Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чыл эгезинден тура, деткимчеге хереглелдиг кижилер-биле 2938 социал керээлерни чарган

Тывада чыл эгезинден тура, деткимчеге хереглелдиг кижилер-биле 2938 социал керээлерни чарган 28.10.2020
Тыва социал керээ дугуржулгазы-биле эвээш орулгалыг өг-бүлелерге дуза көргүзер “Хамаатыларга социал деткимче” федералдыг программага киришкениниң баштайгы түңнелдерин үндүрген.
 2020 чылдан социал деткимчениң чаа технологияларын ажыглаан эксперимент чорудар шенелде 16 регионнуң санынче республика кирген. Амыдыралдың берге байдалындан үнер дээш бодунуң күжүн салырынга белен кижилерге күрүнеден дузаны кадары – ооң ужур-утказы ында. 
Социал керээ программазында профессионал эде өөредилге, ажылга тургузары, бодунуң бизнезин ажыдары, түр үениң бергедээшкиннерин ажып эртеринге чаңгыс удааның төлевирлерин бээри дээн ышкаш, деткимчениң хевирлери бар. 
Аңаа киржир өг-бүлелер, кижи бүрүзүнге санаарга, регионда амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг нарын байдалын бадыткаар. 
Республиканың 3806 чурттакчызы ол программаның деткимчезин алыр дээш билдириишкиннерни кииргенин ТР-ниң Күш-ажыл яамызы дыңнаткан. Октябрь 27-ге чедир социал албаннар билдириишкин кииргеннер-биле 2938 керээни чарган. 795 кижиниң 412-зин ажылга тургускан. Профессионал өөредилге черлеринге программа-биле 720 кижини өөредир тургаш, 302 кижини эде өөреткен. Эрге-чагырга 324 кижиге бодунуң ажыл-херээн ажыдарынга дузаны көргүскен. 
Тываның 1900 чурттакчылары оон өске дузаларны база алган. “Чемгерикчи инек малым” губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле хууда дузалал ажыл-агыйын организастаарынга 250 өг-бүлеге бызаалыг инектерни дуза кылдыр берген. Республиканың эрге-чагыргазы коронавирус эпидемиязының үезинде кызыгаарлаашкындан когараан хууда бүдүрүлгелерниң 200 ажылчыннарынга 3 ай иштинде пособиени төлээн. Берге байдалды эртип алзын дээш 1450 кижиге материалдыг дузаны каткан.
Бо хүнде ол күрүне программазы-биле социал керээлерни хандырарынга Тывага көрдүнген субсидияларның шупту хемчээлиниң 35,5 хуузун, азы 296,4 млн рубльдиң 108 млн рублин республика шиңгээткен. Хыналда көргүзүглерни күүседир дээрге, бот-аңгылаашкын чурумунуң кызыгаарлаашкыннары, киржикчи бүрүзүнге кризистиг байдалды ажып эртеринге тускай программаны албан ажылдап кылыры нарыыдадып турарын Күш-ажыл яамызы тайылбырлаан. 
Ведомствонуң специалистери чыл төнчүзүнге чедир социал керээ программазының киржикчилерин ам-даа көвүдедирин дыңнаткан. Оларның санааны-биле алырга, ам-даа 22 млн рубль шиңгээттинмээн, ындыг болзажок, республикага ол түңнү келир 2021 чылче шилчидип бээрин дилээн чогуур бижикти федералдыг Күш-ажыл яамызынче киирген.

Возврат к списку