Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада ЧЭК объектилери байырлал хүннеринде үзүктел чок ажылдаан 09.01.2018 Тывада ЧЭК объектилери байырлал хүннеринде үзүктел чок ажылдаан

Тыва Республиканың чылыг-энергетика яамызы биле чылыг-энергетика комплекизиниң удуртукчулары узун байырлал хүннеринде республиканың хереглекчилеринге чылыг хандырылгазын үзүктел чок бээр дээш, энергия бээр объектилериниң ажылын шыңгыы контрольга алган.

Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини: Дамырактар, хемнер каттышкаш, күчүлүг улуг Эне-Сай бооп агып чыдары дег, бичии чедиишкиннер каттышкаш, улуг чедиишкиннерге эккээр! 30.12.2017 Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини: Дамырактар, хемнер каттышкаш, күчүлүг улуг Эне-Сай бооп агып чыдары дег, бичии чедиишкиннер каттышкаш, улуг чедиишкиннерге эккээр!

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
Ам бичии болгаш 2017 чыл-биле байырлажыр бис. Чамдыктарывыс өөрүп, чиик тынып, а өскелери - өөрүп четтириишкинниң чырык бодалдары-биле, амыдыралга шупту-ла чүве эки болурунга идегел-биле эрги чылды үдээр бис.

Тываның Каа-Хем кожуунунуң Сарыг-Сеп суурда Культура сайзыралының төвү ажыттынган 29.12.2017 Тываның Каа-Хем кожуунунуң Сарыг-Сеп суурда Культура сайзыралының төвү ажыттынган

 Каа-Хем кожууннуң административтиг төвү Сарыг-Сеп суурда Культура сайзыралының төвүн байырлыг байдалга ажыткан.

Тываның культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының съездизи болуп эрткен 29.12.2017 Тываның культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының съездизи болуп эрткен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Каа-Хем кожууннуң административтиг төвү - Сарыг-Сеп суурга бөгүн болуп эрткен культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының съездинге киришкен.

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң түңнел хуралында киржип турар 27.12.2017 Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң түңнел хуралында киржип турар

 Бөгүн Кремльдиң Улуг ордузунда РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң чылдың түңнел хуралы болуп турар.

Тываның Баштыңы аңныыр курлавырларын камгалаар болгаш ону калбартыр хемчеглерни алыр айтырыгны тургускан 27.12.2017 Тываның Баштыңы аңныыр курлавырларын камгалаар болгаш ону калбартыр хемчеглерни алыр айтырыгны тургускан

Аңнар курлавырларын, оларның чурттап турар хүрээлелин камгалаар болгаш калбартыр талазы-биле хемчеглерни хандырып, аңнаашкынныг туризмни хөгжүдеринче инфраструктураны тургузарынга аңныыр ажыл-агыйларын киириштирер сорулгалыг аңнаашкын шөлдерин ажыглап турар кижилер-биле дугуржулга чарарының майыын Тываның Чазаа бадылаан.

Шолбан Кара-оол: Красноярск биле Тываның чаарттынган аэропорттары – «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези 27.12.2017 Шолбан Кара-оол: Красноярск биле Тываның чаарттынган аэропорттары – «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези

 2019 чылдың кышкы универсиадазынга уткуштур Красноярскиде чаа терминалдың байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы киришкен.

Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралы Чазакка болуп эрткен 27.12.2017 Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралы Чазакка болуп эрткен

 Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы А.В. Брокерттиң даргалаашкыны-биле эрткен Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралында Тыва Республикада чижилгени хөгжүдеринче угланган чаңгыс аай турушту ажылдап кылыр сорулга-биле Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлериниң садыглаашкын ажыл-чорудулгазы-биле холбаалыг айтырыгларын сайгарып көрген.

Тываның чаартынган аэропорту кайы-даа угланыышкыннарже ужудуушкуннар санын көвүдедип, улуг самолеттарны хостуг хүлээп алыр аргалыг 26.12.2017 Тываның чаартынган аэропорту кайы-даа угланыышкыннарже ужудуушкуннар санын көвүдедип, улуг самолеттарны хостуг хүлээп алыр аргалыг

 Бөгүн Красноярск хоорайда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Росавиацияның удуртукчузу Александр Нерадько «Кызыл» аэропорт комплекизин эде тургузар айтырыглар талазы-биле хуралды эрттирген.

Тываның Баштыңынга политиктиг эки турум байдалды федералдыг деткимче болгаш улуг төлевилелдер хандырып турар 26.12.2017 Тываның Баштыңынга политиктиг эки турум байдалды федералдыг деткимче болгаш улуг төлевилелдер хандырып турар

 Президент соңгулдаларының бүдүүзүнде, «Минченко консалтинг» холдингиниң белеткээни губернаторларның политиктиг турум чоруунуң рейтингизинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол быжыг турушту ээлеп турар.

Хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле Тывада 70 өг-бүле бажыңнарны алган 26.12.2017 Хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле Тывада 70 өг-бүле бажыңнарны алган

 Кызылда Убса-Нур кудумчузунда 16, 18 дугаарлыг хөй квартиралыг ийи бажыңче чурттакчылар көжүп кирген. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле 70 өг-бүле чаа квартираларның дүлгүүрлерин байырлыг байдалда алыр аас-кежиктиг болган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2017 чылдың кол түңнелдерин үндүрген 25.12.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2017 чылдың кол түңнелдерин үндүрген

 «Тыва» КТРК-га бодунуң интервьюзунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төнүп турар 2017 чылга үнелелди берген.

Тыва эмчи дузазының шынарын бедиткен эки регионнар санынче кирген 22.12.2017 Тыва эмчи дузазының шынарын бедиткен эки регионнар санынче кирген

 Сибирьниң ийи республиказы – Тыва биле Алтай Республикалар эмчилерниң санын көвүдедип, эмнер-биле хандырылганы экижидип, өлүп-хораар чоруктуң санын эвээжеткен.

Тываның Чазаа үндүрүг болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгалар күүселдезин сайгарып чугаалашкан 22.12.2017 Тываның Чазаа үндүрүг болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгалар күүселдезин сайгарып чугаалашкан

 Республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүглер болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгаларыниң хемчээли 5 млрд 857 млн рубль болуп, чыл планын 93 хуу күүсеткен.

Тываның Баштыңы Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязының Сибирьде эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдаарын дугурушкан 21.12.2017 Тываның Баштыңы Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязының Сибирьде эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдаарын дугурушкан

 Тыва Республиканың Чазаа база РФ-тиң Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албаны академияның филиалы – Сибирьниң эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдажылга чаа үе-чадаже шилчээн.

Тываның Баштыңы: Школавыс эрткен оруу – улуг төөгү 21.12.2017 Тываның Баштыңы: Школавыс эрткен оруу – улуг төөгү

 Декабрь 20-де Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем ортумак школазының 75 чылдаан оюнга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. Школаны аңгы-аңгы чылдарда дооскан доозукчулар, республиканың аңгы-аңгы адырларында ажылдап чоруур чаңгыс чер-чурттуглары, тус чер чагыргазының удуртулгазы, Дээди Хуралдың депутаттары база ук школаны 1983 чылда алдын медаль-биле дооскан хүндүлүг аалчы – Шолбан Валерьевич Кара-оол байырлалга келген.

Чаартыкчы үзел-бодалдыг кижилерни депшидери – Тываны чедиишкинниг дүрген хөгжүдеринге шиитпирлиг  базымнарның бирээзи 20.12.2017 Чаартыкчы үзел-бодалдыг кижилерни депшидери – Тываны чедиишкинниг дүрген хөгжүдеринге шиитпирлиг базымнарның бирээзи

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле Тываның күрүне университединде тургустунган Философчу клубтуң ээлчеглиг хуралынга экономиканың бүгү адырларында ажыл-херектерни организастап, чорударда онзагай көрүштүг специалистерни дилеп, оларны деткиир ажыл эң-не чугула дээрзи демдеглеттинген.

Тывада «Спортчу элита – 2017» байырлалы эрткен 19.12.2017 Тывада «Спортчу элита – 2017» байырлалы эрткен

 Чылдың түңнелдери-биле шылгараан спортчуларны, тренерлерни, күш-культура болгаш спорттуң хоочуннарын алгап-мактаан «Спортчу элита-2017» байырлал Тываның Национал театрынга болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чедери берге суурунга чораан 18.12.2017 Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чедери берге суурунга чораан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо дыштаныр хонуктарда в Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем суурда чаа культура одааның ажыдыышкынынга киришкен.

Тываның Баштыңы ТР-ниң Хөй-ниити палатазының чаа составының организастыг хуралынга киришкен 18.12.2017 Тываның Баштыңы ТР-ниң Хөй-ниити палатазының чаа составының организастыг хуралынга киришкен

 Хөй-ниити палатазы удуртукчузун соңгувушаан, бодунуң ажыл-чорудулгазының аңгы-аңгы угланыышкыннарының аайы-биле ажылчын бөлүктерниң составын пленарлыг хуралда шиитпирлээн.