Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында 24.12.2019 Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үезиниң дугайында бодунуң бодалын илереткен.

Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны 23.12.2019 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аңгы-аңгы айтырыгларлыг, санал-оналдыг чонну бодунуң хүлээп алыышкынынче чалап, чугааны кылыры чаңчыл болу берген.

Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан 20.12.2019 Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан

Декабрь 19-та Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тыва Республиканың VIII Камбы-Ламазын дүжүлгеге саададып олуртурунуң езулалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган 18.12.2019 Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган
Тываның Чазаанда ийи чаа вице-премьерлерни томуйлаан.

Аныяк активчилер Тываның Баштыңының айыткалында боттарынга ажыктыг дыка хөй арга-хевирлерни тыпкан 18.12.2019 Аныяк активчилер Тываның Баштыңының айыткалында боттарынга ажыктыг дыка хөй арга-хевирлерни тыпкан
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары республика Баштыңының айыткалынга хамаарыштыр 17.12.2019 Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары республика Баштыңының айыткалынга хамаарыштыр
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку Тываның Баштыңының айыткалының дугайында – аныяктарга дорт кыйгырыгны онзазындым 17.12.2019 Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку Тываның Баштыңының айыткалының дугайында – аныяктарга дорт кыйгырыгны онзазындым
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тываның Баштыңының айыткалының дугайында Айдын Дун – аарышкылыг айтырыглар хажыызынга артпаан 17.12.2019 Тываның Баштыңының айыткалының дугайында Айдын Дун – аарышкылыг айтырыглар хажыызынга артпаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Ирина Бадыргы Тываның Баштыңының Айыткалының дугайында: социал инициативалар шугумунда чаа чүүлдер немешкен 17.12.2019 Ирина Бадыргы Тываның Баштыңының Айыткалының дугайында: социал инициативалар шугумунда чаа чүүлдер немешкен
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи 17.12.2019 Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Республика баштыңының айыткалында өзек айтыышкынны Тываның Саң-хөө яамызы бодунда демдеглеп алган 17.12.2019 Республика баштыңының айыткалында өзек айтыышкынны Тываның Саң-хөө яамызы бодунда демдеглеп алган
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Александр Донгак: Тываның Чазааның ажылында кол чүък көдээ суурларның талазынче угланган 17.12.2019 Александр Донгак: Тываның Чазааның ажылында кол чүък көдээ суурларның талазынче угланган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган.

Тыва  Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалы болгаш  иштики политика дугайында  “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп АЙЫТКАЛЫ 16.12.2019 Тыва Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалы болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп АЙЫТКАЛЫ

Хүндүлүг Кан-оол Тимурович! 
Хүндүлүг депутаттар! 
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
Бөгүн шупту российжилерге кончуг чугула хүн, күрүнениң улуг байырлалы – Россияның Конституциязының хүнү! Бистиң чуртувустуң Үндезин хоойлузунуң 26 чылы-биле силерниң шуптуңарга бүгү сагыш-сеткилимден байыр чедирип тур мен!

Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва чоннуң күш-ажылчы маадырлыг чоруунга тураскаадып “Кызыл коъш” тураскаалды Кызылда ажыткан 13.12.2019 Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва чоннуң күш-ажылчы маадырлыг чоруунга тураскаадып “Кызыл коъш” тураскаалды Кызылда ажыткан

Улусчу чогаадылга бажыңы биле Тываның хан кудар станцияның аразында чаагайжыттынган улуг эвес шөлде «Кызыл коъш» тураскаалдың байырлыг ажыдыышкыны Кызыл хоорайга болуп эрткен.

Тываның Баштыңы 2020 чылда Айыткалын парламентиге болгаш республикага таныштырган 13.12.2019 Тываның Баштыңы 2020 чылда Айыткалын парламентиге болгаш республикага таныштырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Дээди Хуралының депутаттарынга база хөй-ниитизинге 2020 чылда Айыткалын таныштырган.

Тываның Саң-хөө яамызы бюджет ажылдакчыларының шалың төлевириниң дугайында 12.12.2019 Тываның Саң-хөө яамызы бюджет ажылдакчыларының шалың төлевириниң дугайында

2019 чылда бюджет адырының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң чарыгдалдар түңү 15887 млн. рубль, азы 2018 чылга деңнээрге 1737 млн. рубль хөй.

Декабрь 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалын бээр 12.12.2019 Декабрь 12-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалын бээр

Тываның Баштыңы Россияның Конституция хүнү - декабрь 12-де тыва парламентарийлерге чылдың бээр айыткалын таныштырар.

Тыва кадык камгалалында бирги звенону чаартырынга белеткенип эгелээн 14.11.2019 Тыва кадык камгалалында бирги звенону чаартырынга белеткенип эгелээн

РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң сорулгаларын күүседири-биле, кадык камгалал шугумунуң бирги звенозун чаартырынга Тыва идепкейлиг белеткенип турар.

Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас 14.11.2019 Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас
2019 чылдың ноябрь 13-те ындыг медээни берген.

Валентин Ёндан Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту суурларын эргээн 13.11.2019 Валентин Ёндан Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту суурларын эргээн

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы – Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сайыды Валентин Ёндан ажыл-агый аайы-биле республикада эң шириин агаар-бойдустуг черлериниң бирээзи деп санадыр ыраккы Монгун-Тайга кожуунга чораан.