Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Кадык камгалал яамызынга кадрларның соңгаар чоруп турарын база ону болдурбас аргаларны чугаалашкан 13.11.2019 Тываның Кадык камгалал яамызынга кадрларның соңгаар чоруп турарын база ону болдурбас аргаларны чугаалашкан

Тываның Кадык камгалал яамызынга региондан дашкаар эмчилерниң чоруп турары-биле холбашкан кадр айтырыын сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар сорулганы чаа яамының мурнунга тургускан 12.11.2019 Тываның Баштыңы республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар сорулганы чаа яамының мурнунга тургускан

Тываның ИХЯ-зының кеземче херээ истээр эргелелдиң начальниги турган, полицияның полковниги , 51 харлыг Леонид Дыртык-Караевич Тамчай чаа тургустунган Тыва Республиканың Айыыл чок чорук яамызын удуртуп эгелээн.

Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин  коллегаларынга сагындырган 12.11.2019 Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин коллегаларынга сагындырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, ТР-ниң Чазак кежигүннеринге база муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга федералдыг национал төлевилелдер күүселдезинге идепкейлиг киржирин сагындырган.

Шойгунуң Тывага ажыл-албаны: шериг хоорайжыгажын, аът болгаш спорт комплекстерин тутканын хынаан 08.11.2019 Шойгунуң Тывага ажыл-албаны: шериг хоорайжыгажын, аът болгаш спорт комплекстерин тутканын хынаан

Россияның камгалал ведомствозунуң удуртукчузу Урал бертинде чүгле чаңгыс санныг дагжы каттыжыышкын - 55-ки мото-адыгжы бригадага четкен.

Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар 07.11.2019 Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар

Тыва Республиканың Чазааның 2018-2022 чылдарда биче суурларны хөгжүдер комплекстиг программазын амыдыралга боттандырары-биле, республиканың кожуун, суурларында биче бүдүрүлгелерни ажыдар төлевилелдер боттанып турар.

Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан 07.11.2019 Тываның Баштыңы республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде планының ужур-утказын тайылбырлаан

Кызыл. Ноябрь 6. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканы дүрген хөгжүдер социал-экономиктиг план Тывага эң чугула документ болуп турар деп тайылбырлаан.

Республика Баштыңы Тываның күрүне университединиң эртемденнери-биле ужурашкан 06.11.2019 Республика Баштыңы Тываның күрүне университединиң эртемденнери-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылгага факультеттер деканнары, А.А.Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң база Кызылдың педагогика колледжизиниң директорлары киришкен.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар планын чедир кылыр 06.11.2019 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар планын чедир кылыр

Тываның Чазаа чоокку үш чылда ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедирин көрген республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар чаа планын бадылаан.

Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер 05.11.2019 Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер

Тываның Чазаа республиканың казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевириниң ставказын өстүрер дугайында доктаалды хүлээп алган.

Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген 04.11.2019 Тываның Баштыңы Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байырны чедирген

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Россия – өндүр улуг төөгүлүг, делегейниң өске омак чоннарының кайызында-даа чок онзагай шынар-бүдүштүг кайгамчык чурт.

Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир 01.11.2019 Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир

Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер талазы-биле ажылдар 2018 чылдан бээр калбарган. Росчеткиниң Сибирьде компаниязы Тывада чурагайлыг тудуг-монтаж төлевилелин чорудуп турары ол.

Тываның эмнелгелеринде чаа эмчи дериг-херекселдерин салган 31.10.2019 Тываның эмнелгелеринде чаа эмчи дериг-херекселдерин салган

Бирги эмчи-санитарлыг дуза көргүзер уруглар поликлиникаларын база эмчи организацияларының уруглар поликлиника салбырларын хөгжүдер программа-биле Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төптеринде база ММЦ Бии-Хемниң төп кожуун эмнелгезинде Көреяга бүдүрген Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics узи аппараттарын салган.

Кызылда Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгде чаартылга ажылдары кидин-түлүк 31.10.2019 Кызылда Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгде чаартылга ажылдары кидин-түлүк

Специалистер ажылдың кайы хире чоруп турарын чугаалаан.

Моолдуң кичээнгейинде – Тыва 30.10.2019 Моолдуң кичээнгейинде – Тыва

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолга үре-түңнелдиг ажылдаан.

Россия-Моол кызыгаарында «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн. ажыг рубль инвестицияны салыр 29.10.2019 Россия-Моол кызыгаарында «Хандагайты» хыналда-эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн. ажыг рубль инвестицияны салыр

Тывада «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 ажыг млн рубльди тускайлаан.

Тываның Баштыңы моол Шамбалага биле чаа цемент заводунга чораан 27.10.2019 Тываның Баштыңы моол Шамбалага биле чаа цемент заводунга чораан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Моолга чорааш, моол Шамбала деп адаар “Хамарын хийд”хүрээге четкен.

Тывада чаңныктан бажыңы өрттенген өг-бүлеге дузалажыр 26.10.2019 Тывада чаңныктан бажыңы өрттенген өг-бүлеге дузалажыр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал суурда хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге бажың тудуп бээр акша-хөреңгини тускайлаан.

Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан 25.10.2019 Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан

Медицина эртемнериниң кандидады Евгений Сорокинниң удуртканы, Россияның Кадык камгалал яамызының “Чүрек аарыгларының национал эмчи шинчилел төвү” федералдыг күрүне бюджет албан черинден эксперттер чүрек-дамыр аарыгларындан дуза көргүзүп турар Тываның эмнелге албан черлеринге комплекстиг хыналда кылып, республикага үш хонук ажылдаан.

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан 25.10.2019 Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы биле Кызыл-Хая суурларында чырык хандырылгазының чаңгыс аай системазынче кирбээн электри энергиязының чаа дөзү – каттышкан энергодериглерни ажылдадып эгелээн.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолда чоруп турар 24.10.2019 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Моолда чоруп турар
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октябрьның 23-тен 26-га чедир ажыл-албанының аайы-биле Моолга турар.