Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинде AIRO мобилдиг томограф ажылдап эгелээн

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинде AIRO мобилдиг томограф ажылдап эгелээн 21.07.2020
Республиканың 1 дугаар эмнелгезинде Mobius Imaging (АКШ) бүдүргени аарыг кижилерде COVID-19 халдавыр барын шинчиир, ол ышкаш нейрохирургтуг база берттинген кемдээшкиннер кезеринге ажыглаар AIRO мобилдиг компьютерлиг томографты эптеп тургускан. Ол аппарат аарыг кижиге улуг хора чедирбейн, аарыгның кайы хире ханылаанын тода тырттырып, ооң харыызын дарый үндүрүптер шынарлыг.
 AIRO – агаар-биле соодар мобилдиг компьютерлиг томограф болур. Ол улуг эвес, амгы үениң инновастыг системазы. Ол бир хүн дургузунда 30 хире сканерни кылыптар күчүлүг. Эмчилер бедик шынарлыг КТ-чуруктардан долу боорда, тодаргай информацияны алгаш, эң-не нарын кезиишкинерни чедиишкинниг кылыр аргалыг. 
Москва хоорайның мэриязы Тыва Республикага чаа коронавирус халдывырын торадырынга дуза кылдыр ол дериг-херекселди дамчыткан. «НЕЙРОПРОДЖЕКТ» КХН-ниң (Москва) инженери В.Кононихин республиканың 1 дугаар эмнелгезинге дериг-херекселди эптеп тургузарынга киришкен. 
Чаа дериг-херексел-биле элэн каш кижерлени шинчээш, корнавирусм аарыг бир кижини илереткен. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң салбырларында бо хүннерде компьютерлиг үш томограф ажылдап турар. Оларның бирээзи республиканың консультативтиг-диагностика поликлиниказында. Бо чоокку хүннерде база бир компьютерлиг томограф кээр. Аарыгны үе шаанда илередип, эмнээшкинни шын чорударынга идигни бээр.

Возврат к списку