Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тыва 2 чыл дургузунда инвестклимат байдалының национал рейтингизинде 35 чадага көдүрүлген 29.05.2018 Тыва 2 чыл дургузунда инвестклимат байдалының национал рейтингизинде 35 чадага көдүрүлген

РФ-тиң 85 субъектилериниң аразынга Тыва инвестиция климадының байдалының национал рейтингизинде 45-ки черни ээлээн.

«Тыва Экспо-2018. Час» регионнар аразының делгелге-ярмаркада бараан саарылгазының ниити түңү 23,5 млн. рубль болган 28.05.2018 «Тыва Экспо-2018. Час» регионнар аразының делгелге-ярмаркада бараан саарылгазының ниити түңү 23,5 млн. рубль болган

Тыва Республиканың Экономика яамызы ындыг медээни берген.15 дугуржулга чардынган. Үш хүн дургузунда 8 муң хире кызылчылар болгаш найысылалдың аалчылары делгелгени көрген.

Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери: ийи тала турисчи агымны ийи катап көвүдедир 28.05.2018 Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери: ийи тала турисчи агымны ийи катап көвүдедир

Чурттар аразының «төгерик столунуң» темазы - кызыгаар туризмин сайзырадып, айыыл чок чорукту хандырары болган. Тыва Республиканың найысылалы — Кызыл хоорайга Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде ук хемчег эрткен.

Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен 28.05.2018 Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен

Тыва Республикада Моолдуң Увс аймааның хүннеринде конференцияны эрттирген.

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген 26.05.2018 Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннериниң албан езузу-биле ажыдыышкыны "Тыва Экспо-2018. Час" девискээрлер аразының 19-ку делгелге-ярмарка-биле эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде 26.05.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде

Тываның найысылалында Моолдуң Увс аймааның хүннери эгелээн. Майның 25-те, хүннүң бирги чартыында, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан ужурашкан.

"Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан 25.05.2018 "Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан

"Енисей Сибири" төлевилелинге стартты берген соонда, регионнар аразында ажыл-агыйжы бирги аян-чорукту Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина баштаан делегация кылган.

"Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан 25.05.2018 "Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан

 Кызылда хөй квартиралыг алды бажыңны өскээр көжүрүлге программазы-биле бо чоокку айларда дужаар. Ол хире санныг бажыңнар шуут белен.

Тыва даштыкы экономиктиг кады ажылдажылга делгемнерин калбарткан 24.05.2018 Тыва даштыкы экономиктиг кады ажылдажылга делгемнерин калбарткан

 2017 чылда Тываның чурттар аразында экономиктиг харылзаалар географиязы ийи катап улгаткан.

Тываның эрге-чагыргазы тус черниң авиашугумнар пассажирлеринге шупту чиигелделерни 2018 чылда арттырган 24.05.2018 Тываның эрге-чагыргазы тус черниң авиашугумнар пассажирлеринге шупту чиигелделерни 2018 чылда арттырган

 2018 чылда республиканың эрге-чагыргазы Тываның иштинге авиашугумнарга пассажирлер аргыштырылгазынга субсидияны ооң мурнунда турган ол-ла хемчээлге бээр. Тываның Баштыңы ТР-ниң Чазааның авиамаршруттар даңзызын болгаш чиигелделиг тарифтер хемчээлин тодарткан доктаалга атты салган.

Тывага эртер Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде тулган мөге дээш тыва хүреш маргылдаазын интернет ажыглакчылары дорт дамчыдылга-биле көрүп болур 24.05.2018 Тывага эртер Моолдуң Убсанур аймааның хүннеринде тулган мөге дээш тыва хүреш маргылдаазын интернет ажыглакчылары дорт дамчыдылга-биле көрүп болур

 Тыва Моолдуң Убсанур аймаандан делегацияны хүлээп алырга белеткенип турар. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору дээрги Д. Батсайханның аразында дугуржулга езугаар, майның 25-26 хүнеринде Кызылга, Россия Федерациязында Тыва Республикага Увс аймактың хүннери болуп эртер.

Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган 24.05.2018 Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган

 Бо чайын Тываның студент отрядтары улуг объектилер тудуу дээш, ажыл-агыйның элээн каш адырларынга хары угда ажылдаарлар.

Тывага "Наадым-2018" малчыннар байырлалы июльдуң 14 база 15 хүннеринде болуп эртер 23.05.2018 Тывага "Наадым-2018" малчыннар байырлалы июльдуң 14 база 15 хүннеринде болуп эртер

Тыва Республиканың чоннуң байырлалы – Наадым-2018 июльдуң 14-15 хүннеринде болуп эртер.

Тываның Чазаанга «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин сайгарып чугаалашкан 23.05.2018 Тываның Чазаанга «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин сайгарып чугаалашкан

2016 чылда «Аныяк өг-бүлге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге дамчыткан 21 муң баш малдың баш саны 42175 чедир өзүп көвүдээн. Өзүлде - 101 хуу. Тыва Республиканың Баштыңының Дээди Хуралга Айыткалында салдынган кол сорулганы аныяк өг-бүлелер күүсеткен деп, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар 23.05.2018 Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар

 2018 чылда Тыва Республиканың девискээринге 198 лагерьни ажыдып, ынаар ниитизи-биле 19130 уругну хаара тудар.

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк 23.05.2018 Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк

 Бо айның төнчүзүнде Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 30 квартиралыг ийи бажыңны дужаар. Тудуг биле чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы ооң дугайында дыңнаткан.

Тывада часкы хову ажылдарын эгелээринге белен 22.05.2018 Тывада часкы хову ажылдарын эгелээринге белен

Республикада агаар-бойдустуң байдалы-биле часкы тарылга колдуунда майның 25-тен эгелээр.

Тыва Республикага Моолдуң Убсанур аймааның хүннерин эрттирериниң ПРОГРАММАЗЫ 22.05.2018 Тыва Республикага Моолдуң Убсанур аймааның хүннерин эрттирериниң ПРОГРАММАЗЫ

Майның 25-те (пятницада) 
 «Тыва Экспо-2018. Час» деп регионнар аразының 19-ку ярмарка-делгелгезинде «Увс аймакка кылган» деп делгелгениң ажыдыышкыны – Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 12.00 шакта;

Тываның Баштыңы Улан-Баторга чораанының дугайында: кызыгаар регионнарны хөгжүдер дизе, кызыгаар кады ажылдажылгазынга хосталганы бээр 21.05.2018 Тываның Баштыңы Улан-Баторга чораанының дугайында: кызыгаар регионнарны хөгжүдер дизе, кызыгаар кады ажылдажылгазынга хосталганы бээр

 Тыва Республиканың делегациязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген.

Тываның Баштыңы: Сергей Шойгунуң кылган бүгү-ле ажылы бедик шынарлыг 21.05.2018 Тываның Баштыңы: Сергей Шойгунуң кылган бүгү-ле ажылы бедик шынарлыг

Россия Федерациязының камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу майның 21-де төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар. Ооң адынга дыка хөй байыр чедириишкиннери келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база байырын чедирген.