрельдиң 28-те Тывада үш арга-арыг өрттери бүрүткеттинген

Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээринде арга-арыг өрттериниң байдалының дугайында Регионнуң диспетчер албанының 2020 чылдың апрель 28-те дыңнадыы-биле алырга, республика девискээринде ниитизи-биле 4824 га шөлде 3 арга-арыг өрттери хып турар.

Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен 28.04.2020 Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа терапия эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталын база катап хынаан.

Республикада «Тываның телешколазы» ажылын эгелээн 28.04.2020 Республикада «Тываның телешколазы» ажылын эгелээн

«Тываның телешколазы» – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының регионда организастааны ырактан өөредилгени чорударынга немелде хемчеглер болур.

Тываның Орук-транспорт яамызының удуртулгазы “Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилел чорудуу-биле кылдынып турар орук ажылдарын хынаан 28.04.2020 Тываның Орук-транспорт яамызының удуртулгазы “Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилел чорудуу-биле кылдынып турар орук ажылдарын хынаан

Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыды Кежик Дандаа “Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилел чорудуу-биле кылдынып турар орук ажылдарын хынаан.

ТШО шериглери Тываның бир суурунуң чанынга өрттү өжүрген 28.04.2020 ТШО шериглери Тываның бир суурунуң чанынга өрттү өжүрген

Тыва Республиканың Каа-Хем кожуунунуң Бояровка суурнуң чоогунга өрттү Төп шериг округунуң шериглери өжүрүп, отка моондак кылдыр 9 км черде дилендекти каскан.

Апрель 28-те Тывада эпидбайдал 28.04.2020 Апрель 28-те Тывада эпидбайдал

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели биле Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының дыңнатканы болза, регионда COVID-19 аарыындан аараан деп лабораторияга бадыткаттынган 31 кижини бүрүткээн. 8 кижи сегээн.

Апрель 27-де, Тывада дөрт арга-арга өрттери хып турар 27.04.2020 Апрель 27-де, Тывада дөрт арга-арга өрттери хып турар

Регионнуң диспетчер албаны Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээрлеринде өрттер дугайында 2020 чылдың апрель 27-де дарый дыңнаткан медээзи:

Тывада 2020 чылдың апрель 27-де коронавирус талазы-биле байдал 27.04.2020 Тывада 2020 чылдың апрель 27-де коронавирус талазы-биле байдал

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели биле Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының дыңнатканы болза,

Россияның Чазаа коронавирус пандемиязының экономиктиг уржуктарын ажып эртер планны таныштырган 24.04.2020 Россияның Чазаа коронавирус пандемиязының экономиктиг уржуктарын ажып эртер планны таныштырган

Россияның чонун, регионнарын, чамдык бүдүрүлгелерни болгаш элээн когараан адырларны деткиириниң кол хемчеглерин 30 слайдыда көргүзүп таныштырган.

Тываның Баштыңы республиканың чурттакчылары күрүне деткимчезиниң кандыг хемчеглерин ажыглап болурун чугаалаан 24.04.2020 Тываның Баштыңы республиканың чурттакчылары күрүне деткимчезиниң кандыг хемчеглерин ажыглап болурун чугаалаан

Социал керээ программазы Тывада ажылын эгелээн. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында аңаа канчаар киржирин, деткимчениң кандыг хемчеглерин ап болурун тайылбырлаан.

Тываның Баштыңы ийи яамы биле бир албанның удуртулгазын чаарткан 24.04.2020 Тываның Баштыңы ийи яамы биле бир албанның удуртулгазын чаарткан

Тываның Чазааның составында чаа томуйлаашкыннар болган – ийи яамы биле бир албанның удуртукчулары солушкан.

Тываның удуртукчузу чораан Григорий Ширшин республика хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга үнелелди берген 23.04.2020 Тываның удуртукчузу чораан Григорий Ширшин республика хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга үнелелди берген

2024 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң федералдыг бот-тускайлаң программазын тургусканы – регионнуң амгы баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ачы-хавыяазы деп, Григорий Ширшин санаан.

Федералдыг каайлы албанының удуртукчузу база Тываның Баштыңы Россия-Моол күрүне кызыгаарында Хандагайты автомобиль эрттирилге пунктузунуң ажыл чурумун өскерткен 22.04.2020 Федералдыг каайлы албанының удуртукчузу база Тываның Баштыңы Россия-Моол күрүне кызыгаарында Хандагайты автомобиль эрттирилге пунктузунуң ажыл чурумун өскерткен

Тывада российжи-моол күрүне кызыгаарында «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузунда каайлы постузу 2020 чылдың июль 1-ден чаа чурум-биле ажылдап эгелээр.

Бот-аңгыланыр чурум үезинде арага садарын хораан соонда, Тывада «эзирик» кем-херектер саны кызырылган 21.04.2020 Бот-аңгыланыр чурум үезинде арага садарын хораан соонда, Тывада «эзирик» кем-херектер саны кызырылган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус пандемиязы дээш бот-аңгыланыр ниити чурум үезинде, республикага марттың 30-ден, арага садарын хорааны тодаргай түңнелдерлиг болганын дыңнаткан.

Сергей Шойгунуң чорудуп берген эмчи маскаларын, антисептиктерни, экспресс-тестилерни Тываның эмчилеринге дамчыткан 21.04.2020 Сергей Шойгунуң чорудуп берген эмчи маскаларын, антисептиктерни, экспресс-тестилерни Тываның эмчилеринге дамчыткан

Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу чаа коронавирус-биле демисежир кылдыр, Тыва Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгелеринче 217500 санныг чаңгыс катап ажыглаар эмчи маскаларын, савалыг 200 антисептикти база 500 экспресс-тестилерни белекке чоруткан.

Тываның Кадык камгалал яамызы көдээ черлерге 26 ФАП-тарны тударынга садыглаашкынны чарлаан 21.04.2020 Тываның Кадык камгалал яамызы көдээ черлерге 26 ФАП-тарны тударынга садыглаашкынны чарлаан

«Кадык камгалалы» национал төлевилелде «Бирги эмчи-санитар дузазын чедирер системаны хөгжүдери» төлевилел чорудуу-биле бо чылын республиканың он кожуунунда эргижирээн акушер-фельдшер пунктуларының орнунга амгы үениң чаа тудугларын тудары көрдүнген.

Тываның Баштыңы оперативтиг аппарат хуралында амгы эпидемиологтуг байдалды сайгарган 20.04.2020 Тываның Баштыңы оперативтиг аппарат хуралында амгы эпидемиологтуг байдалды сайгарган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, апрель 20-де, республика девискээринде амгы эпидемиологтуг байдалды чугаалажып көрген.

Тываны хөгжүдериниң бот-тускайлаң планы: перспективтиг инвестиция төлевилелдери, чедингир оран-сава тудуу, социал айтырыглар шиитпири 17.04.2020 Тываны хөгжүдериниң бот-тускайлаң планы: перспективтиг инвестиция төлевилелдери, чедингир оран-сава тудуу, социал айтырыглар шиитпири

Россия Чазааның бадылааны 2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезин ортумак российжи деңнелче көдүрер тодаргай сорулганы салган.

Тываның Баштыңы: республиканы дүрген хөгжүдери - күрүне айтырыы болур 16.04.2020 Тываның Баштыңы: республиканы дүрген хөгжүдери - күрүне айтырыы болур

2020 чылдың апрель 10-да Россияның Чазаа, 2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планын бадылаан.

Тываның Баштыңы республикада коронавирустан аараан ийи таварылганы дыңнаткан 15.04.2020 Тываның Баштыңы республикада коронавирустан аараан ийи таварылганы дыңнаткан

Тываның Баштыңы республикада коронавирустан аараан ийи таварылганы дыңнаткан.

Россия Федерациязының Чазаа Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын бадылаан 15.04.2020 Россия Федерациязының Чазаа Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын бадылаан

Россия Федерациязының Чазааның 2020 чылдың апрель 10-де № 972-р айтыышкыны-биле, Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планын бадылаан.

Тывада УСН база Патент ажыглап турар биче болгаш ортумак сайгарыкчы чорук субъектилеринге үндүрүглерни эвээжедир дугайында хоойлуну хүлээп алган 14.04.2020 Тывада УСН база Патент ажыглап турар биче болгаш ортумак сайгарыкчы чорук субъектилеринге үндүрүглерни эвээжедир дугайында хоойлуну хүлээп алган

Россияның Чазаа база регион эрге-чагыргалары Россия Федерациязының девискээринге коронавирус халдавырын нептерээрин болдурбас дээш, дарый шиитпирлерни хүлээп ап турар.

Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел 14.04.2020 Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел

Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкыннары-биле алырга, 2020 чылда 14,8 муң тонна тараа, 25,5 муң тонна картофель база 3,2 муң тонна ногаа аймаан бүдүрери көрдүнген.

Тываның Чазаанга коронавирустуң амгы үеде байдалын сайгарган 13.04.2020 Тываның Чазаанга коронавирустуң амгы үеде байдалын сайгарган

Понедельникте, апрель 13-те, регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оолдуң башкарылгазы-биле видеоконференцхарылзаалыг эрткен Тываның Чазааның хуралында, чаа коронавирус инфекциязының амгы үеде байдалын кожууннар-биле кады сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга хамаарыштыр эпидбайдалга истелге-биле холбаштыр кыйгырыы 09.04.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга хамаарыштыр эпидбайдалга истелге-биле холбаштыр кыйгырыы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол апрель 8-те, Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга эпидистелге эгелээни-биле, республиканың чурттакчыларынга кыйгырыгны кылган:

2020 чылдың апрель 8-те 11.00 шактыы-биле Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдал 08.04.2020 2020 чылдың апрель 8-те 11.00 шактыы-биле Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдал
Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамыларының берген медээзи

Ш. Кара-оол: Хүрээ - чоннуң чырык угаанче оруун ажыдып, камгалал өргээзин тургузар бедик хей-аъдының тугу апаар 08.04.2020 Ш. Кара-оол: Хүрээ - чоннуң чырык угаанче оруун ажыдып, камгалал өргээзин тургузар бедик хей-аъдының тугу апаар
Апрель 7-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика девискээринде эң улуг сарыг шажын төвү апаар – чаа хүрээ тудуунга чораан.

Тываның Баштыңы биче болгаш ортумак бизнести деткиир хемчеглер дугайында 07.04.2020 Тываның Баштыңы биче болгаш ортумак бизнести деткиир хемчеглер дугайында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус пандемиязының үезинде, биче болгаш ортумак бизнести деткиир бирги хемчеглер дугайында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы чогуур үезинде часкы хову ажылдарын эгелээрин чугаалаан 07.04.2020 Тываның Баштыңы чогуур үезинде часкы хову ажылдарын эгелээрин чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы хову ажылдарын чогуур үезинде эгелээрин хүлээндирген.

Тожуже санавиация вертоледу ужуп үнүпкен 07.04.2020 Тожуже санавиация вертоледу ужуп үнүпкен

Ырбан биле Тоора-Хем суурларга Красноярск хоорайдан дыштанып чораан аян-чорукчудан COVID-19 халдавырны илередип тыпканы-биле,

Апрель 6-ның медээзи-биле алырга, Тывада коронавирус аарыы чаңгыс-даа чок 06.04.2020 Апрель 6-ның медээзи-биле алырга, Тывада коронавирус аарыы чаңгыс-даа чок

Роспотребнадзор эргелели биле Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың апрель 6-ның 11.00 шакта медээзи-биле алырга, республика девискээринде коронавирустан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн.

Тываның Баштыңы республикаже кирер орукта санитар постузун хынаан 04.04.2020 Тываның Баштыңы республикаже кирер орукта санитар постузун хынаан

Апрель 3-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Шивилиг» ДПС постузунда республикаже кирген шупту пассажирлерни хынап турар санитар бригадазының ажылын көрүп четкен:

Тываның полициязы бот-аңгыланыр чурумну сагып турарынга хыналданы күштелдирген 04.04.2020 Тываның полициязы бот-аңгыланыр чурумну сагып турарынга хыналданы күштелдирген

Тыва Республиканың Баштыңы 2020 чылдың март 30-де ат салган, коронавирустуң 2019-nCoV чаа халдавырының тарап нептерээрин болдурбас дээш немелде хемчеглерни хүлээп алыр сорулгалыг чарлыы езугаар, регионда бот-аңгыланырының чурумун сагып турарынга хыналданы Тываның полициязы күштелдирген.

Тывада бар 80 ИВЛ-аппараттарның кырынга, Россияның Кадык камгалал яамызындан 82 аппарат немей келирин манап турар 03.04.2020 Тывада бар 80 ИВЛ-аппараттарның кырынга, Россияның Кадык камгалал яамызындан 82 аппарат немей келирин манап турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол средада, чаа коронавирус халдавырындан аараан кижилерни хүлээп алыр таварылга тургустунза, өкпениң тынарынга дузалаар 80 аппараттар республиканың чаа терапия корпузунда бөгүнде белен деп дыңнаткан.

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле апрель 2-де эпидемиологтуг байдал 02.04.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле апрель 2-де эпидемиологтуг байдал

2020 чылдың апрель 2-де 12.00 шакта Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамыларының берген медээзи:

Тываның чурттакчыларынга бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжарын хораан 02.04.2020 Тываның чурттакчыларынга бир муниципалдыг тургузугдан өскезинче аргыжарын хораан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаа коронавирус халдавырын киирерин база нептереп тараарын болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» чарлыкка атты салган.

Регион Баштыңының биче болгаш ортумак бизнести деткиир дугайында дарый даалгазын Тываның Экономика яамызы күүседип эгелээн 02.04.2020 Регион Баштыңының биче болгаш ортумак бизнести деткиир дугайында дарый даалгазын Тываның Экономика яамызы күүседип эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаа коронавирус халдавырын киирерин база нептереп тараарын болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» чарлыкка атты салган.

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу чаа коронавирус халдавырынга удур хемчеглер дугайында 02.04.2020 Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу чаа коронавирус халдавырынга удур хемчеглер дугайында

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Кимовна Салчак, апрель 1-де эрткен парлалга конференциязында, Тывага чаа коронавирус халдавырын киирип, таратпас дээш чорудуп турар хемчеглерниң дугайында чугаалаан:

«Тыва Республиканың девискээринге хамаатыларның бүрүнү-биле аңгылаттынып тускайланыр чурумун киирериниң дугайында» Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы 01.04.2020 «Тыва Республиканың девискээринге хамаатыларның бүрүнү-биле аңгылаттынып тускайланыр чурумун киирериниң дугайында» Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы

«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдардан чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаарының дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФЗ федералдыг хоойлу езугаар, Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус халдавырын тарадып база нептеретпезин кичээндирер дээш немелде хемчеглерни хүлээп алыры-биле, доктаадырым болза:

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыг 31.03.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыг

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамыларының 2020 чылдың март 30-ниң 21.00 шакта берген медээзи.

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген 31.03.2020 Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа коронавирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан:

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 30.03.2020 Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

2020 чылдың март 29-туң 21.00 шакка чедир Тыва Республикада эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнадыг. Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели база ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, Тыва Республиканың девискээринде халдавырлыг аарыг бүрүткеттинмээн.

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чаңгыс чер-чурттугларынга кыйгырыы 28.03.2020 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чаңгыс чер-чурттугларынга кыйгырыы

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Силерниң кижи бүрүзүн хөлзеткен бир айтырыг-биле кыйгырыгны кылып тур мен. Бөгүнде коронавирус халдавырының чаа хевири бүгү делегейде нарын байдалды болдурган.

Тываның Баштыңы республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, коронавирус аарыглыг кижи келген таварылгада чаа терапия корпузун калбартырын негээн 25.03.2020 Тываның Баштыңы республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, коронавирус аарыглыг кижи келген таварылгада чаа терапия корпузун калбартырын негээн

Коронавирус халдавырлыг кижилерни илередир дээш, Кызылдың аэропортунда база Тываже кирер оруктарда санитар-карантин постуларын ажылдаткан.

Александр Брокерт: Тываның Баштыңы-биле кады кыска хуусаада төнчү үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринде ажылдап турар бис 25.03.2020 Александр Брокерт: Тываның Баштыңы-биле кады кыска хуусаада төнчү үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринде ажылдап турар бис

Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызынга 2024 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының төнчү дугуржулгазы чедип алдынган.

Тываның Баштыңы социал айтырыглар талазы-биле оралакчызынга Саида Сенгиини томуйлаан 25.03.2020 Тываның Баштыңы социал айтырыглар талазы-биле оралакчызынга Саида Сенгиини томуйлаан

Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Саида Сенгии республика баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызында томуйлаткан.

Республика девискээринде мал оолдаашкыны 24.03.2020 Республика девискээринде мал оолдаашкыны

Республикада 3134 кышкы турлаглар (2018 чылда - 3019) бар, ооң санында:

1 дугаар республика эмнелгезиниң бедик технологиялар төвүнде 100 орунну немей салып эгелээн 24.03.2020 1 дугаар республика эмнелгезиниң бедик технологиялар төвүнде 100 орунну немей салып эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, бо чоокку үеде ажыдар 1 дугаар республика эмнелгезиниң бедик технологиялар төвүнде немелде 100 орунну COVID-19 аарыынга удур дээш салып эгелээн.

Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болур деп айыткан 23.03.2020 Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болур деп айыткан

Тываның Тожу кожуунун 2023 чылга чедир чырык-биле бүрүн хандырар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Интергео» компанияның директорлар чөвүлелиниң даргазы Александр Хлопонинге

Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызынга спорт комплекизиниң тудуун акшаландырарын чугаалашкан 20.03.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызынга спорт комплекизиниң тудуун акшаландырарын чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага, РФ-тиң спорт яамызының удуртулгазы-биле ужурашкаш, Каа-Хем суурда спортчу-культура комплекизин акшаландырар айтырыгны чугаалашкан.

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн 20.03.2020 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн

Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының берген медээзи-биле алырга, март 19-ка чедир 60,6 муң баш малдың чаш төлүн алган.

Тываның Баштыңы чаа коронавирус халдавырының тараарын болдурбас талазы-биле штабтың ажылын дыңнаткан 20.03.2020 Тываның Баштыңы чаа коронавирус халдавырының тараарын болдурбас талазы-биле штабтың ажылын дыңнаткан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: 
- Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар, Тывага чаа коронавирус халдавырының тарап нептерээрин болдурбас талазы-биле республиканың оперативтиг штавы бодунуң ажылын уламчылап турар.

Тываның Баштыңы РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды-биле ужурашкан 19.03.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды-биле ужурашкан

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды-биле ажылчын байдалда ужурашкаш, республика хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының айтырыгларын сайгарып көрген.

Коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын эккеп, нептерээрин болдурбазынче угландырган немелде хемчеглер 19.03.2020 Коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын эккеп, нептерээрин болдурбазынче угландырган немелде хемчеглер

Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус инфекциязын киирип база ону болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында 
Тыва Республика Баштыңының Чарлыы

Тывада аэропорттуң делегей чергелиг кезээн дерииринге 150 млн. рубль көрдүнген 18.03.2020 Тывада аэропорттуң делегей чергелиг кезээн дерииринге 150 млн. рубль көрдүнген

Тываның Чазаа республиканың кол аэропортунда делегей секторун 2020 чылда ажылдадыр планныг.

Тывада Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудар 18.03.2020 Тывада Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудар

2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планының бир улуг төлевилелинге Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудары хамааржыр.

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң интервьюзу: Тываның бот-тускайлаң планы национал төлевилелдерни калбаа-биле боттандырарынга идигни бээр 17.03.2020 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң интервьюзу: Тываның бот-тускайлаң планы национал төлевилелдерни калбаа-биле боттандырарынга идигни бээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң «Россия 24» телеканалга интервьюзунда, Россия Федерациязының Чазаанче киирген республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планының онзагай кезектеринге тодаргай доктааган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус халдавырын болдурбазы-биле регионнуң девискээринде кезээде белен чоруктуң чурумун киирген 16.03.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус халдавырын болдурбазы-биле регионнуң девискээринде кезээде белен чоруктуң чурумун киирген

Республика девискээринде ук аарыгдан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн.

Бай-Тайга кожуунда мал кыштаглаашкыны 13.03.2020 Бай-Тайга кожуунда мал кыштаглаашкыны

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң айтыышкынын күүседип, Бай-Тайга кожуун чагыргазы малдың кыштаглаашкынының талазы-биле штабтың хуралын эрттирип, сумуларда байдалды сайгарган.

ТАСС: РФ-тиң Чазаанче Тываның шапкын хөгжүлдезиниң тускай программазын киирген 12.03.2020 ТАСС: РФ-тиң Чазаанче Тываның шапкын хөгжүлдезиниң тускай программазын киирген

Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол республиканың бурунгаар хөгжүлдезинге транспорт аргыжылгазының чедингири идигни бээр деп демдеглээн.

Коронавирус аарыы бар чурттардан келген кижилерге Тывада “изиг шугум” телефоннары ажылдап турар 12.03.2020 Коронавирус аарыы бар чурттардан келген кижилерге Тывада “изиг шугум” телефоннары ажылдап турар

Тыва Республиканың Чазаа коронавирус аарыы нептерээн чурттардан келген хамаатыларга 89235901323 дугаарлыг телефоннуг “изиг шугумну” ажыткан.

Тываның Баштыңы школа директорларының ажыл-чорудулгазынга үнелелди эде көөрүн саналдаан 11.03.2020 Тываның Баштыңы школа директорларының ажыл-чорудулгазынга үнелелди эде көөрүн саналдаан

Тываның ниити өөредилге школаларының директорларының ажыл-чорудулгазын үнелээр системаже өскерилгелерни киирер.

Тывада аар чүък сөөртүлгезиниң шимчээшкинин бир ай үеде кызыгаарлаар 10.03.2020 Тывада аар чүък сөөртүлгезиниң шимчээшкинин бир ай үеде кызыгаарлаар

Республиканың орук-транспорт сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Шораан Чыргал-оол регионнуң база кожууннар аразының автомобиль оруктарынга транспорт шимчээшкининге түр үениң кызыгаарлаашкынын тургускан дужаалга атты салган.

Тываның Баштыңы: Россияның Конституциязынга дылдың хөй талалыын айтыр 06.03.2020 Тываның Баштыңы: Россияның Конституциязынга дылдың хөй талалыын айтыр

Россияның Конституциязынче "күрүнени тургузуп турар чон” деп билигни киирер дээн санал эвээш санныг чоннарның эргезин кызадавас деп, президентиниң парлалга-секретары Дмитрий Песков чугаалаан.

Тываның Баштыңы: регион хөгжүлдезиниң тускай программазын хүлээп алыр үези чоокшулаан 05.03.2020 Тываның Баштыңы: регион хөгжүлдезиниң тускай программазын хүлээп алыр үези чоокшулаан

ТАСС, март 4. Регионнуң ажылдап кылганы Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бодунуң программазының хемчеглеринче инвестиция төлевилелдерин боттандырарынга байдалдарны тургузуп, биче болгаш ортумак бизнести, көдээ ажыл-агыйын деткиири кирген.

«Туран» сыын ажыл-агыйының ажылы үре-түңнелдиг 04.03.2020 «Туран» сыын ажыл-агыйының ажылы үре-түңнелдиг

“Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” губернатор төлевилелиниң киржикчизи “Туран» сыын ажыл-агыйы” КУБ 2019 чылда бүдүрүлге чорудуунуң хемчээли-биле эки көргүзүглерни чедип алган деп, Тыва Республиканың Экономика яамызының сайтызында айыткан.

04.03.2020 Фронтучу Георгий Абросимов дайын хоочуннарының тураскаалдарын канчаар экижидерин Тываның культура сайыдынга саналдаан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, культура сайыды Алдар Тамдын Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка чораан.

Тываның Баштыңы өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырар дугайында федералдыг хоойлуже эдилгелерни киирерин саналдаан 03.03.2020 Тываның Баштыңы өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырар дугайында федералдыг хоойлуже эдилгелерни киирерин саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырарының дугайында федералдыг хоойлужудулгаже эдилгелерни киирер. Российжи чазактың вице-премьери Марат Хуснуллин чуртталга тудуунуң айтырыгларының талазы-биле видео-конференц харылзаазы-биле эрткен хуралда чогуур федералдыг сайыттарга ындыг даалганы берген.

Тываның Баштыңы үерлээшкинге удур команда-штабтыг өөредилгени эрттирерин айыткан 03.03.2020 Тываның Баштыңы үерлээшкинге удур команда-штабтыг өөредилгени эрттирерин айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте аппарат хуралында, республика девискээринде үерге удур команда-штабтыг өөредилгени эрттирер дугайында айтыышкынны чарлаан.

Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан юбилейлиг медальдар маадырларын тыпкан 03.03.2020 Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан юбилейлиг медальдар маадырларын тыпкан

Тываның Национал музейинге, Ада-чурттуң улуг дайынының киржикчилеринге, хоочуннарынга база тылдың ишчилеринге “1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылы” юбилейлиг медальдарны тыпсыр езулалды Тываның Баштыңы кылган.

Тываның Баштыңы Тожуда иви ажыл-агыйын хөгжүдер тускай аргаларны айыткан 02.03.2020 Тываның Баштыңы Тожуда иви ажыл-агыйын хөгжүдер тускай аргаларны айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыраккы Тожу кожууннуң ивижилери-биле видео-харылзаа таварыштыр чугаалашкан.

Тываның Баштыңы «Россельхозбанк» АН удуртуп-баштаар чериниң даргазының оралакчызы-биле ужурашкан 02.03.2020 Тываның Баштыңы «Россельхозбанк» АН удуртуп-баштаар чериниң даргазының оралакчызы-биле ужурашкан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол база «Россельхозбанк» АН-ның удуртуп-баштаар чериниң оралакчы даргазы Алексей Жданов-биле регионнуң экономиказын хөгжүдер болгаш чурттакчы чонга ачы-дуза хандырылгазын экижидер адырда ийи таланың кады ажылдаарын сайгарып чугаалашкан.

Тыва күрүне-хуу кады ажылдажылга рейтингизинде 17 турушта көдүрүлген 28.02.2020 Тыва күрүне-хуу кады ажылдажылга рейтингизинде 17 турушта көдүрүлген

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы 2019 чылда күрүне-хуу кады ажылдажылга адырын хөгжүткен деңнел талазы-биле рейтингини тургускан, ында Тыва Республика 2018 чылда 82-гы черге турган болза, ам 17 туруш көдүрлүп, 65-ки черже үнген.

Шагаа-2020 чоннуң байырлал хүннеринде делгелге-садыглаашкынның түңнелдери 28.02.2020 Шагаа-2020 чоннуң байырлал хүннеринде делгелге-садыглаашкынның түңнелдери

2020 чылдың февраль 14-тен 24-ке чедир Тыва Республикага Шагаа байырлалының хүннеринде муниципалдыг шупту тургузуглар тус чер бараан бүдүрүкчүлериниң 36 делгелге-ярмаркаларын эрттирген.

Улуг-Хем кожууннуң “кыштагжыларында” 27.02.2020 Улуг-Хем кожууннуң “кыштагжыларында”

Республикада “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2020 чылда киржикчилерин шилиир чон чыыштары чер-черлерде доозулган. Боттарының туруштуу, ажыл-кежээзи-биле ылгалган аныяк өг-бүлелер чаңгыс чер-чурттугларының бүзүрелин алгаш, чаа шимчээшкинче шымнып кирген деп болур.

Тыва Республиканың 2019 чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң түңнелдери 27.02.2020 Тыва Республиканың 2019 чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң түңнелдери

2019 чыл - макроэкономиктиг көргүзүглер-биле эки түңнелдерлиг чыл болган. «БТК групп» КХН (даараан кылыглар бүдүрүлгези 2,5 катап көвүдээн) ажыл-чорудалгазы-биле үлетпүр бүдүрүлгезинде болбаазырадылга бүдүрүлгезиниң индекизи 47,6%, өскен.

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр 26.02.2020 Тывада мал кыштаглаашкыны хүр
Кожуун чагыргаларының медээлери-биле алырга, республикада мал кыштаглааашкыны хүр менди.

Тывада тайга тооруу белеткээриниң үези өскерилген 26.02.2020 Тывада тайга тооруу белеткээриниң үези өскерилген

ТР-ниң Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының белеткээни “Тыва Республика Хоойлузунуң 11 чүүлүнүң 4 кезээнге өскерилгелер киирер дугайында» хоойлу төлевилелин Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламент) сайгарып көргеш, хүлээп алган.

Тываның Баштыңы Шагаа-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген 24.02.2020 Тываның Баштыңы Шагаа-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар, Тываның аалчылары! 
Шагаа – чаа амыдыралдың, частың, оттуп турар бойдустуң чаартылгазының байыры-дыр.

Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2020 Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Ада-чурт камгалакчызының хүнү – Россияның хамаатыларынга онзагай байырлал.

Тываның Баштыңы Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге хамааржыр айтырыглыг “муниципалдыг шакты” эрттирген 21.02.2020 Тываның Баштыңы Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге хамааржыр айтырыглыг “муниципалдыг шакты” эрттирген

Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол Тожу кожуунну хөгжүдер айтырыгларны сайгарган “муниципалдыг шакты” эрттирген.

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглер ПЛАНЫ 21.02.2020 «Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглер ПЛАНЫ

Информация-чырыдыышкынныг хемчеглер 
Январь 29 – февраль 29

Тывада регионнуң көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы бүрүнү-биле чаартынган 20.02.2020 Тывада регионнуң көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы бүрүнү-биле чаартынган

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының удуртулга составы республика Чазаанда эң-не аныяк. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң башкарып эрттиргени чазак хуралында сайыттың удуртукчуларын бадылап, удуртукчу звенону хевирлээрин дооскан.

Чадаананың шии театрынга "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" атты тывыскан 19.02.2020 Чадаананың шии театрынга "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" атты тывыскан

Тыва Республиканың Культура яамызы Чадаананың шии театрынга "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" хүндүлүг атты тывысканы-биле байыр чедирген.

Тываның Баштыңы российжи регионнарда чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталга байдалының рейтингизин тайылбырлаан 18.02.2020 Тываның Баштыңы российжи регионнарда чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталга байдалының рейтингизин тайылбырлаан

КРАСНОЯРСК, февраль 17 - РИА Новости. Россия регионнарында амыдырал-чуртталга деңнелиниң талазы-биле рейтингиде, Тываның кудуку көргүзүүнүң бир чылдагааны - орук инфраструктуразының чогу база девискээрниң социал-экономиктиг чедир шиңгээттинмээнинде деп, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол РИА Новости-ге дыңнаткан.

Тываның социал албан черлери-биле доктаамал ажылдаарын Шолбан Кара-оол негээн 18.02.2020 Тываның социал албан черлери-биле доктаамал ажылдаарын Шолбан Кара-оол негээн

Тываның Баштыңы ведомстволар аразының бөлүүн тургузуп, бо чоокку үеде республиканың социал ужур-уткалыг объектилеринге аудитти чорударын дааскан.

Тывада спортту эртем-методиктиг үделге-биле чорудар 18.02.2020 Тывада спортту эртем-методиктиг үделге-биле чорудар

Тываның Баштыңы амыдыралдың кадык овурун суртаалдап, күш-культура болгаш спортту хөгжүдериниң талазы-биле делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияны эрттирерин дааскан.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле беш каът 6 бажыңны дужааган 17.02.2020 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле беш каът 6 бажыңны дужааган

«Кызылда Иркутская кудумчузунда беш каът алды бажыңны бүгүн ажыглалда киирди. Ында ниитизи-биле 210 квартира бар. Аварийлиг 31 бажыңнардан 515 кижи чаа бажыңнарже көжүп кирер.

Тываның Баштыңы афган дайынының хоочуннарынга байырны чедирген 15.02.2020 Тываның Баштыңы афган дайынының хоочуннарынга байырны чедирген

Совет Армияның 40-ги тускай шерииниң афган черге дайынчы даалгазын күүсеткениниң соонда, төрээн чуртунче шупту ээп чанып келгениниң 31 чылынга тураскааткан байырлыг хемчег

Тываның Баштыңы коллегалары-биле национал төлевилелдерниң бирги чылында күүселдезиниң түңнелдерин чугаалашкан 14.02.2020 Тываның Баштыңы коллегалары-биле национал төлевилелдерниң бирги чылында күүселдезиниң түңнелдерин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, РФ-тиң президентизиниң май чарлыктары база национал төлевилелдерде сорулгаларын күүсеткенинден регионнуң күүсекчи эрге-чагырга органнарының болгаш губернаторларның ажылынга үненелди бээр өзек 15 көргүзүглерни чедип алырының дугайында вице-премьер база сайыттар илеткээн.

Тываның Баштыңы Тыва Республиканың Истелге эргелелиниң коллегия хуралынга киришкен 13.02.2020 Тываның Баштыңы Тыва Республиканың Истелге эргелелиниң коллегия хуралынга киришкен

2019 чылда Тывада бүрүткеттинген кем-херек үүлгедииниң ниити саны 8626 болуп, 6,8 % кызырылган. Кем-херек ажыдыышкыны – 50,8 хуу четкен (2018 чылда - 44,7%).

Тываның чамдык суурларында ОРВИ база гриппке карантинни чарлаан 11.02.2020 Тываның чамдык суурларында ОРВИ база гриппке карантинни чарлаан

Эрткен неделяда грипп база ОРВИ талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарыыдаан.

Тываның Баштыңының Айыткалын боттандырып 11.02.2020 Тываның Баштыңының Айыткалын боттандырып

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттарынга 2020 чылдың ажыл-чорудулгаларын айыткап тура, аныяк-өскенниң кижизидилгезинде бир кол угланыышкын - спорт-биле харылзаа, кадык-чаагай амыдыралды сагыыры, ынчангаш биче суурлар бүрүзүнге бичежек-даа болза, спортчу залдар турар ужурлуг деп чугаалаан.

Чонга улуг деткимче - социал төлевилелдерде 11.02.2020 Чонга улуг деткимче - социал төлевилелдерде

Тыва Республиканың Чазааның мурнады шиитпирлээр кол сорулгаларының бирээзинге – чоннуң түреңги чоруунуң деңнелин эвээжедири хамааржыр.

Тываның Баштыңы: Тывада коронавирус аарыы чок 10.02.2020 Тываның Баштыңы: Тывада коронавирус аарыы чок

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бо эртен болган Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында “Тывада коронавирус аарыглыг хамаатылар ужуп келген. Оларның хөй кезии - Кыдаттан” дээн интернет четкизинде социал арыннарда шынга дүүшпес медээлерге удур шынныг фактыларга үндезилээн “Чок” деп харыыны берген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ черлерде кадык камгалалының бирги звенозун эде дериирин негээн 07.02.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ черлерде кадык камгалалының бирги звенозун эде дериирин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың ыраккы булуңнарында төп эмнелге албан черлерин медицина дериг-хереглелдери-биле хандырар системаны эде көөрүн республиканың кадык камгалал яамызынга дааскан.

Тываның Экономика яамызы – туризм адырында солун хемчеглер 07.02.2020 Тываның Экономика яамызы – туризм адырында солун хемчеглер
Туризм адырында 2019 чыл чымыштыг болгаш солун хемчеглер-биле байлак болган.

Тываның Баштыңының көдээ ажыл-агый яамызынга ужуражылгалары 06.02.2020 Тываның Баштыңының көдээ ажыл-агый яамызынга ужуражылгалары
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн республиканың көдээ ажыл-агыйынга чедип, ажыл-агыйжы чугааларны кылган.

Улуг Тиилелгеге тураскааткан хостуг хүреш маргылдаазы 06.02.2020 Улуг Тиилелгеге тураскааткан хостуг хүреш маргылдаазы

“Субедей” спорт комплекизинде Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылынга тураскаадып, Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир оолдар аразынга хостуг хүреш маргылдаазы эрттип турар.

Тываның Экономика яамызы 2020 чылда эрттирер ярмарка хемчеглериниң чаңгыс улуг планын тургускан 05.02.2020 Тываның Экономика яамызы 2020 чылда эрттирер ярмарка хемчеглериниң чаңгыс улуг планын тургускан

Республиканың муниципалдыг тургузугларынга бо чылдың дургузунда эртер 569 делгелге-ярмаркаларынга 3187 садыг точкалары ажылдаар.

Тываның найысылалында чаа школаның төлевилелин үлегер-майык кылдыр ажыглаар 05.02.2020 Тываның найысылалында чаа школаның төлевилелин үлегер-майык кылдыр ажыглаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа туттунган 17 дугаар школаны көрген. Тудуг ажылдары доозулган, школа ажылдаарынга белен.

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан черлерге четкен 04.02.2020 Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан черлерге четкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чадаана хоорайда январь 26-да сугга алыскан черлерни боду барып хынап чораан.

Тывада культура албан черлеринче келиишкин 33 хуу өскен 04.02.2020 Тывада культура албан черлеринче келиишкин 33 хуу өскен

2019 чылда «Культура» национал төлевилелдиң Тывада күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Тываның найысылалында көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар 04.02.2020 Тываның найысылалында көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар

ТР-ниң фермер бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер коммерцияга хамаарышпас фонд Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле Кызылдың чөөн болгаш оң талакы микрорайоннар девискээринде хааглыг көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар.

Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожууннуң школаларында карантинни чарлаан 03.02.2020 Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожууннуң школаларында карантинни чарлаан

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң сүмелээни-биле, Кызыл хоорай мэриязы биле Кызыл кожуун чагыргазы Кызылда база Кызыл кожуунда ниити билиг өөредилге албан черлеринде февраль 3-тен чеди хонуктуң кызыгаарлыг хемчеглерин киирген.

Тывада улуг бода малдың шупту санының 16 хуузун мал-маган учедунуң чаңгыс аай системазында киирген 03.02.2020 Тывада улуг бода малдың шупту санының 16 хуузун мал-маган учедунуң чаңгыс аай системазында киирген

Тывада мал-маганны болгаш азырал амытаннарны чаңгыс аай учет системазында бүрүткээри уламчылавышаан.

Муниципалдыг командаларны хевирлээр, мергежилди бедидер 03.02.2020 Муниципалдыг командаларны хевирлээр, мергежилди бедидер

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң даалгазы ёзугаар, Тыва Республиканың Чазаа биле РУАбКАА филиалы – Тываның удуртуп-башкарылга институдунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулга-биле “Эргелеп-башкарар арга-мергежил: муниципалдыг командаларны хевирлээри” деп мергежил бедидериниң программазы боттанып турар.

Республиканың малчыннары мал оолдаашкынынга белеткенип турар 31.01.2020 Республиканың малчыннары мал оолдаашкынынга белеткенип турар

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының берген медээзи-биле алырга, кыш чымчак болганындан, мал кыштаглаашкыны онча-менди эрттип турар.

Сибирь регионнарының туризм адырында кады ажылдажылга дугуржулгазында Тыва каттышкан 30.01.2020 Сибирь регионнарының туризм адырында кады ажылдажылга дугуржулгазында Тыва каттышкан

Тыва база Сибирьниң 5 региону туризм адырында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салырлар. Республика Чазаа январь 28-те дугуржулганың төлевилелин көргеш, деткээн.

Тыва 2019 чылда тудугларның хемчээлин 1,5 катап улгаттырган 30.01.2020 Тыва 2019 чылда тудугларның хемчээлин 1,5 катап улгаттырган

ТР-ниң Тудуг яамызының калбак хуралы 2019 чылда республиканың тудуг адырында ажыл-чорудулганың түңнелдерин үндүрген. 

Шолбан Кара-оол Тываны хөгжүдер федералдыг планның белеткелин эң чугула деп санаан 29.01.2020 Шолбан Кара-оол Тываны хөгжүдер федералдыг планның белеткелин эң чугула деп санаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылын федералдыг чазакка республиканың шапкын хөгжүлде планының төлевилелинге хамааржыр ажылдарны колдадып, Москва-биле чугааларны катап эгелээр даалганы республика чазаанга берген.

Тыва Республиканың автооруктарында байдал 29.01.2020 Тыва Республиканың автооруктарында байдал

Оруктар – амыдыралдың судалы дээр. Бир эвес оруктарда байдал чогумчалыг болза, пассажирлер болгаш чүък сөөртүлгезинге айыыл чок чорук магадылаттынар.

Регион чазаа Тываның күрүне университединге медицина факультедин ажыдарын чедип алыр 29.01.2020 Регион чазаа Тываның күрүне университединге медицина факультедин ажыдарын чедип алыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазаанга Тываның күрүне университединге эмчи факультедин ажыдар дугайында документилерни белеткеп чыырын дааскан.

Тываның Баштыңы Кызыл – Абакан аразында чаа авиарейстиң ажыттынганы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген 29.01.2020 Тываның Баштыңы Кызыл – Абакан аразында чаа авиарейстиң ажыттынганы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва-биле Енисей Сибириниң регионнарын аргыштырган Кызыл – Абакан – Красноярск аразында авиарейстиң ужудуушкуннары январь 27-де эгелээн дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан.

Тываның Чазааның Аппарат хуралындан 28.01.2020 Тываның Чазааның Аппарат хуралындан

Чадаанада чайынды суу 
Чазак аппарадының хуралы республиканың Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорай девискээринде муниципалдыг деңнелде чарлаттынган онза чурум

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан бажыңнарны хөмүр-биле хандырарын дааскан 27.01.2020 Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан бажыңнарны хөмүр-биле хандырарын дааскан

Тываның Чөөн-Хемчик кожуунунуң төвү Чадаана хоорайда 170 кижи чурттап турар 15 бажың чайынды суунда алыскан.

Тываның Баштыңы “Чаа сорук” төлевилелдиң утказын олуруп чорааннарга тайылбырлаан 24.01.2020 Тываның Баштыңы “Чаа сорук” төлевилелдиң утказын олуруп чорааннарга тайылбырлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда Дээди Хуралга Айыткалында санаалдааны “Чаа сорук” төлевилелдиң сайгарылгазынга киришкен.

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен 24.01.2020 2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестицияларның хемчээли эрткен чылга бодаарга 13 хуу өзүп, 12,4 ажыг млрд. рубль болган.

Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр 23.01.2020 Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр

Тываның Тудуг яамызы 2020 чылдан эгелеп тудуг тударының хоойлужудулгазын сагып турарынга муниципалиттерни калбаа-биле хынап эгелээр.

REGNUM ИА: Тываның Баштыңы Россияның чаа Чазааның айтырыгларын чугаалаан 23.01.2020 REGNUM ИА: Тываның Баштыңы Россияның чаа Чазааның айтырыгларын чугаалаан

Чазактың чаа составын эң кыска хуусаада хевирлеп, эң-не шыырак команданы тургускан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында «Вконтакте» соцчеткиде бодунуң арынында бижээн.

Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар 23.01.2020 Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар

Студент отрядтарны деткиир болгаш хөгжүдеринче угланган чарыгдалдарны Тываның бюджединде 2020 чылдан эгелеп тускайлаан.

Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган 22.01.2020 Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарының шупту удуртукчу эрге-дужаалдарының 23 хуузунда 35 хар чедир назылыг аныяктар ажылдап турар. Яамылар болгаш ведомстволар удуртур 71 эрге-дужаалдың 17-зин аныяктарга хүлээткен.

Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн 21.01.2020 Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн

Тываның чурттакчылары мобильдиг хүлээп алыышкын таварыштыр республика баштыңынга дорт айтырыгны салып болур аргалыг апарган.

Тываның Баштыңы Евгений Ромазановтуң чок болганы-биле кажыыдалын илереткен 21.01.2020 Тываның Баштыңы Евгений Ромазановтуң чок болганы-биле кажыыдалын илереткен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Евгений Ромазановтуң озал-ондакка чок болганы-биле ооң чоок болгаш төрээн кижилеринге, Тываның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга, Кызыл хоорай мэриязынга ханы кажыыдалын илереткен.

Кызыл хоорайның кудумчуларында 12 участокта кижилер эртер черлер чоогун чаартыр 21.01.2020 Кызыл хоорайның кудумчуларында 12 участокта кижилер эртер черлер чоогун чаартыр

“2013-2020 чылдарда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун экижидери” федералдыг тускай сорулгалыг программаның хемчеглеринге Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы кады акшаландырыышкынынче федералдыг бюджеттиң акша-хөреңгизин алыры-биле чылдың-на киржип турар.

Тываның Баштыңы федералдыг ведомстволар-биле сырый ажылдаарын айыткан 20.01.2020 Тываның Баштыңы федералдыг ведомстволар-биле сырый ажылдаарын айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионну дүрген хөгжүдер тускай планны федералдыг яамылар болгаш ведомстволар деңнелинге ажылдап кылып турда хүлээп алган шупту документилер пакедин белеткээрин дааскан.

Республика девискээринде бөрүлер-биле демисел 20.01.2020 Республика девискээринде бөрүлер-биле демисел

Тыва Республиканың Чазааның 2019 чылдың апрель 19-та “2019-2020 чылдарда Тыва Республикның девискээринде бөрүлер санын өйлээр хемчеглер дугайында” №196 доктаалын күүседири-биле, Тыва Республиканың Респубиканың көдээ болгаш аңныыр ажыл-агыйларынга экономиктиг улуг когаралды чедирип турар бөрүлер-биле демисежириниң хемчеглер планын Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы тургускан.

Тывада “Көдээ школага – башкы” төлевилелдиң конкурс ажылын эгелээн 17.01.2020 Тывада “Көдээ школага – башкы” төлевилелдиң конкурс ажылын эгелээн

Көдээ суурларже база бичии хоорайларже башкы кадрларны эвилелдээр сорулгалыг “Көдээ школага – башкы” федералдыг төлевилелге киржири-биле башкылардан билдириишкиннерни Тывада январь 10-дан хүлээп эгелээн.

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы: 16.01.2020 Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы:

Конга Андрей Адыгжыевич, Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы 2020 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннар дугайында:

Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек 16.01.2020 Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек

"Айыткалда айыткан инициативалар дээш бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинге четтирдивис - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның моон соңгааргы хөгжүлдезинге улуг ужур-уткалыг хемчегге киришкенин тайылбырлаан.

Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр 16.01.2020 Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр

Тываның Чазаа 2020-2022 чылдарда хөй квартиралыг бажыңнарга капиталдыг септелге чорударының кыска хуусаалыг планын бадылаан.

Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн 15.01.2020 Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн

2020 чылдың январьдан эгелеп Тыва Республиканың Баштыңының Көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан 15.01.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дун Айдын Чечен-оолович 2020 чылда Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының кол угланыышкыннарының дугайында чугаалаан:

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар 15.01.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар

Россия Федерациязының Президентизиниң РФ-тиң Федералдыг Чыыжынга чылдың Айыткалын бээр ёзулалда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база чалаткан.

Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан 15.01.2020 Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседир дээш, ТР-ниң Чазаа даг-болбаазырадылга комбинадын туткаш, чес рудазын казып тывар деп турар Голевтиң даг-руда компаниязы-биле Тожу кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киржир дугайында дугуржулганы белеткеп турар.

Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди 14.01.2020 Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Республика девискээринде көдээ ажыл-агыйларының база хууда дузалал ажыл-агыйларының 3134 санныг кышкы турлаглары бар.

Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2020 Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

Россияның парлалга хүнү – профессионал байырлалы-биле журналистерге, полиграфистерге болгаш үндүрүкчүлерге, база ол ышкаш парлалганың хоочуннарынга байырымны чедирип тур мен.

Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен 13.01.2020 Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен
Советтер болгаш күрүнениң көскү ажылдакчызы, Кызыл хоорайның хүндүлүг чурттакчызы Дандар-оол Көк-Хунаевич Ооржак:

Тываның Баштыңының 2020 чылда Айыткалында Өвүр кожуунга дорт хамааржыр айтырыглар хөй 13.01.2020 Тываның Баштыңының 2020 чылда Айыткалында Өвүр кожуунга дорт хамааржыр айтырыглар хөй

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрьда, Тыва Республиканың Дээди Хуралынга Айыткалын берген. Республиканың чурттакчылары ол программа документизинге хамаарыштыр бодалдарын илереткен:

Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы 10.01.2020 Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы

Муниципалдыг тургузуглар-биле селекторлуг аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол адыр аайының угланыышкыннары-биле ажыл-агыйжы эки үре-түңнелдерлиг чыл болур ужурлуг деп, айыткан.

Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар 09.01.2020 Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Кызылдың епархиязының түр башкарыкчызы Көрей архиепископ Феофан январь 7-де, Христостуң төрүттүнген хүнү болур чырыткылыг байырлалда, элээн каш хемчеглерге киришкеннер.

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 31.12.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Кызылда Күш-ажылдың кижизиниң чылын түңнеп, Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан 30.12.2019 Кызылда Күш-ажылдың кижизиниң чылын түңнеп, Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылдың декабрьда Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) Айыткалын берип тура, 2019 чылды “Күш-ажылдың кижизиниң чылы” кылдыр чарлаан.

КОЛ СОРУЛГА — БУРУНГААР БАЗЫМНАР 27.12.2019 КОЛ СОРУЛГА — БУРУНГААР БАЗЫМНАР

Төнүп турар 2019 чылдың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа чылдың бүдүүзүнде чугаалап берген.

Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында 24.12.2019 Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үезиниң дугайында бодунуң бодалын илереткен.

Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны 23.12.2019 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аңгы-аңгы айтырыгларлыг, санал-оналдыг чонну бодунуң хүлээп алыышкынынче чалап, чугааны кылыры чаңчыл болу берген.

Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан 20.12.2019 Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан

Декабрь 19-та Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тыва Республиканың VIII Камбы-Ламазын дүжүлгеге саададып олуртурунуң езулалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган 18.12.2019 Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган
Тываның Чазаанда ийи чаа вице-премьерлерни томуйлаан.

Аныяк активчилер Тываның Баштыңының айыткалында боттарынга ажыктыг дыка хөй арга-хевирлерни тыпкан 18.12.2019 Аныяк активчилер Тываның Баштыңының айыткалында боттарынга ажыктыг дыка хөй арга-хевирлерни тыпкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары республика Баштыңының айыткалынга хамаарыштыр 17.12.2019 Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары республика Баштыңының айыткалынга хамаарыштыр
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку Тываның Баштыңының айыткалының дугайында – аныяктарга дорт кыйгырыгны онзазындым 17.12.2019 Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку Тываның Баштыңының айыткалының дугайында – аныяктарга дорт кыйгырыгны онзазындым
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тываның Баштыңының айыткалының дугайында Айдын Дун – аарышкылыг айтырыглар хажыызынга артпаан 17.12.2019 Тываның Баштыңының айыткалының дугайында Айдын Дун – аарышкылыг айтырыглар хажыызынга артпаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Ирина Бадыргы Тываның Баштыңының Айыткалының дугайында: социал инициативалар шугумунда чаа чүүлдер немешкен 17.12.2019 Ирина Бадыргы Тываның Баштыңының Айыткалының дугайында: социал инициативалар шугумунда чаа чүүлдер немешкен
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи 17.12.2019 Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Республика баштыңының айыткалында өзек айтыышкынны Тываның Саң-хөө яамызы бодунда демдеглеп алган 17.12.2019 Республика баштыңының айыткалында өзек айтыышкынны Тываның Саң-хөө яамызы бодунда демдеглеп алган
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Александр Донгак: Тываның Чазааның ажылында кол чүък көдээ суурларның талазынче угланган 17.12.2019 Александр Донгак: Тываның Чазааның ажылында кол чүък көдээ суурларның талазынче угланган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тыва Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалы болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп АЙЫТКАЛЫ 16.12.2019 Тыва Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалы болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп АЙЫТКАЛЫ

Хүндүлүг Кан-оол Тимурович! 
Хүндүлүг депутаттар! 
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
Бөгүн шупту российжилерге кончуг чугула хүн, күрүнениң улуг байырлалы – Россияның Конституциязының хүнү! Бистиң чуртувустуң Үндезин хоойлузунуң 26 чылы-биле силерниң шуптуңарга бүгү сагыш-сеткилимден байыр чедирип тур мен!

Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва чоннуң күш-ажылчы маадырлыг чоруунга тураскаадып “Кызыл коъш” тураскаалды Кызылда ажыткан 13.12.2019 Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва чоннуң күш-ажылчы маадырлыг чоруунга тураскаадып “Кызыл коъш” тураскаалды Кызылда ажыткан

Улусчу чогаадылга бажыңы биле Тываның хан кудар станцияның аразында чаагайжыттынган улуг эвес шөлде «Кызыл коъш» тураскаалдың байырлыг ажыдыышкыны Кызыл хоорайга болуп эрткен.

Тываның Баштыңы 2020 чылда Айыткалын парламентиге болгаш республикага таныштырган 13.12.2019 Тываның Баштыңы 2020 чылда Айыткалын парламентиге болгаш республикага таныштырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Дээди Хуралының депутаттарынга база хөй-ниитизинге 2020 чылда Айыткалын таныштырган.

Тываның Саң-хөө яамызы бюджет ажылдакчыларының шалың төлевириниң дугайында 12.12.2019 Тываның Саң-хөө яамызы бюджет ажылдакчыларының шалың төлевириниң дугайында

2019 чылда бюджет адырының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң чарыгдалдар түңү 15887 млн. рубль, азы 2018 чылга деңнээрге 1737 млн. рубль хөй.

Декабрь 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалын бээр 12.12.2019 Декабрь 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалын бээр

Тываның Баштыңы Россияның Конституция хүнү - декабрь 12-де тыва парламентарийлерге чылдың бээр айыткалын таныштырар.

Тыва кадык камгалалында бирги звенону чаартырынга белеткенип эгелээн 14.11.2019 Тыва кадык камгалалында бирги звенону чаартырынга белеткенип эгелээн

РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң сорулгаларын күүседири-биле, кадык камгалал шугумунуң бирги звенозун чаартырынга Тыва идепкейлиг белеткенип турар.

Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас 14.11.2019 Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас
2019 чылдың ноябрь 13-те ындыг медээни берген.

Валентин Ёндан Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту суурларын эргээн 13.11.2019 Валентин Ёндан Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту суурларын эргээн

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы – Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сайыды Валентин Ёндан ажыл-агый аайы-биле республикада эң шириин агаар-бойдустуг черлериниң бирээзи деп санадыр ыраккы Монгун-Тайга кожуунга чораан.

Тываның Кадык камгалал яамызынга кадрларның соңгаар чоруп турарын база ону болдурбас аргаларны чугаалашкан 13.11.2019 Тываның Кадык камгалал яамызынга кадрларның соңгаар чоруп турарын база ону болдурбас аргаларны чугаалашкан

Тываның Кадык камгалал яамызынга региондан дашкаар эмчилерниң чоруп турары-биле холбашкан кадр айтырыын сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар сорулганы чаа яамының мурнунга тургускан 12.11.2019 Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар сорулганы чаа яамының мурнунга тургускан

Тываның ИХЯ-зының кеземче херээ истээр эргелелдиң начальниги турган, полицияның полковниги , 51 харлыг Леонид Дыртык-Караевич Тамчай чаа тургустунган Тыва Республиканың Айыыл чок чорук яамызын удуртуп эгелээн.

Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин коллегаларынга сагындырган 12.11.2019 Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин коллегаларынга сагындырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, ТР-ниң Чазак кежигүннеринге база муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга федералдыг национал төлевилелдер күүселдезинге идепкейлиг киржирин сагындырган.

Шойгунуң Тывага ажыл-албаны: шериг хоорайжыгажын, аът болгаш спорт комплекстерин тутканын хынаан 08.11.2019 Шойгунуң Тывага ажыл-албаны: шериг хоорайжыгажын, аът болгаш спорт комплекстерин тутканын хынаан

Россияның камгалал ведомствозунуң удуртукчузу Урал бертинде чүгле чаңгыс санныг дагжы каттыжыышкын - 55-ки мото-адыгжы бригадага четкен.

Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар 07.11.2019 Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар

Тыва Республиканың Чазааның 2018-2022 чылдарда биче суурларны хөгжүдер комплекстиг программазын амыдыралга боттандырары-биле, республиканың кожуун, суурларында биче бүдүрүлгелерни ажыдар төлевилелдер боттанып турар.

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан 07.11.2019 Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан

Кызыл. Ноябрь 6. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканы дүрген хөгжүдер социал-экономиктиг план Тывага эң чугула документ болуп турар деп тайылбырлаан.

Республика Баштыңы Тываның күрүне университединиң эртемденнери-биле ужурашкан 06.11.2019 Республика Баштыңы Тываның күрүне университединиң эртемденнери-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылгага факультеттер деканнары, А.А.Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң база Кызылдың педагогика колледжизиниң директорлары киришкен.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар планын чедир кылыр 06.11.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар планын чедир кылыр

Тываның Чазаа чоокку үш чылда ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедирин көрген республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар чаа планын бадылаан.

Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер 05.11.2019 Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер

Тываның Чазаа республиканың казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевириниң ставказын өстүрер дугайында доктаалды хүлээп алган.

Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген 04.11.2019 Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Россия – өндүр улуг төөгүлүг, делегейниң өске омак чоннарының кайызында-даа чок онзагай шынар-бүдүштүг кайгамчык чурт.

Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир 01.11.2019 Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир

Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер талазы-биле ажылдар 2018 чылдан бээр калбарган. Росчеткиниң Сибирьде компаниязы Тывада чурагайлыг тудуг-монтаж төлевилелин чорудуп турары ол.

Тываның эмнелгелеринде чаа эмчи дериг-херекселдерин салган 31.10.2019 Тываның эмнелгелеринде чаа эмчи дериг-херекселдерин салган

Бирги эмчи-санитарлыг дуза көргүзер уруглар поликлиникаларын база эмчи организацияларының уруглар поликлиника салбырларын хөгжүдер программа-биле Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төптеринде база ММЦ Бии-Хемниң төп кожуун эмнелгезинде Көреяга бүдүрген Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics узи аппараттарын салган.

Кызылда Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгде чаартылга ажылдары кидин-түлүк 31.10.2019 Кызылда Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгде чаартылга ажылдары кидин-түлүк

Специалистер ажылдың кайы хире чоруп турарын чугаалаан.

Моолдуң кичээнгейинде – Тыва 30.10.2019 Моолдуң кичээнгейинде – Тыва

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолга үре-түңнелдиг ажылдаан.

Россия-Моол кызыгаарында «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн. ажыг рубль инвестицияны салыр 29.10.2019 Россия-Моол кызыгаарында «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн. ажыг рубль инвестицияны салыр

Тывада «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 ажыг млн рубльди тускайлаан.

Тываның Баштыңы моол Шамбалага биле чаа цемент заводунга чораан 27.10.2019 Тываның Баштыңы моол Шамбалага биле чаа цемент заводунга чораан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Моолга чорааш, моол Шамбала деп адаар “Хамарын хийд”хүрээге четкен.

Тывада чаңныктан бажыңы өрттенген өг-бүлеге дузалажыр 26.10.2019 Тывада чаңныктан бажыңы өрттенген өг-бүлеге дузалажыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал суурда хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге бажың тудуп бээр акша-хөреңгини тускайлаан.

Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан 25.10.2019 Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан

Медицина эртемнериниң кандидады Евгений Сорокинниң удуртканы, Россияның Кадык камгалал яамызының “Чүрек аарыгларының национал эмчи шинчилел төвү” федералдыг күрүне бюджет албан черинден эксперттер чүрек-дамыр аарыгларындан дуза көргүзүп турар Тываның эмнелге албан черлеринге комплекстиг хыналда кылып, республикага үш хонук ажылдаан.

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан 25.10.2019 Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы биле Кызыл-Хая суурларында чырык хандырылгазының чаңгыс аай системазынче кирбээн электри энергиязының чаа дөзү – каттышкан энергодериглерни ажылдадып эгелээн.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолда чоруп турар 24.10.2019 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолда чоруп турар
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октябрьның 23-тен 26-га чедир ажыл-албанының аайы-биле Моолга турар.

Германияның чиңгине консулу Тываның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелин онзазынган 23.10.2019 Германияның чиңгине консулу Тываның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелин онзазынган

Новосибирскиде Германияның чиңгине консулу Петер Бломайер Тыва-биле таныжып кээп чораан.

Тыва дыл – чоннуң өнчүзү 22.10.2019 Тыва дыл – чоннуң өнчүзү

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 2016 чылдың январь 18-те ат салганы 11 дугаар Чарлыы-биле, ноябрь 1-ни - Тыва дылдың хүнү кылдыр доктааткан соонда, республика ону чылдың-на калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.

Тываның Баштыңы Моолче сургакчылаашкынының сорулгазын чугаалаан 22.10.2019 Тываның Баштыңы Моолче сургакчылаашкынының сорулгазын чугаалаан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң президентизи Халтмаагийн Баттулгадан Улан-Баторга ужуражыр чалалганы алган.

Кызылга Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскаалды тудар 21.10.2019 Кызылга Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскаалды тудар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва чоннуң манчы-кыдаттың дарлалындан хамаарышпас чоруу дээш демиселде кол болуушкуннарның бирээзи – Кобду тулчуушкунунуң маадырларынга тураскааткан аллеяны чаагайжыдарының эге хемчээнге киришкен.

Республикада үндүрүглер чыырының шалыпчы айы чарлаттынган 21.10.2019 Республикада үндүрүглер чыырының шалыпчы айы чарлаттынган

Тыва Республиканың Чазааның 2019 чылдың октябрь 15-те №438-р айтыышкыны-биле, бо чылдың октябрь 15-тен ноябрь 15-ке чедир кижилерден эт-хөреңги үндүрүүн чыырының шалыпчы айын республикада чарлаан.

Тыва чурттар аразының бирги рейизин хүлээп алырынга белеткенип турар 18.10.2019 Тыва чурттар аразының бирги рейизин хүлээп алырынга белеткенип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттар аразының бирги авиарейизин белеткээр айтырыглар талазы-биле хыналда хуралды эрттирген.

«Тус чер бот-башкарылга органының тулган кадр ажылдакчызы» мөөрейниң түңнелдериниң дугайында 18.10.2019 «Тус чер бот-башкарылга органының тулган кадр ажылдакчызы» мөөрейниң түңнелдериниң дугайында

Тыва Республиканың Баштыңының 2017 чылдың апрель 10-да “Тус чер бот-башкарылга органының тергиин кадр ажылдакчызы” мөөрейиниң дугайында” № 129-РГ айтыышкыны езугаар, Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарады “Тус чер бот-башкарылга органының тергиин кадр ажылдакчызы” мөөрейни бо удаада база эрттирген.

Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар 17.10.2019 Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар
"Яндекс.Учебник" сервис-биле кады ажылдаарын өөреткен Тывада семинарга 583 эге класс башкылары киришкен. Ону республиканың 17 кожуунунга (муниципалдыг районнарга) база үш хоорай округтарынга (Ак-Довурак, Чадаана база Кызылга) эрттирген.

Республикада күскү дүжүт ажаалдазы доозулган 17.10.2019 Республикада күскү дүжүт ажаалдазы доозулган

Республиканың хову-шөлдеринде күскү ажаалда доозулган. Эрткен чылга деңнээрге, 104,4 хуу хөй черден, азы 44 523,6 га шөлден ниити дүжүттү алган.

Тываның Баштыңы хосталгада үнүп келген, хөй ажы-төлдүг кижилерни эдип-чазаары-биле черни аңгылааш, хойларны үзүп бээрин саналдаан 16.10.2019 Тываның Баштыңы хосталгада үнүп келген, хөй ажы-төлдүг кижилерни эдип-чазаары-биле черни аңгылааш, хойларны үзүп бээрин саналдаан
Кызыл. Октябрь 15. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол вторникте эрткен хуралда, хоругдалдан хосталып келген хөй ажы-төлдүг кижилерни “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” регион төлевилелинге киириштирерин саналдаан.

Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен 15.10.2019 Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң чаа социал объектилер киирилдезин сайгарган видеоселектор хуралынга киришпээни дээш, буруузун илереткен.

Тываның Баштыңы республиканы дүрген хөгжүдер программа талазы-биле ажылдарны тодаргай чугаалаан 14.10.2019 Тываның Баштыңы республиканы дүрген хөгжүдер программа талазы-биле ажылдарны тодаргай чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң МИЧ төлээлеринге Москвага сургакчылаашкынын база Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке республиканы дүрген хөгжүдер программаның төлевилелин сайгарган хуралга киришкенин сонуургаткан.

Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң түңнелдери 14.10.2019 Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң түңнелдери

2019 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Чазааның хуралынга “2019 чылдың бирги чартыында Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң дугайында” айтырыгны база 2019 чылдың 9 айларында Тыва Республиканың күрүне программаларын күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдерин чугаалажып көрген.

Тываның Баштыңы, октябрь 11-де, республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 14.10.2019 Тываның Баштыңы, октябрь 11-де, республиканың ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

Октябрь 11-де, Тыва Арат Республиканың Совет Эвилелинге каттышканындан бээр 75 чыл оюн бүгү республикага калбаа-биле демдеглээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның составынга Тываның каттыжып киргениниң 75 чылынга тураскааткан байырлыг хуралда 12.10.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның составынга Тываның каттыжып киргениниң 75 чылынга тураскааткан байырлыг хуралда
Тываның Национал театрынга байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, байырлыг сөстү алган.

РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген 11.10.2019 РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген

Тывада бир дөрбелчин метр чуртталга шөлүнүң өртээ 2019 чылдың IV кварталындан 58 муң рубль болур.

Моол биле Тываның аразынга авиарейстер организастаарынга кызыгаарда агаар оруктарын ажыдар арганы Росавиацияга чугаалажып көрген 10.10.2019 Моол биле Тываның аразынга авиарейстер организастаарынга кызыгаарда агаар оруктарын ажыдар арганы Росавиацияга чугаалажып көрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Москвага чорааш, Росавиацияның удуртулгазы-биле ужуражып, Кызыл аэропорту таварыштыр чурттар аразының авиарейстерин организастаар айтырыгны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы октябрь 10-да РФ-тиң Чазак даргазының удуртканы хуралга киришкен 10.10.2019 Тываның Баштыңы октябрь 10-да РФ-тиң Чазак даргазының удуртканы хуралга киришкен

РФ-тиң Чазак Даргазы Дмитрий Медведев четвергде, Россия Федерациязының чамдык субъектилериниң социал-экономиктиг хөгжүлде программаларының белеткелин сайгарган хуралды эртирген. Сайыттар кабинединиң парлалга-албаны ооң дугайында дыңнаткан. 

Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан 09.10.2019 Чыл эгезинден тура Тывада 3755 кижиниң күш-ажылчы эргелерин тургускан

Экономикада чажыт ажылдаар чорукту кызырар ажылдар Тывада уламчылавышаан. Республиканың Күш-ажыл яамызының медээзи-биле алырга, күш-ажыл керээзи чок, “билдинмес” шалың ап турган 3755 кижини октябрь эгезинге чедир тодараткан.

Тывада арга-арыг өрттериниң саны 2019 чылда кызырылган 09.10.2019 Тывада арга-арыг өрттериниң саны 2019 чылда кызырылган

Тывада эрткен чылга деңнээрге, 2019 чылда арга-арыг өрттери 65 санга кызырылган.

РФ-тиң Чазаа Тывада уруглар садының тудуун доозарынга 100,8 млн рубльди тускайлаан 08.10.2019 РФ-тиң Чазаа Тывада уруглар садының тудуун доозарынга 100,8 млн рубльди тускайлаан
РФ-тиң Чазаа Чырыдыышкын яамызынга Тыва Республиканың Кызылда уруглар садының тудуун 2019 чылда доозар кылдыр 100,8 миллион рубльди аңгылаан.

Тывада иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттанып эгелээн 08.10.2019 Тывада иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттанып эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы иви ажыл-агыйын катап тургузарынче угланган төлевилелди эгелээн. Соңгу чүк ивилерин өстүрүп-көвүдедир ажыл-иштиг өг-бүлелерниң иви ажыл-агыйларын тургузары – ооң сорулгазы.

Путинниң дыштанып турар чери Тыва дээрзин регионнуң Баштыңы бадыткаан 08.10.2019 Путинниң дыштанып турар чери Тыва дээрзин регионнуң Баштыңы бадыткаан

Facebook социал четкиде салган видеода президент Владимир Путинниң дыштанып турары Сибирь тайгазы Тыва дээрзин, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң арынында бадыткаан.

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан 08.10.2019 Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан

Бо чылын үнүш-дүжүт ниитизи-биле эки болган. Ындыг болзажок Улуг-Хем кожуунга агаар-бойдус арай чүдерээн.

Тывага молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдарын көөр 07.10.2019 Тывага молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдарын көөр

Тываның Кадык камгалал яамызы “Ыжык аарыглары-биле демисел” төлевилел чорудуу-биле 2020-2021 чылдарда республиканың эмнелге организацияларынга молекуляр-генетиктиг лабораторияны ажыдар аргаларны өөренип көөр.

Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган 07.10.2019 Тывада «Бүгү-ниити өөредилге – 2019» хемчег доозулган

Республика девискээринде уруглар болгаш элээдилерни өөредилгеже хаара тудуп, ниити билиг чедип алырынга өөреникчилерниң эргелерин камгалаар сорулга-биле 2019 чылдың август 5-тен 30 сентябрь 30-ге чедир «Бүгү-ниити өөредилге-2019» хемчегни чоруткан.

Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан 04.10.2019 Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан

Бо чаа өөредилге чылында Кызылдың Президентиниң кадет училищези чырыткылыг байырлалды демдеглээннер. Дүүн Тываның национал хөгжүм-шии театрынга Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң тургустунганындан бээр беш чыл болганынга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен.

Тыва - «Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар» төлевилелдиң тускай сорулгалыг көргүзүглерин күүседир талазы-биле Россияның мурнуку он регионунуң санында 04.10.2019 Тыва - «Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар» төлевилелдиң тускай сорулгалыг көргүзүглерин күүседир талазы-биле Россияның мурнуку он регионунуң санында

«Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар» төлевилел чорудуу-биле чылдың планын күүседиринге чедир Тыва 4 км хире асфальт-бетон шывыын салыры арткан.

Тыва биле Томск облазының аразынга культура харылзаалары быжыгар 03.10.2019 Тыва биле Томск облазының аразынга культура харылзаалары быжыгар

Регион Чазактары садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал-культурлуг болгаш өске-даа адырларга кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада атты салган.

Культура болгаш уран чүүл адырында башкыларга байыр чедирген байырлал Тывага бир дугаар эртер 03.10.2019 Культура болгаш уран чүүл адырында башкыларга байыр чедирген байырлал Тывага бир дугаар эртер

Октябрь 3-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Башкылар хүнү – профессионал байырлал таварыштыр Тываның культура болгаш уран чүүл адырында өөредилге черлери – Кызылдың уран чүүл колледжизи биле Уругларның уран чүүл школазының башкыларынга ведомство шаңналдарын байырлыг байдалга тыпсыр.

Тывада «Башкымга мөгейиг» акция чоруп турар 03.10.2019 Тывада «Башкымга мөгейиг» акция чоруп турар

Башкылар хүнүнге тураскаадып, республикада сентябрь 26-дан октябрь 11-ге чедир «Башкымга мөгейиг» акция эртип турар.

Тывада гриппке удур 140 муң ажыг кижини тараан 02.10.2019 Тывада гриппке удур 140 муң ажыг кижини тараан

Октябрь эгезинге чедир, Тывада бюджет акша-хөреңгизи-биле гриппке удур тарылгаларны 80,4 хуу чоруткан. Ажыл берикчилериниң хөреңгизи-биле 1200 кижи тарыткан.

Кызыл хоорайда 2019 чылда септээр ужурлуг объектилерде ажылдар доозулган 02.10.2019 Кызыл хоорайда 2019 чылда септээр ужурлуг объектилерде ажылдар доозулган

“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилелдиң бир чугула кезээ - регионнуң орук четкизин эде чаартып септеп-селиири болур.

Тывада мал чемин белеткээринге шылгарааннарга акша шаңналдарын болгаш белектерни тыпсыр 01.10.2019 Тывада мал чемин белеткээринге шылгарааннарга акша шаңналдарын болгаш белектерни тыпсыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2019 чылда мал чемин белеткелинге шылгарааннарны шаңнаарын саналдаан.

Тываның биче сууру – Иймеге биче фермаларны ажылдадыр 01.10.2019 Тываның биче сууру – Иймеге биче фермаларны ажылдадыр

Тываның Чазааның ажыл-чорудулгазының бир чугула кезээнге - республиканың чурттакчы чонунуң түреңги чоруун чавырылдырары хамааржыр. Аңаа даянгаш регионнуң тускай программаларын ажылдап, губернатор төлевилелдерин боттандырып, чонга боттуг дузаны көргүзүп турар.

Тывада тудугларның хемчээли 1,5 катап улгаткан 30.09.2019 Тывада тудугларның хемчээли 1,5 катап улгаткан

2019 чылдың 8 айларында Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Тываның Баштыңы моол авиакомпанияның удуртулгазы-биле Кызыл биле Улан-Батор аразынга агаар аргыштырылгазын организастаар арганы чугаалашкан 28.09.2019 Тываның Баштыңы моол авиакомпанияның удуртулгазы-биле Кызыл биле Улан-Батор аразынга агаар аргыштырылгазын организастаар арганы чугаалашкан

Тыва биле Моолдуң хоорайлар аразынга авиарейстер организастаарының айтырыгларын сайгарар дээш Кызылда келген Моолдуң «Хунну Эйр» авиакомпанияның чиңгине директору Пурэвжал Мунхжаргал-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжынга чаңгыс команда болуп ажылдаарын күзээн 27.09.2019 Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжынга чаңгыс команда болуп ажылдаарын күзээн

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжының бирги хуралынга киришкен. Чазак даргазы депутаттарның ажыл-чорудулгазының эгелээни-биле байырны чедиргеш, парламентиниң амгы составы көскү болгаш билдингир кижилерден тургустунганын демдеглээн.

Кызылдың аэропорту 20 млн. рубльге аэродром техниказын садып алган 26.09.2019 Кызылдың аэропорту 20 млн. рубльге аэродром техниказын садып алган

Тываның кол аэропортунуң тускай машиналар парыгы чаа аэродром техниказы-биле четчелеттинген.

Россияның шериг-төөгү ниитители дайын чылдарында Совет эвилелинге Тываның дузалашканын көргүскен тураскаалды тударынга дузаны көргүзер 25.09.2019 Россияның шериг-төөгү ниитители дайын чылдарында Совет эвилелинге Тываның дузалашканын көргүскен тураскаалды тударынга дузаны көргүзер

Гитлержи фашизм-биле демиселде акы-дуңмалышкы Совет Эвилелинге Тыва Арат Республиканың дузалажып турганын көргүскен “Кызыл коъш” деп тураскаалды Тывага тудар.

Республиканың автомобиль оруктарын экижидер дээш 25.09.2019 Республиканың автомобиль оруктарын экижидер дээш

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оруктар дээрге, экономиктиг хөгжүлдениң үндезини деп айыткан. Ынчангаш республиканың оруктарын "Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар" национал төлевилелиниң чорудуу-биле чогуур байдалга турарын чедип алыр дээш, орук-септелге ажылдарын шынарлыг чорударын орукчулардан негээнин сагындыраал.

«Россияның болуушкуннары» турисчи төлевилелдер мөөрейиниң түңнел кезээнче «Тыва хойнуң эъди» фестиваль кирген 24.09.2019 «Россияның болуушкуннары» турисчи төлевилелдер мөөрейиниң түңнел кезээнче «Тыва хойнуң эъди» фестиваль кирген

Тываның турисчи төлевилелдери «Россияның болуушкуннары» бүгү-российжи профессионал премияның регионнар аразының чадазынга тиилээн.

Тывада «Кадыкшыл оруу» төлевилел уламчылавышаан 24.09.2019 Тывада «Кадыкшыл оруу» төлевилел уламчылавышаан

Чугула херек медицина дериг-херекселдери-биле чүметтинген комплекcтиг тускай транспорттуг эмчилерниң көжүп чоруур бригадазы «Кадыкшыл оруу» губернатор төлевилели езугаар республиканың кожууннарын эргип турар.

Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар программа күүселдезинде Туран хоорай шылгараан 24.09.2019 Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар программа күүселдезинде Туран хоорай шылгараан
Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар регионнуң күрүне программазында бо чылда көрдүнген 102,34 млн рубль-биле ээлчеглиг ажылдарны ноябрь 30-ге чедир кылып доозарын планнаан.

Тываның Баштыңы Кореяның фондузу-биле чугаалажыышкыннарга киришкен 23.09.2019 Тываның Баштыңы Кореяның фондузу-биле чугаалажыышкыннарга киришкен
Көреяның Фондузу-биле чугаалажыышкыннарга Россияны төлээлеп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база кирген.

Тывада инвалидтерге чаа бажың-интернатты тудуп турар 23.09.2019 Тывада инвалидтерге чаа бажың-интернатты тудуп турар

«Демография» национал төлевилелдиң “Улуг назын” программазының Тывада бирги киржикчилери Бүренниң психоневрологтуг бажың-интернады болган.

“Өг-бүле бүрүзүнге бир дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилели 23.09.2019 “Өг-бүле бүрүзүнге бир дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилели

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал угланыышкынныг “Өг-бүлеге бир дээди эртемниг уруг” төлевилелди боттандырып эгелээрин саналдап тура, бирги ээлчегде хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерже кол кичээнгейни углаан.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге халас хөмүр дүжүрүлгезин эгелээн 20.09.2019 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге халас хөмүр дүжүрүлгезин эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Күш-ажыл яамызы база кожуун чагырга даргалары хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге “социал” хөмүр дүжүрүлгезин онза хыналдага алыр кылдыр дааскан. 

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң боттаныышкыны 20.09.2019 “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң боттаныышкыны

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң саналы-биле эгелээн «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилели республика чонунуң үнелелин алган чончу шимчээшкин апарган. Төлевилелди 2016 чылдан боттандырып эгелээнден бээр чаа 416 арат ажыл-агыйлар тургустунуп, дыка хөй аныяктар ажыл-биле хандыртынган.

Тываның Чеди-Хөл кожуунунга одалга сезонун эгелээри 19.09.2019 Тываның Чеди-Хөл кожуунунга одалга сезонун эгелээри

Сентябрьның 19-ка чедир 3 котелду одаарынга белен. Эртенгиниң 9 шактан инженер четкилеринде суг базыышкынын хынап эгелээн, кежээге чедир суг-биле долдуртунар. А сентябрьның 20-де 3 котелду одааш, Хову-Аксы суурнуң социал объектилеринче база чуртталга бажыңнарынче төпчүткен чылыг хандырылгазын бээр.

Тывада социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларны ажылга хаара тудар квота санын көвүдедир 19.09.2019 Тывада социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларны ажылга хаара тудар квота санын көвүдедир

Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларны ажылга тургузар ужурлуг ажыл берикчилеринге квота санын көвүдедир деп турар. Республиканың Чазаа “Социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларга ажылчын олуттарны квоталаарының дугайында” регион хоойлузунче чогуур эдилгени киирерин саналдаан.

Тывада көдээ ажыл-агый кооперативтерин грантылар-биле деткиир 19.09.2019 Тывада көдээ ажыл-агый кооперативтерин грантылар-биле деткиир

Тывада сентябрь 16-дан көдээ ажыл-агый хереглекчилер кооперативтеринге грант тыпсырының конкурузу эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң дугайында чарлаан.

2020 чылда Тывада филармонияның чаа оран-савазын тудуп эгелээр 18.09.2019 2020 чылда Тывада филармонияның чаа оран-савазын тудуп эгелээр

Кызыл хоорайга Валерий Халилов аттыг күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудуп эгелээрин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

«Туваавиа» компания 2019 чылда орулгазын 2,5 катап улгаттырган 18.09.2019 «Туваавиа» компания 2019 чылда орулгазын 2,5 катап улгаттырган
Регионда чүгле чаңгыс авиасөөртүкчү - «Туваавиа» республиканың казна бүдүрүлгезиниң саң-хөө ажыл-агый ажыл-чорудулгазының түңнелдерин Тываның Чазаанга сайгарган.

Тыва дүжүт ажаалдазын октябрь 15-те доозар 17.09.2019 Тыва дүжүт ажаалдазын октябрь 15-те доозар

Тываның ажыл-агыйлары дүжүт ажаалдазынче сентябрь 7-де киргенин Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Республиканың баш бурунгаар социал-экономиктиг хөгжүлде планы-биле көөрге, республиканың көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлери 12,5 муң тонна тараа, 31,4 муң тонна картофель база 3,3 муң тонна ногаа дүжүдүн алыр деп сорулга салдынган.

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы республикада одалга сезонун эгелээриниң дугайында 17.09.2019 Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы республикада одалга сезонун эгелээриниң дугайында

Тываның одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оолдуң дыңнадыы-биле алырга, Кызыл хоорайда бюджет адырының 101 объектилерин база 412 бажыңнарның 23-зин чылыг хандырылгазында кошкан.

Тываның найысылалында Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнүң чаа талазында тудуг ажылдары доозулган 17.09.2019 Тываның найысылалында Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнүң чаа талазында тудуг ажылдары доозулган

Тывада республиканың кол көвүрүүнүң чаа талазында шимчээшкинни ажыткан. Ону тудар ажылдар 2017 чылда эгелээн турган. Эрги көвүрүг-биле чергелештир калбаа 4,5 метр, 408 метр узун чаа көвүрүгнү тудуп доосканы ол.

Тываның Баштыңы Шолбан КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдени күштелдирер арга-хевирлерни бир дугаарында бистиинге шенеп эгелээр» 16.09.2019 Тываның Баштыңы Шолбан КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдени күштелдирер арга-хевирлерни бир дугаарында бистиинге шенеп эгелээр»

РФ-тиң бирги вице-премьери – РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуанов-биле эрткен хуралда Тываның Чазааның 2025 чылга чедир республиканың шапкын хөгжүлдезиниң талазы-биле бөлүк саналдарын калбаа-биле бир дугаар сайгарып чугаалашкан.

Дээди Хуралдың депутаттарынче соңгулдаларны эрткен деп санаан 13.09.2019 Дээди Хуралдың депутаттарынче соңгулдаларны эрткен деп санаан

Бөгүн, сентябрь 13-те, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы 2019 чылдың сентябрь 8-те – Тыва Республиканың девискээринге чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде эрткен соңгулдаларның түңнелдерин үндүрген протоколду шынзыдып, бадылаан.

Ш. Кара-оол: Тывавыстың сайзыралы тус чер чагыргаларының ажылындан дыка хамааржыр 13.09.2019 Ш. Кара-оол: Тывавыстың сайзыралы тус чер чагыргаларының ажылындан дыка хамааржыр

Бөгүн С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга “Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели” ассоциацияның баштаар чериниң улуг хуралы болуп эрткен.

Организацияларының ажык-кончаазынга үндүттен орулга кезээн Тыва үш катап көвүдеткен 12.09.2019 Организацияларының ажык-кончаазынга үндүттен орулга кезээн Тыва үш катап көвүдеткен

Тываның Чазаанга бирги чартык чылда регион бюджединче киирилделерниң түңнелдерин үндүрген. Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң медээзи-биле алырга, эрткен чылга деңнээрге 22,9 хуу хөй, азы 3 млрд. 719,7 млн. рубльди каттышкан бюджетче киирген.

Тываның Баштыңы чаа чыыштың депутаттарынга соңгукчуларның чагыг-сүмелерин күүседир дээш ажылдаарын чагаан 11.09.2019 Тываның Баштыңы чаа чыыштың депутаттарынга соңгукчуларның чагыг-сүмелерин күүседир дээш ажылдаарын чагаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың чаа чыыжында «Чаңгыс демниг России» партиядан депутаттар-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы соңгулдаларда чаңгыс чер-чурттугларының мерген көрүжү болгаш демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен 10.09.2019 Тываның Баштыңы соңгулдаларда чаңгыс чер-чурттугларының мерген көрүжү болгаш демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга сентябрь 9-та телекыйгырыгны кылган.

«Чаңгыс демниг Россия» Тываның Дээди Хуралынче соңгулдаларга бүзүрелдии-биле тиилээн 09.09.2019 «Чаңгыс демниг Россия» Тываның Дээди Хуралынче соңгулдаларга бүзүрелдии-биле тиилээн

Тывада, Дээди Хуралче соңгулдаларда бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдери билдинген.

Школа – амгы үениң төлептиг кижизин кижизидип өстүрер чер болур 06.09.2019 Школа – амгы үениң төлептиг кижизин кижизидип өстүрер чер болур

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда чаа школаның тудуу чазык-чагырганың кичээнгейинде социал объект кылдыр санаттынар.

06.09.2019 Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлыкче улуг ужур-дузалыг орукту байырлыы-биле ажыткан

Сентябрь 5-те Барыын-Хемчик кожууннуң ыраккы Эрги-Барлык суурнуң чурттакчыларынга езулуг байырымныг хүн болган

Тываның Баштыңы: чурттар аразының ужудуушкунунга «Кызыл» аэропорту ажык 02.09.2019 Тываның Баштыңы: чурттар аразының ужудуушкунунга «Кызыл» аэропорту ажык

Россияның Чазааның баштыңы Дмитрий Медведев «Кызыл» чурттар аразының аэропортун ажыдар дугайында айтыышкынга атты август 28-те салган.

Тываның Баштыңы ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган өөреникчилерлиг башкылар-биле ужурашкан 30.08.2019 Тываның Баштыңы ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган өөреникчилерлиг башкылар-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол башкыларның август чөвүлел хуралы бооп турар хүнде, бо чылдың ЕГЭ-зинде эки түңнелдер көргүскен доозукчуларлыг башкылар-биле ужурашкан.

Тывада мал чеминиң белеткели уламчылавышаан 29.08.2019 Тывада мал чеминиң белеткели уламчылавышаан

Республика 92360 га черден (2018 чылдан 17 хуу хөй) мал чеминиң белеткелин чорудуп, 86343 га черде сиген-ширбиилди бөлген.

Тываның онкология эмнелгезинде херелдер-биле эмнээр дериг-херекселди эккелген 29.08.2019 Тываның онкология эмнелгезинде херелдер-биле эмнээр дериг-херекселди эккелген

“Кадык камгалалы” национал төлевилел күүселдези-биле республиканың ыжыктар эмнээр эмнелгезинде, 60 млн рубль өртектиг, “Рокус АМ” херелдер-биле эмнээр дериг-херекселди эккелген.

Чедиишкинниг бурунгаарлаашкын дээш күштерни мөөңнеп, команда-биле ажылдаар 29.08.2019 Чедиишкинниг бурунгаарлаашкын дээш күштерни мөөңнеп, команда-биле ажылдаар

Август 28-те Алдын-Булак этнокультурлуг төпке “Тываның командазы-2030” аныяктарның үшкү шуулганының байырлыг хаашкыны болуп эрткен.

Тываның Баштыңы: республиканың хөгжүлдезин чедип ап, чоннуң амыдырал-байдалын экижидер 28.08.2019 Тываның Баштыңы: республиканың хөгжүлдезин чедип ап, чоннуң амыдырал-байдалын экижидер

Август 27-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа-Хөл кожуунга чедип, социал албан черлериниң кышка белеткелин хынаан.

Антон Силуанов Тываның тудуг объектилериниң дөзевилел-смета документилеринге субсидияны бээрин саналдаан 28.08.2019 Антон Силуанов Тываның тудуг объектилериниң дөзевилел-смета документилеринге субсидияны бээрин саналдаан

Россияның Чазааның даргазының бирги оралакчызы – саң-хөө сайыды Антон Силуанов Тывага тудар болгаш эде чаартыр объектилерниң дөзевилел-смета документилерин белеткээр чарыгдалдарга субсидияны бээрин федералдыг яамыларга саналдаан.

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлге ажыдарын көөр 28.08.2019 Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлге ажыдарын көөр

Россияның Чазааның даргазының бирги оралакчызы – саң-хөө сайыды Антон Силуанов Тывага дүк болбаазырадыр бүдүрүлгени ажыдар айтырыгны өөренип көөрүн көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан.

Тываның найысылалы - Кызылдың аэропортунга делегей сектору ажыттынар 27.08.2019 Тываның найысылалы - Кызылдың аэропортунга делегей сектору ажыттынар

Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсыр дугайында доктаалдың төлевилелин Россия Федерациязының Чазаа белеткээн.

Тываның чурттакчылары үшкү чажы төрүттүнген дээш субсидияны алыр 27.08.2019 Тываның чурттакчылары үшкү чажы төрүттүнген дээш субсидияны алыр

Үшкү база дараазында чаш төл төрүттүнгени дээш өг-бүлеге субсидия бээр төлевилелди боттандырар регионнар санынче Тыва база кирген. Төлевилелде өскерилгени немеп, 12 муң рубль түңнүг пособие алыр регионнар санынче республиканы база кииргенин Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

РФ-тиң Чазааның даргазынга Тываның хөгжүлдезин дүргедедир тускай программаны киирер 26.08.2019 РФ-тиң Чазааның даргазынга Тываның хөгжүлдезин дүргедедир тускай программаны киирер

РФ-тиң Чазааның даргазының бирги оралакчызы – саң-хөө сайыды Антон Силуанов август 23-те Тываның найысылалынга хурал эрттирип тура, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедир хемчеглерни сайгарып көөрү-биле Россияның Чазаандан улуг делегация келгенин чугаалаан.

Тываның Баштыңы эмчилер-биле ужуражылгада республиканың уруглар эмнелгези туттунарын чугаалаан 21.08.2019 Тываның Баштыңы эмчилер-биле ужуражылгада республиканың уруглар эмнелгези туттунарын чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң эң улуг болгаш кол эмнээшкин албан чери - республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң коллективи-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Узбекистанның чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга дугайында чугаалашкан 20.08.2019 Тываның Баштыңы Узбекистанның чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга дугайында чугаалашкан

Новосибирскиде Узбекистан Республиканың Чиңгине консул чериниң делегациязы август 19-та Тывада чедип келген.

Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга даалгаларны берген 16.08.2019 Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга даалгаларны берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчыларын чыып, дүрген күүседир айтырыгларны тодараткан.

Тываның Баштыңы арга-арыг ажыл-агыйларынга өртке удур тускай техниканың дүлгүүрлерин тывыскан 16.08.2019 Тываның Баштыңы арга-арыг ажыл-агыйларынга өртке удур тускай техниканың дүлгүүрлерин тывыскан

Август 15-те Республика хүнүнде, ТР-ниң Чазак бажыңының баарында Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың туктарын байырлыы-биле көдүрген.

Шолбан Кара-оол: Тываның амгы төөгүзүнде балалбас истерни арттырган чаңгыс чер-чурттугларывыска 15.08.2019 Шолбан Кара-оол: Тываның амгы төөгүзүнде балалбас истерни арттырган чаңгыс чер-чурттугларывыска

Тыва Республика хүнүн доктаадып тургускандан бээр 20 чылынга, Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылы кылдыр чарлаанынга тураскааткан байырлыг хуралда республиканың улус ажыл-агый адырында көскү чедиишкиннерни көргүскен мурнакчылар, идепкейжи аныяктар база күш-ажылдың хоочуннары, күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчылары, билдингир политиктер чыылган.

Национал сорулгаларны чедип алыр дээш 14.08.2019 Национал сорулгаларны чедип алыр дээш

Август 14-те, С.Пюрбю аттыг улусчу чогаадылга бажыңынга, хөй-ниити организацияларының киржилгези-биле “2019 чыл – национал сорулгаларны чедип алырының оруунда” деп деп шуулган болуп эрткен.

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы 13.08.2019 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнадыы

2019 чылдың сентябрь 8-те – чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тыва Республикада 61 төлээлекчи органче соңгулдалар болуп эртер:

Тываның Баштыңы чоокку ажыл хонуктарының кол айтырыгларын айыткан 12.08.2019 Тываның Баштыңы чоокку ажыл хонуктарының кол айтырыгларын айыткан

Август 12-де Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, чоокку ийи неделяның кол айтырыгларынче кичээнгейни углаан.

Август 23-25 хүннеринде Кызылга, «Тыва Экспо – 2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкын болуп эртер 12.08.2019 Август 23-25 хүннеринде Кызылга, «Тыва Экспо – 2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкын болуп эртер

2019 чылдың август 23-25 хүннеринде, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге «Тыва Экспо-2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкынны эрттирер.

Тывага эрткен «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген 11.08.2019 Тывага эрткен «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген

«АрМИ-2019» делегейниң армейжи оюннарының Тывага эрткен “Шериг ралли” делегей маргылдаазының түңнелдерин үндүрген.

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чону-биле 09.08.2019 Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чону-биле

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Улуг-Хем кожууннуң Чодураа, Торгалыг, Арыг-Бажы, Арыг-Үзүү суурларның чурттакчы чону-биле Чааты сумузунда ужурашкан.

Террорга удур комиссия болгаш оперативтиг штабтың хуралында Тывага эртер соңгулдалар үезинде айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларны сайгарган 09.08.2019 Террорга удур комиссия болгаш оперативтиг штабтың хуралында Тывага эртер соңгулдалар үезинде айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларны сайгарган

Соңгулдалар белеткелиниң база чорудуунуң үезинде хөй-ниитиниң корум-чурумун тудуп, кижилерниң айыыл чок чоруун эрге-чагырга хандырар.

Тываның Баштыңы «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи-биле ужурашкан 08.08.2019 Тываның Баштыңы «Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи-биле ужурашкан

«Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңының чогаадыкчы коллективи боттарының ажыл планын база чаа төлевилелдерин таныштары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

 Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң планы 08.08.2019 Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң планы

Культура-массалыг хемчеглер 
Август 14 – Улусчу чогаадылга бажыңынга 11.00 шакта “Национал төлевилелдер – кижи бүрүзүнге” республиканың хөй-ниити албан черлериниң шуулганы

Кышка белеткел – хүннүң чугула айтырыы 07.08.2019 Кышка белеткел – хүннүң чугула айтырыы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың стратегтиг чугула бүдүрүлгези – “Тываэнерго” акционерлиг ниитилелдиң ажылдакчылары-биле ужурашкан.

Тыва Республиканың девискээринге эртер соңгулдаларга 6 партия киржир 06.08.2019 Тыва Республиканың девискээринге эртер соңгулдаларга 6 партия киржир

2019 чылдың сентябрь 9-та Россияга аңгы-аңгы деңнелдиң соңгулдалары болуп эртер. 17 российжи регионнарның хоойлужудулга органнарынче депутаттар соңгулдалары база болур. Ооң аразында Тыва Республиканың Дээди Хуралынче (парламентизинче) депутаттарны сентябрь 8-те чоннуң шилилгези-биле бадылаар.

Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа талазы-биле хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен 02.08.2019 Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа талазы-биле хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен

Август 1-де Кызылга, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директору Константин Цицин база күрүне корпорациязының хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашинның киржилгези-биле, эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан өскээр көжүрүлде программазының күүселдезинге хамаарыштыр хурал болуп эрткен.

Тыва Иркутск облазындан уругларны уткуп алган 01.08.2019 Тыва Иркутск облазындан уругларны уткуп алган

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Светлана Ощепкова баштаан “Юность” уруглар лагериниң кижизидикчилери, аныяк армейжилер, Кижизидилге, корум-чурум профилактиказының төвүнден команда Иркутскдан ужуп келген оолдар, уругларны «Иркутск, Тыва сээң-биле!» чылыг сөстер-биле уткуп алган.

Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң чидиг айтырыгларын бөлүктээн 31.07.2019 Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң чидиг айтырыгларын бөлүктээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың элээн каш суурларын эргээн соонда, тус черлерниң чонун дүвүреткен элээн каш чидиг айтырыгларны бөлүктээн.

Тывага эртер «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының киржикчилерин уткаан 31.07.2019 Тывага эртер «Шериг ралли-2019» делегей маргылдаазының киржикчилерин уткаан

Июльдуң 30-де «Шериг ралли-2019» маргылдааның делегей чадазының киржикчилерин “Азия төвү” тураскаалдың чанынга байырлап уткаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннарын эргип турар 30.07.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннарын эргип турар

Эрткен дыштаныр хонуктарда Бай-Тайга кожуунга чорааш, июль 12-де орук-озал ондаанга бичии уругларын болгаш улуг кижилерин чидирген кижилерниң төрелдеринге ужуражыры-биле Шуй суурга кирген.

Республиканың хемнер-сугларының улгатканы-биле Тываның девискээринде оруктарның база көвүрүглерниң байдалы 29.07.2019 Республиканың хемнер-сугларының улгатканы-биле Тываның девискээринде оруктарның база көвүрүглерниң байдалы

Июльдуң 13-тен 6 кожуун девискээрлеринде: Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Өвүр база Улуг-Хемде онза байдал чуруму күштүг.

Август 4-тен 10-га чедир Кызылга «Шериг ралли» мөөрейниң делегей чадазы болуп эртер 29.07.2019 Август 4-тен 10-га чедир Кызылга «Шериг ралли» мөөрейниң делегей чадазы болуп эртер

Август 4-тен 10-га чедир Кызыл хоорайга эртер «Шериг ралли» армейжи делегей оюннары–2019 мөөрейниң делегей чадазынга республиканың өөредилге организацияларының аныяк армейжилери база киржир.

Тываның Баштыңы РФ субъектилериниң дээди албан-дужаалын ээлээн кижилерниң семинар-хуралында киржип турар 26.06.2019 Тываның Баштыңы РФ субъектилериниң дээди албан-дужаалын ээлээн кижилерниң семинар-хуралында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң субъектилериниң дээди албан-дужаалдыг кижилеринге “Автооруктарның национал четкизин хөгжүдери база айыыл чок орук шимчээшкинин организастаарының дугайында” деп темалыг РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң семинар хуралында киржип турар.

”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны 25.06.2019 ”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны

”Чурттап турар суурум” губернатор төлевилелин күүседири-биле, республиканың көдээ черлерин хөгжүдеринче угланган чоннуң эң эки эгелээшкиннери дээш бичии суурлар аразынга конкурсту 2018 чылда чарлаан турган.

Тываның малчыннары малын кыргып турар  24.06.2019 Тываның малчыннары малын кыргып турар

Тываның мал ажыл-агыйлары ам ийиги неделяда кыргылдазын уламчылап турар.

ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн 21.06.2019 ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн

Республикада ийи муң ажыг доозукчулар ЕГЭ шылгалдаларын бо чылын дужааган.

Тываның Баштыңы: Президентивистиң “дорт шугумнары” - амыдыралдың кайы-даа адырында ажыл-чорудулганы хандыр көөрүнге көскү көргүзүг 21.06.2019 Тываның Баштыңы: Президентивистиң “дорт шугумнары” - амыдыралдың кайы-даа адырында ажыл-чорудулганы хандыр көөрүнге көскү көргүзүг

Июнь 20-де Россияның Президентизи-биле эрткен дорт шугумга хамаарыштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын илереткен:

Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды-биле ужурашкан 20.06.2019 Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин «Экология» национал төлевилелде республиканың киржилгезиниң дугайында айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Россияның Президентизи дорт эфир үезинде чоннуң айтырыгларынга харыылаар 20.06.2019 Россияның Президентизи дорт эфир үезинде чоннуң айтырыгларынга харыылаар

2019 чылдың июнь 20-де, Москваныы-биле 12.00 шакта, «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир» телеканалдарның, «Маяк», «Вести FM» база «Радио России» радиостанцияларның дорт эфиринге «Владимир Путин-биле дорт шугум» деп чылдың эртип турар тускай программа болуп эртер.

Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер 19.06.2019 Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер

2019 чылдың июнь 19 база 20 хүннеринде Тыва Республиканың ниити өөредилге организацияларында 9 класстарның доозукчуларынга байырлыг чыскаалды база 11 (12) класстарга доозукчунуң кежээлерин организастыг эрттирери-биле

Тываның Баштыңы Москвада РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралында киржип турар 18.06.2019 Тываның Баштыңы Москвада РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада ажыл-албан аайы-биле сургакчылап турар.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен 18.06.2019 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң ээлчеглиг чаа чадазы эгелээн. Чон чыыжынга ажыл чок чаңгыс чер-чурттугларындан шилип алганы 103 өг-бүле ооң кежигүннери болган.

Тывада тарылга кампаниязы доозулган 17.06.2019 Тывада тарылга кампаниязы доозулган
Июнь 15-де Тываның шупту кожууннары тараа база мал культураларының тарылгазын дооскан.

Тываның кожууннарында өзүлдениң точкаларын стратегтиг сессияларда тодарадыр 17.06.2019 Тываның кожууннарында өзүлдениң точкаларын стратегтиг сессияларда тодарадыр

Бо чылын Тываның Чазааның кожууннарга эртер отчет кампаниязын стратегтиг сессия хевирлиг чорудар.

Тывада 215 кижи профильдиг математика ЕГЭ-зин дужааган 17.06.2019 Тывада 215 кижи профильдиг математика ЕГЭ-зин дужааган

Тываның школаларында күрүне шылгалдаларының кол үе-чадазы доозулган.

Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн 14.06.2019 Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн

Тываның Чазаа Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанынга тураскааткан хемчеглер белеткээр оргкомитеттиң ажылчын бөлүктер составын бадылаан.

Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.06.2019 Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Черби суурда Орус музей ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган 13.06.2019 Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган

Россия Федерациязының Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де “2024 чылга чедир Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыгларының дугайында” № 204 чарлыы-биле бадылааны

Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер 13.06.2019 Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер

Тываның Чазаа чыл дургузунда кылган ажылын чурттакчы чонга илеткээр арга-хевирден ойталаан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң орнунга, кожууннар активи-биле стратегтиг сеесияларны - регион трендизи таварыштыр муниципалеттерниң хөгжүлде көргүзүглерин хевирлээр аргаларны сайгарып чугаалажырын саналдаан.

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2019 Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
 Бүгү чурттуң кол күрүне байырлалы – Россияның хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен 11.06.2019 Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Московский комсомолец» солунга аалдап четкен.

2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг 11.06.2019 2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның Чазаа бо чылын Моол-биле кызыгаар зоназынче кирериниң чуруму чымчаарынга идегеп турар.

Кызылдың аэропорту 2019 чылда делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас 10.06.2019 Кызылдың аэропорту 2019 чылда делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның кол агаар эжии - Кызылдың аэропорту бо чылын делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол, субботада Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунга (ПМЭФ) киржип тура, ооң дугайында дыңнаткан.

Тывада часкы хову ажылдары 10.06.2019 Тывада часкы хову ажылдары

Республикада 14437 га шөлде азы планның 98 хуузу хире черде тараа культураларын: кызыл-тасты – 11288 га, арбайны – 1393 га, суланы – 1623 га, чиңге-тарааны – 133 гада тараан.

Шолбан Кара-оол Шериг-медицина академиязында эмнедип чыдар оолга ужурашкан 10.06.2019 Шолбан Кара-оол Шериг-медицина академиязында эмнедип чыдар оолга ужурашкан

Хирургия, офтальмология база отоларингологияның шериг клиниказының начальнигиниң бодунуң хайгааралы-биле аарыг кижиге нарын кезиишкинни кылган.

Тывада 2019 чылдың январь-апрельде кем-херек үүлгедиишкини 19,6 хуу кызырылган 10.06.2019 Тывада 2019 чылдың январь-апрельде кем-херек үүлгедиишкини 19,6 хуу кызырылган

Республиканың иштики херектер органнары-биле улусчу дружиналарның кады чоруткан хемчеглериниң ачызында, хөй-ниити черлеринде оперативтиг байдал экижип,

Мал көвүдедип өстүрер төптүң тускай эртемниглери ажыл-агый аайы-биле Тывада келген 06.06.2019 Мал көвүдедип өстүрер төптүң тускай эртемниглери ажыл-агый аайы-биле Тывада келген

“Мал-маган көвүдедип-өстүрер кол төп” АН-ның чиңгине директору Шеметюк Сергей Александрович, директорнуң уксаажыдылга ажылының талазы-биле оралакчызы Турбина Ирина Сергеевна 2019-2023 чылдарда республикага мал ажылының уксаажыдылга баазазын тургузарынга дуза кадар дээш Тывага кээп чораан.

Тываның Кадык камгалал яамызының кичээнгейинде - «Кадыкшыл маршруду” губернатор төлевилели 06.06.2019 Тываның Кадык камгалал яамызының кичээнгейинде - «Кадыкшыл маршруду” губернатор төлевилели

Эрткен чылын көдээ суурларны хөгжүдер программа күүселдезинче “Кадыкшыл маршруду” төлевилелди угландырган.

Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар 05.06.2019 Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгалыкчы инициативаны деткиири” национал төлевилел-биле республика найысылалында

Тываның Баштыңы 2018 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээн 05.06.2019 Тываның Баштыңы 2018 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээн

Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг депутаттар! 
«Тыва Республиканың Баштыңы – Тыва Республиканың Чазааның Даргазының статузунуң дугайында»

Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен 04.06.2019 Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым 04.06.2019 Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан 04.06.2019 Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан 03.06.2019 Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Чазааның отчедунуң дугайында: республика хөгжүлдезиниң айтырыгларын кады ажылдап кылган бис 03.06.2019 Дээди Хуралдың даргазы Тываның Чазааның отчедунуң дугайында: республика хөгжүлдезиниң айтырыгларын кады ажылдап кылган бис

Май 31-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Росавиация субсидия бээр даңзыже Кызыл-Москва-Кызыл рейсти киирген 03.06.2019 Росавиация субсидия бээр даңзыже Кызыл-Москва-Кызыл рейсти киирген

2019 чылдың июнь 6-дан эгелеп Кызыл - Москва аразынга дорт авиарейс ажыттынар. Чиигелделиг улуска билет өртээ 6100 рубль.

«Чаңгыс демниг Россия» баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген 31.05.2019 «Чаңгыс демниг Россия» баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген

«Чаңгыс демниг Россия» партия Тыва Республиканың Дээди Хуралынче база муниципалдыг тургузугларның Төлээлекчилер хуралдарынче кандидаттарны шилээн баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген.

Тываның Баштыңы РФ-тиң агаар-космиктиг күштериниң кол командалыкчызының оралакчызы-биле регион авиациязын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 30.05.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң агаар-космиктиг күштериниң кол командалыкчызының оралакчызы-биле регион авиациязын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Россияның агаар-космиктиг күштериниң кол командылакчызының оралакчызы, генерал-майор Забит Хеирбеков ажыл албан аайы-биле Тывада келген.

Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүннерин тодараткан 30.05.2019 Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүннерин тодараткан

Тываның турисчи кол болуушкуннарының бирээзи – малчыннарның Наадым байырлалы бо чылдың июль 13-14 хүннеринде болуп эртер.

Тываның Баштыңы Кызыл кожуунга «муниципалдыг шакты» эрттирген 29.05.2019 Тываның Баштыңы Кызыл кожуунга «муниципалдыг шакты» эрттирген

Май 27-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң активи-биле ужуражып, муниципалдыг шакты эрттиргеш, кожуун хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарган.

Шолбан Кара-оол Тывага РФ-тиң Чазак делегацияның ажылының түңнелдерин «Интерфакска» интервьюзунда чугаалаан 29.05.2019 Шолбан Кара-оол Тывага РФ-тиң Чазак делегацияның ажылының түңнелдерин «Интерфакска» интервьюзунда чугаалаан

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан РФ-тиң Чазак делегациязы май айда Тывага кээп чораан. Даргалар регионда экономиктиг байдалды хандыр өөренип, республиканы хөгжүдеринге боттарының арга-сүмелерин берип, ол ажылдың үре-түңнелдери “саазын кырынга” артпазын аазаан.

Тываның Баштыңы часкы хову ажылдарын дүргедедирин чер ажыл-агыйларындан негээн 28.05.2019 Тываның Баштыңы часкы хову ажылдарын дүргедедирин чер ажыл-агыйларындан негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы хову ажылдарын узатпас кылдыр көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлерин кыйгырган.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң комплекстиг планының ажылчын хевиринде 169 инвестиция төлевилелдери кирген 28.05.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң комплекстиг планының ажылчын хевиринде 169 инвестиция төлевилелдери кирген

Эрткен неделяда, Россия Чазааның даргазының бирги оралакчызы Антон Силуановтуң деңнелинге болган хуралда, 2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг дүрген хөгжүлде планының төлевилелин сайгарып көрген.

Тывада хой ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрген 28.05.2019 Тывада хой ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрген
Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйларында мартта эгелээн мал оолдаашкыны доозулган.

Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң хайгаарал чөвүлелиниң хуралын эрттирген 27.05.2019 Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң хайгаарал чөвүлелиниң хуралын эрттирген

Бирги өөредилге ротазының 41 кадеттери - Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң бирги доозукчулары болур. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртканы КПКУ-нуң хайгаарал чөвүлелиниң ээлчеглиг хуралында оолдарның чедиишкиннерин, ЕГЭ-ге белеткелди, дужаап кирер дээди өөредилге черлерин шилээниниң дугайында чугаалаашкан.

Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуановтуң хуралында киржип турар 24.05.2019 Тываның Баштыңы Россияның саң-хөө сайыды Антон Силуановтуң хуралында киржип турар

"Делегей кооперациязы болгаш экспорт", "Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү болгаш ажылче хаара тударын деткиири”, “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткиири” деп үш национал төлевилелдер күүселдезиниң айтырыгларын сайгарган хуралда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип турар.

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар 24.05.2019 РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының төлээлери Тыва Республикада харылзааның ачы-дузаларын хандырар дээш аңгы-аңгы шиитпирлерни тыварын планнаан.

Күрүне статистиказының федералдыг албаны Тываның хөгжүлдезиниң дугайында элээн хөй медээлерни чыгган 24.05.2019 Күрүне статистиказының федералдыг албаны Тываның хөгжүлдезиниң дугайында элээн хөй медээлерни чыгган

Россия Чазааның делгециязы-биле республикаже кээринге белеткенип тура, күрүне статистиказының федералдыг албаны Тыва Республика дугайында ховар дээн хөй медээлерни чыып алган.

РФ-тиң Чазак делегацияның ажыл-чорудулгазының түңнелдери саазын кырынга артпас 23.05.2019 РФ-тиң Чазак делегацияның ажыл-чорудулгазының түңнелдери саазын кырынга артпас
Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан Россия Чазааның делегециязының республикага ажыл-албанының түңнелдери саазын кырынга артпас.

Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур 23.05.2019 Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур

Максим Орешкин Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин сайгарган үнүүшкүннүг хуралды удуртуп эрттирген.

Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн 22.05.2019 Тываның биче бизнезинге чээли бээриниң тускай чурумун тургузарын Россияның банкыларынга сүмелээн

Банкылар Тываның биче болгаш ортумак бизнезинге чээли бээриниң арга-хевирин өскерткен тускай программаны ажылдап кылыр ужурлуг.

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан 21.05.2019 РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинниң федералдыг яамылар удуртукчулары-биле кады эрттирген үнүүшкүннүг хуралының өзек айтырыы регионнуң чиг-эт баазазын болбаазырадыры-биле холбаалыг Кызыл – Курагино демир-оруун тудары болган.

Май 20-де Тывада, РФ-тиң эконоктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан чазак делегациязының киржилгези-биле үнүүшкүннүг хурал болуп турар 20.05.2019 Май 20-де Тывада, РФ-тиң эконоктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан чазак делегациязының киржилгези-биле үнүүшкүннүг хурал болуп турар

Федералдыг яамылар болгаш ведомстволарның ажыл-агый программазы элээн каш хемчеглерни хаара туткан, чымыштыг:

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген 20.05.2019 Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин май 18-те Тываның найысылалында чедип келген.

Тывада бичии суур бодунуң гидроэлектростанциязын ажылдадырынга белеткенип турар 17.05.2019 Тывада бичии суур бодунуң гидроэлектростанциязын ажылдадырынга белеткенип турар

Тывада чылыг дүшкени-биле чергелештир, бедик даглыг Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг суурда биче ГЭС тудуу катап эгелээн.

Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында 16.05.2019 Тыва парламентиниң вице-спикери РФ-тиң сайыды Максим Орешкинниң ажыл албан аайы-биле келириниң дугайында

Республиканың социал-экономиктиг планын дүрген ажылдап кылырынга Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызындан делегацияның Тывага келири салдарны чедирер ужурлуг.

Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан 15.05.2019 Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан

Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионда мал ажыл-агыйын хөгжүдериниң база көдээ ажыл-агый продукциязын көвүдедириниң аргаларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада арга-арыг өрттери чок 15.05.2019 Тывада арга-арыг өрттери чок

Регионнуң диспетчер албанының 2019 чылдың май 14-те 18.15 шакта дыңнадыы-биле алырга, Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээрлеринде өөскүп турар өрттер бүрүткеттинмээн.

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр 15.05.2019 “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр

Чаа арат ажыл-агыйларын тургузуп, көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче, чижээ, техника, садыглаар дериг-херексел, автолавка дээн ышкаш шимчеп чоруур садыглар садып алырынга, кооператив кежигүннеринден продукция садып алырынга акша-хөреңгини тускайлаан.

Тываның Баштыңы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.05.2019 Тываның Баштыңы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыдык Бай-Тайганы 13 дугаар чыл дагаан езулалга киришкен. Дагылга соонда Бай-Тайга кожууннуң элээн каш чурттакчылары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн 14.05.2019 Тываның Баштыңы училище доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринге профөөредилгезин уламчылаар аргаларны болгаш байдалды тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол техниктиг мергежилдерге эртем-билиглиг кадрлар белеткээрде үзүктел чок өөредилгениң «колледж – вуз» системазын хандырар херек деп санаан.

Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн 14.05.2019 Тывада «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел боттанып эгелээн

Республика девискээринде «Араттарны деткиир системаны тургузары болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилелдиң хемчеглери боттанып эгелээнин Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге дыңнаткан.

Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында 14.05.2019 Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында

Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының, Тываның чумага удур станциязының, Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң эпидемиолог эмчилери база тус чер эрге-чагырга органнарының харыысалгалыг ажылдакчылары кирген команда Өвүр, Мөңгүн-Тайга база Тес-Хем кожууннарның чурттакчы чонунда тайылбыр ажылын чорудуп турар.

Тывада часкы хову ажылдарының дугайында 13.05.2019 Тывада часкы хову ажылдарының дугайында
Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери дараазында организастыг база белеткел ажылдарын чоруткан:

Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген 13.05.2019 Тываның Чазаа узун дыштаныр хүннерниң түңнелин үндүрген

Майның узун дыштаныр хонуктары доозулган. Май 13-те Чазакка эрткен видеоселектор хуралында Май 1 биле 9-туң байырлал хемчеглери организастыг эрттип, хөй чонну – 84700 кижини (бүгү республикада) хаара тутканын дыңнаткан.

Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан 13.05.2019 Тывада арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум уламчылавышаан
2019 чылдың май 1-ден 21-ге чедир Тыва Республиканың девискээринде арга-арыгже кирерин хораан өртке удур онза чурум чоруп турар.

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2019 Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым база республиканың аалчылары! Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен.

Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган 08.05.2019 Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилээн шериглерниң Кызылда тураскаалынга боодал чечектерни салган

Май 8-тиң бирги чартыында, Ада-чурттуң Улуг дайынында тиилекчи шериглерниң тураскаалынга боодал чечектерни салыр езулал болуп эрткен.

Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар 08.05.2019 Тывага эртер Тиилелге чыскаалын Интернетке дорт дамчыдар

Тыва Республиканың Чазаа доктаамал кады ажылдап чоруур эштежилгелери - «Тува 24» телеканал, Информастыг технологиялар төвү, «Тывахарылзааинформ» АН, РЦТО-биле май 9-та Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан чыскаалдың онлайн-дамчыдылгазын чорудар.

Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен 08.05.2019 Тываның Баштыңы “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 7-де, Россияның 83 регионунга база 23 даштыкы чурттарга эрткен “Тиилелгениң диктантызы” акцияга киришкен.

Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр 07.05.2019 Тывада эрге-хоойлу культуразын бедидер талазы-биле күрүне политиказының концепциязын ажылдап кылыр

Тыва Республиканың Конституция хүнүнге тураскаадып “Тыва Республикада эрге-хоойлу культуразын бедидериниң дугайында” деп эртем-практиктиг конференция Тываның Чазак бажыңынга болуп эрткен.

Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини 01.05.2019 Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым!

Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан 30.04.2019 Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан

Тываның муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары майның узун дыштаныр хонуктарында ажылдаар. Тываның чону майның 1-ден 6-га база 9-тан 12-ге чедир дыштаныр.

Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок 30.04.2019 Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок

Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде 2019 чылдың апрель 28-тиң хүнү-биле алырга, чаңгыс-даа өрт болбайн турар.

Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн 30.04.2019 Тывада саргыга ызырткан кижилерниң саны көвүдээн

Саргы энцефалиди. Саргыга ызырткан кижилерниң саны эрткен неделяга деңнээрге 60,3 хуу (68 кижи) көвүдээн,

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген 30.04.2019 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызынга республиканың үрезин фондузун тургузар даалганы берген

Республиканың үрезин фондузун тургузар көдээ ажыл-агый бүдүрүрүлгезин шилип тывар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга Тываның Баштыңы берген. Тывага үрезин шыгжаар дериг-херексел болгаш технологиялар садып алыр тускай акша-хөреңгини шилип алган ажыл-агыйга бээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 30.04.2019 МАЙ 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Май 1-де
10.00 шакта Арат шөлүнге ажылчын мергежилдерниң "Аныяк профессионалдар" делгелгези («Студент Арбат» мастер-класстар, делгелге-ярмаркалар) .

Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен 29.04.2019 Тываның Баштыңы школалар директорларының чөвүлел хуралынга киришкен

Апрель 26-да, Кызылдың транспорт техникумунга эрткен Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң чанында Өөредилге албан черлериниң директорлар чөвүлелиниң хуралында «2019 чылдың 1-ги кварталында назы четпээннер ортузунда корум-чурум үрээшкининге удур профилактика” деп теманы сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан 29.04.2019 Тываның Баштыңы май байырлалдарын организастыг эрттирерин дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май байырлалдарын организастыг эрттирерин хандырар даалганы берген. Ажылчы чон 10 хонук дыштаныр.

Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар 29.04.2019 Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар

Апрель 27-ге чедир, Кызылдың төп кудумчуларында Социалистиг күш-ажылдың маадырларының, алдар-аттыг ажылдакчыларның, бүдүрүлгелерниң тергииннериниң, чурттакчылыг черлерниң хүндүлүг хамаатыларының фоточуруктарын аскан.

Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн 26.04.2019 Тывада соңгулда системазының 25 чылын демдеглээн

Четвергде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага албан ажылындан келген дораан, республиканың соңгулда системазының 25 чыл болганынга тураскааткан байырлыг хуралга киришкен.

Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31 26.04.2019 Кызылдың президентиниң кадет училищезинче чыылда эгелээн. Документилер дужаарының сөөлгү хүнү - май 31

Кызылдың президентиниң кадет училищези кадет училищезинче кирер күзелдиг кандидаттарның ада-иезинден (хоойлу езугаар төлээлеринден) документилерни апрель 15-тен май 31-ге чедир хүлээрин, kzpku.mil.ru сайтыда дыңнаткан.

2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген 25.04.2019 2019 чылда “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң составынче таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр мурнады боттандырар төлевилелди киирген

Тыва Республиканың Чазааның №398 доктаалы-биле “2018-2022 чылдарда хоорай хүрээлелин хевирлээри” регионнуң күрүне программазын бадылаан.

Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан 25.04.2019 Тывада өртке удур онза чурумну май 21-ге чедир узаткан

Тыва Республиканың Бойдус яамызының арга-арыг камгалап-хайгаарар килдизиниң начальниги Михаил Середкин, республика яамызы доктаалдың төлевилелин ажылдап кылгаш регион чазаанче киирген деп, TMG-ге дыңнаткан.

Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр 24.04.2019 Тывада бир бөрүнү узуткааны дээш аңчы кижиге дөрт муң рубльди бээр
Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы бир бөрүнү узуткааны дээш дөрт муң рубльди бээрин Контактыда албан езузунуң арынында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн 24.04.2019 Тываның Баштыңы майның дыштаныр хонуктарында чажыт арага садып турарлар-биле демиселди күштелдирерин негээн

Эрткен неделяда Тывага 2,8 муң литр чажыт арага продукциязын садыг-саарылгадан хавырган. Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң медээзи-биле алырга, чедери берге Тожу кожууннуң оруунга кандыг-даа документилер чокка арага сөөрткен 4 микроавтобусту туткан.

 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн 23.04.2019 Тываның Бии-Хем кожууну республиканың аът чарыжынга тергиидээн

Республиканың 26-гы аът чарыжы Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның чоогунга болуп эрткен. Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан 400 ажыг чүрүрүктерни аңаа салган.

Тываның Баштыңы республиканың чурттакчыларынга от-биле оваарымчалыг болурунче кыйгырган 23.04.2019 Тываның Баштыңы республиканың чурттакчыларынга от-биле оваарымчалыг болурунче кыйгырган

Тывада бүрүткеттинген 18 хову өрттериниң 14-үнде кижилер буруулуг. РФ-тиң ОБЯ республикада эргелели регион баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан 23.04.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлдезиниң комплекстиг планының төлевилелин белеткээри адакталганын дамчыткан.

Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан 22.04.2019 Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының база Тыва Республиканың Чазак Аппарадының Аныяктар болгаш КХО херектериниң талазы-биле департаментизи Тыва Республиканың Аныяктар Чазааның VI составын хевирлээр дээш, конкурсту чарлаан.

Бо чылын Тываның Кадык камгалал яамызы 2500 хире уругну санаторлуг-курорт организацияларынга дыштандырар 20.04.2019 Бо чылын Тываның Кадык камгалал яамызы 2500 хире уругну санаторлуг-курорт организацияларынга дыштандырар

Бо чылдың май 1-ден ноябрь 15-ке чедир, диспансер учедунда хоочураан аарыгларлыг 900 ажыг уругну Хакас Республика биле Красноярск крайның санаторлуг-курорт организацияларынче аъткарар.

Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында 20.04.2019 Тываның Тудуг яамызы аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны көжүрер программа чорудуунуң дугайында
2013-2017 чылдарда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа херек кырында, апрель 19-туң байдалы-биле, 50 хуу күүсеттинген.

Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан 19.04.2019 Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан

«Бо чылын тудуг сезону чымыштыг-ла болур боор. “Өөредилге хөгжүлдези” күрүне программазы-биле, чүгле уруглар садарынга безин 800 ажыг олутту тудуп, немей ажыдары көрдүнген.

Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн 19.04.2019 Тывада республика баштыңының чанында демография талазы-биле чөвүлел бодунуң ажылын эгелээн

Мартта тургустунган Тываның Баштыңының чанында Демография политиказының талазы-биле чөвүлелдиң бирги хуралында, регионда демография болгаш миграция байдалының дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан.

Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр 18.04.2019 Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан хемчеглер планы-биле делгелгени кады организастаар дээн саналын моол тала хүлээп алган.

Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар 18.04.2019 Тываның биче комплектилиг школаларынга көжүп чоруур лабораторияларны ажыглаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң Өөредилге яамызының профильдиг кабинеттер чок школаларга физика, химия база биологияның көжүп чоруур лабораторияларын тургузар дугайында саналын деткээн.

Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн 17.04.2019 Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн

Одалга сезону бир ай болгаш доостур-даа болза, Тываның эрге-чагыргазы дараазында компанияга белеткелди эгелээн.

Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 17.04.2019 Тыва чурагайлыг теледамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Амгы үеде республиканың чурттакчылыг черлериниң 99,17 хуузу чурагайлыг теледамчыдылганы көрүп турар.

Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан 16.04.2019 Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ийи кол айтырыгже онза кичээнгейни углаарын чер ажылдыгларга айыткан.

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан 16.04.2019 Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан

Бо хүнге чедир шээр малдың 399229 баш чаш төлүн камгалап алган, азы төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан (неделяда – 67 444 баш чаш төл немешкен):

Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган 16.04.2019 Тываның Баштыңы шөлдерге кургаг оът-сиген өрттеткен дээш харыысалга барын сагындырган

Тывада өрт айыылының үези эгелээнден бээр 3 арга-арыг өрттери болган. Өрт өскээн дораан-на оларны өжүргенин арга-арыг камгалалы дыңнаткан.

Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн 16.04.2019 Тывада девискээрлерни чаагайжыдар часкы субботниктер эгелээн

Тывада девискээрлерни чаагайжыдып, арыглап аштаар чаңчыл болу берген субботниктер бо удаада суурлар кудумчулары база шөлдер-биле кызыгаарлаттынмас.

Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген 16.04.2019 Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген

2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедириниң комплекстиг хемчеглерин ажылдап кылыр айтырыг - хүннүң чугула айтырыы болуп артпышаан.

"Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр 16.04.2019 "Енисей Сибири" деп 32 инвестиция төлевилелдериниң 10-у Тывага хамааржыр

Россияның премьер-министри Дмитрий Медведевтиң ат салганы “Енисей Сибири” комплекстиг инвестиция төлевилелдериниң (КИТ) үш хире кезии Тываның төлевилелдери болур.

Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан 15.04.2019 Республика чазааның даргазының оралакчызында Валентин Енданны томуйлаан
Валентин Ендан агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдези дээш харыылаар. Тываның көдээ ажыл-агый сайыдынга ажылдап чораан, амгы үеде Кызыл кожууннуң удуртукчузу Валентин Ендан республика чазааның даргазының оралакчызынга томуйлаткан.

Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн 15.04.2019 Тыва Бүгү-российжи чон чизезинге белеткелди эгелээн

2020 чылда эртер Бүгү-российжи чон чизезинге Тыва белеткенип эгелээн.

Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында 11.04.2019 Тыва Республиканың девискээринге өртке удур онза чурумну киирериниң дугайында

1994 чылдың декабрь 21-де «Өртке удур айыыл чок чорук дугайында» №69-ФХ федералдыг хоойлу, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 25-те № 390 доктаалы-биле

Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан 11.04.2019 Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоннуң калбак байырлалдарының бүдүүзүнде регионнуң террорга удур комиссия хуралын эрттирген.

Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир 10.04.2019 Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир

Демир-орук тудуунуң айтырыы республиканың парламентизинге чугула айтырыг болур болгаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ук төлевилелди боттандырар талазы-биле бүгү-ле күжениишкиннерин деткииринге белен деп, Тываның Дээди Хуралының депутады Виктор Глухов чугаалаан.

Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен 09.04.2019 Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал Абаканга болуп эрткен

Элээн каш стратегтиг транспорт төлевилелдериниң эң колу – Курагино-Кызыл демир-оруун тудар төлевилелди боттандырарының чорудуун чугаалашкан хурал Красноярскиниң демир-оруунуң Абакан регионунда офизинге болуп эрткен.

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк 09.04.2019 Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга мал оолдаашкынының кампаниязы кайы хире чоруп турарын илеткээн.

Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар 09.04.2019 Тыва чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчииринге белеткенип турар

Тывада муң ажыг өг-бүлеге чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже коштунар дериг-херексел садып алырынга дуза херек.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазында» шуулганга киришкен 08.04.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазында» шуулганга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле эрткен «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазы» шуулганга киришкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң чырыдыышкын сайыды-биле республикага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашкан 08.04.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң чырыдыышкын сайыды-биле республикага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда, апрель 4-6 хүннеринде Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң удуртулгазы-биле эрткен «Национал төлевилелдер – боттаныышкын чадазы» шуулган үезинде, РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Ольга Васильева-биле Тывага чаа школалар тудар айтырыгны чугаалашканын бижээн.

РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр хөделиишкиннерни дүрген ажылдап кылыр даалганы Тываның Баштыңы чазакка берген 05.04.2019 РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр хөделиишкиннерни дүрген ажылдап кылыр даалганы Тываның Баштыңы чазакка берген

Эрткен неделя республиканың чаа сайзыралынче угланган төөгүлүг үе болган.

Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан 05.04.2019 Тываның Баштыңы СФУ-де Шериг өөредилге төвүнүң студентилери-биле ужурашкан

Красноярскиниң экономиктиг форумунуң бүдүүзүнде, март 28-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң дээди өөредилге черлеринде өөренип турар республиканың студентилери-биле ужурашкан.

Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген 05.04.2019 Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген

Тываның эрге-чагыргазы күрүне албанынга ажылдаар күзелдиг доозукчулар ортузунга конкурсту чылдың-на эрттирип турар.

«БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар 04.04.2019 «БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар

Тываның Чазаа Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, ХКД чурттарында карьер техниказын бүдүрүп турар кара чаңгыс дилер - «БелАЗ» белорусь холдингиниң «Красноярск-БелазСервис» компаниязы-биле кады ажылдажылга дугуржулгазында атты салганнар.

Кызыл - Курагино демир-оруун тудар төлевилел Тываның хөгжүлдезинде чаа үе-чада болур 03.04.2019 Кызыл - Курагино демир-оруун тудар төлевилел Тываның хөгжүлдезинде чаа үе-чада болур

Шолбан Кара-оол "ВКонтакте" социал четкиде бодунуң арынында, Кызыл-Курагино демир-оруун тудар талазы-биле төлевилел Тываның хөгжүлдезинге чаа арынны ажыдарын бижээн.

Красноярскиге Тываның Баштыңы «РИА Новости» информация агентилелинге интервьюну берген 02.04.2019 Красноярскиге Тываның Баштыңы «РИА Новости» информация агентилелинге интервьюну берген

Россияның экономиктиг хөгжүлдезинге улуг үлүгнү киирип болур республика Тываны түреңги регион деп санаары шын эвес, чурттуң өске регионнары-биле деңнээрде эгеги негелделерни деңнештирери чугула деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан 01.04.2019 КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан

КРАСНОЯРСК, март 30, ФедералПресс. Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эрткен.

"Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур 01.04.2019 "Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулган үезинде «Сибирь дугуржулгазы» регоннар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралын даргалап эрттирген.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда Д.Медведевтиң эге сөзү 28.03.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда Д.Медведевтиң эге сөзү

Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев март 27-де Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле хуралды эрттирген.

Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн 28.03.2019 Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн

Март 27-де Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын сайгарган хуралды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төөгүлүг түңнелдерлиг болган деп демдеглеп онзалаан.

«Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан 27.03.2019 «Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) чуртта хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларга хамаарыштыр нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын тургузарын саналдаан.

«Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар 27.03.2019 «Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар

«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) регион база биче авиацияны ажыглаар Сибирьниң авиамаршрут четкизин тургузар төлевилелди таныштырар.

Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган 26.03.2019 Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган
Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалын күүседири-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызы документини киирген.

Тывада хөй ажы-төлдүг хамаатыларга ажылчын олуттар тургусканы дээш субсидияларны бээр 26.03.2019 Тывада хөй ажы-төлдүг хамаатыларга ажылчын олуттар тургусканы дээш субсидияларны бээр

Тываның эрге-чагыргазы хөй ажы-төлдүг кижилерге ажылчын олуттарны аңгылаан сайгарлыкчыларга болгаш организацияларга субсидиялары тыпсыр.

Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар 26.03.2019 Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар
Тывада 60 муң ажыг школачыларның 22 муң хирези чайгы лагерьлерге дыштаныр.

Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир 25.03.2019 Тыва «ITM Mongolia 2019» делегейниң ХХ туризм делгелгезинге киржир

Тыва Республика кызыгаар аразының база регионнар аразында туризмни хөгжүдери-биле, 2019 чылдың март 29-31 хүннеринде, Моолдуң Улан-Батор хоорайда «Мишээл Экспоцентр» делегейниң делгелге төвүнге болуп эртер «ITM Mongolia 2019» ХХ делегейниң туризм делгелгезинге ийиги удаа киржир.

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планының талазы-биле хуралдың белеткелинде 22.03.2019 Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде планының талазы-биле хуралдың белеткелинде

Бо чоокку үеде РФ-тиң Чазаа Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле аңгы хуралды эрттирер.

Тывада балык курлавырларын тударынга хөй-ниити сайгарылгазы эгелээн 22.03.2019 Тывада балык курлавырларын тударынга хөй-ниити сайгарылгазы эгелээн

2020 чылда Тывада сугнуң биологтуг курлавырларын тудуп болурунуң ниити хемчээлинге сайгарылга эгелээн.

Тываны хөгжүдер айтырыгларлыг хуралды Москвада белеткеп эгелээн 21.03.2019 Тываны хөгжүдер айтырыгларлыг хуралды Москвада белеткеп эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Москвада чеде берген. Сургакчылаашкын үезинде, РФ-тиң чазааның аппарады-биле Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын чугаалажып, ону дараазында хуралдың хүн чурумунче киирерин дугуржур планныг.

Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр 21.03.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр

2016 чылдан Тывада «Поликлиника регистратурадан эгелээр» база «Хумагалыг поликлиника» төлевилелдерни боттандырып эгелээн.

Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген 20.03.2019 Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген

Өөредилге болгаш эртем адырында хайгаарал талазы-биле федералдыг албан, март 15-те, шылгалдалар эрттирер пунктуларга ЧКШ материалдарының бүрүн комплектизин парлааш, «Интернет» четкизи-биле оларны дамчыдарының технологиязын шенеп көрген.

Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн 20.03.2019 Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн

Март 19-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» ЭАН компания бөлүүнде «Сибирьниң МРСК» ЭАН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Павел Акилин-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган.

Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан 19.03.2019 Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан

Тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден национал болгаш хүннүң кедер хепти база эдилелдерни калбаа-биле даарап, кедерин суртаалдаар дээш, Тыва Республиканың Экономика яамызы «Алдын дүк» республика мөөрейин 2019 чылдың март 11-ден сентябрь 30-ге чедир эрттирериниң дүрүмүн ажылдап кылган.

«Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар 19.03.2019 «Тыва Республикада кадык чемненилге» төлевилел боттаныышкыны-биле Кызыл хоорайга сүт кухнязын ажыдар

Чаа төрүттүнген чаш уругну бирги чылында хоолулуг чем-биле чемгерери эң кол.

Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир 18.03.2019 Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир

Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын организастыг, доктаамал чорудары кем-херек үүлгедииниң хемчээлин кызырарынга улуг рольдуг.

Тываның девискээринде уругларның айыыл чок айын марттың 15-тен чарлаан 18.03.2019 Тываның девискээринде уругларның айыыл чок айын марттың 15-тен чарлаан

Тыва Республиканың Чазаанда Назы четпээннер херектери болгаш оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразының комиссиязының доктаалы-биле, 2019 чылдың март 15-тен апрель 15-ке чедир,

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың судьялар коллегиязының хуралынга киришкен 15.03.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың судьялар коллегиязының хуралынга киришкен

Чазак даргазы бодунуң чугаазында кем-херек үүлгедиишкини-биле демиселде судьдялар ниитилежилгезиниң чугула ажылдарын айыткан.

Тываның орук-транспорт сайыды Улуг-Хемни кежир улуг көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны хынаан 15.03.2019 Тываның орук-транспорт сайыды Улуг-Хемни кежир улуг көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны хынаан

«Восток» КХН тудуг организациязы ажылды айыттынган хуусаазында доозар дээш, дүн-хүн дивейн ажылдап турар.

2019 чылдың часкы база күскү үелеринде Тываның арга-арыгларынга бооп болур өрт айыылының баш бурунгаар медээзин берген 14.03.2019 2019 чылдың часкы база күскү үелеринде Тываның арга-арыгларынга бооп болур өрт айыылының баш бурунгаар медээзин берген

«Март база апрельде бойдуска база арга-арыглыг черлерге бооп болур өрттер дыңнадыында Сибирьниң барык бүгү девискээрлери кирген. Сибирь мониторингизиниң медээзи-биле алырга, Тываның төп болгаш мурнуу кожууннары эң айыылдыг зонада.

Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир 14.03.2019 Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир

Тывада социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организациялар ажыглаар азы үр хуусаада хөлезилээр кылдыр берип болур күрүне өнчүзүнүң даңзызын тургузуп турар.

Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр 13.03.2019 Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр

Тываның Чазаа «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязы-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулга төлевилелин чүүлдүг деп көрген.

Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан 13.03.2019 Тываның Чазаа төлевилел ажыл-чорудулгазын организастаарының дүрүмүн бадылаан

Регион чазааның ажылының чаа хевири – төлевилел офизин таарыштырган бирги документини Тывада хүлээп алган.

РФ-тиң Чазааның даргазы Тываның хөгжүлдезиниң талазы-биле хурал эрттирер дээн Шолбан Кара-оолдуң саналын деткээн 13.03.2019 РФ-тиң Чазааның даргазы Тываның хөгжүлдезиниң талазы-биле хурал эрттирер дээн Шолбан Кара-оолдуң саналын деткээн

Россия Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканы хөгжүдер талазы-биле немелде хемчеглерни сайгарган аңгы хуралды ооң удуртулгазы-биле эрттирер дугайында саналын деткээн.

Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр 13.03.2019 Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр

Тывада даргаларның хүн бүрүде ажылын онлайн чурум-биле хынаар кылдыр, оларның ажылдаар черлеринге видеохайгаарал системаларын салыр.

Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан 12.03.2019 Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол албаарадыр бүдүмелдер садарынче элээдилерни хаара тудуп турар таварылгаларны онза хайгааралга алырын демдеглээн.

Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында 12.03.2019 Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында

Тыва Республиканың Баштыңының республика девискээринде чурттакчылыг черлерде хөмүр-даш өртээн чиигедир дээн даалгазын күүседири-биле,

Тывада Алтайның Национал шии театрының артистери аалдап келген 12.03.2019 Тывада Алтайның Национал шии театрының артистери аалдап келген

П. Кучияк аттыг Алтайның Национал шии театры Тываның найысылалында аалдап чедип келген.

2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында 12.03.2019 2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында

Тыва Республиканың Чазааның 2015 чылдың май 8-те, «Тыва Республиканың девискээринде социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга деткимче бээрин организастаар хемчеглер дугайында» № 204-р айтыышкыны езугаар,

Тываның Баштыңы мал ажыл-агыйларын суг-биле хандырар даалганы берген 11.03.2019 Тываның Баштыңы мал ажыл-агыйларын суг-биле хандырар даалганы берген

Хар эвээш база час эрте дүшкени-биле Тываның малчыннары сугга бергежидип болур. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн эрттирген аппарат хуралында, чавызааш черлерде хар эрип каанындан, а хемнер, сугларның доштары ам-даа эривээнинден, малга суг айтырыы бергедеп болурун чугаалаан.

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр 11.03.2019 Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылын күштелдирип, муниципалитеттерниң ажыл-чорудулгазының шынарын бедидер сорулга-биле, республика бюджединден субсидия тыпсырының дүрүмүн бадылаан.

Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн 11.03.2019 Тываның чазак-чагыргазы көдээ бизнеске техника садып алырынга чиигелделиг чээли бээр төлевилелди кады боттандырарын Россельхозбанкыга сүмелээн

Тываның Чазаа биле Россельхозбанк республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чиигелделиг чээли шугумун кады тургузарын дугурушкан.

Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 10.03.2019 Тываның Баштыңы Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

Март 7-де В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү Март 8-ке тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. 

Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар 07.03.2019 Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар

2019 база 2024 чылдарда, Тыва Республиканың девискээринде 17 мунициапалдыг тургузугларның көдээ суурларында болгаш биче хоорайларында ниити өөредилге организацияларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг 100 хире өөредилге төвүн ажыдары планнаттынган.

XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019 (Красноярск) хемчеглеринге "Тува Джаз Бэнд" киржир 07.03.2019 XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019 (Красноярск) хемчеглеринге "Тува Джаз Бэнд" киржир

XXIX бүгү-делегей кышкы Универсиадазы-2019-туң март 7, 8 база 9 хүннеринде эртер хемчеглеринге киржир дээш, Тыва джаз коллективи Красноярск крайже аъттаныпкан.

Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр 06.03.2019 Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр

Төп шериг округунуң транспорт полугунуң Кызылда авиация эскадрильязы март 1-де ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан 06.03.2019 Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан

Март 5-де, Россия Федерациязының Спорт яамызынга, ведомствонуң удуртукчузу Павел Колобков биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл албан аайы-биле ужурашкан.

Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган 06.03.2019 Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган

Тывада 2018 чылдың январьга деңнээрге, бо чылдың ол үезинде бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкини 20,5 хуу кызырылган.

Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген 05.03.2019 Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четки таварыштыр «БТК групп» АН биле дааранылга фабриказының бир чылдааны-биле байырны чедирген.

Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр 05.03.2019 Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр
Тываның мал ажыл-агыйлары кышты хүр эртип, мал оолдаашкынынче кирген.

2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен 04.03.2019 2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Енисей Сибири Универсиада кылдыр өскен! Россияның булуңнарындан болгаш бүгү делегейден муң-муң киржикчилер биле аалчыларын хүндүлээчел Красноярск сибирьжи чазык-чаагайы болгаш ажык сеткили-биле уткуп алган.

Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа 04.03.2019 Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа

Тывага авиация эскадрильязын тургузар ужурлуг Ан-26 транспорт самоледу-биле Ми-8АМТШ-В «Терминатор» транспорт-дайынчы вертолеттар техниказы Кызылда чедип келген.

Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен 01.03.2019 Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралдың каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери, февраль 26-д,а Тыва Республиканың Баштыңының илеткелинге хамаарыштыр боттарының бодалдарын илередип, айыттынган темаларны депутаттар-биле чугаалашкан.

Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн 01.03.2019 Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралының каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери,

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар 28.02.2019 Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр 27.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр

Президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын Тываның чазак-чагыргазы ажылдап кылып эгелээн. Февраль 26-да, республика чазаа биле Дээди Хурал кады чоннуң шыгжамырынга база экономиктиг политиканы күштелдиреринге немелде хемчеглер дугайында айтырыглар талазы-биле хуралдаан.

Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан 27.02.2019 Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан

Тываның чазак-чагыргазы президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген 26.02.2019 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте аппарат хуралында, Россияның Президентизи Владимир Путинниң февраль 20-де кылган айыткалын күүседир сорулгаларны чугаалаан:

Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир 26.02.2019 Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир
Универсиаданың киржикчилери болгаш көрүкчүлери Тываның хөөмейжилерин дыңнап, тыва аъш-чемни амзап, улусчу ус-шеверлерниң чажыттарынга өөренир аргалыг.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери 25.02.2019 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери

Тыва Республиканың Экономика яамызы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда боттандырганының баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген.

РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан 25.02.2019 РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, президент Владимир Путинниң российжи өг-бүлелерниң чидиг айтырыынче угланган айыткалы амыдыралдың шынарын экижидеринге чаа идиглерни алыр ужурлуг деп, санаан.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле силерге байырым чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн 22.02.2019 Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн

Эрткен чүс чылдың, тодаргайлаарга, 1922 чылда Кызыл армияның болгаш флоттуң хүнү кылдыр ужуун алган байырлал - Ада-чурт камгалакчызының хүнүн бо чылын республикада калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.

Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис 22.02.2019 Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис

Февраль 21-де, бүгү делегейде Төрээн дыл хүнүн демдеглээн хүнде, Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол Тываның Улустуң болгаш республиканың алдар-аттыг чогаалчылары-биле ужуражып, тыва дылдың салым-чолунга хамаарыштыр ажык чугааны чоруткан.

Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен 21.02.2019 Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен

Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Чыышка эрткен езулалынга киришкен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Айыткалда эрге-чагырганың шупту деңнелиниң органнарын кижини, ооң чаагай чоруун, өг-бүлени долгандыр чугула сорулганы күүседиринче угландырганын, бодунуң комментарийинде демдеглээн.

Республика Баштыңы: буддийжи хептерлиг тыва джазчылар Универсиада-2019 дош көргүзүүнге киржир 20.02.2019 Республика Баштыңы: буддийжи хептерлиг тыва джазчылар Универсиада-2019 дош көргүзүүнге киржир

"Тува джаз-бэнд" профессионал джаз оркестри Красноярск хоорайга эртер Универсиадага киржир деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арынында дыңнаткан.

Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары 19.02.2019 Тыва Республикада туризмни хөгжүдер комплекстиг программаны 2018 чылда боттандырганының түңнелдери болгаш 2019 чылда планнары

2030 чылга чедир Тыва Республикада туризмни хөгжүдер стратегияга даянгаш, турисчи ажыл-чорудулганы чорудуп, боттандырарда, Тывада туризмни сайзырадыр эрге-хоойлулуг, организастыг, экономиктиг хүрээлелди, байдалдарны тургузарынче угланган.

Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн 19.02.2019 Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика чазаа бо чылын бюджеттер аразының тускай сорулгалыг трансфертерин бээр дугайында дугуржулгалар чарар кампанияны үе-шаанда доосканын, дыңнаткан.

Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан 19.02.2019 Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан

Частың тыныжы билдинип келзе-даа, кыш бодунуң дүжүлгезин бербиксевээн бо үеде, онза кичээнгейлиг болурун Тываның Баштыңы чагаан.

Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан 18.02.2019 Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан

Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели Кызыл, Бии-Хем база Каа-Хем кожууннарның школаларында база республиканың шупту уруглар садтарында чеди хонуктуң карантинин саналдаан.

Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн 18.02.2019 Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы алгы-кеш эттээр губернатор төлевилелиниң бирги киржикчилеринге баштайгы хуу мастерскаяны ажыдарынга Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд таварыштыр дузалашкан.

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан 15.02.2019 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер аныяк специалистерни шилиир конкурс чарлаттынган.

Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн 15.02.2019 Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн

Тыва 2018 чылда макроэкономиктиг кол көргүзүглерин экижиткен. ТР-ниң Экономика яамызы республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга түңнел илеткелин берген.

Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен 14.02.2019 Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен

Каң бүдүрер талазы-биле делегейде улуг компанияларның бирээзи ЕВРАЗ бодунуң иштинде структуразы – «ЕвразХолдинг Финанс» КХН-ниң офизин Тывада ажыткан.

Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел 14.02.2019 Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле 2016 чылда боттаныышкынче киирген «Чемгерикчи инек малым» төлевилел - республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн 14.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн

Кочетовтуң чоогунда тывыш ажылдыг бүдүрүлге суурнуң чурттакчыларга 300 тонна одаар хөмүрнү халас дүжүрген.

Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар 13.02.2019 Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар

Россияда тургустунган чурум езугаар, февральдың 1-ден чуртта социал төлевирлерни индексастаар. Тываның Күш-ажыл яамызы инфляция деңнели-биле хереглел өртээниң херек кырында ылгалын көргеш, эде санаашкынны кылырын дыңнаткан.

Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен 13.02.2019 Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен

Ол хуралда часкы чайындыга база үерлээшкинге удур кылып чорудар хемчеглер дугайында чугаалашкан.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан 12.02.2019 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан
Бөгүнде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң шупту киржикчилеринде 62434 баш шээр база 1366 баш улуг бода мал бар.

Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар 12.02.2019 Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар

Тываның Чазаа федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле мурнады боттандырар национал төлевилелдерни 2019 чылда акшаландырар дугайында дугуржулгаларга ат салырын доозуп турар.

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди 12.02.2019 Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Малчын турлагларже оруктар чогумчалыг, малды одарларже үндүрүп турар. Ажыл-агыйларда мал оолдаашкынынга белеткел кидин-түлүк.

Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг 11.02.2019 Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Чөөн-Хемчик кожуунга чедип, элээн каш объектилерге четкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан 07.02.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының күрүне программаларында боттарының чагыгларын камгалап алырын республиканың яамыларынга дааскан.Тыва Республика 16 күрүне программаларын 10 млрд рубль түңүнге, азы эрткен чылга деңнээрге 15 хуу хөйге чагаан.

Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери 06.02.2019 Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери

2019 чылда республиканың киржир 8 национал төлевилелдеринче федералдыг бюджеттен 2 817,02 муң рубль түңнүг акшаны тускайлаан:

Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери 06.02.2019 Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери

Россия Федерациязында 44 күрүне программалары (РФ-тиң Чазааның 2010 чылдың ноябрь 11-де № 1950-р айтыышкынынче киирген өскерилгелери-биле) ажылдап турар, Тыва Республика 2018 чылда ол күрүне программаларының 16-зынга киришкен.

Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан 06.02.2019 Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан

Республиканың аграрлыг школы-интернадының өөреникчилери болгаш башкылары Шагаа байырлалында аалчыларын чолукшуп уткааннар.

Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини 04.02.2019 Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Чөөн чүктүң ай календарын ёзугаар Чаа чылдың – Шагааның байырлалы-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен 02.02.2019 Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен

«Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның VIII съезидинге республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң 2018 чылда ажыл түңнелдерин база көдээ ажыл-агый адырында республика төлевилелдериниң күүселдезин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган 02.02.2019 Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага тудуг материалдарын бүдүрери-биле холбашкан индустрияны тургузар сорулганы салган.

Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар 02.02.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар

Февраль 4-5 хүннеринде Тывага Шагаа байырлалын демдеглеп эрттирер. Эмчи бригадалары Кызыл хоорайның төп шөлүнге эртер Шагаа национал байырлалдың хемчеглери – саң салыр, номчулгалар, массалыг хемчеглер үезинде ажылдаар.

Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган 01.02.2019 Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ниитилелди болгаш кижилерни дүвүредип база өөртүп чоруур айтырыгларлыг хамаатыларны бодунуң хүлээп алыышкынга ай санында хүлээп алыры чаагай чаңчыл апарган.

Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан 31.01.2019 Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан

Россияның регионнарында мина салган дугайында меге дыңнадыглар нептерээн. REGNUM ИА Орел, Смоленск, Иваново, Липецк, Владимир, Краснодар, Ставрополь болгаш өске-даа хоорайларда административтиг, өөредилге, эмнелге албан черлеринде кижилерни айыылдан чайладып үндүргенин дыңнаткан.

Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген 31.01.2019 Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин чөпшээрээр болгаш хайгаараар албанның түңнел коллегия хуралынга 2018 чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир чылда ажылдың кол угланыышкыннарын тодараткан.

Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас 30.01.2019 Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының эпидбайдал талазы-биле мониторинг килдизиниң дыңнатканы-биле, грипптеп аарааш эмчи дузазын алган кижилерни саны 42,4 хуу өскен.

Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер 30.01.2019 Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер

2019 чылдың февраль 5-те, Кызылда Арат шөлүнге, чоннуң Шагаа байырлалының үезинде тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер.

Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан 29.01.2019 Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан

Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының бирги улуг хуралы 2018 чылда ажылдың түңнелдерин үндүреринче база бо чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарже угланган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан 29.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң 8 программазының 7-зинге Тыва киржир. Январь 25-те Москвага, Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле республика баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агыйжы байдалда ужурашкаш, регион чагыгларын камгалап алганының түңнелдерин чугаалашкан.

Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген 29.01.2019 Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген

Республиканың Саң-хөө яамызының коллегия хуралында 2018 чылда саң-хөө органнарының ажыл-чорудулгазын, каттышкан бюджеттиң күүселдезиниң кол көргүзүглерин, келир чылда бюджет болгаш үндүрүг политиказының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган 29.01.2019 Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган

Тываның Күш-ажыл болгаш яамызы база ооң иштинде ведомстволар 2018 чылдың ажылын түңнеп, келир чылда ажыл планнарын коллегия хуралынга көрген.

Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар 28.01.2019 Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар

Тываның мөгези Начын Куулар хостуг хүрешке Иван Ярыгин аттыг ХХХ делегей маргылдаазының Гран-при шаңналы дээш бөлүүнге мөңгүн медальды чаалап алган

Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен 28.01.2019 Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен

Хөй ажы-төлдүг өг-бүле Руслан Довукай биле Чинчи Кечил Тываның Чазаанга болгаш республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел дээш четтиргенин илереткен.

Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан 25.01.2019 Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан

Тывада ыры болгаш самның «Саяннар» ансамбли юбилейинге белеткенип турар. Коллективтиң удуртулгазы болгаш хоочуннары юбилейлиг хемчеглерге кайы хире белеткенип турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга сонуургаткан.

Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген 25.01.2019 Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген

РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин Тываның Бүрен биле Хайыракан суурларда инвалидтер болгаш хоочуннарга бажың-интернаттар – ийи социал объектини «Демография» национал төлевилелче киирерин дилээн чагыгны деткээн.

Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан 25.01.2019 Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның одалга болгаш энергетика яамызының кадрлар белеткээр ажылы эң кошкак чоруп турарын айыткан.

Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан 24.01.2019 Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле ажылдап кылдынган, хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудугну хөгжүдер «орук картазын» Тываның Чазаа бадылаан.

Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр 23.01.2019 Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр

Пенсияже үнер назынны улгаттырза-даа, Тываның эрге-чагыргазы чамдык категорияның чиигелде алыкчыларынга ай санының социал төлевирлерин төлээр деп шиитпирлээн.

Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан 23.01.2019 Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан

Тывада 2030 чылга чедир минералдыг-чиг-эт баазаны шиңгээдип база хөгжүдер концепцияны бадылаан.

Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген 22.01.2019 Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген

Тываның эрге-чагыргазы 2019 чылдан биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге халас чер участоктарын бээр.

Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан 22.01.2019 Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кадык камгалал яамызының 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген болгаш 2019 чылдың сорулгазын салган коллегия хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан 21.01.2019 Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан

Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды база Өвүр кожууннарже чап-чаа УАЗ-фермер автомашиналар үнүпкен.

Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар 21.01.2019 Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар

Январь 18-тиң хүнү-биле алырга, республиканың чылыдылга-энергетика комплекизиниң объектилеринде 22 муң хире тонна хөмүр-даш курлавыры бар.

Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы 18.01.2019 Шагаа-2019 байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Январь 21 - 24  
Бойдус материалдарындан кылган чүүлдерниң Шагаага тураскааткан республиканың экологтуг конкурузу – республиканың өөредилге организацияларынга.

Тывада үш томнуг Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузуп турар 18.01.2019 Тывада үш томнуг Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузуп турар

Тыва Республиканың Национал музейинге Урянхай-Тыва энциклопедияның "Сөс даңзызы" номнуң редакция коллегиязының база тургузукчуларының кол штавының «төгерик столу» болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан 17.01.2019 Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан

Тываның чазаа регион бизнезинге онлайн-экспортер бооп ажылдаар арганы тургускан.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр 17.01.2019 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр

Тываның Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Тыва Республиканың девискээринге алгы-кеш эттээр болгаш дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын кылыр биче цехтерни тудар бизнес-төлевилелдерни хүлээп эгелээн.

Тываның Баштыңының саналдааны езугаар, кадык камгалал яамызы спортчуларга эмчи-биологтуг хандырылганы чедирерин хүлээнген 16.01.2019 Тываның Баштыңының саналдааны езугаар, кадык камгалал яамызы спортчуларга эмчи-биологтуг хандырылганы чедирерин хүлээнген

2019 чылда Тываның Кадык камгалал яамызының бүрүн эргелеринде чаа хүлээлге немешкен – республиканың чыынды командаларында спортчуларның кадыкшыл байдалын хайгаараар. Ол хүлээлгени «Хамаатыларның кадыкшылын камгалаарының дугайында» регион хоойлузунда немелде чүүл кылдыр киирген.

Тываның Баштыңы Спорт яамызындан спортчу ажыл-агый удуртулгазының чаа технологияларын чедип алырын кыйгырган 16.01.2019 Тываның Баштыңы Спорт яамызындан спортчу ажыл-агый удуртулгазының чаа технологияларын чедип алырын кыйгырган

Тываның Спорт яамызы эрткен чылды түңнеп, 2019 чылда планын бадылаан хуралды эрттирген.

Tываның Баштыңы Конститусчу судту дүжүрер дугайында хоойлуга атты салган 15.01.2019 Tываның Баштыңы Конститусчу судту дүжүрер дугайында хоойлуга атты салган

Январь 11-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Конститусчу судту дүжүрер дугайында ТР-ниң Дээди Хуралының хүлээп алганы хоойлуга атты салган.

Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн 15.01.2019 Тываның Баштыңы чылдың түңнелдерин үндүрерде хөй-ниити эксперттерин хаара тударын чазак-чагыргадан негээн

Эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде эрткен 2018 чылдың түңнелдерин үндүрер болгаш 2019 чылдың планнарын ажылдап кылыр кампания Тывада эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол неделяның аппарат хуралында ооң дугайында дыңнаткан.

Тываның Баштыңы тайга-таскыл черге айыыл чок чоруктуң база алдынарының талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин дааскан 15.01.2019 Тываның Баштыңы тайга-таскыл черге айыыл чок чоруктуң база алдынарының талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте хуралда, тайгада аңчыларны база анаа-ла кижилерни камгалаар операцияларның көвүдээнин айыткан.

Тываның Баштыңы фермер ажыл-агыйлары-биле кады ярмаркаларны эрттирерин чазакка дааскан 14.01.2019 Тываның Баштыңы фермер ажыл-агыйлары-биле кады ярмаркаларны эрттирерин чазакка дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ай санаашкыны-биле Чаа чыл - чоннуң Шагаа байырлалының бүдүүзүнде тус черниң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери-биле элээн каш ярмаркаларны организастап эрттирерин айыткан.

Тываның Баштыңының бирги оралакчыларында Александр Брокерт биле Шолбан Хопуяны томуйлаан 11.01.2019 Тываның Баштыңының бирги оралакчыларында Александр Брокерт биле Шолбан Хопуяны томуйлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, январь 9-та, республика чазааның кежигүннеринге хамааржыр элээн каш кадрлар томуйлаашкыннарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы өрт айыылындан когараан хөй ажы-төлдүг өг-бүлени деткиир болган 10.01.2019 Тываның Баштыңы өрт айыылындан когараан хөй ажы-төлдүг өг-бүлени деткиир болган

2019 чылдың январь 1-де, 2 шак 05 минута турда, Кызыл кожууннуң 8 дугаарлыг өрт кезээнге, Баян-Кол суурда Нурсат Тулуш кудумчунуң, 10 дугаар бажыңының 2-ги квартиразында өрт үнген дугайында дыңнадыг кирген.

Тыва күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырапты сөөлгү орукче үдээн 10.01.2019 Тыва күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырапты сөөлгү орукче үдээн

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы Моңгуш Какыйлаевич Шыырап 2019 чылдың январь 9-та 95 харлыында мөчээн.

Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Күш-ажылдың Маадырын илередир 09.01.2019 Тывада Күш-ажыл кижизиниң чылының түңнелдери-биле Тыва Республиканың Күш-ажылдың Маадырын илередир

Тывага 2019 чыл Күш-ажыл кижизиниң чылы демдек-биле эртер. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылдың декабрьда Дээди Хуралга берген Айыткалында чылдың кыйгырыын чарлаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь дыштаныр хонуктарының түңнелдерин үндүрген 09.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь дыштаныр хонуктарының түңнелдерин үндүрген

Бо Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында республикага элээн каш технологтуг үрелиишкиннер демдеглеттинген.

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 2018 чылдың түңнелдери-биле интервьюзу: Чаңгыс чер-чурттугларым-биле улуг ажыл-херектерге төлептиивисти бадыткап, күш-ажылывыс-биле хөйнү чедип алган бис 07.01.2019 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң 2018 чылдың түңнелдери-биле интервьюзу: Чаңгыс чер-чурттугларым-биле улуг ажыл-херектерге төлептиивисти бадыткап, күш-ажылывыс-биле хөйнү чедип алган бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылдың түңнелдерин сайгаржып чугаалажыр дээн республика МИЧ-териниң дилээнге харыылаан. Журналистер-биле ужуражылга бо удаада Чазак бажыңынга эвес, а бодунуң ажыл-агыйында турисчи баазаны ажыдып алган Тывада билдингир арат Дарисю Данзуруннуң өөнге эрткен. Аалдың ээзиниң чөпшээрешкени-биле парлалганы ынаар чалавышаан, оларның чаа эгелээшкининге рекламаны кылырын Шолбан Кара-оол шиитпирлээн.

Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2018 Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер чурттугларым! 
Кремльдиң курантыларының шимээн-дааштыг үделгези-биле бүгү чурт чаа 2019 чылче кирериниң хуулгаазын үезинге чедир каш-ла шактар арткан.

Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды-биле ужурашкан 29.12.2018 Тываның Баштыңы Москвага РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды-биле ужурашкан

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин-биле ужурашкаш, республикага чаа объектилер тудар айтырыгларны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр 29.12.2018 Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президинтизи Владимир Путинниң даргалааны, РФ-те Эки турачының болгаш волонтернуң чылы кылдыр чарлаан 2018 чылдың тңүнелдерин үндүрген база эки турачы шимчээшкинни болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдерин чугаалашкан Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген 29.12.2018 Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген

Келир чылдың эгезинде федералдыг субсидия бээр программа эгелээже, Кызыл-Москва маршруттуг авиабилеттиң өртээ 12 муң рубль деңнелге хевээр артар.

Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур 29.12.2018 Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур
Кызылдың ЧЭТ биле Каа-Хем аразынга чаа чылыг четкизин тудар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Сибирьниң генерация компаниязының» чиңгине директору Степан Солженицын-биле ужурашкан.

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ 29.12.2018 ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Декабрь 29 
«Щелкунчик» деп шии көргүзүглүг «Тоолчургу оранга бал» деп Чаа чылдың утренниги – «Тет-а-тет» биче театрга, 10.00; 12.30; 14.30; 16.30 шактарда.

Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында 28.12.2018 Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында

Почта харылзаазының салбыры таварыштыр 2019 чылдың январь дээш пенсияны үлээрде, почта салбырының ажылдаарын тургускан график-биле чорудар.

Тываның Саң-хөө яамызы: республиканың бюджет ажылдакчыларының декабрь шалыңын бүрүнү-биле акшаландырган 28.12.2018 Тываның Саң-хөө яамызы: республиканың бюджет ажылдакчыларының декабрь шалыңын бүрүнү-биле акшаландырган

«2018 чылда база планныг 2019-2020 чылдарда республика бюджединиң дугайында» хоойлуже өскерилгелерни киирген база федералдыг бюджеттен немелде саң-хөө дузазын алган соонда, Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы декабрь айның шалың төлевиринче акшаландырыышкынны шилчиткен:

Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир 27.12.2018 Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир

Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эки турачы чорукту болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдеринге тураскааткан Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киржир.

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектерниң дугайында «2019 чыл — национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп АЙЫТКАЛЫ 27.12.2018 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектерниң дугайында «2019 чыл — национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп АЙЫТКАЛЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, декабрь 24-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2019 чылда республикада ажыл-херектер болгаш иштика политика дугайында «2019 чыл – национал сорулгаларны чедип алырының оруунга старт» деп Айыткалын берген:

Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан 30.11.2018 Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан

Тываның Чазаа биле Россияда аар болгаш тускай техниканың улуг белорус бүдүрүлгелерин төлээлээн компаниялар – БелАЗ биле Гомсельмаш кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салыр.

Тыва: «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир чурумнуң дугайында 29.11.2018 Тыва: «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир чурумнуң дугайында

Тыва Республиканың Чазааның 2016 чылдың март 16-да № 88 доктаалы-биле, «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин шилиир дараазында негелделерни тодараткан:

Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге 29.11.2018 Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге

Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы Пенсия фондузунуң Кызылда эргелелиниң төлээлери-биле кады, «Орукчу» КХН, «Кызыл» аэропорту» ФКБ, «Өвүрнүң ОСТЭ» КХН,

Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир 29.11.2018 Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир

Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң, 2018 чылдың декабрь 26-да Күрүнениң Кремль Ордузунга, Россия Федерациязының шупту субъектилеринден 8-тен 13 хар назылыг уругларны чалап, Бүгү-российжи Чаа чыл елказын эрттирер

Шолбан Кара-оол: бөгүн Тыва Республика сибирьжи бизнеске ажык-дузаны калбартыр ужурлуг 29.11.2018 Шолбан Кара-оол: бөгүн Тыва Республика сибирьжи бизнеске ажык-дузаны калбартыр ужурлуг

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулганның оргкомитет хуралынга, РФ-тиң Транспорт яамызынга ажыл-агыйжы эртенги шайга киришкени база ДОСААФ бүгү-российжи хөй-ниити организациязының баштаар черинге ужуражылга дээш, Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының түңнелдери-биле таныштырган.

Тыва таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны уламчылаарынга федералдыг бюджеттен 97 млн. рубльди 2019 чылда алыр 28.11.2018 Тыва таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны уламчылаарынга федералдыг бюджеттен 97 млн. рубльди 2019 чылда алыр

2017 чылда РФ-тиң Президентизиниң саналдааны «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң Тывада күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Шолбан Кара-оол: Артас чедиишкиннерни бодунуң чүткүл-соруу, дери-биле чедип алган 28.11.2018 Шолбан Кара-оол: Артас чедиишкиннерни бодунуң чүткүл-соруу, дери-биле чедип алган

С.Пюрбю аттыг Улусчу Чогаадылга бажыңынга республиканың шылгараңгай спортчу тренерлери, ооң кижизидикчилери, кадет корпустарының, ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары, хүрештиң мөгейикчилери чыглып, Тываның бир ат-алдарлыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадының мөңгүн медалының эдилекчизи Артас Санаа-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан 28.11.2018 Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол телефоннар база смартфоннар оорлаарының багай уржуун өөреникчилерге болгаш студентилерге тайылбырлаарын республиканың өөредилге албан черлериниң директорлары болгаш башкыларынга онааган.

Республика Баштыңы Тываның күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудар төлевилелди ажылдап кылыр даалганы берген 27.11.2018 Республика Баштыңы Тываның күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудар төлевилелди ажылдап кылыр даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага РФ-тиң культура сайыды Владимир Мединский-биле ужурашкаш, республиканың көдээ клубтарын тударынга, эде чаартырынга база капитал септелгезин кылырынга акша-хөреңгини аңгылап бээр магадылалды алган.

Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга республикада инфраструктура төлевилелдериниң хөгжүлдезин чугаалаан 26.11.2018 Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга республикада инфраструктура төлевилелдериниң хөгжүлдезин чугаалаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан.

Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан 26.11.2018 Тываның Баштыңы «Московский комсомолец» солунга аалдап чораан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага сургакчылап чорааш, ону шагда-ла чалаан «Московский комсомолец» солуннуң кол Павел Гусев-биле ужурашкан.

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган 23.11.2018 Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган

Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Эльмар Апаевтиң удуртканы комиссия аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле республикада чуртталга тудуун тудуп турарынга пландан дашкаар хыналданы кылган.

Шолбан Кара-оол: Тыва аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программа талазы-биле эки арга-дуржулганы чыып алган бис 23.11.2018 Шолбан Кара-оол: Тыва аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программа талазы-биле эки арга-дуржулганы чыып алган бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эргижирээн болгаш аварийлиг чуртталга бажыңнарын өскээр көжүрер программадан эки арга-дуржулганы база шиңгээдип алганын демдеглээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Евгений Дитрих-биле чугаалашканының түңнели 23.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның транспорт сайыды Евгений Дитрих-биле чугаалашканының түңнели

Келир чылын тудуу доостур ужурлуг Кызылда коммунал көвүрүг чанында дөрт дилиндектиг автоорукче Россияның Транспорт яамызы 300 млн. рубльди аңгылаар.

Тывага хөй залдыг бирги кинотеатр кинофикация федералдыг программа-биле ажыттынар 22.11.2018 Тывага хөй залдыг бирги кинотеатр кинофикация федералдыг программа-биле ажыттынар

Кинофикация федералдыг программа-биле Тывага хөй залдыг бирги кинотеатрны ажыдар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Россия Федерациязының культура сайыды Владимир Мединский-биле ужуражылгазының үезинде ооң дугайында билдинген.

Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр 22.11.2018 Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр

Тыва Республика российжи армияже келир үениң оолдарын белеткээр база спорттуң тускай шериг хевирлерин хөгжүдер инфраструктуразын тударынга бурунгаар базымны кылырынга белеткенип турар.

Тываның делегациязы «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар 21.11.2018 Тываның делегациязы «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол удуртулгазы-биле республика делегациязы Москва хоорайда эрттип турар «Россияның транспорту» XII делегей шуулганында киржип турар.

Москвада сургакчылап турар Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2019-ту белеткеп, эрттирер оргкомитет хуралынга киришкен 21.11.2018 Москвада сургакчылап турар Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганы-2019-ту белеткеп, эрттирер оргкомитет хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада РФ-тиң Чазак даргазының оралакчызы Дмитрий Козактың даргалаашкыны-биле эрткен Красноярскиниң экономиктиг шуулганының оргкомитет хуралынга киришкен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бүн чыл дургузунда сүт бүдүрер өг-бүле фермаларын тургузуп, хөгжүдер 21.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бүн чыл дургузунда сүт бүдүрер өг-бүле фермаларын тургузуп, хөгжүдер
Тывада бүдүн чыл дургузунда чалаң сүт бүдүрүп турар бирги сүт-бараан фермазы тургустунган.

Тываның Баштыңы мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирери-биле кожууннарга штабтарны тургузарын дааскан 20.11.2018 Тываның Баштыңы мал кыштаглаашкынын организастыг эрттирери-биле кожууннарга штабтарны тургузарын дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, кожууннар чагыргалары ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының ниити удуртулгазы-биле элээн каш организастыг хемчеглерни чорудар ужурлуг деп демдеглээн.

Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар 20.11.2018 Тывада «Енисейская» куш фабриказы хүнде-ле 28000 чуурганы чыып турар

Бөгүнде «Енисейская» куш фабриказы 45 муң төрүүр кушту ажаап-өстүрүп турар.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн 20.11.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: Тывада мал кыштаглаашкыны чогумчалыг эгелээн

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, мал кыштаглаашкыны таарымчалыг эгелээн.

Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан 19.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылдың ЧЭТ удуртулгазы-биле хоорай четкизин моон соңгаар сайзырадыр айтырыгларны чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың чылыг-энергетика төвүнге хоорайның чылыг-хандырылга системазын моон соңгаар хөгжүдер талазы-биле айтырыгларга үнүүшкүннүг хуралды эрттирген.

Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан 19.11.2018 Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан

Тываның эрге-чагыргазы кожазы Хакасия-биле каттыжып алгаш, арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга удур демисежир.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн 16.11.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар баштыңнарындан база республика чазааның ведомстволарындан чуртталга тудуун киирери-биле холбашкан айтырыгларны дүрген шиитпирлээрин негээн.

Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан 16.11.2018 Тываның Баштыңы национал төлевилелдерге киржир чагыгларны тургузарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының президентизиниң май чарлыктарынга даянып тургускан, 12 национал төлевилелдерниң паспорттарын ажылдап кылып турар бо үеде, республика чазааның ведомстволар баштыңнарындан элээн чымыштыг ажылдаарын негээн.

Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар 16.11.2018 Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар

2019 чылдың февраль 1-ден нотариустарга шимчевес өнчү-биле дугуржулга кылыр чаа хүлээлгелерни дамчытканын Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (дараазында - эргелел) дыңнаткан.

Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы 16.11.2018 Тываның Баштыңы: чонга акша ажылдап алыр арганы тургузары – эрге-чагырганың ажылы

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары ужуражып, «муниципалдыг шакты» эрттирген. Бо удаада чугаа тус черниң бюджединче боттуң орулгаларын көвүдедип база чон-биле сырый харылзааны тудуп, оларның чагыгларын, негелделерин дыңнап, ону шиитпирлээр дээш, бир дем-биле ажылдаарын чедип алыры болган.

2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер 16.11.2018 2019 чылда Тывада 14,8 муң дөрбелчин метр шөлдүг аварийлиг бажыңнарны өскээр көжүрер

2018 чылда Тывага чоруткан шинчилел-биле, аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның чаа чадазынче 14,8 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг, хөй квартиралыг бажыңнарда 368 бажың кирген.

Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан 15.11.2018 Тываның Баштыңы биле «Енисей» орук эргелели ФКА-ның начальниги Р-257 оруктуң берге участоктарынга капитал септелгени кылырын дугурушкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» орук эргелели федералдыг казна албанының начальниги Сергей Аникин-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан 15.11.2018 Тываның Баштыңы миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар планны чугаалаан

Россияның Иштики херектер яамызы, Кызылда Ленин кудумчузунда чер участогунга, миграция-виза албанының чаа оран-савазын тудар арганы ол черинге өөренип көөр ажылчын бөлүктү чорудар деп турар.

Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган 15.11.2018 Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг 3 бажыңны дужааган

Ноябрь 14-те, Дружба кудумчузунда 26, 28, 30 «а» дугаарлыг чаагайжыды туткан 5 каът 3 бажыңны байырлыг байдалда ажыткан.

Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан 14.11.2018 Тываның Баштыңы Кызылды хөөлүг ыштан уштур дизе, каът бажыңнар тударын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылды долгандыр чер үлелгезинге мораторийни чорударын саналдаан.

Тываның Баштыңы: төрээн чери ышкаш эргим чер чок деп, бодап чор 14.11.2018