Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан 31.01.2019 Тыва Республиканың найысылалында бомба салган дугайында телефон-биле меге медээ кирген соонда, 2100 ажыг кижини чайлаткан

Россияның регионнарында мина салган дугайында меге дыңнадыглар нептерээн. REGNUM ИА Орел, Смоленск, Иваново, Липецк, Владимир, Краснодар, Ставрополь болгаш өске-даа хоорайларда административтиг, өөредилге, эмнелге албан черлеринде кижилерни айыылдан чайладып үндүргенин дыңнаткан.

Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген 31.01.2019 Тываның ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин чөпшээрээр болгаш хайгаараар албанның түңнел коллегия хуралынга 2018 чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир чылда ажылдың кол угланыышкыннарын тодараткан.

Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас 30.01.2019 Тывада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының эпидбайдал талазы-биле мониторинг килдизиниң дыңнатканы-биле, грипптеп аарааш эмчи дузазын алган кижилерни саны 42,4 хуу өскен.

Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер 30.01.2019 Февраль 5-те, Кызылга, тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер

2019 чылдың февраль 5-те, Кызылда Арат шөлүнге, чоннуң Шагаа байырлалының үезинде тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң делгелге-садыглаашкыны болуп эртер.

Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан  29.01.2019 Тываның Бойдус кулавырлары болгаш экология яамызының 2019 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарын тодараткан

Тываның Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының бирги улуг хуралы 2018 чылда ажылдың түңнелдерин үндүреринче база бо чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарже угланган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан 29.01.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле адырның инфраструктура хөгжүлдезин чугаалашкан

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң 8 программазының 7-зинге Тыва киржир. Январь 25-те Москвага, Россияның кадык камгалал сайыды Вероника Скворцова-биле республика баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агыйжы байдалда ужурашкаш, регион чагыгларын камгалап алганының түңнелдерин чугаалашкан.

Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген 29.01.2019 Тываның Саң-хөө яамызының түңнел хуралында бюджет политиказының айтырыгларын көрген

Республиканың Саң-хөө яамызының коллегия хуралында 2018 чылда саң-хөө органнарының ажыл-чорудулгазын, каттышкан бюджеттиң күүселдезиниң кол көргүзүглерин, келир чылда бюджет болгаш үндүрүг политиказының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган 29.01.2019 Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган

Тываның Күш-ажыл болгаш яамызы база ооң иштинде ведомстволар 2018 чылдың ажылын түңнеп, келир чылда ажыл планнарын коллегия хуралынга көрген.

Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар 28.01.2019 Тываның Баштыңы биле Красноярск крайның губернатору: Ярыгин маргылдаазының тулган мөгези – Начын Куулар

Тываның мөгези Начын Куулар хостуг хүрешке Иван Ярыгин аттыг ХХХ делегей маргылдаазының Гран-при шаңналы дээш бөлүүнге мөңгүн медальды чаалап алган

Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен 28.01.2019 Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен

Хөй ажы-төлдүг өг-бүле Руслан Довукай биле Чинчи Кечил Тываның Чазаанга болгаш республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел дээш четтиргенин илереткен.

Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан 25.01.2019 Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан

Тывада ыры болгаш самның «Саяннар» ансамбли юбилейинге белеткенип турар. Коллективтиң удуртулгазы болгаш хоочуннары юбилейлиг хемчеглерге кайы хире белеткенип турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга сонуургаткан.

Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген 25.01.2019 Россияның Күш-ажыл яамызы «Демография» национал төлевилелче Тывада инвалидтерге 2 бажың-интернат тудуун киирген

РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Максим Топилин Тываның Бүрен биле Хайыракан суурларда инвалидтер болгаш хоочуннарга бажың-интернаттар – ийи социал объектини «Демография» национал төлевилелче киирерин дилээн чагыгны деткээн.

Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан 25.01.2019 Тываның Баштыңы энергетика адырынга бодунуң кадрларын белеткээри эң чугула деп айыткан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның одалга болгаш энергетика яамызының кадрлар белеткээр ажылы эң кошкак чоруп турарын айыткан.

Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан 24.01.2019 Тываның Баштыңы Кызылдың чоогунга хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудуг тудар участоктар даңзызын бадылаан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле ажылдап кылдынган, хөй каът бажыңнарлыг комплекстиг тудугну хөгжүдер «орук картазын» Тываның Чазаа бадылаан.

Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр 23.01.2019 Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр

Пенсияже үнер назынны улгаттырза-даа, Тываның эрге-чагыргазы чамдык категорияның чиигелде алыкчыларынга ай санының социал төлевирлерин төлээр деп шиитпирлээн.

Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан  23.01.2019 Республиканың минералдыг-чиг-эт баазазын 2030 чылга чедир хөгжүдер база шиңгээдир дугайында стратегтиг документини Тываның Чазааның доктаалы-биле бадылаан

Тывада 2030 чылга чедир минералдыг-чиг-эт баазаны шиңгээдип база хөгжүдер концепцияны бадылаан.

Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген 22.01.2019 Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген

Тываның эрге-чагыргазы 2019 чылдан биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге халас чер участоктарын бээр.

Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан 22.01.2019 Тываның Баштыңы регионнуң кадык камгалалынга 2019 чылда онкология албанын эде чаартыр кол сорулганы айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кадык камгалал яамызының 2018 чылдың түңнелдерин үндүрген болгаш 2019 чылдың сорулгазын салган коллегия хуралынга киришкен.

Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан 21.01.2019 Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан

Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды база Өвүр кожууннарже чап-чаа УАЗ-фермер автомашиналар үнүпкен.

Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар 21.01.2019 Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар

Январь 18-тиң хүнү-биле алырга, республиканың чылыдылга-энергетика комплекизиниң объектилеринде 22 муң хире тонна хөмүр-даш курлавыры бар.