Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тывада 21 муң ажыг өг-бүле уругларынга немелде төлевирлерни алыр 15.05.2020 Тывада 21 муң ажыг өг-бүле уругларынга немелде төлевирлерни алыр

РФ-тиң Президентизиниң коронавирус эпидемиязының үезинде өг-бүлелерни деткиир хемчеглер дугайында чарлыы езугаар, 3 харга чедир уругларга 5 муң рубль хемчээлдиг ай санының немелде пособиелерин Тывада төлеп эгелээн.

2020 чылдың май 15-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 15.05.2020 2020 чылдың май 15-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал
Эпидемиологтуг байдал эгелээнден бээр, 19 531 лабораторлуг шинчилгени кылган.

Тываның арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан, ындыг болзажок өртке удур онза чурум хевээр арткан 15.05.2020 Тываның арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан, ындыг болзажок өртке удур онза чурум хевээр арткан

Тываның арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан, ындыг болзажок өртке удур онза чурум хевээр арткан болгаш, арга-арыг кирери хоруглуг.

14.05.2020 Кызыл хоорайның чөөн микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң тудуу адакталган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның Восток микрорайонунда элээн каш чылдар бурунгаар автобустар доктаар турган шөлчүгеште туттунган чаа көдээ ажыл-агый рыногун көрүн четкен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 14.05.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы федералдыг орук агентилелиниң «Енисей» федералдыг автомобиль орук эргелелиниң начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Андрей Андреев-биле ниити ажыглал автомобиль оруктарын ажаап база эде тударынга херек оперативтиг кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалажып көрген.

Тываның ажыл-биле бот-хандырттынган 329 хамаатызынга 2019 чылда төлээн үндүрүүн эгидип бээр 14.05.2020 Тываның ажыл-биле бот-хандырттынган 329 хамаатызынга 2019 чылда төлээн үндүрүүн эгидип бээр

Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт ооң дугайында Тыва Республиканың Баштыңының аппарат хуралында дыңнаткан.

Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. Экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген 13.05.2020 Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. Экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген

Тыва Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында, марттың төнчүзүнден регионда чоруп турар бот-хоргадал чурумунга хамаарыштыр шиитпирин чарлаан.

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни алыр 13.05.2020 Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни алыр

Тыва Республиканың Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир дугайында чаа-ла медеглээни социал хемчеглерни күүседип эгелээринге беленин илеткээн.

Тыва республикаже халдавырның киирерин болдурбас дээш чоруткан комплекстиг хемчеглер 13.05.2020 Тыва республикаже халдавырның киирерин болдурбас дээш чоруткан комплекстиг хемчеглер
Республикада коронавирус-биле демиселди бо чылдың январь төнчүзүнден эгелээн.

2020 чылдың май 12-де Тыва Республикада эпидбайдал 12.05.2020 2020 чылдың май 12-де Тыва Республикада эпидбайдал

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш Кадык камгалал яамызының сан-медээзи-биле алырга, Тыва Республикада COVID-19-тан аараан 156 таварылга илереттинген.

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2020 Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!

Сергей Шойгунуң белекке чоруткан камгалал херекселдерин Тываның эмнелге албан черлеринге үлээн 08.05.2020 Сергей Шойгунуң белекке чоруткан камгалал херекселдерин Тываның эмнелге албан черлеринге үлээн

Россияның Маадыры Сергей Шойгу эштери-биле кады төрээн Тывазынче 825 улуг саазын хаптарда хууда камгалал херекселдерин саткаш, ачы-дуза кылдыр белекке чоруткан.

Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада мал оолдаашкыны чедиишкинниг болган деп санаан 07.05.2020 Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада мал оолдаашкыны чедиишкинниг болган деп санаан

Республиканың бүгү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны доозулган. Ам малчыннар чазаг-чайлагларынче көжүп эгелээн.

Тыва чоннуң ынак хүрежин көргүзүп, хей-аъдын көдүрер 06.05.2020 Тыва чоннуң ынак хүрежин көргүзүп, хей-аъдын көдүрер

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың шыырак мөгелери-биле ужурашкаш, Ада-чурттуң ийиги дайынында улуг Тиилелгеге тураскааткан чаңчылчаан тыва хүреш маргылдаазын бо удаада албан эрттирип, хүрештиң аарыкчыларын өөртүр деп дугурушканын сагындыраал.

Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш 06.05.2020 Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды М. Топилин-биле 2019 чылда Москвага ужурашкаш, республика девискээринде социал объектилерни чаартып, чаа тудугларны тудар дугуржулганы чедип алганын сагындыраал.

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттуглары-биле харылзашкан 02.05.2020 Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттуглары-биле харылзашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол онлайн харылзаазы-биле чаңгыс чер-чурттугларын хүлээп, оларның сагыш-сеткилин үлешкен.

Апрель30-де коронавирус талазы-биле Тывада байдал 29.04.2020 Апрель30-де коронавирус талазы-биле Тывада байдал

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш Кадык камгалал яамызының сан-медээзи-биле алырга,

Апрельдиң 28-те Тывада үш арга-арыг өрттери бүрүткеттинген 28.04.2020 Апрельдиң 28-те Тывада үш арга-арыг өрттери бүрүткеттинген

Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээринде арга-арыг өрттериниң байдалының дугайында Регионнуң диспетчер албанының 2020 чылдың апрель 28-те дыңнадыы-биле алырга, республика девискээринде ниитизи-биле 4824 га шөлде 3 арга-арыг өрттери хып турар.

Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен 28.04.2020 Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа терапия эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталын база катап хынаан.

Республикада «Тываның телешколазы» ажылын эгелээн 28.04.2020 Республикада «Тываның телешколазы» ажылын эгелээн

«Тываның телешколазы» – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының регионда организастааны ырактан өөредилгени чорударынга немелде хемчеглер болур.