Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2020 чылдың октябрь 21-ниң хүнүнде Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

2020 чылдың октябрь 21-ниң хүнүнде Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 21.10.2020
Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели-биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың октябрь21-де коронавирус талазы-биле эпидбайдал дугайында дыңнатканы болза, эрткен хонукта 107 аарыг кижини үндүр бижээн, оларның 96-зу ковидтээн турган. Эпидбайдал эгелээнден аарыг деп бадыткаттынган 8015 кижи сегип экирээн. 
Эрткен хонукта лабораторлуг тестирование-биле 61 чаа аарыг кижини илереткен: Кызылда – 37, Барыын-Хемчик кожуунда – 3, Каа-Хемде – 2, Кызыл кожуунда – 2, Өвүрде – 4, Бии-Хемде – 1, Сүт-Хөлде – 1, Таңдыда – 4, Тожуда – 1, Улуг-Хемде – 1, Чаа-Хөлде – 2, Чеди-Хөлде – 1, Эрзинде – 2. Лабораторияга бадыткаан 8686 аарыг кижи бүрүткеттинген. 
Кызылдың чыдар эмнелгелеринде аарыг 106 кижи берге байдалда. ИВЛ-де 4, НИВЛ-де – 9 аарыг кижини кошкан. Эрткен хонукта 100 кижини эмчиде чыттырган, ооң 1-зи бичии кижи. Эпидемиологтуг үе иштинде 258 095 лабораторлуг шинчилелдерни кылган. 
Чок болганының чылдагаанын тодарадыр болгаш статистиктиг учетту хандырар комиссия хуралында, октябрь 9-16 хүннеринде ковидтен 5 кижи мөчээнин тургускан. Мөчээн кижилерде өске аарыглар база бар: чигир аарыг - 3, чүрек-дамыр аарыг - 5, мээниң хан эргилдези өскерилген - 1. Назы-хар аайы-биле алырга, 50-59 харлыг – 3, 80-89 харлыг – 2 кижи. 3-ү –херээжен, 2-зи эр кижилер. 
Май 22-де covid-19-тан чок болган бир дугаар таварылга бүрүткеттинген. Ол үеден октябрь 16-га чедир Covid-19-тан 113 кижи чок болган. 2020 чылдың май 22-ден октябрь 16-га чедир 56 эр, 57 херээжен кижилер мөчээн. Чок болган кижилерниң ортумак назыны 66,1 хар. 
Covid-19-тан чок болур таварылгаларның эң хөйү июнь айда болган. Ынчан 36 кижи мөчээн. Майда 2, июльда - 34, августта – 23, сентябрьда – 11, а октябрьның 1–16 хүннеринде – 7 кижини чидирген бис. Чок болган 113 кижиниң 104-ү өске аарыгларлыг болган: хан-дамыр системазы – 62,8%, чигир аарыы – 23%, семириир аарыг – 17,6%, бүүректери хоочулуг – 7,9%. 
Октябрь 16-ның көргүзүү-биле алырга, СФО-туң регионнар аразында Тыва Республикада Covid-19-тан чок болуру көдүрлүп, бешки черле келген. Аараан кижилерниң санындан чок болуп турар кижилерниң саны Алтайда - 0,2%, Забайкалье крайда – 0,9%, Хакас Республикада – 1,0%, Бурят Республика биле Томск облазында – 1,1%. А Тыва биле Кемерово облазының көргүзүү дөмей - 1,3 хуу. СФО-да COVID-19 ковидтен чок болганының ортумак көргүзүү – 1,5, Россияда – 1,75, делегейде – 2,9%.

Возврат к списку